Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs מניפולציה קולית. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Home » מניפולציה קולית.

מניפולציה קולית.

אל:

הנדון: שימוש בטביעת קול.

א.ג.נ.

אני השתמשתי בתוכנה שבאתר kolishi.co.il-שזהו אתר בו נעזרים על פי רוב חולי ALS בכדי שיוכלו לעשות שימוש בקולם האישי גם לאחר שהוא יאבד כחלק מתהליכי הניוון שמאפיינים כידוע מחלה זו.

אמנם אני אינני חולה ALS-אבל בכל זאת הפקתי טביעת קול אישית באתר זה(זוהי פרוצדורה שפתוחה בפני כל הגולשים, ולא לחולי ALS בלבד).

החל משנת 2007 אני משתתף במאבק הנכים בישראל-והחל מתאריך 10 ליולי 2018 אני עושה זאת במסגרת תנועת “נתגבר”-נכים שקופים-ואני מצרף בהמשך מסמך זה קישור לאתר התנועה בו ניתן למצוא הסברים

 אודותיה .

שאלתי אליכם היא: האם יש לכם רעיונות בדבר דרכים באמצעותן אוכל להשתמש בתביעת הקול שהפקתי לצורך קידום המאבק? אציין כי תביעת הקול שלי היא בעברית-האם ניתן להשתמש בה, למשל לצורך הקראת טקסטים בשפות אחרות(או אפילו שפות שאינני יודע)? האם הדבר אסור או מותר על-פי חוק?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה  4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040.  פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)קישור לאתר של תנועת “נתגבר”-נכים שקופים:  https://www.nitgaber.com/

3)אתר האינטרנט שלי:  https://disability5.com/

 

4)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

או: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email