" /> יומן אירועים events schedule - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר » יומן אירועים events schedule

יומן אירועים events schedule

אירוע מספר

Event Number

תאריך  Date האירוע  Event קישור לחומר רלוונטי

Link to relevant material

1 יום שלישי, ה-15 לנובמבר 2022, שעה 12:20 בצהריים

Tuesday, November 15, 2022, 12:20 p.m
קבלתי שיחת טלפון מאישה שהזדהתה בשם טלי-מנהלת אגף הגמלאות של המוסד לביטוח לאומי של מחוז ירושלים. בשיחה ציינתי כי הגשתי תביעה לקבלת שירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי-והוצע לי לקבוע תור לועדות בביטוח הלאומי אליהן יהיה עליי להגיע. הסברתי כי אני מתקשה מאוד לצאת מהבית בגלל ההידרדרות במצב בריאותי.

סוכם כי המוסד לביטוח לאומי ישלח אליי קישור למחשב שלי בבית לצורך קביעת ועדות מרחוק.

שיחת הטלפkון הגיעה מן המספר 02-6755555-אל מספר הטלפון הסלולרי שלי 058-6784040.

 

 

I received a phone call from a woman who identified herself as Tali - the director of the
 pensions division of the National Insurance Institute of the Jerusalem district. In the conversation
 I mentioned that I filed a claim to receive special services from the National
 Insurance Institute - and it was suggested that I make an appointment with the National
 Insurance Committees that I would have to attend. I explained that it is very difficult 
for me to leave the house due to the deterioration of my health.
It was agreed that the National Insurance Institute would send me a link to 
my computer at home for the purpose of setting up committees remotely.
The phone call came from the number 972-2-6755555 to my cell phone number 972-58-6784040.
 
 

 

תביעהלשרותיםמיוחדים

 

 

 

 

 2 יום ששי, ה-18 לנובמבר 2022, שעה 8:30 בבוקר

Friday, November 18, 2022, 8:30 am
בקור טכנאי של חברת “בזק”.

A technician visit from "Bezeq" company.
 
אין.

none

3 יום ראשון, ה-20 לנובמבר 2022 בשעה 17:06

Sunday, November 20, 2022 at 5:06 p.m
שיחת טלפון שהגיעה מאישה בשם סימה-אחות של

המוסד לביטוחי לאומי. קבעתי איתה שהיא תגיע לדירתי בכדי לראות את התרופות אותן אני נוטל ביום שני, ה-21 לנובמבר

בין השעות 13:00-14:30

A phone call that came from a woman named Sima - sister of

The National Insurance Institute. I arranged with her for her to come
 to my apartment to see the medications I am taking on Monday, November 21

Between 13:00 and 14:30
אין

none

4 יום שני, ה-21 לנובמבר 2022 בשעה 14:00

 

Monday, November 21 2022 at 2:00 p.m

סימה, האחות של המוסד לביטוח לאומי הגיעה לדירתי. היא שאלה שאלות כלליות

אודות התרופות שאני נוטל והתפקוד היום-יומי שלי.

לפני הגעתה היא יצרה עמי קשר טלפוני מן המספר: 050-7225432.

אינני יודע אם מספר טלפון זה הוא מספר טלפון אישי שלה או

של מכשיר טלפון אותו היא קבלה מן המוסד לביטוח לאומי לצורך עבודתה.

 

Sima, the nurse from the National Insurance Institute came to my apartment. She asked 
general questions about the medications I take and my daily functioning.

Before her arrival she contacted me by phone from the number: 972-50-7225432.

I don't know if this phone number is her personal phone number or

of a telephone which she received from the National Insurance Institute for the purpose of her work.
אין.

none

 

Print Friendly, PDF & Email