Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Aplikacje dla osób niepełnosprawnych - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Aplikacje dla osób niepełnosprawnych

Aplikacje dla osób niepełnosprawnych to aplikacje zaprojektowane i opracowane w celu pomagania i wspierania życia osób niepełnosprawnych, łatwiejszego rozwiązywania napotykanych przez nich problemów oraz zapewniania im dobrego i przystępnego środowiska użytkownika. W ostatnim czasie aplikacje stały się ważnym narzędziem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wspierania przestrzegania wytycznych i zapowiedzi ustaw dotyczących dostępności i równości.

Najczęstsze rodzaje niepełnosprawności to niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa i słuchowa. Aby pomóc osobom z tymi niepełnosprawnościami, opracowano aplikacje, które obejmują takie funkcje, jak dostępne mapy, sterowanie głosowe, integracja z urządzeniami wspomagającymi i nie tylko. Te funkcje pozwalają osobom niepełnosprawnym rozwiązywać problemy z dostępnością oraz łatwiej i wygodniej wykonywać czynności.

Na przykład istnieją aplikacje, które pozwalają osobom niepełnosprawnym ruchowo sterować telefonem za pomocą kątów twarzy, dzięki czemu mogą wykonywać takie czynności, jak wysyłanie wiadomości i zarządzanie Rozmowy bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ekranem. Istnieją również aplikacje, które pozwalają osobom niedowidzącym dostosować rozmiar czcionki i zwiększyć rozmiar ekranu, aby ułatwić czytanie i zapobiec zmęczeniu oczu. Ponadto istnieją aplikacje, które pozwalają osobom z niepełnosprawnością słuchową zwiększyć głośność telefonu i przekierować numer w celu zapewnienia bardziej komfortowych rozmów.

Aplikacje dla osób niepełnosprawnych mogą również pomóc osobom niepełnosprawnym w wygodniejszym zarządzaniu codziennym życiem. Na przykład istnieją aplikacje, które pozwalają osobom niepełnosprawnym ruchowo zarządzać czasem przyjmowania leków i regularnie przypominać im o przyjmowaniu leków we właściwym czasie. Ponadto istnieją aplikacje, które pozwalają osobom niepełnosprawnym ruchowo opracowywać codzienne zadania, ustalać godziny spotkań i przypominać im o różnych czynnościach, kiedy muszą je wykonać.

A. Poniżej znajdują się moje listy do Działu Zasobów Ludzkich Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie:

Listy do Wydziału Zasobów Ludzkich Uniwersytetu Hebrajskiego.

[email protected]

Sobota, 13 maja o 21:09

Sobota, 13 maja o 21:09

Do: Uniwersytet Hebrajski – Wydział Zasobów Ludzkich.

Temat: Asystenci naukowi.

Szanowni Państwo.

Na te dni szukam pracy. Jak wiadomo, na różnych uczelniach iw instytucjach akademickich są wykładowcy z różnych dziedzin – którym czasem pomaga co

o nazwie „Asystenci naukowi”. Moje pytanie do Ciebie brzmi: jak możesz znaleźć pracę w tej dziedzinie? Pozdrawiam,
assaf benyamini, 115 Costa Rica Street, wejście A-flat 4,
Kiryat Menachem, Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu nękania i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum.

1) Mój numer identyfikacyjny: 029547403.

2) Moje adresy e-mail: [email protected] i: [email protected] oraz: [email protected] i: [email protected] oraz: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected]

3)Poniżej moje CV:

                                                    Curriculum Vitae – Asaf Binyamini:


Dane osobowe: assaf benyamini, IDl. 029547403.

Numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona.

telefon komórkowy-972-58-6784040.

Wykształcenie: 10 lat nauki i częściowa immatrykulacja.

Służba wojskowa: zwolnienie ze względów medycznych.

Doświadczenie zawodowe:

1991-Praca w stolarni RESHET (Południowy Tel Awiw)

1998-2005-Praca w Bibliotece Narodowej, asystowanie profesjonalnemu zespołowi bibliotekarzy w różnorodnych zadaniach.

2009-2010-Praca w sieci “Avgad” przy sortowaniu wyrobów jubilerskich.

Luty-maj 2019-praca w firmie komputerowej HMSOFT

Praca polegająca na roznoszeniu gazet na ulicy wśród przechodniów przez kilka dni na początku lutego 2020 r.

zgłaszanie się na ochotnika:

Aktywny w sztabie walki inwalidów.

Wolontariat w Centrum Eksploatacji Praw Gminy Miejskiej Jerozolima na rzecz potrzebującej ludności.

Informacje ogólne: wysoka motywacja, umiejętność dobrego wypowiadania się w mowie i piśmie, umiejętność improwizacji i rozwiązywania problemów.

Ma wieloletnią znajomość z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Cierpi na niepełnosprawność fizyczną, która uniemożliwia mi podnoszenie ciężarów i długie stanie na nogach.

B. Poniżej znajduje się wiadomość e-mail, którą wysłałem do Izraelskiego Stowarzyszenia Statystycznego:

assaf benyamini< [email protected] >

Do:

[email protected]

Sobota, 13 maja o 22:32

Do: Izraelskie Towarzystwo Statystyczne.

Temat: wyłączone dane.

Szanowni Państwo.

W 2007 roku dołączyłem do walki osób niepełnosprawnych w Izraelu – a od 10 lipca 2018 roku czynię to w ramach ruchu „Nitgaber” – transparentnych osób niepełnosprawnych, do których dołączyłem – ruchu reprezentującego osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność nie jest wyraźnie widoczne na zewnątrz – co prowadzi do ostrej dyskryminacji nas nawet w stosunku do innych osób niepełnosprawnych.

Liczba, której obecnie szukamy, to liczba przejrzystych osób niepełnosprawnych w państwie Izrael, których problemu nie mapsychiatryczna lub psychiatryczna.

Jak myślisz, jak można znaleźć tę liczbę?

Z wyrazami szacunku,

assaf benyamini,

Kostaryka 115,

Wejście A-mieszkanie 4,

Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona.

Telefon komórkowy-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Mój numer identyfikacyjny: 029547403

2) Moje adresy e-mail: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub : [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected]

3) Ruchem „Nitgaber” – transparentnymi osobami niepełnosprawnymi, którego obecnie jestem członkiem – kieruje pani Tatiana Kaduchkin – która jest jednocześnie jego założycielką. Jej numery telefonów to: 972-52-3708001. Lub: 972-3-5346644.

Jej telefony są odbierane od niedzieli do czwartku między 11:00 a 20:00 czasu IZRAELSKIEGO – z wyjątkiem świąt żydowskich i różnych świąt izraelskich. Mówi płynnie po rosyjsku Bardzo wysoki poziom języka ojczystego – ale także hebrajskiego.

Strona naszego ruchu:  https://www.nitgaber.com/

C. Poniżej znajduje się e-mail, który wysłałem do Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego:

assaf benyamini< [email protected] >

Do:

[email protected]

Sobota, 13 maja o 22:52

Do: Izraelskie Towarzystwo Chemiczne.

[email protected]

Temat: domowe laboratorium.

Szanowni Państwo.

Na te dni szukam pracy. Jak wiecie, na różnych uniwersytetach i instytutach badawczych istnieją laboratoria, w których przeprowadza się eksperymenty z różnych dziedzin. Moje pytanie do Państwa brzmi: czy istnieje dziś na rynku pracy obszar, w którym pracownicy przeprowadzają eksperymenty w laboratorium, które mają w domu – zgodnie z wymaganiami pracodawcy (czyli innymi słowy: do wykonywania takiej samej pracy jak laboratorium pracownik W samym laboratorium – ale tylko z domu)?
A jeśli taka dziedzina istnieje – jak znaleźć pracę na takich stanowiskach?

Pozdrowienia,

assaf benyamini, 115 Costa Rica St.,

wejście A-apartament 4,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Mój numer identyfikacyjny: 029547403.

2) Moje adresy e-mail: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected]

i: assaf002@ mail2world.com i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected]

3) Poniżej znajduje się moje CV:

                                         Curriculum Vitae-assaf benyamini:

Dane osobowe: assaf benyamini, ID. 029547403.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040.

Edukacja:

10 lat nauki i częściowa immatrykulacja.

Służba wojskowa: zwolniona ze względów medycznych. Doświadczenie zawodowe:

1991-Praca w stolarni RESHET (Południowy Tel Awiw)

1998-2005-Praca w Bibliotece Narodowej, asystowanie profesjonalnemu zespołowi bibliotekarzy w różnorodnych zadaniach.

2009-2010-Praca w sieci “Avgad” przy sortowaniu wyrobów jubilerskich.

Luty-maj 2019-praca w firmie komputerowej HMSOFT

Praca polegająca na roznoszeniu gazet na ulicy wśród przechodniów przez kilka dni na początku lutego 2020 r.

Zgłaszanie się na ochotnika:

Aktywny w Komendzie Walki Inwalidów. Wolontariat w Centrum Eksploatacji Praw Gminy Miejskiej Jerozolima na rzecz potrzebującej ludności.

Informacje ogólne:

Wysoka motywacja, umiejętność dobrego wypowiadania się w mowie i piśmie, umiejętność improwizacji i rozwiązywania problemów. Ma wieloletnią znajomość z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Fizycznie, co uniemożliwia mi podnoszenie ciężkich ładunków i długie stanie na nogach.

D. Poniżej znajduje się e-mail, na który wysłałemIzraelskie Centrum Medyczne Alzheimera imienia Sophie i Abrahama Stochinskich w Ramat Gan:

Asafa Benjamina< [email protected] .

Do:

[email protected]

Sobota, 13 maja o 23:08

Do: Izraelskie Centrum Medyczne Chorób Alzheimera imienia Sophie i Abrahama Stochinskich w Ramat Gan.

Temat: oprogramowanie/system dla osób z demencją.

Szanowni Państwo.

Przyszedł mi do głowy następujący pomysł stworzenia aplikacji dla osób cierpiących na choroby, którym towarzyszy spadek funkcji poznawczych i stany demencji, takie jak choroba Alzheimera:

Jak wiemy, pacjenci z chorobami, których główną cechą charakterystyczną jest spadek zdolności poznawczych (takimi jak choroba Alzheimera czy inne choroby, w których występuje stan otępienia) stopniowo tracą wiele zdolności, takich jak pamięć krótkotrwała czy codzienne funkcjonowanie, czyli stopniowo pogarszający się. Chodzi o to, aby stworzyć oprogramowanie, czyli system, który będzie przeznaczony dla osób, które znajdują się w takiej sytuacji. Wyzwaniem jest zebranie w takim systemie wszystkich programów czy systemów, z których dana osoba korzysta – a dzięki systemowi sztucznej inteligencji mechanizm działania będzie stawał się coraz prostszy w miarę postępu choroby. Oczywiście, aby zbudować system w sposób jak najdokładniej dopasowujący się do sytuacji osoby z niego korzystającej, w trakcie rozwoju niezbędne będą konsultacje i współpraca z naukowcami zajmującymi się mózgiem,

Celem systemu jest oczywiście to, aby osoby przyzwyczajone do korzystania z komputera do różnych celów i znajdujące się na skraju demencji nie utraciły całkowicie dostępu do systemów, z których korzystały przez wiele lat swojego życia – a tym samym w pewnym stopniu poprawić swoją jakość życia, która już teraz jest znacznie uszkodzona w wyniku objawów samej choroby.

Tyle, jeśli chodzi o sam pomysł.

Chociaż to pomysł, o którym myślałem, nie mam nic wspólnego z opieką nad osobami z demencją w moim życiu osobistym.

Zaznaczam, że we wszystkim, co mnie osobiście dotyczy, jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę:

1) Nie jestem profesjonalistą w dziedzinie programowania, ani profesjonalistą w dziedzinie badań mózgu, funkcji poznawczych czy neurologii – iz tego powodu nie będę mógł krok po kroku towarzyszyć takiemu projektowi. Kolejna część projektu. 2) Utrzymuję się z bardzo niskich dochodów – renty inwalidzkiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego nie mam możliwości zainwestowania jakichkolwiek budżetów w realizację pomysłu. Co więcej: ze względu na powagę mojej sytuacji nawet bardzo wysokie rabaty po prostu nie pomogą. 3) Mieszkam w dzielnicy Kiryat Menachem w Jerozolimie i nie mam samochodu ani prawa jazdy. Ze względu na moją sytuację zdrowotną i finansową nie ma też szans, abym w przyszłości mógł zrobić prawo jazdy lub kupić samochód. Dlatego,

Moje dane osobowe: imię – Asaf. Nazwisko – Benimini. Numer identyfikacyjny – 029547403. Pełny adres do korespondencji –

Asaf Binyamini,

Kostaryka 115,

wejście A-apartament 4,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Moje adresy e-mail: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub : [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected]

Moja strona internetowa:  https://www.disability55.com/

E. Poniżej znajduje się e-mail, na który wysłałem„Narodowy Program Środków Jakości dla Medycyny Społecznej w Izraelu”:

Yahoo/wysłane

assaf benyamini< [email protected] >

Do:

[email protected]

Poniedziałek, 15 maja o 10:06

Do: „Narodowy Program Pomiarów Jakości dla Medycyny Społecznej w Izraelu”.

Temat: studia medyczne.Szanowni Państwo.

Oferuję siebie jako potencjalnego uczestnika studiów medycznych, na które mogę się zakwalifikować zgodnie z danymi MON.

Z poważaniem,

assaf benyamini,

Kostaryka 115,

Wejście A-Apartament 4,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Mój numer identyfikacyjny: 029547403.

2) Moje adresy e-mail: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub : [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] 

3) Otoczenie terapeutyczne, w którym się znajduję:
Stowarzyszenie “Reut” – Hostel “Avivit”,

ul.HaAvivit 6,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9650816.

Numery telefonów do biur hostelu:

972-2-6432551. Lub: 972-2-6428351.

Adres e-mail hostelu: [email protected]

Pracownik socjalny hostelu, który zajmuje się sprzątaniem w moim mieszkaniu: Pani Sarah Stora-972-55-6693370.

4) Lekarz rodzinny, który mnie monitoruje:

dr Brandon Stewart,

„Służby Zdrowia Klalit” – Klinika „Hatayelet”,

św. Daniela Janowskiego 6,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9338601.

Numer telefonu w gabinetach kliniki: 972-2-5098282.

Numer faksu w biurach kliniki: 972-2-6738551.

5) Dodatkowe dane osobowe: Wiek: 50 lat. Stan cywilny: kawaler. Data urodzenia: 11.11.1972.

6) Informacje na temat regularnie przyjmowanych leków: Leki psychiatryczne:

1. Seroquel-

2 tabletki po 300 mg każdego wieczoru.

2. Tegretol CR-

400 mg – codziennie rano. 400 mg – co wieczór.

3. Effexor-

150 mg – codziennie rano. 150 mg – co wieczór.

 

7) Poniżej kilka słów wyjaśnienia na temat “zespołu jelita drażliwego”, na który cierpię:

Do:
Temat: leczenie peglaxem.
Szanowni Państwo.

Od wielu lat borykam się z różnymi problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi. Jedna z chorób fizycznych na którą cierpię nazywa się “zespół jelita drażliwego” – choroba, której główną cechą charakterystyczną dla mnie są skrajne zmiany apetytu, nudności, które czasami utrudniają wypicie wystarczającej ilości wody (i w wyniku tego stanu Cierpiałem na kilka przypadków odwodnienia w ostatnich latach, które zmusiły mnie nawet do pójścia na izbę przyjęć szpitala), twarde wypróżnienia i ból po wypróżnieniu. Po konsultacjach z lekarzami z dziedziny, w której byłam badana, stało się dla mnie jasne, że jest to choroba przewlekła, której nie da się wyleczyć. Istnieje jednak preparat o nazwie peglax – którego spożywanie w połączeniu z odpowiednią dietą może zdecydowanie przynieść mi znaczną ulgę.

Czy uważasz, że istnieje rozwiązanie tego typu problemu? Pozdrawiam, Asaf Binyamini. PS Mam opinię, którą otrzymałem od dietetyka Lirona Ladenheima, u którego byłem badany 27 marca 2007 roku w Klalit Health Insurance Fund (w oddziale dzielnicy Kiryat Moshe w Jerozolimie, gdzie w tym czasie byłem pod opieką lekarz dr Yehudit Saadon).

8) Poniżej znajduje się lista problemów medycznych, na które cierpię: 1. Choroba psychiczna – zespół kompulsywny OCD oraz choroba określana jako zaburzenie schizoafektywne 2. Łuszczycowe zapalenie stawów. 3. Problem neurologiczny, którego definicja nie jest jasna. Jej główne objawy to wypadanie przedmiotów z rąk bez mojej wiedzy, zawroty głowy, utrata czucia w niektórych obszarach dłoni oraz pewien problem z równowagą i postawą. 4. Przewlekła dyskopatia kręgosłupa w kręgach 4-5 – która promieniuje również do nóg i utrudnia chodzenie. 5. Zespół jelita drażliwego. 6. Początek objawów problemu kardiologicznego z ostatniego miesiąca (piszę te słowa w czwartek, 22 marca 2018 r.). W chwili pisania tych słów istota problemu jest nadal niejasna, co objawia się bólami w klatce piersiowej przez większą część dnia,

9) Poniżej początek listu, który wysłałem kilka lat temu w różne miejsca (słowa te napisałem we wtorek 6 sierpnia 2019 r.): do:

Temat: usługa medyczna.
Szanowni Państwo.

Ja, assaf benyamini, mam 46 lat, mieszkam w wynajmowanym lokalu w dzielnicy Kiryat Menachem w Jerozolimie i jestem osobą, która cierpi na różne problemy zdrowotne – fizyczne i psychiczne.

Przewlekły niebieski Jestem zmuszony od czasu do czasu udać się do lekarza rodzinnego, jeśli pojawi się taki lub inny problem. Niestety regularnie dochodzi do skandalicznej rzeczywistości: na moich spotkaniach z lekarzem rodzinnym nie ma możliwości poruszania problemów medycznych, jeśli i kiedy jest to konieczne ze względu na dużą ilość czasu, jaki lekarz spędza na rozmowach telefonicznych, które nie mają nic wspólnego ze mną – i tak nawet gdy lekarz wydaje zalecenia lekarskie, nie jest skoncentrowany, dając zalecenia, które mogą być zasadne Istnieje bardzo duża liczba błędnych zaleceń i opartych na tylko częściowych lub bardzo powierzchownych informacjach. Jestem chronicznie niebieska, ta rzeczywistość jest dla mnie nie do zniesienia – a w moim wieloletnim doświadczeniu z kasą chorych, w której rzekomo się leczę, Dowiedziałem się, że sytuacja się pogarsza i prawdopodobnie nie otrzymam już żadnej pomocy medycznej – sytuacja będzie poważna lub niebezpieczna. Moje pytanie do Ciebie brzmi: jak myślisz, co można z tym zrobić? Pozdrawiam, Asaf Binyamini. PS Nie rozważam przejścia do innego lekarza ani do innej kasy chorych – z dotychczasowych doświadczeń nauczyłam się, że nawet u innych lekarzy sytuacja nie różni się od tej, którą tu opisuję, a przejście do innej kasy chorych nie przyniesie żadnych rezultatów z wyjątkiem,

F. Poniżej znajduje się e-mail, na który wysłałem“michsaf.com”:

mój list do „michsaf.com”.

[email protected]

Poniedziałek, 15 maja o 10:36

Do: „michsaf.com”.

Temat: szukaj środków pomocniczych.

Szanowni Państwo.

Cierpię na niepełnosprawność fizyczną, która pogłębia się z biegiem lat – od wypadku przy pracy, który miałem na początku 1998 roku. W związku z dalszym pogorszeniem, które miało miejsce w ostatnich tygodniach, coraz trudniej jest mi fizycznie zmywać naczynia w kuchni po jedzenie. Zaznaczam, że kwestia jakości środowiska jest dla mnie bardzo ważna, dlatego nie jestem zainteresowany używaniem narzędzi jednorazowych. Jest tu jeszcze jedna trudność: jestem osobą utrzymującą się z bardzo niskich dochodów – renty inwalidzkiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego powodu zakup środków pomocniczych, które kosztują dużo pieniędzy, jest w żadnym wypadku niemożliwy. Pomyślałam, że zakup sztućców jednorazowych lub sztućców jednorazowych w rozsądnej cenie może być rozwiązaniem w takiej sytuacji. Czy znacie jakieś firmy, w których można kupić takie sztućce?

Pozdrowienia,

assaf benyamini,

Kostaryka 115,

wejście A-apartament 4,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w poufnym domu z powodu nękania i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona.
Telefon komórkowy-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. Jestem osobą niepełnosprawną o ograniczonej sprawności ruchowej, nie posiadam prawa jazdy ani samochodu. W związku z tym poszukuję firm, w których mogę zamówić produkty z dostawą do domu.

G. Poniżej znajduje się e-mail, na który wysłałem „jkmonitor.org”

listy tojkmonitor.org”.

Yahoo/wysłane

assaf benyamini< [email protected] >

Do:

[email protected]

Wtorek, 16 maja o 7:07

do: „jkmonitor.org”.

Temat: Ciąg dalszy postępowania.

Szanowni Państwo.

12 kwietnia 2021 r. przybyłem z ojcem do oddziału Banku Leumi przy Herzl Boulevard 106 w dzielnicy Beit Hakeremw Jerozolimie w sprawach osobistych. Zanim weszliśmy do oddziału, ojciec zaparkował samochód w miejscu, które w ogóle nie kolidowało z ruchem, i to tylko na kilka minut, na miejscu przeznaczonym dla klientów banku. Mimo to mój ojciec otrzymał grzywnę – a po odrzuceniu apelacji, którą złożyłem w wydziale usług parkingowych Urzędu Miejskiego w Jerozolimie – mój ojciec zażądał stawienia się w tej sprawie przed Sądem do Spraw Lokalnych w celu jej zakwestionowania. Jednak Sąd Okręgowy w Jerozolimie, w którym sprawa się toczyła, przez długi czas odmawiał wyznaczenia terminu rozprawy – i to pomimo wielokrotnych próśb kierowanych do nich i to pod różnymi pretekstami. Pragnę zaznaczyć, że w związku z takim postępowaniem Sądu do Spraw Lokalnych w Jerozolimie,

W poniedziałek 8 maja 2023 roku o godzinie 11:18 otrzymałem telefon z Administracji Sądów na mój numer komórkowy 972-58-6784040. W tym telefonie, który pochodził z numeru 972-74-7482101, ich przedstawiciel, z którym rozmawiałem, złożył dziwne i zagadkowe twierdzenie (nic nie wiem o tożsamości ich pracownika, od którego otrzymałem ten telefon): twierdziła, że Sąd do Spraw Lokalnych nie mógł wyznaczyć rozprawy, dopóki Gmina Jerozolima nie wniosła przeciwko mnie aktu oskarżenia. Twierdzenie to było dziwne i zagadkowe z dwóch powodów:

1. To wcale nie jest akt oskarżenia, ale odwołanie od protokołu parkowania – zupełnie inna sprawa.

2. W niedzielę 7 maja 2023 r. o godzinie 15:35 otrzymałem od Administracji Sądów następującą wiadomość:

Twoja prośba o rozprawę w związku z raportem o parkowaniu nr 8918884-1 została przyjęta i przekazana do sądu do spraw lokalnych. Wezwanie zostanie wysłane przez urzędnika sądowego. Wydział Usług Parkingowych, Gmina Jerozolima. Muszę w tym miejscu stwierdzić, że nie wiedziałem, w który z dwóch sprzecznych komunikatów administracji sądowej mam wierzyć. Ostatecznie rozprawa została wyznaczona na 5 marca 2025 r. – czyli za około dwa lata (moje słowa są pisane we wtorek 16 maja 2023 r.). W ten sposób Sąd Okręgowy w Jerozolimie ujawnia zupełną, a zarazem złośliwą nieprzejrzystość okoliczności sprawy: Jestem niepełnosprawnym i chorym 50-letnim mężczyzną, a moim ojcem jest 82-letni mężczyzna – i jest bardzo wątpliwe, czy mój ojciec rzeczywiście będzie mógł stawić się na rozprawie za jakieś dwa lata.

Ponadto, mając na uwadze następujące okoliczności:

1) Mój ojciec zaparkował samochód w miejscu, które w ogóle nie kolidowało z ruchem i tylko na kilka minut.

2) Miejsce parkingowe, na którym mój ojciec zaparkował samochód, pierwotnie było przeznaczone dla klientów banku.

3) Najwyraźniej jedynym powodem wydania raportu były nalegania inspektorów z Urzędu Miejskiego w Jerozolimie, aby zgarnąć łatwe zyski finansowe od najbardziej upośledzonych populacji w mieście – tak po prostu i bez żadnego rzeczywistego powodu ani potrzeby.

4) Jestem niepełnosprawnym i chorym 50-letnim mężczyzną. Mój ojciec to 82-letni mężczyzna. Wydział parkingowy Miasta Jerozolimy, Sąd Okręgowy w Jerozolimie, a także administracja sądów stanowczo odmówiły wzięcia tego pod uwagę i wykazania się podstawową i najbardziej pożądaną miarą człowieczeństwa. Jest to oczywiście podstawowy i elementarny obowiązek każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest.

W świetle tych okoliczności chciałbym wiedzieć, co można zrobić, aby przyspieszyć rozprawę w Sądzie ds. Lokalnych w Jerozolimie na bardziej rozsądny termin lub anulować karę (która obecnie wynosi 375 NIS) z powodu skrajnego nieprawdopodobieństwa tutaj .

z szacunkiem,
assaf benyamini,

Kostaryka 115,

wejście A-apartament 4,
Kiriat Menachem,

Jerozolima,

IZRAEL, kod pocztowy: 9662592.

moje numery telefonów: w domu – w tajnym domu z powodu szykan i skargi do izraelskiej policji, która nie została rozpatrzona. Telefon komórkowy-972-58-6784040.

Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Mój numer identyfikacyjny: 029547403.

2) Moje adresy e-mail: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected] lub : [email protected] lub: [email protected] lub: assafff [email protected] lub: [email protected] lub: [email protected]

3) Numer telefonu Sądu Okręgowego w Jerozolimie, w którym sprawa się toczy: 972-2-6297971.

4) Adres e-mail mojego ojca:[email protected]

H. Jestem osobą z łuszczycowym zapaleniem stawów. W ostatnim czasie (piszę te słowa we wtorek, 16 maja 2023 r.) otrzymałem wiele zaleceń dotyczących rozpoczęcia leczenia lekami biologicznymi w leczeniu łuszczycy. Najwyraźniej zalecenie, które pochodzi od lekarzy, którym zależy na moim zdrowiu i po prostu chcą pomóc. Więc o to chodzi – nie do końca.

Jak wiemy, obecnie nie ma leczenia, które mogłoby wyleczyć łuszczycę. Moja łuszczyca ma niewielkie nasilenie. Leki biologiczne, które są obecnie podawane w leczeniu łuszczycy, nie mają już tak poważnych skutków ubocznych, jakie miały około 10 do 15 lat temu (skutki uboczne leków podawanych wówczas sięgały aż rozwoju gastroenterologii chorób) – jednak leki biologiczne, które są obecnie podawane, mają również łagodne skutki uboczne – Do tego stopnia, że ​​przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami pacjenci są kierowani na badania w kierunku utajonej gruźlicy, a to dlatego, że przyjmowanie tych leków może w niektórych przypadkach wywołać objawy gruźlicy nawet u osób zaszczepionych.

Oczywiście, jeśli chodzi o osoby, które mają łuszczycę o dużym nasileniu, które mogą zagrażać życiu, nie ma wyboru i muszą podjąć to leczenie. Z drugiej strony moja łuszczyca ma niewielkie nasilenie i nie mam medycznego uzasadnienia do rozpoczęcia leczenia tymi lekami. Ponieważ na łuszczycę na dzień dzisiejszy nie ma lekarstwa, które by wyleczyło chorobę, przyjmowanie leków biologicznych może przynieść mi jedynie bardzo krótką remisję choroby i nic poza tym – a uzyskanie tego tymczasowego efektu z medycznego punktu widzenia nie jest tak naprawdę dla mnie opłacalne – i to biorąc pod uwagę ceny zdrowotne, które zapłacę za samo leczenie (i nie tylko poważne skutki uboczne, ale także radzenie sobie z dużą ilością biurokracji, która byłaby z tym związana).

Nie jestem lekarzem ani profesjonalistą i podkreślam, że wszystko, co tu piszę, zostało mi powiedziane przez lekarzy i fachowców, z którymi się konsultowałem – nic tu nie jest moim wymysłem.

Oczywistym wnioskiem jest to, że prawdziwym powodem, dla którego zaproponowano mi to leczenie, jest poddanie się lekarzy i kasy chorych naciskom firm farmaceutycznych, które chcą sprzedawać te leki w jak największych ilościach. W rezultacie leki te oferowane są również osobom takim jak ja, które nie mają potrzeby ani medycznego uzasadnienia ich przyjmowania.

Naprawdę nie jestem zainteresowany rozpoczęciem kuracji odwykowej, z której jedynymi beneficjentami będą biznesmeni będący udziałowcami tych firm farmaceutycznych. Myślę, że w przypadkach takich jak ten, kiedy lek jest oferowany pacjentom w oparciu o interes ekonomiczny, a nie konieczność medyczną, są to przypadki, w których lekarze grzeszą przeciwko swojemu obowiązkowi i profesji. Fakt, że kasy chorych w państwie Izrael i ich pracownicy ulegają tym naciskom, jest bardzo poważną sprawą.

Sami lekarze, a także kasjerzy, oczywiście, zaprzeczą tym twierdzeniom i nadal będą okłamywać pacjentów, którym proponuje się leki w najlepszym razie niepotrzebne, aw najgorszym szkodliwe.

Oczywiście takie zachowanie powtarza się również w wielu innych przypadkach w izraelskim systemie opieki zdrowotnej – co oznacza, że ​​my, jako pacjenci, powinniśmy mieć się na baczności i sprawdzać na ile to możliwe wszelkie medyczne lub inne informacje przekazywane nam, obywatelom , w tych kwestiach.

I. Poniżej kilka postów, które udostępniłem na portalu społecznościowym Facebook:

1)Wiele podekscytowanych zapytań z banków do nas:

Uważna linia = linia, w której nie słuchasz.

Uczciwy bank = oszukańczy bank złodziei.

Humanitarny bank – bank, który traktuje swoich klientów w sposób okrutny i nieludzki.

Lol…

2)Według badań przeprowadzonych w dziedzinie przemocy w sporcie istnieje odwrotna zależność między poziomem przemocy na boisku lub arenie walki a poziomem przemocy ze strony publiczności.

A znaczenie: w sporcie, w którym występuje wysoki poziom przemocy na samej arenie, jak judo, boks, zapasy czy hokej na lodzie, rzadko dochodzi do przemocy ze strony publiczności.

Z drugiej strony w sportach, w których poziom przemocy na samej arenie jest znacznie niższy, takich jak piłka nożna, koszykówka czy piłka ręczna, przypadków przemocy ze strony publiczności jest stosunkowo dużo więcej.

I dlatego proponuje się, aby przed każdym meczem piłki nożnej, koszykówki czy piłki ręcznej było od kwadransa do 20 minut, w których wezmą udział zawodnicy obu drużyn, którzy następnie zmierzą się ze sobą na boisku: okres czasu w którym gracze będą rywalizować w zapasach, boksie lub innej sztuce walki – i oczywiście wtedy, gdy będzie obecna publiczność, która będzie oglądała sam mecz.

Może pomoże walczyć ze zjawiskiem przemocy w sporcie?

Hahaha…

3) Opowiadają o pewnym rejonie, w którym, aby podróżować autobusem, kierowca musi za każdym razem dostać jajko na twardo – i to zamiast biletu na przejazd lub wypłaty pieniędzy.

Pewnego dnia, ku zdumieniu kierowcy jednej z linii i ku zdumieniu wszystkich pasażerów, do autobusu wsiada mężczyzna z żywym kurczakiem.

Kierowca jest oszołomiony i pyta pasażera: “Co to jest? Powiedz mi – zwariowałeś dzisiaj?”.

Pasażer odpowiada: „Nie, nie jestem wariatem. Płacisz za podróżowanie po bagnach – więc może w zamian za kurczaka, którego przyniosłem, dostanę darmowy bilet miesięczny”.

Hahaha…

4) Do hotelu przyjeżdża beduińska rodzina, która nie umie korzystać z kranów.

Beduinka codziennie przychodzi do pokoju z dzbanem pełnym wody do codziennego użytku.

Pewnego dnia przychodzi do pokoju z pustym dzbanem – bez wody.

Mąż kobiety pyta ją: „Dlaczego dzban jest pusty? Dlaczego nie przyniosłeś dziś wody?”.

Kobieta odpowiada mu: „Przepraszam, nie mogłam dziś przynieść wody. Ktoś siedzi na studni”.

Hahaha…

5) Pacjent oddziału psychiatrycznego zwraca się do personelu:

„Potrzebuję zachęty. Zachęcaj mnie”.

Personel na oddziale: „Przestań mylić mózg. To jest oddział psychiatryczny – a nie oddział dopingujący!!”.

Pacjent: „Proszę. Dodaj mi otuchy. Naprawdę potrzebuję zachęty”.

Członkowie personelu pielęgniarskiego na oddziale wpadają w złość: „Jesteś na oddziale psychiatrycznym – a leczenie psychiatryczne nigdy, ale nigdy nie zachęci ludzi”. „A teraz pokażemy ci, jak przeprowadzić przymus psychiatryczny”.

Personel siłą zabiera pacjenta i przywiązuje go do łóżka. W trakcie zapraszany jest dyżurny psychiatra.

Personel do pacjenta: „No i co o nas myślisz? Jesteśmy mistrzami świata i wszechwiedzącymi, a ty jesteś pacjentem szpitala psychiatrycznego, który nic nie wie i nigdy się nie dowie!!”.

Do sali wchodzi dyżurny psychiatra i mówi do personelu pielęgniarskiego: „Dajcie temu bezczelnemu pacjentowi dobry zastrzyk, żeby przez cały miesiąc nie mógł wstać z łóżka – zobaczymy, jak będzie zachęcający. “

Pracownicy wydziału spełniają jego prośbę.

Lekarz konkluduje: „Dobra robota. Nie będziemy już musieli wysłuchiwać bełkotu tej śmierdzącej, śpiącej chorej psychicznie osoby. Co za niegrzeczny pacjent”.

6) Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanawia powołać nowe zawody: Mistrzostwa Świata w powożeniu niekonwencjonalnym, dzikim i przekraczającym granice.

Kim będą reprezentanci Izraela na zawody? Jakieś zalecenia?

Lol…

7) Politycy izraelscy są potrzebni do reprezentowania kraju w Międzynarodowej Olimpiadzie Przekleństw dla Polityków założonej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Warunki progowe do ubiegania się:

1. Uczestnictwo i wypowiedzenie różnych przekleństw w co najmniej 4 demonstracjach lub prowokacjach (należy załączyć odpowiednie filmy).

2. Politycy, którzy w przeszłości byli zatrzymywani przez policję – zaleta.

3. Co najmniej 10 razy, gdy polityk był usuwany z posiedzeń Knesetu. Ewakuacja zbłąkanych bogów przez woźnych – zaleta.

4. Wyroki skazujące w sprawach korupcyjnych znacznie zwiększą szanse kandydata.

5. Zarządzał procesem o zniesławienie, który trwał co najmniej dwa lata.

Odwołania od grzecznych lub kulturalnych polityków nie będą Cię interesować.

Kto będzie reprezentacją Izraela na tej olimpiadzie? Czy jest szansa na medale?

Lol…

8) I tym razem całkowicie zmyślona historia – ale wcale nie śmieszna:

55-letni mężczyzna, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, otrzymuje ofertę odszkodowania w wysokości 10 milionów szekli od osób, które wiele lat wcześniej znęcały się nad nim, zadając mu dotkliwą przemoc fizyczną i psychiczną – kiedy był młodym chłopcem w wieku 13. Należy zauważyć, że zdolność tych osób do przelewania pieniędzy jest jasna i udowodniona.

Ale stojący przed nami mężczyzna podejmuje zagadkową i niezrozumiałą decyzję o odmowie przyjęcia odszkodowania – a jednocześnie stanowczo odmawia prowadzenia jakiegokolwiek dialogu z oferentami, a także stanowczo odmawia składania im jakichkolwiek wyjaśnień – i ucina wszelkie rozmowy telefoniczne, które inicjują, próbując tak dużo z nim porozmawiać.

Rzeczywiście, z pozoru zagadkowa – a nawet głupia – decyzja.

Jednak po namyśle nie jest pewne, czy rzeczywiście tak jest. Bo jaki jest cel (i w tym przypadku dość przejrzysty) oferentów odszkodowań? Celem jest osiągnięcie stanu, w którym dana osoba może oczyścić swoje sumienie bez wyciągania wniosków – podczas gdy osoba dostosowuje do siebie sposób myślenia, który mówi: „Cóż, zapłaciłem odszkodowanie i zrobiłem, co mogłem, aby naprawić sytuację. tyle, ile mogłem, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy”. Właśnie tym pocieszającym i uzdrawiającym myślom poszkodowanego ma zapobiegać odmowa przyjęcia odszkodowania. Ponadto odmowa podjęcia jakiegokolwiek dialogu przyczyni się do przekazania przesłania, że ​​same rekompensaty finansowe nie rozwiążą takich problemów.

Tylko całkowita i bezkompromisowa odmowa przyjęcia tego rodzaju „przekupstwa moralnego” mogłaby przekazać wiadomość tym, którzy zostali skrzywdzeni przez poważne nadużycia i mogłaby doprowadzić do jakiejkolwiek szansy na prawdziwy rachunek sumienia. Prawdziwe poszukiwanie duszy – i to nie tylko z ust iz zewnątrz. W tym celu bardzo ważna będzie bezsenność, nerwowość i trudne wspomnienia (mam nadzieję, że się obudzą) odpowiedzialnych za niesprawiedliwość – i żadne pieniądze tego nie zastąpią.

Oczywiście taka decyzja jest na pograniczu nieludzkiego, a także bardzo trudnego do zrealizowania na poziomie praktycznym – jednak w takim przypadku jest to zdecydowanie ostatnia opcja dla poszkodowanego, aby przekazać tę jakże ważną wiadomość.

Tak widzę sprawy.

9) Kierowca przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Po przejechaniu kilku metrów napotyka radiowóz i musi zatrzymać się na poboczu. Policjant podchodzi do jego samochodu i wręcza mu meldunek z mandatem za wykroczenie.

Policjant: „Przejechałeś teraz na czerwonym świetle – to jest grzywna, na którą zasługujesz”.

Kierowca: „Dlaczego? Nie przejechałem na czerwonym świetle”.

W tym momencie do rozmowy wtrąca się żona kierowcy, która siedziała obok niego w aucie i mówi: “Jak możesz twierdzić, że nie przejechałeś na czerwonym świetle – po prostu widziałem, jak to robisz!!”.

Policjant słyszy jej słowa i mówi do kierowcy: “Wiesz co? Tym razem rezygnuję z ciebie. Ty – w tej chwili już dostałeś swoją karę…”.

Lol…

10),Rotem Peer poczucie rozczarowania

23 maja 2022 r

Dzisiaj uczestniczyłem w komisji ds. zdrowia w Knesecie, która dyskutowała o szalonym czasie oczekiwania na leczenie psychologiczne lub psychiatryczne.

Ludzie popełniają samobójstwa, ponieważ nie otrzymują leczenia na czas!!

Psycholog w służbie publicznej otrzymuje 45 NIS za godzinę. Dlaczego po tylu latach nauki mieliby chcieć pracować w tym systemie?

Efektem są miesiące oczekiwania na leczenie, a czasem nawet półtora roku.

Dziś w służbie publicznej jest 5000 psychologów, którzy mają leczyć 400 000 upośledzonych umysłowo (a może więcej).

Jeden psycholog na 1000 studentów.

Psychiatria przeżywa głęboki kryzys. Nie ma psychiatrów.

Ludzie są zmuszani do płacenia tysięcy szekli za godzinę prywatnym psychiatrom lub w najgorszym przypadku do popełnienia samobójstwa.

Prace remontowe…

Ogromne pensje…

I wszystko się załamuje.

Dzisiaj jest to dziecko tej osoby, jutro twoje dziecko.

Idit Sillman

Kontener Miriam Waldiger

urząd zdrowia

skojarzenie z duszą Nepa, która pracuje na rzecz zmian

organizacja praw osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych

Tal Bergman Levy

Cwi Fischel

11) (Prawdopodobnie prawdziwa) historia, którą ostatnio usłyszałem:

Kilka dni po zakończeniu wojny sześciodniowej grupa żołnierzy izraelskich wkroczyła do miasta Jerycho z jakąś misją (nie wiadomo, jaka to była misja – jest to bardzo możliwe i jest to informacja niejawna, której publikacja jest zabroniona nawet Dzisiaj).

To był jeden z gorących letnich dni – i tego dnia padało dużo deszczu. Kiedy żołnierze szli jedną z ulic miasta, zobaczyli przed sobą młodego Palestyńczyka, który sprzedawał lód przechodniom.

Jeden z żołnierzy zwrócił się do tego palestyńskiego chłopca i zapytał go, ile musi zapłacić za kostkę lodu. Ale jeszcze zanim ta sprzedaż weszła w życie, dowódca tych żołnierzy przybył na miejsce zdarzenia. Dowódca kopnął tego Palestyńczyka i siłą usunął go z miejsca – a także zabrał wszystkie kostki lodu, które chciał sprzedać bez płacenia – po prostu bez powodu i bez uprzedniej prowokacji ze strony tego Palestyńczyka.

Ten sam dowódca (którego tożsamość jest nieznana) później nawet zganił swoich żołnierzy za to, że zamierzali zapłacić owemu palestyńskiemu chłopcu – a argumentował, że izraelscy żołnierze, którzy właśnie wygrali wojnę, nie powinni płacić mieszkańcom miasta Jerycho, którzy poprzednio mieszkał na ziemiach wroga, wszystko za każdy towar.

jaka szkoda…

Zaznaczę, że nie wiem, czy sprawa została zgłoszona jakimkolwiek władzom i czy ten dowódca lub któryś z jego żołnierzy, który nie protestował przeciwko jego chamskiemu i bezdusznemu zachowaniu, wydał na którymś etapie wyrok za ich bestialskie zachowanie.

Po prostu szkoda…

12) W pewnym gospodarstwie rolnym doszli do wniosku, że w czasie wojny mleczność krów w gospodarstwie jest znacznie wyższa niż w czasie pokoju.

Dlatego zawsze, gdy menedżerowie mleczarni chcą zwiększyć sprzedaż i zyski finansowe, próbują skontaktować się z wrogiem za granicą i wytłumaczyć mu, że strzelanie rakietami jest dobre dla biznesu…

Hahaha…

13) Według przeprowadzonych badań, średni czas, jaki upływa od momentu przybycia pacjenta lub pacjenta do kliniki i rozpoczęcia opisywania lekarzowi, jaki według niego jest problem, na który cierpi, do chwili, gdy lekarz niegrzecznie lub niecierpliwie przerywa mu jego słowa wynosi 18 sekund.

Dlatego jak już przyjadę do przychodni i będąc świadomym tej sytuacji, będę musiał tak wszystko zaplanować, abym rozmawiał z lekarzem maksymalnie 18 sekund.

To zadanie jest bardzo trudne dla osób takich jak ja, które ze względu na swoją chorobę lub kondycję czasami mówią wolniej niż zwykle – ale będę musiał poćwiczyć i się do tego przyzwyczaić. Nie będzie wyboru. Poziom uwagi lekarzy jest problematyczny – i mam wrażenie, że są zdeterminowani, aby zostawić sytuację taką jaka jest i nie daj Boże nie przynieść żadnej poprawy.

Ups… Piszę tutaj od ponad 18 sekund… Zastanawiam się, czy się tym nie martwić…

Lol…

J. Pomysł na projekt, o którym myślałem:

Jak wiadomo, w domach, w których mieszkają ludzie, bywają różne insekty i/lub szkodniki, które w celu ich wytępienia trzeba stosować pestycydy, które czasem mogą być niebezpieczne także dla ludzi.

W rezultacie czasami zdarza się, że przez kilka godzin, dopóki działają pestycydy, nie ma możliwości fizycznego przebywania w mieszkaniu lub budynku.

Ale czasami zdarzają się osoby, które z różnych przyczyn nie mogą opuścić swojego mieszkania z powodu braku alternatywnego miejsca, w którym mogą przebywać w tych godzinach.

Dlatego pomysł polega na stworzeniu pewnego rodzaju portalu społecznościowego, którego celem będzie „dopasowywanie” osób, które muszą opuścić swoje mieszkanie na kilka godzin, dopóki pestycydy są aktywne i nie mają innego miejsca lub mieszkania oraz innych osób, które będą być chętni gościć ich na ten okres czasu.

K. Moje linki:

1)organizacja „adres macierzyński Życie”

2) “know-koordynator informacji na temat kobiet i płci(w języku hebrajskim, angielskim i arabskim).

3)autosubskrybenci youtube

4)pozyskiwania Subskrybentów do YouTube w sposób automatyczny

5)aplikacja śledząca bigspy.com

6)Ruch kobiet zwraca się do kobiet o prawa osoby internacjonalizmu

7)Silnik wyszukiwania duckduckgo.com

8)Witryna internetowa pcloud.com do przechowywania i udostępniania plików

9)strona internetowa, która publikuje wiadomości sprzyja

10)Sieć gymboree.com

11)psychobunny.com – sieć sprzedaży odzieży męskiej i dziecięcej

12)strona do zamawiania win w sposób bezpośredni

13)ashops.co.il – usługa zakładania wirtualnych sklepów

14)Grupa „Przyjemne zwalczanie szkodników”.

               - Znalazłeś błąd? Opowiedz mi o tym -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE