Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> התעמרות בירוקרטית. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

התעמרות בירוקרטית.

לפני בערך כשלושה שבועות(אני כותב דבריי אלו ביום חמישי, ה-20.1.2022) נבדקתי אצל רופא עיניים, וקבלתי ממנו המלצה להחליף משקפיים בשל ירידה בראייה. אלא שישנה בעיה: אני אדם שמתקיים מהכנסה נמוכה מאוד(מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי) ואין ביכולתי לרכוש משקפיים. לפיכך פניתי אל עמותת “משכן הראייה” שמסייעת במקרים כאלה. אלא שהתעוררה בעיה נוספת: נציגי העמותה שחזרו אליי בטלפון ביום חמישי,ה-20.1.2022 בשעה 18:58 טענו כי האישור על גובה הקצבה שלי מן המוסד לביטוח לאומי אינו מספיק, וכי עליי להציג בפניהם אישור על אי כושר עבודה מן המוסד לביטוח לאומי. כל נסיונותיי להסביר להם כי אין בנמצא אישור כזה, וכי האישור על גובה הקצבה הוא האישור היחידי שיש לי נתקלו בחומה בצורה של אטימות והתעלמות. בנוסף אני נסיתי להסב את תשומת ליבם לכך שבאישור על גובה הקצבה שלי כבר מצוין ממילא הסעיף של אי כושר עבודה, וכי כל שנדרש הוא להביט בטופס ולראות זאת. אלא שהללו סירבו בתוקף להביט בטופס ששלחתי אליהם בכדי לראות בעצמם את המידע הדרוש, וטרקו לי את הטלפון בפרצוף.

בקיצור: מבוי סתום והתנהלות בירוקרטית שערורייתית ומקוממת.

– מצאתם טעות? ספרו לי על כך –

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE