Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs ריח ממקור לא ידוע. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Home » ריח ממקור לא ידוע.

ריח ממקור לא ידוע.

אל:

הנדון: בעיית מפגע ריח.

א.ג.נ.

מאז חודש מרץ 2017 יש בדירה בה אני מתגורר ריחות חזקים של עשן-ריחות שמקורם או סיבתם אינם ידועים.

אציין כי חרף צעדים ופעולות רבות שנעשו בנסיון לברר מהו מקור הריח או לפתור את הבעיה(פניות למשרד להגנת הסביבה, ללשכות של חברי כנסת,  פניות לעמותות שעוסקות בתחום של איכות הסביבה וכן מודדים שהגיעו למקום מטעמה של עיריית ירושלים)דבר לא עזר, ונכון להיום לא נמצא פתרון כלשהוא.

אציין כי אני אדם נכה וחולה, ומפגע זה פוגע קשות באיכות חיי. זאת ועוד: אני מתקיים מקצבת נכות בסך 3169 שקלים לחודש מן המוסד לביטוח לאומי, ולכן אין ביכולתי לממן מערכות של ניטור או ניטרול ריחות-מה עושים?

בברכה,  

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757.

נייד-052-4575172.

מספר פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403.

2)כתובות האי.מייל שלי: 029547403@walla.co.il או:

[email protected] או: [email protected] או:

[email protected] או: [email protected]

או: [email protected]

3)המסגרת הטיפולית בה אני נמצא:

עמותת “רעות”-הוסטל “אביבית”,

רחוב האביבית 6,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9650816.

מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל:

02-6432551. או: 02-6428351.

כתובת האי.מייל של ההוסטל: [email protected]

4)העובדת הסוציאלית של הוסטל “אביבית”, בפגישתי עימה ביום שלישי, ה-12.12.2017 בשעה 13:30 בצהריים אסרה עליי באיסור חמור למסור פרטים כלשהם אודותיה ו/או אודות עובדים אחרים של הוסטל “אביבית” או של עמותת “רעות”.

5)רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב:

ד”ר מיכאל חלב,

“שרותי בריאות כללית”- מרפאת “בורוכוב”,

רחוב בורוכוב 63,

קרית יובל,

ירושלים, מיקוד: 9678150.

מספר הטלפון במשרדי המרפאה:

02-6440777.

מספר הפקס במשרדי המרפאה:

02-6438217.

 

 

6)הפסיכיאטר אצלו אני נמצא במעקב:

ד”ר עבדאת אסעד,

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ע”ש ד”ר אריה ירוס,

תב”ן תלפיות-דרום ירושלים,

רחוב שלום יהודה 31,

תלפיות,

ירושלים, מיקוד: 9432646.

מספרי הטלפון במשרדי המרפאה:

02-6721579. או: 02-6721531.

או: 02-6721569.

מספר הפקס במשרדי המרפאה:

02-6738199.

7)פרטים אישיים נוספים:

תאריך לידה: 11.11.1972.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email