Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs מוקד מושלם. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » מוקד מושלם.

מוקד מושלם.

אל:

הנדון: כללית מושלם-מניעת שירות.

א.ג.נ.

ביום רביעי, ה-19.5.2021 בשעה 18:56 בערב התקשרתי למוקד *2700-וזאת במטרה לדחות את התור שיש לי לצילום CT שנקבע לתאריך 25.5.2021 למועד אחר.

לתדהמתי הרבה, המוקדנית דרשה ממני לומר לה מהו שמו של אבא שלי-וטענה בתוקף כי ללא מידע זה היא לא יכולה לאפשר לי פעולה בסיסית זו.   

כל נסיונותיי להסביר לה כי אבא שלי כלל לא קשור לעניין, וכי מדובר בסך הכל בפעולה פשוטה של דחייית תור אותו קבעתי במרפאה נתקלו בקיר אטום של התעמרות ורשעות.

אני קצתי ומאסתי בויכוחים מטופשים ומיותרים אלו-מה לכל הרוחות הבעיה בלדחות תור אותו קבעתי למועד אחר? ומה הוריי קשורים בכלל לעניין?

אציין כי אני אדם בן 48-וכבר שנים רבות אני לא נמצא בחזקתם של הוריי.

אז מה עושים? מה הפתרון? אני פשוט לא מצליח להבין זאת, ומה היה כל כך מסובך בלקבוע תור חדש במקום זה שבוטל.

כללית מושלם מתנים מעתה ואילך את מתן השירות בכך שבכל שיחה עימם עליי לומר להם את שמותיהם של הוריי.

אני סבור כי מדובר בהתעמרות לשמה-אין הרי שום קשר בין שמותיהם של הוריי לבין השירות של כללית מושלם.

אז מה עושים? האם יש פתרון? או שמעתה ואילך אני פשוט לא אוכל לקבוע תורים ואיאלץ להישאר ללא טיפול או מעקב טיפולי כלשהם?

 

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. נייד-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403 .

2)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]   

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

 

 

Print Friendly, PDF & Email