Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Виртуалдык коомчулукка чакыруу. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Виртуалдык коомчулукка чакыруу.

Виртуалдык коомчулукка чакыруу.

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды тейлеген виртуалдык коом түзүлдү.

Кошулуу бардык адамдар үчүн ачык.

Шилтеме аркылуу кошулсаңыз болот:

https://disabled-people.tribeplatform.com/auth/join/P7WyF63oTkyNVFKMzYwMB

 

Жакшы тилектер,

Ассаф Бинямини.

post Scriptum. Менин веб-сайтыма шилтеме: https://disability5.com/

 

Print Friendly, PDF & Email