Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Үйл ажиллагааны урилга. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Үйл ажиллагааны урилга.

2018 оны 7-р сарын 10-ны өдөр би үл харагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөх Нитгабэр хөдөлгөөнд элссэн.

Бид үл харагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн эрхийг дэмжихийг уриалах зорилготой, учир нь над шиг бусдад шууд харагдахгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөн хүнд өвчинд нэрвэгдсэн хүмүүс тус ойлголт нийгэмд хангалтгүй байдгаас үүдэн өөр улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тулгардагаас илүү их ялгаварлан гадуурхалд өртдөг.

Хөдөлгөөнд нэгдэх хүн бүрт нээлттэй ба энэ асуудлын хүрээнд холбоо барихыг хүсвэл дарга Хатагтай Татиана Кадүчкин-тэй холбогдож болно:

972-52-3708001. Эсвэл: 972-3-5346644.

Ням гаргаас Пүрэв гаригийн хооронд Израилийн цагаар 11:00-с 20:00-н хооронд —  Еврэй үндэстний баярууд болон Израилийн тэмдэглэлт өдрүүдээс бусад өдөр.

Асаф Биняамини — захидлыг илгээв.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

https://www.nitgaber.com/

 

https://disability5.com

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE