Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Bir çärä çakylyk. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Bir çärä çakylyk.

Bir çärä çakylyk.

Men 2018-nji ýylyň 10-njy iýulynda göze ilmeýän maýyplaryň Nitgaber hereketine goşuldym.

 

Göze ilmeýän maýyplar, ýagny men ýaly beýlekileriň aç-açan görüp bilmeýän maýyplyklardan we agyr kesellerden ejir çekýänler, beýleki maýyp ilat bilen deňeşdirilende, görmeýänligi üçin agyr diskriminasiýa sezewar bolýan adamlaryň sosial hukuklary öňe sürmäge çalyşýarys.

Herekete goşulmak çakylygy hemmeler üçin açyk we bu maksat bilen onuň başlygy hanym Tatiana Kaduçkin bilen habarlaşyp bilersiňiz:

 

972-52-3708001. Ýa-da: 972-3-5346644.

 

Ýekşenbe günden Penşenbe güni aralygynda Ysraýyl wagty bilen sagat 11: 00-dan 20: 00-a çenli – ýewreýleriň baýramçylygy we Ysraýylyň baýramçylyk günleri muňa girmeýär.

 

Asaf Binyamini – hatyň awtory .

 

Has giňişleýin maglumat üçin:

https://www.nitgaber.com/

 

https://disability5.com

 

  

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email