Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs אי.מייל האנטר. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Home » אי.מייל האנטר.

אי.מייל האנטר.

אל:

הנדון: חיפוש תוכנה/שרות באינטרנט.

א.ג.נ.

עד היום(אני כותב דבריי אלו ביום שני, ה-26.4.2021)  הייתי מנוי לשרותי האתר hunter.io-מה ששימש אותי לצורך חיפוש כתובות מייל של עובדים בחברות על-פי כתובת דומיין אותה הייתי כותב בשורת החיפוש במנוע החיפוש הפנימי של האתר.

אלא שמדובר בשירות עליו הייתי משלם כ-49$ מדי חודש-וכמי שמתקיים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי היה מדובר בתשלום מעיק שלא הייתי יכול להמשיך בו לאורך זמן. לפיכך אני עזבתי שירות זה-שירות במסגרתו ניתנה לי אפשרות למצוא עד 500 כתובות אי.מייל לחודש.

שאלתי אליכם היא: האם אתם מכירים שירות דומה באינטרנט לצורך מציאת כתובות אי.מייל של עובדים בחברות אשר ניתן לקבלו ללא תשלום?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040.

מספר פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)כתובות האי.מייל שלי: [email protected] או: [email protected]  או: [email protected]   או: [email protected]  או: [email protected]  או: [email protected]

או: [email protected]

 

3)אני משתמש במערכת ההפעלה

 windows 10

4)אני גולש באינטרנט באמצעות 

דפדפן chrome,  ומשתמש בהגדלה ניכרת של אותיות המסך בשל בעיית ראייה.

5)ספק האינטרנט שלי: חברת “הוט”.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email