Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs โฆษณาสินค้า - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » โฆษณาสินค้า

โฆษณาสินค้า

ฉันเสนอให้เผยแพร่:

                                                                                 คำแนะนำหมายเลข 1:

ถึง:

เรื่อง: เสนอให้เผยแพร่วิดีโอ

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

ฉันมีช่อง YouTube 2 ช่องเกี่ยวกับคนพิการ

ฉันแนะนำให้ทุกคนที่สนใจส่งวิดีโอที่ฉันจะโพสต์ในช่องของฉัน วิดีโอสามารถเป็นภาษาใดก็ได้ – และไม่จำกัดความยาวของวิดีโอ

ฉันตกลงที่จะให้เครดิตตามคำขอของผู้ส่งวิดีโอ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ บินยามิน

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน-972-2-6427757. มือถือ-972-58-6784040. โทรสาร-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) ช่อง YouTube ของฉันที่ฉันเสนอให้เผยแพร่วิดีโอที่จะส่งถึงฉัน:

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

และ: https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

3) ที่อยู่อีเมลของฉันที่สามารถส่งวิดีโอได้: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] 

และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected]

 

                                                                            ข้อเสนอแนะหมายเลข 2:

ฉันบล็อก disability55.com ซึ่งเป็นบล็อกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นี่คือบล็อกหลายภาษาใน 67 ภาษา: อุซเบก ยูเครน อูรดู อาเซอร์รี อิตาลี อินโดนีเซีย ไอซ์แลนด์ แอลเบเนีย อัมฮาริก อังกฤษ เอสโตเนีย อาร์เมเนีย บัลแกเรีย บอสเนีย พม่า เบลารุส เบงกาลี บาสก์ จอร์เจีย เยอรมัน เดนมาร์ก , ดัตช์, ฮังการี, ฮินดี, เวียดนาม, ทาจิกิสถาน, ตุรกี, เติร์กเมนิสถาน, เตลูกู, ทมิฬ, กรีก, ยิดดิช, ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มองโกเลีย, มาเลย์, มอลตา, มาซิโดเนีย, นอร์เวย์, เนปาล, สวาฮีลี, สิงหล, จีน, สโลวีเนีย, สโลวัก , สเปน, เซอร์เบีย, ฮิบรู, อาหรับ, พาชโต, โปแลนด์, โปรตุเกส, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, เปอร์เซีย, เช็ก, ฝรั่งเศส, เกาหลี, คาซัค, คาตาลัน, คีร์กีซ, โครเอเชีย, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวีเดนและไทย

ฉันเสนอบล็อกเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเผยแพร่บทความเกี่ยวกับคนพิการ บทความสามารถเป็นภาษาใดก็ได้ใน 67 ภาษาเหล่านี้ ไม่จำกัดความยาวของบทความ

ฉันรับปากว่าจะให้เครดิตแก่ผู้ส่งบทความตามคำขอของพวกเขา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อัสซาฟ เบนยามินี่.

โพสต์สคริปต์ 1) บทความสามารถส่งถึงใครก็ได้จากที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] 

หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือไปที่หมายเลข whatsapp ของฉัน 972-58-6784040-ตามตัวเลือกของผู้ส่ง

2) ลิงก์ไปยังบล็อก: https://www.disability55.com/

                                                                   ข้อเสนอแนะหมายเลข 3:

ฉันมีช่องบน soundcloud:

https://assaf-permalinks.com/tx60

ที่ว่าด้วยเรื่องของคนพิการ

ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่สนใจส่งคลิปเสียงให้ฉัน (ควรอยู่ในรูปแบบ 3mp) เกี่ยวกับคนพิการในภาษาใดก็ได้ที่ฉันจะโพสต์ในช่องของฉัน

ฉันตกลงที่จะทิ้งเครดิตตามคำขอของผู้ส่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ เบนจามิน.

โพสต์สคริปต์ คุณสามารถส่งคลิปเสียงมาที่ที่อยู่อีเมล: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือไปที่หมายเลข whatsapp ของฉัน 972-58-6784040 – ตามทางเลือกของ ผู้ส่ง

                                                      ข้อเสนอแนะหมายเลข 4:

 

ฉันอัปโหลดวิดีโอ onlineugetube.com บนช่องที่มีที่อยู่:

https://ugetube.com/@assaww

ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่สนใจส่งวิดีโอเกี่ยวกับคนพิการที่ฉันอัปโหลดในช่องของฉัน วิดีโอสามารถเป็นภาษาใดก็ได้ – โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความยาวของวิดีโอ

ฉันตกลงที่จะให้เครดิตแก่ผู้ส่งวิดีโอตามคำขอของพวกเขา

คุณสามารถส่งวิดีโอมาที่ที่อยู่อีเมลใดก็ได้: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] 

หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือหมายเลข whatsapp ของฉัน 972-58-6784040 – ตามตัวเลือกของผู้ส่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อัสซาฟ เบญญามินี่

A. ด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งไปยังที่ต่างๆ:

ถึง:

เรื่อง: โทรก่อกวน.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (ฉันเขียนคำเหล่านี้ในวันที่ 9 มีนาคม 2023) ฉันต้องทนทุกข์ทรมานจากการคุกคามทางโทรศัพท์หลายครั้ง ฉันต้องการยื่นคำร้องที่เหมาะสมต่อตำรวจอิสราเอล

เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน ฉันต้องหาตัวตนของผู้โทร ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากการโทรมาจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นความลับ หมายเลขดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในรายละเอียดของการโทรในบัญชี Bezeq ของฉัน ฉันจะสังเกตด้วยว่าโทรศัพท์ในบ้านของฉันไม่มีจอภาพ

ฉันควรทราบว่าการโทรก่อกวนครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวัน/ชั่วโมงต่อไปนี้:

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 23:56 น.

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 00:08 น.

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 00:10 น.

ในการโทรก่อกวนครั้งล่าสุด ผู้ก่อกวนอ้างว่าโทรมาจากหมายเลข 972-54-7953047

คุณทราบกรณีอื่นๆ ของการคุกคามทางโทรศัพท์ที่มาจากหมายเลขนี้หรือไม่ เป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ผู้ล่วงละเมิดจะโกหกโดยอ้างว่าโทรจากหมายเลขนี้และโทรจากหมายเลขอื่น

ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อกวนโทรมาซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ สาปแช่งฉันและคุกคามฉัน

ฉันไม่เข้าใจว่าพวกเขาเรียกร้องอะไรจากฉันและต้องการอะไรจากชีวิตฉัน

ฉันเป็นคนทุพพลภาพและป่วย – และการล่วงละเมิดเหล่านี้จะกลับมาอีกหลังจากเมื่อประมาณสองเดือนก่อน ฉันได้ยื่นคำร้องต่อตำรวจต่อพวกเขา

แต่ตำรวจรีบปิดคดีหลังจากผ่านไปสองสามวัน และตอนนี้การล่วงละเมิดก็กลับมาดำเนินต่อ

ฉันแค่สูญเสีย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อัสซาฟ เบนยามินี่.

B. ด้านล่างนี้คือข้อความที่ฉันส่งไปยังที่ต่างๆ:

เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ฉันถูกคุกคามทางโทรศัพท์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

พวกก่อกวนโทรหาฉันกลางดึก สบถใส่ฉัน และขู่ฉัน – แบบนั้นโดยไม่มีเหตุผล

จากการถูกกลั่นแกล้ง ฉันต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บ้านของฉัน

ฉันไม่มีการบันทึกการโทรที่มาจากหมายเลขโทรศัพท์ 972-53-6285507

ฉันไม่รู้จักตัวตนของผู้ก่อกวน

ฉันจะชี้ให้เห็นว่าฉันไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่คนเหล่านี้เรียกฉัน และพวกเขาต้องการอะไรจากชีวิตของฉัน

คุณคิดว่าแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้คืออะไร เป็นไปได้ไหมที่จะได้รับค่าชดเชยทางการเงินสำหรับสิ่งนี้? และถ้าเป็นเช่นนั้น – อย่างไร

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อัสซาฟ เบญญามินี,

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

โพสต์สคริปต์ 1) ฉันควรชี้ให้เห็นว่าเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ฉันได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดกับตำรวจอิสราเอล แต่การร้องเรียนของฉันไม่ได้รับการจัดการ และตำรวจก็ปิดคดีในอีกไม่กี่วันต่อมาและไม่ได้ทำอะไรเลย

2) ฉันจะระบุว่าฉันเป็นคนพิการและป่วย และฉันไม่มีแรงกายหรือแรงใจที่จะจัดการกับกิจกรรมทางอาญาประเภทนี้ (ในบทสนทนาที่มีการล่วงละเมิดบางรายการ ผู้ก่อกวนอ้างว่าพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวอาชญากร ).

3) หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: 972-58-6784040

C. ด้านล่างนี้เป็นแนวคิดสำหรับซอฟต์แวร์/ระบบบนอินเทอร์เน็ต:

ซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบ “ผู้ใช้ที่มีศักยภาพ” และความตั้งใจ: นักเล่นกรอกลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของพวกเขาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ในสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งนี้ หรืออัปโหลดไฟล์ที่พวกเขาเลือก ไปยังเว็บไซต์/บล็อกหรือลิงก์/ไฟล์อื่นๆ เกี่ยวกับพวกเขา นอกจากนี้ ผู้ใช้เขียนว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร

ระบบจะคำนวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โอกาสของความสำเร็จของโครงการ และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้มันเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับลิงก์และไฟล์ที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์

D. ด้านล่างนี้คือโพสต์หลายโพสต์ที่ฉันแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook:

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการ:

1. นักวิเคราะห์คลื่นสมอง (ใบรับรองผู้แจ้งเบาะแสมืออาชีพจาก National Academy of Whistleblower – ข้อได้เปรียบ)

2. ผู้บาดเจ็บทางจิตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชแบบปิดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 2 วัน 3 ชั่วโมง 16 นาที 5 วินาที และ 659 มิลลิวินาที ซึ่งในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการติดตามความคิดของเพื่อนร่วมหอผู้ป่วย สมาชิก. ผู้ถือใบรับรองผู้สอบบัญชี Waves of Thought-Advantage

3. จิตแพทย์มืออาชีพที่มีความสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความคิดของชาติ ฉันมีใบรับรองจิตแพทย์บ้า – ข้อได้เปรียบ

เฉพาะคำถามจากผู้ที่มีความคิดที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสนใจ

ฮ่าๆ…

2) พวกเรา National Academy for Thought Excavations เสนอหลักสูตรต่อไปนี้ในปีที่ต่อต้านความคิดถัดไป:

1. การฝึกฝนจิตใจ การถอดประกอบ และการประกอบ – เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขาตลอดประวัติศาสตร์ปัญญาชนสมัยใหม่

2. กลไกการปลดปล่อยและผ่อนคลายจากการรบกวนของสมอง หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในสาขานี้ – รวมถึงวิธีการใหม่ในการจัดการกับบอทก่อกวนและจิตแพทย์โดยใช้บอทเสมือนจริง

3. การงีบหลับทางอุดมการณ์และผลกระทบต่อวัฒนธรรมจิตเวชศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญใหม่

ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นจะได้รับประกาศนียบัตรนักคิดมืออาชีพ

ใบรับรองที่เป็นกระดานกระโดดน้ำที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกหน้าที่ในการป้องกันความคิดของชาติ

ฮ่าๆ…

3) มีการเดินขบวนหน้าบ้านผู้บัญชาการตำรวจความมั่นคงทางปัญญาแห่งชาติ

ผู้บัญชาการหน่วยตำรวจพิเศษบอกกับผู้ประท้วง: “ฉันไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตของฉัน”

ผู้ประท้วง: “คุณหมายถึงอะไร เราต้องการอะไร คุณมีความกล้าอะไร !!!! เราถามคุณหลายครั้งแล้วว่า หยุดความคิดของคุณเถอะ – มันสร้างความรำคาญให้สาธารณะ”

ผบ.หน่วย: “เป็นไปได้อย่างไรที่ความคิดเป็นตัวก่อกวน”

ผู้ประท้วง: “มันน่ารำคาญ – ได้โปรด – หยุดความคิดของคุณเสียที เราคิดว่านี่เป็นคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลสาธารณะในตำแหน่งของคุณ”

ผู้บัญชาการหน่วย: “” แต่ฉันจะหยุดความคิดของฉันได้อย่างไร – คน ๆ หนึ่งจะคิดถึงบางสิ่งเสมอ”

ผู้สาธิต: “คุณจะต้องหาวิธีที่จะทำ – ลองคิดดู!!”

4) แผนกระหว่างประเทศของสาขาอิสราเอลของ International Association of Greed and Eye Problems ต้องการ:

1. ผู้จัดการความคิดของลูกค้า ความสามารถในการอ่านคลื่นความคิดในภาษาต่างประเทศ – ข้อได้เปรียบ

2. ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษและริเริ่ม. การศึกษาระดับปริญญาที่จำเป็นในการจารกรรมทางปัญญา

3. ภาคผนวก / แผนกจิตแจ่มใสในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีความสามารถในการระดมความคิดในภาษาท้องถิ่น ใบรับรองการไม่สำเร็จการศึกษาระดับความได้เปรียบทางความคิด

ฮ่าๆ…

5) ตั้งพรรคใหม่ – พรรคจิตแพทย์สูงสุด

ในแพลตฟอร์มปาร์ตี้:

1. จิตแพทย์ทุกคนในรัฐอิสราเอลจะได้รับการเลื่อนยศเป็นเทพเจ้าอย่างเป็นทางการ

2. จิตแพทย์ทุกคนจะได้รับเงินเดือนประมาณหนึ่งล้านเชเขลต่อเดือนนับจากนี้

3. ตามข้อกำหนดในส่วนที่ 1 เราจะส่งเสริมการจัดตั้งวัดที่พลเมืองทุกคนในประเทศที่มีอายุเกิน 18 ปีจะต้องปฏิบัติตาม หนึ่งวัน หนึ่งชั่วโมง หนึ่งนาที หนึ่งวินาที และหนึ่งในพันของวินาที มากราบพระจิตแพทย์ประมาณวันละ 10 ครั้ง

4. พลเมืองที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 จะถูกส่งตัวกลับทันทีไปยังสถานกักกันจิตเวชพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้

5. คนป่วยทางจิตทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะถูกผูกมัดและติดอยู่ที่ประตูบ้านของตนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ป่วยทางจิตที่อยู่ในสถาบันจิตเวชและโรงพยาบาลจะถูกมัดติดเตียงทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะมีการอภิปรายแยกต่างหากเกี่ยวกับผู้พิการทางสมองที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

6. ผู้ที่ฝ่าฝืนที่ระบุไว้ในมาตรา 5 จะถูกส่งตัวไปยังสถานกักขังทางจิตเวชตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ทันที

7. เงินทุนสำหรับขั้นตอนที่จำเป็นที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1-6 จะมาจากภาษีจิตเวชใหม่จำนวน NIS 3000 ซึ่งจะเก็บจากพลเมืองแต่ละคนของประเทศ

8. ผู้ที่ไม่ชำระภาษีดังกล่าวในมาตรา 7 จะถูกส่งตัวไปยังเครือข่ายสถานกักขังจิตเวชตามที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ทันที

ฮ่าๆ…

6) กฎใหม่เกี่ยวกับการเขียนโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก:

1. เจ้าของกระทู้ไม่ได้ป่วยทางจิต

2. บุคคลที่จิตใจไม่กระวนกระวายใจจะได้รับอนุญาตให้เขียนข้อความไม่เกิน 3 คำ

3. การเผยแพร่โพสต์ตั้งแต่ 4 คำขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินหนึ่งพันล้านเชเขล

ฉันเจ็บ ฉันเขียนข้อความมากกว่า 4 คำที่นี่ และฉันไม่ได้จ่ายเงินเป็นพันล้านเชเขล คุณจะจับฉันไหม

ฮ่าๆ…

7) เราผู้ก่อตั้งเผด็จการอิสราเอลใหม่กล่าวว่า:

1. ห้ามมิให้เข้าร่วมการเดินขบวนโดยเด็ดขาด

2. ใครก็ตามที่พยายามสาธิตจะถูกส่งไปยังศูนย์กักขังพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ทันที

3. ผู้ถูกคุมขังทั้งหมดตามมาตรา 2 จะไม่ถูกปล่อยตัวจนกว่าจะถึงวันตาย นอกจากนี้ นักโทษทุกคนจะได้รับการรักษาด้วยการเจาะเลือดเพื่อลดความเป็นไปได้ในการต่อต้านหรือเอาแต่ใจตนเองในอนาคต

4. ยานพาหนะแต่ละคันในประเทศได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ไม่เกิน 500 เมตร การเดินทางอีกต่อไปสามารถทำได้โดยได้รับอนุญาตพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งชาติเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะติดคุกทันทีตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2

5. รัฐบาลจะเผยแพร่รายการคำหรือวลีในภาษาฮีบรูหรือภาษาอื่นเป็นครั้งคราว ซึ่งห้ามมิให้นำไปใช้โดยเด็ดขาด ทุกคนที่ถูกจับได้ว่าพูดคำต้องห้ามจะถูกส่งเข้าคุกตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2

6. หน่วยการแสดงออกระดับชาติจะจัดตั้งขึ้นในตำรวจอิสราเอล ซึ่งจะรับผิดชอบเฉพาะในการบังคับใช้มาตรา 1-5

ฮ่าๆ…

8) มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับ “การปฏิวัติการปกครอง” และอำนาจไม่จำกัดที่รัฐบาลจะมีต่อหน้าศาล และผมถามตัวเองสองสามข้อ (และไม่ใช่ – ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องตลก ):

การรักษาทางจิตจะมีลักษณะอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้? ตัวอย่างเช่น ในโฮสเทล ผู้จัดการโฮสเทลจะเป็น “ผู้นำ” และผู้เช่าทุกคนต้องเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขเสมอหรือไม่

สิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อทางเลือกพื้นฐาน เช่น การให้การรักษาทางจิตใจ เพราะการรักษาทางจิตใจนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยสามารถรู้สึกสบายใจที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขา แต่อย่างที่เราทราบ ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของระบอบเผด็จการ (อย่างที่เราทราบกันดีในลัทธิฟาสซิสต์อิตาลี นาซีเยอรมนี และสหภาพโซเวียต) คือการมีอยู่ของตำรวจลับที่ติดตามประชาชนไม่หยุดหย่อน – ดังนั้นจะทำได้อย่างไร สถานการณ์ดังกล่าวจะได้รับการจัดการ? หรือตำรวจลับกำลังฟังนักบำบัดเช่นเดียวกับผู้ป่วย – และทั้งคู่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่าชีวิตของพวกเขามีความสำคัญต่อพวกเขาหรือไม่?

มีใครมีประสบการณ์ในสถานการณ์เช่นนี้ (เช่น ผู้อพยพที่มายังรัฐอิสราเอลจากประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย) หรือไม่?

แน่นอน ในรัฐเผด็จการ สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าประชากรที่อ่อนแอจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด

หากจนถึงวันนี้ อิสราเอลเป็นประเทศประชาธิปไตย และเป็นไปได้ที่จะไปศาลและได้รับการตอบสนองในกรณีของความอยุติธรรมร้ายแรงที่บางครั้งอาจเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำได้เกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลกลาง – ตั้งแต่ในระบอบเผด็จการ ศาลอยู่ภายใต้บังคับของรัฐบาลในการยื่นคำร้องต่อรัฐบาล แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตก็ตาม ในกรณีใดก็ตาม เธอจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ในทุกสถานการณ์ และที่แย่กว่านั้น: เธอจะสามารถ ยั่วยุการก่อกวนและการแก้แค้นของเจ้าหน้าที่

หนึ่งในขั้นตอนแรกๆ ที่เผด็จการใช้ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทาง (และเรารู้เรื่องนี้จากประวัติศาสตร์) ยกเว้นขั้นตอนต่างๆ เช่น การยกเลิกสิทธิมนุษยชนและการกดดันพรรคการเมืองที่ต่อต้านพรรครัฐบาลจนถึงเวลานั้นให้ประกาศยุติ ของกิจกรรมของพวกเขาและการปิด – หลังจากนั้น แรงกดดันแบบเดียวกันนี้สามารถค่อยๆ นำไปใช้กับองค์กรพลเรือนได้เช่นกัน

องค์กรด้านคนพิการในอิสราเอล เช่น จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้หรือไม่?

เป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปสู่สถานการณ์ที่พลเมืองกลุ่มเล็ก ๆ จะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อต้านความอยุติธรรมในส่วนของรัฐบาลกลางหรือท้องถิ่น – ไม่ว่าพวกเขาจะรุนแรงและโหดร้ายก็ตาม

และแน่นอนว่าการเดินขบวนหรือการประท้วงนั้นไม่มีอะไรให้พูดถึง – และพลเมืองที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเขาก็จะไม่กล้าออกไปประท้วงหรือแสดงออก

อย่างน้อยฉันก็เขียนต่อไปที่นี่ – ให้นานที่สุด…

9) คำถาม/ความคิดเพิ่มเติมของฉันเกี่ยวกับการปฏิวัติระบอบการปกครอง (และคราวนี้เป็นเรื่องจริงจัง – ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น)

ในช่วงศตวรรษที่ 20 ตูนิเซียมีประธานาธิบดีชื่อ ฮาบิบ บูร์กีบา.

มีเรื่องหนึ่ง (จำไม่ได้ว่าได้ยินที่ไหนหรือเมื่อไหร่) ในการประชุมครั้งหนึ่ง สันนิบาตอาหรับ ฮาบิบ บูร์กีบา. เขาพยายามโน้มน้าวผู้นำประเทศอาหรับอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมว่าพวกเขาจะละเว้นจากการทำสงครามกับอิสราเอล

ควรเน้นว่า Bourguiba ไม่ได้พูดสิ่งนี้จากจุดยืนของไซออนิสต์หรือความรักต่ออิสราเอล แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง ชายคนนี้ (ซึ่งอาศัยอยู่ระหว่างปี 1903-2000) มีมุมมองต่อต้านชาวอิสราเอลอย่างชัดเจน และเขายังมีข้อความต่อต้านกลุ่มเซมิติกค่อนข้างน้อยที่เขายุยงต่อต้านอิสราเอลและชาวยิว

คำแนะนำของเขาต่อเพื่อน ๆ จากสันนิบาตอาหรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้องปรามของอิสราเอลเท่านั้น ซึ่งเขารู้ดีเช่นกัน

มีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เขาพยายามอธิบาย แม้ว่าเพื่อนในกลุ่มอาหรับของเขาจะไม่มีใครเชื่อหรือฟังเขาเลยก็ตาม เขาอ้างว่าหากไม่มีภัยคุกคามจากภายนอกที่จับต้องได้และรุนแรงเพียงพอ รัฐอิสราเอลจะสลายตัวอันเป็นผลมาจากการโต้วาทีและความขัดแย้งภายใน และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยกองทัพอาหรับไม่ได้ยิงใส่มันแม้แต่นัดเดียว ด้วยเหตุนี้ เขาจึงเห็นว่าการออกจากสงครามโดยตรงและต่อหน้ากับอิสราเอลเป็นการเรียกชื่อผิดและเป็นการกระทำที่ไม่ได้ผลในส่วนของประเทศอาหรับ

ไม่มีใครฟังเขาและตำแหน่งของเขาไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศอาหรับ

เรายังสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากสิ่งนี้ได้หรือไม่?

อาหารสมอง…ศัตรู-อาจารย์…

E. ด้านล่างนี้เป็นข้อความอีเมลที่ฉันส่งไปที่ “bridgethelanguagegap.com”:

 จดหมายของฉันถึง “bridgethelanguagegap.com”

Yahoo/ส่ง

อัสซาฟ เบนยามินี่< [email protected] >

ถึง:

[email protected]

วันอังคารที่ 14 มีนาคม เวลา 00:42 น

ถึง: “bridgethelanguagegap.com”.

เรื่อง: ขบวนการ “คนพิการล่องหน”.

เรียนคุณ / คุณนาย,

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเป็นหุ้นส่วนในการต่อสู้เพื่อคนพิการ ซึ่งฉันมีส่วนร่วม

ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านความทุพพลภาพให้อยู่ในระดับที่จะทำให้เราซึ่งเป็นผู้พิการในอิสราเอลสามารถเข้าถึง

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายสง่างาม

ในส่วนหนึ่งของการต่อสู้ครั้งนี้ ฉันได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการความโปร่งใสของเนสเซ็ตเกี่ยวกับการเคหะสาธารณะเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2018 วันนี้เป็นวันเคหะสาธารณะด้วย

ที่คณะกรรมการ ฉันได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Tatyana Kaduchkin ซึ่งก่อตั้งขบวนการทางสังคมชื่อ “Nitgaber” (“We Shall Overcome”) ซึ่งเป็นขบวนการที่พยายามส่งเสริมสิทธิของคนพิการที่มองไม่เห็น นั่นคือ คนที่ทุกข์ทรมานจากปัญหาทางการแพทย์ขั้นรุนแรง เช่นเดียวกับความพิการขั้นรุนแรง แต่เมื่อมองเพียงผิวเผินในครั้งแรก จะไม่มีใครสังเกตเห็นความพิการของพวกเขาได้ และพวกเขาก็ดูเหมือนกับคนอื่นๆ ข้อเท็จจริงที่ว่าความพิการของผู้คน (รวมถึงตัวฉันเอง) เป็นสาเหตุภายนอกที่มองไม่เห็น ในทางปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติ และการปฏิเสธที่จะให้สิทธิหลายอย่างแก่ผู้พิการคนอื่นๆ สถาบันของรัฐมักใช้วิธีตื้นๆ ในกลุ่มนี้ว่า “สุขภาพดี”

ในการเคลื่อนไหวใหม่ของเรา การเคลื่อนไหว “Nitgaber” เราพยายามต่อสู้กับการปฏิเสธอย่างกว้างขวางนี้ในการให้สิทธิ์แก่เรา เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สาธารณะทั่วไป เช่นเดียวกับในหมู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของอิสราเอล

ด้วยเหตุผลนี้ ฉันแบ่งปันข้อความนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ และฉันจะขอบคุณหากมีผู้พบเห็นและแบ่งปันต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ ฟอรัมอินเทอร์เน็ต และกรอบต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ก่อนที่ฉันจะพูดให้จบ อีกหนึ่งรายละเอียด: หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตั้งขบวนการคือนางทัตยานา คาดุชคิน คือ 972-52-3708001 และวันนี้เธอสามารถติดต่อได้ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

อัสซาฟ เบญญามินี่

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้า A – อพาร์ตเมนต์ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์: บ้าน – 972-2-6427757 มือถือ – 972-52-4575172.

โทรสาร – 972-77-2700076.

ป.ล.: 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) ที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected]

3) สถาบันบำบัดโรคที่ฉันเข้ารับการรักษาที่:

“Reut” NGO – “Avivit” Hostel

6 ถ.ฮาวิวิท

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9650816

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำนักงานโฮสเทล: 972-2-6432551 หรือ: 972-2-6428351

ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล: [email protected]

4) เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของ “Avivit” Hostel เมื่อฉันพบเธอในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 13.30 น. ได้ห้ามไม่ให้ฉันให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับเธอและ/หรือพนักงานคนอื่น ๆ ของ Hostel “Avivit” หรือ ” รอยเตอร์”NGO.

5) แพทย์ทั่วไปที่ทำการรักษาของฉัน:

ดร. ไมเคิล ฮาแล็บ

“Clalit Medical Services” – คลินิก “Borochov”

คีเรียต โยเวล

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9678150

เบอร์โทรสำนักงานคลินิก : 972-2-6440777. แฟกซ์สำนักงานคลินิก: 972-2-6438217

6) รายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม: อายุ: 47. สถานภาพการสมรส: โสด.

วันเกิด: 11 พฤศจิกายน 2515

7) ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ “Nitgaber” ที่ปรากฏในสื่อ:

Tatyana Kaduchkin ประชาชนทั่วไป ตัดสินใจก่อตั้งขบวนการ ‘Nitgaber’ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เธอเรียกว่า ‘ผู้พิการทางสายตา’ จนถึงขณะนี้ มีประชาชนราว 500 คนจากทั่วทุกภาคของอิสราเอลเข้าร่วมขบวนการของเธอ ในการให้สัมภาษณ์กับช่อง 7 เธอเล่าเกี่ยวกับโครงการและเกี่ยวกับผู้พิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพียงเพราะพวกเขามองไม่เห็น

เธอกล่าวว่าประชากรผู้พิการสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ผู้พิการที่ใช้รถเข็นและผู้พิการที่ไม่มีรถเข็น เธอให้นิยามกลุ่มที่สองว่า ‘ผู้พิการที่มองไม่เห็น’ เนื่องจากเธอกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับบริการแบบเดียวกับที่จัดให้กับผู้พิการที่นั่งเก้าอี้รถเข็น แม้ว่าจะถูกกำหนดให้มีความพิการ 75%-100% ก็ตาม

เธออธิบายว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ และพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากบริการเพิ่มเติมที่คนพิการที่ใช้รถเข็นจะได้รับสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น ผู้พิการที่มองไม่เห็นจะได้รับสวัสดิการด้านความทุพพลภาพต่ำกว่าจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติ และไม่ได้รับเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น สิทธิประโยชน์ด้านบริการพิเศษและสิทธิประโยชน์ด้านการเคลื่อนไหว และยังได้รับสวัสดิการที่ต่ำกว่าจากกระทรวงการเคหะอีกด้วย

จากการวิจัยของ Kaduchkin ระบุว่า ‘ผู้พิการที่มองไม่เห็น’ เหล่านี้สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ว่าจะมีความพยายามอ้างว่าในปี 2559 อิสราเอลไม่มีใครอดอยาก การวิจัยของเธอยังแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวตายของพวกเขานั้นสูง ในการเคลื่อนไหวที่เธอก่อตั้ง เธอทำงานเพื่อเพิ่ม ‘ผู้พิการที่มองไม่เห็น’ ในรายการรอที่อยู่อาศัยสาธารณะ เนื่องจากเธอกล่าวว่าพวกเขามักจะไม่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้แม้ว่าจะมีสิทธิ์อย่างเป็นทางการก็ตาม เธอจัดการประชุมหลายครั้งกับสมาชิก Knesset และแม้แต่เข้าร่วมในการประชุมและการอภิปรายของคณะกรรมการ Knesset ที่เกี่ยวข้อง แต่เธอบอกว่าคนที่สามารถช่วยได้ไม่ฟัง และคนที่ฟังเป็นฝ่ายค้าน ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะช่วย

ตอนนี้เธอโทรหา ‘ผู้พิการทางสายตา’ มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าร่วมกับเธอ เพื่อที่เธอจะได้ช่วยเหลือพวกเขา เธอประเมินว่าหากสิ่งต่าง ๆ ยังคงเป็นเช่นทุกวันนี้ จะไม่มีการขอความช่วยเหลือใด ๆ นอกจากการจัดเดินขบวนของคนพิการเพื่อเรียกร้องสิทธิและการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของพวกเขา

8) นี่คือลิงค์ไปยังหน้า Facebook การเคลื่อนไหวของเรา: https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA%D7%92%D7%91%D7%A8-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

9) นี่คือการติดต่อของฉันกับ Maria Krivosheina จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต semrush.com:

สวัสดี อัสซาฟ

ได้โปรด ฉันจะขอบคุณถ้าคุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณและความคาดหวังของคุณจาก SEMrush

ขอบคุณล่วงหน้า!

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

มาเรีย

มาเรีย ครีโวชีน่า

ผู้จัดการบัญชี

โทรศัพท์: +442032870265

อีเมล: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 22:13 นAsaf Benjamin < [email protected] > เขียนว่า:

ฉันไม่มี “เพื่อนร่วมงาน” – การเคลื่อนไหวของเรามีขนาดเล็กมาก – และเราหวังว่าจะใหญ่ขึ้นในอนาคต กิจกรรมของเรามีความสำคัญมากสำหรับเรา และตอนนี้ฉันสามารถให้รายละเอียดของคุณกับทุกแพลตฟอร์มที่ฉันเขียนถึง หากคุณคิดว่าคุณมีความตั้งใจ และยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะมากขึ้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ ของคนพิการ. หากคุณตกลงและอนุมัติฉันก็เริ่มทำ

อัสซาฟ เบนยามินี.

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 15:13 น. Maria Krivosheina เขียนว่า:

สวัสดี อัสซาฟ

หวังว่าเธอสบายดี. ฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าฉันพยายามติดต่อคุณคาโดชกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่น่าเสียดายที่ไม่สำเร็จ

ถ้าเป็นไปได้ คุณช่วยบอกเบอร์โทรของฉันกับเพื่อนร่วมงานและขอให้เธอโทรหาฉันได้ไหม ขอบคุณล่วงหน้า! ขอแสดงความนับถือ Maria Krivosheina ผู้จัดการบัญชี โทรศัพท์: +442032870265 อีเมล: [email protected]


วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 23:17 นAsaf Benjamin < [email protected] > เขียนว่า:

ฉันไม่มีเว็บไซต์ พยายามส่งเสริมประชากรผู้พิการ คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการของเรา-นาง Kadochkin-เธอไม่มีที่อยู่อีเมล คุณสามารถโทรหาเธอได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 972-52-3708001 ฉันรู้ว่าเธอพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาแรกและภาษาฮีบรูที่เธอเรียนในอิสราเอล ฉันไม่แน่ใจว่าเธอพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า อาจจะ…. อัสซาฟ เบนจามิน

20:17:30 น. ในเดือนตุลาคม Maria Krivosheina เขียนว่า:

สวัสดี อัสซาฟ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะโดยละเอียดของคุณ

20:17:30 น. ในเดือนตุลาคม Maria Krivosheina เขียนว่า:

สวัสดี อัสซาฟ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะโดยละเอียดของคุณ

ฉันเข้าใจถูกต้องไหมว่าคุณต้องการโปรโมตเว็บไซต์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการ ฉันจะคุยกับคุณนายคาดอกคิน คุณช่วยส่งอีเมลถึงคุณคาโดชคินให้ฉันได้ไหม

ขอบคุณล่วงหน้า!

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

มาเรีย

มาเรีย ครีโวชีน่า

ผู้จัดการบัญชี

โทรศัพท์: +442032870265

อีเมล: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

เนื้อหาของอีเมลและเอกสารที่แนบมานี้ (ถ้ามี) เป็นความลับและมีไว้สำหรับผู้รับที่ระบุในข้อความเท่านั้น ห้ามมิให้แชร์ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความนี้และ/หรือเอกสารที่แนบมาในนี้ (ถ้ามี) กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่ง หากคุณได้รับข้อความนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดตอบกลับข้อความนี้และดำเนินการตามด้วยการลบข้อความ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ในวันพุธที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 17:23 นAsaf Benjamin < [email protected] > เขียนว่า:

ฉันกำลังพยายามส่งเสริมการรณรงค์ของเรา – ผู้ที่ประสบปัญหาความพิการ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ฉันเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้ว คุณยังสามารถพูดคุยกับผู้จัดการการเคลื่อนไหวของเรา – เธอพูดภาษาฮิบรูและรัสเซีย ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า เรากำลังพยายามส่งเสริมคนพิการที่มองไม่เห็นจากภายนอก ดังนั้นสิทธิพลเมืองของเราจึงไม่ได้รับการเติมเต็ม เราต้องการแก้ไขสถานการณ์ความไม่ยุติธรรมนี้

ผู้จัดการของเราคือนาง tatyana kadochkin และเธออยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ 972-52-3708001 จาก

11:00 น. – 20:00 น. ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี – ยกเว้นวันหยุดของชาวยิว

การเคลื่อนไหวของเรามีชื่อในภาษาฮีบรูว่า “nitgaber”

* นี่คือลิงค์ไปยังหน้า Facebook การเคลื่อนไหวของเรา:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

 

________________________________________

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 13:33 น. Maria Krivosheina เขียนว่า:

สวัสดีอัสซาฟ

ฉันชื่อมาเรีย ฉันเป็นผู้จัดการบัญชีที่ SEMrush Company

ฉันเขียนถึงคุณเพราะคำขอของคุณ คุณช่วยระบุประเภทความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้ไหม คุณต้องการค้นหาคำหลักที่เว็บไซต์ดังกล่าวจัดอันดับหรือไม่?

ขอบคุณล่วงหน้า!

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

มาเรีย

มาเรีย ครีโวชีน่า

โทรศัพท์: +442032870265

อีเมล: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

เนื้อหาของอีเมลและเอกสารที่แนบมานี้ (ถ้ามี) เป็นความลับและมีไว้สำหรับผู้รับที่ระบุในข้อความเท่านั้น ห้ามมิให้แชร์ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความนี้และ/หรือเอกสารที่แนบมาในเอกสารนี้ (ถ้ามี) กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่ง หากคุณได้รับข้อความนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดตอบกลับข้อความนี้และดำเนินการตามด้วยการลบข้อความ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

10) นี่คือจดหมายโต้ตอบของฉันกับ Caroline Lucas สมาชิกรัฐสภาอังกฤษ:

เรียนคุณอัสซาฟ

ขอบคุณมากสำหรับอีเมลของคุณ ซึ่งฉันจะทำให้แน่ใจว่า Caroline จะเห็นโดยเร็วที่สุด ฉันเกรงว่าเธอไม่มีความสามารถในการติดต่อกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เธอจะเห็นข้อความของคุณ

ด้วยความปรารถนาดี Eno ในนามของ Caroline Lucas

แคโรไลน์ ลูคัส ส.ส. Brighton Pavilion

สภา

ลอนดอน SW1A 0AA

โทรศัพท์: 020 7219 7025

อีเมล: [email protected]

เว็บ www.carolinelucas.com

เฟสบุ๊ค/carolinelucas.page

ทวิตเตอร์ @carolinelucas

หากคุณต้องการรับข่าวสารทางอีเมลรายสัปดาห์จาก Caroline Lucas โปรดตอบกลับข้อความนี้โดยใส่ ’email bulletin’ ในบรรทัดเรื่อง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีที่เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ และสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลที่เราถือครองไว้ โปรดไปท:

https://www.carolinelucas.com/get-in-touch

จาก: Assaf Binyamini < [email protected] >ส่ง: 17 ตุลาคม 2019 10:37 น.

ถึง: ลูคัส, แคโรไลน์ < [email protected] >; [email protected]

เรื่อง: ความพิการที่มองไม่เห็น.

หัวเรื่อง : ปฏิบัติการทางสังคม.

ถึงผู้เกี่ยวข้อง.

ฉันกำลังมองหาวิธีการดำเนินการทางสังคมที่ฉันกำลังเขียนถึงต่อไป?

คุณมีความคิดหรือข้อเสนอแนะ?

อัสซาฟ เบญญามินี่

—–ข้อความส่งต่อ—–

โดย:อาซาฟ เบนจามิน< [email protected] >

ถึง: ข้ามเดือน < [email protected] >

ส่ง: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:28 น

เรื่อง: ตอบ: การศึกษาคำภาษาฮีบรู | ข้าม Moen “ความต้องการ”

ดังนั้นฉันจึงพยายามอธิบายและขยายความ: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านความทุพพลภาพในอิสราเอลพยายามที่จะทำให้สาธารณชนรับรู้เพื่อให้เงินเดือนของเราสูงขึ้น แต่น่าเสียดายที่แม้หลังจากเราสาธิตเป็นเวลาหลายเดือน รัฐบาลอิสราเอลก็ยังปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาและความยากลำบากของเราอย่างจริงจัง

ฉันคิดว่าบางทีการมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศสามารถมีอิทธิพลต่อทั้งรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาของเรา (ซึ่งเรียกในภาษาอิสราเอลว่า “knesset”) เพื่อเริ่มต้นการรักษาความทุกข์ของเรา และยังตรวจสอบศักยภาพของความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านคนพิการจากประเทศต่างๆ เพื่อปรับปรุง สภาพการรักษาของผู้พิการทั่วโลก

ฉันอยากทราบว่าคุณสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะประเภทนี้ได้หรือไม่

ขอบคุณมากสำหรับความตั้งใจของคุณที่จะช่วยเหลือ

อัสซาฟ เบญญามินี่

*และขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดมากมายในภาษาอังกฤษของฉันในฐานะผู้พูดภาษาฮีบรู

โดย: ข้ามเดือน < [email protected] >

ถึง: [email protected]

ส่ง: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:23 น

หัวข้อ: Re: การศึกษาคำภาษาฮีบรู | ข้าม Moen “ความต้องการ”

เรียนคุณอัสซาฟ

โปรดให้คำชี้แจงแก่ฉัน คุณกำลังขอให้ At God’s Table ช่วยเหลือคุณโดยตรง หรือช่วยเหลือผู้พิการทุกคนในอิสราเอลหรือไม่? ถ้าใช่สำหรับคุณ ความพิการของคุณคืออะไรกันแน่ และทำไมคุณถึงต้องการความช่วยเหลือ

ข้าม

ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:43 น. assaf benyamini < [email protected] > เขียนว่า:

จาก: assaf benyamini

หัวเรื่อง : ความต้องการ

รายละเอียดการติดต่อ:

คุณสามารถช่วยผู้พิการหาเสียงในอิสราเอลได้หรือไม่?

อัสซาฟ เบนยามินี.

*1) ที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected]

2) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของฉัน: 115/4 costa rica street, qiriat menahem street, Jerusalem, ISRAEL, zip: 9662592

3) หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: ที่บ้าน-972-2-6427757 เซลลูลาร์-972-52-4575172. แฟกซ์-972-77-2700076.

4) ฉันได้รับการปฏิบัติใน avivit hostel. หมายเลขโทรศัพท์: 972-2-6432551 หรือ: 972-2-6428351.

5) ภาษาแรกของฉันคือภาษาฮีบรู

6) ที่อยู่อีเมลของนักสังคมสงเคราะห์ของฉัน: [email protected]

——————–

 

อีเมลนี้ส่งมาจากแบบฟอร์มการติดต่อบน Hebrew Word Study Skip Moen (https://skipmoen.com)

ถึงผู้เกี่ยวข้อง

Re: ค้นหาวิธีแก้ปัญหา

เรียนคุณ / คุณนาย,

ฉันเป็นชายอายุ 47 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายอย่าง และไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้เนื่องจากความล้มเหลวของระบบการแพทย์สาธารณะในอิสราเอล เมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ส่งจดหมายที่แนบมานี้ไปยังหลายแห่ง แต่ไม่มีหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสมาคมใดๆ ในรัฐอิสราเอลที่สามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาให้ฉันได้ ในทางกลับกัน ฉันต้องการวิธีแก้ปัญหาที่จะทำให้ฉันมีการตรวจสุขภาพอย่างเร่งด่วน และเนื่องจากฉันอาศัยอยู่ด้วยเงินบำนาญผู้พิการ NIS 3208 ต่อเดือนจาก National Insurance Institute ฉันไม่สามารถใช้บริการทางการแพทย์ของเอกชนได้ ดังนั้นฉันจึงพบว่าตัวเอง ที่ทางตันแน่นอน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของฉัน ฉันต้องการทราบว่าคุณมีแนวคิดใด ๆ สำหรับการแก้ปัญหา ฉันขอเน้นย้ำว่าฉันยินดีรับความคิดใดๆ ก็ตามที่อยู่ในใจของคุณ แม้แต่บางสิ่งที่ดูแวบแรกอาจดู “โง่” หรือ “บ้า”

ป.ล. 1) ด้านล่างนี้คือการติดต่อล่าสุดของฉัน (ฉันเขียนในวันพุธที่ 20.11.2019) กับ Dr. Hagit Peleg จากโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem: ฉันกำลัง “รักษา” โดย Dr. Michael Halab แต่เมื่อฉันไปถึงเขา ไม่มีความเป็นไปได้ในการติดตามผลทางการแพทย์หรือการรักษาเนื่องจากพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขา: เป็นเวลานานที่แพทย์ใช้เวลากับโทรศัพท์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับฉัน (เขาโทรเป็นภาษารัสเซีย – ภาษาที่ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันระหว่างรออยู่ในห้อง) ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่านี่เป็นพฤติกรรมปกติของเขา ไม่ใช่แบบครั้งเดียว ดังนั้นเมื่อเขาตัดสินใจ เขาจะไม่จดจ่อ และการตัดสินใจของเขาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเพียงบางส่วนเสมอ เพราะการคุยโทรศัพท์นานๆ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เขาควรจะรักษา สถานการณ์นี้นำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ว่า ในกรณีหนึ่ง ดร.ฮาลับ ส่งฉันไปตรวจร่างกายซึ่งฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำในสภาพที่เป็นอยู่ และซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของฉันจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางได้ในนาทีสุดท้ายด้วยความตื่นตัวและ ของพยาบาลที่ควรจะเตรียมฉันสำหรับการทดสอบอันตรายนั้น นี่คือ “การรักษา” ที่ฉันได้รับจากแพทย์ประจำครอบครัวที่ “ยอดเยี่ยม” ที่คุณรู้จัก

ฉันได้รายงานเรื่องนี้แล้วและร้องเรียนกับทุกคนที่เป็นไปได้: กรมร้องเรียนสาธารณะบริการสุขภาพ Clalit, สมาคมการแพทย์ของอิสราเอล, สหภาพแพทย์ครอบครัวในอิสราเอล, กรมร้องเรียนสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข และแม้แต่ส่งจดหมายไปที่บ้านของแรบไบยาคอฟ ลิทซ์แมน ซึ่งอย่างที่คุณทราบเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนั้น น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้รับการตอบกลับจากพวกเขา – และด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องสรุปสองข้อที่น่าเศร้าและน่าหดหู่: ชื่อเสียงในวิชาชีพของ Dr. Michael Halab และการจ่ายเงินเดือนอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อ Clalit Health Services มาก หรือแม้กระทั่งสิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอดต่อไปของผู้ป่วย ข้อร้องเรียนของฉันไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังจากใคร เพราะฉันถูกกำหนดให้เป็นผู้ป่วยทางจิต

เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจความจริงนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็หยุดไปพบนายแพทย์ไมเคิล ฮาลับ โดยรู้ชัดเจนว่าคำแนะนำที่ผิดพลาดของเขา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาขาดความสนใจ เป็นอันตรายต่อข้าพเจ้ามากกว่าความเจ็บป่วยหรือสภาวะทางการแพทย์ใดๆ

ความจริงที่ว่าไม่มีใครในระบบสุขภาพพร้อมที่จะเกี่ยวข้องหรือทำอะไรแม้ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การย้ายไปหาแพทย์คนอื่น หรือคลินิกอื่น หรือแม้แต่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นก็ไม่สามารถช่วยฉันได้ในทางใดทางหนึ่ง

ข้าพเจ้าขอย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อสรุปที่เร่งรีบหรือผลีผลาม แต่เป็นข้อสรุปที่ข้าพเจ้าถูกบังคับให้บรรลุผลหลังจากหลายปีของการชี้แจงและการทดสอบขั้นพื้นฐานและครอบคลุมมาก และด้วยมุมมองของสถานการณ์ปัจจุบันข้าพเจ้ายังคงอยู่โดยไม่มีการรักษาหรือการตอบสนองทางการแพทย์ใดๆ แม้ว่าระบบการแพทย์จะไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ตาม

โดยสรุป ฉันซาบซึ้งในความพยายามช่วยเหลือและการรักษาที่ทุ่มเทของคุณ และการวิจารณ์ที่รุนแรงที่ฉันเขียนในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติของระบบการแพทย์โดยทั่วไปที่มีต่อฉัน และไม่ใช่กับคุณเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอน ตราบใดที่พฤติกรรมนี้ไม่เปลี่ยนแปลง – แพทย์ที่ไม่ฟังและเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วย และระบบการแพทย์ที่รู้เท่าทันสำรองการละเว้นร้ายแรงของพวกเขาแทนที่จะจัดการกับพวกเขา – ก็จะไม่สามารถรับความช่วยเหลือทางการแพทย์จาก แพทย์ประจำครอบครัว

ด้วยความปรารถนาดี

อัสซาฟ เบนยามินี

20:25:09 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 GMT+2

ฮากิต เปลเลก

ฮากิต < [email protected] >

ซ่อนข้อความต้นฉบับ

แพทย์คนเดียวที่ฉันรู้จักคือ Emma Saporni และ Dr. Halab และทั้งคู่เป็นแพทย์ประจำครอบครัวที่ยอดเยี่ยม

จาก Assaf Benyamini < [email protected] ส่ง: วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:21 น. ถึง: Peleg HagitRe: จดหมายถึง Dr. Hagit Peleg

ชาโลม ดร.เปเลก

ฉันกำลังส่งลิงก์พร้อมรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในคลินิก Borochov ที่ฉันรักษาอยู่ให้คุณ หากคุณไม่สามารถเปิดลิงก์ได้ ฉันจะคัดลอกรายการ

ด้วยความปรารถนาดี

อัสซาฟ เบนยามินี

คีร์ยัต ฮาโยเวล

เยรูซาเล็ม: Clalit Health Services

Kiryat Hayovel, เยรูซาเล็ม | บริการสุขภาพ Clalit

ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อสำหรับ Kiryat Hayovel – เยรูซาเล็มคลินิก ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับลมหายใจ (เฮลิโคแบคเตอร์); การทดสอบในห้องปฏิบัติการ bedikomat (ผลการทดสอบอัตโนมัติ) ใน…

เมื่อ 20:16:09 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 GMT+2

ฮากิต เปลเลก

Hagit < [email protected] >เขียน

เรียน คุณอัสซาฟ โปรดเขียนบอกฉันว่าแพทย์ประจำครอบครัวคนใดรับผู้ป่วยในสาขาของคุณ และบางทีฉันอาจแนะนำให้คุณไปพบแพทย์ที่ฉันรู้จัก ด้วยความปรารถนาดี

ฮากิต

2) ด้านล่างนี้คือการติดต่อของฉันในหัวข้อ (ฉันเขียนในวันพุธที่ 20.11.19) กับ Hatikva Clinic

จาก: Assaf Benyamini ส่ง: วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2019 11.31.44 ถึง:[email protected]

เรื่อง : คำถาม ฉันเคยรักษาที่คลินิกของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว นอกจากการรักษาทางทันตกรรมแล้ว โชคไม่ดีที่ฉันป่วยด้วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันไม่สามารถรับการตอบกลับทางการแพทย์จาก Clalit Health Services ที่ฉันอยู่ภายใต้การสังเกตได้ เนื่องจากสถานะที่ตกต่ำของระบบสาธารณสุขในอิสราเอล คำถามของฉันคือ: มีองค์กรใดบ้างที่ติดต่อกับ Hatikva Project Association ที่สามารถให้ความช่วยเหลือฉันในด้านการแพทย์ เช่น เวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยกรรมกระดูก ประสาทวิทยา หรือโรคข้อ คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?

ด้วยความปรารถนาดี

อัสซาฟ เบนยามินี

115 ถนนคอสตาริกา ทางเข้า A อพาร์ตเมนต์ 4

กีรยัต เมนาเคม

 เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล 9662592

โทรศัพท์ที่บ้าน: 972-2-6427757, มือถือ: 972-52-4575172, แฟกซ์: 972-77-2700076

โพสต์สคริปต์: 1) หมายเลขประจำตัวของฉันคือ 029547403

2) ที่อยู่อีเมลของฉัน: walla.co.il@029547403 หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected]

3) กรอบการรักษาของฉันคือ Reut Association, Avivit Hostel, 6 Ha’avivit St., Kiryat Menachem, Jerusalem 9658016

โทรศัพท์ที่สำนักงานโฮสเทล: 972-2-6432551 หรือ 972-2-6428351 ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล:[email protected]

4) นักสังคมสงเคราะห์ของ Avivit Hostel ที่ฉันพบเมื่อวันอังคารที่ 12.12.2017 เวลา 13.30 น. ห้ามฉันให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับเธอและ / หรือพนักงานคนอื่น ๆ ที่ Avivit Hostel หรือ Reut Association อย่างเด็ดขาดและเด็ดขาด

5) แพทย์ประจำครอบครัวที่ฉันอยู่ภายใต้การดูแล: ดร. Michael Halab, Clalit Health Services, Borochov Clinic, 63 Borochov St., Kiryat Hayovel, เยรูซาเล็ม

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9678150

โทรศัพท์สำนักงานคลินิก: 972-2-6440777 หมายเลขโทรสารสำนักงานคลินิก: 972-2-6438217

ถึง: Re: การรักษาทางการแพทย์ เรียน ท่านผู้หญิง ผมเป็นชายอายุ 47 ปีจากเขตเยรูซาเล็มซึ่งมีปัญหาทางการแพทย์ที่รุนแรงหลายอย่าง และผมไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่ Health Services Clinic กับแพทย์ประจำครอบครัวที่ควรจะเป็นได้ ที่ต้องรักษาข้าพเจ้า เพราะความบกพร่องของระบบการแพทย์และสถานการณ์ทางการแพทย์ของรัฐ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าได้มีการเขียนถึงกันในสื่อต่างๆ ฉันต้องการทราบว่าองค์กรของคุณมีลิงก์ไปยังคลินิกและ/หรือแพทย์ใดๆ ที่ฉันจะได้รับการตอบสนองทางการแพทย์ที่ต้องการหรือไม่ ฉันหมายถึงสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, โรคข้อ, โรคหัวใจและประสาทวิทยาเป็นหลัก ด้วยความปรารถนาดีAssaf Benyamini115 ถนนคอสตาริกา ทางเข้า A อพาร์ตเมนต์ 4

กีรยัต เมนาเคม

 เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592 โทรศัพท์ที่บ้าน: 972-2-6427757 มือถือ: 972-52-4575172. โทรสาร: 972-77-2700076.

หมายเหตุ: 1) หมายเลขประจำตัวของฉันคือ 029547403

2) ที่อยู่อีเมลของฉันคือ: walla.co.il@029547403 หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] 

3 ) กรอบการรักษาของฉันคือ:

Reut Association-Avivit Hostel,

6 Ha’avivit St.,

กีรยัต เมนาเคม

ยรูซาเล็ม,

ISRAEL.zip: 9658016 โทรศัพท์ที่สำนักงานโฮสเทล: 972-2-6432551 หรือ 972-2-6428351ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล: [email protected]

4) นักสังคมสงเคราะห์ของ Avivit Hostel ที่ฉันพบเมื่อวันอังคารที่ 12.12.2017 เวลา 13.30 น. ห้ามฉันให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับเธอและ / หรือพนักงานคนอื่น ๆ ที่ Avivit Hostel หรือ Reut Association อย่างเด็ดขาดและเด็ดขาด

5) แพทย์ประจำครอบครัวที่ฉันอยู่ภายใต้การสังเกต:

ดร.ไมเคิล ฮาลับ

Clalit Health Services-Ir Ganim Clinic, 63 Borochov St.,

คีร์ยัต ฮาโยเวล

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล 9678150

 

โทรศัพท์สำนักงานคลินิก: 972-2-6440777 หมายเลขโทรสารสำนักงานคลินิก: 972-2-6438217

6) รายละเอียดส่วนตัวอื่นๆ: อายุ 47 ปี สถานภาพครอบครัว: โสด วันเกิด: 11.11.1972

7) รายละเอียดยาประจำที่ฉันใช้:

1. ยาจิตเวช: 

I. Seroquel – 2 เม็ด 300 มก. ทุกเย็น.

ครั้งที่สอง Tegretol CR – 400 มก. ในตอนเช้า 400 มก. ในตอนเย็น

สาม. Effexor – 150 มก. ในตอนเช้า 150 มก. ในตอนเย็น

 

2. Symvastatin – 10 มก. ทุกเย็น

8) ด้านล่างนี้คือคำอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับอาการลำไส้แปรปรวนที่ฉันประสบ

ถึง: Re: การรักษาด้วยเพกแลกซ์ เรียน ท่านเซอร์/ ท่านผู้หญิง หลายปีมานี้ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพกายและจิตต่างๆ ปัญหาทางร่างกายอย่างหนึ่งที่ฉันประสบเรียกว่าโรคลำไส้แปรปรวน ซึ่งอาการหลักคือความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงมาก อาเจียน ซึ่งบางครั้งทำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอได้ยาก (และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันประสบภาวะขาดน้ำ ฉันต้องเข้าโรงพยาบาล A&E) ท้องผูกและปวดหลังถ่ายอุจจาระ หลังจากได้พูดคุยกับแพทย์หลายคนและเข้ารับการตรวจ ฉันจึงได้รู้ว่าฉันเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตาม มียาที่เรียกว่า peglax ซึ่งเมื่อรวมกับโภชนาการที่ดีแล้ว จะช่วยฉันได้มากอย่างแน่นอน การเตรียมการนี้ไม่ได้อยู่ในตะกร้ายา และเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากของฉัน ฉันจึงไม่สามารถรับประทานเป็นประจำได้

ด้วยความปรารถนาดี Assaf BenyaminiNB: ฉันมีความคิดเห็นที่ฉันได้รับจากนักกำหนดอาหารชื่อ Liron Landheim ซึ่งได้ตรวจฉันเมื่อวันที่ 27.3.2007 ที่ Clalit Health Services (ในคลินิก Kiryat Moshe ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งฉันอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ในเวลานั้นโดยครอบครัวหนึ่ง หมอเรียกหมอเยฮูดิท สะโดน)

9) ด้านล่างนี้คือรายการปัญหาทางการแพทย์ของฉัน:

I. ความเจ็บป่วยทางจิต – โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) และสิ่งที่เรียกว่าโรคจิตเภท

ครั้งที่สอง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

สาม. โรคทางระบบประสาทที่นิยามไม่ชัดเจน อาการหลักคือ: ทำของตกหล่นโดยไม่รู้ตัว สูญเสียความรู้สึกในส่วนของมือ และปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและความมั่นคง

III. หมอนรองกระดูกเคลื่อนระหว่างกระดูกสันหลังข้อที่ 4-5 ซึ่งส่งผลต่อขาและทำให้เดินลำบาก

IV. อาการลำไส้แปรปรวน.

วี.ไอ. อาการเริ่มต้นของโรคหัวใจจากเดือนที่แล้ว (ฉันเขียนสิ่งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 22.3.2018) ในขณะนี้ ลักษณะของปัญหานี้ยังไม่ชัดเจน แต่ฉันมีอาการเจ็บหน้าอกเกือบทั้งวัน หายใจลำบาก และมีปัญหาในการพูดด้วย 10) นี่คือจุดเริ่มต้นของจดหมายที่ฉันเคยส่งไปยังที่ต่างๆ (ฉันเขียนในวันอังคารที่ 6.8.2019):

ถึง: Re: บริการด้านการแพทย์ เรียน ท่านเซอร์/ ท่านผู้หญิง ฉัน Assaf Benyamini อาศัยอยู่ในที่พักให้เช่าใน Kiryat Menachem ในกรุงเยรูซาเล็ม และฉันประสบปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่างๆ ในฐานะผู้ป่วยเรื้อรัง ฉันต้องไปพบแพทย์ประจำครอบครัวเป็นครั้งคราวสำหรับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง น่าเสียดายที่สถานการณ์นั้นน่ารำคาญมาก ในการพบแพทย์ ฉันไม่สามารถพูดถึงปัญหาทางการแพทย์ที่ฉันต้องปรึกษาหารือได้ เนื่องจากแพทย์ใช้เวลานานในการคุยโทรศัพท์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับฉัน – และในฐานะ ผลที่ตามมาเมื่อแพทย์ให้คำแนะนำทางการแพทย์ เขาไม่มีสมาธิ ให้คำแนะนำที่อาจผิดพลาดได้อย่างมาก และอาศัยข้อมูลเพียงบางส่วนหรือผิวเผินเท่านั้น

สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังอย่างฉัน สถานการณ์นี้ทนไม่ได้ – และจากประสบการณ์อันยาวนานของฉันกับบริการด้านสุขภาพที่ฉันควรได้รับการรักษา ฉันได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์มีแต่จะเลวร้ายลง และดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้รับการตอบสนองทางการแพทย์ที่ดีขึ้น สภาพของฉันจะร้ายแรงหรือเป็นอันตรายแค่ไหน คำถามของฉันสำหรับคุณคือ: คุณคิดว่าจะทำอย่างไรในเรื่องนี้? ด้วยความปรารถนาดี Assaf BenyaminiNB: ฉันไม่คิดที่จะย้ายไปหาหมอคนอื่นหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่น จากประสบการณ์ของฉันฉันได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์กับแพทย์คนอื่น ๆ นั้นไม่แตกต่างจากที่ฉันอธิบายไว้ที่นี่มากนัก และการย้ายไปหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นจะไม่มีผลใด ๆ นอกจากการสูญเสียสิทธิ์ของฉันในการประกันพยาบาล (Clalit Mushlam – ซึ่ง ฉันเข้าร่วมในปี 1998) เพราะในกรณีเช่นนี้ คุณไม่สามารถนำประกันอาวุโสไปด้วยได้

F. ด้านล่างนี้คือข้อความอีเมลที่ฉันส่งถึงอาจารย์ในคณะออกแบบผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในรัฐอิสราเอล:

ถึง:

เรื่อง: แบบเสนอโครงงานของนักเรียน.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

ฉันเป็นชายอายุ 50 ปีที่มีความพิการทางร่างกายซึ่งทำให้ฉันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ยาก กิจกรรมประจำวันอย่างหนึ่งที่ฉันทำได้ยากคือการก้มตัวเหนืออ่างล้างจานเพื่อล้างจาน

ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับฉันมากและอยู่ใกล้หัวใจของฉันมาก ฉันจึงเลือกที่จะไม่ซื้อหรือใช้เครื่องมือแบบใช้แล้วทิ้ง

เป็นเวลานานแล้วที่ฉันพยายามหาอุปกรณ์หรือเครื่องล้างจานที่สามารถวางบนเคาน์เตอร์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฉันสะดวกขึ้นและเป็นทางออกสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว

แต่หลังจากการค้นหาหลายครั้ง ฉันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่จริง

ดังนั้น คำถามของฉันสำหรับคุณคือ: มีความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเสนอโครงการขั้นสุดท้ายหนึ่งหรือโครงการอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับนักเรียนของคุณ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ บินยามิน

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน-ในบ้านลับๆ เนื่องจากการล่วงละเมิดและการร้องเรียนต่อตำรวจอิสราเอลซึ่งไม่ได้รับการจัดการ มือถือ-972-58-6784040.

โทรสาร-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขโทรศัพท์บ้านของฉันอาจให้ในภายหลัง ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่มีการระบุหมายเลขบนเครือข่าย whatsapp หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ยกเว้นในการโทรศัพท์เท่านั้น (และฉันหมายถึงการโทรปกติ ไม่ใช่การสนทนาทางวิดีโอโดยใช้โปรแกรมเช่น skype หรือซูมที่ฉันไม่ได้ใช้)

2) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403.

3) ที่อยู่อีเมลของฉัน:[email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: 

[email protected] หรือ: [email protected]  หรือ: [email protected] หรือ: benyamini@vk.com หรือ: [email protected]

G. ด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งถึงพนักงานของสมาคม “เพื่อนแพทย์”:

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานของสมาคมเพื่อนแพทย์:

เรื่อง: ฉันติดต่อตำรวจ

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

พนักงานของสมาคมชื่อ Yael Heller ส่งคำอุทธรณ์ไปยังที่อยู่อีเมล [email protected]

แต่ไม่ทราบสาเหตุ ฉันไม่ได้รับคำตอบและ/หรือการตอบกลับใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใด ฉันสนใจที่จะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับใบสมัครของฉัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ เบนจามิน.

6 มีนาคม 2566

สวัสดีนาง Yael Heller:

เรื่อง: ขอคำปรึกษา.

เรียนท่านผู้หญิง

อีเมลดังกล่าวส่งมาโดย Dr. Hagit Pelag แพทย์ประจำคลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem ซึ่งฉันได้รับการเฝ้าติดตามเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินที่ฉันประสบ ทุกวันนี้ Dr. Peleg เป็นผู้อำนวยการแผนก

ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ดร. เพเลกไม่ตอบคำถามนี้

คุณคิดว่าการรักษาของเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างไร?

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ บินยามิน

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน-972-2-6427757. มือถือ-972-58-6784040. โทรสาร-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) ที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] 

และ: [email protected] และ: [email protected] และ:  [email protected] และ: [email protected]

3) การตั้งค่าการรักษาที่ฉันอยู่:

สมาคม “Reut”-Hostel “Avivit”

ฮาเอวิวิท เซนต์ 6,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9650816

หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานโฮสเทล: 972-2-6432551 หรือ: 972-2-6428351.

ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล: [email protected]

นักสังคมสงเคราะห์จากทีมโฮสเทลที่ทำงานในอพาร์ตเมนต์ของฉัน: Mrs. Sara Stora-972-55-6693370

4) แพทย์ประจำครอบครัวที่ฉันกำลังเฝ้าติดตาม:

ดร.แบรนดอน สจ๊วต

“กล้าลิท เฮลท์ เซอร์วิสเซส” – พรอมานาด คลินิก

6 ถนนดาเนียล ยานอฟสกี้

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9338601

หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานคลินิก: 972-2-5098282

หมายเลขโทรสารในสำนักงานคลินิก: 972-2-6738551

ขอสันติสุขจงมีแด่ ดร. ฮากิต เปเลก:

เรื่อง: ขอคำปรึกษา.

เรียนท่านผู้หญิง

ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปตรวจที่คลินิกของคุณ คุณบอกฉันว่าตอนนี้มียาใหม่สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน และเป็นไปได้ว่าคนอย่างฉันที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักสามารถได้รับความช่วยเหลือจาก “เพื่อนแพทย์” ” ความสัมพันธ์ที่คุณส่งต่อผู้ป่วยในสถานการณ์นี้

หลังจากนั้นฉันไปพบแพทย์ประจำครอบครัวของฉัน – ดร. แบรนดอน สจ๊วร์ต – และฉันก็เข้าใจจากเขาแล้วว่าเขาจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้

ได้คุยกับเขาไหม?

เท่าที่ฉันรู้ตอนนี้ยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ – จริงหรือ? และถ้านี่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่า ณ วันนี้ ทางเลือกในการรักษาโรคสะเก็ดเงินคืออะไร?

ในอดีตฉันไม่ต้องการรักษาด้วยยาสำหรับโรคสะเก็ดเงินเนื่องจากการพิจารณาอย่างอื่น: มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลข้างเคียง – และในขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาการบรรเทาอาการที่สั้นมากซึ่งสามารถทำได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น

จากคำพูดของคุณ ฉันเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เป็นจริงเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว (ซึ่งเป็นเวลาที่แพทย์ผิวหนังที่ฉันไปตรวจด้วยบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้ และไม่แนะนำการรักษาทางชีวภาพด้วยเหตุผลที่กล่าวถึง) – และ วันนี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป

ดังนั้นฉันจึงอยากถามว่า: ระยะเวลาการบรรเทาอาการในโรคสะเก็ดเงินที่ฉันสามารถทำได้คือเท่าใดหากฉันเริ่มรับการรักษาด้วยยาใหม่ตัวใดตัวหนึ่ง และยาเหล่านี้คืออะไร?

ยิ่งไปกว่านั้น และถ้ายาชนิดใหม่สามารถช่วยให้ฉันสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้สมาคม “เพื่อนแพทย์” เพื่อช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรักษา – ในกรณีนั้นฉัน จะสนใจที่จะรู้ว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะได้รับการรักษาด้วยยา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

assaf benyamini – ผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: ที่บ้าน-972-2-6427757 มือถือ-972-58-6784040.

H. ด้านล่างนี้คือคำถาม/เครื่องหมายคำถามจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเกี่ยวกับคำแนะนำที่ฉันได้รับสำหรับการรักษาทางการแพทย์:

เมื่อประมาณสามเดือนที่แล้ว (ฉันกำลังเขียนบทความนี้ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2023) ฉันอยู่กับ Dr. Hagit Peleg แพทย์โรคข้อที่โรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem

ระหว่างที่ฉันไปคลินิกของเธอ เธอแนะนำให้ฉันเริ่มการรักษาทางชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงินที่ฉันเป็นอยู่ ซึ่งเริ่มกับฉันตอนอายุประมาณ 15 ปี ปรากฎว่ายาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในตะกร้ายา ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ดร. Peleg ผู้ซึ่งทราบดีถึงสภาพทางการเงินของฉันเพราะฉันไม่สามารถซื้อยาเหล่านี้ได้ แนะนำให้ฉันยื่นคำร้องเพื่อขอทุนสนับสนุนยาเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือจากสมาคม “เพื่อนแพทย์”

บางสิ่งที่นี่ดูไร้เหตุผลและไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับฉัน อย่างที่เราทราบ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มขึ้นในปี 2551 ในสหรัฐอเมริกา การฉ้อฉลของแมดอฟฟ์ และ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา) สมาคมหลายแห่งในรัฐอิสราเอลก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน และสมาคมต่างๆ เช่น สมาคม “เพื่อนแพทย์” ที่พยายามช่วยเหลือประชากรที่ขัดสนก็กลายเป็นคนขัดสนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในสถานการณ์เช่นนี้ มีเหตุผลสมควรที่จะสันนิษฐานว่าสมาคม “เพื่อนแพทย์” จะมีงบประมาณจำกัด และจะมีความยากลำบากในการช่วยเหลือแม้ในกรณีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่คุกคามชีวิต มันคงไร้เหตุผลมากที่ Dr. Hagit Peleg จะประสบความสำเร็จในความเป็นจริงในการระดมทุนเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเช่นฉัน ซึ่งโรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขา แต่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตเท่านั้น

ดังนั้นคำอธิบายคืออะไร? ฉันผิดตรงไหน?

ฉันแค่ไม่เข้าใจ…

 

I. ด้านล่างนี้คือข้อความอีเมลที่ฉันส่งถึงพนักงานโรงพยาบาล Hadassah:

ถึง: พนักงานและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล Hadassah

เรื่อง: ปัญหาการตอบสนองทางการแพทย์.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

ฉันส่งอีเมลข้างต้นถึง Dr. Hagit Peleg ผู้อำนวยการคลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem

การตัดสินใจของเธอที่จะไม่ตอบสนองต่อคำขอของฉันตอนนี้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ฉันไม่สามารถตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความสามารถในการตัดสินใจดังกล่าว

ฉันแค่สูญเสีย

จะทำอย่างไร?

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อัสซาฟ เบญญามินี่

อัสซาฟ เบนยามินี่< [email protected]

ถึง:

[email protected]

วันพุธที่ 15 มีนาคม เวลา 15:44 น

ขอสันติสุขจงมีแด่ ดร. ฮากิต เปเลก:

หลังจากครั้งล่าสุดที่ฉันมาที่คลินิกของคุณ ฉันได้ติดต่อสมาคม “เพื่อนแพทย์” เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา และนี่คือคำตอบที่ฉันได้รับจากพวกเขา

ในความคิดของฉัน เมื่อคุณแนะนำให้ฉันใช้มันจะทำให้เขาไม่คำนึงถึง: วิกฤตเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มในปี 2551 ในสหรัฐอเมริกา การฉ้อฉลของ Madoff เช่น รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งมาพร้อมกับการแพร่ระบาดของโคโรนา) และผลกระทบอย่างมากต่อสมาคมการกุศลและการกุศลในรัฐอิสราเอล ซึ่งรวมถึงสมาคม “Friends of Medicine” ด้วย

ครั้งสุดท้ายที่ฉันอยู่ในคลินิกของคุณ คุณบอกฉันว่าคุณส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมากเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับสมาคม “Friends of Medicine” ซึ่งจะช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรักษาด้วย เป็นไปได้อย่างไร? เมื่อพิจารณาว่าสมาคมการกุศลเช่น “เพื่อนแพทย์” พบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะช่วยเหลือแม้ในกรณีของการช่วยชีวิต ในกรณีที่ร้ายแรงกว่าของฉันมาก – เป็นที่ชัดเจนว่าในมุมมองของสถานะปัจจุบันของสมาคมไม่มีโอกาสที่ มันจะเป็นไปได้ที่จะช่วยจัดหายารักษาโรคสะเก็ดเงินสำหรับคนอย่างฉัน เนื่องจากนี่ไม่ใช่กรณีของอันตราย Haim แล้วฉันจะผิดตรงไหน? และฉันยังมีอีกคำถาม: เนื่องจากฉันไม่สามารถรักษาด้วยยาชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด (ฉันทำได้ ไม่ต้องจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) – ดังนั้นยังมีประเด็นให้ฉันไปตรวจหาวัณโรคแฝงอยู่หรือไม่? ฉันได้ทำการตรวจเลือดและรูปถ่ายที่คุณอ้างถึงแล้ว และฉันมีนัดที่สถาบันเภสัชกรเพื่อตรวจหาวัณโรคแฝงในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และ 2 เมษายน 2566

การทดสอบนี้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ หรือควรยกเลิกและยกเลิกการนัดหมายจะดีกว่า ฉันเข้าใจว่ามีการทดสอบวัณโรคที่แฝงอยู่ก่อนที่จะเริ่มการรักษาทางชีววิทยาสำหรับโรคสะเก็ดเงิน เนื่องจากอาการบางอย่างของวัณโรคที่การรักษาด้วยยาทางชีวภาพอาจกระตุ้นได้ เนื่องจากฉันจะไม่สามารถรับการรักษาด้วยยาเหล่านี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่ที่จะละทิ้งการทดสอบนี้ หรือการทดสอบวัณโรคที่แฝงอยู่มีความสำคัญสำหรับฉันด้วยเหตุผลอื่นด้วยหรือไม่ ฉันรู้ว่าคุณตัดสินใจไม่ตอบอีเมลของฉัน แต่ในกรณีนี้ ฉันคาดหวังคำตอบอย่างแน่นอน ฉันไม่มี เป็นเรื่องของการทำการทดสอบทางการแพทย์โดยไม่จำเป็น ในขอบเขตที่การทดสอบวัณโรคที่แฝงอยู่ยังคงมีความจำเป็นในสถานการณ์ของฉัน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงินก็ตาม ฉันจะขอบคุณถ้าคุณสามารถอธิบายให้ฉันฟังได้ว่าทำไม ไม่ว่าในกรณีใด ดังที่กล่าวไว้ในครั้งนี้ ฉันคาดหวังคำตอบอย่างแน่นอน ขอแสดงความนับถือ Asaf Binyamini ผู้ป่วยที่คลินิกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem

 

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2023 เวลา 09:46:52GMT+2 Yael Heller<[email protected]> เขียนโดย:

สวัสดี อัสซาฟ สบายดีไหม ฉันขอโทษสำหรับความยุ่งยากที่คุณต้องเผชิญ ฉันไม่สามารถช่วยได้ในกรณีต่อไปนี้

สุขภาพดีและมีความสุขในวันหยุด

ยาเอล

ยาเอล เฮลเลอร์

กองทุนและการประชาสัมพันธ์

กรมจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ

จากวันนี้วงการเพื่อนแพทย์

โทรศัพท์สายตรง: 972-73-2198804

WhatsApp: 972-73-2198804

โทรสารโดยตรง: 972-3-5777653

 [email protected]

www.haverim.org.il

—–ข้อความต้นฉบับ—–

จาก: assaf benyamini <[email protected]>

ส่ง: วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 13:34 น

ถึง: Yael Heller <[email protected]>

หัวเรื่อง: จดหมายของฉันถึงนางเยล เฮลเลอร์

ขอแสดงความนับถือ Mrs. Yael Heller: เรื่อง: ขอคำปรึกษา GN อีเมลข้างต้นส่งมาโดย Dr. Hagit Pelag แพทย์ประจำคลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem ซึ่งฉันอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากโรคข้ออักเสบที่ฉันเป็นโรคสะเก็ดเงิน ทุกวันนี้ Dr. Peleg เป็นผู้อำนวยการแผนก ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุ ดร. เพเลกไม่ตอบคำถามนี้ คุณคิดว่าการรักษาของเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างไร? ขอแสดงความนับถือ Asaf Binyamini, 115 ถนนคอสตาริกา, ทางเข้า A-Apartment 4,

Kiryat Menachem เยรูซาเล็ม รหัสไปรษณีย์: 9662592 หมายเลขโทรศัพท์: home-972-2-6427757 มือถือ-972-58-6784040. โทรสาร-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) ที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: ass.benya [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected] และ: [email protected]

3) การตั้งค่าการรักษาที่ฉันอยู่:

สมาคม “Reut” – หอพัก “Avivit”

6 ถนน Ha-Avivit

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9650816

หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานโฮสเทล: 972-2-6432551 หรือ: 972-2-6428351. ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล: [email protected]

นักสังคมสงเคราะห์จากทีมโฮสเทลที่ทำงานในอพาร์ตเมนต์ของฉัน:

นางซาร่า สโตร่า-972-55-6693370.

4) แพทย์ประจำครอบครัวที่ฉันกำลังเฝ้าติดตาม:

ดร.แบรนดอน สจ๊วต

“กล้าลิท เฮลท์ เซอร์วิสเซส” – Hateylet Clinic

6 แดเนียล ยานอฟสกี้ เซนต์,

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9338601

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำนักงานคลินิก: 972-2-5098282 เบอร์แฟกซ์ที่สำนักงานคลินิก: 972-2-6738551

ถึง: ดร. Hagit Peleg

เรื่อง: การขอคำปรึกษา

เรียนท่านผู้หญิง

ครั้งสุดท้ายที่ฉันเข้ารับการตรวจที่คลินิกของคุณ คุณบอกกับฉันว่าปัจจุบันมียาใหม่สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน และเป็นไปได้ว่าแม้แต่คนอย่างฉันที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากลำบากทางการเงินอย่างสาหัสก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจาก “เพื่อน” สมาคมการแพทย์” ที่คุณส่งต่อผู้ป่วยในเงื่อนไขนี้ หลังจากนั้นฉันไปพบแพทย์ประจำครอบครัวของฉัน – ดร. แบรนดอน สจ๊วร์ต – และทราบจากเขาเพราะเขาจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้คุยกับเขาไหม? เท่าที่ฉันรู้ตอนนี้ยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ – จริงหรือ? และถ้านี่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่า ณ วันนี้ ทางเลือกในการรักษาโรคสะเก็ดเงินคืออะไร?

ในอดีตฉันไม่ต้องการรักษาด้วยยาสำหรับโรคสะเก็ดเงินเนื่องจากการพิจารณาอย่างอื่น: มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลข้างเคียง – และในขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาการบรรเทาอาการที่สั้นมากซึ่งสามารถทำได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น

จากคำพูดของคุณ ฉันเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เป็นจริงเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว (ซึ่งเป็นเวลาที่แพทย์ผิวหนังที่ฉันไปตรวจด้วยบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้ และไม่แนะนำการรักษาทางชีวภาพด้วยเหตุผลที่กล่าวถึง) – และ วันนี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป

ดังนั้นฉันจึงอยากถามว่า: ระยะเวลาการบรรเทาอาการในโรคสะเก็ดเงินที่ฉันสามารถทำได้คือเท่าใดหากฉันเริ่มรับการรักษาด้วยยาใหม่ตัวใดตัวหนึ่ง และยาเหล่านี้คืออะไร?

นอกจากนี้ และถ้ายาชนิดใหม่สามารถช่วยให้ฉันสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้สมาคม “เพื่อนแพทย์” เพื่อช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรักษา – ในกรณีนั้นฉัน จะสนใจที่จะรู้ว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะได้รับการรักษาด้วยยา ความนับถือ,

Assaf Binyamini – ผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403

2) หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: ที่บ้าน-972-2-6427757 มือถือ-972-58-6784040.

 

J. ด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งไปยังที่ต่างๆ:

ถึง:

เรื่อง: ตรวจหาเชื้อวัณโรคแฝง.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

ฉันเป็นชายอายุ 50 ปีที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบจากสะเก็ดเงินมาหลายปี และเมื่อไม่นานมานี้ แพทย์ที่ฉันกำลังดูแลอยู่แนะนำให้ฉันเริ่มการรักษาด้วยยาทางชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงิน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการสอบถามหลายครั้ง ก็เป็นที่ชัดเจนสำหรับฉันว่าฉันจะไม่สามารถเริ่มการรักษานี้ได้เนื่องจากความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง (ฉันอาศัยอยู่ด้วยเบี้ยเลี้ยงผู้พิการจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติ)

แพทย์แนะนำให้ฉันเข้ารับการตรวจหาวัณโรคที่แฝงอยู่ – และฉันเข้าใจว่าการทดสอบนี้เสร็จสิ้นเพราะการรักษาด้วยยาชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงินอาจกระตุ้นอาการบางอย่างของวัณโรค

แต่เนื่องจากฉันไม่สามารถรักษาด้วยยาทางชีวภาพสำหรับโรคสะเก็ดเงินได้ คำถามจึงเกิดขึ้นว่าการทดสอบวัณโรคที่แฝงอยู่นั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่

ฉันควรทราบว่าแพทย์โรคข้อที่ฉันกำลังเฝ้าติดตามไม่ตอบคำถามของฉันในเรื่องนี้

แล้วเรากำลังทำอะไรอยู่?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจะทำแบบทดสอบนี้หรือไม่?

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ เบนจามิน.

K. ด้านล่างนี้คือข้อความอีเมลที่ฉันส่งถึงหน่วยโรคข้อของโรงพยาบาล Shaarey Tzedek:

 

ฉันเป็นชายอายุ 50 ปีที่ทุกข์ทรมานจากโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

เป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้รับการติดตามที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาล Hadassah Ein Kerem กับแพทย์ชื่อ Dr. Hagit Peleg

ดร. Peleg ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการแผนก เป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมและทุ่มเทจากเธอ แต่เมื่อไม่นานมานี้

ทัศนคติของเธอที่มีต่อฉันเปลี่ยนไปอย่างมาก และเธอไม่ตอบคำถามของฉันอีกต่อไป รวมถึงคำถามทางการแพทย์ที่สำคัญที่ฉันส่งถึงเธอด้วย

 

ด้วยเหตุนี้ ฉันต้องการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการหยุดการติดตามผลการรักษาที่คลินิกของ Dr. Peleg และเริ่มการติดตามผลที่คลินิกของคุณ

เป็นไปได้ไหม และถ้าเป็นเช่นนั้นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับสิ่งนั้นคืออะไร?

ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุนสุขภาพทั่วไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ บินยามิน

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: 972-58-6784040 โทรสารหมายเลข-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ ไอดีของฉัน: 029547403.

 

L. ด้านล่างนี้คือข้อความอีเมลที่ฉันส่งไปยังที่ต่างๆ:

ถึง:

เรื่อง: ขอคำปรึกษาทางสังคม.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

หลังจากที่ฉันส่งข้อความข้างต้นไปยังอาจารย์ของคณะออกแบบในรัฐอิสราเอล ฉันก็เห็นได้ชัดว่าตรงกันข้ามกับที่ฉันคิดไว้ในตอนแรก มีผลิตภัณฑ์ประเภทที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่นี่ (เครื่องล้างจานที่สามารถวางได้ บนเคาน์เตอร์ ในลักษณะที่ช่วยให้ผู้พิการในสถานการณ์ของฉันที่ลำบากในการก้มลงล้างจาน – แต่ยังไม่สนใจที่จะใช้เครื่องมือแบบใช้แล้วทิ้งเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

แต่มีปัญหาอื่นที่นี่: ฉันเป็นคนที่มีรายได้น้อยมาก – เบี้ยความพิการจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติและฉันไม่สามารถจ่ายค่าช่วยเหลือเหล่านี้ได้

คำถามของฉันคือ: คุณรู้จักมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลใดบ้างที่สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวได้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ เบนจามิน.

โพสต์สคริปต์ ด้านล่างนี้คือลิงก์ที่ฉันได้รับจากวิทยากรที่ฉันปรึกษาด้วย ซึ่งคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เสริมเหล่านี้ได้:

1)https://www.amazon.com/Best-Sellers-Countertop-Dishwashers/zgbs/appliances/19201451011

2)https://ksp.co.il/web/cat/3065..7669

3)https://assaf-permalinks.com/7h8r

4)https://www.disability55.com/01th

5)https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-dishwasher&db6682=6685

6)https://www.payngo.co.il/appliances/home-appliances/dish-washers/marble-dishwashers.html

ถึง:

เรื่อง: แบบเสนอโครงงานของนักเรียน.

เรียนท่านผู้หญิง/ท่านทั้งหลาย

ฉันเป็นชายอายุ 50 ปีที่มีความพิการทางร่างกายซึ่งทำให้ฉันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ยาก กิจกรรมประจำวันอย่างหนึ่งที่ฉันทำได้ยากคือการก้มตัวเหนืออ่างล้างจานเพื่อล้างจาน

ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับฉันมากและอยู่ใกล้หัวใจของฉันมาก ฉันจึงเลือกที่จะไม่ซื้อหรือใช้เครื่องมือแบบใช้แล้วทิ้ง

เป็นเวลานานแล้วที่ฉันพยายามหาอุปกรณ์หรือเครื่องล้างจานที่สามารถวางบนเคาน์เตอร์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฉันสะดวกขึ้นและเป็นทางออกสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว

แต่หลังจากการค้นหาหลายครั้ง ฉันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่จริง

ดังนั้น คำถามของฉันสำหรับคุณคือ: มีความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเสนอโครงการขั้นสุดท้ายหนึ่งหรือโครงการอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับนักเรียนของคุณ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

อาซาฟ บินยามิน

115 ถนนคอสตาริกา

ทางเข้าแฟลตเอ 4,

กีรยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม,

อิสราเอล รหัสไปรษณีย์: 9662592

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน: ที่บ้าน-ในบ้านลับๆ เนื่องจากการล่วงละเมิดและการร้องเรียนต่อตำรวจอิสราเอลซึ่งไม่ได้รับการจัดการ มือถือ-972-58-6784040. โทรสาร-972-77-2700076.

โพสต์สคริปต์ 1) หมายเลขโทรศัพท์บ้านของฉันอาจให้ในภายหลัง ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่มีการระบุหมายเลขบนเครือข่าย whatsapp หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ยกเว้นในการโทรศัพท์เท่านั้น (และฉันหมายถึงการโทรปกติ ไม่ใช่การสนทนาทางวิดีโอโดยใช้โปรแกรมเช่น skype หรือซูมที่ฉันไม่ได้ใช้)

2) หมายเลขประจำตัวของฉัน: 029547403.

3) ที่อยู่อีเมลของฉัน: [email protected] หรือ: [email protected]  หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected] หรือ: [email protected]

M. ลิงก์ของฉัน:

1)การสร้างกลุ่มทางเลือกที่กดดันนักกิจกรรมกลุ่ม A-Partisan ของสตรีในเศรษฐกิจและในสังคมชาวอิสราเอล

2)ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว – ใครจะเป็นตัวละครหญิงที่ความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวคุณ?

3)fivver.com-ทำงานฟรีแลนซ์

4)รายงานข่าวกีฬาส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในสื่อของอิสราเอล

5) ตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเนื้อหาที่คัดลอกมา

6)เว็บไซต์ aiseo.ai

7)เว็บไซต์ Tweetstorm.ai

8)จูบใบอนุญาต Izzy

9)ขนส่งชาวอิสราเอลกับนิวเคลียส

10)สมาคมแพทย์ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันสงครามนิวเคลียร์

 

Print Friendly, PDF & Email