Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Uncategorized Archives - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Uncategorized

Uncategorized

Pul ýygnamak platformalary

Kim üçin: Mowzuk: gözleg ýygnamak platformalary. Gadyrly  Hanymlar/ Jenaplar . 2023-nji ýylyň iýul aýynyň başynda scammers-out.com sahypasyny gurdum. Sahypanyň maksady, maglumat howpsuzlygy ýa-da onlaýn galplyk bilen baglanyşykly meseleler boýunça biri-biri bilen maslahatlaşmak isleýän gözlegçiler üçin… Koprak oka
»Pul ýygnamak platformalary

Maýyp adamlar üçin programmalar

Maýyp adamlar üçin programmalar, maýyplaryň durmuşyna kömek etmek we goldamak, has aňsat ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek maksady bilen işlenip düzülen we işlenip düzülen programmalar, we gowy we elýeterli ulanyjy tejribesi bilen üpjün etmek. Recentlyakynda arzalar… Koprak oka
»Maýyp adamlar üçin programmalar

Öý esbaplary

Kim üçin: Mowzuk: kömekçi serişdeleri gözlemek. Hormatly hanymlar / jenaplar. 1998-nji ýylyň başynda bolup geçen iş heläkçiliginden bäri ýyllar boýy erbetleşýän fiziki maýyplykdan ejir çekýärin. Soňky hepdelerde ýüze çykan hasam agyrlaşma sebäpli, aşhanada gap-gaç ýuwmak… Koprak oka
»Öý esbaplary

Mahabat önümi

Edebiýat üçin teklip edýärin:                                              Maslahat yň 1-nji sany: üçin: Mowzuk: Wideolary çap etmegi teklip ediň. Mähriban Madam/ Sirler. Meniň maýyp adamlar bilen işleşýän 2 sany YouTube kanalym bar. Kanallarymda ýerleşdirjek wideolarymy ibermek isleýän her bir… Koprak oka
»Mahabat önümi

Uzakdaky iş

Kim üçin: Mowzuk: uzak aralyk okuwy. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu günler iş gözleýärin. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda dürli önümleri öndürmek üçin 3D printerleri ulanmagyň tehnologiýasy bar. Şeýle hem printeriň ýanynda adam barlygynyň zerurlygy bolmazdan,… Koprak oka
»Uzakdaky iş

Gyssagly lukmançylyk kömegi

Kim üçin: Mowzuk: bejermek / yzarlamak meselesi. Hormatly hanymlar / jenaplar. Men Iýerusalim sebitinden, 50 ýyl bäri akyl kynçylyklaryndan ejir çekýän we psihiatrik dermanlar bilen bejergi alýan 50 ýaşly adam. Nowöne indi birnäçe ýyl bäri… Koprak oka
»Gyssagly lukmançylyk kömegi

Hukuk hakykaty

Kim üçin: Mowzuk: kanuny manysyzlyk. Hormatly hanymlar / jenaplar. Şu gün (bu sözleri 2022-nji ýylyň 25-nji dekabrynda ýekşenbe güni ýazýaryn) Ysraýyl döwletinde kazyýetlerde 98% iş kesilenleriň ajaýyp sany bar. Bu, aýyplama bildirilen her bir adamyň… Koprak oka
»Hukuk hakykaty

gara sanawlar

Kim üçin: Mowzuk: Onlaýn saýtlar. Hormatly hanymlar / jenaplar. Bilşiňiz ýaly, internetde web sahypalary ýa-da ulanyjylara zyýan bermek üçin programma üpjünçiligi bar, meselem, balyk tutmak, talamak we ş.m. Şeýle saýtlaryň sanawyny nireden tapyp bilerin? Hormat… Koprak oka
»gara sanawlar