Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> ideat għall-ġlieda. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

ideat għall-ġlieda.

Lil:

Suġġett: Fittex ideat.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-2007 ngħaqadt fil-ġlieda tal-pubbliku b’diżabilità nies f’Iżrael. Mill-10 ta’ Lulju 2018, qed nagħmel dan bħala parti mill-moviment “nitgaber” – persuni b’diżabilità trasparenti.

Madankollu, anke llum (qed nikteb dan il-kliem fit-3 ta’ Settembru 2022) il-ġlieda għadha mwaħħla – bosta passi li ttieħdu, li inkludew, fost affarijiet oħra, dimostrazzjonijiet, appelli lill-istampa u ħafna membri tal-knesset(ISRAELIJN). parlament), u aktar ma għenu, u s-sitwazzjoni tal-popolazzjoni b’diżabilità fl-Istat ta ‘Iżrael għadha diffiċli ħafna, u ħafna minna huma mġiegħla nagħmlu l-għażla impossibbli bejn ix-xiri ta’ ikel bażiku u x-xiri ta’ mediċini jew tagħmir mediku essenzjali).

Għalhekk, se nitolbu għal ideat addizzjonali sabiex inkomplu nippromwovu l-ġlieda.

Kwalunkwe idea hija milqugħa.

Tislijiet,

assaf benyamini .

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) l-indirizzi email tiegħi: [email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:ssaff[email protected]:[email protected]: [email protected]

3)Hawn taħt hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment soċjali li ngħaqadt fl-10 ta’ Lulju 2018, kif dehru fl-istampa:

Tatyana Kaduchkin, ċittadina ordinarja tal-Istat ta’ Iżrael, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment ‘nitgaber’ biex tgħin lil dawk li hi ssejjaħ ‘id-diżabbiltà trasparenti’ tagħhom. S’issa, madwar 500 persuna minn madwar l-Istat ta’ l-ISRAEL ingħaqdu mal-moviment tagħha. F’intervista max-xandara ta’ Channel 7, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-aġenziji rilevanti, sempliċiment għax huma trasparenti.

Skond hi, il-popolazzjoni b’diżabilità tista ‘tinqasam f’żewġ gruppi: b’diżabilità b’siġġu tar-roti u b’diżabilità mingħajr siġġu tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għaliex, skont hi, ma jirċievux l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabbiltà b’siġġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità.

Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn l-għajnuna tas-servizzi addizzjonali li huma intitolati għalihom persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu allowance ta’ diżabilità baxxa mill-Assigurazzjoni Nazzjonali, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance għall-kumpanija, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.

Skont ir-riċerka li saret minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael tal-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż. Ir-riċerka li għamlet tgħid ukoll li r-rata ta’ suwiċidju fosthom hija għolja. Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tpoġġi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex, skont hi, normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda skont hi dawk li kapaċi jgħinu ma jisimgħux u dawk li jisimgħu huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux. għajnuna.

Issa tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex jikkuntattjawha ħalli tkun tista’ tgħinhom. Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni minn persuni b’diżabilità li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

4) Hawn taħt jinsabu d-dettalji ta’ kuntatt għall-maniġer tal-moviment, is-Sinjura Tatyana Kaduchkin:

In-numri tat-telefon tagħha:

972-52-3708001. u: 972-3-5346644.

Il-ħinijiet tagħha ta’ tweġiba bit-telefon huma mill-Ħadd sal-Ħamis (inkluż) mill-11:00 am sat-8:00 pm – mill-ħdax ta’ filgħodu sat-tmienja ta’ filgħaxija skont il-ħin tal-ISRAEL, ħlief għall-festi Lhud u l-vaganzi varji Iżraeljani.

5) Hawn taħt hawn il-bidu ta’ ittra, li bgħatt f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: akkumulazzjoni tas-sistema.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jien interessat li jordna s-servizz li ġej mingħand il-programmaturi: it-twaqqif ta’ sistema ta’ TTS-TEXT TO SPEECH

Fl-Armeni, il-Belarus, it-Turkmen, il-Kirgiż, il-Jiddix u l-Bask – lingwi li mhumiex fis-sistemi tat-TTS li nuża llum (play.ht, voicemaker.in u aivoov.com) – iżda huma fuq tiegħi blog disability5.com

Żvilupp bħal dan huwa verament possibbli? U jekk iva, kemm idum, u x’inhuma l-ispejjeż finanzjarji meħtieġa?

Għandi nirrimarka li jien la persuna tal-kompjuter u lanqas programmatur – għalhekk m’għandi l-ebda mod kif niċċekkja l-affarijiet.

Tislijiet,

assaf benyamini .

6) Hawn taħt hawn il-korrispondenza tiegħi mal-grupp ta’ Facebook “Coming to the professors”:

Lil: “באים אל הפרופסורים.היסטוריה וארכיאולוגיה

Jien ċittadin Iżraeljan, li huwa attiv fil-ġlieda għall-popolazzjonijiet tal-persuni b’diżabilità li fi ħdan il-qafas tagħha nappella wkoll lill-korpi internazzjonali barra l-Istat tal-ISRAEL. Fost affarijiet oħra, indirizzajt ukoll nies mill-Armenja.

Kif tafu, madwar sentejn u nofs ilu kien hemm gwerra bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan fuq żoni ta’ influwenza fir-reġjun ta’ Nagorno-Karabakh, u skont dak li smajt fl-aħbarijiet, Iżrael ma kienx newtrali f’dan il-kunflitt u identifikat ma’ in-naħa Ażeri.

Għalhekk, stennejt li meta avviċinat nies mill-Armenja, bħala ċittadin ISRAELI (u jien ippreżentajt ruħi bħala tali) l-attitudni lejja tkun ħażina ħafna.

B’sorpriża tiegħi, irċevejt mingħand in-nies kollha mill-Armenja li magħhom kont f’kuntatt permezz tal-Internet, u mingħajr eċċezzjoni attitudni ta’ rispett ħafna, u nies li ppruvaw jgħinu saħansitra ħafna aktar minn nies minn kwalunkwe pajjiż ieħor.

Ovvjament, din hija sorpriża pjaċevoli għalija – madankollu, bħala xi ħadd li ma jaf xejn dwar il-kultura Armena jew Ażeri, nassumi li hawn kull xorta ta’ affarijiet li lanqas biss naf bihom.

Allura fejn huma l-iżbalji tiegħi? dak li ma nifhimx?

Jien nenfasizza li m’iniex qed nagħmel din il-mistoqsija bħala sfida ta’ kwalunkwe tip – sempliċement interessat li nkun naf x’inhuma l-ispjegazzjonijiet għal dak li ddeskrivejt.

Tislijiet,

Asaf Benjamin.

David Cohen

Nistaqsi x’inhi r-rabta bejn il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-ISRAEL u l-malafama tal-Istat tal-ISRAEL?

L-Armeni wettqu massakru bil-buzzards.

L-Armeni dejjem kienu attenti mill-unur tal-ISRAEL u jippruvaw jikkompetu miegħu sabiex jilħqu l-istatus li l-Lhud irnexxielhom jagħtu lill-Olokawst, għalhekk ir-rispett tagħhom għalina u wkoll l-għira tagħhom.

L-ISRAEL ma ħax post attiv fil-gwerra, iffirma ftehimiet biex ibiegħ l-armi lill-Ażeri li huma ħbieb tagħna, b’differenza mill-Armeni.

Fi kwalunkwe pajjiż tat-tielet dinja jkunu kuntenti ħafna li jirċievu l-allowances li l-persuni b’diżabbiltà tagħna jirċievu hawn fl-ISRAEL u l-kundizzjonijiet tal-għajxien, għalhekk fil-fehma tiegħi hija ċajta u moffa li Resh jirrikorri għal ċittadini li jaqilgħu l-aħjar 400 dollaru xahar u jirċievu għajnuna mingħandhom fil-ġlieda meta l-allowance tad-diżabilità li jirċievu fl-Iżrael hija ħafna drabi aktar u wkoll ħolma ta’ persuna ta’ dan l-istatus l-intermedjarju ta’ dawn il-pajjiżi.

 

David Cohen

Ma sostejtx li hemm xi konnessjoni bejn il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-ISRAEL u l-attitudni tal-Armeni lejn in-nazzjon

Għadni kemm qajjem mistoqsija bħala xi ħadd li ma jaf xejn dwar il-kultura Armena. Niskużalek talli qajjejt il-mistoqsija – tassew ma kontx naf li skont il-metodu tiegħek huwa pprojbit li tqajjem mistoqsijiet dwar is-suġġett. Barra minn hekk, m’hemm l-ebda tentattiv hawn biex tikkalunja l-Istat tal-ISRAEL – din hija l-invenzjoni tiegħek. Se niċċara wkoll li ma kkuntattjajtx direttament liċ-ċittadini tal-Armenja dwar it-talba għal xi donazzjonijiet finanzjarji – it-talbiet kienu fuq suġġetti kompletament differenti, prinċipalment permezz ta’ websajts ta’ freelancer bħalfivver.com. Naqbel miegħek li s-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-ISRAEL hija bla qies aħjar mis-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità f’pajjiż bħall-Armenja. U huwa possibbli li mmorru ferm aktar: soċjetajiet primittivi li fihom dawk li ma jaħdmux f’xogħol fiżiku iebes jew jiġġieldu fi gwerer m’għandhom l-ebda ċans ta’ sopravivenza – u naturalment f’dawn is-soċjetajiet m’hemm xejn x’titkellem dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, l-anzjani jew kull tip ta’ trattament mediku li sempliċement ma jeżistix – jew huwa aċċessibbli biss għal stratum tal-popolazzjoni Ħarsa limitata ħafna tar-re u l-madwar immedjat tiegħu – int interessat li dan ikun għalina fl-Istat tal-ISRAEL l- mudell għall-paragun? U x’inhi l-konklużjoni? li t-tbatija soċjali hija dejjem, bħal ħafna affarijiet oħra f’ħajjitna, qarib aktar milli xi ħaġa assoluta. Bħala persuna b’diżabbiltà fl-Istat tal-ISRAEL, il-paragun li nagħmel huwa bejn dak li l-Istat tal-Iżrael jista’ mingħajr ebda problema jagħti lill-pubbliku tagħna u jagħmilha aktar faċli għalihom – u l-katina ta’ fallimenti tal-gvern li jikkawżaw li l-popolazzjoni b’diżabilità tirċievi ħafna inqas mill-minimu meħtieġ biex tgħix b’dinjità hawn f’Iżrael – u mhux imkien ieħor. It-tqabbil bejn is-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-Istat tal-ISRAEL u s-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fil-pajjiżi foqra (u anke dawk f’sitwazzjoni ferm agħar mill-Armenja) ma jifformax il-bażi tal-pretensjonijiet tal-persuni b’diżabilità lejn l-Istat tal-Iżrael. . M’għandi l-ebda dubju li f’pajjiżi tat-tielet dinja jista’ jkun hemm sitwazzjonijiet li fihom jekk inti jew jien inweġġgħu,

 

David Cohen

assaf benyamini

Rigward it-trattament tal-Armeni, sempliċement ktibtlek għaliex jittrattaw lill-ISRAELIS b’mod rispettuż minkejja l-gwerra.

Int naturalment permess li tistaqsi kwalunkwe mistoqsija li trid… liberament.

Għadni ma nifhimx x’inhi r-rabta bejn iċ-ċittadini ta’ pajjiż tat-tielet dinja u s-sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael.

Mhux talli ma qabbiltx nies b’diżabilità fl-Iżrael ma’ nies b’diżabilità fl-Armenja, imma qabbilt is-sitwazzjoni ta’ nies b’saħħithom mas-sitwazzjoni ta ‘nies b’diżabilità fl-ISRAEL – huwa aħjar li tkun diżabbli fl-Iżrael milli ċittadin ordinarju fl-Armenja.

Għadni nistaqsi:

Għaliex iddaħħal il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fir-relazzjonijiet internazzjonali?

Din il-malafama tal-ISRAEL mhix bl-aktar mod stramb u bla bżonn possibbli?

Li jduru lejn poplu li jbati u jxejjer quddiem għajnejh b’talbiet li huma ħolma għalihom? X’inhu l-użu ta ‘dak? U x’għandhom x’jaqsmu mal-persuni b’diżabilità?

U għal darb’oħra: staqsi dak li trid u agħmel li trid, jien biss nistaqsi dwar il-loġika u għandha impatt bħal dan fuq ir-reputazzjoni tal-Istat tal-Iżrael?

 

kifsaf benyamini

awtur

 

David Cohen

Se niċċara (nerġa’) li m’hemm l-ebda tentattiv ta’ malafama lill-Istat tal-ISRAEL, u l-aħjar prova ta’ dan hija: Għadni nikteb hawn fuq Facebook, u jien id-dar u mhux f’detenzjoni fil-kantini tas-Sigurtà Ġenerali Servizz, fejn kont nibgħat kieku verament għamilt xi ħaġa bħal din… U ma nagħmel l-ebda talbiet quddiemhom: sempliċement ikkuntattjajt lil dawk in-nies mill-Armenja permezz ta’ websajts ta’ freelancers – u ħallastilhom ukoll ħlas sħiħ għall-kompiti li għalihom freelancers minn kwalunkwe pajjiż ieħor jirċievu wkoll ħlas sħiħ. Fil-korrispondenza tiegħi magħhom ippruvajt ħafna biex nitkellem fil-livell tal-għajnejn – u kienet tinkludi biss affarijiet li kienu teknikament u direttament relatati mal-kompitu li għalih kienu wkoll konnessi mal-istess websajts – u xejn aktar. Kif tafu dawn is-siti huma miftuħa għar-reġistrazzjoni għal nies minn pajjiżi madwar id-dinja kollha. Naħseb (u din hija ovvjament l-opinjoni personali tiegħi – u xejn aktar minn hekk) li aħna fl-ISRAEL aħna ħatja ta’ inġustizzja morali terribbli mwettqa taħt it-titlu apparentement innoċenti ta’ “esportazzjonijiet ta’ sigurtà” – li fil-qafas tagħha l-armi prodotti fil- L-Istat ta’ Iżrael jinbiegħu għal raġunijiet ta’ regħba biss lil reġimi jew organizzazzjonijiet dubjużi li jikkommettu atti ta’ qtil tal-massa – imma ovvjament l-ISRAELI medju dejjem se jkun ferm aktar komdu jgħid affarijiet bħal “mhix direttament relatat miegħi” jew “Jien” niddeċiedi dwar dan” jew “Mhux f’idejni” u dikjarazzjonijiet oħra li jistgħu jġegħluna nħossuna aħjar dwarna nfusna – wara kollox, min ikun verament lest jammetti li arma mibjugħa minn pajjiżu tintuża biex isiru reati terribbli bħal dawn? U tistaqsi għaliex iddaħħal il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità pubblika fl-ISRAEL fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali? Ukoll, nagħmel hekk b’għażla. Jiena ngħaqadt fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-ISRAEL fl-2007 – jiġifieri 15-il sena ilu. Matul is-snin, jien u ħafna nies oħra b’diżabilità ppruvajna niġġieldu l-inġustizzji terribbli li minħabba fihom ħafna nies b’diżabilità diġà sabu mewthom fit-triq b’kull mod possibbli, u mhux biss f’dimostrazzjonijiet: għadd ta’ appelli u laqgħat ma’ membri tal- Il-Knesset (il-parlament ISRAELI), jappella lill-istampa jew lil kull settur possibbli fl-Istat tal-ISRAEL. Wara li ġejt abbużat u gideb tant drabi, jien personalment (u jien’ jien nikteb hawn biss kif jidhru l-affarijiet mil-lat tiegħi – u ovvjament għal oħrajn l-affarijiet jistgħu jidhru differenti) Tlift kompletament il-fiduċja fid-diversi awtoritajiet tal-istat. Bħala l-aħħar rimedju ta’ disprament, nirrikorri għal ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali (u peress li spiss nirrikorri għal lingwi li ma naf xejn, u nuża t-traduzzjonijiet li ksibt għal dan il-għan minn kumpaniji tat-traduzzjoni, għalhekk f’ħafna każijiet jien tibgħat talbiet lil organizzazzjonijiet jew individwi mingħajr ma jkunu jafu xejn x’inhi l-identità tagħhom). L-appelli lill-partijiet barra mill-Istat tal-ISRAEL għandhom żewġ għanijiet: tentattiv biex tinħoloq kooperazzjoni ta’ tip jew ieħor bejn l-organizzazzjonijiet tal-persuni b’diżabilità fl-Istat tal-Iżrael u organizzazzjonijiet tal-persuni b’diżabilità minn postijiet oħra, kif ukoll attentat biex tistieden pressjoni minn barra fuq dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Istat tal-ISRAEL biex jibdew jieħdu ħsieb it-tbatijiet tagħna ftit aktar bis-serjetà. Trid tara dan bħala malafama tal-Istat tal-ISRAEL? Mela tafu xi: f’din il-materja naċċetta t-tort fuqi nnifsi – kif spjegajt ma bqajt l-ebda għażla jew possibbiltà oħra. Mil-lum, hemm lista twila ta’ kwistjonijiet li fihom ma tiġi offruta l-ebda soluzzjoni – allura tista’ tkompli targumenta kontrija li qed niffafama lill-Istat tal-ISRAEL – u fl-istess ħin nassigurakom li l-attitudni ta’ disprezz ta’ ħafna, ħafna awtoritajiet fl-Istat tal-ISRAEL f’tant każijiet fil-fatt jiggarantixxu li jien se nkun sfurzat li nkompli F’dan minħabba nuqqas ta ‘għażla. L-Istat tal-ISRAEL verament jibda jieħu ħsieb bis-serjetà, u mhux biss tghidha u tkompli tigdeb? F’dak il-każ inkun kuntent ħafna li nwaqqaf il-ġlieda u lanqas nibgħat ittra waħda oħra. Madankollu, sadattant, ma naraw l-ebda bidla fid-direzzjoni f’din il-materja – u l-kontinwazzjoni tal-politika fit-tul ta’ traskuraġni u disprezz ifisser li m’hemm l-ebda ċans għal xi ħaġa oħra. Allura trid issejħilha wkoll din il-malafama tal-Istat tal-ISRAEL? Għalhekk għandek kull dritt li taħsbu hekk dwar dawk li jagħmluha b’għażla – mhux se nargumenta ma’ dan. L-aħjar tislijiet, assaf benyamini. Allura trid issejħilha wkoll din il-malafama tal-Istat tal-ISRAEL? Għalhekk għandek kull dritt li taħsbu hekk dwar dawk li jagħmluha b’għażla – mhux se nargumenta ma’ dan. L-aħjar tislijiet, assaf benyamini. Allura trid issejħilha wkoll din il-malafama tal-Istat tal-ISRAEL? Għalhekk għandek kull dritt li taħsbu hekk dwar dawk li jagħmluha b’għażla – mhux se nargumenta ma’ dan. L-aħjar tislijiet, assaf benyamini.

 

David Cohen

kifsaf Benyamini

Anke jekk tikkalunnja ħażin lil Iżrael, huma ma jdaħħlukx il-ħabs. demokrazija…

U jien ma niġġudikakx għall-uġigħ tiegħek u ma niġġudikakx għat-tbatija tiegħek.

Agħmel dak li taħseb li se javvanza.

Nassigurakom li l-ebda pressjoni internazzjonali mhi se tikkawża li l-Istat tal-ISRAEL jagħti aktar flus lill-persuni b’diżabilità pubblika, hija kwistjoni interna tal-istat u l-istat jagħti ammonti raġonevoli lill-persuni b’diżabilità meta mqabbel ma ‘pajjiżi oħra tal-Punent, għalhekk hija redikola taħseb li xi ħadd se jintervjeni u ċertament organizzazzjonijiet jew nies minn pajjiżi tat-tielet dinja.

Naqbel li verament mhux biżżejjed u li huwa possibbli u meħtieġ li tingħata aktar (u hemm min jieħu minnu) – iżda kif imsemmi: l-ebda pressjoni esterna mhi se tgħin – u iva, hija forma ta’ malafama tal-Istat tal-ISRAEL.

L-Istat tal-ISRAEL jinsab f’post fejn l-għedewwa tiegħu kollha qed ifittxu modi kif jikkategorizzawh, u fortunatament għalina, ħafna mill-għedewwa tagħna jkunu kuntenti li jgħixu hawn u jaċċettaw il-kundizzjonijiet li l-persuni b’diżabilità tagħna jirċievu hawn.

Saħħa tajba lilek

 

David Cohen

Għandek raġun. Kif spjegajt, aħna bħala persuni b’diżabilità ma fadalx għażla oħra.

 

Lior Pasternak

Mill-esperjenza tiegħi mal-Armeni kemm fl-Amerika kif ukoll fil-Ġappun, huma għandhom rispett lejn il-Lhud b’“mod realistiku, tqil u suspettuż”, u dan ġej mill-Kristjaneżmu li huwa pprattikat fl-Asja Ċentrali meta mqabbel mal-Kristjaneżmu tal-Punent.

Innutajt li ma tantx jgħidu “Ġesù Kristu” b’differenza mill-Amerikani, u b’mod ġenerali huma magħluqa u ‘l bogħod, indunajt li din hija l-kultura tagħhom, li ma jitkellmux u jgħaqqdu ma’ nies li mhumiex tagħhom. Dan il-mod jekk qalu kelma tajba hija edukat.

kifsaf benyamini .

awtur

Lior Pasternak

grazzi tat-tweġiba. Ħsejjes interessanti xorta waħda.

 

Bruria Ginton-Lavanda

Lior Pasternak

Ara naqra, l-esperjenza tiegħi fl-Amerika ta’ Fuq hija daqsxejn differenti – nesperjenza u nara qrubija u fratellanza, inklużi żwiġijiet bejn Lhud u Armeni. Ħafna Lhud, bilfors, jgħidu wkoll “Ġesù Kristu,” jew “Suite Ġesù”, mingħajr ebda intenzjoni jew akkuża reliġjuża, bħalma ħafna jgħidu “Alla Qawwija”, “Mulej tad-dinja,” eċċ. B’intenzjoni reliġjuża u mingħajrha , imma minn drawwa li ma għandhiex l-intenzjoni li tagħmel ħsara, iżda li tesprimi xokk/istagħġib, jew ċajt witty.

Mhux diffiċli li wieħed jifhem li l-Azeris tal-Iran, bħall-popli l-oħra mhux Persjani tal-Iran, jistgħu jgħinu lilhom infushom u lill-Lvant Nofsani biex jirritornaw għall-jiem ta’ qabel ir-rivoluzzjoni Shiite. Jekk jista’ jkun, ikun tajjeb li ssib mod diplomatiku biex tibqa’ f’relazzjonijiet fraterni mal-Armeni wkoll, mhux biss għax Charles Ezenborian (Ezenbor) għamel l-aktar “Haidisher Maman” kommoventi, imma għax huma wkoll sofrew olokawst serju “minħabba ” għar-reliġjon tal-iskjavitù (fit-Turkija).

7) Hawn taħt hawn il-post li ppubblikajt fuq in-netwerk soċjali Facebook dwar l-imġieba tan-netwerk Shufersal lejja (se ninnota li n-numri tat-telefon li fihom ma kienx hemm tweġiba min-netwerk huma: 972-1-800-56-56 -56 u: 972-3-9481515).

 

Illum, il-Ġimgħa, 2 ta’ Settembru, 2022, irċevejt kunsinna fid-dar tiegħi minn Shufersal-Tbaħħir, li kien jinkludi wkoll Yedioth Ahronoth tal-Ġimgħa ngazzetta. Kif tafu, gazzetta tas-Sibt Yedioth Ahronoth tiswa madwar NIS 20, u tinkludi, minbarra l-parti prinċipali tagħha, supplimenti.

Madankollu, għal raġunijiet mhux magħrufa l-katina Shufersal iddeċidiet li twassal biss il-parti prinċipali tal-gazzetta mingħajr is-supplimenti.

Nemmen li meta klijent jordna prodott u jħallas għalih, għandu jirċievi l-istess prodott kollu kemm hu – u mhux parti minnu biss. Hija kwistjoni ta’ prinċipju.

Barra minn hekk: meta nipprova nistabbilixxi kuntatt bit-telefon man-netwerk Shufersal biex niċċara l-kwistjoni, ħadd ma jwieġeb it-telefon u s-sejħiet jiġu skonnettjati immedjatament waħda wara l-oħra.

Nemmen li dan mhux mod xieraq ta’ kondotta.

Tislijiet,

assaf benyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757.

Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

8)Se ninnota li jien kelliem l-Ebrajk, u l-għarfien tiegħi ta’ lingwi oħra huwa limitat ħafna. Ħlief għal livell medju sa baxx tal-Ingliż u livell baxx ħafna tal-Franċiż, m’għandi l-ebda għarfien ieħor f’dan il-qasam.

Jien għamilt użu mill-għajnuna ta’ kumpanija tat-traduzzjoni professjonali biex nikteb din l-ittra.

9) Hawn taħt hawn diversi links, li permezz tagħhom tista’ ssib aktar informazzjoni dwari u dwar il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael li fiha nipparteċipa:

 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/AssafBenyamini

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://open.spotify.com/show/4KKwFBQBwwapfWMb1tvdEw

https://vk.com/id384940173

www.tiktok.com/@assafbenyamini

 https://disability5.com/

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 https://www.4shared.com/folder/oOyYCabv/_online.html

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

                - sibt żball? Għidli dwarha -

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE