Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> influencers - מידע לאנשים עם מוגבלויות

influencers

Lil:

Suġġett: Għajnuna minn influencers.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-2007 ngħaqadt fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael. Mill-10 ta’ Lulju 2018, qed nagħmel dan bħala parti mill-moviment trasparenti ta’ persuni b’diżabilità “Nitgaber” li ngħaqadt miegħu.

Kif nafu, nies li jippruvaw jippromwovu diversi affarijiet fuq l-Internet bħal prodotti, websajts li huma proprjetarji u f’ħafna każijiet ukoll ġlidiet soċjali ta’ diversi tipi kultant jiġu megħjuna minn network influencers – nies famużi (l-hekk imsejħa “ċelebritajiet”) li jippromwovu l-ideat tagħhom għal ħlas estremament għoli.

Il-mistoqsija tiegħi lilek hija: Taf mudell ekonomiku, li bl-għajnuna tiegħu anke nies bħali, li jgħixu bi dħul baxx, jistgħu jintegraw f’format bħal dan?

Tislijiet,

Asaf Benjamin.

A. Hawn taħt hawn il-messaġġ, li qsamt fil-grupp ta’ Facebook “The Morning World”:

 

Asaf BenjaminmaqsumaGrupp.

Minuta Wieħed

 

lil: “id-dinja filgħodu“.

Suġġett: Fastidju bit-telefon.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-aħħar jumejn (qed nikteb dan il-kliem nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Novembru, 2022 fl-10:20 am) kont qed nirċievi telefonati inkwetanti fuq in-numru tal-linja fissa tad-dar tiegħi 972-2-6427757, fejn kull darba l-iskuża tkun differenti: darba xi ħadd jippretendi li hu impjegat ta’ kumpanija Electricity u jidher li pprova jisraqli flus b’dan il-mod, darba oħra xi ħadd ippretendi li hu impjegat tal-Bank Leumi li milli jidher aġixxa għall-istess skop, darba oħra xi ħadd ippretendi li hu pulizija uffiċjal biex ibeżżagħni, u darba oħra telefonata minn mara li introduċiet ruħha, suppost bħala ħabiba ta’ ommi.

Se nirrimarka li minkejja t-talbiet espressi tiegħi minn dawn in-nies biex jieqfu jċemplu, jibqgħu jagħmlu hekk. Sfortunatament, it-tentattivi kollha tiegħi biex il-fastidju jieqaf (inkluż it-tentattiv tiegħi li nispjegalhom li dan huwa reat kriminali għall-iskopijiet kollha u li żgur jistgħu jmorru l-ħabs minħabba dan) ma jgħinux, u dawn in-nies ikomplu jċemplu. għal darb’oħra u għal darb’oħra, u wkoll saħta u jhedduni eżatt hekk u għall-ebda raġuni jew ġustifikazzjoni.

Nixtieq nirrimarka li peress li t-telefon fiss tiegħi 972-2-6427757 m’għandux display li juri n-numru minn fejn qed isiru dawn it-telefonati, ma nafx minn liema numri qed isiru dawn it-telefonati – sejħiet li saru lbieraħ. bejn wieħed u ieħor bejn is-sigħat tas-16:00 u t-23:00 (dan huwa bejn wieħed u ieħor 30 sa 40 darba li sejħu dawn in-nies – m’għandix in-numru eżatt).

Għall-ħabta tat-20:30 ċemplitli mara dwar din il-materja li introduċiet lilha nnifisha bħala l-omm tat-tfal li għamlu dawn it-telefonati ta’ fastidju, u skont hi talbitni niskuża ruħi għall-għemil tagħhom u qaltli li kienet “xokkjata” b’dan. Ftit tal-ħin wara, sejjaħli raġel li introduċa ruħu bħala Itay ben Shmuel, u sostna li kien missier dawn it-tfal, u li aġixxa kontrihom bi vjolenza fiżika bħala “kastig” għal dawn il-konversazzjonijiet inkwetanti. Huwa tani t-telefon tiegħu

numru 972-54-7777143 – u dan sabiex “jirrapporta” lilu jekk u meta l-fastidju se jkompli.

Madankollu, anke wara dawn iż-żewġ telefonati, il-fastidju ma waqafx – u l-fastidjaturi saħansitra ċempluli llum fis-7:44 ta’ filgħodu biex jagħtuni “wake up call”. I mdendel immedjatament.

U fil-qosor: m’għandi l-ebda familjarità ma ‘dawn in-nies, u ma nifhimx għaliex isejħuli u dak li jridu minn ħajti.

U fid-dawl tal-fatt li t-talbiet ripetuti tiegħi mingħandhom biex ma nieqafx iċempel sempliċement ma jgħinux, qed nipprova nifhem x’jista’ jsir f’sitwazzjoni bħal din.

Safejn naf jien il-fastidju bit-telefon huwa reat kriminali.

Se nirrimarka li jien persuna b’diżabbiltà u marida, u m’għandi l-ebda ħila biex nittratta ma’ nies bħal dawn – u sempliċiment ninsab mitluf quddiem dawn il-fastidji li sempliċiment ma jieqfux.

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

 

B. Hawn taħt hawn il-post, li qsamt fil-grupp ta’ Facebook “Il-vittmi tal-kriminalità jitolbu drittijiet”:

 

Asaf BenjaminmaqsumaGrupp.

 

19-il siegħa

Lil: “reat ta’ diżgrazzja drittijiet jitolbu“.

Suġġett: fastidju bit-telefon.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-aħħar jumejn (qed nikteb dan il-kliem nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Novembru, 2022 fl-10:20 am) kont qed nirċievi telefonati inkwetanti fuq il-linja fissa tad-dar tiegħi

numru 972-2-6427757, fejn kull darba l-iskuża tkun differenti: darba xi ħadd taparsi impjegat ta’ kumpanija Electricity u jidher li pprova jisraqli flus b’dan il-mod, darba oħra xi ħadd ippretendi li hu impjegat tal-Bank Leumi li milli jidher aġixxa għall-istess għan, darba oħra xi ħadd ippretendi li hu pulizija biex ibeżżagħni, u darba oħra telefonata minn mara li introduċiet ruħha, suppost bħala ħabiba ta’ ommi.

Se nirrimarka li minkejja t-talbiet espressi tiegħi minn dawn in-nies biex jieqfu jċemplu, jibqgħu jagħmlu hekk. Sfortunatament, it-tentattivi kollha tiegħi biex il-fastidju jieqaf (inkluż it-tentattiv tiegħi li nispjegalhom li dan huwa reat kriminali għall-iskopijiet kollha u li żgur jistgħu jmorru l-ħabs minħabba dan) ma jgħinux, u dawn in-nies ikomplu jċemplu. għal darb’oħra u għal darb’oħra, u wkoll saħta u jhedduni eżatt hekk u għall-ebda raġuni jew ġustifikazzjoni.

Nixtieq nirrimarka li peress li t-telefon fiss tiegħi 972-2-6427757 m’għandux display li juri n-numru minn fejn qed isiru dawn it-telefonati, ma nafx minn liema numri qed isiru dawn it-telefonati – sejħiet li saru lbieraħ. bejn wieħed u ieħor bejn is-sigħat tas-16:00 u t-23:00 (dan huwa bejn wieħed u ieħor 30 sa 40 darba li sejħu dawn in-nies – m’għandix in-numru eżatt).

Għall-ħabta tat-20:30 ċemplitli mara dwar din il-materja li introduċiet lilha nnifisha bħala l-omm tat-tfal li għamlu dawn it-telefonati ta’ fastidju, u skont hi talbitni niskuża ruħi għall-għemil tagħhom u qaltli li kienet “xokkjata” b’dan. Ftit tal-ħin wara, sejjaħli raġel li introduċa ruħu bħala Itay ben Shmuel, u sostna li kien missier dawn it-tfal, u li aġixxa kontrihom bi vjolenza fiżika bħala “kastig” għal dawn il-konversazzjonijiet inkwetanti. Huwa tani t-telefon tiegħu

numru 972-54-7777143 – u dan sabiex “jirrapporta” lilu jekk u meta l-fastidju se jkompli.

Madankollu, anke wara dawn iż-żewġ telefonati, il-fastidju ma waqafx – u l-fastidjaturi saħansitra ċempluli llum fis-7:44 ta’ filgħodu biex jagħtuni “wake up call”. I mdendel immedjatament.

U fil-qosor: m’għandi l-ebda familjarità ma ‘dawn in-nies, u ma nifhimx għaliex isejħuli u dak li jridu minn ħajti.

U fid-dawl tal-fatt li t-talbiet ripetuti tiegħi mingħandhom biex ma nieqafx iċempel sempliċement ma jgħinux, qed nipprova nifhem x’jista’ jsir f’sitwazzjoni bħal din.

Safejn naf jien il-fastidju bit-telefon huwa reat kriminali.

Se nirrimarka li jien persuna b’diżabbiltà u marida, u m’għandi l-ebda ħila biex nittratta ma’ nies bħal dawn – u sempliċiment ninsab mitluf quddiem dawn il-fastidji li sempliċiment ma jieqfux.

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Ser ninnota li sfortunatament fl-aħħar siegħa (qed nikteb dan il-kliem nhar il-Ħamis, 17 ta’ Novembru 2022 fis-2:20 pm) reġa’ beda l-fastidju – u din id-darba bi skuża partikolarment dardir, diżgustanti u xokkanti: fastidju. li jsostni li qed “ifittex pimp”. Ipprova wkoll jagħmilli pressjoni għax se nħassar l-ilment tal-pulizija li ppreżentajt f’din il-kwistjoni dalgħodu – xi ħaġa li m’għandi l-ebda ħsieb nagħmel fl-ebda każ.

2) In-numri tal-WhatsApp li minnhom sar ftit mill-fastidju:

972-53-2432354. u: 972-52-7807839. u: 972-53-5277840.

u: 972-53-6285507. u: 972-53-7120201. u: 972-54-5605887. u: 972-50-6829098.

 

C. Hawn taħt hawn il-messaġġ li rċevejt mingħand il-Pulizija ta’ Iżrael dwar l-għeluq tal-ilment f’din il-kwistjoni – u dan mingħajr ma għamilt xejn waqt li l-fastidju jibqa’ għaddej (eżempju tal-abbuż ħażin tal-awtoritajiet fl-Istat ta’ Iżrael kontra ċ-ċkejken ċittadin):

prevenuti

assaf benyamini< [email protected] >

Lil:

Poetiku. io

[email protected]

 [email protected]

L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru fis-1:06

Hello, assaf benyamini

Oħroġ

Informazzjoni fil-fajls

Formoli biex tniżżel Ġestjoni ta’ mezzi ta’ kuntatt

Ebrajk Gwida tad-Drittijiet ta’ Informazzjoni Ġenerali

 

Kawża numru 5191582022

Ġestjoni tal-komunikazzjoni

Stampa Aġġornamenti0Involuti0Imsieħba0Data tal-Aħħar Aġġornament 22/11/2022Żid indirizz tal-email mad-deskrizzjoni tal-każ Żid deskrizzjoni tal-każ Stat tal-każ Ittieħdet deċiżjoni biex il-każ jingħalaq u ma jitħarrkux is-suspettati. Tintbagħatlek notifika bil-miktub dwar id-deċiżjoni u d-dritt tiegħek li tressaq appell, fi żmien 60 jum minn meta tirċievi n-notifika. L-unità investigattiva hija: Aham Moriah u n-numru tat-telefon tal-koordinatur tal-investigazzjoni huwa: 5683200 972-2 Tista’ tirċievi r-raġuni għall-għeluq tal-każ bil-mod li ġej: Jekk trid tirċievi r-raġuni għall-għeluq tal-każ, ikklikkja fuq il- link: Nixtieq nirċievi r-raġuni għall-għeluq tal-każ.

 

Involut fil-każ Ma nstab l-ebda sieħeb involut fil-każ Żid msieħba L-ebda sieħeb ma nstab fil-każ”

https://mena.police.gov.il/menasite/data/tikdetails#:~:text=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%2C%20%D7%90%D7% A1%D7%A3%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99,%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7 %90%D7%95%20%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7

 

D. Hawn taħt hemm il-messaġġ, li qsamt fil-grupp Facebook “Lejla ta’ konversazzjonijiet Ma’ Avi Katz103FM“:

 

Al: “Konversazzjonijiet bil-lejl ma’ Avi Katz 103FM”.

Suġġett: pariri ġurnalistiċi.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-2007, ngħaqadt fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael, u mill-10 ta’ Lulju 2018, ilni nagħmel dan bħala parti mill-moviment “Nittaber” li ngħaqadt miegħu. Fil-moviment “Nitgaber” nippruvaw nippromwovu d-drittijiet tal-“persuni b’diżabbiltà trasparenti” – nies bħali li jbatu minn diżabbiltà u problemi ta’ saħħa gravi li ma jidhrux b’mod viżibbli minn barra – li tikkawża diskriminazzjoni fir-rigward ta’ persuni b’diżabbiltà oħra wkoll .

Se nirrimarka li s-suċċessi fl-avvanz tal-ġlieda kienu estremament limitati, u anke llum (qed nikteb dan il-kliem nhar il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju 2022) id-diversi awtoritajiet fl-Istat ta’ Iżrael ma jikkoperawx magħna – u ma jagħmlu xejn ħlief tirreferi magħna ‘l quddiem u ‘l quddiem sekonda wara.

Wara li ħafna appelli lill-midja Iżraeljana u artikli ppubblikati fiha (f’xi wħud minnhom ipparteċipa wkoll il-kittieb ta’ din l-ittra) ma għenux, ħsibt li nipprova kors ieħor ta’ azzjoni: appell lill-midja barranija barra l-Istat ta’ Iżrael, f’tentattiv li jinstabu ġurnalisti minn partijiet differenti tad-dinja li juru interess fis-suġġett.

Għalhekk, nixtieq nistaqsik: Għandek xi ideat dwar il-modi kif dan jista’ jsir?

Tislijiet,

assaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Il-maniġer tal-moviment “Nitgaber”, li huwa wkoll il-fundatur tiegħu, hija s-Sinjura Tatiana Kaduchkin, u n-numru tat-telefon tagħha huwa:

972-52-3708001.

Tista’ tikkuntattjaha bit-telefon bejn il-Ħdud u l-Ħamis bejn il-11:00 u t-20:00 ħin Iżraeljan – u dan ħlief għall-vaganzi Lhud u l-vaganzi varji Iżraeljani.

Il-websajt tal-moviment tagħna: https://www.nitgaber.com/

2) Hawn taħt hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment tagħna, kif dehru fl-istampa:

Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment ‘Nitgaber’ biex tgħin lil dawk li hi ssejjaħ ‘id-diżabbli trasparenti’. S’issa, madwar 500 ruħ minn madwar l-Istat ta ‘Iżrael inġabru fil-moviment tagħha. F’intervista ma’ Yoman ta’ Channel 7, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-aġenziji rilevanti, sempliċiment għax huma trasparenti.

Skond hi, il-popolazzjoni b’diżabilità tista ‘tinqasam f’żewġ gruppi: b’diżabilità b’siġġu tar-roti u b’diżabilità mingħajr siġġu tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għaliex, skont hi, ma jirċievux l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabbiltà b’siġġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità.

Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn l-għajnuna tas-servizzi addizzjonali li huma intitolati għalihom persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu allowance ta’ diżabilità baxxa mill-Assigurazzjoni Nazzjonali, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance għall-kumpanija, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.

Skont ir-riċerka li saret minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael tal-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż. Ir-riċerka li għamlet tgħid ukoll li r-rata ta’ suwiċidju fosthom hija għolja. Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tpoġġi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex, skont hi, normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda skont hi dawk li kapaċi jgħinu ma jisimgħux u dawk li jisimgħu huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux. għajnuna.

Issa tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex jikkuntattjawha ħalli tkun tista’ tgħinhom. Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni minn persuni b’diżabilità li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

3) Il-websajt tiegħi:  https://www.disability55.com/

4) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

5) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: ass.benyam[email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

6) Hawn taħt hawn diversi links, li permezz tagħhom tista’ ssib aktar informazzjoni dwari u dwar il-ġlieda tal-persuni b’diżabilità li jiena nipparteċipa fiha:

https://www.facebook.com/groups/545981860330691/

https://soundcloud.com/user-912428455

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/…/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7…/

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 

https://www.themarker.com/…/0000017f-e189-d7b2-a77f…

E. Din li ġejja hija l-ittra tiegħi lis-Sinjura Yochi Chibotero, chairwoman tal-forum “Otzma” – forum għall-familji ta ‘nies feruti mentalment:

 

L-ittra tiegħi lis-Sinjura Yochi Chibotero, chairwoman tal-forum “Otzma” – forum għall-familji ta ‘nies feruti mentalment.

 [email protected]

Il-Ħadd 20 ta’ Novembru fit-8:35

Hello lis-Sinjura Yochi Chibotero:

 

Fil-jiem li ġejjin (għadni ma nafx eżatt meta) forsi nkun nista’ nidħol fuq l-erja fuq l-ispettaklu ta’ Avi Katz fuq ir-radju bla waqfien – f’intervista dwar il-popolazzjoni b’diżabbiltà u sfidi mentali u kwistjonijiet oħra relatati.

Bħala xi ħadd li jgħix f’ambjent terapewtiku għal min iweġġa’ mentalment f’Ġerusalemm u li ilu jipparteċipa fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael mill-2007, huwa importanti għalija, jekk u meta nista’ mmur fuq l-arja (għadu mhux ċert ) biex nitkellem dwar problemi li tiffaċċja s-sistema terapewtika kollha kemm hi u mhux dwar id-diffikultajiet personali tiegħi biss.

Għalhekk, jekk hemm affarijiet li taħseb li għandhom jitpoġġew fuq l-aġenda pubblika u titkellem dwarhom fil-midja, tista’ tiktebli dwarhom. Naturalment, dawn huma biss kwistjonijiet ġenerali – u mingħajr ma nsemmu l-ismijiet tal-membri tal-persunal / trattament jew l-ismijiet tal-pazjenti. Ovvjament, peress li dan huwa programm tar-radju, il-ħin allokat lili jista’ ma jkunx wisq – fi kwalunkwe każ, se nipprova minn kollox.

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St., entratura A ‘-appartament numru 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

 

F. Hawn taħt hawn 3 stejjer li ktibt:

 

                                                   Storja numru 1 – l-għargħar tal-pjanuri:

 

Is-sena hija l-2100. Wara li l-kriżi tal-klima marret għall-agħar, ħafna bliet kostali fid-dinja qed ibatu dejjem aktar mill-għargħar – u popolazzjonijiet dejjem akbar qed jabbandunawhom u jmorru jgħixu fil-muntanji. L-impatt fuq is-suq tad-djar huwa deċiżiv: l-akkomodazzjoni fl-ibliet kostali abbandunati hija baxxa ħafna u xi drabi tista ‘tinkera b’xejn. Min-naħa l-oħra, fiż-żoni muntanjużi l-prezzijiet tad-djar huma għoljin ħafna u parti żgħira ħafna biss tal-popolazzjoni għandha l-opportunità li tixtri jew tikri appartamenti hemmhekk. Ħafna żoni ta’ slums b’rati ta’ kriminalità immaġinarja huma kkonċentrati fuq il-bajjiet – u l-ebda gvern fid-dinja ma jista’ jindirizza s-sitwazzjoni.

Ħafna popolazzjonijiet foqra miż-żoni kostali jippruvaw jinfiltraw ir-residenzi tas-sinjuri fil-muntanji għoljin u jieħdu f’idejhom żoni ta ‘distretti lussużi f’Kech. F’dawn il-kunflitti, kull waħda mill-partijiet – ir-residenti tal-ibliet kostali min-naħa waħda, kif ukoll dawk li jgħixu fil-muntanji min-naħa l-oħra li qed jippruvaw jiddefendu djarhom, jorganizzaw armati privati. L-abitanti sinjuri tal-muntanji jirrifjutaw bis-sħiħ li jgħinu lir-residenti taż-żoni kostali – anke meta d-diżastri fiż-żoni kostali qed isiru agħar u agħar.

Id-diversi istituzzjonijiet tal-gvern, li kollha mxew lejn ir-reġjuni muntanjużi, mhumiex lesti li jisimgħu l-problemi tagħna u juru opaċità terribbli anke quddiem traġedji umani u diżastri kbar. Aħna, ir-residenti ta’ l-inħawi ċatti, sibna ruħna f’dead end: ovvjament iż-żieda fil-livell tal-baħar li kkawżalna u tikkawżalna dejjem aktar diżastri mhix taħt il-kontroll tagħna – u l-ħażen tal-popolazzjonijiet tal-muntanji wkoll ma tħallilna l-ebda għażla. imma li tibqa’ tipprova tilħaq id-djar tas-sinjuri u aktar u aktar attentati biex jieħdu f’idejhom bil-forza.

U l-futur? Ilkoll hawn fuq il-kosta se nsibu l-imwiet tagħna fi żmien qasir – bħala riżultat tal-għargħar jew f’waħda mill-battalji tagħna kontra l-popolazzjonijiet sinjuri u ħżiena.

X’alleanza stramba: is-sinjuri u l-muntanji fuq naħa, u l-baħar fuq in-naħa l-oħra li jifgaw lilna l-foqra minn kull naħa u jikkawżaw il-qerda tagħna…

                                                   Storja numru 2 -Is-Sinkhole tat-Tama:

Mad-dinja kollha qed tiżviluppa fergħa ġdida tat-turiżmu: turisti li jiġu jaraw is-sinkholes li nfetħu f’postijiet differenti. Il-fluss dejjem jikber ta ‘turisti jġiegħel lill-kumpaniji turistiċi kontinwament ifittxu aktar u aktar postijiet ta’ sinkholes fejn it-turisti jistgħu jaraw. Bħala parti minn dawn it-tfittxijiet, ħafna kumpaniji tat-turiżmu joħolqu kuntatt illegali ma’ kuntratturi tal-kostruzzjoni f’ħafna postijiet fid-dinja – u bi skambju għall-ħlas li jirċievu dawk il-kuntratturi, jimpenjaw ruħhom mal-kumpaniji tat-turiżmu biex joħolqu nuqqasijiet u ħsarat fil-kostruzzjoni li se jikkawżaw. il-formazzjoni ta ‘sinkholes addizzjonali li t-turisti jistgħu josservaw.

F’din is-sitwazzjoni, qed tiġi stabbilita organizzazzjoni internazzjonali msejħa “The International Sinkhole Warriors” – organizzazzjoni li l-għan tagħha huwa li tiġġieled kontra n-normi ġodda u problematiċi u li tipprova tirritorna l-industrija tal-kostruzzjoni kollha għall-post ċar u san fejn kien xieraq. – u dan fid-dawl tal-ħafna vittmi li huma kkawżati bħala riżultat tas-sinkholes u difetti fil-kostruzzjoni. Din l-organizzazzjoni tmexxi kampanja, li tappella lill-gvernijiet tad-dinja biex iwettqu ġlieda ħafna aktar aggressiva kemm kontra l-kumpaniji tat-turiżmu li jħallsu t-tixħim lill-kuntratturi, kif ukoll kontra l-kuntratturi tal-kostruzzjoni li jaċċettaw li jaċċettawha u li jippromulgaw liġi li jistipula l-piena tal-mewt għal kull min jinstab ħati tagħha. Il-kampanja hija ta’ suċċess, u tabilħaqq ħafna kuntratturi tal-kostruzzjoni,

Fl-Istat ta’ Iżrael, żagħżugħ mill-komunità ultra-ortodossa nqabad u akkużat il-qorti, u nstab ħati wkoll ta’ ħafna minn dawn it-tranżazzjonijiet. Tqum protesta pubblika wiesgħa li titlob biex ma jiġix eżegwit u jikkuntenta li jibgħatu l-ħabs għall-kumplament ta’ ħajtu. Il-kampanja tinkludi slogans ikrah u provokattivi ħafna – madankollu tgħin u ż-żagħżugħ li kien responsabbli għal dawk it-tranżazzjonijiet serji kollha tabilħaqq intbagħat il-ħabs u ma ġiex eżegwit. Fl-ewwel jum tiegħu wara l-bars, infetħet sinkhole fil-kamra tal-priġunier – u minn dakinhar ħadd ma seta’ jsibha. Isiru tfittxijiet estensivi għalih, il-pulizija tinvestiga l-qraba tiegħu kollha, sħabu, l-istaff tal-ħabs u l-priġunieri l-oħra,

Jinqalgħu ħafna spekulazzjonijiet: xi wħud jemmnu li s-sinkhole fil-ħabs ikkawżat il-formazzjoni ta’ mina li minnha ħarab il-priġunier u beda jgħix f’art barranija b’identità falza. Xi wħud isostnu li hu baqa’ fil-qiegħ tas-sinkhole u priġunieri oħra żguraw li bil-moħbi iwasslulu l-ikel u l-bżonnijiet bażiċi. U xi wħud isostnu li r-raġel inqatel, iżda l-ġisem tiegħu ma nstabx.

Madankollu, il-misteru jibqa’, u ħadd ma jaf fejn għeb il-priġunier fl-ewwel jum tal-ħabs tiegħu.

                                                 Storja numru 3 – il-protesti tal-kavjar:

Kif tafu, fil-politika Franċiża hemm kunċett imsejjaħ “Left Caviar”. Ir-referenza hija għal nies tax-xellug li huma f’pożizzjonijiet ta’ poter fil-gvern, li allegatament jappoġġjaw il-valuri tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet taċ-ċittadini għal eżistenza minima b’dinjità, iżda fil-prattika jgħixu stil ta ‘ħajja ta’ ħela u ostentati għal tali. sa punt li tiġi a skapitu tad-drittijiet għal eżistenza minima b’dinjità ta’ dawk il-popolazzjonijiet żvantaġġati li għalihom jidher li l-istess politiku qed jitlob inkwiet.

Fi Franza, jitla’ fil-poter partit wieħed tax-xellug, li fih ma jsiru l-ebda elezzjonijiet interni. Dan il-partit tabilħaqq ġie elett f’elezzjonijiet demokratiċi, iżda nħolqot sitwazzjoni li fiha l-istil ta’ ħajja flamboyant tal-kap tal-partit huwa tant flamboyant li l-ekonomija Franċiża kollha tiġġarraf: il-bini tal-palazzi lussużi tal-ħakkiem il-ġdid ma jħalli l-ebda baġit għal xi fergħa oħra. tal-ekonomija: l-isptarijiet u l-iskejjel kollha huma magħluqa, mhux toroq asfaltati, u ma fadalx baġits anke għall-eżistenza tal-forzi tas-sigurtà – armata jew pulizija. Il-pubbliku Franċiż jagħmel użu tajjeb mis-sitwazzjoni, u fin-nuqqas ta ‘forzi tal-pulizija jiddeponi lill-ħakkiem f’rivoluzzjoni vjolenti u l-folla rrabjata tesegwixxih mingħajr proċess.

L-organizzazzjonijiet tad-dimostranti jistabbilixxu reġim ġdid – li sfortunatament jikkawża wkoll l-istess inġustizzji soċjali f’isem l-allegati valuri “xellugi” – u l-gvern il-ġdid jissostitwixxi l-bandiera ta ‘Franza bi bandiera ġdida bi stampa ta’ flixkun ta ‘ kavjar miksur. Il-gvern il-ġdid jikkonfiska l-palazzi kollha tal-ħakkiem preċedenti – u bħala riżultat jirnexxielu jiffinanzja forzi tas-sigurtà li se jrażżnu b’mod brutali d-dimostrazzjonijiet kollha.

Isiru dimostrazzjonijiet mad-dinja kollha li fihom il-pubbliku jesprimi rabja kbira billi jieħu fliexken tal-kavjar u jitfagħhom fl-ambaxxati Franċiżi fid-diversi pajjiżi.

Minħabba l-prezz għoli tal-kavjar, dawn id-dimostrazzjonijiet iwasslu għal kriżi ekonomika qawwija fid-dinja kollha – li tegħreq għal ħafna snin li fiha jmutu bil-ġuħ mijiet ta’ miljuni ta’ nies. Għal ħafna snin li ġejjin, se jsiru gwerer ċivili brutali madwar id-dinja – li fihom il-popolazzjonijiet ikomplu juru quddiem l-ambaxxati Franċiżi minn naħa – iżda fl-istess ħin jibqgħu jġorru l-konsegwenzi devastanti tagħhom minħabba l-mod kif huma. jitmexxew.

G. Hawn taħt hawn l-ittra li bgħatt lill-kumpanija Asher Communications:

assaf benyamini< [email protected] >

Lil:

[email protected]

It-Tlieta, 22 ta’ Novembru fil-5:35 pm

Tislijiet lill-kumpanija “Asher Communications”:

In kwistjoni: fornitur tal-internet barrani.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jiena klijent tal-kumpanija “Bezeq” miż-żona ta’ Ġerusalemm, u abbona għas-servizz ta’ konnessjoni tal-Internet u linja tat-telefon.

Fl-aħħar sena (qed nikteb dan il-kliem nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru 2022 – ftit sigħat qabel ix-Xabbat) imġieba partikolarment għajbna min-naħa tagħhom ġiet ripetuta għal darb’oħra: minkejja li jien abbonat, u nħallas ukoll l-aħjar tal-flus tiegħi għas-servizz tal-fibra ottika, il-konnessjoni tal-Internet tiskonnettja għal darb’oħra – Eżatt hekk u għall-ebda raġuni. Ukoll, xi drabi paġni tal-web ta ‘siti kompletament leġittimi ma joħorġux, eżatt hekk u għall-ebda raġuni. Ukoll f’ħafna każijiet is-surfing fuq l-Internet isir bil-mod ħafna – ukoll mingħajr ebda raġuni jew ġustifikazzjoni. Kull darba li nikkuntattja lit-timijiet tekniċi ta’ Bezeq, il-problema tissolva fil-ħin – madankollu, dejjem terġa’ tirrepeti ruħha ftit tal-ħin wara. Tlabthom ħafna drabi biex jirranġaw il-problemi kollha darba għal dejjem,

Il-mistoqsija tiegħi hija: Huwa teknikament possibbli li tirċievi servizz minn fornitur tal-internet barrani (li jinsab barra mit-territorju tal-Istat tal-Iżrael)? Jew huwa minħabba l-fatt li “Bezeq” għandu monopolju fuq l-infrastruttura li tasal id-djar fl-Iżrael, li anke jekk jirnexxieli nikkonnettja ma ‘fornitur tal-internet barrani fil-fatt ma jkollu ebda tifsira u għalhekk test bħal dan ma jkunx meħtieġ f’ l-ewwel post?

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: assaf [email protected] u: assaf[email protected] u: [email protected] u: [email protected]

3) Il-websajt tiegħi:https://www.disability55.com/

Lil:

Suġġett: azzjonijiet fuq is-sit.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

 

Jien il-proprjetarja tas-sit multilingwi https://www.disability55.com/ li jittratta l-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità.

Is-sit tiegħi kien mibni fuq sistema ta’ wordpress.org – u maħżun fuq is-servers ta’ servers24.co.il.

Jien interessat fis-servizz li nipprovdi artikli lill-websajt – skont suġġetti magħżula mis-sid tal-websajt. Pereżempju (li mhuwiex rilevanti għall-blog tiegħi, u jingħata biss għall-iskop li jispjega l-kwistjoni: meta blog jittratta l-industrija tal-karozzi, fl-istess ħin il-websajt awtomatikament tirċievi artikli għall-blog tagħha mill-istess websajt fejn il- artikli huma ppubblikati).

Taf xi siti jew sistemi fuq l-Internet li jipprovdu servizz bħal dan?

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

daħla A-appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi:: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: assaf0[email protected] u: [email protected] u: [email protected]

3) Il-blog tiegħi jinkludi s-67 lingwa: Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż , Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk , Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto, Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Qed infittex websajt jew sistema fuq l-Internet li tista’ tipprovdi żieda awtomatika ta’ artikli f’dawn il-lingwi.

4) Se niddikjara li xtrajt is-add-on “” bi spiża ta’ darba tal-librerija tal-midja mtejba NIS 25″-u qed nehmeż hawn il-link għall-paġna web fejn tista’ tniżżel is-softwer u mbagħad ittellah bħala plugin għal WordPress.

https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/

X’azzjonijiet jistgħu jitwettqu b’dan il-plugin? Għal xiex jista’ jintuża?

 

H. Hawn taħt hawn l-e-mail li bgħatt lil “Effective Altruism Israel”:

assaf benyamini < [email protected] >

Lil:

 [email protected]

L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru fit-20:59

Al: “Altruiżmu Effettiv Iżrael”.

Suġġett: Kwistjoni amministrattiva.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-aħħar jiem (qed nikteb dan il-kliem is-Sibt filgħaxija 5 ta’ Novembru 2022) smajt fil-midja li hemm intenzjoni li titwaqqaf awtorità li tiġġieled il-faqar. Għandek xi informazzjoni addizzjonali dwar dan (min hu membru ta’ din l-awtorità, hija awtorità tal-gvern jew kumpanija privata, X’inhuma l-oqsma ta’ okkupazzjoni jew setgħat tagħha, eċċ.?

Fir-rigward,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St., Entratura A – Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: assaf002 @mail2world.com jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

 

3) Fl-2007 ngħaqadt fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael. Mill-10 ta’ Lulju 2018 jien

tagħmel dan bħala parti mill-moviment trasparenti ta’ persuni b’diżabilità “Nitgaber” li ngħaqadt miegħu.

4) Hawn taħt hemm xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment li ngħaqadt fl-10 ta’ Lulju 2018, kif dehru fl-istampa:

Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment ‘Nitgaber’ biex tgħin lil dawk li hi ssejjaħ ‘id-diżabbli trasparenti’. S’issa, madwar 500 ruħ minn madwar l-Istat ta ‘Iżrael inġabru fil-moviment tagħha. F’intervista ma’ Yoman ta’ Channel 7, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-aġenziji rilevanti, sempliċiment għax huma trasparenti.

Skond hi, il-popolazzjoni b’diżabilità tista ‘tinqasam f’żewġ gruppi: b’diżabilità b’siġġu tar-roti u b’diżabilità mingħajr siġġu tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għaliex, skont hi, ma jirċievux l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabbiltà b’siġġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità.

Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn l-għajnuna tas-servizzi addizzjonali li huma intitolati għalihom persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu allowance ta’ diżabilità baxxa mill-Assigurazzjoni Nazzjonali, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance għall-kumpanija, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.

Skont ir-riċerka li saret minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael tal-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż. Ir-riċerka li għamlet tgħid ukoll li r-rata ta’ suwiċidju fosthom hija għolja. Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tpoġġi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex, skont hi, normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda skont hi dawk li kapaċi jgħinu ma jisimgħux u dawk li jisimgħu huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux. għajnuna.

Issa tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex jikkuntattjawha ħalli tkun tista’ tgħinhom. Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni minn persuni b’diżabilità li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

 

5) Tista’ tikkuntattja lill-maniġer tat-traffiku, is-Sinjura Tatiania Kaduchkin matul il-jiem

Il-Ħadd-Ħamis bejn is-sigħat ta ’11:00-20:00 ħin Iżrael – u dan huwa ħlief għall-vaganzi Lhud u l-vaganzi varji Iżraeljani. It-telefon tagħha

numri: 972-52-3708001. u: 972-2-5346644.

 

6) L-ambjent terapewtiku li fih jien:

Assoċjazzjoni “Reut” – hostel “Avivit”,

6 Triq Ha-Avivit,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9650816.

Numri tat-telefon fl-uffiċċji tal-ħostel: 972-2-6432551. u: 972-2-6428351.

L-indirizz elettroniku tal-ħostel: [email protected]

Il-ħaddiem soċjali mit-tim tal-ħostel, li jaħdem fl-appartament tiegħi: is-Sinjura Sara Stora.

 

7) Hawn taħt hawn xi wħud mill-links tiegħi:

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

 

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

 

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b %d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7% aa%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d/

 

 

 https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 

Lil: Impjegati tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Suġġett: rapport funzjonali.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Nhar it-Tnejn, 21 ta’ Novembru, 2022 fis-2:00 pm, infermiera mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni spezzjonat l-appartament tiegħi – u dan wara li ressaqt talba dwar is-suġġett ta’ servizzi speċjali.

Filgħodu ġejt mistoqsi diversi mistoqsijiet dwar it-trattament tad-droga, il-kundizzjoni medika tiegħi u l-funzjonament tiegħi ta’ kuljum. Nassumi li wara kesħa bħal din l-infermiera tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni kiteb rapport pulit dwarha.

Jien interessat li nirċievi r-rapport li nkiteb dwari. Jekk m’intix lest li tibgħatli r-rapport, nixtieq inkun naf ir-raġunijiet għal dan.

Sinċerament,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Entratura A – Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) L-infermier mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni li ċċekkja tiegħi

appartament: Sima-972-50-7225432.

4) L-ambjent terapewtiku li qiegħed fih:

Assoċjazzjoni “Reut” – Hostel “Avivit”,

6 Triq Ha-Avivit,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9650816.

Numri tat-telefon fl-uffiċċji tal-ħostel: 972-2-6432551. u: 972-2-6428351.

L-indirizz elettroniku tal-ħostel: [email protected]

Il-ħaddiem soċjali mit-tim tal-ħostel, li jagħmel żjarat fid-dar fl-appartament tiegħi: is-Sinjura Sarah Stora-972-55-6693370.

5) It-tabib tal-familja li qed niġi mmonitorjat miegħu:

Dr Brandon Stewart,

Servizzi tas-Saħħa Clalit – Klinika “Hatayelet”,

6 Daniel Yanovsky St.,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9338601.

Numru tat-telefon fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-5098282. in-numru tal-fax

fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-6738551.

6) Dettalji personali addizzjonali: Data tat-twelid: 11.11.1972. Età: 50.

Stat ċivili: Waħdieni.

                        Din li ġejja hija l-istorja tal-kawża tiegħi kontra l-gazzetta Israel Hayom:

 

Fil-bidu ta’ Frar 2020, bdejt naħdem fid-distribuzzjoni tal-gazzetta Israel Hayom fid-daħla tal-bini Davidson tal-Isptar Hadassah Ein Kerem. Dawk li jħaddmu saħqu li għandi noqgħod fuq saqajja għal 3 sigħat dritti – li sempliċement ma nistax nagħmel bħala persuna b’diżabilità. Min iħaddimni f’isem il-gazzetta (in-numru tat-telefon tiegħu: 972-50-7843455) sostna li hemm proċedura li skontha d-distributuri tal-gazzetti ma jitħallewx joqogħdu bilqiegħda u li jridu jagħmlu x-xift kollu bilwieqfa – u l-ispjegazzjonijiet kollha tiegħi li a kundizzjoni ta’ saħħa sempliċi ma tippermettix dan u li m’għandux ikun hemm problema għal dawk li joqogħdu Ħdejn munzell ta’ gazzetti biex jagħtu lil min jgħaddi, iltaqgħu ma’ ħajt fil-forma ta’ opaċità u injoranza. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi,

Kif tafu, fl-Istat ta’ Iżrael hemm liġi għad-dritt li wieħed jaħdem f’yeshiva li kienet ippromulgata dak iż-żmien minn membru tal-Knesset fil-

ħin –Shelly Yachimovich’. Il-liġi tipprovdi kumpens ta’ NIS 78,000 għal dawk li jiltaqgħu ma’ diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ din il-liġi – u f’din is-sitwazzjoni ddeċidejt li nitlob kumpens mill-gazzetta Israel Hayom – u għamilt dan bl-għajnuna ta’ Avukat Avi Sarusi.

Fl-1 ta’ Mejju, 2021, saret seduta fil-Qorti Reġjonali tax-Xogħol f’Ġerusalemm li fiha rrappreżentani

Avukat Avi Sarusi– Diskussjoni li fiha qajjimna l-allegazzjonijiet dwar id-diskriminazzjoni li kien hawn. Fil-verdett, smigħ evidenzjarju kien skedat għall-1 ta’ Frar, 2022 – iżda mbagħad qamet problema: biex inkompli l-proċedura, kelli niġi fl-uffiċċju ta’ Avukat Avi Sarusi li qiegħed f’Tel Aviv – u bħala persuna b’diżabilità li għandha diffikultà fil-mobbiltà ma stajtx nilħaqhom fiżikament – bħala xi ħadd li jgħix f’belt oħra (ngħix fil-viċinat ta’ Kiryat Menachem f’Ġerusalemm). Il-liġi tippermetti wkoll, kif inhu magħruf, l-iffirmar ta’ affidavit mill-bogħod – u jien ippreżentajtha lilek Avukat Avi Sarusi Regolamenti li huma miktuba fuq il-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Iżrael fejn dan ikun miktub b’mod espliċitu. ħlief dak Avukat Avi Sarusi Huwa rrifjuta li jħallini niffirma affidavit mill-bogħod – u mingħajr ma jagħti l-ebda spjegazzjoni għar-rifjut tiegħu. Hu u n-nies tal-uffiċċju tiegħu saħqu li jien nagħmel dak li ma nistax, jiġifieri: fiżikament niġi lejhom bl-iskop li niffirma l-affidavit.

 

Taħt dawn iċ-ċirkostanzi ma kelli l-ebda għażla u kelli nressaq ilment lill-Kamra tal-Avukati ta’ Iżrael kontriha Avukat Avi Sarusi– li wassal għar-riżenja tiegħu mir-rappreżentanza fil-kawża. F’dan il-punt, wara diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li kkuntattjajt magħhom (l-Assoċjazzjoni għad-Drittijiet Ċivili fl-Iżrael, l-organizzazzjoni “bizchut”,Il-Kummissjoni għall-Ugwaljanza tad-Drittijiet għal Persuni b’Diżabilità, “Schar Mitzvah”-“Probono” organizzazzjoni ta’ Assoċjazzjoni tal-Avukati Iżrael u l-Uffiċċju tal-Għajnuna Legali tal-Ministeru tal-Ġustizzja) irrifjutaw li jgħinu – kelli nibda nfittex rappreżentanza legali oħra.

Fl-aħħar għamilt kuntatt ma’ avukat f’Ġerusalemm jisimha Eti Tawill – magħha ffirmajt ukoll affidavit. L-Imħallef Daniel Goldberg, li quddiemu suppost kellha ssir is-smigħ tal-provi fl-1 ta’ Frar 2022, ġeneralment juri attitudni ostili lejn kawżi ta’ dan it-tip – u kien hemm il-biża’ li dan tal-aħħar ma jqisx l-inġustizzja terribbli li saret lili, u jiddeċiedi li jikkastigani talli ħela l-ħin tal-qorti bil-kawża Għalxejn, milli jidher. L-Avukat Eti Tawil għenitni noħroġ minn din in-nassa, u bil-parir tagħha ma sarx is-smigħ tal-evidenza skedata għall-1 ta’ Frar 2022 – u minflok ġie ffirmat plea deal mal-gazzetta Israel Hayom li fiha rċevejt kumpens fl- ammont ta’ 3000 xekel biss. Bħala konklużjoni: Napprezza ħafna l-għajnuna tagħha tal-avukat Eti Tawil (l-indirizz elettroniku tagħha:[email protected])-grazzi li ma kontx mitlub inħallas l-ispejjeż tal-qorti u madankollu rċevejt xi tip ta’ kumpens. Madankollu, nemmen li l-Imħallef Daniel Goldberg jirrappreżenta sistema ta’ valur distorta hawn, li skontha għandhom jittieħdu ħsieb l-interessi tas-sidien tal-kumpaniji l-kbar minflok iċ-ċittadin żgħir li jkun imweġġa’ minn korporazzjoni kbira li tikser il-liġi. Din hi ħarsa tad-dinja krudili li fiha m’hemmx konsiderazzjoni għal persuni b’diżabilità jew fil-bżonn li għandhom bżonn iddisprat l-għajnuna tal-qorti – u b’hekk nemmen li dan l-imħallef qed jidneb kontra dmiru, l-ispirtu tal-liġi eżistenti dwar is-suġġett ukoll bħala l-iktar dettat bażiku tal-kuxjenza. Mhux se nkun sorpriż jekk l-Imħallef Daniel Goldberg jiddeċiedi li jfittex lili għal libell għal dawn l-affarijiet, b’hekk ċaħditli anke l-aktar dritt bażiku li nipprotesta kontra l-approċċ predatorju u l-inġustizzja li saret miegħi hawn – inġustizzja li fiha kellu sehem sinifikanti ħafna. Kif nafu, fl-istat apparentement “demokratiku” ta’ Iżrael, isiru ħafna kawżi ta’ silenzju bil-għan li jintimidaw u jgħakksu – speċjalment meta jikkonċernaw popolazzjonijiet żvantaġġati. Fl-istess ħin, u peress li m’għandi xejn x’titlef f’ħajti xorta waħda, dan ma jkunx jista’ jibqa’ jfixkelni, u għalhekk nikteb, U wkoll tippubblika dan il-kliem. Wara kollox, trattament offensiv bħal dan u abbuż tal-poter tal-pożizzjoni żgur li jistħoqqilhom rispons u trattament xieraq – u hekk qed nagħmel. ħafna kawżi ta’ silenzju jsiru bil-għan li jintimidaw u jgħakksu – speċjalment meta jikkonċernaw popolazzjonijiet żvantaġġati. Fl-istess ħin, u peress li m’għandi xejn x’titlef f’ħajti xorta waħda, dan ma jkunx jista’ jibqa’ jfixkelni, u għalhekk nikteb, U wkoll tippubblika dan il-kliem. Wara kollox, trattament offensiv bħal dan u abbuż tal-poter tal-pożizzjoni żgur li jistħoqqilhom rispons u trattament xieraq – u hekk qed nagħmel. ħafna kawżi ta’ silenzju jsiru bil-għan li jintimidaw u jgħakksu – speċjalment meta jikkonċernaw popolazzjonijiet żvantaġġati. Fl-istess ħin, u peress li m’għandi xejn x’titlef f’ħajti xorta waħda, dan ma jkunx jista’ jibqa’ jfixkelni, u għalhekk nikteb, U wkoll tippubblika dan il-kliem. Wara kollox, trattament offensiv bħal dan u abbuż tal-poter tal-pożizzjoni żgur li jistħoqqilhom rispons u trattament xieraq – u hekk qed nagħmel.

I. Hawn taħt hawn 4 posts li ktibt fuq in-netwerk soċjali Facebook:

1)Persuna tiġi għal trattament psikoloġiku jew psikjatriku.

Terapista: Kif int?

Pazjent: Għadni ma nafx. Dalwaqt naraw u niċċekkjaw kif jien.

2) https://fatefulday.eu/

Websajt li jippretendi li jbassar l-istennija tal-ħajja ta’ persuna abbażi ta’ kwestjonarju mimli b’dettalji bħall-età u l-istat tas-saħħa u jippreżenta speċi ta’ “stopwatch” sal-aħħar tal-ħajja ta’ persuna sal-livell ta’ ftit sekondi ta’ preċiżjoni.

Wara li imlejt il-kwestjonarju magħhom, irriżulta li se ntemm ħajti fl-età ta’ 62 sena – fi żmien 12-il sena.

Meta toqrob id-data mistennija (jew mhux mistennija), se jċemplu biex ifakkruni minn qabel? U jekk iva – kif titmexxa konversazzjoni bħal din (assaf, nixtiequ nfakkruk li trid tmut l-Erbgħa li ġej f’12:00:09 – jekk jogħġbok tgħixx wara dak). Ha Ha Ha….

3)https://www.mako.co.il/hix…/Article-74b6522712cc461006.htm

Bug stramba fil-Google Translate? Jew forsi propaganda missjunarja b’mod mgħawweġ u sofistikat ħafna?

4)https://he.wikipedia.org/…/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7…

“Klub” 27. Kif tipprevjeni dawn it-traġedji? kemm imdejjaq… Il-links tiegħi:

J. links tiegħi:

1)Assoċjazzjoni “il-kulleġġ”-taħriġ professjonali u riabilitazzjoni għan-nisa Vittmi prostituzzjoni u l-industrija tas-sess

2)jiġġieldu residenti ta’ Givat Amal

3)bord editorjali “gun detect”-identifikazzjoni kmieni ta ‘Armi għall-prevenzjoni Każijiet ta’ sparar mas

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE