" /> הפוסטים באתר - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר

הפוסטים באתר

Прававая рэальнасць

каму: Тэма: прававы абсурд. Паважаныя дамы / спадары. Сёння (я пішу гэтыя словы ў нядзелю, 25 снежня 2022 г.) у Дзяржаве Ізраіль назіраецца дзіўная лічба ў 98% абвінаваўчых прысудаў у судах. Гэта азначае, што практычна… чытаць далей
»Прававая рэальнасць

чорныя спісы

каму: Прадмет: Інтэрнэт-сайты. Паважаныя дамы / спадары. Як вы ведаеце, у Інтэрнеце існуюць вэб-сайты або праграмнае забеспячэнне, мэтай якіх з’яўляецца нанясенне шкоды карыстальнікам, напрыклад, фішынг, спуфінг і г.д. Дзе я магу знайсці спіс такіх сайтаў?… чытаць далей
»чорныя спісы

уплывовыя асобы

каму: Прадмет: Дапамога ўплывовых асоб. Паважаныя дамы / спадары. У 2007 годзе я далучыўся да барацьбы інвалідаў у Ізраілі. З 10 ліпеня 2018 года я займаюся гэтым у рамках руху інвалідаў «Нітгабер», да якога далучыўся.… чытаць далей
»уплывовыя асобы

Лінгвістычнае пасрэдніцтва.

каму: Прадмет: Моўнае пасрэдніцтва. Паважаныя дамы / спадары. Я ўдзельнічаю з 2007 года ў барацьбе інвалідаў у Дзяржаве Ізраіль – а з 10 ліпеня 2018 года я раблю гэта ў складзе руху «нітгабер» – празрыстых… чытаць далей
»Лінгвістычнае пасрэдніцтва.

убудова optinmonster.com.

каму: Прадмет: дадатковыя аперацыі. Паважаныя дамы / спадары. У мяне ёсць блог disability5.com, які займаецца праблемай людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Блог пабудаваны ў сістэме wordpress.org і захоўваецца на серверах servers24.co.il Я звязаў блог са сваім… чытаць далей
»убудова optinmonster.com.

Праверка перакладаў.

каму: Прадмет: тэст-сістэмы. Паважаныя дамы / спадары. У 2007 годзе я далучыўся да барацьбы інвалідаў у Ізраілі. 10 ліпеня 2018 года я далучыўся да руху «Нітгабер» — празрыстых інвалідаў. У руху мы стараемся прасоўваць правы… чытаць далей
»Праверка перакладаў.

Асновы заканадаўства.

каму: Прадмет: пытанне заканадаўства. Паважаныя дамы / спадары. Як добра вядома, у Дзяржаве Ізраіль, як і ў многіх іншых месцах, шмат груп насельніцтва, якім цяжка выжыць і знаходзяцца ў цяжкім фінансавым становішчы, напрыклад, пажылыя людзі… чытаць далей
»Асновы заканадаўства.

ідэі барацьбы.

каму: Прадмет: Пошук ідэй. Паважаныя дамы / спадары. У 2007 годзе я далучыўся да барацьбы грамадскасці інвалідаў у Ізраілі. З 10.07.2018 я раблю гэта ў рамках руху «нітгабер» — празрыстых інвалідаў. Аднак нават сёння (я… чытаць далей
»ідэі барацьбы.

Наступствы крызісу.

каму: Прадмет: Абарона ад наступстваў крызісу Паважаныя містэр і місіс. Як вы ведаеце, на працягу некалькіх дзён (я пішу гэта 3 чэрвеня 2022 г.) існуе занепакоенасць сур’ёзным крызісам, які разгараецца ў галіне харчовай бяспекі ва… чытаць далей
»Наступствы крызісу.