Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Għajnuna medika urġenti - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Għajnuna medika urġenti

Għajnuna medika urġenti

Lil:

Suġġett: problema ta’ trattament/segwitu.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jien raġel ta’ 50 sena miż-żona ta’ Ġerusalemm li ilni ħafna snin ibati minn problemi mentali – u qed jiġi kkurat ukoll b’drogi psikjatriċi.

Imma għal diversi snin issa bqajt mingħajr monitoraġġ tad-drogi psikjatriċi li nieħu. Ir-raġuni: il-psikjatri fl-istazzjonijiet tas-saħħa mentali waqfu jipprovdu dan is-servizz. Naf li tinstema’ farfetched u kompletament assurda – iżda sfortunatament dan huwa l-każ.

Min-naħa l-oħra, u fid-dawl tat-tbatija ekonomika tiegħi bħala xi ħadd li jgħix fuq allowance tad-diżabilità mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, follow-up privat minn psikjatra mhux possibbli.

U aktar minn hekk: wara inċident tax-xogħol li kelli fil-bidu tal-1998 u deterjorament bil-mod u konsistenti fis-saħħa fiżika tiegħi minn dak iż-żmien sal-lum, għandi diffikultà dejjem tikber biex fiżikament nasal fi kliniċi għal eżami jew kura – jekk u meta jkun meħtieġ . Il-Ministeru tas-Saħħa u l-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ġenerali li fih jien assigurat bħalissa ma jipprovdu l-ebda risposta għal din id-diffikultà.

Qed infittex soluzzjoni – għandi bżonn insegwi l-medikazzjoni b’mod urġenti.

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1. Numru tal-ID tiegħi: 029547403.

  1. 2. L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3. Il-qafas terapewtiku li fih jien:

Assoċjazzjoni “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St 6,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

ISRAEL, zip: 9650816.

In-numri tat-telefon fl-uffiċċji tal-ħostel:

972-2-6432551. jew: 972-2-6428351.

L-indirizz elettroniku tal-ħostel: [email protected]

Il-ħaddiem soċjali mit-tim tal-ħostel, li jakkumpanjani sal-akkomodazzjoni protetta tal-ħostel: is-Sinjura Sara Stora-972-55-6693370.

4. Hawn taħt hawn l-e-mail li bgħatt lill-gwida fil-ħostel:

Nhar il-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar 2023 fid-9:41:49 PMGMT+2, assaf benyamini [email protected]> Miktub minn:

Lis-Sur Verdan La-Zouz, tislijiet:

Suġġett: It-tweġiba tiegħi għal kliemek mill-jum tat-12 ta’ Jannar, 2023:

Għażiż Sinjur.

Minbarra t-talbiet tiegħek mit-12.1.2023, qiegħed nehmeż hawn il-post li ktibt fuq Facebook dwar is-suġġett in kwistjoni. Nitlobkom, u b’kull lingwa ta’ talba, biex ma tagħmilx pressjoni fuqi f’din il-materja. Il-psikjatri fiċ-ċentri tas-saħħa mentali llum xorta ma jsegwux il-medikazzjoni – u nevita li mmur hemm bix-xewqa li nipproteġi lili nnifsi u lil saħħti – u eżattament għall-istess raġuni qed nitlobkom, u b’kull lingwa ta’ talba, biex tieqaf tagħmel pressjoni fuqi dwar dan!!! Inti tagħżel li tara r-realtà (u din mhix “ir-realtà tiegħi”!!! Din hija r-realtà li jiltaqa’ magħhom kull min jiġi fl-istazzjonijiet tas-saħħa mentali).

U issa għall-kwotazzjoni nnifisha:

  

http://antipsychiatry.org/

Il-

Antipsikjatrija

Koalizzjoni-

Organizzazzjoni internazzjonali tal-vittmi ta’ attakki psikjatriċi, jiġifieri: ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq minn psikjatri.

Hemm każijiet bħal dawn fl-Istat ta’ Iżrael ukoll? Jien konvint li hemm – u ħafna, minħabba l-istatus uniku li għandha l-professjoni tal-psikjatrija, li tiddistingwiha minn kull professjoni medika oħra.

Il-professjoni tal-psikjatrija hija l-unika professjoni fost il-professjonijiet mediċi fl-Iżrael, li fiha t-tabib għandu wkoll setgħat ta ‘infurzar. Il-psikjatra, bid-deċiżjoni tiegħu, jista’ jibgħat pazjent għall-isptar sfurzat – li l-ebda tabib f’xi qasam ieħor tal-mediċina ma jista’ jagħmel, u anke f’każijiet li jistgħu verament jiġġustifikawh (bħal persuna li tkun sofriet puplesija, li fi ħdani). opinjoni hemm każijiet li fihom il-persuna għandha tittieħed għall-kura anki jekk fil-ħin tkun kontriha, u dan għas-sempliċi raġuni li f’dak il-mument dik il-persuna mhix kwalifikata biex tieħu deċiżjonijiet). Għalkemm kull dħul sfurzat fl-isptar jeħtieġ l-approvazzjoni tal-psikjatra tad-distrett, meta wieħed iqis li fil-maġġoranza l-kbira tal-każijiet il-persuna li taf lill-pazjent jew lill-persuna fil-komunità hija l-psikjatra fil-komunità u mhux il-psikjatra tad-distrett. F’sitwazzjoni bħal din, meta minn naħa hemm il-pożizzjoni tal-pazjent li ma jixtieqx li jiġi rikoverat f’sala psikjatrika, u min-naħa l-oħra l-pożizzjoni tal-psikjatra tad-distrett dwar il-ħtieġa ta’ rikoverar fl-isptar, huwa assolutament ċar. li l-psikjatra tad-distrett jadotta awtomatikament il-pożizzjoni tal-kollega professjonali tiegħu u mhux il-pożizzjoni tal-pazjent.

Din ir-realtà, li tagħti lil ħafna psikjatri poter u awtorità bla limitu, iġġiegħel lil ħafna minnhom jitħawdu, jinsew għal xiex jew għal min jaħdmu – u bħala prodott sekondarju, jien, kif ukoll ħafna pazjenti oħra, niltaqgħu ma’ attitudni aggressiva u umiljanti fuq il-parti tal-psikjatri. Għal dawn ir-raġunijiet bqajt immur fiċ-ċentru tas-saħħa mentali sabiex sempliċement nieħu ħsieb tiegħi nnifsi u saħħti. Huwa assolutament ċar għalija li l-mod ta’ mġiba li spjegajt hawnhekk fi kwalunkwe każ ma jippermetti ebda segwitu u ebda trattament. Sfortunatament, il-qafas terapewtiku li fih jien fil-komunità jagħżel li jinterpreta din ir-realtà b’mod distort u jippreżenta l-affarijiet tiegħi stess, bħallikieku qed nagħżel li ma nikkooperax mat-“trattament” jew “għajnuna” li suppost tiġi offruta lili hemmhekk. Naturalment, m’hemm l-ebda użu f’dan: ikun pjuttost stupid għalija li nerġa’ mmur fl-istazzjonijiet tas-saħħa mentali biss biex nerġa’ nipprova dak li diġà naf ibbażat fuq ħafna snin ta ‘esperjenza li sfortunatament ksibt bħala pazjent. Barra minn hekk, l-istat tas-saħħa fiżika tiegħi jagħmilha aktar u aktar diffiċli għalija li niġi fiżikament fl-istazzjonijiet għal segwitu – u bħalissa m’hemm l-ebda risposta għal dan fil-qafas tal-mediċina pubblika fl-Iżrael. M’hemm l-ebda raġuni biex nagħmel sforz u nasal hemm biss biex nassorbi l-uġigħ ta’ qalb u d-disprezz li jistenni f’posthom. l-istat tas-saħħa fiżika tiegħi jagħmilha aktar u aktar diffiċli għalija li fiżikament niġi fl-istazzjonijiet għal segwitu – u bħalissa m’hemm l-ebda risposta għal dan fil-qafas tal-mediċina pubblika fl-Iżrael. M’hemm l-ebda raġuni biex nagħmel sforz u nasal hemm biss biex nassorbi l-uġigħ ta’ qalb u d-disprezz li jistenni f’posthom. l-istat tas-saħħa fiżika tiegħi jagħmilha aktar u aktar diffiċli għalija li fiżikament niġi fl-istazzjonijiet għal segwitu – u bħalissa m’hemm l-ebda risposta għal dan fil-qafas tal-mediċina pubblika fl-Iżrael. M’hemm l-ebda raġuni biex nagħmel sforz u nasal hemm biss biex nassorbi l-uġigħ ta’ qalb u d-disprezz li jistenni f’posthom.

Nixtieq nenfasizza li dawn il-konklużjonijiet ma huma bl-ebda mod konklużjonijiet mgħaġġlin jew raxx – dawn huma konklużjonijiet li kelli nilħaq wara investigazzjoni bir-reqqa u fil-fond ħafna tal-kwistjoni, u fuq bosta snin.

Fl-ambjent terapewtiku fejn jien, hemm psikjatra li kultant jagħmel il-homework għall-pazjenti. Il-wasla tagħha fid-dar tiegħi setgħet ittaffi d-dwejjaq sa ċertu punt – iżda l-assoċjazzjoni li jien fiha tirrifjuta bis-sħiħ li tippermetti dan – u mingħajr ma tagħti l-ebda spjegazzjoni jew raġunament għar-rifjut tagħhom.

Min jibgħat huwa s-Sur Assaf Binyamini-Dier mill-akkomodazzjoni protetta tal-ħostel “Avivit”.

Numru tal-ID tiegħi: 029547403.

5. It-tabib tal-familja tiegħi:

Dr Brandon Stewart,

“Servizzi tas-Saħħa Klalit” – il-klinika tal-promenade,

6 Triq Daniel Yanovsky,

Ġerusalemm, kodiċi zip: 9338601.

In-numru tat-telefon fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-5098282. Numru tal-fax fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-6738551.

6. Il-mediċini li nieħu:

Drogi psikjatriċi:

I. Seroquel –

2 pilloli ta’ 300 mg kull filgħaxija.

II. Tegretol CR –

400 mg-kull filgħodu. 400 mg-kull filgħaxija.

III. Effexor –

150 mg-kull filgħodu. 150 mg-kull filgħaxija.

7. Il-lista ta’ problemi mediċi li nbati minnhom:

I. Mard mentali-sindromu kompulsiv OCD- u marda definita bħala disturb schizo-affective.

II. Artrite psorjatika. Din il-marda hija mmonitorjata mill-klinika outpatient tar-rewmatoloġija tal-Isptar Hadassah Ein Kerem.

Qed niġi mmonitorjat mill-maniġer tad-dipartiment, Dr Hagit Peleg.

III. Problema newroloġika li d-definizzjoni tagħha mhix ċara. Is-sintomi ewlenin tagħha: oġġetti li jaqgħu minn idejja mingħajr ma ninnota, sturdament, telf ta’ sensazzjoni f’xi żoni tal-pali u ċerta problema fil-bilanċ u l-qagħda.

IV. Ħernja tad-diska kronika fid-dahar fil-vertebri 4-5 – li tirradja wkoll lis-saqajn u tagħmel il-mixi diffiċli.

V. Sindromu tal-musrana irritabbli.

VI. Il-bidu ta ‘sinjali ta’ problema kardjoloġika mill-aħħar xahar (qed nikteb dan nhar il-Ħamis, 22 ta ‘Marzu 2018) – u mill-ħin tal-kitba ta’ dawn il-linji, l-essenza tal-problema għadha mhix ċara, li hija manifestata fis-sider uġigħ matul il-biċċa l-kbira tal-ġurnata, diffikultajiet biex tieħu n-nifs u wkoll biex titkellem.

VII. Dgħjufija sinifikanti tal-viżjoni li seħħet f’dawn l-aħħar snin (qed nikteb dan il-kliem nhar il-Ħamis 3 ta’ Ġunju 2021).

Jien imġiegħel nittraskura l-problema u ma nittrattahiex, u dan kemm minħabba tbatija finanzjarja kbira bħala xi ħadd li jgħix fuq allowance tad-diżabilità mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni kif ukoll minħabba l-imġieba burokratika ingombranti ħafna ta’ fond ġenerali tal-assigurazzjoni tas-saħħa li tiegħu. Jien membru li f’ħafna każijiet ma jippermettilix nieħu t-testijiet jew trattamenti mediċi li għandi bżonn.

A. Hawn taħt hawn email li nibgħat lil diversi kumpaniji:

Lil:

Il-kumpanija tiegħek għandha programm ta’ affiljat?

Tista’ telabora fuqha?

Assaf Benyamini.

*1) l-indirizzi email tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected]

2) in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. ċellulari-972-58-6784040.

fax-972-77-2700076.

3) l-indirizz postali tiegħi:

assaf benyamini,

115/4 Triq il-Kosta Rika,

qiriat menahem lokal,

Ġerusalemm,

ISRAEL, zip: 9662592.

4) l-ewwel lingwa tiegħi hija l-Ebrajk (עברית).

5) il-websajts tiegħi: https://www.disability55.com/ u: https://assaf-permalinks.com u: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

B. Hawn taħt hawn il-messaġġ li bgħatt lis-CEO tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tal-Istat tal-Iżrael, Żieda Yarona Shalom Nhar it-Tlieta, 24 ta’ Jannar, 2023 fis-1:35 pm:

lill-mara Yarona Shalom Tislijiet:

Jien, assaf benyamini, persuna b’diżabilità ta’ 50 sena minn Ġerusalemm – li ngħix b’allowance tad-diżabilità mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni u membru tal-moviment “nitgaber” – persuni b’diżabilità trasparenti. Fil-moviment nippruvaw naġixxu f’isem il-komunità trasparenti ta’ persuni b’diżabilità – dawk il-persuni kollha li jbatu minn diżabbiltà u problemi ta’ saħħa gravi li ma jidhrux viżibbli minn barra.

Id-direttur tal-moviment tagħna, li hija wkoll il-fundatriċi tiegħu, is-Sinjura Tatiana Kaduchkin, tixtieq tkun miegħek, bħala d-direttur ġenerali tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, sabiex tara x’jista’ jsir għall-komunità b’diżabilità li aħna qegħdin għaliha. jipprova jaġixxi.

Tista’ żżomm kuntatt magħha?

In-numri tat-telefon tagħha huma:

972-52-3708001. u-:972-3-5346644.

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini – membru tal-moviment “nitgaber” – persuni b’diżabilità trasparenti.

post Scriptum. 1) In-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

2) Il-websajt tal-moviment tagħna: https://www.nitgaber.com/news

C. Hawn taħt hawn diversi posts li ppubblikajt fuq in-netwerk soċjali Facebook:

1)Kumpanija Iżraeljana ta’ teknoloġija avvanzata qed tniedi impriża ġdida – “The Demonstration” isimha.

Dan huwa netwerk soċjali ġdid, fejn tista ‘tordna dimostrazzjonijiet dwar suġġetti varji – bi ħlas.

Il-pakkett bażiku, li jinkludi t-tqajjim ta’ suġġetti għal dimostrazzjonijiet, għandu wkoll servizzi mħallsa:

Ħlas speċjali għal sinjali tax-xejriet (fl-applikazzjoni tista ‘tiddefinixxi parametri bħad-daqs tas-sinjal, il-kulur li bih se jiġu stampati l-ittri, simboli, cartoons jew tpinġijiet, u tista’ wkoll tiddefinixxi l-materjal li minnu se jkun is-sinjal magħmul u l-manku meħtieġ biex iġorrha. Naturalment, kull materjal għandu prezzijiet differenti).

Hemm ukoll ħlas speċjali għal konfrontazzjoni mal-pulizija, ħlas speċjali għall-użu ta’ lawdspikers, u ħafna aktar.

Qed tiġi organizzata dimostrazzjoni tal-massa quddiem l-uffiċini tal-kumpanija high-tech li tiżviluppa d-“dimostrazzjoni”: “Id-dimostrazzjonijiet ma jistgħux ikunu d-dominju tas-sinjuri biss!!! Ma tistax tagħmel ħaġa bħal din!!! Hija immorali! X’se jagħmlu nies foqra li jridu juru u jipprotestaw kontra l-inġustizzji soċjali?

Minkejja kollox, il-proġett jikseb momentum u jagħmel suċċess kbir, u l-impjegati tal-kumpanija joħorġu jipprotestaw u jhedduhom:

“Id-dimostrazzjoni tiegħek hija illegali!! Ma ħallastx!! Qed nittrasferixxu l-kwistjoni għall-eżekuzzjoni!!”.

“U barra minn hekk, ma nifhmux x’inhi l-kommossjoni” – jgħidu fil-kumpanija.

Tħallas għal karozza, għal karozza tal-linja, jew għal kwalunkwe prodott ieħor – allura għaliex ma tħallasx ukoll għal dimostrazzjonijiet? Ma tafx li l-flus jagħmlu d-dinja ddur?”

L-awtoritajiet u l-uffiċċji tal-gvern madwar id-dinja kollha huma sodisfatti bil-proġett: “Kemm nieħu gost. Ikun hemm inqas dimostrazzjonijiet. U jekk ikun hemm – għall-inqas nagħmlu l-flus minnu. Se nagħmlu affarijiet li jdejqu lill-pubbliku. , aħna se nagħmluhom joħorġu u juru – u mbagħad niċċarġjaw miżata. X’sbuħija – għandna negozju kbir!”.

lol…

2) Post bid-data tat-23 ta’ Jannar, 2023:

F’dawn l-aħħar xhur, l-Istat ta’ Iżrael ġie attakkat minn virus misterjuż (u le – ma rridx infisser Corona).

Is-sintomi: in-nies isiru aktar nervużi, ma jisimgħu lil ħadd, u f’ħafna każijiet tiddeterjora wkoll fi vjolenza. Imma għandna raġun: iċ-ċittadin huwa klijent tal-istat – u l-klijent, kif nafu, dejjem għandu raġun. Taraha kullimkien: fit-toroq u l-mogħdijiet, fl-istituzzjonijiet edukattivi u fl-iskejjel, fl-isptarijiet u l-kliniċi, fit-trasport pubbliku (aktar u aktar każi ta’ vjolenza kontra sewwieqa tal-karozzi tal-linja) u f’uffiċċji oħra tal-gvern u diversi istituzzjonijiet pubbliċi – anke f’parks pubbliċi u fil-miftuħ. Ovvjament, l-epidemija ma jonqsux lanqas lill-membri tal-Knesset, li jisħet lil xulxin, jgħajtu u jitkellmu b’mod goff ma’ xulxin kontinwament.

U fil-qosor: in-nies kullimkien għandhom “short fuse” – b’rieda dejjem inqas li tieqaf jew tisma’ lil xi ħadd ieħor. F’dan il-kuntest, huwa interessanti li tkun taf jekk isirx studju li jeżamina x’inhu l-perjodu medju ta’ żmien f’konverżazzjoni bejn żewġ ċittadini Iżraeljani li tieħu mill-mument li persuna tibda titkellem sakemm is-sieħeb tal-konversazzjoni jinterrompiha u tieqaf tisma’. lilu. Se jkun ftit sekondi? Jew forsi anke qasma ta’ sekonda? U riċerka bħal din se ssir f’partijiet oħra tad-dinja? U jekk iva, is-sitwazzjoni tagħna f’Iżrael hija aħjar jew agħar f’dan ir-rigward meta mqabbla ma’ pajjiżi oħra?

U anki jekk studju bħal dan ma jsirx jew se jsir dwar il-grad ta ‘attenzjoni nazzjonali (u forsi huwa possibbli li jinħoloq l-“indiċi tal-attenzjoni” – sabiex tiġi mmonitorjata d-dejta tal-attenzjoni tal-popolazzjoni?) – huwa possibbli li tiġi identifikata l- l-istess virus misterjuż li jġiegħel lil tant nies jieqfu jisimgħu lil xulxin, Jinterrompu bil-kbir il-kliem ta’ xulxin, jisħet u jsiru aktar u aktar vjolenti?

Huwa possibbli li jekk dan il-virus jiġi identifikat, insiru nafu aħjar il-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu jew minn fejn ġej – jew allura nistgħu nsibu modi kif nittrattawh.

Jew hija marda kronika jew terminali, allura xejn mhu se jgħin aktar?

Għeżież psikjatri: x’inhi d-dijanjosi hawn? X’sejħilha din id-disturb tal-attenzjoni tal-massa u kollettiva?

Jew sadattant waqaft taqra jew tisma?

lol…

3) Post bid-data tat-23 ta’ Jannar, 2023:

Fis-sala psikjatrika, huwa deċiż li jitwaqqaf it-trattament tad-droga għall-pazjenti kollha, mingħajr eċċezzjoni.

Ir-raġuni: se jinħareġ regolament ġdid, li jippermetti li jiġu imposti multi fuq pazjenti li jattakkaw membri tal-istaff mediku.

Id-dipartiment jiddeċiedi li jimponi l-multa bħala kastig kollettiv fuq il-pazjenti kollha, minħabba diversi każijiet ta’ pazjenti jew membri tal-familja tagħhom li “ma tkellmux tajjeb” mal-membri tal-istaff. Il-pazjenti m’għandhomx flus biex iħallsu l-multa – għalhekk jiddeċiedu li jagħmlu speċi ta’ “offset” bit-tfaddil lill-fond tad-dipartiment li se jinkiseb billi ma jixtrux il-mediċini.

Dan huwa xenarju immaġinarju? Jew it-timijiet mediċi se jkunu verament kapaċi jagħmlu pass bħal dan?

Allura fejn hi l-linja? X’sentenzi m’għandhomx jingħadu lit-tabib, lill-assistent soċjali jew lit-terapisti l-oħra, talli ngħid liema jien, bħala pazjent, se jkolli nħallas multa?

Fl-aħbarijiet ħabbruha fil-qosor – għaliex ma jispeċifikawx? Wara kollox, il-vjolenza verbali hija wkoll tip ta’ vjolenza skont il-metodu ta’ ħafna psikjatri – hux hekk?

Nistaqsi għaliex mhux speċifikat – qabel ma l-pazjent jasal fl-arena terapewtika, irid ikun jaf x’inhuma r-regoli tal-logħba, x’mhux permess li jingħad u x’inhu permess – u wkoll x’jiġri jekk tobba bħal dawn jew bħal dawn jiddeċiedu. li jirrikorri għal dawn il-multi inġustament u mingħajr ebda raġuni rilevanti jew sostantiva. Naturalment, jista’ jkun hemm ukoll każijiet fejn dan se jintuża ħażin għall-finijiet ta’ vendetta personali jew likwidazzjoni ta’ kontijiet biss – u mingħajr ebda ġustifikazzjoni oġġettiva jew sitwazzjoni li fiha l-persunal mediku kien verament attakkat jew kien fil-periklu.

Se naslu f’sitwazzjoni fejn għal kull eżami mediku, ritratt, jew trattament ta’ xi tip jew ieħor, jidħlu wkoll pulizija – minbarra l-istaff mediku? U x’se jkunu l-istruzzjonijiet tal-ftuħ tan-nar f’dawn il-każijiet?

U ovvjament, peress li hemm periklu li uffiċjali tal-pulizija jew tobba jużaw ħażin dawn ir-regolamenti, jistgħu jaslu għall-konklużjoni li hemm bżonn li jitwaqqfu spetturi minn kunsill pubbliku speċjali sabiex jiġu evitati każijiet ta’ abbuż tal-multi. mekkaniżmu li se jiġi stabbilit, flimkien magħhom.

U fl-aħħar xiex? Kull eżami mediku se jinkludi tim ta’ qorti sħiħa?

Xokkanti u imbarazzanti…

Jekk jogħġbok agħmel lili lista/tabella ordnata:

Kolonna waħda ta’ kliem li jitħallew jingħad lit-tobba.

Fit-tieni kolonna hemm kliem li m’għandux jingħad lit-tobba.

I verament bżonnha. Se nieħu t-tabella għal kull appuntament ma’ tabib, infermier jew ħaddiem soċjali – inkella kif inkun naf?

Qed nitlob – ibgħatli l-mejda – m’għandix flus biex inħallas multi lis-sistema tas-saħħa.

L-indirizz biex tintbagħat it-tabella:

Il-pazjent assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

Jiena nimpenja ruħi: 1. Li nassigura li din il-mejda tal-kliem tkun imdendla f’post prominenti f’kull waħda mill-kmamar tad-dar tiegħi.

2. Ġib kopja ta’ din it-tabella f’kull arena terapewtika li se mmur fiha.

3. F’konverżazzjoni ma’ membru tal-persunal mediku, se nuża biss il-kliem li jidher fit-tabella u li huma permessi li jintużaw.

4. Kliem li ma jidhirx fit-tabella, jew li jkun fil-kolonna ta’ kliem li hu pprojbit li jintuża – wara kollox, minn issa ‘l quddiem mhux se jingħad minn, anke jekk dan huwa essenzjali għall-iskop li wieħed jiddeskrivi wieħed. jew proċedura medika oħra.

5. Fil-każ li tinsa l-magħmudija d-dar qabel ma wasalt għand it-tabib – wara kollox, ladarba dan ikun magħruf, ikolli nevita li niġi fuq il-post tal-eżami jew tal-kura.

Allura qed nistenna bla sabar – fejn hi l-mejda?

Allura, għeżież tobba, ma tafdawx lill-Israel Post Company (oh right – jien lanqas nafdahom)? Tista’ wkoll tibgħatli t-tabella bil-faks

li n-numru tiegħu huwa: 972-77-2700076.

jew biex imejl: [email protected]

4) Hawn taħt hawn il-post li ppubblikajt fit-30 ta’ Jannar 2023:

Pazjent f’sala psikjatrika lill-istaff tal-infermiera: “Għandi uġigħ. Irrid li teżaminani.”

Staff ta’ l-infermiera lill-pazjent: “Saqlaq!!! Dan huwa sptar psikjatriku – mhux id-dar tiegħek. Aħna, u aħna biss, niddeċiedu dwar it-trattament u meta jkollok uġigħ u meta ma tkunx – u bl-ebda mod ma nkunux int!!! Miskin pazjent mentali!!”.

Pazjent jgħajjat ​​bl-uġigħ: “Imma tassew tweġġa’, jekk jogħġbok…”.

Tim tal-infermiera: “Well, dan il-pazjent x’aktarx ma jifhimx x’qed jgħidulu. Issa se norbtuk mas-sodda għal ġimgħa – u tazzardax tgħidilna li qed tbati aktar. !! Il-bidla se tispiċċa dalwaqt u se mmorru d-dar – u m’għandniex is-saħħa għall-nonsense tiegħek bħalissa!!!” .

 

5) Illum, 30 ta’ Jannar 2023 – eżattament 90 sena mill-avveniment storiku terribbli u terribbli.

30 ta’ Jannar 1933 – Iż-żieda fil-poter tan-Nażisti fil-Ġermanja(ir-referenza għall-entrata tal-Wikipedija miktuba bl-Ebrajk)

-U dak li ġara wara ma nistgħu ninsew qatt…

 

6) Kumpanija start-up Iżraeljana qed tiżviluppa applikazzjoni msejħa “Professjonali u Reali” – applikazzjoni li l-għan tagħha huwa li tippermetti lill-utenti tagħha jirrappurtaw professjonisti li jippersonaw, kif ukoll li jikkoperaw mal-awtoritajiet tal-istat rilevanti (l-Awtorità tal-Kompetizzjoni, l-Iżrael. Pulizija, il-qrati, eċċ.) – jekk u meta jkun meħtieġ .

Kemm nies jiffirmaw għal tali app? 

D. Hawn taħt hemm l-email li bgħattlu Dr Hagit Peleg Mill-Isptar Hadassah Ein Kerem:

Ittri lil Dr Hagit Peleg.  

[email protected]

 Il-Ħamis, 26 fis-16:28

Biex Dr Hagit Peleg Tislijiet:

Suġġett: talba għal konsultazzjoni.

Għażiż Sinjura.

L-aħħar darba li ġejt eżaminat fil-klinika tiegħek, qaltli li issa hemm mediċini ġodda għall-kura tal-psorjasi, u li jista’ jkun li anke nies bħali li jbatu minn tbatija finanzjarja qawwija issa jistgħu jiġu megħjuna minn assoċjazzjoni “haverim lerefuah”. Lilha tirreferi pazjenti f’din is-sitwazzjoni. 

Wara dan żort lit-tabib tal-familja tiegħi – Dr Brandon Stewart – u fhimt mingħandu li kien se jkellimkom dwarha.

Tkellimt miegħu?

Barra minn hekk, sa fejn naf jien, bħalissa m’hemm l-ebda trattament li jista ‘jfejjaq il-psorjasi – dan huwa minnu? U jekk dan mhux minnu jew mhux preċiż, tista ’tispjega x’inhuma, mil-lum, l-għażliet għat-trattament tal-psorjasi?

Fil-passat, ma ridtx nirċievi trattament tad-droga għall-psorjasi minħabba konsiderazzjoni oħra: iċ-ċans kbir li tbati minn effetti sekondarji – u fl-istess ħin perjodi ta ‘remissjoni qosra ħafna li jistgħu jinkisbu, jekk xejn.

Minn kliemek, fhimt li din is-sitwazzjoni kienet vera 10-15-il sena ilu (li huwa ż-żmien meta d-dermatologi li kont eżaminat magħhom qaluli dwar is-sitwazzjoni li semmejt qabel, u ma rrakkomandawx trattament bijoloġiku għar-raġunijiet imsemmija) – u m’għadux minnu llum.

U għalhekk nixtieq nistaqsi: X’inhu l-perjodu ta’ remissjoni fil-psorjasi li nista’ nikseb jekk nibda niġi kkurat b’waħda mill-mediċini l-ġodda? U dawn il-mediċini huma?

Ukoll, u jekk tabilħaqq il-mediċini l-ġodda jistgħu jippermettuni nikseb perjodu fit-tul ta ‘remissjoni fil-psorjasi mingħajr effetti sekondarji severi, u tabilħaqq hemm possibbiltà ta’

bl-użu assoċjazzjoni “haverim lerefuah”. Għal għajnuna fil-finanzjament tat-trattament – f’dak il-każ inkun interessat li nkun naf x’inhi l-proċedura meħtieġa biex tirċievi t-trattament tad-droga.

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini – pazjent fil-klinika outpatient tar-rewmatoloġija tal-Isptar Hadassah Ein Kerem.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) In-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

E. Hawn taħt hemm l-email li bgħatt lil “modest.app”:

l-ittra tiegħi lil “modest.app”.

Yahoo/mibgħuta

assaf Benyamini< [email protected] >

 lil:

 [email protected]

 Il-Ħadd 29 ta’ Jannar 2023 fit-3:49 pm

 

Lil: “modest.app”.

Suġġett: Għodod teknoloġiċi.

Għeżież Sinjura/Sinjuri.

Mill-2007, ilni nipparteċipa fil-ġlieda għall-persuni b’diżabilità fl-Iżrael – ġlieda li hija magħrufa li hija koperta b’mod estensiv fil-midja wkoll.

Wieħed mill-mezzi li bih nippruvaw navvanzaw il-ġlieda huwa billi nużaw diversi għodod teknoloġiċi: il-kitba fuq in-netwerks soċjali, il-ftuħ ta’ websajts u nippruvaw nippromwovuhom u ntejbuhom, il-ġestjoni ta’ komunitajiet virtwali eċċ.

Il-mistoqsija tiegħi f’dan ir-rigward hija: Huwa possibbli għall-kumpanija jew l-organizzazzjoni tiegħek li toffri għodod teknoloġiċi li jistgħu jgħinuna fil-ġlieda tagħna? U jekk iva – f’liema oqsma, u kif? L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, Kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) Il-websajts tiegħi: https://www.disability55.com/ u: https://assaf-permalinks.com u:  https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

3) Fl-10.7.2018 ingħaqadt ma’ moviment soċjali msejjaħ “Overcome” – b’diżabilità trasparenti. Nippruvaw nippromwovu d-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà trasparenti, jiġifieri: nies bħali li jbatu minn problemi mediċi u mard serju ħafna li ma jidhirx b’mod evidenti minn barra – inviżibbiltà esterna li tikkawża diskriminazzjoni severa ħafna fil-konfront tagħna. 

Id-direttur tal-moviment, li hija wkoll il-fundatur tiegħu, hija s-Sinjura Tatiana Kaduchkin, u tista’ tintlaħaq fuq 972-52-3708001.

Ħinijiet ta’ rispons bit-telefon: Il-Ħadd sal-Ħamis mill-11:00 sal-20:00. Iżrael

ħin – ħlief għall-vaganzi Lhud u diversi festi Iżraeljani.

4) Hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment tagħna, kif deher fl-istampa: Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment “Igħlbu” bl-għajnuna ta’ dak li hi ssejjaħ “Diżabilità Trasparenti”.

S’issa, madwar 500 ruħ minn madwar l-Istat ta ‘Iżrael inġabru għal tagħha

moviment. F’intervista ma’ Channel 7 Diary, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-partijiet rilevanti, sempliċement għax huma trasparenti.

Skontha, il-popolazzjoni b’diżabilità tista’ tinqasam f’żewġ gruppi: persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti u persuni b’diżabilità mingħajr siġġijiet tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għax tgħid li ma jirċievu l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabilità b’siġġu tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità. Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn is-servizzi żejda li huma intitolati għalihom il-persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu pensjoni ta’ diżabilità baxxa mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance ta’ skorta, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.

Skont studju li sar minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael fl-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż. L-istudju li għamlet jgħid ukoll li r-rati ta’ suwiċidju fosthom huma għoljin.

Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tinkludi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex tgħid li normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda tgħid li min kapaċi jgħin ma jisimgħux u s-semmiegħa huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux jgħinu.

Issa qed tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex iduru lejha ħalli tkun tista’ tgħinhom. Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni ta’ persuni b’diżabbiltà li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom. 

5) L-indirizzi tal-email tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] 

6) Hawn huma xi links għall-profili tiegħi fuq diversi netwerks soċjali:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Hawn messaġġ miktub fuq facebook mill-editur tal-films ISRAELI Tali Ohaion:

18 m

Tali Ohaion

6 ijiem

għal dokumentarju li ilha taħdem fuqu f’dawn l-aħħar snin “Esther Cinema – mill-Belt l-Abjad sal-ġenerazzjoni Netflix”,

Tfittex arkivji personali, ritratti tal-atmosfera f’Ħamkin fis-snin 90 nhar ta’ Ġimgħa f’nofsinhar u b’mod ġenerali, kif ukoll ta’ Pjazza Dizengoff fil-bidu tas-snin 80, it-tfal tal-pjazza, il-“freaks” li kienu jinġabru fil-pjazza. .

Jekk jogħġbok ikkuntattja fil-privat jew bit-telefon 972-52-2846954

F. Hawn taħt hemm l-email li bgħatt lil “modat.com”:

ittri tomodat.com”.

Yahoo/mibgħuta

 assaf benyamini< [email protected] >

 lil:

 [email protected]

 It-Tnejn, 30 fis-13:45  

To: “modat.com”.

 Suġġett: Tiftix għal ideat tax-xogħol.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jien raġel ta’ 50 sena minn Ġerusalemm – raġel li jbati minn diżabbiltà u mard serju. Għal ħafna snin ma stajtx nirritorna fis-suq tax-xogħol – u minħabba s-sitwazzjoni u l-limitazzjonijiet tiegħi għandi nfittex ideat mhux konvenzjonali li permezz tagħhom nista’ nagħmel dan – u hawn taħt hemm diversi eżempji:

1) Qrajt dwar proġett imsejjaħ “The Honey Badger” – li fil-qafas tiegħu l-ġganti tat-teknoloġija bħal Google jew Facebook joperaw kumpanija kontraenti bbażata fil-belt ta’ Manila fil-Filippini. Ir-rwol tal-impjegati f’din il-kumpanija, jew f’kumpaniji kontraenti oħra (in-numru ta’ kumpaniji involuti f’dan il-qasam mhuwiex magħruf) huwa li jneħħi kontenut problematiku (drogi, prostituzzjoni, pedofelija, xandiriet ta’ eżekuzzjonijiet jew attività terroristika, eċċ.) mill- Internet. Fl-2018, it-Tnejn ta ‘Mejju taċ-Ċinema Ġermaniżi bl-isem ta’ Hans Block u Moritz Reiswick ipproduċew film dokumentarju msejjaħ “Internet Cleaners” dwar ix-xogħol tal-ħaddiema f’dawn il-kumpaniji.

Kont qed naħseb, pereżempju, biex naħdem f’qafas bħal dan.

Se nirrimarka li jiena konxju bis-sħiħ tan-natura offensiva ta’ xogħol bħal dan fir-rigward ta’ dawk involuti fih: skont diversi pubblikazzjonijiet, ħafna min-nies li ħadmu f’dawn l-impjiegi mietu, jew inkella żviluppaw mard mentali u fiżiku serju ħafna hekk kif riżultat ta ‘espożizzjoni kostanti u ta’ kuljum għall-kontenut diffiċli. Madankollu, dan ma jfixkilniex, u dan għaliex xorta waħda m’għandi xejn x’titlef f’ħajti – u kif ilni semmejt għal ħafna snin issa, ma stajtx nirritorna fis-suq tax-xogħol (l-għażliet l-oħra kollha ta’ għajnuna lill-organizzazzjonijiet, bordijiet tax-xogħol jew kuntatt dirett ħafna kumpaniji ġew eżawriti – u għal ħafna snin).

2) Kif tafu, kumpaniji tal-produzzjoni u kittieba tal-iskripts li jiġbdu ċerti xeni għal films f’isimhom kultant jiġbdu sezzjonijiet li fihom jiġu ffilmjati katavri jew persuni apparentement mejta. Kont qed naħseb dwar xogħol bħal dan ta’ ritratt ta’ katavri – xogħol li ma jirrikjedi l-ebda sforz fiżiku biex isir u wkoll diżabilità severa żgur li m’għandhiex tfixkel. Nenfasizza li din mhix ċajta jew ċajta ta’ kull xorta – ngħidha bis-serjetà kollha – u anke jekk possibbli, għall-inqas mal-ewwel daqqa t’għajn, tidher redikola jew stupida.

3) Smajt li hemm qasam tat-taħriġ tas-software, jiġifieri: impjegati li r-rwol tagħhom huwa d-dħul tad-data f’sistemi ta ‘żvilupp ta’ intelliġenza artifiċjali jew tagħlim tal-magni – xogħol li huwa magħruf li huwa meħtieġ. Billi ddaħħal data, il-programmi huma “mgħallma” kif jaġixxu jew jirreaġixxu f’ċerti sitwazzjonijiet.

Naħseb li dan it-tip ta’ xogħol jista’ jkun soluzzjoni eċċellenti għal dawk il-każijiet fejn minn naħa ma jkunx hemm ħila li jsir xogħol fiżiku jew wisq sforz minħabba d-diżabilità fiżika, iżda fl-istess ħin ma jkunx hemm biżżejjed għarfien tal-kompjuters biex taħdem fl-ipprogrammar.

Smajt li fil-ħabsijiet tal-Finlandja l-priġunieri jitħallew jagħmlu dan ix-xogħol. Ħsibt li anke f’xogħol bħal dan kien possibbli u stajt nidħol.

Għandek xi ideat oħra għal impjiegi mhux tas-soltu fejn anke persuna b’diżabilità severa tista’ tidħol fiha?

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Entratura A – Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) jerġa – assaf benyamini:

Dettalji personali: assaf benyamini, ID. 029547403.

Data tat-twelid: 11.11.1972. Indirizz: 115 Costa Rica St., Kiryat Menachem, Ġerusalemm, ISRAEL.

Numri tat-telefon: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Edukazzjoni: 10 snin ta’ skola u matrikola parzjali. Servizz militari: eżenti għal raġunijiet mediċi.

Esperjenza ta ‘xogħol:

1998-xogħol f’RESHET Carpentry (Tel Aviv tan-Nofsinhar)

1998-2005-Ħidma fil-Librerija Nazzjonali, tassisti lit-tim professjonali ta’ librara f’varjetà wiesgħa ta’ kompiti.

2009-2010-Ħidma fil-katina “Avgad” għal oġġetti li jagħżel il-ġojjellerija.

Frar-Mejju 2019-xogħol fil-kumpanija tal-kompjuter HMSOFT.

Il-bidu ta’ Frar 2020-tlett ijiem tax-xogħol ta’ distribuzzjoni ta’ gazzetti lil dawk li jkunu għaddejjin fit-toroq.

volontarjat:

Attiva fil-kwartieri ġenerali tal-ġlieda tal-persuni b’diżabilità. Volontarjat fiċ-Ċentru għall-Isfruttament tad-Drittijiet tal-Muniċipalità ta’ Ġerusalemm b’risq popolazzjoni fil-bżonn.

Informazzjoni ġenerali: Motivazzjoni għolja, ħiliet għolja ta’ komunikazzjoni verbali u bil-miktub, kapaċità li timprovizza u ssolvi l-problemi. Għandi konoxxenza twila ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Jiena nbati minn diżabbiltà fiżika li ma tħallinix nerfa’ tagħbijiet tqal u nieqaf għal ħin twil fuq saqajja.

G. Hawn taħt hawn il-messaġġ li ppubblikajt fuq il-paġna 

ta’ Facebook ta’ “box office mojo“:  

Lil: “Box Office Mojo”.

Re: Vidjows promozzjonali.

Għeżież Sinjura/Sinjuri.

Fl-10 ta’ Lulju, 2018, ngħaqadt ma’ moviment soċjali msejjaħ “Overcome” – Transparent Disabled (bl-Ebrajk: תנועת נכים שקופים).

Fil-moviment tagħna nippruvaw nippromwovu d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità trasparenti, jiġifieri:

nies bħali li jbatu minn mard u diżabilità serju, u fl-istess ħin isofru miċ-ċaħda tad-drittijiet soċjali fuq skala kbira ħafna minħabba l-fatt li d-diżabilità jew il-mard tagħhom m’għandha l-ebda karatteristiċi esterni ovvji.

Nixtiequ nkunu nafu jekk tistax tgħinna billi tipproduċi vidjows dwarna u ttellagħhom fuq l-Internet – b’hekk nippruvaw intejbu l-viżibilità tagħna fuq il-web u b’dan il-mod nippromwovu l-għanijiet tal-moviment tagħna.

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

ISRAEL, zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757.

Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

 2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected]  u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected]

3) Id-direttur attwali tal-moviment “Nitgaber”, li huwa wkoll il-

fundatur tal-moviment, hija s-Sinjura Tatiana Kaduchkin. In-numru tat-telefon tagħha huwa 972-52-3708001 – u tista’ tikkuntattjaha fuq dan in-numru mill-Ħdud sal-Ħamis bejn il-11: 00-20: 00 – ħlief għall-festi Lhud u diversi festi Iżraeljani. Tatiana titkellem, apparti l-Ebrajk, ukoll ir-Russu f’livell għoli ħafna tal-lingwa materna. Ma nafx il-livell tal-għarfien tagħha ta’ lingwi oħra.

4) Hawn taħt hawn link għall-websajt tal-moviment tagħna:

https://www.nitgaber.com/

5) Hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment tagħna, kif dehru fl-istampa:

Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tifforma l-moviment “Igħlbu” bl-għajnuna ta ‘dawk li hija ssejjaħ “Diżabilità Trasparenti”.

S’issa, madwar 500 ruħ minn madwar l-Istat ta ‘Iżrael inġabru għall-moviment tiegħu.

F’intervista ma’ Channel 7 Diary, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-partijiet rilevanti, sempliċement għax huma trasparenti. Skontha, il-popolazzjoni b’diżabilità tista’ tinqasam f’żewġ gruppi: persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti u persuni b’diżabilità mingħajr siġġijiet tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “diżabbli trasparenti” għax tgħid li ma jirċievux l-istess servizzi bħal dawk li jirċievu l-persuni b’diżabilità b’siġġu tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità. Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għajxien waħedhom, u għandhom bżonn is-servizzi żejda li huma intitolati għalihom il-persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu pensjoni tad-diżabilità baxxa mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni,

Skont studju li sar minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael fl-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż.

L-istudju li għamlet jgħid ukoll li r-rati ta’ suwiċidju fosthom huma għoljin. Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tinkludi lil dawk b’diżabilità trasparenti

fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex tgħid li normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda tgħid li min kapaċi jgħin ma jisimgħux u s-semmiegħa huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux jgħinu. Issa qed tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex jikkuntattjawha ħalli tkun tista’ tgħinhom.

Fl-opinjoni tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, ma jkun hemm l-ebda ħarba minn dimostrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

6) Hawn huma xi links għall-profili tiegħi fuq diversi netwerks soċjali:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0  

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg  

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY  

https://assafcontent.ghost.io/

 7) Peress li l-moviment tagħna huwa moviment ta’ nies b’diżabbiltà, ħabrieki li ħafna drabi jkunu sfurzati jiddeċiedu bejn jixtru mediċini u jixtru ikel bażiku – huwa ċar li din is-sitwazzjoni ma teżistix, u lanqas se nkunu nistgħu jkollna xi baġit ta’ reklamar. fil-futur prevedibbli. Dan għandu jitqies.

H. Il-links tiegħi:

1) sting turisti fl-Iżrael-x’se jkun?Meta l-awtoritajiet fl-Iżrael se jaġixxu kontra l-cheaters?

2) ħu miegħek Inti l-organizzazzjoni taż-żibel Uża l-ambjent

3)kumpanija “Teknoloġiji Solothum”-plastik sostituttiv favur l-ambjent

4)assoċjazzjoni “Give Mouth”-programm protett għaż-żgħażagħ minħabba vulnerabbiltà sesswalità

5) assoċjazzjoni “tbissima whistled”-assoċjazzjoni dik li tgħin trattamenti sussidjati psikoloġiċi u psikjatriċi għall-memorja tagħha ta ‘Ronit Wolf

6)komunità “Subada Israel”

- sibt żball? Għidli dwarha -
Print Friendly, PDF & Email