Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs စိတ်ရောဂါကုအမျိုးသမီး - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » စိတ်ရောဂါကုအမျိုးသမီး

စိတ်ရောဂါကုအမျိုးသမီး

ကျန်းမာရေးသည် စိတ်ရောဂါကုအမျိုးသမီးများအကြောင်း ဆောင်းပါးပေါင်း ၆၀၀ ရေးပို့ခြင်းကို တစ်နေရာထဲမှ ပေးပို့သည်။ ထို့နောက် ကျန်းမာရေးအားလုံးရပ်ကွက်ကို ရွေးချယ်ပေးပို့ပြီး မကြာခင်အောင် ကြားနာစစ်ဆေးပေးပို့ခြင်းကို တစ်နေရာထဲမှ လုပ်ဆောင်ပေးပို့သည်။ မကြာခင်အနည်းငယ်အောက် ပို့ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုသည့် အချက်များအားလုံးကို အမှန်တကယ်ပေးပို့ပါ။

Print Friendly, PDF & Email