Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs הטרדה טלפונית. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הטרדה טלפונית.

הטרדה טלפונית.

אל:

הנדון: הטרדה טלפונית.

א.ג.נ.

בשבוע האחרון(אני כותב דבריי אלו ביום שלישי, ה-21.12.2021) אני מקבל ברשת החברתית וואטסאפ שיחות מגורם לא ידוע-שיחות שמגיעות אל מספר הטלפון הנייד שלי 058-6784040.

שיחות אלו מגיעות מן המספר 19-436-2478 60+

כאשר אני מנסה לענות לשיחות אלו אני לא שומע דבר מלבד כמה צחקוקים שנמשכים כמה שניות-שלאחריהם השיחה מייד מתנתקת. אני ראיתי כי מדובר בשיחה שמגיעה מן הקידומת של מלזיה-למרות שכמובן לא ניתן לדעת, וייתכן מאוד והאדם, או הבוט שמבצע שיחה זו מזייף את המספר.

אציין כי לא ידוע לי דבר אודות הגורמים שעומדים מאחורי הטרדות אלו, מטרותיהם או מניעיהם. שיחות אלו מגיעות במרביתן של שעות היממה-ובעיקר בשעות הצהריים או אחר הצהרים לפי שעון ישראל.  

אציין כי גם לאחר שביצעתי חסימה למספר 19-436-2478 60+ הדבר עזר לזמן קצר מאוד של מספר ימים בודדים לאחריהם חיוגי הטרדה אחלו ממשיכים.

כבר פניתי בעניין זה למטה הסייבר הלאומי, לכתובת המייל [email protected]-והם טוענים שהם לא הכתובת. אציין כי לא שמרתי את ההתכתבות שלי עימם.

לפיכך שאלתי היא: מי יכול לטפל במצב כזה? מי כן הכתובת?

אציין מנסיון העבר כי גם פניות למשטרת ישראל בבעיה כזו אינן מטופלות.

כמו כן אציין כי אני מתקיים מהכנסה נמוכה מאוד-מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי. מסיבה זו אין ביכולתי לשלם לחוקרים פרטיים עבור המשך טיפול בעניין. 

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757. נייד-058-6784040 פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)כתובות האי.מייל שלי: [email protected] ו-: [email protected]

ו-: [email protected] ו-: [email protected]

ו-: [email protected] ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

   

Print Friendly, PDF & Email