Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs מפתח קולי. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » מפתח קולי.

מפתח קולי.

אל:

הנדון: מאגר קולי.

א.ג.נ.

כידוע, בדומה לטביעת אצבעות ישנו גם האמצעי של טביעת קול-שהינה ייחודית לכלך אדם ואדם.

שאלתי בעניין זה היא: האם קיים ברשת האינטרנט אתר, שמרכז טביעות קול של אנשים? ובמידה ואתר כזה אינו מוקם-האם הסיבה לכך היא חוקים בתחום של הגנת הפרטיות שאוסרים זאת? או שהקמה של פלטפורמה כזו היא מותרת-אבל בתנאים מסוימים? ובמידה וזה המצב-מיהם הגורמים שאחראים על קביעת התנאים הללו?

או שאתר כזה אינו מוקם בגלל החשש ממניפולציות ושימוש לרעה שגורמים כאלו או אחרים עשויים לעשות בו?

אציין כי אני גולש מפעם לפעם ברשת העמוקה באמצעות דפדפן TOR-האם ייתכן כי מאגר כזה ניתן למצוא רק ברשת הזו?  

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

ו-: [email protected]

3)ערוץ היוטיוב שלי: https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg/videos

4)אתר האינטרנט שלי: https://www.disability55.com/

 

אני הנגשתי את האתר לבעלי מוגבלויות בעזרתה של חברת “סייט מרקט”.

אתר האינטרנט שלהם: sitemarket.co.il

 

Print Friendly, PDF & Email