Skip to content
Home » הפוסטים באתר

הפוסטים באתר

Барномаҳо барои одамони дорои маълулият

Барномаҳо барои одамони дорои маълулият барномаҳое мебошанд, ки бо ҳадафи кӯмак ва дастгирии зиндагии маъюбон, ҳалли мушкилоте, ки онҳо бо онҳо рӯбарӯ мешаванд ва ба онҳо таҷрибаи хуб ва дастраси корбарӣ фароҳам меорад, тарҳрезӣ ва… קרא עוד »Барномаҳо барои одамони дорои маълулият

適用於殘障人士的應用程序

残障人士应用是旨在帮助和支持残障人士的生活,更轻松地解决他们遇到的问题,并为他们提供良好且易于访问的用户体验而设计和开发的应用程序。最近,这些应用程序已成为适应残障人士需求以及支持遵守无障碍和平等法的指南和公告的重要工具。 最常见的残疾类型是行动不便、视力和听力障碍。为了帮助有这些残疾的人,已经开发了包含无障碍地图、语音控制、与辅助设备集成等功能的应用程序。这些功能使残障人士能够解决无障碍问题,并更轻松方便地执行操作。 例如,有一些应用程序可以让行动不便的人通过使用面部角度来控制他们的手机,这样他们就可以做一些事情,比如发送信息和管理 无需直接接触屏幕即可进行通话。还有一些应用程序可以让视障人士调整字体大小并增加屏幕大小,以方便阅读并防止眼睛疲劳。此外,还有一些应用程序可以让有听力障碍的人提高电话音量并直接拨打号码,以提供更舒适的通话体验。 残疾人应用程序还可以帮助残疾人更方便地管理他们的日常生活。例如,有一些应用程序可以让行动不便的人管理服药时间,并定期提醒他们在正确的时间服药。此外,还有一些应用程序可以让行动不便的人制定日常任务、设置会议时间,并在他们需要执行各种活动时提醒他们。 A. 以下是我写给耶路撒冷希伯来大学人力资源部的信: 给希伯来大学人力资源部的信。 [email protected] 5 月 13 日星期六晚上 9:09 5 月 13 日星期六晚上 9:09 致:希伯来大学 – 人力资源部。 主题: 研究助理。 亲爱的女士们/先生们。 这些天我正在找工作。如您所知,在各个大学和学术机构中,都有各个领域的讲师-有时会得到什么帮助 称为“研究助理”。我的问题是:你如何找到这个领域的工作? 最好的问候, assaf benyamini, 115 Costa Rica Street, 入口… קרא עוד »適用於殘障人士的應用程序

Апликации за лица со посебни потреби

Апликациите за лицата со посебни потреби се апликации дизајнирани и развиени со цел да им помогнат и да го поддржат животот на лицата со попреченост, да ги решаваат проблемите со кои се среќаваат полесно и… קרא עוד »Апликации за лица со посебни потреби

Приложения за хора с увреждания

Приложенията за хора с увреждания са приложения, проектирани и разработени с цел да помагат и поддържат живота на хората с увреждания, да решават по-лесно проблемите, които срещат, и да им предоставят добро и достъпно потребителско… קרא עוד »Приложения за хора с увреждания

Прыкладання для людзей з абмежаванымі магчымасцямі

Праграмы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі – гэта праграмы, распрацаваныя і распрацаваныя з мэтай дапамогі і падтрымкі жыцця людзей з абмежаванымі магчымасцямі, больш лёгкага вырашэння праблем, з якімі яны сутыкаюцца, і забеспячэння добрага і даступнага… קרא עוד »Прыкладання для людзей з абмежаванымі магчымасцямі

Հավելվածներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված հավելվածները նախագծված և մշակված հավելվածներ են, որոնք նպատակ ունեն օգնելու և աջակցելու հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքին, ավելի հեշտ լուծելու խնդիրները, որոնց բախվում են և նրանց լավ և մատչելի օգտատերերի փորձառություն… קרא עוד »Հավելվածներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար