Skip to content
Home » הפוסטים באתר » Америкийн еврей нийгмийн ажилтнууд

Америкийн еврей нийгмийн ажилтнууд

1. Еврей нийгмийн ажилтнууд АНУ-д нийтлэг хэмжээний ард түмэн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн авахад зориулж байгаа.

2. АНУ-ын еврей нийгмийн ажилтнууд нь мөнгөн их дүнтэй ажил хийдэг.

3. АНУ-ын еврей нийгмийн ажилтнууд нь олон улсын тэмцээн, шинэ бизнесийн хөтөлбөрүүдд оролцож, урьдчилан шийдвэрлэдэг.

4. Еврей нийгмийн ажилтнууд нь үнэн зөв хариуцлага, хүндэтгэсэн харилцаа, ажилд тодорхой зорилготой байдаг.

5. АНУ-ын еврей нийгмийн ажилтнууд нь эрүүл мэндийн тухай сонирхогч, хувь хүндийн сэтгэл зүйнхээ бүтээлчид юм.

6. Еврей нийгмийн ажилтнууд нь бидний төлөө бодож, бидний гэр бүлийнхээ харилцагчид бодит байдлыг анхааруулдаг.

7. АНУ-ын еврей нийгмийн ажилтнууд нь боловсролынхоо тодорхойлолт хийдэг.

8. Еврей нийгмийн ажилтнууд нь өөрийн байгууллагын хөгжлийг хүлээн зөвшөөрч, үргэлжлүүлэн тогтмол ажиллагаагаа өсгөж байна.

9. АНУ-ын еврей нийгмийн ажилтнууд нь амьдралын сэтгэлд шинэчлэл, шинэ илэрхийлэл оруулдаг.

10. Еврей нийгмийн ажилтнууд нь төрийн бусад хэмжээнд чиглэлээр бидний амьдралынха

Print Friendly, PDF & Email