Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Förklaring på kinesiska. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Förklaring på kinesiska.

Till:

Ämne: Kinesiska reklambyråer.

Kära fruar/herrar.

2007 gick jag med i de funktionshindrades kamp i Israel, som jag fortfarande deltar i – och från och med den 10 juli 2018 gör jag det som en del av rörelsen “nitgaber” – transparenta funktionshindrade, en rörelse som grundas och för närvarande drivs av fru Tatiana Kaduchkin.Efter att många och varierande försök att föra fram kampen inom staten Israel misslyckades, började jag samtidigt kontakta många faktorer från det internationella samfundet.

Dessa överklaganden har två syften: ett försök att bjuda in till press utifrån på beslutsfattare i staten Israel så att de börjar ta itu med den handikappade allmänhetens svåra situation lite mer seriöst, samt en strävan att etablera kontakt eller samarbete av ett eller annat slag mellan handikapporganisationer från olika länder i världen.

Som en del av dessa ansträngningar försöker jag bland annat nå inflytelserika organisationer eller människor i Kina, eller i kinesisktalande befolkningar runt om i världen.Som vi vet är situationen komplex: under de senaste 20-30 åren finns det två motstridiga trender i den kinesiska regeringens politik som existerar samtidigt, sida vid sida.Å ena sidan, på grund av Kinas politik att utveckla och positionera sig som en världsmakt, försöker man “sända vapen” till så många platser runt om i världen som möjligt, vilket naturligtvis inte heller saknar kommunikationsområdet.Å andra sidan finns det förstås den motsägelsefulla trenden med den stränga censur som den kinesiska regimen infört på många medier.

I en sådan verklighet är det extremt svårt att veta hur man ska gå vidare när det gäller att nå ut till kinesisktalande befolkningar.Därför söker jag reklambyråer som kan bistå i allt som rör tillhandahållande av råd, vägledning och vägledning.Känner du till sådana reklambyråer?

Med vänlig hälsning,

assaf benyamini.

Post Scriptum. A) Den terapeutiska miljön där jag är:

“Reut”-föreningen – Hostel “Avivit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

Israel, postnummer: 9650816.

Telefonnumren till vandrarhemmets kontor: 972-2-6432551 .

och: 972-2-6428351.Vandrarhemschef: Mr. Yevgeni Paikin.

B) Husläkaren som jag övervakas hos:

Dr Brandon Stewart,

Clalit Health Services – “Hatayelet” Clinic,

Daniel Yanovsky St. 6,

Jerusalem,

Israel, postnummer: 9338601.

Telefonnumret på klinikens kontor: 972-2-6738558.

Faxnummer på klinikens kontor: 972-2-6738551.

C) Nedan följer några förklaringsord om rörelsen jag gick med den 10 juli 2018, så som de dök upp i pressen: Tatiana Kaduchkin, en vanlig medborgare, bestämde sig för att etablera “nitgaber”-rörelsen för att hjälpa dem hon kallar “transparenta funktionshindrade” ‘.Hittills har cirka 500 personer från hela landet ISRAEL anslutit sig till hennes rörelse.I en intervju med kanal 7:s Yoman berättar hon om projektet och de funktionshindrade som inte får ordentlig och tillräcklig hjälp från de berörda myndigheterna, helt enkelt för att de är transparenta.Enligt henne kan den funktionshindrade befolkningen delas in i två grupper: funktionshindrade med rullstol och funktionshindrade utan rullstol.

Den andra gruppen definierar hon som “transparenta funktionshindrade” eftersom de enligt henne inte får samma service som funktionshindrade med rullstol, trots att de definieras med 75-100 procents funktionsnedsättning.Dessa människor, förklarar hon, kan inte försörja sig på egen hand, och de behöver hjälp av de tilläggstjänster som funktionshindrade med rullstolen har rätt till.Exempelvis får de transparenta funktionshindrade låg handikappersättning från folkförsäkringen, de får inte vissa tillägg som specialtjänstersättning, gesällersättning, rörelseersättning och de får även lägre bidrag från bostadsministeriet.Enligt en undersökning utförd av Kaduchkin,dessa transparenta funktionshindrade människor är hungriga på bröd trots försöket att hävda att det i Israel 2016 inte finns några människor som är hungriga på bröd.Den forskning hon genomfört visar också att självmordstalen bland dem är höga.

I rörelsen hon grundade arbetar hon för att sätta transparenta funktionshindrade på väntelistorna till allmännyttiga bostäder.Det beror på att de enligt henne vanligtvis inte kommer in på dessa listor trots att de ska vara valbara.Hon håller en hel del möten med ledamöter i Knesset och deltar till och med i möten och diskussioner i relevanta utskott i Knesset, men enligt henne lyssnar inte de som kan hjälpa och de som lyssnar är i opposition och kan därför inte hjälp.Nu uppmanar hon allt fler “transparenta” funktionshindrade att ansluta sig till henne, att kontakta henne så att hon kan hjälpa dem.Enligt hennes bedömning, om situationen fortsätter som i dag, kommer det inte att finnas någon flykt från en demonstration av funktionshindrade som kommer att kräva sina rättigheter och de grundläggande förutsättningarna för sin försörjning.

D) Sättet att etablera kontakt med Tatiana Kadochkin, söndag-torsdag mellan klockan 11:00-20:00 enligt israelisk tid – och detta är förutom judiska helgdagar och de olika israeliska helgdagarna till telefonnumren: 972- 52-3708001.och: 972-2-5346644.

E) Nedan är e-postmeddelandet jag skickade till Dr. Bracha Zisser från föreningen “Ezer Mitzion”:

Mitt brev till Dr. Bracha Zisser.

Yahoo/Nasvet Asaf Binyamini

Tisdagen den 9 augusti 2022 lyssnade jag på herr Yaakov Eichlers program (“KAN HALAYLA”) där du gick i luften och förklarade om det viktiga benmärgsdonationsprojekt som organiseras av föreningen “Ezer Mitzion” och om befolkningarna som kan vara lämplig för donation för den unge man som nyligen blivit sjuk i svår blodsjukdom och behöver en akut donation.I dina ord i sändningen uppgav du att de grupper som är lämpliga för donation är judar från Syrien, Turkiet, Bulgarien och Polen.Jag är jude född i Israel – och alla mina farföräldrar, både i kärnfamiljen och i den lite mer utökade familjen, kom från Polen före andra världskriget och förintelsen.Efter det skrev jag i Google “benmärg, finns jag i databasen”- och efter att ha angett mitt ID-nummer stod det klart för mig att jag inte finns i databasen.Förtydligandet i mitt fall är inte möjligt genom att ansöka om ett personligt nummer när jag tjänstgjorde i ISRAEL:s armé – och detta beror på att jag inte tjänstgjorde i ISRAEL:s armé och därför finns det inget sådant nummer i mitt fall.

Därför bestämde jag mig för att komma till dig i syfte att kontrollera min lämplighet – och när jag anlände idag, onsdagen den 10 augusti 2022 klockan 15:38 på eftermiddagen till föreningen “Ezer Mitzion”s filial i Jerusalem på 11 Beit Hadfus Street i kvarteret Givat Shaul Jag fick veta att jag inte kunde gå med i poolen.Anledningen (enligt sekreteraren på plats): att gå med i databasen är endast möjligt fram till 45 års ålder (jag är en 49-årig person).

Därför återvände jag till mitt hem i motsats till när jag kom.Kan du förklara för mig varför personer över 45 år inte kan gå med i databasen?Jag ska också nämna att jag är en ohälsosam person som lider av en rad underliggande sjukdomar – och som även tar vissa psykiatriska läkemedel regelbundet som en kronisk sjukdom.Har detta också betydelse när det gäller möjligheten att gå med i databasen?

Med vänliga hälsningar,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Entrance 1-Apartment 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

ISRAEL, Postnummer: 9662592. Telefonnummer:

hemma-972-2-6427757.Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

Post Scriptum.1) Mitt ID-nummer: 029547403.

2) Jag vill påpeka att jag är en handikappad och behövande person och därför kommer jag tyvärr inte att kunna överföra ekonomiska donationer till det mycket viktiga projekt som du leder.Finns det något sätt på vilket jag kan hjälpa projektet?

3) Mina e-postadresser: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected]

F) Nedan finns olika länkar, genom vilka du kan få mer information om mig:

https://www.nitgaber.com/ 

https://disability5.com 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA 

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

- Hittade du ett misstag? Berätta om det -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE