Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs ארגונים בצרפת. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Home » ארגונים בצרפת.

ארגונים בצרפת.

אל:

הנדון: ארגונים בצרפת.

א.ג.נ.

בשנים האחרונות אני משתתף במאבק הנכים במדינת ישראל-מאבק שכידוע סוקר בהרחבה גם באמצעי התקשורת בישראל-וגם בתקשורת הבינלאומית. אלא שבנוסף לכך ידועות היטב גם הסחבת, גרירת הרגליים, ההזנחה וגם ההתחמקות בהן נוקטת מדינת ישראל כלפי משבר הנכים.

כבר שנים רבות נמשכת הסחבת-וכל רשות אליה אני פונה עונה לי בנוסח של “זה לא קשור  אלינו” או אחותה התאומה: “אנחנו לא הכתובת”. כמובן שישנם מקרים רבים מאוד בהם לא ניתנת תשובה כלל, או לחילופין מקרים רבים בהם נכים מקבלים תשובות תוקפניות מאוד או מאיימות-כך סתם ולא שום סיבה-וגם אני באופן אישי נאלצתי לספוג זאת אינספור פעמים.

ובקיצור: כיום הנושא לא קשור לאיש, לא אכפת לאף אחד ונכים שממשיכים למות ברחוב אינם מעסיקים או מטרידים עוד את מדינת ישראל.

ובהביני מציאות מצערת זו אני פונה לגורמים רבים מחוץ למדינת ישראל-לארגונים בינלאומיים שונים וגם לאנשים פרטיים אשר אל חלקם אני מגיע אף באופן אקראי. לפניות אלו ישנן שתי מטרות: הזמנת לחץ מבחוץ על מקבלי ההחלטות במדינת ישראל על מנת שיתחילו לטפל במשבר הנכים ברצינות מעט רבה יותר-וכן נסיון של בדיקת הפוטנציאל שיכול להיות לשיתוף פעולה כזה או אחר בין ארגוני נכים במדינת ישראל לארגוני נכים במדינות אחרות בעולם למען שיפור חייהן של אוכלוסיות אנשים עם מוגבלויות בעולם.

במסגרת מאמציי אלו חשבתי, בין היתר על פנייה לשלושת הארגונים הבאים:

1)ארגון מדינות הים התיכון-ארגון אותו הקים, כידוע בשנת 2006 נשיא צרפת באותם ימים, ניקולא סרקוזי(האם ישראל חברה בארגון הזה?).

2)ארגון “האפודים הצהובים”-מחאה חברתית בצרפת שכידוע מתרחשת בשנים האחרונות-מאז חודש מאי 2018(האם מידע זה נכון או מדויק?). אני מחפש את אתר האינטרנט של הארגון הזה.

3)במחאה זו פעל(או שעדיין פועל?) ארגון בשם “הבלוק השחור”-אניע מחפש גם את אתר האינטרנט שלהם.

 

אציין כי אני לא יכול להגיע למידע הזה בעצמי-וזאת משום שהרמה שלי בצרפתית היא נמוכה מאוד ולא מספיק טובה לשם כך.

לפיכך ברצוני לשאול אתכם: האם יש ביכולתכם לסייע באיתור הארגונים הללו ברשת האינטרנט?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757

נייד-058-6784040.

פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)כתובות האי.מייל שלי: 029547403@walla.co.il או: [email protected]  או: [email protected]  או: [email protected]  או: [email protected]

או: [email protected] או: [email protected]

3)קישור לבלוג שלי בו ניתן למצוא חומר נוסף אודות מאבק הנכים בישראל בשפות שונותhttps://disability5.com/

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email