Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs מכתב לחברות תוכנה. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Home » מכתב לחברות תוכנה.

מכתב לחברות תוכנה.

אל:

הנדון: כלים טכנולוגיים.

א.ג.נ.

החל משנת 2007 אני משתתף במאבק הנכים בישראל-מאבק שכידוע סוקר בהרחבה גם באמצעי התקשורת.

אחד האמצעים באמצעותם אנו מנסים לקדם את המאבק הוא על-ידי שימוש בכלים טכנולוגיים שונים: כתיבה ברשתות חברתיות, פתיחת אתרי אינטרנט ונסיון לקדמם ולשפרם, ניהול קהילות וירטואליות וכד’.

שאלתי בעניין זה היא: האם יש ביכולתם של החברה או הארגון שלכם להציע כלים טכנולוגיים שיוכלו לסייע לנו במאבקנו? ואם כן-באילו תחומים, וכיצד?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)אתר האינטרנט שלי: https://disability5.com/

3)ביום 10.7.2018 הצטרפתי לתנועה חברתית בשם נתגבר“-נכים שקופים. אנו מנסים לקדם את זכויותיהם של הנכים השקופים, קרי: אנשים כמוני שסובלים מבעיות רפואיות ומחלות קשות מאוד שאינן נראות באופן בולט כלפי חוץ-חוסר ניראות חיצונית שגורם לאפליה קשה מאוד כלפינו.

מנהלת התנועה, שהיא גם המייסדת שלה היא גברת טטיאנה קדוצ’קין, וניתן להשיג אותה במספר הטלפון 052-3708001.

זמני המענה הטלפוני: ימים ראשון עד חמישי בין השעות 11:00-20:00.

4)להלן מספר מלות הסבר על התנועה שלנו, כפי שהופיעו בעיתונות:

 טטיאנה קדוצ’קין, אזרחית מהשורה, החליטה להקים את תנועת ‘נתגבר’ לעזרתם של מי שהיא מכנה אותרם ‘הנכים השקופים’. עד כה התכנסו אל התנועה שלה כ-500 איש מכל רחבי הארץ. בראיון ליומן ערוץ 7 היא מספת על המיזם ועל אותם נכים שלא זוכים לסיוע ראוי ומספיק מהגורמים הרלוונטיים, רק משום שהם שקופים.

לדבריה את אוכלוסיית הנכים ניתן לחלק לשתי קבוצות: נכים עם כסא גלגלים ונכים ללא כסא גלגלים. את הקבוצה השנייה היא מגדירה כ”נכים שקופים” מפני שלדבריה אינם מקבלים את אותם השירותים כפי שמקבלים הנכים עם כסא הגלגלים, למרות שהם מוגדרים בעלי 75-100 אחוזי נכות.

אנשים אלו, היא מסבירה, אינם יכולים להתפרנס לבד, והם זקוקים לעזרת השירותים הנוספים שזכאים להם הנכים עם כסאות הגלגלים. לדוגמא, הנכים השקופים מקבלים קצבת נכות נמוכה מביטוח לאומי, לא מקבלים תוספות מסוימות כמו קצבת שירותים מיוחדים, קצבת מלווה, קצבת ניידות וכן הם מקבלים קצבה נמוכה יותר ממשרד השיכון.

לפי המחקר שערכה קדוצ’קין נכים שקופים אלו רעבים ללחם למרות הניסיון לטעון שבישראל של 2016 אין אנשים רעבים ללחם. עוד קובע המחקר שביצעה כי אחוזי ההתאבדות בקרבם גבוהים. בתנועה שהקימה היא פועלת להכנסת הנכים השקופים לרשימות ההמתנה לדיור ציבורי. זאת מאחר ולדבריה הם אינם נכנסים לרשימות אלו בדרך כלל למרות שהם אמורים להיות זכאים. היא מקיימת לא מעט מפגשים עם חברי כנסת ואף משתתפת בישיבות ודיוני ועדות רלוונטיות בכנסת, אך לדבריה המסוגלים לסייע אינם מקשיבים והמקשיבים נמצאים באופוזיציה ולכן אינם יכולים לסייע.

כעת היא קוראת לעוד ועוד נכים “שקופים” לחבור אליה, לפנות אליה על מנת שתוכל לסייע להם. להערכתה לו יימשך המצב כפי שהוא כיום לא יהיה מנוס מהפגנת נכים שיתבעו את זכויותיהם ואת התנאים הבסיסיים למחייתם. 

5)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email