Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs सामाजिक सहयोग . - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר » सामाजिक सहयोग .

सामाजिक सहयोग .

प्रापक:
म जेरूसेलम-इजरायलको अशक्त यहुदी पुरूष हुँ। इजरायल राज्यले म जस्ता अशक्त मानिसहरूलाई अत्यन्तै आधारभूत जीविका आवश्यकताहरू
जस्तै खाना, औषधि र अन्य कुराहरू खरिद गर्ने क्षमता प्रदान गर्दैन।
म यसको समाधान खोजिरहेको छु।
असाफ बेनयामिनी।

*1)मेरो इमेल ठेगानाहरू: [email protected] वा: [email protected] वा: [email protected] वा: [email protected] वा: [email protected] वा: [email protected] वा: [email protected]
2)मेरो फोन नम्बरहरू: गृह-972-2-6427757
सेल फोन-972-58-6784040, फ्याक्स-972-77-2700076
3)मेरो पत्राचार ठेगाना: 115/4 costa rica street, qiriat menahem neighborhood, Jerusalem, ISRAEL, zip: 9662592
4)मेरो paypal.me को लिङ्क यहाँ छ: paypal.me/assaf148
5) विभिन्न भाषाहरूमा उपलब्ध रहेको मसँग सम्बन्धित थप सामग्री सहितको वेबसाइटको लिङ्क यहाँ छ:
https://assafcontent.ghost.io/
6)म उल्लेख गर्छु कि म हिब्रु भाषी हुँ र मेरो वैदेशिक भाषा सीपहरू एकदमै कमजोर छन्, अपवाद स्वरूप मलाई मध्यमदेखि न्यून स्तरको अङ्ग्रेजी भाषा र एकदमै न्यून स्तरको फ्रान्सेली भाषा आउँछ। यस क्षेत्रमा मलाई थप ज्ञान छैन। यो पत्र लेख्न पनि मैले व्यावसायिक अनुवादन कम्पनीको सहायता लिएको छु।

Print Friendly, PDF & Email