Skip to content
Home » הפוסטים באתר » תקלות אי.מייל.

תקלות אי.מייל.

אל:

הנדון: תקלות אי.מייל.

א.ג.נ.

ביום חמישי, ה-17.3.2022 הבחנתי לפתע בתקלה מוזרה: הודעות מייל שנשלחות ל-2 כתובות אי.מייל שלי אינן נמסרות אליי-וכולל מיילים שאני עצמי שולח מכתובות אי.מייל אחרות שלי(שזה כמובן מיילים שאני שולח לעצמי).

שתי כתובות האי.מייל בהן מדובר: [email protected] 

ו- [email protected]

מה יכול לגרום לתקלה כזו? האם ייתכן שהוסיפו אותי לרשימה שחורה כלשהיא ללא ידיעתי?

אציין כי מעולם לא היתה לי תקלה כזו-ואני לא יודע איך ניתן לטפל בזה.

בברכה,

אסף בנימיני,

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

ירושלים, מיקוד: 9662592.

מספרי טלפון: בבית-02-6427757. נייד-058-6784040. פקס-077-2700076.

נ.ב. 1)מספר זהות: 029547403.

2)כתובות האי.מייל הנוספות שלי: [email protected] ו-: [email protected] ו-: [email protected] 

ו-: a32assaf@outlook.com ו-: [email protected]

ו-: [email protected] ו-: [email protected]

 

 

Print Friendly, PDF & Email