Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs קהילה וירטואלית - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » קהילה וירטואלית

קהילה וירטואלית

אל:

הנדון: קהילה וירטואלית.

א.ג.נ.

אני מתעניין באפשרות של בניית קהילה, שפונה לאנשים נכים ובעלי מוגבלויות בארץ ובעולם כקהל יעד.

הקהילה פונה, לפחות בשלב הראשון לאוכלוסיות הנכים-אולם היא תהיה פתוחה לכולם.

אציין כי בשל מצוקתי הכלכלית החריפה(אני מתקיים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי) השקעה כספית ראשונית אינה אפשרית.

האם הקמת קהילה באינטרנט אפשרית לדעתכם בתנאים הללו-או שהדבר אינו אפשרי בהתחשב במצב אותו תיארתי ומוטב לזנוח את הרעיון?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)קישור לבלוג שלי במערכת של wordpress.org :

https://disability5.com/

 

3)כתובות האי.מייל שלי: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]  ו-: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email