Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Forklaring på kinesisk. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Forklaring på kinesisk.

Til:

 

Emne: Kinesiske reklamebureauer.

Kære fruer/herrer.

I 2007 meldte jeg mig ind i de handicappede i Israel, som jeg stadig deltager i – og fra 10. juli 2018 gør jeg det som en del af bevægelsen “nitgaber” – transparente handicappede, en bevægelse, der er grundlagt og pt. af fru Tatiana Kaduchkin.Efter at mange og forskellige forsøg på at fremme kampen i staten Israel var mislykkede, begyndte jeg samtidig at kontakte mange faktorer fra det internationale samfund.

Disse opfordringer har to formål: et forsøg på at invitere til pres udefra på beslutningstagerne i staten Israel, så de begynder at tage fat i den handicappede offentlighed lidt mere seriøst, samt en aspiration om at etablere kontakt eller samarbejde af den ene eller anden art mellem handicaporganisationer fra forskellige lande i verden.

Som en del af disse bestræbelser forsøger jeg blandt andet at nå indflydelsesrige organisationer eller mennesker i Kina eller i kinesisktalende befolkninger rundt om i verden.Som vi ved, er situationen kompleks: I de sidste 20-30 år er der to modstridende tendenser i den kinesiske regerings politik, der eksisterer samtidigt, side om side.På den ene side, på grund af Kinas politik om at udvikle og positionere sig selv som en verdensmagt, forsøger det at “sende våben” til så mange steder rundt omkring i verden som muligt, hvilket naturligvis heller ikke savner kommunikationsfeltet.På den anden side er der naturligvis den modstridende tendens med den strenge censur, som det kinesiske regime har pålagt mange medier.

I en sådan virkelighed er det ekstremt svært at vide, hvordan man skal gå videre med hensyn til opsøgende kontakt til kinesisk-talende befolkninger.Derfor søger jeg reklamebureauer, der er i stand til at bistå med alt, hvad der vedrører rådgivning, vejledning og vejledning.Kender du sådanne reklamebureauer?

Med venlig hilsen

assaf benyamini.

post Scriptum. A) De terapeutiske rammer, hvori jeg er:

“Reut” foreningen – Hostel “Avivit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

Israel, postnummer: 9650816.

Telefonnumrene på vandrerhjemmets kontorer: 972-2-6432551 .

og: 972-2-6428351.Hostelleder: Mr. Yevgeni Paikin.

B) Familielægen, som jeg overvåges hos:

Dr. Brandon Stewart,

Clalit Health Services – “Hatayelet” Clinic,

Daniel Yanovsky St. 6,

Jerusalem,

Israel, postnummer: 9338601.

Telefonnummeret på klinikkens kontorer: 972-2-6738558.

Faxnummer på klinikkens kontorer: 972-2-6738551.

C) Nedenfor er nogle forklaringsord om den bevægelse, jeg sluttede mig til den 10. juli 2018, som de udkom i pressen: Tatiana Kaduchkin, en almindelig borger, besluttede at etablere ‘nitgaber’-bevægelsen for at hjælpe dem, hun kalder de ‘transparente handicappede’ ‘.Indtil videre har omkring 500 mennesker fra hele landet ISRAEL sluttet sig til hendes bevægelse.I et interview med Kanal 7s Yoman fortæller hun om projektet og de handicappede, der ikke får ordentlig og tilstrækkelig hjælp fra de relevante instanser, blot fordi de er gennemsigtige.Ifølge hende kan den handicappede befolkning opdeles i to grupper: handicappede med kørestol og handicappede uden kørestol.

Den anden gruppe definerer hun som “gennemsigtige handicappede”, fordi de ifølge hende ikke får de samme ydelser som handicappede med kørestol, selvom de er defineret som 75-100 procents handicap.Disse mennesker, forklarer hun, kan ikke leve af sig selv, og de har brug for hjælp fra de ekstra ydelser, som handicappede med kørestolene har ret til.Eksempelvis får de gennemsigtige handicappede en lav invaliditetstillæg fra Folkesikringen, de får ikke visse tillæg som fx særlige ydelsestillæg, ledsagertillæg, mobilitetstillæg og de får desuden en lavere tillæg fra Boligministeriet.Ifølge undersøgelsen udført af Kaduchkin,disse gennemsigtige handicappede mennesker sulter efter brød på trods af forsøget på at hævde, at der i Israel i 2016 ikke er nogen mennesker, der sulter efter brød.Den forskning, hun udførte, fastslår også, at selvmordsraterne blandt dem er høje.

I den bevægelse, hun stiftede, arbejder hun for at sætte gennemsigtigt handicappede på ventelisterne til almene boliger.Det skyldes, ifølge hende, at de normalt ikke kommer på disse lister, selvom de formodes at være berettigede.Hun holder en del møder med medlemmer af Knesset og deltager endda i møder og drøftelser i relevante udvalg i Knesset, men ifølge hende lytter de, der er i stand til at hjælpe, ikke, og dem, der lytter, er i oppositionen og kan derfor ikke Hjælp.Nu opfordrer hun flere og flere “gennemsigtige” handicappede til at slutte sig til hende, til at kontakte hende, så hun kan hjælpe dem.Efter hendes vurdering, hvis situationen fortsætter som i dag, vil der ikke være nogen flugt fra en demonstration af handicappede, som vil kræve deres rettigheder og de grundlæggende betingelser for deres levebrød.

D) Midlerne til at etablere kontakt med Tatiana Kadochkin, søndag-torsdag mellem klokken 11:00-20:00 ifølge israelsk tid – og dette er bortset fra jødiske helligdage og de forskellige israelske helligdage til telefonnumrene: 972- 52-3708001.og: 972-2-5346644.

E) Nedenfor er den e-mail, jeg sendte til Dr. Bracha Zisser fra foreningen “Ezer Mitzion”:

 

Mit brev til Dr. Bracha Zisser.

Yahoo/Nasvet Asaf Binyamini

Tirsdag den 9. august 2022 lyttede jeg til hr. Yaakov Eichlers program (“KAN HALAYLA”), hvor du gik i luften og forklarede om det vigtige knoglemarvsdonationsprojekt organiseret af foreningen “Ezer Mitzion” og om befolkningerne, der kan være egnet til donation til den unge mand, der for nylig er blevet syg af alvorlig blodsygdom og har behov for en akut donation.I dine ord i udsendelsen anførte du, at de grupper, der er egnede til donation, er jøder fra Syrien, Tyrkiet, Bulgarien og Polen.Jeg er en jøde født i Israel – og alle mine bedsteforældre, både af kernefamilien og af den lidt mere udvidede familie, kom fra Polen før Anden Verdenskrig og Holocaust.Efter det skrev jeg i Google “knoglemarv, er jeg i databasen”- og efter at have indtastet mit ID-nummer stod det klart for mig, at jeg ikke er i databasen.Afklaringen i mit tilfælde er ikke mulig gennem anvendelse af et personligt nummer, mens jeg tjener i ISRAEL’s hær – og det skyldes, at jeg ikke gjorde tjeneste i ISRAEL’s hær, og derfor er der ikke et sådant nummer i mit tilfælde.

Derfor besluttede jeg at komme til jer med det formål at tjekke min egnethed – og da jeg i dag onsdag den 10. august 2022 kl. 15.38 om eftermiddagen ankom til afdelingen af ​​foreningen “Ezer Mitzion” i Jerusalem kl. 11 Beit Hadfus Street i Givat Shaul-kvarteret fik jeg at vide, at jeg ikke kunne deltage i poolen.Årsagen (ifølge sekretæren på stedet): tilmelding til databasen er kun muligt indtil jeg fylder 45 år (jeg er en 49-årig person).

Derfor vendte jeg tilbage til mit hjem i modsætning til da jeg kom.Kan du forklare mig, hvorfor folk over 45 år ikke kan tilslutte sig databasen?Jeg vil også nævne, at jeg er et usundt menneske, der lider af en række underliggende sygdomme – og som også tager nogle psykiatriske stoffer regelmæssigt som en kronisk sygdom.Har dette også betydning i forhold til muligheden for at blive medlem af databasen?

Med venlig hilsen

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Entrance 1-Apartment 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

ISRAEL, Postnummer: 9662592. Telefonnumre:

hjemme-972-2-6427757.Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum.1) Mit ID-nummer: 029547403.

2) Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er en handicappet og trængende person, og derfor vil jeg desværre ikke kunne overføre økonomiske donationer til det meget vigtige projekt, som du leder.Er der nogen måde, hvorpå jeg kan hjælpe projektet?

3) Mine e-mail-adresser: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected] eller: [email protected]

F) Nedenfor er der forskellige links, hvorigennem du kan få mere information om mig:

 

https://www.nitgaber.com/ 

 

https://disability5.com 

 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA 

 

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE