Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs אפשרויות מערכת. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » אפשרויות מערכת.

אפשרויות מערכת.

אל:

הנדון: אפשרויות מערכת.

א.ג.נ.

אני מחובר כיום(אני כותב דבריי אלו ביום

שלישי, ה-21.12.2021)לאינטרנט דרך חברת “הוט”-מהם אני מקבל שירות של ספק אינטרנט+תשתית אינטרנט+קו טלפון ביתי-וכל זאת במחיר של 193.74 שקלים לחודש.

אציין כי במהלל הגלישה באינטרנט אני חווה תקלות רבות: ניתוקים חוזרים ונשנים מרשת האינטרנט, גלישה איטית מאוד, ניתוקים פתאומיים של קו הטלפון הביתי-כך סתם וללא שום סיבה, וכן אתרי אינטרנט לגיטימיים וחוקיים לחלוטין אליהם הגישה נחסמת באופן פתאומי-וגם כן כך סתם וללא שום סיבה. אציין כי במקרים בהם אני מתקשר לחברת הוט בנוגע לתקלות הללו אני מופנה לצוותים הטכניים שכביכול פותרים את התקלות הללו-אולךם הן תמיד חוזרות על עצמן שוב כעבור זמן קצר. גם פניות רבות שלי בעניין זה ותלונות אל משרדי ממשלה כמו משרד התקשורת או המועצה הישראלית לצרכנות לא עזרו במאומה.

אציין כי אני מנוי בחברת הוט מסוף חודש דצמבר 2019-או אז עזבתי את חברת “בזק בינלאומי” בה הייתי מנוי עד אז שם תקלות אלו היו אף חמורות יותר.

אני מתגורר בשכונת קרית מנחם שבירושלים, ברחוב קוסטה ריקה 115-ומבירור שערכתי עם כמה חברות תקשורת נודע לי כי הבניין בו אני מתגורר אינו מחובר לשירות של סיבים אופטיים.

 

ולסיכום, ובהתחשב במציאות זו ברצוני לשאול אתכם: האם ישנה אפשרות של חיבור טוב יותר לרשת האינטרנט ובמחיר טוב יותר-או שבמציאות הנוכחית במדינת ישראל לא ניתן לקבל שירות טוב יותר או במחיר טוב יותר, ועליי להשלים עם כך שתקלות אלו ישובו ויחזרו על עצמן מעת לעת?

מה דעתכם?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)להלן המסרון שקבלתי לאחרונה מחברת HOT-ואציין כי אני כלל לא סיכמתי עמם על מבצע כלשהוא.

משפחת אסף היקרה, בהמשך לשיחתך עם נציג  HOT  המבצע עליו סוכם עודכן בהצלחה

2)מספר הזהות שלי: 029547403.

3)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected]

– מצאתם טעות? ספרו לי על כך –

Print Friendly, PDF & Email