Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs שרותי תירגום. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » שרותי תירגום.

שרותי תירגום.

אל:

הנדון: שירותי תירגום.

א.ג.נ.

האם קיימות חברות שמציעות שירותי תירגום במחירי גמ”ח-או במחירים בהם יכולות לעשות שימוש אוכלוסיות נזקקות או עניות?

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757. נייד-052-4575172. מספר פקס-077-2700076.

נ.ב. 1) מספר הזהות שלי: 029547403

3)המסגרת הטיפולית בה אני נמצא:

עמותת “רעות”-הוסטל “אביבית”,

רחוב האביבית 6,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9650816.

מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל: 02-6432551. או: 02-6428351.

כתובת האי.מייל של ההוסטל:     [email protected]

4)העובדת הסוציאלית של הוסטל “אביבית”, בפגישתי עימה ביום שלישי, ה-12.12.2017 בשעה 13:30 בצהריים אסרה עליי באיסור חמור למסור פרטים כלשהם אודותיה ו/או אודות עובדים אחרים של הוסטל “אביבית” או של עמותת “רעות”.

5)רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב:

ד”ר מיכאל חלב,

“שרותי בריאות כללית”- מרפאת “בורוכוב”,

רחוב בורוכוב 63,

קרית יובל,

ירושלים, מיקוד: 9678150.

מספר הטלפון במשרדי המרפאה: 02-6440777. מספר הפקס במשרדי המרפאה: 02-6438217.

6)פרטים אישיים נוספים: גיל: 47. מצב משפחתי: רווק. תאריך לידה: 11.11.1972.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email