Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs בעיית משלוח טופס. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » בעיית משלוח טופס.

בעיית משלוח טופס.

אל:

הנדון: בעיית משלוח טופס.

א.ג.נ.

לאחרונה עברתי סדרת טיפולי שיניים בארגון למען המשפחה בישראל-ואני זקוק כעת לטופס עליו אוכל לחתום בכדי לאשר כי אני עברתי את הטיפול במימון של משרד הבריאות דרך “סל שיקום”.

מסיבות לא ברורות המרפאה בה טופלתי מסרבת לשלוח אליי את הטופס-וביום

ראשון, ה-1.5.2022 שלחתי את ההודעה המצ”ב לועדת סל שיקום של מחוז ירושלים. בשיחתי הטלפונית עימם מיום ראשון, ה-1.5.2022 בשעה 11:07 בבוקר אישרה עובדת שלהם בשם מאיה כי הללו קבלו הודעתי זו.

בכל מקרה אני מעוניין לדעת כיצד יתאפשר בכל זאת ההליך של משלוח הטופס אליי.

בברכה,

אסף בנימיני.

נ.ב. 1)כתובת האי.מייל של הועדה:  

[email protected]

 

2)מספר הטלפון שלהם: 02-5314874.

3)מספר הפקס שלהם: 02-5314877.

4)כתובתם:

ועדת “סל שיקום”-לשכת בריאות ירושלים,

רחוב יפו 157,

ירושלים, מיקוד: 9434249.

 

 

 

אל: ועדת סל שיקום-לשכת בריאות ירושלים.

הנדון: מכתבי אל הארגון למען המשפחה בישראל המצ”ב.

א.ג.נ.

לאחר משלוח ההודעה המצ”ב אל הארגון למען המשפחה בישראל אני קבלתי ביום ראשון, ה-1.5.2022 בשעה 10:34 בבוקר שיחת טלפון מפקידת המרפאה בשם דניס-שיחה בה היא בקשה ממני לגשת למרפאתם לצורך חתימה על טופס לסיום טיפול שמומן על ידי סל שיקום-וסירבה בתוקף לשלוח אותו אליי למייל-וזאת בתירוץ שהיא אינה יודעת, כביכול איך לעשות זאת.

כמובן שמשלוח הטופס היא פעולה פשוטה מאוד-עבודה של 2 דקות לכל היותר.

מה עושים? כחלק מן הפרוצדורה עליי לחתום על הטופס-ואני לא מצליח להבין מה לכל הרוחות הבעיה להתיישב 2 דקות ליד המחשב של המרפאה ולשלוח אליי את הטופס בכדי שאוכל לחתום עליו.

אציין כי בשל נכותי הגופנית אני מתקשה בהגעה פיסית למרפאה-וזו הסיבה לבקשתי זו.

בברכה,

אסף בנימיני.

 

 

לארגון למען המשפחה בישראל שלום רב:

הנדון: בקשה לבירור.

א.ג.נ.

אני עברתי במרפאתכם סדרת טיפולים לפני חג הפסח.

ביום שני, ה-25 לאפריל 2022 בשעה 15:17 קבלתי לטלפון הנייד שלי 058-6784040 שיחת טלפון שהגיע ממרפאתכם, מן המספר 02-6414571.

פקידת המרפאה בשם יפה יזמה שיחת טלפון זו, ובקשה למסור לי כי עליי ״להגיע למרפאה לצורך סיכום״.

יחד עם זאת, מדבריה של יפה לא ניתן היה להבין אם הטיפולים הסתיימו, או שעליי להגיע לצורך טיפולים נוספים. אני סבור כי יש לשאול את הרופא-אחכה לתשובתו בעניין זה.

כמו כן, אני לא הצלחתי להבין את דרישתה של יפה לפיה עליי להגיע למרפאה בכדי לחתום על טופס כי אני מאשר שקבלתי את בטיפול, ומדוע לטענתה המרפאה לא יכולה לשלוח אליי את הטופס במייל. שליחת הטופס דרך המייל היא פעולה פשוטה מאוד, שתיקח לכם כדקה עד דקה וחצי לכל היותר-אז מדוע לחייב אותי להגיע אליכם פיסית רק בשביל לחתום על מסמך? 

יש פתרון זמין, פשוט מאוד שיכול להקל גם עליכם וגם עליי-לשלוח אליי במייל את הטופס עליו אני צריך לחתום-ולאחר מכן אני אשלח אותו אליכם עם כל החלקים שעליי למלא-אז למה לא להשתשמש בפתרון פשוט וזמין זה ובכך להקל על כולם? למה צריך לחפש בעיות איפה שאין?

אני אמנם מוגדר כפגוע נפש, ומטופל בדיור המוגן של הוסטל ״אביבית״-אולם הפגיעה ממנה אני סובל היא נפשית-אבל בהחלט לא שכלית.

אני בהחלט אחראי למעשיי וגם על חיי-והמגבלה הנפשית ממנה אני סובל לא מפריעה לי למלא גם הרבה מאוד מסמכים אחרים, ממשרדי ממשלה אחרים אם וכאשר אני נדרש לכך. ולכן אותן בעיות נפשיות בהחלט לא יפריעו לי למלא טופס של מרפאתכם-הרי אין כל קשר בין שני הדברים.

ולסיכום: אחכה לתשובת הרופא באם יש עוד טיפולים או לא. במידה ועליי לחתום על טופס של סיום הטיפול אנא שילחו לי אותו במייל על מנת שאוכל למלא אותו ולשלוח אליכם-אני לא אגיע פיסית למרפאה רק למטרה זו.

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א׳-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 02954740.

2)כתובות האי.מייל שלי: [email protected].il  ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected]

 

– מצאתם טעות? ספרו לי על כך – 

Print Friendly, PDF & Email