Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Het rechtssysteem in Israël en het gehandicapte publiek - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Het rechtssysteem in Israël en het gehandicapte publiek

In de afgelopen jaren heeft het rechtssysteem in Israël een ingrijpend hervormingsproces doorgemaakt dat grote gevolgen heeft gehad voor het publiek met een handicap. De hervorming omvatte wijzigingen in de vaststelling van bestaande wetten, de totstandkoming van nieuwe wetten en een verandering in de aanpak en juridische processen.

Een van de belangrijkste kwesties die door de nieuwe wetten worden aangepakt, zijn de rechten van gehandicapten. In het verleden ondervond de gehandicaptengemeenschap veel moeilijkheden wanneer ze probeerden te verwijzen naar het rechtssysteem in Israël. De proef was ingewikkeld, onduidelijk en moeilijk te navigeren. De wet inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen door de Knesset in 1998, was relatief sterk, maar stuitte nog steeds op veel moeilijkheden en langdurige processen.

Als onderdeel van de hervorming heeft de nieuwe wetgeving de rechten van gehandicapten gedetailleerd en uitgebreid, en ook mechanismen gecreëerd die eenvoudiger en gemakkelijker te navigeren waren. Zo zijn er verschillende rechten aangekondigd voor gehandicapten op de verschillende terreinen van hun leven en zijn ook vrijstellingstrajecten voor rechtszaken toegevoegd voor gehandicapten.

De veranderingen in het rechtssysteem in Israël hielpen het publiek met een handicap om effectiever met het rechtssysteem om te gaan en hun rechten een centrale rol te geven bij de totstandkoming van de wetten en in de juridische processen.

Als onderdeel van de hervorming werd ook een centrum voor hulp aan gehandicapten opgericht op basis van samenwerking tussen ministeries en organisaties van de gehandicaptengemeenschap. Het centrum biedt gehandicapten informatie en juridisch advies en helpt hen bij het navigeren door het rechtssysteem en compensatieprocessen.

De hervorming leidde ook tot de ontwikkeling van nieuwe en geavanceerde technologieën om gehandicapten in het rechtssysteem te ondersteunen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van slimme software die de behoeften van mensen met een handicap in kaart brengt en daarvoor op maat gemaakte oplossingen biedt. Hierdoor kunnen mensen met een handicap effectiever de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en efficiënter toegang krijgen tot hun vergoeding.

En tot slot:

De hervorming van het rechtssysteem in Israël had een significante en positieve invloed op de gehandicapte gemeenschap. De nieuwe wetten en nieuwe mechanismen zijn ontworpen om gehandicapten te helpen met het systeem om te gaan.

 

 

A. Hieronder staat het e-mailbericht dat ik destijds naar verschillende plaatsen heb gestuurd:

Voor wie het aangaat.

Onderwerp: de beweging “Onzichtbare Gehandicapten”.

Geachte heer mevrouw,

De afgelopen jaren ben ik een partner in de strijd van gehandicapten, waaraan ik deelneem, om de invaliditeitsuitkeringen op een niveau te brengen dat ons, gehandicapten in Israël, in staat zal stellen een minimaal waardige levensstijl te bereiken.

Als onderdeel van deze strijd kwam ik op 10 juli 2018 naar een sessie van het Transparantiecomité van de Knesset over volkshuisvesting. Op deze datum is ook de Dag van de Volkshuisvesting.

Bij de commissie ontmoette ik een vrouw genaamd Tatyana Kaduchkin, die een sociale beweging oprichtte genaamd “Nitgaber” (“We Shall Overcome”) – een beweging die probeert de rechten van onzichtbare gehandicapten te bevorderen – dat wil zeggen, mensen die lijden aan ernstige medische problemen, evenals ernstige handicaps, maar op het eerste gezicht viel er niets op te merken aan hun handicap, en ze zien eruit als ieder ander persoon. Het feit dat de handicap van mensen (inclusief die van mij) extern onzichtbaar is, veroorzaakt in de praktijk discriminatie en de weigering om hen veel rechten te geven die aan andere gehandicapten worden gegeven – overheidsinstellingen hanteren vaak een zeer oppervlakkige en oppervlakkige benadering, wat leidt tot het markeren van de mensen in deze groep als zogenaamd “gezond”.

In onze nieuwe beweging, de “Nitgaber”-beweging, proberen we deze wijdverbreide weigering om ons rechten te verlenen te bestrijden, om het bewustzijn voor dit onderwerp bij het grote publiek en bij Israëlische besluitvormers te vergroten.

Om deze reden deel ik dit bericht op sociale media – en ik zal dankbaar zijn als iemand het tegenkomt om het verder te delen op sociale media, internetfora en zoveel mogelijk frameworks.

En voordat ik eindig, nog een detail: het telefoonnummer van de oprichter van de beweging, mevrouw Tatjana Kaduchkin, is 972-52-3708001 en zij is op deze dagen bereikbaar van 11.00 tot 20.00 uur.

De jouwe,

Assaf Binyamini

115 Costa Rica st.

Ingang A – Appartement 4,

Kirjat Menachem

Jeruzalem, postcode: 9662592

Telefoonnummers:

Thuis – 972-2-6427757

Mobiel – 972-52-4575172

Fax – 972-77-2700076

PS: 1) Mijn ID-nummer: 029547403

2) Mijn e-mailadressen: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of : [email protected] of: [email protected]

3) De therapeutische instelling waar ik word behandeld:

NGO “Reut” – Hostel “Avivit”.

Haavivitstraat 6,

Kirjat Menachem,

Jeruzalem, postcode: 9650816

Telefoonnummers bij de kantoren van het hostel:

972-2-6432551 of: 972-2-6428351

E-mailadres van het hostel: [email protected]

4) Toen ik haar op dinsdag 12 december 2017 om 13.30 uur ontmoette, verbood de maatschappelijk werker van het “Avivit” hostel me om details over haar en/of andere werknemers van het “Avivit” hostel of de ” Reut” NGO.

5) Mijn behandelend huisarts:

Dr Michael Halab

“Clalit Medical Services” – “Borochov” -kliniek

KIryat Yovel

Jeruzalem, postcode: 9678150

Telefoonnummer Kliniek:

972-2-6440777

Faxnummer kliniekkantoor:

972-2-6438217

6) Aanvullende persoonsgegevens: Leeftijd: 47. Burgerlijke staat: Vrijgezel.

Geboortedatum: 11 november 1972.

  

7) Hieronder volgt een korte uitleg van de “Nitgaber”-beweging, die in de pers verschijnt:

Tatyana Kaduchkin, een gewone burger, besloot de ‘Nitgaber’-beweging op te richten om diegenen te helpen die zij de ‘onzichtbare gehandicapten’ noemt. Tot nu toe hebben ongeveer 500 mensen uit alle delen van Israël zich bij haar beweging aangesloten. In een interview met Channel 7 vertelt ze over het project en over die gehandicapten die niet goed en niet genoeg geholpen worden door de betrokken partijen, alleen maar omdat ze onzichtbaar zijn.

Ze zegt dat de gehandicapte bevolking in twee groepen kan worden verdeeld: gehandicapten met een rolstoel en gehandicapten zonder rolstoel. Ze definieerde de tweede groep als ‘onzichtbare gehandicapten’, omdat ze volgens haar niet dezelfde diensten ontvangen als gehandicapten met een rolstoel, ondanks dat ze gedefinieerd zijn als 75%-100% invaliditeit.

Deze mensen, legt ze uit, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en hebben hulp nodig van andere diensten waar gehandicapten met rolstoelen recht op hebben. Zo krijgen onzichtbare gehandicapten een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering van het Rijksverzekeringsinstituut en bepaalde aanvullingen, zoals bijzondere diensten en mobiliteitsuitkeringen, niet en krijgen ze ook lagere uitkeringen van het ministerie van Volkshuisvesting.

Volgens onderzoek van Kaduchkin zijn deze ‘onzichtbare gehandicapten’ berooid, ondanks de poging om te beweren dat in het Israël van 2016 niemand honger lijdt. Uit haar onderzoek blijkt ook dat hun zelfmoordpercentages hoog zijn. In de door haar opgerichte beweging zet ze zich in om de ‘Onzichtbare Gehandicapten’ toe te voegen aan de wachtlijst voor volkshuisvesting. Dit omdat ze, zegt ze, meestal niet op deze lijsten komen, terwijl ze daar formeel wel recht op hebben. Ze houdt veel vergaderingen met Knesset-leden en neemt zelfs deel aan de sessies en discussies van relevante Knesset-commissies, maar ze zegt dat de mensen die kunnen helpen niet luisteren, en dat degenen die luisteren in de oppositie zitten en dus machteloos zijn om te helpen.

Ze roept nu steeds meer ‘Onzichtbare Gehandicapten’ op zich bij haar aan te sluiten, zodat ze hen kan bijstaan. Ze schat dat als de zaken doorgaan zoals ze nu zijn, er geen andere mogelijkheid zal zijn dan een demonstratie van gehandicapten te houden om hun rechten en hun basisbehoeften op te eisen.

8) Hier is een link naar onze bewegings-facebookpagina:

https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA%D7%92%D7%91%D7% A8-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

9) Hier is mijn correspondentie met Maria Krivosheina van de website semrush.com:

Hallo Assaf,

Ja graag. Ik zou het op prijs stellen als u mij details zou kunnen geven over uw project en uw verwachtingen van SEMrush

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten

Maria

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefoon: +442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

  

Op ma 14 okt 2019 om 22:13 uurAsaf Benjamin‎ < [email protected] > schreef:

Ik heb geen “collega’s” – onze beweging is erg klein – en we hopen dat het in de toekomst groter zal zijn. Onze activiteit is erg belangrijk voor ons – en ik kan uw gegevens vanaf nu doorgeven aan alle platforms waarnaar ik schrijf als u denkt dat u de bereidheid en ook de mogelijkheid heeft om veel meer bekendheid te geven aan het publiek en ook relevante wetgeving wereldwijd die het publiek kan promoten van gehandicapten. Als u akkoord gaat en uw goedkeuring geeft, begin ik ermee.

Assaf Benyamini.  

op 14 oktober 2019 15:13 schreef Maria Krivosheina:

Hallo Assaf,

Ik hoop dat het goed gaat met je. Ik wil u laten weten dat ik mevrouw Kadochkin vorige week helaas zonder succes heb geprobeerd te bereiken.

Kunt u indien mogelijk mijn tel. nummer aan uw collega’s en vraag haar mij te bellen, alstublieft?

Alvast bedankt!

 Hartelijke groeten,

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefoon: +442032870265

E-mail: [email protected]

Op vr 4 okt 2019 om 23:17Asaf Benjamin‎ < [email protected] > schreef:

Ik heb geen website. Ik probeer de bevolking met een handicap te promoten. U kunt praten met onze manager-Mrs. Kadochkin, ze heeft geen e-mailadres. U kunt haar bellen op telefoonnummer 972-52-3708001. Ik weet dat ze Russisch als eerste taal spreekt en Hebreeuws dat ze in Israël heeft geleerd. Ik weet niet zeker of ze ook Engels spreekt, misschien… Assaf Benjamin.

Ok 20:17:30, Maria Krivosheina schreef:

Hallo Assaf,

Bedankt voor je gedetailleerde feedback.

 Ok 20:17:30, Maria Krivosheina schreef:

Hallo Assaf,

Bedankt voor je gedetailleerde feedback

Heb ik je goed begrepen dat je je website wilt promoten?

Als je wilt, kan ik met mevrouw Kadochkin praten. Kunt u mij een e-mail sturen van mevrouw Kadochkin, alstublieft?

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Maria

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefoon: +442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

De inhoud van deze e-mail en de hierin bijgevoegde documenten (indien van toepassing) zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de ontvanger die in het bericht wordt vermeld. Het is ten strengste verboden om enig deel van dit bericht en/of hierin bijgevoegde documenten (indien van toepassing) te delen met derden, zonder schriftelijke toestemming van de afzender. Als je dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, beantwoord dan dit bericht en ga door met het verwijderen ervan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke fout in de toekomst niet meer voorkomt

Op wo 2 okt 2019 om 17:23 uurAsaf Benjamin‎ < [email protected] > schreef:

  

Ik probeer onze campagne te promoten – mensen die lijden aan handicapproblemen. Hier nog wat woorden ter uitleg over de beweging waar ik vorig jaar lid van ben geworden. U kunt ook praten met de manager van onze beweging – zij spreekt Hebreeuws en Russisch. Ik weet niet of ze ook Engels spreekt. We proberen mensen met een handicap te promoten die we niet van buitenaf zien – dus als gevolg daarvan worden onze burgerrechten niet vervuld. we willen graag deze onrechtvaardigheidssituatie oplossen.

onze manager is mevr. tatyana kadochkin, en ze is beschikbaar op haar telefoonnummer 972-52-3708001 via

Zondag t/m donderdag van 11.00 tot 20.00 uur – behalve op Joodse feestdagen.

onze beweging heet in de hebreeuwse naam “nitgaber”.

*Hier is een link naar onze beweging facebook pagina:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

 ________________________________________

  

  

  

op 1 oktober 2019 13:33 schreef Maria Krivosheina:

Hallo Assaf,

mijn naam is Maria, ik ben accountmanager bij SEMrush Company.

  

Ik schrijf u vanwege uw verzoek. Kunt u aangeven welke hulp u nodig heeft? Wilt u weten op welke zoekwoorden dergelijke websites scoren?

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Maria

Maria Krivosheina

Telefoon: +442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

De inhoud van deze e-mail en de hierin bijgevoegde documenten (indien van toepassing) zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de ontvanger die in het bericht wordt vermeld. Het is ten strengste verboden enig deel van dit bericht en/of hierin bijgevoegde documenten (indien van toepassing) te delen met derden, zonder

schriftelijke toestemming van de afzender. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, beantwoordt u dit bericht en gaat u verder met het verwijderen ervan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke fout in de toekomst niet meer voorkomt.  

10) Hier is mijn correspondentie met het Britse parlementslid Caroline Lucas:

Beste Assaf,

Hartelijk dank voor uw e-mail, ik zal ervoor zorgen dat Caroline deze zo snel mogelijk ontvangt. Ik ben bang dat ze niet in staat is om te corresponderen met niet-kiezers, maar ze zal je bericht zien.

Beste wensen, Eno

Namens Caroline Lucas

Caroline Lucas, parlementslid voor Brighton Pavilion

Tweede Kamer

Londen SW1A 0AA

Telefoon: 020 7219 7025

E-mail: [email protected]

Website www.carolinelucas.com

Facebook /carolinelucas.pagina

Twitter @carolinelucas

Als u wekelijks nieuwsbulletins per e-mail van Caroline Lucas wilt ontvangen, beantwoordt u dit bericht en vermeldt u ‘e-mailbulletin’ in de onderwerpregel.

Ga voor meer informatie over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, hoe we de beveiliging van uw informatie handhaven en uw rechten op toegang tot informatie die wij over u hebben, naar:

https://www.carolinelucas.com/get-in-touch

Van: Assaf Binyamini < [email protected] >

Verzonden: 17 oktober 2019 10:37

Aan: LUCAS, Caroline < [email protected] >; [email protected]

Onderwerp: onzichtbare handicap.

11) Hier is een link naar mijn PayPal-account:

 Betaal Asaf Benjamin met PayPal

 

  

B. Het volgende is mijn correspondentie van 26 maart 2023 met de vereniging “Access Israel”:

 Zaterdag 25 maart om 18:23 uur

kantoor< [email protected] >

naar:

assaf benyamini

Zondag 26 maart om 9:53

Hallo Assaf, ik denk dat je op internet moet zoeken naar stichtingen en of donaties.

Ik weet het niet echt.

Het is mogelijk om contact op te nemen met de Commissie voor Gelijkheid van Rechten van Personen met een Handicap.

Hartelijke groeten,

Nira Ben Yair – Directeur van de Israel Accessibility Association (AR) 580341204 voor het bevorderen van toegankelijkheid tot de onafhankelijkheid en integratie van mensen met een handicap
http://www.aisrael.org| Dauw. 972-9-7640400 | Mobiel 972-54-2422973 | fax. 972-9-7451127 Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons ook zou willen helpen met iets kleins en belangrijks om de bereikbaarheid van Israël te bevorderen. Klik hier om te omcirkelen ten voordele van de Israel Accessibility Association

 Oorspronkelijk bericht verbergen

—–Originele bericht—–

 

Van: assaf benyamini <[email protected]>

Verzonden: zaterdag 25 maart 2023 18:24 uur

Aan: kantoor <[email protected]>

Onderwerp: Mijn brieven aan de vereniging “Negishut Israel”.

Aan: Vereniging “Toegang tot Israël”.

In kwestie: accessoire.

Geachte mevrouw/heren.

Ik ben op zoek naar een vaatwasser die op het aanrecht kan worden geplaatst, op een manier die het makkelijker maakt voor een gehandicapte in mijn situatie die moeite heeft met bukken om de afwas te doen – maar ik wil ook geen wegwerpvaatwasser gebruiken gerechten vanwege de schade die dit aan het milieu toebrengt.

Maar er is nog een ander probleem: ik ben een persoon die leeft van een zeer laag inkomen – een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het Rijksverzekeringsinstituut en ik kan deze hulpmiddelen niet betalen.

Mijn vraag aan jullie is: Kennen jullie stichtingen of liefdadigheidsorganisaties die in zo’n situatie kunnen helpen?

Hartelijke groeten,

assaf benyamini,

Costa Rica-straat 115,

Entree A-flat 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalem,

ISRAËL, postcode: 9662592.

Telefoonnummers: thuis – in het geheim vanwege intimidatie en een klacht bij de Israëlische politie die niet in behandeling werd genomen.

Mobiel-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) De plek in mijn huis waar je een vaatwasser van het betreffende type kunt plaatsen:

Lengte-55 cm. Breedte – 30 cm. Hoogte-50 cm.

2) Mijn ID-nummer: 029547403.

3) Mijn e-mail adressen: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected]

C. Hieronder staat het e-mailbericht dat ik naar verschillende plaatsen stuur:

Naar:

Ik ben op zoek naar een meertalig AI-systeem voor het maken van video’s – en in een gratis model.

Kent u bedrijven die mij dergelijke systemen kunnen adviseren?

assaf benyamini,

115/4 Costa Rica-straat,

wijk qiriat menahem,

Jeruzalem,

ISRAËL, postcode: 9662592.

*1) mijn telefoonnummers: thuis – vertrouwelijk vanwege intimidatie en een klacht bij de Israëlische politie die niet in behandeling is genomen.

mobiel-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

2) mijn e-mailadressen: [email protected] en: [email protected] en: [email protected] en: [email protected] 

en: [email protected] en: [email protected] en: [email protected] en: [email protected] en: [email protected]

3) mijn website: https://www.handicap55.com/

4) mijn eerste taal is Hebreeuws (עברית).

5) Ik gebruik geen zoom, skype of andere videoconferentiesoftware.

D. Hieronder staan ​​ideeën voor software/systemen op internet waar ik aan dacht:

1) Open een website/systeem genaamd “Hebreeuwse versies”.

Het doel van een dergelijk systeem zou de vertaling zijn van software, webpagina’s en verschillende websites uit vreemde talen naar het Hebreeuws.

Zoals we weten, is deze bewerking tegenwoordig mogelijk via automatische vertaaldiensten zoals Google Translate – maar de automatische vertaaldiensten bevatten, zoals we weten, veel fouten – zo erg zelfs dat het soms niet mogelijk is om de betekenis van dingen te begrijpen.

Daarom is er in veel gevallen geen vervanging voor de menselijke vertaler – en daarom zal de website “Hebrew Versions” alleen gebaseerd zijn op het werk van menselijke vertalers en niet op automatische vertaalsystemen.

Op deze manier wordt het natuurlijk mogelijk om verschillende internetsystemen toegankelijk te maken voor Hebreeuwstaligen die geen andere talen kennen.

Bovendien: het zal mogelijk zijn om open systemen aan te bieden voor sprekers van een andere taal (bijvoorbeeld: open systeem voor Spaanstaligen die naast Spaans geen andere talen kennen, open systeem voor Russischtaligen die naast Spaans geen andere talen kennen Russisch, enz.).

 

2) Open een website met de naam “Persoonlijk financieel model”:

Het is de bedoeling om een ​​systeem te openen op basis van kunstmatige intelligentie, dat bedoeld zal zijn voor netwerkgebruikers die ideeën hebben om verschillende systemen of websites te openen.

De gebruiker zal relevante gegevens moeten invullen, zoals een korte uitleg van het idee in kwestie, links naar de profielen van de idee-eigenaar op sociale netwerken, een link naar de website van de gebruiker (indien aanwezig) en een uitleg van het idee financiële situatie van de eigenaar.

De uitdaging van een dergelijk systeem zal zijn om, op basis van de analyse van al deze gegevens, aan die gebruiker te schrijven wat voor hem het meest correcte economische model is op basis van de persoonlijke gegevens, en om aanbevelingen te doen die voor hem correct zullen zijn in een gepersonaliseerde manier.

E. Hieronder staat een e-mail die ik destijds naar verschillende plaatsen heb gestuurd:

Naar:

Onderwerp: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset (bijgevoegd)

Geachte heer mevrouw,

Onlangs heb ik de hier bijgevoegde correspondentie gevoerd met het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

Ik probeer te begrijpen wat ik moet doen in de volgende situatie: de wet vereist dat ik verslag uitbreng over een huishoudster die voor mij werkt – aan de ene kant, en aan de andere kant, en paradoxaal genoeg, mag ik niet om dat te doen… En de reden: van mij wordt verwacht dat ik, een gehandicapte, die leeft van het pensioen van de Nationale Verzekeringsinstelling, dezelfde betalingen moet betalen als een Aannemer of een grootbedrijf. Een aannemer of eigenaar van een groot bedrijf kan voor pensioenbetalingen zorgen, maar dat kan ik niet.

Hier is een doodlopende weg ontstaan ​​waarin verschillende autoriteiten van de staat Israël mij geen oplossing bieden en niets anders doen dan mij heen en weer sturen, van de een naar de ander. En voordat het hele plaatje wordt gegeven, wil ik u vragen: kunt u ingrijpen? Dit om de autoriteiten in de staat Israël te dwingen een redelijke oplossing te bieden voor het probleem waar ik voor sta.

Groeten,

Assaf Benyamini

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

6/8/2019

Dus ik probeer te begrijpen – wat zou de oplossing moeten zijn volgens uw methode: moet ik teruggaan – niet van rapportage? Waar is de logica – je hebt een wet uitgevaardigd – en laat een burger die dan niet handhaven, en je wilt me ​​op alle mogelijke manieren tot een overtreder maken.

Moet ik teruggaan naar geen rapportage? Het lijkt me dat in de situatie die je hebt gecreëerd dit de enige optie is die nog over is.

Ik wil weten hoe ik dit moet doen.

Groeten,

Assaf Benyamini

Op maandag 5 augustus 2019 13:16:35 [email protected] Het Labour Social Welfare and Health Committee van de Knesset +3 GMT> schreef:

Geachte heer

Hier is het antwoord van de National Insurance Institution bijgevoegd.

Als u vraagt ​​om de wet te wijzigen, kunt u naar Knesset-leden schrijven, in de hoop dat het onderwerp hen zal interesseren.

Houd er rekening mee dat de Knesset momenteel in de verkiezingsvakantie is en niet zeker weet of het op dit moment kan worden aangenomen.

Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

Van: De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:39 uur

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

 

Naar:

6/8/2019 Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini –Fw: mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset 6/8/2019

 

Nationale Verzekeringsinstelling

Afdeling openbare klachten

Geachte heer,

Hier bijgevoegde brief van Assaf Benyamini.

We zullen u dankbaar zijn voor uw reactie op zijn oproep.

 Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

 

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

[Formulier: Assaf Benyamini [mail [email protected]

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:39 uur

Naar: [email protected] Het Labour Social Welfare and Health Committee

Onderwerp: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

6/8/2019

Fw Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset.      6/8/2019

Van: Assaf Benyamini < [email protected]

Aan: < [email protected] > Het Labour Social Welfare and Health Committee

Verzonden op de datum: dinsdag 6 augustus 2019 08:59:21 GMT +3

onderwerp: Assaf Benyamini FW: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset. 

De Nationale Verzekeringsbank biedt geen oplossing, dus heb ik contact met u opgenomen.

dinsdag 6 augustus 2019 08:42:19 GMT +3

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

<[email protected] > schreef:

 

Geachte heer,

U moet dat verduidelijken in de Instelling van de Nationale Verzekering

 Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

Van: Assaf Benyamini [mail naar< [email protected]

Maandag 5 Augustus 2019 14:37

Aan: [email protected] Het Labour Social Welfare and Health Committee

FW- Assaf Benyamini Betreft: onderwerp: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

Het “antwoord” dat de Nationale Verzekeringsinstelling indient, is helemaal geen antwoord – hier is geen “inning van werkgevers” – ik kan, als behoeftige, die leeft van een toelage voor levensonderhoud, niet precies dezelfde bedragen in rekening worden gebracht als van een aannemer die een groot bedrijf leidt.

Omdat ik een behoeftige ben, kan ik sowieso het pensioen niet betalen voor een huishoudster die voor mij werkt. Wat je ook doet – ik kan het gewoon niet afbetalen!!!

5/8/2019

Aan: Het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

Onderwerp: Mijn herroeping

Geachte heer mevrouw

Vandaag, op maandag 8-5-2019, heb ik je het bijgevoegde bericht gestuurd, maar je hebt er niet op gereageerd. Om 14.45 uur nam ik telefonisch contact met u op, maar een vertegenwoordiger van de commissie, met wie ik sprak, weigerde heftig mij door te verwijzen naar degenen die bevoegd zijn op dit gebied, maar hij hing op.

En wat dat betreft verwijs ik naar jou (weer) mijn vraag, en probeer te begrijpen wat ik als burger zou moeten doen in een situatie waarin je enerzijds een wet hebt uitgevaardigd – en sta mij niet toe om het te gehoorzamen, aan de andere kant.

Deze keer wacht ik op een feitelijk en feitelijk antwoord, in plaats van op een cyclus van eerdere, denigrerende antwoorden.

Groeten,

Assaf Benyamini

5/8/2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

Van: Assaf Benyamini ( [email protected] )

Naar: [email protected]

Datum: maandag 8-5-2019 GTM +3 14:36

Het “antwoord” dat de Nationale Verzekeringsinstelling indient, is helemaal geen antwoord – hier is geen “inning van werkgevers” – ik kan, als behoeftige, die leeft van een toelage voor levensonderhoud, niet precies dezelfde bedragen in rekening worden gebracht als van een aannemer die een groot bedrijf leidt.

Omdat ik een behoeftige ben, kan ik sowieso het pensioen niet betalen voor een huishoudster die voor mij werkt. Wat je ook doet – ik kan het gewoon niet afbetalen!!!

Dus ik probeer te begrijpen – wat zou de oplossing moeten zijn volgens uw methode: moet ik teruggaan – niet van rapportage? Waar is de logica – je hebt een wet uitgevaardigd – en laat een burger die dan niet handhaven, en je wilt me ​​op alle mogelijke manieren tot een overtreder maken.

Moet ik teruggaan naar geen rapportage? Het lijkt me dat in de situatie die je hebt gecreëerd dit de enige optie is die nog over is.

Ik wil weten hoe ik dit moet doen.

Groeten,

Assaf Benyamini

Op maandag 5 augustus 2019 13:16:35 GMT +3

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

<[email protected] > schreef:

Geachte heer

Hier is een antwoord van de National Insurance Institution.

Als u vraagt ​​om de wet te wijzigen, kunt u naar Knesset-leden schrijven, in de hoop dat het onderwerp hen zal interesseren.

Houd er rekening mee dat de Knesset momenteel in de verkiezingsvakantie is en niet zeker weet of het op dit moment kan worden aangenomen.

Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

 

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

Van: De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:39 uur

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Betreft: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

Naar:

Nationale Verzekeringsinstelling

Afdeling openbare klachten

Geachte heer,

Hier bijgevoegde brief van Assaf Benyamini.

 

5/8/2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

We zullen u dankbaar zijn voor uw reactie op zijn oproep.

Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

E-mail: [email protected]

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

—-

[Van: Assaf Benyamini[ mail naar: [email protected]

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:20 uur

Naar:<[email protected] >De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

Onderwerp: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset

5/8/2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

Fw – Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset

Van: De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid[email protected]

Aan: [email protected]

Datum: maandag 5 augustus 2019 13:16 GMT +3

 

Geachte heer

Hier is een antwoord van de National Insurance Institution.

Als u vraagt ​​om de wet te wijzigen, kunt u naar Knesset-leden schrijven, in de hoop dat het onderwerp hen zal interesseren.

Houd er rekening mee dat de Knesset momenteel in de verkiezingsvakantie is en niet zeker weet of het op dit moment wetgeving kan worden aangenomen.

Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig afdrukken van de e-mail

Van: De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:39 uur

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Betreft: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

Naar:

Nationale Verzekeringsinstelling

Afdeling openbare klachten

5/8/2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Mijn brief aan het Labour and Social Welfare Committee van de Knesset.

Geachte heer,

Hier bijgevoegde brief van Assaf Benyamini.

We zullen u dankbaar zijn voor uw reactie op zijn oproep.

 

Groeten, Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

Telefoon: 972-2-6408068 Fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

De Knesset beschermt het milieu. Vermijd het onnodig printen van de e-mail

[Formulier: Assaf Benyamini [mail naar [email protected]

Verzonden: zondag 30 juni 2019 14:39 uur

Naar: [email protected] Het Labour Social Welfare and Health Committee

Onderwerp: Mijn brief aan het Arbeids- en Welzijnscomité van de Knesset

pgf-bestand Assaf Benyamini

Nationaal Verzekeringsinstituut Afdeling openbare klachten

Tot: 07/07/2019

Mevrouw Main Ben Ami – Senior parlementaire coördinator

De Knesset

De Arbeidscommissie Welzijn en Gezondheid

Jeruzalem      

zaak: 40738/72

ID-nummer 02954740/3

Beste mevrouw,

Onderwerp: Incasso van werkgevers -Mr. Assaf Benyamini

Uw brief van 30/06/2019

Hier is de kopie van het antwoord rechtstreeks aan de heer Benyamini van onze lokale afdeling van 12 juni 2019 bijgevoegd.

Eerlijk,

Eti Kohen /handtekening/

Afdeling openbare klachten

Kopieer naar: Dhr. Eli Nazri – Hoofd van de afdeling Jeruzalem

Jeruzalem, Shd. Vatzman 13 st, postcode 91909, telefoon 972-2-6709070,

fax: 972-2-6525038, ons adres voor online bellen:  www.btl.gov.il

1741711

Nationaal Verzekeringsinstituut tak van Jeruzalem

12 juni 2019

Naar:

Meneer Assaf Benyamini

115 Costa Rica straat., app.4

Jeruzalem 9662592

Betreft: uw bezwaarschrift van 26/05/2019

 

Naar aanleiding van uw verzoek over het bovenstaande zou ik willen antwoorden dat er geen vrijstelling bestaat voor ontvangers van een algemene arbeidsongeschiktheidsuitkering van de premiebetalingen voor de werknemers die bij hen in dienst zijn in een huishouden. Daarom worden er kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de wet (tarieven staan ​​vermeld in het loonboek dat u is toegestuurd).

Let op: als u hulp van anderen nodig heeft bij dagelijkse bezigheden, kunt u een aanvraag indienen voor het controleren van het recht op bijzondere voorzieningen.

Eerlijk,

Ortale Mizrahi 

Hoofd van de afdeling Jeruzalem

Kopiëren naar:Afdeling openbare klachten

Rijksinstituut voor Verzekeringen – Hoofdkantoor

Shimon Ben Shetakh 4 st., 91007, telefoon: 972-2-6755675, fax: 972-2-6755447 [email protected]

 

 

Naar:

Onderwerp: huishouden.

Geachte heer mevrouw

Omstreeks begin december 2018 hoorde ik in de media dat er een nieuwe wet is, die vereist dat iedereen die bij zijn thuiswerker in dienst heeft, die hem helpt met schoonmaken of ander huishoudelijk werk, samen met de werknemer een ordelijk arbeidscontract tekent en zich meldt bij de autoriteiten. Ik moet er rekening mee houden dat vanwege mijn lichamelijke handicap sinds ongeveer 2002 een huishoudster naar me toe komt; zij doet tegen betaling schoonmaakwerk. Gedurende deze tijd ben ik echter verhuisd van verschillende woonappartementen (is dit feit relevant voor het onderwerp?) En ik belde de huishoudster van tijd tot tijd, indien nodig – toen had ze geen vaste uren of dagen werk, en ook de frequentie van aankomst varieerde van tijd tot tijd. De laatste jaren komt ze meestal eens in de drie weken.

Ik moet erop wijzen dat ik uit mijn kennismaking met haar weet dat dit een regenboogdagvrouw is die waarschijnlijk niet zou willen meewerken aan het opstellen van de arbeidsovereenkomst – als iemand

Ik constateer dat mijn kennismaking met haar Ik weet dat dit een arme vrouw is die waarschijnlijk niet wil meewerken aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst – als iemand die leeft van een uitkering van de Rijksverzekeringsinstelling zal ze dat waarschijnlijk niet zijn geïnteresseerd dat de laatste wist over een andere bron van haar inkomen. Aan de andere kant wil ik geen overtreder zijn of illegaal handelen.

Hoe moet ik handelen? Wat denk je daarvan?

Eerlijk,

assaf benyamini

Persoonlijke gegevens:

 Voornaam Assaf Achternaam  Benjamin

ID-nummer 029547403

Volledig postadres:

Assaf Benyamini

Costa Ricastraat 115,

Entree A – appartement 4,

Kirjat Menahem,

Jeruzalem, postcode 9662592.

Telefoonnummers: thuis – 972-2-6427757

Mobiel 972-52-4575172. Telefax: 972-77-2700076

Mijn e-mail:

walla.co.il@029547403 of:

[email protected]  of:

[email protected]     of:

[email protected] of:

[email protected]

Het therapeutische kader waar ik in zit:

Vereniging “Reut” – Herberg “Avivit”,

Haavivitstraat 6,

Kirjat Menahem,

Jeruzalem,

ISRAËL, postcode 9650816.

Telefoonnummers van het hostelkantoor:

972-2-6432551 of:

972-2-6428351

E-mail van het hostel:

[email protected]

De maatschappelijk werker van het “Avivit” hostel in mijn ontmoeting met haar op dinsdag 12/12/2017 om 13:30 heeft ten strengste verboden om details over haar en / of over andere werknemers van het “Avivit” hostel of “Reut” te geven vereniging.

Huisarts, die mij observeerde:

Doc. Michaël Halav,

“Klalit medische dienst” – kliniek “Borohov”

Borohovstraat 63,

Kirjat Yuval

Jeruzalem,

ISRAËL, postcode 9678150

Telefoonnummers van het kantoor van de kliniek:

972-2-6440777

Faxnummer van het kantoor van de kliniek: 972-2-6438217

Leeftijd: 46. Gezinssituatie: Single.

De genoemde huishoudster van het onderwerp: mevrouw Yehudit Kohel.

Haar telefoonnummer: 972-50-2169965 of

972-55-2288208

Verjaardag: 11/11/1972

Handtekening

………………………………………..

Vertaald uit het Hebreeuws in het Engels door TatianaTirgumim Office

                                                          972-54-5516860

 

F. Hieronder een e-mailbericht dat ik destijds naar verschillende plaatsen heb gestuurd:

Naar:

Onderwerp: Zoeken naar goede doelen.

Geachte MEVROUW EN Dhr.

De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij de strijd voor gehandicapten in de staat Israël – de strijd die ook in de media alom bekend is. Maar zelfs na vele jaren van strijd werd duidelijk dat er nog steeds geen redelijke oplossing is in de huisvestingssector voor gehandicapten en andere kansarme bevolkingsgroepen in de staat Israël. Natuurlijk heeft de Corona-epidemie, die de afgelopen maanden pijn deed (ik schrijf deze woorden op zondag 12 juli 2020), geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de situatie – en niet alleen voor gehandicapten

bevolking: veel mensen die de mogelijkheid hebben verloren om in hun levensonderhoud te voorzien, hebben letterlijk honger gekregen naar brood. Ik vraag u dit: kent u liefdadigheidsinstellingen of zakenmensen die kunnen helpen om de benarde situatie van deze bevolkingsgroepen te verlichten – en aangezien niemand weet hoe lang de situatie zal duren?

Verderop in mijn brief beschrijf ik de moeilijkheden van het publiek waartoe ik behoor – het gehandicapte publiek.

1) Mijn ID-nummer: 02947403

2) Mijn e-mails: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected] of: [email protected]

3) Mijn mantelzorgorganisatie:

Reuth – Avivit Hostel

Ha’avivit St. 6.

Kirjat Menachem,

Jeruzalem

ISRAËL, postcode: 9650816.

Telefoonnummer hostelkantoor: +972-2-6432551 of +972-2-5428351

E-mail hostel: [email protected]

4) Tijdens een ontmoeting met de maatschappelijk werker van Avivit Hostel om 13.30 uur op 12 december 2017, was het mij uitdrukkelijk verboden haar gegevens en/of andere werknemers van Avivit Hostel of van Reuth bekend te maken.

5) Mijn huisarts:

Dr Michael Halav

Clalit Healthcare Services, vestiging Ir Ganim

Borochovstraat 63.

Kirjat Yovel,

Jeruzalem,

ISRAËL, postcode: 9678150.

Telefoonnummer kliniek: +972-2-6440777, fax: +972-2-6438217.

6) Hieronder staat mijn correspondent met een maatschappelijk werker uit Reuth eind januari 2020:

25.1.2020

Geachte mevrouw Tal Lotan,

re: Appartement op 115 Costa Rica St.

Ik wil u erop wijzen dat de jaloezieën in de woonkamer vastzitten en niet kunnen worden verplaatst. Is het mogelijk voor een medewerker van het hostel om het te repareren? (Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen of dat ik de eigenaar van het appartement moet bellen om dit te doen). Wat denk je? Eerlijk,

Assaf Benyamini, bewoner van het Avivit-hostel voor begeleid wonen

PS

Ik heb u onlangs de bijgevoegde brief per gewone post gestuurd via Israel Postal Company. Ik zou het op prijs stellen als u zou willen reageren op de vraag die ik daarin stelde.

12.1.2020.

Geachte mevrouw Tal Lotan,

re: Huurperiode

De huurovereenkomst voor mijn appartement loopt af op 14 juli 2020. Ik denk dat er ruimte is om te overwegen om de eigenaar van het appartement te vragen of zij ermee instemt de huurovereenkomst te verlengen. Ik merk op dat ik in het appartement wil blijven wonen, maar als de appartementeigenaar het huurcontract niet wil verlengen, moet ik me daarop voorbereiden en op zoek gaan naar een ander appartement.

Eerlijk,

assaf benyamini, bewoner van de Avivit assistentiewoning

PS Mijn ID-nummer: 029547403

Mijn brief aan maatschappelijk werker Tal Lotan 10

Yahoo/inkomende e-mail

Assaf Benjamini 15

Januari om 15:50

door +6

Tal

Assaf Benyamini

Ik begrijp het niet. Wanneer bent u van plan de vraag aan de appartementseigenaar te stellen? WANNEER? Het is niet mogelijk om uit het antwoord “Drie maanden van tevoren is de gangbare praktijk” op te maken wanneer u van plan bent haar deze vraag te stellen. (Het liefst zo snel mogelijk, want in tegenstelling tot eerdere keren dat ik verhuisde, deze keer de mijne

gezondheid is slechter en ik kan mijn spullen niet persoonlijk inpakken. Als ik deze keer van appartement moet verhuizen, zal het fysiek veel moeilijker voor me zijn en zal het hele proces daarom veel langer duren. Het zou echter emotioneel veel gemakkelijker zijn. Ik vraag daarom nogmaals, als mijn opmerkingen niet zijn begrepen: wanneer denkt u de appartementseigenaar hierover te vragen?

Eerlijk,

Assaf Benyamini, bewoner van het Avivit-hostel voor begeleid wonen

Zondag 26 januari 2020, GMT+2 10:46:27

TAL LOTAN [email protected] schreef 26

12:28 januari

TAL LOTAN [email protected]

Naar:Assaf Benyamini

26 januari om 14:09

We nemen volgende maand contact met je op. Houd er rekening mee dat u of zij volgens het contract drie maanden van tevoren mag opzeggen.

Op zondag 26 januari 2020 om 12:29 vanuit Assaf Benyamini

<[email protected]>

Laat het originele bericht zien

Assaf Benjamini <[email protected]>

Aan: Tal Lotan

26 januari 2020, om 14:13

Oké. Bedankt.

Op zondag 26 januari 2020 om 14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] schreef

Oorspronkelijk bericht verbergen

We nemen volgende maand contact met je op. Houd er rekening mee dat u of zij volgens het contract drie maanden van tevoren mag opzeggen.

Op zondag 26 januari 2020 om 12:29 vanuit Assaf Benyamini

<[email protected]>

Ik begrijp het niet. Wanneer bent u van plan de vraag aan de appartementseigenaar te stellen? WANNEER? Het is niet mogelijk om uit het antwoord “Drie maanden van tevoren is de gangbare praktijk” op te maken wanneer u van plan bent haar deze vraag te stellen. (Het liefst zo snel mogelijk, want in tegenstelling tot eerdere keren dat ik verhuisde, deze keer de mijne

gezondheid is slechter en ik kan mijn spullen niet persoonlijk inpakken. Als ik deze keer van appartement moet verhuizen, zal het fysiek veel moeilijker voor me zijn en zal het hele proces daarom veel langer duren. Het zou echter emotioneel veel gemakkelijker zijn. Ik vraag daarom nogmaals, als mijn opmerkingen niet zijn begrepen: wanneer denkt u de appartementseigenaar hierover te vragen?

Eerlijk,

Assaf Benyamini, bewoner van het Avivit-hostel voor begeleid wonen

Op zondag 26 januari 2020 om 14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] schreef

Hallo, het is gebruikelijk om drie maanden van tevoren op te zeggen, maar eerder kan ook.

Zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 vanuit Assaf Benyamini

<[email protected]>

Ik begrijp het, maar wanneer bent u van plan deze vraag te stellen?

Zaterdag 25 januari 2020 om 19:46:52 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] schreef

Het is te vroeg, zelfs als je hypothetisch zegt dat je wilt verlengen, maar ze is verplicht.

Kortom, het is te vroeg.

Zaterdag 25 januari 2020 om 19:07 vanuit Assaf Benyamini <[email protected]> — Bericht verzonden —-

Van: Assaf Benjamini <[email protected]>

Aan: TAL [email protected]

Verzonden op: zaterdag, zaterdag 25 januari 2020, om 16:31:35 GMT+2 Re: Mijn brief aan de maatschappelijk werker, Tal Lotan

Prima. Wat is uw mening over de tweede vraag die ik stelde (de eigenaar van het appartement vragen of zij van plan is de huurovereenkomst te verlengen of niet)? Als de eigenaren van het appartement niet akkoord gaan met het verlengen van de huurovereenkomst na 14 juli 2020, zal ik natuurlijk een andere woonoplossing moeten zoeken (en deze keer zal het inpakken van mijn persoonlijke bezittingen veel langer duren vanwege mijn verslechterende gezondheid, waardoor ik niet kan zelf inpakken).

Assaf Benyamini

Zaterdag 25 januari 2020 om 16:22:17 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] schreef

Hoi Assaf. Wat de blinds betreft, ik zal Baruch vragen om er naar te kijken, en als het een grotere storing is, neem ik contact op met Sigalit.

Assaf als doelen die bereikt moeten worden.

7) Dit volgende is een sociaal rapport van 17 pagina’s, dat op 28-06-2011 over mij is geschreven.

* Ik zou erop willen wijzen dat ik op 8 maart 1994 in het Kfar Shaul Psychiatrisch Ziekenhuis in Jeruzalem aankwam voor revalidatie en niet in 2004, zoals abusievelijk in dit rapport werd geschreven.

 

REUT Community Mental Health geregistreerde samenleving “Avivit” Hostel

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jeruzalem 96508, Telefax: 972-2-6432551

E-mail: [email protected]

28 juni 2011

naar

Het MGAR-bedrijf

Re: Assaf Binyamini, Id. Nee. 29547403 – Psychosociaal rapport

Algemene achtergrond: Assaf is geboren in 1972, vrijgezel, woont alleen in een appartement aan de HaRakefet St. onder de status van beschermd wonen (aanleunhuisvesting) namens een rehabilitatiemand, hij leeft op de achtergrond door middel van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een verstandelijke beperking.

Assaf is de oudste zoon in een gezin van vier personen. Zijn ouders scheidden toen hij acht jaar oud was, de relaties tussen zijn ouders tijdens hun huwelijk worden beschreven als hard. De vader hertrouwde en Assaf kreeg drie halfzussen uit dit huwelijk. Na de scheiding bleef Assaf bij zijn moeder en zijn zus.

Sinds zijn jeugd leed Assaf aan emotionele en motorische problemen. Na een verhuizing op 4-jarige leeftijd stopte hij met praten. Hij werd doorverwezen naar psychotherapie in een therapeutische kleuterschool. Assaf was een rustig kind dat zich afzonderde, hij bracht de middaguren door met het lezen van geschiedenisboeken, het werken op computers, zijn enige sociale activiteit was in het kader van schaakspellen.

Tijdens zijn puberteit verslechterde zijn geestelijke gezondheidstoestand ernstig, hij ontwikkelde achtervolgingswanen (onleesbaar), onder meer tegen de vrouw van zijn vader. Er werd een zelfmoordpoging vertoond en hij werd verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen in het Geha Mental Health Center. Een poging om hem te rehabiliteren werd uitgevoerd in een hostel in Petah Tikva, maar dat mislukte. Vanaf deze leeftijd was hij in geen enkel kader meer geïntegreerd, hij was een sociaal afgewezen kind, zijn vreemde gedrag veroorzaakte ook grote agressie van zijn omgeving jegens hem, en dit verslechterde zijn toestand nog meer.

Toen hij begin twintig was, leed Assaf aan diverse symptomen, waarvan de belangrijkste obsessief-compulsief waren, waaronder ook zelfbeschadiging. manier hij

gebruikt om het hoofd te bieden aan de samenleving en de realiteit om hem heen (en over deze kwestie – meer informatie zal in het vervolg worden verstrekt).

In 2004 werd Assaf in het ziekenhuis opgenomen op de revalidatieafdeling in Kfar Shaul en van daaruit verhuisde hij met begeleiding van de Enosh Mental Health Association naar een beschermd verblijf (aanleunhuisvesting). In de loop van de jaren dat hij op de revalidatieafdeling werd behandeld, verbeterde zijn toestand, werden de obsessief-compulsieve symptomen aanzienlijk zwakker en werd geen psychotische inhoud zoals wanen of hallucinaties waargenomen. Assaf werd begeleid door het rehabilitatieteam van het Kfar Shaul Psychiatrisch Ziekenhuis, hij kreeg nog steeds begeleiding in zijn residentie via de Enosh Mental Health Association, hij kreeg psychiatrische behandeling, zijn geestelijke gezondheidstoestand is gestabiliseerd en hij leeft zelfstandig binnen de gemeenschap.

Assaf werkte een aantal jaren vrijwillig in de Nationale Bibliotheek van Israël, maar hij vertrok vanwege een verslechtering van zijn fysieke conditie. Daarna werkte Assaf ongeveer anderhalf jaar bij de Ha’Meshakem Sheltered Company (2005 – 2006). Hij vertrok volgens hem vanwege problemen met het personeel. Vervolgens werkte hij in een beschutte productiefabriek in HaOman St. en vertrok vanwege transportproblemen toen hij probeerde op deze werkplek aan te komen. Gedurende 2006 – 2007 heeft een geleidelijke achteruitgang van zijn fysieke en mentale toestand plaatsgevonden, en sindsdien lijdt hij aan een opeenstapeling van mentale en fysieke problemen – rugproblemen, spijsverteringsproblemen, verslechtering van zijn psoriatische toestand, gewrichtsproblemen, ernstigere en vaker angstaanvallen. Assaf heeft het vertrouwen in de openbare diensten verloren, hij beweert dat er een verslechtering is in de kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit van de werknemers. Hij heeft zijn verbinding en relaties met

de Enosh Geestelijke Gezondheidsvereniging,

probeerde een accommodatie-escorte door middel van de Kidum

REUT Community Mental Health geregistreerde samenleving “Avivit” Hostel

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jeruzalem 96508, Telefax: 972-2-6432551

E-mail: [email protected]

Vereniging, wat niet is gelukt. In april 2007 benaderde hij de Tzohar Association, een particuliere vereniging die zich bezighoudt met rehabilitatie en herstel.

In november 2007 werd hij doorverwezen naar de Reut Community Mental Health Registered Society en werd hij opgenomen onder de status van beschermde accommodatie (beschermde huisvesting) in het Avivit Hostel, en hij wordt begeleid door het personeel van het hostel.

Tijdens onze begeleiding, die gedurende de afgelopen drie jaar is verstrekt, kan een verslechtering van de geestelijke gezondheidstoestand van Assaf worden waargenomen, en de volgende zijn verschillende indicaties met betrekking tot deze verslechtering:

1. Assafs argwaan neemt toe, een argwaan die versterkt wordt door een pessimistisch wereldbeeld, een absoluut gebrek aan vertrouwen en vertrouwen in welke therapeutische factor dan ook, of het nu medische, psychiatrische of professionele factoren zijn. De relatie die hij onderhoudt met het personeel van het hostel is zeer partijdig, hij weigert gidsen (instructeurs) van het hostel aan te nemen en hij is bereid uitsluitend contact te onderhouden met de maatschappelijk werker, die hij ook beschouwt als een vertegenwoordiger van een systeem dat niet zoek zijn welzijn.

2. Een neiging tot afzondering die erger wordt. Assaf is aan geen enkel maatschappelijk kader gebonden. Hij onderhoudt geen vriendschappelijke menselijke relatie, niet met de hostels

bewoners, en zoals hierboven vermeld, noch met gidsen (instructeurs) van het hostel, niet met zijn familie, van wie hij ook afstand neemt, bijna tot een volledige onthechting (het woord “bijna” wordt gebruikt omdat zijn moeder erop staat om de verbinding ondanks zijn weerstand). Hij neemt niet deel aan enig gemeenschapsleven, bevindt zich op zaterdag en feestdagen in volledige eenzaamheid afgezonderd, hij reageert niet op een aanbod om deel te nemen aan een bepaald kader, een evenement, feestavonden en dergelijke.

3. Verstrikkingen en ontmoetingen met therapeutische factoren: gedurende de drie jaar dat we Assaf begeleiden, slaagde hij erin om tussen verschillende huisartsen van het HMO te wisselen, sommigen van hen waren duidelijk op zoek naar zijn welzijn, maar hij wist niet hoe om dit te identificeren. Hij maakte ruzie en debatteerde met het personeel van de gemeenschapskliniek voor geestelijke gezondheid in Kiryat Yovel en weigerde ronduit zijn psychiatrisch toezicht daar voort te zetten. Ook daar probeerde het personeel naar hem toe te komen, maar hij merkte het niet. Ondanks het feit dat hij de grootste dupe is van dit verhaal, deed hij een beroep op elke entiteit die verband houdt met geestelijke gezondheid om een ​​alternatieve psychiatrische surveillance te krijgen. Ten slotte is er, na ons beroep op HKD Ir Ganim, een regeling getroffen die verder gaat dan de letter van de wet en die de vereiste bewaking bij HKD mogelijk maakt.

4. Boycot van het hostel en de begeleidende vereniging: hoewel hij steeds een escorte ontvangt namens de Reut Community Mental Health Registered Society, weigert hij zelf naar het hostel te komen, en de ontmoetingen vinden uitsluitend plaats als huisbezoeken. Zijn achterdocht en vijandigheid zijn gericht op het personeel en de bewoners van het hostel en hij schrijft zelfs klachten en klaagt enorm over de escorte zelf. Desalniettemin bestaat er een bepaald niveau van normaal realiteitsoordeel, en ondanks de woede en de klachten heeft hij tot nu toe afgezien van het verbreken van de relatie met ons.

5. Een toenemende angst: Assaf maakt zich grote zorgen over zijn aanstaande toekomst, zowel wat betreft zijn psychiatrische gezondheid en zijn huisvestingsmogelijkheden als financieel en existentieel. Dit niveau van angst zorgt ervoor dat hij in ondraaglijke schaarste en soberheid leeft.

6. Onthouding en soberheid tijdens zijn dagelijks leven: Assaf is ervan overtuigd dat hij in de niet zo verre toekomst dakloos zal worden, en uit eigen overwegingen bespaart hij elektriciteit en bespaart hij op andere uitgaven, en daarom doet hij niet verwarmt zijn appartement in de winter, verwarmt zijn eten niet en hij staat zichzelf niet toe om enig plezier of tevredenheid te ervaren. Hij bezuinigt ook op zijn gezondheid, zoals tandheelkundige behandelingen of medicijnen die het fysieke lijden en de pijn waaraan hij lijdt kunnen verlichten.

REUT Community Mental Health geregistreerde samenleving

Hostel “Avivit”.

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jeruzalem 96508, Telefax: 02-6432551

E-mail:[email protected]

7. Een obsessieve bezigheid met correspondentie en schrijven naar elke mogelijke factor waarvan hij denkt dat zijn verhaal zijn hart kan raken, waardoor hij hulp biedt binnen uitgebreide correspondentie, is zijn levenspraktijk geworden. Hij schrijft, fotografeert en verspreidt soms in tientallen exemplaren , aan regeringskantoren, leden van de Knesset,

tijdschriften en tijdschriften, verenigingen, advocatenkantoren, particuliere lichamen en entiteiten, vestigingen en meer. In de meeste gevallen krijgt hij geen antwoord, in sommige gevallen krijgt hij wat aandacht – deze praktijk gaf zin en inhoud aan zijn leven. Volgens hem zal hij, zolang hij leeft, doorgaan en is dit zijn manier om te vechten voor de rechten die hij verdient.

8. Moeilijkheden om zich aan te passen aan de tewerkstelling: gedurende de hele periode wisselde Assaf verschillende plaatsen van tewerkstelling, telkens op basis van moeilijkheden of bereikbaarheid of klachten over zijn arbeidsvoorwaarden. Er moet echter worden opgemerkt dat hij onlangs zelf een bedrijf heeft gevonden dat hem drie keer per week in dienst heeft, en tot nu toe zijn ze tevreden over hem. Assaf zelf heeft niet veel vertrouwen in deze plek, maar vanaf vandaag en de afgelopen twee maanden is hij erin geslaagd door te zetten.

Samenvattend: het lijdt geen twijfel dat zijn psychiatrische beeld niet algemeen is, er zijn verschillende vermogens die relatief bewaard zijn gebleven, zoals: het cognitieve vermogen, zijn mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvermogens, en aan de andere kant een ernstig geestelijk letsel. Hij bevindt zich in een besloten cirkel van eenzaamheid en wanhoop. Door de aard van zijn symptomen krijgt hij geen hulp of steun, hij is ervan overtuigd dat de hele wereld tegen hem is, dat er geen uitweg is en dat de situatie alleen maar erger zal worden. Er zijn geen psychotische uitbarstingen in de gebruikelijke zin, maar er zijn driftbuien en ernstige agressie, die momenteel vooral gericht zijn op zijn moeder als ze hem durft te bezoeken (dit was veel erger toen hij samenwoonde met een partner die leed aan zijn ernstige driftbuien). , en als gevolg daarvan waren we gedwongen om hun appartementspartnerschap te beëindigen). Met betrekking tot Assaf is de sensatie dat de hele structuur een hermetische paranoïde structuur is, zijn werkelijkheidsoordeel is zeer gebrekkig en ontoereikend en dit wordt vooral duidelijk wanneer hij de mensen die hem willen helpen niet identificeert en hij iedereen wegduwt. Het is mogelijk om de afname van het effect op te merken, tot aan de afwezigheid van enige menselijke emotie, zelfs met betrekking tot naaste mensen of zorgverleners/therapeuten, met wie hij dagelijks in contact staat. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. zijn realiteitsoordeel is zeer gebrekkig en ontoereikend en dit wordt vooral duidelijk wanneer hij de mensen die hem willen helpen niet identificeert en hij iedereen wegduwt. Het is mogelijk om de afname van het effect op te merken, tot aan de afwezigheid van enige menselijke emotie, zelfs met betrekking tot naaste mensen of zorgverleners/therapeuten, met wie hij dagelijks in contact staat. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. zijn realiteitsoordeel is zeer gebrekkig en ontoereikend en dit wordt vooral duidelijk wanneer hij de mensen die hem willen helpen niet identificeert en hij iedereen wegduwt. Het is mogelijk om de afname van het effect op te merken, tot aan de afwezigheid van enige menselijke emotie, ook ten aanzien van naasten of verzorgers/therapeuten, met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. om nog maar te zwijgen van het extreem lage niveau van leven waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. om nog maar te zwijgen van het extreem lage niveau van leven waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. met wie hij dagelijks contact heeft. De dominante emotie die hem beheerst, is wanhoop, die steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. wat steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft. wat steeds erger wordt. Dit beïnvloedt zijn kwaliteit van leven, om nog maar te zwijgen van het extreem lage levensniveau waarin hij leeft.

Gezien de persoon die hem de afgelopen twee jaar heeft begeleid, en uit de gesprekken die hij voerde met de psychiater die hem behandelde, lijdt het geen twijfel dat zijn gedragsproblemen, zijn mentale problemen, de driftbuien en dergelijke, verband houden met en voortkomen uit zijn psychische stoornis, en daarom zijn botte, beledigende en buitensporige gedrag, moet ook worden beschouwd als een symptoom van zijn problemen en niet als een afzonderlijk onderdeel ervan.

Naomi Harpaz

Sociaal werker

Het Avivit-hostel

Ir Ganim.

8) Hieronder vindt u enige uitleg/details over de woonsituatie van gehandicapten.

1. Probleem van financiering/huur betalen – vele jaren geleden (en het is niet duidelijk door wie, maar blijkbaar een overheidsfunctionaris) werd besloten dat gehandicapten die in de gemeenschap woonden in aanmerking kwamen voor NIS 770 per maand om huur te betalen. Zoals bekend zijn de huizenprijzen in Israël enorm gestegen

de laatste jaren natuurlijk ook de huur omhoog. Maar het cijfer van NIS 770, vele jaren geleden volledig willekeurig vastgesteld zonder enige uitleg of logica, is niet bijgewerkt.

Helaas, zelfs na uitgebreide correspondentie (duizenden of zelfs tienduizenden brieven, en tot spijt van deze auteur zijn deze cijfers niet overdreven), verzonden naar alle mogelijke partijen – verschillende loketten bij het ministerie van Volkshuisvesting en Bouw, andere ministeries, zoals het ministerie van Financiën en het kabinet van de minister-president, talrijke journalisten, met wie deze auteur velen persoonlijk heeft gesproken, talrijke advocaten en zelfs onderzoeksbureaus en de ambassades van het buitenland – niets heeft geholpen. Het resultaat is dat de hoeveelheid hulp niet is bijgewerkt en dat veel gehandicapten de straat op worden gestuurd om daar te sterven van honger, dorst of kou in de winter of een hitteberoerte en uitdroging in de zomer.

Opgemerkt moet worden dat rechtenorganisaties, zoals Yedid: The Association for Community Empowerment en de rechtsbijstandsklinieken van universiteiten en hogescholen waarmee deze auteur correspondeert, om een ​​eenvoudige reden nooit kunnen helpen: het steunbedrag van NIS 770 is voorgeschreven door de wet, en rechtenorganisaties kunnen helpen bij het nastreven van de huidige wetgeving. Het enige adres waar wetswijzigingen nodig zijn, is de Knesset.

Maar de zaken worden alleen maar ingewikkelder: zoals bekend is Israël al lange tijd (deze regels zijn geschreven op vrijdag 17 januari 2020) in de ene verkiezingscampagne na de andere, en zelfs de derde verkiezingen, gepland over zes weken, zal niet noodzakelijkerwijs de oprichting van een functionerende regering inluiden. Opgemerkt moet worden dat zelfs toen de Knesset en de regering reageerden op de vragen van deze auteur en de gehandicaptenorganisaties en vele anderen in verband met de hulp, de leden van de Knesset de vragen automatisch doorstuurden naar de rechtenorganisaties, hoewel de leden van de Knesset zijn zich er terdege van bewust dat in dit geval de organisaties niet het adres zijn; dat zijn ze zelf.

2. Communicatie met appartementseigenaren: er zijn veel gevallen waarin gehandicapten vanwege hun handicap of ziekte moeite hebben om met appartementseigenaren te onderhandelen. Onder deze omstandigheden moeten maatschappelijk werkers optreden als bemiddelaar, en de meeste maatschappelijk werkers kunnen deze rol niet in alle gevallen op zich nemen. Bovendien is er de afgelopen jaren fors bezuinigd op het aantal functies van maatschappelijk werkers, in combinatie met moeilijke werkomstandigheden, lage lonen, frequente ongepaste behandeling door de familie van de patiënten – die de maatschappelijk werkers vaak ten onrechte beschouwen als verantwoordelijk voor hun gebrekkige zorgverwanten ontvangen – in combinatie met de onmogelijke werklast die hen soms dwingt urgente of gevaarlijke gevallen te verwaarlozen, wat de moeilijkheden van gehandicapten vergroot om een ​​geschikt appartement te vinden en voor de maatschappelijk werker om hem te helpen.

3. Betaalmiddelen van patiënten – er zijn gevallen waarin een persoon na een lange periode in het ziekenhuis in de gemeenschap gaat wonen en niet de normale levensgewoonten heeft, zoals naar het werk gaan of verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van zijn leven. Vaak zijn de voorwaarden voor het tekenen van een huurcontract, zoals een borgstellingscheck, voor mensen in deze levensfase onbereikbaar. Eerdere behandel- en rehabilitatiestructuren (waarvan deze auteur er 25 jaar geleden een gebruikte toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen naar een woonzorgcentrum) zijn de afgelopen jaren gesloten of hebben hun operaties drastisch verminderd, waardoor rehabilitatie door mensen in deze fase van hun leven wordt verhinderd , die geen vooruitgang kunnen boeken zonder deze kritieke behandelings- en rehabilitatiestructuren.

4. Regelgevingsproblemen – momenteel is er een volledige onevenwichtigheid met betrekking tot rechten en plichten van appartementseigenaren enerzijds en huurders anderzijds. Veel wetten beschermen appartementseigenaren tegen mogelijk misbruik van de huurperiode door de huurders; omgekeerd zijn er geen wetten om huurders te beschermen tegen misbruik door de appartementseigenaren. Bijgevolg bevatten huurovereenkomsten veel schandalige, draconische en soms zelfs onwettige clausules, en zijn er geen wetten om de huurders te beschermen, die gedwongen zijn de huurovereenkomsten te ondertekenen. In veel gevallen hebben huurders geen wettelijk recht om bezwaar te maken tegen de schadelijke clausules die ze moeten ondertekenen als voorwaarde voor het huren van het pand, en staan ​​ze volkomen bloot aan de grillen van de appartementseigenaren, soms zelfs tijdens de huurperiode. Dit is duidelijk een probleem voor de algemene bevolking,

5. Moeilijkheden bij de uitleg – er zijn substantiële problemen met betrekking tot de aan de orde gestelde problemen en de openbaarmaking ervan in de publieke arena met het doel de nodige wijzigingen aan te brengen. De huidige prioriteiten van de verschillende media die niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp, verdeeldheid tussen de gehandicaptenorganisaties, desinteresse van een groot aantal partijen in de samenleving waarin we leven om een ​​actieve rol te spelen bij pogingen om de situatie te corrigeren en te verbeteren, wegen en een grote belemmering vormen voor de inspanningen om het publiek bewust te maken van deze problemen op een manier die leden van de Knesset zal dwingen de wetten te wijzigen in plaats van ze te blijven negeren en niets te doen. Er is nog een ander probleem met betrekking tot het lanceren van een reclamecampagne:

9) Link naar het YouTube-kanaal dat ik op 28 april heb geopend 2020: https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

10)Op 10 augustus 2018 sloot ik me aan bij een sociale beweging genaamd “We Shall

Overcome” – een beweging die de belangen van de

transparante gehandicapten, namelijk: mensen die lijden aan ernstige gezondheidsproblemen die niet opvallend buiten de onzichtbaarheid liggen die burgerrechten en sociale rechten op zeer grote schaal ontkent.

De directeur en oprichter van de beweging is Tatiana Kadochkin, die u kunt bereiken op telefoonnummer 972-52-3708001 van zondag tot donderdag van 11.00 uur tot 20.00 uur – behalve op Joodse en Israëlische feestdagen.

Hierbij voeg ik een link toe aan onze

website van de beweging: https://www.nitgaber.com/

11) mijn telefoonnummers:

thuis-972-2-6427757.

mobiel-972-52-4575172.

fax-972-77-2700076.

12) Meer persoonlijke gegevens:

Geboortedatum: 11 nov 1972 Burgerlijke staat: Vrijgezel.

G. Jarenlang weigerde het Ministerie van Welzijn en Sociale Voorzieningen in de staat Israël botweg om geesteszieken te behandelen. De zorg voor geesteszieken in Israël werd toevertrouwd aan het ministerie van Volksgezondheid. In gevallen waarin het ministerie van Volksgezondheid niet kon helpen, zou de persoon met een verstandelijke beperking die werd geëvacueerd, worden doorverwezen naar het ministerie van Welzijn, en dit ondanks het feit dat het personeel van het ministerie van Volksgezondheid altijd heel goed wist dat het ministerie van Welzijn de geestelijk gehandicapt. Het ministerie van Welzijn van zijn kant stemde er nooit mee in om geesteszieken te behandelen – en zou de persoon opnieuw doorverwijzen naar het ministerie van Volksgezondheid.

Hierdoor ontstond een situatie waarin behoeftige geestelijk gewonden die de hulp van het Ministerie van Welzijn nodig hadden in feite voor een gebroken dal stonden en de verschillende ministeries niets anders deden dan de behoeftige geestelijk gewonde heen en weer verwijzen van één kantoor naar een ander. Opgemerkt moet worden dat de schrijver van deze regels deze situatie vele malen is tegengekomen.

Dit is tot op de dag van vandaag de realiteit geweest (deze woorden zijn geschreven op zondag 2 april 2023 – een paar dagen voor Pesach).

Maar in het afgelopen jaar is er een verandering geweest, en dit komt door de wetgeving van

Wet rechten Welzijn voor mensen met een handicap(de tekst is in het Hebreeuws), waarin staat dat het ministerie van Sociale Zaken in bepaalde situaties geestelijk gewonden kan helpen die tegelijkertijd bij het ministerie van Volksgezondheid worden behandeld.

Deze wet is op 22 juli 2022 geregistreerd in het wetboek van de staat Israël.

Vanaf vandaag, zondag 2 april 2023, is het niet duidelijk in welke gevallen of situaties het Ministerie van Welzijn in de staat Israël inderdaad geestelijk gewonden kan helpen.

 

Ik ben van mening dat deze informatie op een gemakkelijke en eenvoudige manier beschikbaar moet worden gesteld aan de medewerkers van het Ministerie van Welzijn, de medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid en aan het publiek met een verstandelijke beperking.

Ik zou erop willen wijzen dat de link die ik heb toegevoegd aan de Wet op de Welzijnsrechten voor personen met een handicap (de tekst van de wet is in het Hebreeuws) is overgenomen uit de

website van Izzy Shapiro thuis.

H. Hieronder staan ​​berichten die ik heb gedeeld op het sociale netwerk Facebook:

1) Hieronder staat het bericht dat ik op de Facebook-pagina van het Shufersal-netwerk heb geschreven:

Shalom Shufersal-ketting:

Ik heb een levering besteld voor vandaag die om 13.00 uur zou aankomen.

Wanneer ik telefonisch contact probeer op te nemen met uw klantenservice

Niemand beantwoordt het nummer 1-800-56-56-56 aan de andere kant van de telefoonlijn.

Er is een automatisch antwoord dat zegt dat de zending pas om 16:22 uur aankomt

Dus ik vraag je:

1. Klinkt een vertraging van meer dan drie uur bij een bezorging binnen de stad je logisch of redelijk in de oren?

2. Betekent dit dat ik vanaf nu ongeveer 3 uur voordat ik wil dat het aankomt een bestelling moet plaatsen (dwz: ik moet op uw website markeren voor 11:00 uur zodat de levering om 14:00 uur aankomt, markeer 13:00 uur als ik wil dat de levering om 16.00 uur aankomt, enz.)?

3. En waarom neemt jullie klantenservice de telefoon niet op?

Ik verwacht zeker meer redelijke service!!

Zelfs als je te laat bent – neem in ieder geval de telefoon op!!!!

Asaf Benjamin.

 

2)jij verzond

Aan Shufersal Shalom:

Ik heb een levering besteld voor vandaag die om 13.00 uur zou aankomen.

Wanneer ik telefonisch contact probeer op te nemen met uw klantenservice

Niemand beantwoordt het nummer 1-800-56-56-56 aan de andere kant van de telefoonlijn.

Er is een automatisch antwoord dat zegt dat de zending pas om 16:22 uur aankomt

Dus ik vraag je:

1. Klinkt een vertraging van meer dan drie uur bij een bezorging binnen de stad je logisch of redelijk in de oren?

2. Betekent dit dat ik vanaf nu ongeveer 3 uur voordat ik wil dat het aankomt een bestelling moet plaatsen (dwz: ik moet uw adres markeren voor 11:00 uur zodat de levering om 14:00 uur aankomt, markeer 13: 00 als ik wil dat de levering om 16:00 uur aankomt en dergelijke)?

3. En waarom neemt je klantenservice de telefoon niet op?

Ik verwacht zeker meer redelijke service!!

Zelfs als je te laat bent – neem in ieder geval de telefoon op!!!!

Asaf Benjamin.

Schufersal

Schufersal

Hallo sprekende Tamar

jij verzond

Dus wat zal er gebeuren? Waarom kom je niet? En waarom neem je in godsnaam ook de telefoon niet op??? Waarom??? Ben het gewoon beu!!!

Schufersal

Schufersal

Allereerst is er een vertraging opgetreden die soms voorkomt

Er was een vertraging bij het laden en daarom is de vertraging opgetreden, je hebt gelijk dat het verkeerd is dat wij de oorzaak van de vertraging zijn en dat we de telefoon niet opnemen

Maar onze lijn werkt zoals gewoonlijk en we worden gebeld zoals gewoonlijk

Ik weet niet waarom we uw telefoontje niet hebben ontvangen

Nogmaals, wat er is gebeurd, is natuurlijk een eenmalige storing en het zal niet nog een keer gebeuren

Ik zal u graag crediteren voor de verzendkosten van de bestelling om u te laten zien dat het ons echt spijt en dat we onze services in de toekomst zullen verbeteren

jij verzond

Dat is prima – crediteer me voor de verzendkosten. Maar hoe zit het met de zending zelf? Ik zie dat je nog niet bent aangekomen!! En dit is een zending die om 13.00 uur zou aankomen!!! Ik heb andere dingen te doen in het leven dan op jou wachten!!!!

Schufersal

Schufersal

Waar is het identiteitsbewijs van alstublieft?

jij verzond

Mijn ID-nummer: 029547403

jij verzond

Dus hoe gaat het? Het is al 16:35 – waarom kom je niet? Waarom???

Schufersal

Mijn excuses voor het wachten

Schufersal

Ik zie dat uw reservering tussen 16:00 en 18:00 uur is

Schufersal

Schufersal

En ze kan je elk moment bereiken

jij verzond

Dus???? Dat de koerier mij belt als hij de plek niet kan vinden!!! En mijn reservering is voor 13:00 – en niet voor 16:00 – 18:00 – waarom liegen?

Schufersal

Schufersal

ik ben niet aan het liegen

Dit is wat ik zie in het systeem

jij verzond

Je liegt – de reservering is voor 13:00 uur. Dit is met u afgesproken.

Gelieve de afspraken met jullie te respecteren!!!

Schufersal

Schufersal

Er moet een storing zijn geweest, ik geef het door ter verduidelijking

Ik crediteer je voor de verzendkosten en het zal in de toekomst niet meer gebeuren

jij verzond

Gezegend is de gelovige…. Wat je belooft dat “in de toekomst niet zal gebeuren” gebeurt altijd en herhaalt zich altijd. Waarom zou ik je geloven?

Schufersal

Schufersal

Het spijt me dat dit uw ervaring met ons is

Ik weet van mezelf dat ik als vertegenwoordiger mijn best doe om vragen te behandelen en de beste service te bieden en als ik zeg dat ik iets zal afhandelen, wordt de zaak afgehandeld en hoeft u zich nergens zorgen over te maken

jij verzond

Echt… we hebben er al van gehoord…

Schufersal

Schufersal

Ik begrijp u meneer, maar helaas is dit mijn antwoord en het zal niet veranderen..

jij verzond

Deze claims zijn gericht tegen het gedrag van Shufersal en niet tegen u persoonlijk.

Schrijf naar Shufersal

Ik begrijp het, je verzoek is doorgestuurd naar behandeling en maak je geen zorgen, ik zal ervoor zorgen dat het wordt afgehandeld en dat zoiets niet zal gebeuren

Natuurlijk heb ik je naast de verzendkosten van NIS 30 al gecrediteerd

3)Hier is mijn correspondentie met Shufersal op het sociale netwerk van WhatsApp:

Hallo Shufersal: ik heb een zending bij u besteld die vandaag om 13.00 uur zou aankomen. Waarom kom je niet?

Hartelijke groeten,

assaf benyamini.

Hallo, hartelijk dank voor uw onderzoek.

Ik ben de autoresponder van Shufersel, ik zal proberen je te helpen door een paar korte vragen te stellen.

Als het me niet lukt, komt hier een vertegenwoordiger bij die graag helpt

Beste klanten, je hebt de mogelijkheid om een ​​aanvraag te openen in de “klikservice” in de bijgevoegde link en we nemen binnen een werkdag contact met je op

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Wat is je burgerservicenummer? Vergeet niet alle 9 cijfers in te voeren.

029547403

U heeft een openstaande bestelling bij ons, de koerier wordt verwacht op 04.02.2023 om 16:22.

Kies over welk onderwerp wij u van dienst kunnen zijn:

Antwoorden…

1 – Bedankt, dat is alles

2 – Ontvang de factuur voor deze bestelling per e-mail

3 – Corresponderen met een vertegenwoordiger

4 – Ontvang een factuur en correspondeer met een vertegenwoordiger

3

Ik draag de behandeling over aan een servicemedewerker die zometeen met u zal corresponderen.

Bedankt voor je geduld

Hallo, mijn naam is Oren, even checken

Aan Shufersal Shalom:

Ik heb vandaag een zending bij jullie besteld die om 13.00 uur zou aankomen. Waarom kom je niet?

Hartelijke groeten,

assaf benyamini,

Costa Rica-straat 115,

Entree A-flat 4,

Kirjat Menachem,…

Bedankt voor het wachten.

Ik heb nu met de koerier gesproken, hij kreeg te horen dat het te wijten was aan een vertraging onderweg aangezien hij over ongeveer 15 minuten zou aankomen.

Ik heb je gecrediteerd voor de verzendkosten

Prima. Ik wacht thuis op de boodschapper. Als hij niet binnen 15 minuten arriveert, neem ik opnieuw contact met u op. Asaf Benjamin.

Ik was u graag van dienst, fijne dag verder

Ik zie dat de koerier nog steeds niet is aangekomen – en hij neemt ook geen contact met mij op.

Het is ruim 15 minuten geleden.

Hallo, hartelijk dank voor uw onderzoek.

Ik ben de autoresponder van Shufersel, ik zal proberen je te helpen door een paar korte vragen te stellen.

Als het me niet lukt, komt hier een vertegenwoordiger bij die graag helpt

Beste klanten, je hebt de mogelijkheid om een ​​aanvraag te openen in de “klikservice” in de bijgevoegde link en we nemen binnen een werkdag contact met je op

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Wat is je burgerservicenummer? Vergeet niet alle 9 cijfers in te voeren.

029547403

U heeft een openstaande bestelling bij ons, de koerier wordt verwacht op 04.02.2023 om 16:22.

Kies over welk onderwerp wij u van dienst kunnen zijn:

Antwoorden…

1 – Bedankt, dat is alles

2 – Ontvang de factuur voor deze bestelling per e-mail

3 – Corresponderen met een vertegenwoordiger

4 – Ontvang een factuur en correspondeer met een vertegenwoordiger

3

Ik draag de behandeling over aan een servicemedewerker die zometeen met u zal corresponderen.

Bedankt voor je geduld

Hallo, mijn naam is Eden, wat kan ik doen?

Ik heb een levering besteld die om 13.00 uur zou aankomen.

Dus waarom kom je niet?

Ik heb hier al aan uw servicevertegenwoordigers geschreven dat ze schreven dat de koerier binnen 15 minuten zal arriveren.

Er zijn veel meer dan 15 minuten verstreken en de boodschapper is niet gekomen of heeft geen contact met mij opgenomen.

Wat zal?

Dus wat zal er gebeuren? Waarom komt de zending niet aan?

Nog niet bezorgd?

Het is al 16:35 – dus waarom kom je niet? De boodschapper neemt in ieder geval contact met mij op!!!

Wat zal,???

Hallo, hartelijk dank voor uw onderzoek.

Ik ben de autoresponder van Shufersel, ik zal proberen je te helpen door een paar korte vragen te stellen.

Als het me niet lukt, komt hier een vertegenwoordiger bij die graag helpt

Beste klanten, je hebt de mogelijkheid om een ​​aanvraag te openen in de “klikservice” in de bijgevoegde link en we nemen binnen een werkdag contact met je op

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Wat is je burgerservicenummer? Vergeet niet alle 9 cijfers in te voeren.

029547403

U heeft een openstaande bestelling bij ons, de koerier wordt verwacht op 04.02.2023 om 16:22.

Kies over welk onderwerp wij u van dienst kunnen zijn:

Antwoorden…

1 – Bedankt, dat is alles

2 – Ontvang de factuur voor deze bestelling per e-mail

3 – Corresponderen met een vertegenwoordiger

4 – Ontvang een factuur en correspondeer met een vertegenwoordiger

[16:38, 2.4.2023] Shufersal: Ik draag de afhandeling over aan een servicevertegenwoordiger die binnen enkele ogenblikken met u zal corresponderen.

Bedankt voor je geduld

[16:39, 2.4.2023] Shufersal: Hallo, mijn naam is Angelica, ik zal voor uw verzoek zorgen, ik ben aan het controleren

[16:41, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus waarom komt de zending in godsnaam niet aan?

En waarom neemt de koerier geen contact met mij op? Waarom????

Ik heb hier al verschillende van uw servicevertegenwoordigers geschreven – en elke keer dat het onderzoek begint – en na korte tijd stopt.

Ik heb er de kracht niet meer voor!!!! Ben het gewoon beu!!!

Waar ligt jouw verantwoordelijkheid???

[16:42, 2.4.2023] Shufersal: Ik heb net met de boodschapper gesproken, hij is op straat, hij zal over 2 minuten naar je toe komen

[16:44, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus ik wil zien dat hij echt aankomt. Vandaag schreef je me al dat de koerier zou komen – en toen kwam hij niet aan.

Dus laat maar komen met de zending!!!!

Stop met het spelen van deze spellen!!!!

[16:45, 2.4.2023] Shufersal: Het spijt me verschrikkelijk, ik belde hem en hij vertelde me dat hij op straat was en eraan kwam

[16:46, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus waarom komt hij niet? Je schrijft me al ongeveer anderhalf uur dat de boodschapper op het punt staat aan te komen en hij komt niet!!!

[16:47, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Maak je een grapje?

[16:48, 2.4.2023] Shufersal: We maken geen grapje, we vertellen u wat de boodschapper ons vertelt, ik belde de boodschapper, hij antwoordde en vertelde me dat hij in uw straat is en dat hij zo naar u toe zal komen 2 minuten, ik kan hem weer bellen

[16:50, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus hij moet me bellen als hij het appartement niet kan vinden en ik zal hem uitleggen hoe hij me kan bereiken.

mijn telefoonnummer is;

58-6784040-972.

[16:50, 2.4.2023] Shufersal: Ik bel hem nu

[16:51, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus zeg hem dat hij me moet bellen – het is echt niet moeilijk of ingewikkeld om 7 cijfers op de telefoon te schrijven.

[16:52, 2.4.2023] Shufersal: Ik heb hem gestuurd en gezegd dat hij het telefoonnummer moet bellen dat je voor mij hebt geregistreerd

[16:54, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Dus waarom callt hij niet? Ik heb de kracht niet meer voor deze onzin!!!!

Wat is in godsnaam het probleem met het typen van 7 cijfers aan de telefoon???

[16:58, 2.4.2023] Shufersal: Heeft de koerier nog niet gebeld?

[17:00, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Hij belde een paar minuten geleden – en ik legde hem uit hoe hij daar moest komen – maar ik zie dat hij niet komt. Je kunt gewoon gek worden van deze stomme spelletjes!!! Ben het gewoon beu!!!

[17:02, 2.4.2023] Schufersl: Ik heb net met de koerier gesproken, hij zei dat hij de zending heeft afgeleverd

[17:02, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Nu is de boodschapper gearriveerd – meer dan 4 uur na de met u afgesproken tijd!!! Gewoon een schande!!! schaamte!!!

4)assaf benyamini

17 maart B- 18:19

Gedeeld met publiek

https://www-mako-co-il.translate.goog/hix-special/Article-dfada8301a48481026.htm?fbclid=IwAR2e4t5iiQOh_xDUAi9yUlE_hCg1HNbQoT8k0Siae0S73lTEpdjwmSiuA7k&_x_tr_sl=iw&_x_tr_tr_wtr_tr_tl=nl&p wap

Adnan Okhter-leider van een sekte in Turkije die actief was in de jaren 90.

Voor zover bekend zit de man momenteel in de gevangenis in Turkije – de rechtbank in Turkije veroordeelde hem tot 1075 jaar gevangenisstraf…

In de loop der jaren hebben veel hoge functionarissen uit Israël hem bezocht en ontmoet, onder wie premiers, hoge ministers, bekende zakenlieden, leden van de Knesset, hoge generaals in de IDF en zelfs opperrabbijnen.

Wat vonden ze bij hem?:

Waarom wilden zoveel hooggeplaatste Israëli’s hem ontmoeten?

Heeft iemand hier een verklaring voor?

 

 

Asaf Benjamin

Heeft beroep aangetekend tegen een gevangenisstraf van 1075 jaar – en als reactie verhoogde de rechtbank zijn straf tot… 8658 jaar gevangenisstraf. En de man is nu 66 jaar oud, wat betekent dat hij hoe dan ook zijn leven in de gevangenis zal beëindigen, hoe dan ook – dus waarom is een gevangenisstraf van 1075 jaar niet genoeg? Wat maken de rechters in de rechtbank in Turkije door?

 

5)de vereniging voor onmiddellijke hulp aan de holocaust van mijn overlevenden(deze facebookpagina is in het Hebreeuws)

6 maart B- 18:29

 

Poerim is zoet, zelfs voor overlevenden van de Holocaust met diabetes en hartaandoeningen!

Honderden leveringen van door vrijwilligers van de vereniging bereide maaltijden van speciale ingrediënten voor diabetes en hartpatiënten gingen vandaag de deur uit.

We hebben uw donaties nodig om meer grondstoffen te kopen om vrolijke snoepjes te maken voor overlevenden van de Holocaust in Haifa, Jeruzalem en het zuiden.

Doneren kan via de link: https://secure.cardcom.solutions/e/UF1F

6)Innovatieve ontwikkeling van schade met behulp van chatgpt (artikel in Hebreeuws):

https://www.pc.co.il/news/379076/

 

7) Silvia Licht’s lezing (in het Hebreeuws) op het gebied van de geschiedenis van de oncologie:

https://www.youtube.com/watch?v=X5v2dXuDtw4

8) Artikel (in het Hebreeuws) opDe “Albi”-app – een app die het gemakkelijker probeert te maken voor mensen die lijden aan dementie of de ziekte van Alzheimer:

https://www.ynet.co.il/activism/article/B1E7XRVju

 

assaf benyamini

Wacht, waar heb ik over geschreven? Sorry ik vergat het

9) De premier wordt veroordeeld in een proces, hij wordt veroordeeld tot gevangenisstraf en hij gaat naar de gevangenis.

De nieuwe gevangene en de premier komen de kamer binnen en ze vertellen hem: er is hier een tweepersoonsbed – je slaapt beneden en deze man naast je ligt in het bed erboven.

De oud-premier: Wat??? Ik was premier – ik verdien het om boven in bed te slapen!!!

De bewakers: Maak geen ruzie met ons – hier beslissen wij, niet jij!!

De voormalige premier en de nieuwe gevangene: Weet je wat, ik heb een idee. We zijn (nog) een democratisch land. Laten we stembiljetten in het midden van de kamer plaatsen – en alle gevangenen in de kamer zullen stemmen over de noodlottige vraag:

Slaapt de minister-president in het bed erboven of in het bed eronder?

De meerderheid beslist…

lol…

10)Demonstranten vrezen dat Israël in een dictatuur zal veranderen.

Zoals we weten, is er in dictatoriale regimes een geheime politie die de burgers voortdurend volgt om mogelijke oppositie tegen de autoriteiten te monitoren.

Hoe gaat de geheime politie van Bibi Netanyahu heten? Heeft iemand daar een idee?

Oeps… ik noemde de naam van de leider – zal ik daarvoor worden aangeklaagd?

Ik maak me zorgen…

11) We willen de oprichting van een nieuw bedrijf aankondigen – “Citizens on Strike”.

Onder de aangeboden banen:

1. Wegversperringen.

2. Fysieke klappen ontvangen en uitdelen met politieagenten.

3. Professioneel vloeken. Degenen met een creatief vloekrepertoire ontvangen een speciale bonus – details hierover worden later verstrekt.

4. Aanzetten tot provocaties. Ervaring met provocaties van eerdere demonstraties is een pré.

5. Luidspreker en luidsprekeroperators.

6. Bouwers van creatieve protestvoorstellingen. Hiervoor is een speciale studio in aanbouw.

Het spijt ons te moeten aankondigen dat we vandaag staken.

lol…

12)En deze keer een serieuze vraag (op geen enkele manier een grap):

 Zoals u weet was Habib Bourguiba de president van Tunesië tussen 1957-1987 en hij stierf in 2000 op 97-jarige leeftijd.

Er wordt gezegd dat hij tijdens een van de bijeenkomsten van de Arabische Liga waaraan hij deelnam, zijn collega’s uit de andere Arabische landen probeerde te overtuigen om geen verdere oorlogen tegen Israël te voeren. Aangezien Bourguiba, zoals bekend, een vijandige houding had, en zelfs een zeer harde houding aannam tegen Israël (en ook een duidelijke antisemitische houding had die tijdens zijn regering veel pesterijen jegens de Joodse gemeenschap veroorzaakte – die culmineerde in de deportatie van 1967 – tijdens de Zesdaagse Oorlog, gebruikmakend van het feit dat tijdens de oorlog de media The International de gebeurtenissen van de oorlog behandelden en niet eens melding maakten van de verdrijving van de Joden) – deze aanbeveling van hem aan zijn vrienden uit de Arabische Liga was een integraal onderdeel van de antisemitische lijn die hij volgde. Blijkbaar was hier een interne tegenstrijdigheid: hoe kan een leider die zo vijandig staat tegenover Israël de Arabische landen adviseren af ​​te zien van een oorlog tegen Israël? Maar verrassend genoeg, of niet, was de aanbeveling een integraal onderdeel van de anti-Israëlische en antisemitische lijn die Bourguiba volgde: hij probeerde zijn vrienden van de Arabische Liga uit te leggen dat bij gebrek aan een reële en sterk genoeg externe dreiging, de staat Israël zal van binnenuit uiteenvallen door interne conflicten en ruzies (is er iets te begrijpen van deze tijd en de debatten rond de hervorming van het rechtssysteem?). Om deze reden zag Bourguiba een directe militaire confrontatie met Israël als iets dat het doel van de Arabische landen om de staat Israël uit te schakelen niet dient – maar juist het tegenovergestelde resultaat veroorzaakt – wat naar zijn mening

Zoals bekend accepteerden de vertegenwoordigers van de andere Arabische landen dit standpunt van Bourguiba – dat, voor zover bekend, door geen enkel Arabisch land werd gesteund.

Er zijn hier nog enkele open vragen:

1. In welk jaar was deze bijeenkomst? Was het tijdens het presidentschap van Bourguiba? En als Bourguiba naar deze bijeenkomst kwam buiten zijn presidentschap (ervoor of erna), hoe werd die dan ontvangen in Tunesië?

2. Is er een protocol van deze bijeenkomst? En als de notulen van de vergadering niet werden gepubliceerd, wat waren hiervoor de redenen? En als het protocol bestaat, is het dan ooit in het Hebreeuws vertaald?

3. Wat waren de geopolitieke contexten van die yeshiva? En was er publiek in de Arabische landen dat deze benadering van Bourguiba ten aanzien van de confrontatie met Israël steunde – of was de oppositie totaal en overweldigend?

interessant…

  

13)”singulariteit het plezier“- een militaire “eenheid” met dubieuze en criminele activiteiten in het Noord-Koreaanse leger.

Is het mogelijk dat vrouwen uit westerse landen deze eenheid proberen te infiltreren voor spionagedoeleinden? Is het mogelijk dat er op deze manier wordt geprobeerd informatie te verzamelen over wat er in Noord-Korea gebeurt? Of door deze eenheid te infiltreren om te proberen de “kop van de slang” (Kim Jong Un) te elimineren?

Blijkbaar zijn daar geen antwoorden op … zelfs als dergelijke activiteit bestaat – het is waarschijnlijk dat geen enkele inlichtingenorganisatie van welk land dan ook zou toegeven …

14)In de staat Israël wordt een nieuwe sportcompetitie opgericht: autoraces voor op de werkvloer.

Deelnemers aan de eerste race:

1. Het team van de Histadrut Psychiaters.

2. Het politieteam (een noodzakelijke voorwaarde voor opname in het team: ten minste 15 gevallen waarin de kandidaat demonstreerde in staat te zijn geweld te gebruiken en demonstranten te slaan. De kandidaat moet video’s bijvoegen die dit bewijzen).

3. Het arbeidersteam van de Knesset.

4. Het team van CEO’s van de overheidsbedrijven. 

wie zal er winnen? Wie zal handelen met grotere predatie?

Elk ander team op de werkvloer dat geïnteresseerd is om in de toekomst deel te nemen aan de competitie, zal op een redelijk niveau roofzuchtig gedrag moeten aantonen.

Aanvragen zonder voldoende bewijs van predatie worden niet in behandeling genomen.

Tijdens de wedstrijd wordt een avondklok ingesteld voor alle inwoners van Israël – behalve de lijst van politieagenten die deze zullen handhaven.

Een bewoner die op de wedstrijddagen wordt betrapt op een afstand van meer dan één meter, twee centimeter, twee millimeter, 3 micron en 15 millimicron buiten de deur van zijn huis, wordt voor de rest van zijn leven in een psychopathisch detentiecentrum geplaatst. leven.

lol…

 

15) En deze keer een serieuze zaak, en op geen enkele manier een grap:

Zoals we weten, kan geluid van abnormale en extreme intensiteit ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood veroorzaken. Voor zover bekend zijn er op dit moment echter geen akoestische middelen om bijvoorbeeld de vijand tijdens oorlog in directe formatie te raken met kanonnen, kanonnen of raketten.

Is het mogelijk dat dergelijke wapens in het geheim worden ontwikkeld voor verschillende legers in de wereld? En afgezien van de paradox (wapens met ongebruikelijke geluidsintensiteiten die stilletjes worden geopend) – hoe zal het bestaan ​​van dergelijke wapens, als en wanneer ze worden ontwikkeld, het toekomstige slagveld beïnvloeden?

Men kan het zich misschien proberen voor te stellen – men kan echter alleen maar aannemen dat het vandaag niet mogelijk is om hier antwoorden op te krijgen…

16) Wat een wreedheid jegens een chauffeur in Bat-Yam (Bat-Yam-stad in de staat Israël)!!

Wat een slechte mensen zijn er in onze wereld!!

Gewoon een schande!!!!

https://fb.watch/jIk_Klu_d0/

(De video en uitleg zijn in het Hebreeuws)

I. Hieronder staat het bericht dat ik op 4 april 2023 heb achtergelaten op de Facebook-pagina van het bedrijf “Google Israel”:

Groeten aan het bedrijf “Google Israel”:

Op 13 maart 2023 opende ik het YouTube-kanaal

https://www.youtube.com/channel/UCbVyfaoRzsde7YEEvGpeULw

Maar ik heb momenteel een probleem: het is niet mogelijk om nieuwe video’s te uploaden. De reden: ik kan het verificatieproces dat het YouTube-systeem vereist niet voltooien en loop herhaaldelijk vast.

Wat moeten we doen? Hoe kan deze fout verholpen worden?

Hartelijke groeten,

asaf binyamin,

Costa Rica-straat 115,

Entree A-flat 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalem, postcode: 9662592.

Telefoonnummer: 972-58-6784040.

post Scriptum. 1) Mijn ID-nummer: 029547403

2) Het betreffende YouTube-kanaal is gekoppeld aan het [email protected]

3) Ik voeg hier het screenshot bij van de foutmelding die ik ontvang tijdens de mislukte pogingen om video’s naar het kanaal te uploaden.

 

J. Mijn links:

1) website freelancer.com

2)coördinator wetenschappelijke Toekomst

3)Sla de informatie op van Will Harney, een expert op het gebied van het christendom

4)festival “verbonden” – een ervaring die een meisje opdroeg aan moeders en meisjes

5)projecteer de vlinder van Israël

6)het instituut het democratische

7)redactie “de knop”

8)project”she space”-Studies academisch gerelateerd aan de industrie de ruimte voor vrouwen

9)Vereniging”gereserveerde plaatsen”-toegankelijkheid toont cultuur voor kinderen met neurologische problemen

10)“Hier bouwen”-workshops timmerwerk nomadisch

11)bitchute.com netwerk

 

- Heeft u een fout gevonden? Vertel me erover -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE