Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Is-sistema legali fl-Iżrael u l-pubbliku b'diżabilità - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Is-sistema legali fl-Iżrael u l-pubbliku b’diżabilità

Is-sistema legali fl-Iżrael u l-pubbliku b’diżabilità

F’dawn l-aħħar snin, is-sistema legali fl-Iżrael għaddiet minn proċess ta’ riforma sinifikanti li affettwa b’mod sinifikanti lill pubbliku b’diżabilità. Ir-riforma kienet tinkludi bidliet fil-promulgazzjoni ta’ liġijiet eżistenti, il-ħolqien ta’ liġijiet ġodda u bidla fl-approċċ u l-proċessi legali.

Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin indirizzati mil-liġijiet il-ġodda hija d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità. Fil-passat, il-komunità b’diżabilità ltaqgħet ma ‘ħafna diffikultajiet meta ppruvaw jirreferu għas-sistema legali fl-Iżrael. Il-prova kienet ikkumplikata, mhux ċara u diffiċli biex tinnaviga. Il-Liġi dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, adottata mill-Knesset fl-1998, kienet relattivament b’saħħitha, iżda xorta ltaqgħet ma’ ħafna diffikultajiet u proċessi twal.

Bħala parti mir-riforma, il-leġiżlazzjoni l-ġdida ddettaljat u arrikkit id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, u ħolqot ukoll mekkaniżmi li kienu aktar sempliċi u aktar faċli biex jinnavigaw. Pereżempju, tħabbru diversi drittijiet għall-persuni b’diżabilità fl-oqsma varji ta’ ħajjithom, u ġew miżjuda wkoll proċessi ta’ eżenzjoni minn proċeduri legali għall-persuni b’diżabilità.

Il-bidliet fis-sistema legali fl-Iżrael għenu lill-pubbliku b’diżabilità biex jittratta b’mod aktar effettiv mas-sistema legali u jpoġġu d-drittijiet tagħhom fi rwol ċentrali fil-promulgazzjoni tal-liġijiet u fil-proċessi legali.

Bħala parti mir-riforma, inħoloq ukoll ċentru għall-assistenza lill-persuni b’diżabilità bbażat fuq kooperazzjoni bejn ministeri tal-gvern u organizzazzjonijiet tal-komunità b’diżabilità. Iċ-ċentru jipprovdi lill-persuni b’diżabilità b’informazzjoni u pariri legali u jgħinhom jinnavigaw fis-sistema legali u l-proċessi ta’ kumpens.

Ir-riforma wasslet ukoll għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda u avvanzati biex jappoġġjaw lill-persuni b’diżabilità fis-sistema legali. Pereżempju, l-iżvilupp ta’ softwer intelliġenti li jidentifika l-bżonnijiet tal-persuni b’diżabilità u joffri soluzzjonijiet imfassla għalihom. Dan jippermetti lill-persuni b’diżabilità jiksbu l-appoġġ li jeħtieġu b’mod aktar effettiv u jaċċessaw il-kumpens tagħhom b’mod aktar effiċjenti.

U bħala konklużjoni:

Ir-riforma tas-sistema legali fl-Iżrael affettwat il-komunità b’diżabilità b’mod sinifikanti u pożittiv. Il-liġijiet il-ġodda u l-mekkaniżmi l-ġodda huma mfassla biex jgħinu lill-persuni b’diżabilità jlaħħqu mas-sistema.

 

A. Hawn taħt hemm il-messaġġ elettroniku, li bgħatt dak iż-żmien f’diversi postijiet:

Lil min tikkonċerna.

Suġġett: il-moviment “Persuni b’Diżabilità Inviżibbli”.

Għażiż Sinjur/Sinjura,

F’dawn l-aħħar snin jien sieħeb fil-ġlieda tal-persuni b’diżabilità, li fiha nipparteċipa, bil-għan li ngħolli l-benefiċċji tad-diżabilità għal livell li jippermetti lilna, persuni b’diżabilità f’Iżrael, nilħqu stil ta’ ħajja minimu dinjituż.

Bħala parti minn din il-ġlieda, ġejt, fl-10 ta’ Lulju, 2018, għal sessjoni tal-Kumitat tat-Trasparenza tal-Knesset dwar l-akkomodazzjoni pubblika. Din id-data timmarka wkoll il-Jum tad-Djar Pubbliku.

Fil-kumitat iltqajt ma’ mara jisimha Tatyana Kaduchkin, li waqqfet moviment soċjali msejjaħ “Nitgaber” (“Aħna Negħlbu”) – moviment li jipprova jippromwovi d-drittijiet ta ‘persuni b’diżabilità inviżibbli – jiġifieri, nies li jbatu minn problemi mediċi severi, kif ukoll diżabilità severa, iżda mal-ewwel daqqa t’għajn superfiċjali, xejn ma seta’ jiġi nnutat dwar id-diżabilità tagħhom, u huma jidhru bħal xi persuna oħra. Il-fatt li hemm id-diżabilità tan-nies (inkluż tiegħi stess) hija esternament inviżibbli tikkawża, fil-prattika, diskriminazzjoni u r-rifjut li jiġu pprovduti b’ħafna drittijiet mogħtija lil persuni oħra b’diżabilità – istituzzjonijiet governattivi ħafna drabi jadottaw approċċi superfiċjali ħafna u baxxi, li jwasslu biex jimmarkaw in-nies f’dan il-grupp bħala allegatament “b’saħħithom”.

Fil-moviment il-ġdid tagħna, il-moviment “Nitgaber”, nippruvaw niġġieldu dan ir-rifjut mifrux li jagħtina drittijiet, biex inqajmu kuxjenza dwar dan is-suġġett fil-pubbliku ġenerali, kif ukoll fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet Iżraeljani.

Għal din ir-raġuni, naqsam dan il-messaġġ fil-midja soċjali – u nkun grat jekk xi persuna tiltaqa’ miegħu biex tkompli taqsamha fuq il-midja soċjali, forums tal-internet, u kemm jista’ jkun frames.

U qabel nispiċċa, dettall ieħor: in-numru tat-telefon tal-fundatriċi tal-moviment, is-Sinjura Tatyana Kaduchkin, huwa 972-52-3708001 u hija disponibbli mill-11 AM sat-8 PM f’dawn il-jiem.

Tiegħek,

Assaf Binyamini

115 Costa Rica st.

Entratura A – Appartament 4,

Kiryat Menachem

Ġerusalemm, Kodiċi ZIP: 9662592

Numri tat-telefon:

Dar – 972-2-6427757

Mobbli – 972-52-4575172

Fax – 972-77-2700076

PS: 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

 3) L-istituzzjoni terapewtika li qed niġi kkurat:

NGO “Reut” – Hostel “Avivit”.

6 Haavivit st.,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm, Zip Code: 9650816

Numri tat-telefon fl-uffiċċji tal-ħostel:

972-2-6432551 jew: 972-2-6428351

Indirizz elettroniku tal-Hostel: [email protected]

4) Is-social worker tal-Hostel “Avivit”, meta ltqajt magħha nhar it-Tlieta, 12 ta’ Diċembru, 2017, fis-1:30 PM, ipprojbejtni li nagħti xi dettalji dwarha u/jew impjegati oħra tal-Hostel “Avivit” jew tal-NGO “Reut”.

5) It-tabib ġenerali li qed jikkura tiegħi:

Dr Michael Halab

“Servizzi Mediċi Clalit” – Klinika “Borochov”.

KIryat Yovel

Ġerusalemm, Kodiċi ZIP: 9678150

Numru tat-telefon tal-uffiċċju tal-klinika:

972-2-6440777

Numru tal-fax tal-uffiċċju tal-klinika:

972-2-6438217

6) Dettalji personali addizzjonali: Età: 47. Stat ċivili: Waħdieni.

Data tat-twelid: 11 ta’ Novembru, 1972.

7) Hawn taħt hemm spjegazzjoni qasira tal-moviment “Nitgaber”, li tidher fl-istampa:

Tatyana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment ‘Nitgaber’ biex tgħin lil dawk li hija ssejjaħ il-‘Persuni b’Diżabilità Inviżibbli’. S’issa, madwar 500 ruħ mill-partijiet kollha ta ‘Iżrael ingħaqdu mal-moviment tagħha. F’intervista lil Channel 7 tirrakkonta dwar il-proġett u dwar dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u biżżejjed mill-partijiet rilevanti, biss għax huma inviżibbli.

Tgħid li l-popolazzjoni b’diżabilità tista’ tinqasam f’żewġ gruppi: persuni b’diżabilità b’siġġu tar-roti u persuni b’diżabilità mingħajr siġġu tar-roti. Hija ddefinixxiet it-tieni grupp bħala ‘Persuni b’Diżabilità Inviżibbli’, peress li, tgħid, ma jirċievux l-istess servizzi mogħtija lil persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti bħala li għandhom 75%-100% diżabilità.

Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għajxien tagħhom stess, u jeħtieġu l-assistenza ta’ aktar servizzi li huma intitolati għalihom persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, persuni b’diżabilità inviżibbli jirċievu benefiċċji ta’ diżabilità aktar baxxi mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni u ma jirċievux ċerti żidiet, bħal benefiċċji ta’ servizzi speċjali u benefiċċji ta’ mobilità, u jirċievu wkoll benefiċċji aktar baxxi mill-Ministeru tad-Djar.

Skont riċerka li saret minn Kaduchkin, dawn il-‘Persuni b’Diżabilità Inviżibbli’ huma fil-bżonn minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael tal-2016 ħadd ma jgħaddi l-ġuħ. Ir-riċerka tagħha turi wkoll li l-perċentwali ta’ suwiċidju tagħhom huma għoljin. Fil-moviment li stabbilixxiet, taħdem biex iżżid il-‘Persuni b’Diżabilità Inviżibbli’ mal-lista ta’ stennija tad-djar pubbliċi. Dan għaliex, tgħid, huma ġeneralment ma jidħlux f’dawn il-listi, minkejja li huma formalment intitolati għal dan. Tagħmel ħafna laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa fis-sessjonijiet u d-diskussjonijiet tal-kumitati rilevanti tal-Knesset, iżda tgħid li n-nies li jistgħu jgħinu ma jisimgħux, u dawk li jisimgħu huma fl-oppożizzjoni u b’hekk bla setgħa li jgħinu.

Issa ssejjaħ lil aktar u aktar ‘Persuni b’Diżabilità Inviżibbli’ biex jingħaqdu magħha, sabiex tkun tista’ tassistihom. Tistma li jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma llum, mhux se jkun hemm rikors ħlief li ssir dimostrazzjoni ta’ persuni b’diżabbiltà biex jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-għajxien bażiku tagħhom.

8) Hawnhekk hawn link għall-paġna tal-facebook tal-moviment tagħna: https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA%D7%92%D7%91%D7%A8-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

9) Hawnhekk hawn il-korrispondenza tiegħi ma’ Maria Krivosheina mis-sit tal-internet semrush.com:

 Hi Assaf,

Iva jekk jogħġbok. Napprezza jekk tista’ tagħtini dettalji dwar il-proġett tiegħek u l-aspettattivi tiegħek minn SEMrush

Grazzi bil-quddiem!

L-Aħjar Tislijiet

Maria

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Nhar it-Tnejn, 14 ta’ Ottubru, 2019 fl-10:13 PMAsaf Benjamin‎ < [email protected] > kiteb:

M’għandix “kollegi” – il-moviment tagħna huwa żgħir ħafna – u nittamaw li fil-futur ikun akbar. L-attività tagħna hija importanti ħafna għalina-u nista’ nagħti d-dettalji tiegħek minn issa lill-pjattaformi kollha li nikteb fuqhom jekk taħseb li għandek ir-rieda, u wkoll il-ħila li tagħmel ħafna aktar għarfien pubbliku u wkoll leġiżlazzjoni rilevanti madwar id-dinja li tista’ tippromwovi l-pubbliku ta’ persuni b’diżabilità. Jekk taqbel u tagħti l-approvazzjoni tiegħek nibda nagħmilha.

Assaf Benyamini.

fl-14 ta’ Ottubru 2019 15:13, Maria Krivosheina kitbet:

Hi Assaf,

Nispera li tinsab tajjeb. Irrid navża li jien ippruvajt nilħaq lis-Sinjura Kadochkin il-ġimgħa li għaddiet sfortunatament mingħajr suċċess.

Jekk possibbli tista’ tagħti t-tel tiegħi. numru lill-kollegi tieg?ek u itlobha çempelni, jekk jog??bok?

Grazzi bil-quddiem!

L-isbaħ tislijiet,

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

Nhar il-Ġimgħa, 4 ta’ Ottubru, 2019 fil-11:17 PMAsaf Benjamin‎ < [email protected] > kiteb:

M’għandix websajt. Nipprova nippromwovi l-popolazzjoni ta’ persuni b’diżabilità. Tista ‘tkellem lill-maniġer tagħna-Mrs. Kadochkin-hi m’għandhiex indirizz elettroniku. Tista’ ċċempelha fuq in-numru tat-telefon 972-52-3708001. Naf li titkellem ir-Russu bħala l-ewwel lingwa u l-Ebrajk tgħallmet f’Iżrael. M’inix ċert li titkellem ukoll bl-Ingliż-forsi…. Assaf Benjamin.

Ok 20:17:30, Maria Krivosheina kitbet:

Hi Assaf,

Grazzi għall-feedback dettaljat tiegħek.

 Ok 20:17:30, Maria Krivosheina kitbet:

Hi Assaf,

Grazzi għall-feedback dettaljat tiegħek

Ħadt id-dritt, li tixtieq tippromwovi l-websajt tiegħek?

Jekk tixtieq nista’ nitkellem lis-Sinjura Kadochkin. Tista’ tibgħatli e-mail tas-Sinjura Kadochkin jekk jogħġbok?

Grazzi bil-quddiem!

L-isbaħ tislijiet,

Maria

Maria Krivosheina

Account Manager

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Il-kontenut ta’ din l-email u d-dokumenti mehmuża hawnhekk (jekk applikabbli) huma kunfidenzjali u maħsuba għar-riċevitur speċifikat fil-messaġġ biss. Huwa strettament ipprojbit li taqsam kwalunkwe parti minn dan il-messaġġ u/jew dokumenti mehmuża hawnhekk (jekk applikabbli) ma’ kwalunkwe parti terza, mingħajr kunsens bil-miktub ta’ min jibgħat. Jekk irċevejt dan il-messaġġ bi żball, jekk jogħġbok wieġeb għal dan il-messaġġ u segwi bit-tħassir tiegħu, sabiex inkunu nistgħu niżguraw li żball bħal dan ma jseħħx fil-futur

Nhar il-Erbgħa, 2 ta’ Ottubru, 2019 fil-5:23 PMAsaf Benjamin‎ < [email protected] > kiteb:

      

Qed nipprova nippromwovi l-kampanja tagħna – nies li jbatu minn problemi ta’ diżabilità. Hawn xi kliem ieħor ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment li ngħaqadt is-sena l-oħra. Tista’ wkoll titkellem mal-maniġer tal-moviment tagħna – titkellem bl-Ebrajk u bir-Russu. Ma nafx titkellimx bl-Ingliż ukoll qed nippruvaw nippromwovu persuni b’diżabbiltà li ma jidhrux barra – u għalhekk id-drittijiet ċivili tagħna ma jiġux sodisfatti. nixtiequ nirranġaw din is-sitwazzjoni ta’ inġustizzja.

il-maniġer tagħna huwa mrs. tatyana kadochkin, u hija disponibbli fin-numru tat-telefon tagħha 972-52-3708001 minn

11 AM sa 8 PM mill-Ħadd sal-Ħamis – ħlief fil-festi Lhud.

il-moviment tagħna jissejjaħ bl-isem Ebrajk “nitgaber”.

*Hawn hi link għall-paġna ta’ facebook tal-moviment tagħna:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

____________________________________________________

      

      

      

fl-1 ta’ Ottubru, 2019 13:33, Maria Krivosheina kitbet:

 Hello Assaf,

jisimni Maria, jien Account Manager f’SEMrush Company.

      

Qed nikteblek minħabba t-talba tiegħek. Tista’ jekk jogħġbok speċifika x’tip ta’ għajnuna għandek bżonn? Tixtieq issir taf il-kliem kjavi, li websajts bħal dawn qed jikklassifikaw għalihom?

Grazzi bil-quddiem!

L-isbaħ tislijiet,

Maria

Maria Krivosheina

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Il-kontenut ta’ din l-email u d-dokumenti mehmuża hawnhekk (jekk applikabbli) huma kunfidenzjali u maħsuba għar-riċevitur speċifikat fil-messaġġ biss. Huwa strettament ipprojbit li taqsam kwalunkwe parti minn dan il-messaġġ u/jew dokumenti mehmuża hawnhekk (jekk applikabbli) ma’ kwalunkwe parti terza, mingħajr il-kunsens bil-miktub ta’ min jibgħat. Jekk irċevejt dan il-messaġġ bi żball, jekk jogħġbok wieġeb għal dan il-messaġġ u segwi bit-tħassir tiegħu, sabiex inkunu nistgħu niżguraw li żball bħal dan ma jseħħx fil-futur.    

10) Hawnhekk hawn il-korrispondenza tiegħi mal-membru parlamentari Ingliż Caroline Lucas:

Għażiż Assaf,

Grazzi ħafna għall-email tiegħek, li jien ser niżgura li Caroline tara mal-ewwel opportunità. Nibża’ li m’għandhiex il-kapaċità li tikkorrispondi ma’ dawk li mhumiex kostitwenti iżda se tara l-messaġġ tiegħek.

L-isbaħ xewqat, Eno

F’isem Caroline Lucas

Caroline Lucas, MP għal Brighton Pavilion

House of Commons

Londra SW1A 0AA

Telefon: 020 7219 7025

Email: [email protected]

Web www.carolinelucas.com

Facebook /carolinelucas.page

Twitter @carolinelucas

Jekk tixtieq tirċievi bullettini tal-aħbarijiet ta’ kull ġimgħa minn Caroline Lucas, jekk jogħġbok wieġeb għal dan il-messaġġ billi poġġi ‘bullettin bl-email’ fis-suġġett.

Għal dettalji dwar kif tintuża l-informazzjoni personali tiegħek, kif inżommu s-sigurtà tal-informazzjoni tiegħek, u d-drittijiet tiegħek biex taċċessa l-informazzjoni li nżommu fuqek, jekk jogħġbok żur:

https://www.carolinelucas.com/get-in-touch

Minn: Assaf Binyamini < [email protected] >

Mibgħut: 17 ta’ Ottubru 2019 10:37

Lil: LUCAS, Caroline < [email protected] >; [email protected]

Suġġett: diżabilità inviżibbli.

11) Hawnhekk hawn link għall-kont paypal tiegħi:

Ħlas lil Asaf Benjamin billi tuża PayPal

 

      

B. Din li ġejja hija l-korrispondenza tiegħi bid-data tas-26 ta’ Marzu 2023 mal-assoċjazzjoni “Access Israel”:

 Is-Sibt 25 ta’ Marzu fis-6:23 pm

uffiċċju< [email protected] >

lil:

assaf benyamini

Il-Ħadd 26 ta’ Marzu fid-9:53

Hi Assaf, naħseb li għandek tfittex l-internet għal fondazzjonijiet u jew donazzjonijiet.

Ma nafx verament.

Huwa possibbli li tikkuntattja lill-Kummissjoni għall-Ugwaljanza tad-Drittijiet għal Persuni b’Diżabilità.

L-isbaħ tislijiet,

Nira Ben Yair – Direttur tal-Assoċjazzjoni tal-Aċċessibilità tal-Iżrael (AR) 580341204 għall-promozzjoni tal-aċċessibbiltà għall-indipendenza u l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità
http://www.aisrael.org| Nida. 972-9-7640400 | Mobbli 972-54-2422973 | fax. 972-9-7451127 Napprezzaw ħafna jekk tgħinna wkoll b’xi ħaġa żgħira u importanti biex nippromwovu l-aċċessibbiltà ta’ Iżrael. Ikklikkja hawn biex idur għall-benefiċċju tal-Assoċjazzjoni tal-Aċċessibilità tal-Iżrael


Iżda hawn problema oħra: jien persuna li ngħix bi dħul baxx ħafna – allowance tad-diżabilità mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni u ma nistax inħallas għal dawn l-għajnuniet.

Il-mistoqsija tiegħi lilek hija: Taf xi fondazzjonijiet jew organizzazzjonijiet tal-karità li jistgħu jgħinu f’sitwazzjoni bħal din?

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

Numri tat-telefon: id-dar-b’mod sigriet minħabba fastidju u ilment lill-pulizija Iżraeljana li ma ġiex ittrattat.

Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Il-post fid-dar tiegħi fejn tista ‘tpoġġi magna tal-ħasil tal-platti tat-tip in kwistjoni:

Tul-55 ċm. Wisa ‘-30 ċm. Għoli-50 ċm.

2) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

3) e- tiegħiindirizzi tal-posta: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: assafben[email protected] jew: [email protected] [email protected]

C. Hawn taħt hemm il-messaġġ elettroniku li nibgħat f’diversi postijiet:

Lil:

Qed infittex sistema ta’ ħolqien ta’ video ai multilingwi – u f’mudell bla ħlas.

Taf kumpaniji li jistgħu jagħtuni pariri sistemi bħal dawn?

assaf benyamini,

115/4 Triq il-Kosta Rika,

qiriat menahem lokal,

Ġerusalemm,

ISRAEL, zip: 9662592.

*1) in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-in kunfidenzjali minħabba fastidju u ilment mal-pulizija Iżraeljana li ma ġiex ipproċessat.

ċellulari-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

2) l-indirizzi email tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u : [email protected] u: [email protected] u: as [email protected] u : as [email protected] u : assaf002@mail . [email protected]

3) il-websajt tiegħi:   https://www.disability55.com/

4) l-ewwel lingwa tiegħi hija l-Ebrajk (עברית).

5) Ma nużax zoom, skype jew xi softwer ieħor tal-konferenzi bil-vidjo.

D. Hawn taħt hemm ideat għal softwer/sistemi fuq l-Internet li ħsibt fihom:

1) Iftaħ websajt/sistema msejħa “Verżjonijiet Ebrajk”.

L-iskop ta ‘sistema bħal din ikun it-traduzzjoni ta’ softwer, paġni tal-web u websajts varji minn lingwi barranin għall-Ebrajk.

Kif nafu, din l-operazzjoni hija possibbli llum permezz ta’ servizzi ta’ traduzzjoni awtomatika bħal Google Translate – iżda s-servizzi ta’ traduzzjoni awtomatika għandhom, kif nafu, ħafna żbalji – tant li kultant ma jkunx possibbli li wieħed jifhem it-tifsira tal-affarijiet.

Għalhekk f’ħafna każijiet m’hemm l-ebda sostitut għat-traduttur uman – u għalhekk il-websajt “Verżjonijiet Ebrajk” se tkun ibbażata fuq ix-xogħol ta’ tradutturi umani biss u mhux fuq sistemi ta’ traduzzjoni awtomatika.

Naturalment, b’dan il-mod ikun possibbli li jsiru diversi sistemi tal-internet aċċessibbli għal dawk li jitkellmu bl-Ebrajk li ma jafux lingwi oħra.

Barra minn hekk: se jkun possibbli li jiġu offruti sistemi miftuħa għal kelliema ta ‘kwalunkwe lingwa oħra (pereżempju: sistema miftuħa għal kelliema Spanjol li ma jafux lingwi oħra minbarra l-Ispanjol, sistema miftuħa għal kelliema Russu li ma jafux lingwi oħra minbarra r-Russu, eċċ.).

 

2) Iftaħ websajt imsejjaħ “Mudell Finanzjarju Personali”:

L-intenzjoni hija li tinfetaħ sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali, li se tkun maħsuba għall-utenti tan-netwerk li għandhom ideat biex jiftħu sistemi jew websajts differenti.

L-utent ikollu jimla dejta rilevanti bħal spjegazzjoni qasira tal-idea inkwistjoni, links għall-profili tas-sid tal-idea fuq netwerks soċjali, link għall-websajt tal-utent (jekk ikun hemm) kif ukoll spjegazzjoni tas-sitwazzjoni finanzjarja tas-sid tal-idea.

L-isfida ta’ sistema bħal din se tkun, ibbażata fuq l-analiżi ta’ din id-dejta kollha, li tikteb lil dak l-utent x’inhu l-aktar mudell ekonomiku korrett għalih ibbażat fuq id-dejta personali, kif ukoll li tipprovdi rakkomandazzjonijiet li jkunu korretti għalih b’mod personalizzat.

E. Hawn taħt hawn email li bgħatt dak iż-żmien f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset (mehmuża)

Għażiż Sinjur/Sinjura,

Dan l-aħħar mexxiet il-korrispondenza mehmuża hawn mal-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

Qed nipprova nifhem x’għandi nagħmel fis-sitwazzjoni li ġejja: il-Liġi titlob li nirrapporta dwar housekeeper li taħdem għalija – minn naħa, u min-naħa l-oħra, u paradossalment, ma tħalliniex nagħmel hekk… U r-raġuni: huwa mistenni minni, li jien, persuna b’diżabilità, li teżisti fuq il-pensjoni mill-Kuntratt Nazzjonali, għandu jħallas l-istess kumpannija Assigurazzjoni jew kumpanija kbira. Kuntrattur jew sid ta’ kumpanija kbira jista’ jieħu ħsieb il-ħlasijiet tal-pensjoni, imma jien ma nistax nagħmel dan.

Hawnhekk inħolqot punt mort fejn diversi awtoritajiet tal-Istat ta’ Iżrael ma joffrulix soluzzjoni u ma jagħmlu xejn ħlief jibagħtuni ’l hemm u ‘l hawn, minn wieħed għall-ieħor. U qabel ma tingħata l-istampa kollha, nixtieq nistaqsik: Tista’ tintervjeni? Dan sabiex iġiegħel lill-awtoritajiet fl-Istat ta’ Iżrael joffru soluzzjoni raġonevoli għall-problema li qed niffaċċja.

Tislijiet,

Assaf Benyamini

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: ittra lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

6/8/2019

Allura qed nipprova nifhem – x’għandha tkun is-soluzzjoni skond il-metodu tiegħek: Għandi bżonn nirritorna – ma tirrapportax? Fejn hi l-loġika – għamilt liġi – u allura ma tħallix ċittadin iżommha, u trid b’kull mod iddawwarni f’ħati.

Għandi bżonn nerġa’ lura għall-ebda rappurtar? Jidhirli li fis-sitwazzjoni li ħloqt din hija l-unika għażla li fadal.

Irrid inkun naf kif nagħmel dan.

Tislijiet,

Assaf Benyamini

Nhar it-Tnejn, 5 ta’ Awwissu 2019 13:16:35 [email protected] Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Benessri Soċjali u s-Saħħa tal-Knesset +3 GMT> kiteb:

Għażiż Sinjur

Hawnhekk hawn mehmuża t-tweġiba mill-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Jekk titlob li tibdel il-Liġi, tista’ tikteb lill-membri tal-Knesset, bit-tama li s-suġġett jinteresshom.

Jekk jogħġbok innota li l-Knesset bħalissa tinsab fil-vaganza tal-elezzjonijiet u mhix ċerta li tista’ tiġi leġiżlata bħalissa.

Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

Minn: Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:39 PM

[email protected] > Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

 

Lil:

6/8/2019 Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini –Fw: l-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset 6/8/2019

 

Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni

Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

Għażiż Sinjur,

Hawnhekk hawn mehmuża ittra minn Assaf Benyamini.

Inkunu grati għat-tweġiba tiegħek għall-appell tiegħu.

 Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

 

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

[Formola: Assaf Benyamini [mail [email protected]

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:39 PM

Lil:vreva [email protected] Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol

Suġġett:L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

6/8/2019

Fw Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset. 6/8/2019

Minn: Assaf Benyamini < [email protected]

Lil: < [email protected] > Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Mibgħuta fid-data: it-Tlieta, 6 ta’ Awwissu 2019 08:59:21 GMT +3

suġġett: Assaf Benyamini FW: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset. 

L-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Nazzjonali ma tipprovdix soluzzjoni, għalhekk ikkuntattjajtkom.

It-Tlieta, 6 ta’ Awwissu 2019 08:42:19 GMT +3

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

<[email protected] > kiteb:

 

Għażiż Sinjur,

Għandek tiċċara dan fl-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Nazzjonali

 Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

Minn: Assaf Benyamini [posta lil< [email protected]

It-Tnejn, 5 ta’ Awwissu 2019 2:37 PM

Lil: vreva [email protected] Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

FW- Assaf Benyamini Re: suġġett: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Ir-“risposta” li tissottometti l-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni mhi l-ebda risposta – hawnhekk m’hijiex “ġabra minn min iħaddem” – ma nistax nitħallas, bħala persuna fil-bżonn, li tgħix b’allowance tal-għajxien, eżattament l-istess somom li jintalbu minn kuntrattur li jmexxi kumpanija kbira.

Minħabba li jien persuna fil-bżonn, ma nistax, xorta waħda, inħallas il-pensjoni għal housekeeper li taħdem għalija. Tagħmel x’tagħmel – ma nistax inħallas!!!

5/8/2019

Lil: Il-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Suġġett: L-appell mill-ġdid tiegħi

Għażiż Sinjur/Sinjura

Illum it-Tnejn, 5/8/2019 bgħattlek il-messaġġ mehmuż, iżda ma weġibtux. Fis-2:45 pm, ikkuntattjajtkom bit-telefon, iżda rappreżentant tal-kumitat, li tkellimt miegħu, irrifjuta bil-qawwa li jirreferini għal dawk li huma kompetenti fis-suġġett, iżda qabadni.

U għal dik il-kwistjoni, qed nirreferi għalik (għal darb’oħra) il-mistoqsija tiegħi, u nipprova nifhem x’għandi nagħmel jien bħala ċittadin f’sitwazzjoni li fiha tkun għamilt liġi minn naħa – u ma tħalliniex nobdiha, min-naħa l-oħra.

Din id-darba qed nistenna tweġiba attwali u ta’ fatt, aktar milli ċiklu ta’ tweġibiet dispreġtorji tal-passat.

Tislijiet,

Assaf Benyamini

5/8/2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Fom: Assaf Benyamini ( [email protected] )

Lil: [email protected]

Data: It-Tnejn, 5/8/2019 GTM +3 14:36

Ir-“risposta” li tissottometti l-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni mhi l-ebda risposta – hawnhekk m’hijiex “ġabra minn min iħaddem” – ma nistax nitħallas, bħala persuna fil-bżonn, li tgħix b’allowance tal-għajxien, eżattament l-istess somom li jintalbu minn kuntrattur li jmexxi kumpanija kbira.

Minħabba li jien persuna fil-bżonn, ma nistax, xorta waħda, inħallas il-pensjoni għal housekeeper li taħdem għalija. Tagħmel x’tagħmel – ma nistax inħallas!!!

Allura qed nipprova nifhem – x’għandha tkun is-soluzzjoni skond il-metodu tiegħek: Għandi bżonn nirritorna – ma tirrapportax? Fejn hi l-loġika – għamilt liġi – u allura ma tħallix ċittadin iżommha, u trid b’kull mod iddawwarni f’ħati.

Għandi bżonn nerġa’ lura għall-ebda rappurtar? Jidhirli li fis-sitwazzjoni li ħloqt din hija l-unika għażla li fadal.

Irrid inkun naf kif nagħmel dan.

Tislijiet,

Assaf Benyamini

Nhar it-Tnejn, Awissu 5th, 2019 13:16:35 GMT +3

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

<[email protected] > kiteb:

Għażiż Sinjur

Hawnhekk hawn tweġiba mill-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Jekk titlob li tibdel il-Liġi, tista’ tikteb lill-membri tal-Knesset, bit-tama li s-suġġett jinteresshom.

Jekk jogħġbok innota li l-Knesset bħalissa tinsab fil-vaganza tal-elezzjonijiet u mhix ċerta li tista’ tiġi leġiżlata bħalissa.

Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

 

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

Minn: Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:39 PM

[email protected] > Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Suġġett: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Lil:

Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni

Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

Għażiż Sinjur,

Hawnhekk hawn mehmuża ittra minn Assaf Benyamini.

 

5/8/2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

Inkunu grati għat-tweġiba tiegħek għall-appell tiegħu.

Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

E-mail: [email protected]

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

—-

[Minn: Assaf Benyamini[ ibgħat lil: [email protected]

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:20 PM

Lil:<[email protected] >Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Suġġett: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

5/8/2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

Fw – Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Minn: Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol[email protected]

Lil: [email protected]

Data: It-Tnejn, 5 ta’ Awwissu 2019 13:16 GMT +3

 

Għażiż Sinjur

Hawnhekk hawn tweġiba mill-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Jekk titlob li tibdel il-Liġi, tista’ tikteb lill-membri tal-Knesset, bit-tama li s-suġġett jinteresshom.

Jekk jogħġbok innota li l-Knesset bħalissa tinsab fil-vaganza tal-elezzjonijiet u mhix ċerta li tista’ tiġi leġiżlata bħalissa.

Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-email bla bżonn

Minn: Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:39 PM

[email protected] > Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Suġġett: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

Lil:

Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni

Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

5/8/2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset.

Għażiż Sinjur,

Hawnhekk hawn mehmuża ittra minn Assaf Benyamini.

Inkunu grati għat-tweġiba tiegħek għall-appell tiegħu.

 

Tislijiet, Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Telefon: 972-2-6408068 fax: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Il-Knesset tippreserva l-ambjent. Jekk jogħġbok evita li tipprintja l-e-mail bla bżonn

[Formola: Assaf Benyamini [posta lil [email protected]

Mibgħut: Il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju 2019 2:39 PM

Lil:vreva [email protected] Il-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa tax-Xogħol

Suġġett:L-ittra tiegħi lill-Kumitat tax-Xogħol u l-Ħarsien Soċjali tal-Knesset

pgf file Assaf Benyamini

Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni   Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

Sa: 07/07/2019

Is-Sinjura Main Ben Ami – Koordinatur Parlamentari Anzjan

Il-Knesset

Il-Kumitat tax-Xogħol għall-Ħarsien Soċjali u s-Saħħa

Ġerusalemm               

każ: 40738/72

ID 02954740/3

Għażiż Sinjura,

Suġġett: Ġbir mingħand min iħaddem -Mr. Assaf Benyamini

L-ittra tiegħek mit-30/06/2019

Hawnhekk hemm mehmuża l-kopja tat-tweġiba direttament lis-Sur Benyamini mill-fergħa lokali tagħna datata 12 ta’ Ġunju 2019.

Sinċerament,

Eti Kohen /firma/

Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

Kopja lil: Sur Eli Nazri – Kap tal-Fergħa ta’ Ġerusalemm

Ġerusalemm, Shd. Vatzman 13 st, kodiċi postali 91909, telefon 972-2-6709070,

fax: 972-2-6525038, l-indirizz tagħna għal sejħiet onlajn: www.btl.gov.il

1741711

Fergħa ta’ Ġerusalemm tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni

12 ta’ Ġunju 2019

Lil:

Is-Sur Assaf Benyamini

115 Costa Rica st., ap.4

Ġerusalemm 9662592

Suġġett: l-appell tiegħek datat 26/05/2019

 

Meta nwieġeb għat-talba tiegħek dwar is-suġġett ta’ hawn fuq, nixtieq inwieġeb, li m’hemm l-ebda eżenzjoni għal riċevituri ta’ allowance għal diżabilità ġenerali mill-ħlasijiet tal-primjum tal-Assigurazzjoni għall-impjegati impjegati minnhom f’dar. Għalhekk, inti ċċarġjat skont il-liġi (rati ta ‘ħlas murija fil-ktieb tal-pagi, li ntbagħat lilek).

Ta’ min jinnota li jekk għandek bżonn l-għajnuna ta’ ħaddieħor f’attivitajiet ta’ kuljum, tista’ tissottometti talba biex tiċċekkja l-intitolament għal servizzi speċjali.

Sinċerament,

Ortal Mizrahi   

Kap tal-Fergħa ta’ Ġerusalemm

Ikkopja lil:Taqsima tal- Ilmenti Pubbliċi

Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni – Uffiċċju Prinċipali

Shimon Ben Shetakh 4 st., 91007, telefon: 972-2-6755675, fax: 972-2-6755447 [email protected]

 

 

Lil:

Suġġett: dar.

Għażiż Sinjur/Sinjura

Dwar il-bidu ta’ Diċembru 2018, smajt fil-midja li hemm liġi ġdida, li teħtieġ li kull min jimpjega fid-dar tiegħu ħaddiem, li jgħinu fit-tindif jew xogħol ieħor tad-dar, jiffirma mal-impjegat kuntratt ta’ xogħol ordnat u jirrapporta lill-awtoritajiet. Għandi ninnota li minħabba d-diżabilità fiżika tiegħi minn madwar l-2002, tiġi għandi housekeeper; tagħmel xogħol ta’ tindif bi ħlas. Madankollu, matul dan iż-żmien għandi niċċaqlaq minn diversi appartamenti residenzjali (Dan il-fatt huwa rilevanti għas-suġġett?) U sejjaħt lill-housekeeper minn żmien għal żmien, kif meħtieġ – allura ma kellhiex sigħat regolari jew ġranet ta ‘xogħol, u wkoll il-frekwenza tal-wasla kienet varjabbli minn żmien għal żmien. F’dawn l-aħħar snin normalment tiġi darba fi tliet ġimgħat.

Għandi nirrimarka li mill-familjarità tiegħi magħha naf li din hija mara qawsalla li aktarx ma tkunx trid tikkopera fit-tfassil tal-kuntratt tax-xogħol – bħala xi ħadd

Ninnota li l-familjarità tiegħi magħha naf li din hija mara fqira aktarx ma tridx tikkopera mal-preparazzjoni ta’ kuntratt ta’ impjieg – bħala xi ħadd li jgħix fuq allowance tal-għajxien mill-Istituzzjoni Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, aktarx mhux se tkun interessata li din tal-aħħar kienet taf b’sors ieħor tad-dħul tagħha. Mill-banda l-oħra, ma rridx inkun ħati jew naġixxi illegalment.

Kif għandi naġixxi? X’taħseb dwar dan?

Sinċerament,

assaf benyamini

Data personali:

 Isem Assaf Isem il-familja Benjamin      

ID # 029547403

Indirizz postali sħiħ:

Assaf Benyamini

115 Costa Rica st.,

Entratura A – appartament 4,

Kiryat Menahem,

Ġerusalemm, kodiċi postali 9662592.

Numri tat-telefon: id-dar – 972-2-6427757

Ċellulari 972-52-4575172. Fax: 972-77-2700076

L-Email Tiegħi:

walla.co.il@029547403 jew:

[email protected] jew:   

[email protected] jew:      

[email protected] jew:  

[email protected]

Il-qafas terapewtiku li qiegħed fih:

Assoċjazzjoni “Reut” – Hostel “Avivit”,

6 Haavivit st.,

Kiryat Menahem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi postali 9650816.

Numri tat-telefon tal-uffiċċju tal-ħostel:

972-2-6432551 jew:

972-2-6428351

E-mail tal-ħostel:

[email protected]

Il-ħaddiem soċjali tal-ħostel “Avivit” fil-laqgħa tiegħi magħha nhar it-Tlieta 12/12/2017 fis-13:30 ipprojbixxa b’mod strett milli jagħti xi dettalji dwarha u/jew dwar ħaddiema oħra tal-ħostel “Avivit” jew assoċjazzjoni “Reut”.

Tabib tal-familja, li osservani:

Dok. Michael Halav,

“Servizz mediku Klalit” – klinika “Borohov”

63 Borohov st.,

Kiryat Yuval

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi postali 9678150

Numri tat-telefon tal-uffiċċju tal-klinika:

972-2-6440777

Numru tal-fax tal-uffiċċju tal-klinika: 972-2-6438217

Età: 46. Status tal-familja: Waħdieni.

L-imsemmija housekeeper tas-suġġett: is-Sinjura Yehudit Kohel.

In-numru tat-telefon tagħha: 972-50-2169965 jew

972-55-2288208

Birthday: 11/11/1972

Firma

………………………………………..

Maqlub mill-Ebrajk għall-Ingliż mill-Uffiċċju TatianaTirgumim

972-54-5516860

 

F. Hawn taħt hawn messaġġ elettroniku li bgħatt dak iż-żmien f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: Fittex għall-karitajiet.

Għażiż Sinjura U Sur.

F’dawn l-aħħar snin, kont involut fil-ġlieda għall-persuni b’diżabilità fl-Istat ta’ Iżrael – il-ġlieda li hija magħrufa sew fil-midja wkoll. Madankollu, anke wara ħafna snin ta ‘ġlieda, deher ċar li għad m’hemm l-ebda soluzzjoni raġonevoli fis-settur tad-djar għall-persuni b’diżabilità u popolazzjonijiet oħra żvantaġġati fl-Istat ta’ Iżrael. Ovvjament, l-epidemija tal-Corona, li ilha tweġġa’ f’dawn l-aħħar xhur (nikteb dan il-kliem nhar il-Ħadd, 12 ta’ Lulju, 2020), wasslet għal aggravar konsiderevoli tas-sitwazzjoni – u mhux biss tal-persuni b’diżabilità

popolazzjoni: ħafna nies li tilfu l-kapaċità li jaqilgħu l-għajxien litteralment saru bil-ġuħ għall-ħobż. Nistaqsik dan: Taf organizzazzjonijiet tal-karità, jew nies tan-negozju li jistgħu jgħinu biex itaffu l-qagħda mwiegħra ta’ dawn il-gruppi tal-popolazzjoni — u peress li ħadd ma jaf kemm se ddum is-sitwazzjoni?

Aktar tard fl-ittra tiegħi niddeskrivi dwar id-diffikultajiet tal-pubbliku li jiena jappartjeni għalih – il-pubbliku b’diżabilità.

1) Nru tal-ID tiegħi: 02947403

2) L-emails tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) L-organizzazzjoni tiegħi tal-kura:

Reuth – Avivit Hostel

6 Ha’avivit St.

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm

ISRAEL, zip: 9650816.

Nru tat-telefon tal-Uffiċċju tal-Hostel: +972-2-6432551 jew +972-2-5428351

Email tal-hostel: [email protected]

4) Waqt laqgħa mal-ħaddiema soċjali tal-Avivit Hostel fit-13:30 tat-12 ta’ Diċembru 2017, kont espliċitament ipprojbit li niżvela xi dettalji tagħha u/jew impjegati oħra tal-Avivit Hostel jew ta’ Reuth.

5) It-tabib tal-familja tiegħi:

Dr Michael Halav

Clalit Healthcare Services, fergħa Ir Ganim

63 Borochov St.

Kiryat Yovel,

Ġerusalemm,

ISRAEL, zip: 9678150.

Nru tat-telefon tal-klinika: +972-2-6440777, fax: +972-2-6438217.

6) Hawn taħt hemm il-korrispondent tiegħi ma’ ħaddiem soċjali minn Reuth lejn l-aħħar ta’ Jannar 2020:

25.1.2020

Għażiż Sinjura Tal Lotan,

re: Appartament f’115 Costa Rica St.

Nixtieq ninnotifikak li l-blinds fis-salott huma mwaħħla u ma jistgħux jiġu mċaqalqa. Huwa possibbli għal membru tal-persunal tal-ħostel li jirranġaha? (Ma nafx kif nirranġa dan jew jekk ikollix inċempel lil sid l-appartament biex nagħmel dan). X’taħseb? Sinċerament,

Assaf Benyamini, residenti fil-hostel tal-għajxien assistit Avivit

PS

Dan l-aħħar bgħattlek l-ittra mehmuża bil-posta regolari permezz tal-Israel Postal Company. Napprezza jekk tista’ twieġeb għall-mistoqsija li qajjejt fiha.

12.1.2020.

Għażiż Sinjura Tal Lotan,

re: Perjodu tal-kiri

Il-kirja tal-appartament tiegħi tiskadi fl-14 ta’ Lulju 2020. Nemmen li hemm lok biex tikkunsidra li titlob lis-sid tal-appartament biex tiċċara jekk taqbilx li testendi l-kirja. Ninnota li nixtieq inkompli ngħix fl-appartament, imma jekk sid l-appartament ma jridx jestendi l-kirja, irrid nipprepara kif xieraq u nibda nfittex appartament ieħor.

Sinċerament,

assaf benyamini, residenti fl-Avivit assisted living hostel

PS Nru ID tiegħi: 029547403

L-ittra tiegħi lis-social worker Tal Lotan 10

Yahoo/posta deħlin

Assaf Benyamini 15

Jannar fis-15:50

minn + 6

Tal

Assaf Benyamini

Jien ma nifhimx. Meta biħsiebek tistaqsi l-mistoqsija lil sid l-appartament? META? Mhuwiex possibbli li tifhem mit-tweġiba “Tliet xhur bil-quddiem hija l-prattika komuni” meta għandek il-ħsieb li tistaqsiha din il-mistoqsija. (Nippreferi kemm jista’ jkun malajr, għax, b’kuntrast ma’ okkażjonijiet preċedenti meta mort mort, din id-darba tiegħi

is-saħħa hija agħar u ma nistax nippakkja l-affarijiet tiegħi personalment. Jekk ikolli nċaqlaq appartamenti, din id-darba, ikun ferm aktar diffiċli għalija fiżikament, u għalhekk il-proċess kollu se jieħu ħafna itwal. Madankollu, ikun ħafna aktar faċli emozzjonalment. Għalhekk nerġa’ nistaqsi, jekk ir-rimarki tiegħi ma kinux mifhuma: meta biħsiebek tistaqsi lil sid l-appartament dwar din il-kwistjoni?

Sinċerament,

Assaf Benyamini, residenti fil-hostel tal-għajxien assistit Avivit

Il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020, GMT+2 10:46:27

TAL LOTAN [email protected] kiteb 26

12:28 ta’ Jannar

TAL LOTAN [email protected]

Lil:  Assaf Benyamini

26 ta’ Jannar fis-14:09

Se nikkuntattjawk ix-xahar id-dieħel. Ikkunsidra biss li, taħt il-kuntratt, inti tista’ tagħti avviż ta’ tliet xhur bil-quddiem.

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020, f’12:29 minn Assaf Benyamini

<[email protected]>

Uri l-messaġġ oriġinali

Assaf Benyamini <[email protected]>

Lil: Tal Lotan

26 ta’ Jannar 2020, fis-14:13

Okay. Grazzi.

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020, fis-14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN  [email protected] kiteb

Aħbi l-messaġġ oriġinali

Se nikkuntattjawk ix-xahar id-dieħel. Ikkunsidra biss li, taħt il-kuntratt, inti tista’ tagħti avviż ta’ tliet xhur bil-quddiem.

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020, f’12:29 minn Assaf Benyamini

<[email protected]>

Jien ma nifhimx. Meta biħsiebek tistaqsi l-mistoqsija lil sid l-appartament? META? Mhuwiex possibbli li tifhem mit-tweġiba “Tliet xhur bil-quddiem hija l-prattika komuni” meta għandek il-ħsieb li tistaqsiha din il-mistoqsija. (Nippreferi kemm jista’ jkun malajr, għax, b’kuntrast ma’ okkażjonijiet preċedenti meta mort mort, din id-darba tiegħi

is-saħħa hija agħar u ma nistax nippakkja l-affarijiet tiegħi personalment. Jekk ikolli nċaqlaq appartamenti, din id-darba, ikun ferm aktar diffiċli għalija fiżikament, u għalhekk il-proċess kollu se jieħu ħafna itwal. Madankollu, ikun ħafna aktar faċli emozzjonalment. Għalhekk nerġa’ nistaqsi, jekk ir-rimarki tiegħi ma kinux mifhuma: meta biħsiebek tistaqsi lil sid l-appartament dwar din il-kwistjoni?

Sinċerament,

Assaf Benyamini, residenti fil-hostel tal-għajxien assistit Avivit

Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Jannar 2020, fis-14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN  [email protected] kiteb

Hi, hija drawwa li tagħti tliet xhur avviż minn qabel, iżda huwa wkoll possibbli qabel.

Is-Sibt, 25 ta’ Jannar 2020 fid-20:00 minn Assaf Benyamini

<[email protected]>

Nifhem, imma meta biħsiebek tistaqsi din il-mistoqsija?

Is-Sibt, 25 ta’ Jannar 2020, fis-19:46:52 GMT+2

TAL LOTAN  [email protected] kiteb

Għadu kmieni wisq, anki jekk tgħid li, ipotetikament, trid testendi, iżda hija obbligata.

Fil-qosor, għadu kmieni wisq.

Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020 fis-19:07 minn Assaf Benyamini <[email protected]> — Messaġġ mibgħut —-

Minn: Assaf Benyamini <[email protected]>

Lil: TAL [email protected]

Mibgħuta nhar: is-Sibt, is-Sibt, 25 ta’ Jannar 2020, fis-16:31:35 GMT+2 Re: L-ittra tiegħi lill-ħaddiem soċjali, Tal Lotan

Multa. X’inhi l-opinjoni tiegħek dwar it-tieni mistoqsija li staqsejt (staqsi lis-sid tal-appartament jekk għandhiex il-ħsieb li ġġedded il-kirja jew le)? Naturalment, jekk is-sidien tal-appartamenti ma jaqblux li jġeddu l-kirja wara l-14 ta’ Lulju 2020, ikolli nsib soluzzjoni residenzjali oħra (u din id-darba, l-ippakkjar tal-affarijiet personali tiegħi se jieħu ħafna aktar żmien minħabba li s-saħħa tiegħi tmur għall-agħar, li ma tippermettix li nippakkja waħdi).

Assaf Benyamini

Is-Sibt, 25 ta’ Jannar 2020, fis-16:22:17 GMT+2

TAL LOTAN[email protected] kiteb

Hi Assaf. Fir-rigward tal-blinds, jien ser nitlob lil Baruch biex jagħti ħarsa, u jekk hija ħsara akbar, nikkuntattja lil Sigalit.

Assaf bħala għanijiet li jridu jintlaħqu.

7) Dan li ġej huwa Rapport Soċjali ta’ 17-il paġna, li nkiteb dwari fit-28/6/2011.

* Nixtieq nirrimarka li wasalt għar-riabilitazzjoni fl-Isptar Psikjatriku Kfar Shaul f’Ġerusalemm fit-8 ta’ Marzu, 1994 u mhux matul l-2004, kif inkiteb bi żball f’dan ir-rapport.

 

Soċjetà Reġistrata tas-Saħħa Mentali tal-Komunità REUT Hostel “Avivit”.

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Ġerusalemm 96508, Telefax: 972-2-6432551

Email: [email protected]

28 ta’ Ġunju 2011

biex

Il-Kumpanija MGAR

Re: Assaf Binyamini, Id. le. 29547403 – Rapport Psikosoċjali

Sfond ġenerali: Assaf twieled fl-1972, baċċellerat, jgħix waħdu f’appartament f’HaRakefet St taħt l-istatus ta ‘akkomodazzjoni protetta (akkomodazzjoni protetta) f’isem basket ta’ riabilitazzjoni, huwa jeżisti permezz ta ‘allowance għal diżabilità fuq l-isfond ta’ diżabilità mentali.

Assaf huwa l-iben il-kbir f’familja ta’ erba’ persuni. Il-ġenituri tiegħu ddivorzjaw meta kellu tmien snin, ir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri tiegħu waqt iż-żwieġ tagħhom huma deskritti bħala ħorox. Il-missier reġa’ żżewweġ u Assaf kellu tliet nofs aħwa minn dan iż-żwieġ. Wara d-divorzju, Assaf baqa’ ma’ ommu u oħtu.

Sa minn tfulitu, Assaf sofra minn diffikultajiet emozzjonali u motorji. Wara bidla ta’ residenza fl-età ta’ 4 snin, waqaf jitkellem. Huwa ġie riferut għall-psikoterapija fi kindergarten terapewtiku. Assaf kien tifel kwiet li kien jiżola lilu nnifsu, qatta’ s-sigħat ta’ wara nofsinhar jaqra kotba tal-istorja, jaħdem fuq il-kompjuters, l-unika attività soċjali tiegħu kienet fi ħdan il-qafas tal-logħob taċ-ċess.

Matul l-adoloxxenza tiegħu, il-kundizzjoni tas-saħħa mentali tiegħu marret għall-agħar ħafna, żviluppa delużjonijiet persekutorji (Illeġibbli), fost oħrajn kontra l-mara ta’ missieru. Ġie esebit attentat ta’ suwiċidju u ddaħħal l-isptar diversi drabi fiċ-Ċentru tas-Saħħa Mentali ta’ Geha. Twettaq tentattiv biex jiġi riabilitatu f’ħostel f’Petah Tikva, iżda dan falla. Minn din l-età, ma baqax integrat fl-ebda qafas, kien tifel soċjalment miċħud, l-imġieba stramba tiegħu wkoll ikkawżat aggressjoni kbira minn madwaru lejh, u dan ggrava l-kundizzjoni tiegħu saħansitra aktar.

Fil-bidu ta’ l-20 sena tiegħu, Assaf sofra minn diversi sintomi, l-ewlenin kienu obsessive compulsive, li kienu jinkludu wkoll il-ħsara lilu nnifsu – tali manifestazzjonijiet ta’ ħsara fiżika qatt ma rritornaw b’dan il-mod, iżda bħalissa, Assaf iweġġa’ lilu nnifsu, permezz tal-mod kif hu.

tutilizza sabiex tlaħħaq mas-soċjetà, u r-realtà li madwaru (u dwar din il-kwistjoni – se tingħata aktar informazzjoni fis-segwiment).

Fl-2004, Assaf iddaħħal l-isptar fid-Dipartiment tar-Riabilitazzjoni f’Kfar Shaul u minn hemm mar f’akkomodazzjoni protetta (akkomodazzjoni protetta) bl-iskorta tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali Enosh. Matul is-snin li fihom ġie kkurat fid-Dipartiment tar-Riabilitazzjoni, il-kundizzjoni tiegħu tjiebet, is-sintomi ossessivi-compulsivi ddgħajfu b’mod sinifikanti, u ma ġie osservat l-ebda kontenut psikotiku bħal delużjonijiet jew alluċinazzjonijiet. Assaf kien skortat mit-tim ta ‘riabilitazzjoni tal-Isptar Psikjatriku Kfar Shaul, huwa kompla jirċievi skorta fir-residenza tiegħu permezz tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali Enosh, irċieva trattament psikjatriku, il-kundizzjoni tas-saħħa mentali tiegħu stabbilizzat u jgħix b’mod indipendenti fi ħdan il-komunità.

Assaf ħadem b’mod volontarju għal diversi snin fil-Librerija Nazzjonali ta ‘Iżrael iżda telaq minħabba deterjorament fil-kundizzjoni fiżika tiegħu. Wara, Assaf ħadem għal madwar sena u nofs fil-Ha’Meshakem Sheltered Company (2005 – 2006). Huwa telaq minħabba diffikultajiet mal-istaff, skont hu. Sussegwentement, ħadem f’impjant ta ‘produzzjoni protett fuq HaOman St., u telaq minħabba diffikultajiet ta’ trasport waqt li pprova jasal f’dan il-post tax-xogħol. Matul l-2006 – 2007, seħħ tnaqqis gradwali fil-kundizzjoni fiżika u mentali tiegħu, u minn dakinhar ibati minn akkumulazzjoni ta ‘problemi mentali u fiżiċi – problemi tad-dahar, problemi diġestivi, deterjorament tal-kundizzjoni psorjatika tiegħu, problemi fil-ġogi, attakki ta’ ansjetà aktar severi u aktar frekwenti. Assaf tilef il-fiduċja fis-servizzi pubbliċi, isostni li hemm deterjorament fil-kwalità tas-servizz u l-professjonalità tal-impjegati. Huwa temm il-konnessjoni u r-relazzjonijiet tiegħu magħhom

l-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali Enosh,

ipprova skorta ta’ akkomodazzjoni permezz tal-Kidum

Soċjetà Reġistrata tas-Saħħa Mentali tal-Komunità REUT Hostel “Avivit”.

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Ġerusalemm 96508, Telefax: 972-2-6432551

Email: [email protected]

Assoċjazzjoni, li ma rnexxietx. F’April 2007, huwa avviċina l-Assoċjazzjoni Tzohar, assoċjazzjoni privata li tidħol fir-riabilitazzjoni u l-irkupru.

F’Novembru 2007, ġie riferut lis-Soċjetà Reġistrata tas-Saħħa Mentali tal-Komunità Reut u ġie ammess taħt l-istatus ta’ akkomodazzjoni protetta (akkomodazzjoni protetta) fl-Avivit Hostel, u huwa skortat mill-istaff tal-Hostel.

Waqt l-iskorta tagħna, ipprovduta matul l-aħħar tliet snin, jista ‘jiġi osservat deterjorament fil-kundizzjoni tas-saħħa mentali ta’ Assaf, u li ġejjin huma diversi indiċi dwar dan id-deterjorament:

1. Il-livell ta’ suspett ta’ Assaf qed jiżdied, suspett li jintensifika b’ħarsa tad-dinja pessimista, nuqqas assolut ta’ fiduċja u fidi fi kwalunkwe fattur terapewtiku, sew jekk mediku, psikjatriku jew professjonali. Ir-relazzjoni li jżomm mal-ħaddiema tal-Hostel hija parzjali ħafna, jirrifjuta li jaċċetta gwidi (instructors) mill-Hostel u lest li jżomm kuntatt biss mas-social worker, li jqisu wkoll bħala rappreżentant ta’ sistema li ma tfittexx il-benesseri tiegħu.

2. Tendenza għall-isklużjoni li tmur għall-agħar. Assaf mhu konness ma’ ebda qafas soċjali. Ma jżomm ebda relazzjoni umana ta’ ħbiberija, mhux ma’ tal-Hostel

residenti, u kif intqal-aktar ‘il fuq, la ma’ gwidi (għalliema) mill-Hostel, mhux mal-familja tiegħu, li wkoll jitbiegħed minnhom, kważi sa stakkament sħiħ (il-kelma “kważi” hija utilizzata peress li ommu tinsisti li żżomm il-konnessjoni minkejja r-reżistenza tiegħu). Ma jipparteċipa fl-ebda ħajja komunitarja, isib ruħu imwarrab f’solitudni sħiħa nhar ta’ Sibt u Festi, ma jirrispondi għall-ebda offerta biex jissieħeb f’ċertu qafas, avveniment, lejliet il-Festi u affarijiet simili.

3. Tħabbil u laqgħat ma ‘fatturi terapewtiċi: matul it-tliet snin, li matulhom ilna skorta lil Assaf, irnexxielu jibdel bejn diversi Tobba tal-Familja fl-HMO, uħud minnhom b’mod ċar fittxew il-benessri tiegħu, iżda ma kienx jaf kif jidentifika dan. Huwa tbati u argumenta mal-persunal fil-Klinika tal-Komunità tas-Saħħa Mentali f’Kiryat Yovel u rrifjuta għal kollox li jkompli s-sorveljanza psikjatrika tiegħu hemmhekk. Hemmhekk ukoll, il-persunal ipprova jersaq lejh, iżda hu ma ndunax. Minkejja li hu l-aktar li jbati minn din l-istorja, appella lil kull entità relatata mas-saħħa mentali sabiex tikseb sorveljanza psikjatrika alternattiva. Finalment, wara l-appell tagħna lill-HMO Ir Ganim, inkiseb ċertu arranġament, lil hinn mill-ittra tal-liġi, li jippermetti s-sorveljanza meħtieġa fl-HMO.

4. Bojkott tal-Hostel u l-Għaqda ta’ skorta: għalkemm jibqa’ jirċievi skorta f’isem is-Soċjetà Reġistrata tas-Saħħa Mentali tal-Komunità Reut, jirrifjuta li jasal waħdu l-Hostel, u l-laqgħat isiru biss bħala sejħiet fid-dar. Is-suspett u l-ostilità tiegħu huma diretti lejn l-istaff u r-residenti tal-Hostel u anke jikteb ilmenti u jilmenta ħafna dwar l-iskorta stess. Minkejja dan, ċertu livell ta’ ġudizzju tar-realtà normali jeżisti, u minkejja r-rabja u l-ilmenti, s’issa żamm lura milli jiskonnettja r-relazzjoni magħna wkoll.

5. Livell ta’ ansjetà li qed jiżdied: Assaf huwa ansjuż ħafna dwar il-futur tiegħu li ġej, kemm f’termini tas-saħħa psikjatrika tiegħu u l-għażliet ta ‘akkomodazzjoni tiegħu kif ukoll finanzjarjament u eżistenzjali. Dan il-livell ta’ ansjetà jġiegħlu jgħix fi skarsezza u awsterità insupportabbli.

6. Astinenza u awsterità matul il-ħajja tiegħu ta ‘kuljum: Assaf huwa konvint li fil-futur mhux daqshekk imbiegħed se jsir bla dar, u mill-kunsiderazzjonijiet tiegħu stess, jiffranka l-enerġija elettrika u jiffranka fuq kwalunkwe spiża oħra, u għalhekk, ma jsaħħanx l-appartament tiegħu matul ix-xitwa, ma jsaħħanx l-ikel tiegħu u ma jħalli lilu nnifsu jesperjenza l-ebda pjaċir jew kuntentizza. Jekonomizza wkoll meta jiġu għall-kwistjonijiet ta’ saħħa tiegħu, bħal trattamenti dentali jew mediċini li jistgħu jtaffu t-tbatija fiżika u l-uġigħ li jbati minnhom.

Soċjetà Reġistrata tas-Saħħa Mentali tal-Komunità REUT

Hostel “Avivit”.

Avivit Hostel, 6 Avivit St., Ġerusalemm 96508, Telefax: 02-6432551

Email: [email protected]

7. Impenn ossessiv fil-korrispondenza u l-kitba għal kull fattur possibbli li jaħseb li l-istorja tiegħu tista’ tmisslu qalbu, u b’hekk iġġiegħlu jipprovdi għajnuna fi ħdan korrispondenza estensiva sar il-prattika tal-ħajja tiegħu, jikteb, jirritratta u xi drabi jqassam f’għexieren ta’ kopji, lill-Uffiċċji tal-Gvern, lill-Membri tal-Knesset,

perjodiċi u rivisti, assoċjazzjonijiet, ditti legali, korpi u entitajiet privati, postijiet tan-negozju u aktar. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ma jirċievi l-ebda tweġiba, f’ċerti każijiet huwa jirċievi xi attenzjoni – din il-prattika tat tifsira u kontenut lil ħajtu. Skont hu, sakemm jibqa’ ħaj, se jkompli u dan hu l-mod tiegħu kif jiġġieled għad-drittijiet li jixraqlu.

8. Diffikultajiet fl-aġġustament għall-postijiet ta’ impjieg: tul il-perjodu kollu ta’ żmien, Assaf skambja diversi postijiet ta’ impjieg, kull darba fuq il-bażi ta’ diffikultajiet jew aċċessibbiltà jew ilmenti dwar it-termini tal-impjieg tiegħu. Madankollu, ta’ min jinnota li dan l-aħħar sab minnu stess post tan-negozju li jimpjegah tliet darbiet fil-ġimgħa, u s’issa, huma kuntenti bih. Assaf innifsu m’għandux fidi kbira f’dan il-post, iżda mil-lum, u għal dawn l-aħħar xahrejn, irnexxielu jippersevera.

Fil-qosor: m’hemm l-ebda dubju li l-immaġni psikjatrika tiegħu mhix komuni, hemm diversi kapaċitajiet li huma relattivament ippreservati, bħal: il-kapaċità konjittiva, il-kapaċitajiet ta ‘espressjoni orali u bil-miktub tiegħu, u min-naħa l-oħra, korriment mentali sever. Huwa jinsab f’ċirku magħluq ta ‘solitudni u disprament. In-natura tas-sintomi tiegħu ma tippermettilu li jirċievi xi għajnuna jew appoġġ, huwa konvint li d-dinja kollha hija kontrih, li m’hemm l-ebda mod kif toħroġ, u li s-sitwazzjoni se tmur għall-agħar. M’hemm l-ebda faqqigħ psikotiku fis-sens tas-soltu, iżda jeżistu tantrums u aggressjoni severa, li bħalissa, huma prinċipalment diretti lejn ommu meta tazzarda jżuru (dan kien ħafna agħar meta għex ma ‘sieħeb li sofra minn tantrums severi tiegħu , u bħala riżultat konna mġiegħla nwaqqfu s-sħubija tagħhom fl-appartamenti). Fir-rigward ta ‘Assaf, is-sensazzjoni hija li l-istruttura kollha hija struttura paranojde ermetika, il-ġudizzju tar-realtà tiegħu huwa difettuż ħafna u inadegwat u dan huwa partikolarment ovvju meta ma jidentifikax in-nies li jridu jassistuh u jimbotta lil kulħadd. Huwa possibbli li wieħed jinnota t-tnaqqis tal-effett, sa l-assenza ta ‘kwalunkwe emozzjoni umana, anke fir-rigward ta’ nies qrib jew persuni li jieħdu ħsiebhom/terapisti, li magħhom ikun f’kuntatt ta ‘kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. il-ġudizzju tiegħu fir-realtà huwa difettuż ħafna u inadegwat u dan huwa partikolarment ovvju meta ma jidentifikax lin-nies li jridu jassistuh u jimbotta lil kulħadd. Huwa possibbli li wieħed jinnota t-tnaqqis tal-effett, sa l-assenza ta ‘kwalunkwe emozzjoni umana, anke fir-rigward ta’ nies qrib jew persuni li jieħdu ħsiebhom/terapisti, li magħhom ikun f’kuntatt ta ‘kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. il-ġudizzju tiegħu fir-realtà huwa difettuż ħafna u inadegwat u dan huwa partikolarment ovvju meta ma jidentifikax lin-nies li jridu jassistuh u jimbotta lil kulħadd. Huwa possibbli li wieħed jinnota t-tnaqqis tal-effett, sa l-assenza ta ‘xi emozzjoni umana, anke fir-rigward ta’ nies qrib jew persuni li jieħdu ħsieb/terapisti, li magħhom ikun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. biex ma nsemmux il-livell ta’ ħajja estremament baxx li fih jeżisti. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. biex ma nsemmux il-livell ta’ ħajja estremament baxx li fih jeżisti. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. miegħu jkun f’kuntatt ta’ kuljum. L-emozzjoni dominanti li tikkontrollah hija d-disprament, li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih. li tkompli tiggrava. Dan jinfluwenza l-kwalità tal-ħajja tiegħu, biex ma nsemmux il-livell estremament baxx tal-ħajja li jeżisti fih.

Bħala l-persuna li ilha skortah għal dawn l-aħħar sentejn, u mill-konversazzjonijiet li kellu mal-Psikjatra li kkurah, m’hemmx dubju li d-diffikultajiet fl-imġieba tiegħu, il-problemi mentali tiegħu, it-tantrums u affarijiet simili, jappartjenu u joħorġu mid-disturb mentali tiegħu, u għalhekk, l-imġieba ċara, insultanti u skandali tiegħu għandha titqies ukoll bħala sintomu tal-problemi tiegħu u mhux bħala parti separata minnhom.

Naomi Harpaz

Ħaddiem Soċjali

L-Avivit Hostel

Ir Ganim.

8) Hawn taħt hemm xi spjegazzjonijiet/dettalji dwar il-kundizzjoni tad-djar tal-persuni b’diżabilità.

1.  Problema ta’ finanzjament/ħlas tal-kera – ħafna snin ilu, (u mhux ċar minn min, iżda milli jidher xi uffiċjal tal-gvern) ġie deċiż li persuni b’diżabilità li jgħixu fil-komunità kienu eliġibbli għal NIS 770 fix-xahar biex iħallsu l-kera. Kif inhu magħruf, il-prezzijiet tad-djar żdiedu fl-Iżrael

fis-snin riċenti, naturalment ġbid il-kera wkoll. Iżda l-figura ta ‘NIS 770, stabbilita kompletament b’mod arbitrarju ħafna snin ilu mingħajr ebda spjegazzjoni jew loġika, ma ġietx aġġornata.

Sfortunatament, anki wara korrispondenza estensiva (eluf jew saħansitra għexieren ta’ eluf ta’ ittri, u għad-dispjaċir ta’ dan l-awtur, dawn iċ-ċifri mhumiex esaġerazzjoni), mibgħuta lil kull parti possibbli – diversi desks fil-Ministeru tad-Djar u Kostruzzjoni, ministeri oħra, bħall-Ministeru tal-Finanzi u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, bosta ġurnalisti, ditti investigattivi, anke tkellmu ma’ bosta ġurnalisti, u saħansitra tkellmu ma’ bosta ġurnalisti. u l-ambaxxati ta’ pajjiżi barranin – xejn ma għen. Ir-riżultat hu li l-ammont ta’ għajnuna ma ġiex aġġornat u ħafna persuni b’diżabilità jintefgħu fit-toroq biex imutu hemmhekk bil-ġuħ, bil-għatx, jew bil-kesħa fix-xitwa jew bil-puplesija tas-sħana u d-deidrazzjoni fis-sajf.

Għandu jiġi nnutat li l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet, bħal Yedid: L-Assoċjazzjoni għall-Empowerment tal-Komunità u l-kliniċi tal-għajnuna legali tal-universitajiet u l-kulleġġi li magħhom jikkorrispondi dan l-awtur, qatt ma jistgħu jgħinu, għal raġuni sempliċi: l-ammont ta ‘għajnuna ta’ NIS 770 huwa preskritt mil-liġi, u l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet jistgħu jgħinu biex isegwu l-liġi attwali. L-uniku indirizz fejn hemm bżonn ta’ emendi leġiżlattivi huwa l-Knesset.

Iżda l-affarijiet isiru aktar ikkumplikati: kif inhu magħruf, għal żmien twil (dawn il-linji nkitbu nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Jannar, 2020) Iżrael kien f’kampanja elettorali wara l-oħra, u anke t-tielet elezzjonijiet, skedati għal sitt ġimgħat minn issa, mhux bilfors se jħabbar it-twaqqif ta’ gvern li jiffunzjona. Ta’ min jinnota li anke meta l-Knesset u l-gvern wieġbu għall-mistoqsijiet ta’ dan l-awtur u l-organizzazzjonijiet b’diżabilità u ħafna oħrajn fil-kwistjoni tal-għajnuna, il-Membri tal-Knesset idderiedew awtomatikament l-inkjesti lill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet, minkejja li l-Membri tal-Knesset huma kompletament konxji li, f’dan il-każ, l-organizzazzjonijiet mhumiex l-indirizz; huma stess huma.

2. Komunikazzjoni mas-sidien tal-appartamenti: hemm ħafna każijiet li fihom il-persuni b’diżabilità jissieltu biex jinnegozjaw mas-sidien tal-appartamenti, minħabba d-diżabilità jew il-mard tagħhom. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, il-ħaddiema soċjali jridu jservu bħala medjaturi, u l-biċċa l-kbira tal-ħaddiema soċjali ma jistgħux verament jassumu dan ir-rwol f’kull każ. Barra minn hekk, tnaqqis kbir f’dawn l-aħħar snin fin-numru ta’ pożizzjonijiet ta’ ħaddiema soċjali, flimkien ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol diffiċli, pagi baxxi, trattament mhux xieraq frekwenti min-naħa tal-familji tal-pazjenti – li ħafna drabi jqisu inġustifikament lill-ħaddiema soċjali bħala responsabbli għall-kura ħażina li jirċievu l-qraba tagħhom – flimkien ma’ xogħol impossibbli li xi drabi jġiegħelhom jittraskuraw każijiet urġenti jew perikolużi, u jżidu mad-diffikultajiet tal-persuni b’diżabilità li jsibu appartament soċjali adattat u diżabbli.

3. Mezzi ta’ ħlas tal-pazjenti – ikun hemm każi li fihom persuna tiċċaqlaq biex tgħix fil-komunità wara perjodu twil fl-isptar u tkun nieqsa mid-drawwiet normali tal-ħajja, bħal tmur taħdem jew tieħu r-responsabbiltà li tmexxi ħajjitha. Spiss, il-kundizzjonijiet għall-iffirmar ta’ kirja, bħal verifika ta’ garanzija, ma jistgħux jintlaħqu għan-nies f’dan l-istadju ta’ ħajjithom. Strutturi ta’ trattament u rijabilitazzjoni preċedenti (li waħda minnhom uża dan l-awtur 25 sena ilu meta ngħata l-ħruġ mill-isptar għal faċilità ta’ għajxien assistit) ingħalqu jew naqqsu l-operat tagħhom f’dawn l-aħħar snin, u b’hekk ma ħallewx ir-riabilitazzjoni minn nies f’dan l-istadju ta’ ħajjithom, li ma jistgħux jagħmlu progress mingħajr dawn l-istrutturi kritiċi ta’ trattament u riabilitazzjoni.

4. Problemi regolatorji – bħalissa, hemm żbilanċ sħiħ fir-rigward tad-drittijiet u d-dmirijiet tas-sidien tal-appartamenti minn naħa u tal-kerrejja min-naħa l-oħra. Ħafna liġijiet jipproteġu lis-sidien tal-appartamenti minn abbuż possibbli tal-perjodu tal-kirja min-naħa tal-kerrejja; bil-maqlub, m’hemm l-ebda liġijiet biex jipproteġu lill-inkwilini kontra l-abbuż mis-sidien tal-appartamenti. Konsegwentement, il-kirjiet jinkludu ħafna klawżoli skandalużi, drakonjani, u xi kultant anke illegali, u m’hemmx liġijiet biex jipproteġu lill-kerrejja, li huma mġiegħla jiffirmaw il-kirjiet. F’ħafna każijiet, il-kerrejja m’għandhom l-ebda dritt legali li joġġezzjonaw għall-klawsoli ta’ ħsara li jridu jiffirmaw bħala kundizzjoni għall-kiri tal-proprjetà, u huma esposti għal kollox għall-kappriċċi tas-sidien tal-appartamenti, xi kultant anke matul il-perjodu tal-kirja. Din hija ovvjament problema għall-popolazzjoni ġenerali,

5. Diffikultajiet fl-ispjegazzjonijiet – hemm diffikultajiet sostanzjali fir-rigward tad-diffikultajiet imqajma u l-iżvelar tagħhom fl-arena pubblika bil-għan li jsiru l-emendi meħtieġa. Il-prijoritajiet attwali tal-midja varji, li mhumiex interessati fis-suġġett, il-qsim bejn l-organizzazzjonijiet b’diżabbiltà, id-diżinteress ta’ ħafna partiti fis-soċjetà li ngħixu fiha biex jieħdu rwol attiv fl-isforzi biex jikkoreġu u jtejbu s-sitwazzjoni jiżnu u jxekklu ħafna l-isforzi biex titqajjem kuxjenza pubblika dwar dawn il-problemi b’mod li jġiegħel lill-Membri tal-Knesset jemendaw il-liġijiet u ma jagħmlu xejn milli jkomplu jinjorawhom. Hemm diffikultà oħra fir-rigward tat-tnedija ta’ kampanja ta’ reklamar:

9) Link għall-kanal YouTube li ftaħt fit-28 ta’ April

2020:https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwY LVJNQN9Qlzrg

10)Fl-10 ta’ Awwissu, 2018, ngħaqadt ma’ moviment soċjali msejjaħ “We Shall

Overcome” – moviment li jfittex li jirrappreżenta l-interessi tal-

diżabbli trasparenti, jiġifieri: nies li jsofru minn problemi serji ta’ saħħa li ma jidhrux esterni għall-inviżibbiltà li tiċħad id-drittijiet ċivili u soċjali fuq skala wiesgħa ħafna.

Id-direttur tagħha u l-fundatriċi tal-moviment hija Tatiana Kadochkin, li huwa possibbli li tilħaq bin-numru tat-telefon 972-52-3708001 Ħadd sal-Ħamis mill-11 am sat-8 pm – ħlief għall-vaganzi Lhud u Iżraeljani.

B’dan nehmeż link għal tagħna

websajt tal-moviment:https://www.nitgaber.com/

11) in-numri tat-telefon tiegħi:

id-dar-972-2-6427757.

ċellulari-972-52-4575172.

fax-972-77-2700076.

12) Aktar dettalji personali:

Data tat-Twelid: 11 ta’ Novembru, 1972 Stat ċivili: Single.

G. Għal ħafna snin il-Ministeru tal-Benessri u s-Servizzi Soċjali fl-Istat ta ‘Iżrael irrifjuta b’mod ċar li jittratta lill-morda mentali. Il-kura tal-morda mentali fl-Iżrael ġiet fdata f’idejn il-Ministeru tas-Saħħa. F’każi fejn il-Ministeru tas-Saħħa ma setax jgħin lill-persuna b’diffikultà mentali li tkun evakwata kienet tiġi riferuta lill-Ministeru tal-Ħarsien, u dan minkejja li l-persunal tal-Ministeru tas-Saħħa dejjem kien jaf tajjeb ħafna li l-Ministeru tal-Ħarsien ma jittrattax lil dawk li għandhom problemi mentali. Il-Ministeru tal-Welfare, min-naħa tiegħu, qatt ma aċċetta li jikkura fejn jidħol il-morda mentali – u jerġa’ jirreferi lill-persuna lill-Ministeru tas-Saħħa.

Dan ħoloq sitwazzjoni li fiha persuni feruti mentalment fil-bżonn li kellhom bżonn l-assistenza tal-Ministeru tal-Benessri kienu, fil-fatt, iħabbtu wiċċhom ma’ ħawt miksur, u d-diversi ministeri tal-gvern ma kienu jagħmlu xejn ħlief jirreferu lill-persuna ferita mentalment fil-bżonn ’il quddiem u lura minn uffiċċju għall-ieħor. Ta’ min jinnota li l-kittieb ta’ dawn il-linji ltaqa’ ma’ din is-sitwazzjoni bosta drabi.

Din kienet ir-realtà sal-lum (dan il-kliem jinkiteb nhar il-Ħadd 2 ta’ April 2023 – ftit jiem qabel il-Għid).

Iżda fl-aħħar sena kien hemm bidla, u dan minħabba l-leġiżlazzjoni ta ‘

Drittijiet tal-liġi Benesseri lil persuni b’diżabilità(it-test huwa bl-Ebrajk), li jgħid li f’ċerti sitwazzjonijiet il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali jkun jista’ jgħin lil min iweġġa’ mentalment li jkun qed jiġi kkurat fl-istess ħin fil-Ministeru tas-Saħħa.

Din il-liġi ġiet irreġistrata fil-Ktieb tal-Liġi tal-Istat ta ‘Iżrael fit-22 ta’ Lulju 2022.

Mil-lum, il-Ħadd, 2 ta’ April, 2023, mhux ċar x’inhuma l-każijiet jew is-sitwazzjonijiet li fihom il-Ministeru tal-Benessri fl-Istat ta’ Iżrael jista’ tabilħaqq jgħin lil min iweġġa’ mentalment.

 

Nemmen li din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-impjegati tal-Ministeru tal-Ħarsien, l-impjegati tal-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll għall-pubbliku ferut mentalment b’mod faċli u sempliċi kemm jista’ jkun.

Nixtieq nirrimarka li l-link li waħħalt mal-Liġi dwar id-Drittijiet tal-Benessri għal Persuni b’Diżabilità (it-test tal-liġi huwa bl-Ebrajk) ittieħdet mill-

websajt ta’ Izzy Shapiro dar.

H. Hawn taħt hawn postijiet li qsamt fuq in-netwerk soċjali Facebook:

1) Hawn taħt hawn il-post li ktibt fuq il-paġna Facebook tan-netwerk Shufersal:

Katina ta’ Shalom Shufersal:

Ordnajt konsenja għal-lum li kellha tasal fis-1:00 PM.

Meta nipprova nikkuntattja lis-servizz tal-klijent tiegħek bit-telefon

Ħadd ma jwieġeb in-numru 1-800-56-56-56 fuq in-naħa l-oħra tal-linja tat-telefon.

Hemm rispons awtomatizzat li jgħid li l-vjeġġ se jasal biss fl-4:22 pm

Għalhekk nistaqsik:

1. Dewmien ta’ aktar minn tliet sigħat f’kunsinna fil-belt jinstema’ loġiku jew raġonevoli għalik?

2. Dan ifisser li minn issa rrid nordna konsenja madwar 3 sigħat qabel irrid li tasal (jiġifieri: għandi nimarka fuq il-websajt tiegħek għall-11:00 biex il-kunsinna tasal fis-14:00, immarka 13:00 jekk irrid li l-kunsinna tasal fis-16:00, eċċ.)?

3. U għaliex is-servizz tal-klijent tiegħek mhux iwieġeb it-telefon?

Żgur nistenna servizz aktar raġonevoli!!!!

Anke jekk tkun tard – għallinqas iwieġeb it-telefon!!!!

Asaf Benjamin.

 

2)int bgħatt

Lil Shufersal Shalom:

Ordnajt konsenja għal-lum li kellha tasal fis-1:00 PM.

Meta nipprova nikkuntattja lis-servizz tal-klijent tiegħek bit-telefon

Ħadd ma jwieġeb in-numru 1-800-56-56-56 fuq in-naħa l-oħra tal-linja tat-telefon.

Hemm rispons awtomatizzat li jgħid li l-vjeġġ se jasal biss fl-4:22 pm

Għalhekk nistaqsik:

1. Dewmien ta’ aktar minn tliet sigħat f’kunsinna fil-belt jinstema’ loġiku jew raġonevoli għalik?

2. Dan ifisser li minn issa rrid nordna konsenja madwar 3 sigħat qabel ma nixtieq li tasal (jiġifieri: irrid immarka l-indirizz tiegħek għall-11:00 biex il-kunsinna tasal fis-14:00, immarka 13:00 jekk irrid li l-kunsinna tasal fis-16:00: 00 u simili)?

3. U għaliex is-servizz tal-klijent tiegħek ma jwieġbux it-telefon?

Żgur nistenna servizz aktar raġonevoli!!!!

Anke jekk tkun tard – għallinqas iwieġeb it-telefon!!!!

Asaf Benjamin.

Shufersal

Shufersal

Hi qed titkellem Tamar

int bgħatt

Allura x’se jiġri? Għaliex ma tiġix? U ghaliex diakk ma twiegbux it-telefon lanqas??? Għaliex??? Għadu biss!!!

Shufersal

Shufersal

L-ewwelnett, il-ħaġa li ġara hija dewmien li jiġri kultant

Kien hemm dewmien fit-tagħbija u għalhekk ġara d-dewmien, għandek raġun li huwa ħażin min-naħa tagħna li tkun il-kawża tad-dewmien u li ma nwieġbux it-telefon

Iżda l-linja tagħna taħdem bħas-soltu u nirċievu telefonati bħas-soltu

Ma nafx għalfejn ma rċevejniex is-sejħa tiegħek

Naturalment għal darb’oħra, dak li ġara huwa glitch ta ‘darba u mhux se jerġa’ jiġri

Inkun aktar minn kuntent li nikkreditak għall-miżata tat-tbaħħir tal-ordni biex nuruk li tassew jiddispjaċina u se ntejbu s-servizzi tagħna fil-futur

int bgħatt

Dak tajjeb – ikkredita lili għall-miżata tat-tbaħħir. Imma xi ngħidu dwar il-vjeġġ innifsu? Nara li għadek ma wasaltx!! U din hija kunsinna li kellha tasal fis-1:00 pm!!! Għandi affarijiet oħra x’nagħmel fil-ħajja minbarra nistenniek!!!!

Shufersal

Shufersal

X’inhu ċ-ċertifikat tal-identità minn jekk jogħġbok?

int bgħatt

Numru tal-ID tiegħi: 029547403

int bgħatt

Allura x’minnek? Diġà huma s-16:35 – għaliex ma tiġix? Għaliex???

Shufersal

Niskuża ruħi għall-istennija

Shufersal

Nara li r-riservazzjoni tiegħek hija bejn is-16:00 u s-18:00

Shufersal

Shufersal

U hi għandha tilħaqek f’kull minuta

int bgħatt

Allura???? Li jċempelli l-kurrier jekk ma jsibx il-post!!! U r-riżerva tiegħi hija għas-1:00 pm – u mhux għall-4:00 pm – 6:00 pm – għaliex tigdeb?

Shufersal

Shufersal

Jien mhux gideb

Dan huwa dak li nara fis-sistema

int bgħatt

Qed tigdeb – ir-riservazzjoni hija għal 13:00. Dan huwa dak li ġie miftiehem miegħek.

Jekk jogħġbok irrispetta l-ftehim miegħek!!!

Shufersal

Shufersal

Għandu jkun hemm xi glitch, qed ngħaddiha għal kjarifika

Nikkreditak għall-miżata tat-tbaħħir u mhux se jiġri fil-futur

int bgħatt

Hieni min jemmen…. Dak li twiegħed li “fil-futur mhux se jiġri” dejjem jiġri u dejjem jirrepeti ruħu. Għaliex għandi nemmen inti?

Shufersal

Shufersal

Jiddispjaċini din hija l-esperjenza tiegħek magħna

Naf dwari nnifsi li bħala rappreżentant nagħmel l-almu tiegħi biex nittratta l-mistoqsijiet u nagħti l-aħjar servizz u meta ngħid li se nittratta xi ħaġa il-kwistjoni tiġi ttrattata u m’għandekx għalfejn tinkwieta dwarha

int bgħatt

Tassew… diġà smajna dwaru…

Shufersal

Shufersal

Nifhimkom sir, imma sfortunatament din hija t-tweġiba tiegħi u mhux se tinbidel..

int bgħatt

Dawn it-talbiet huma kontra l-imġieba ta’ Shufersal u mhux kontra tiegħek personalment.

Ikteb lil Shufersal

Nifhem, it-talba tiegħek intbagħtet għall-kura u tinkwetax, niżgura li tittieħed ħsiebha u li ħaġa bħal din ma tiġrix

Naturalment, diġà kkreditajt flimkien mal-miżata tat-tbaħħir ta ‘NIS 30

3)Hawnhekk hawn il-korrispondenza tiegħi ma’ Shufersal fuq in-netwerk soċjali whatsapp:

Hello Shufersal: Ordnajt kunsinna mingħandek li kellha tasal illum fis-1:00 PM. Għaliex ma tiġix?

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini.

Hi, grazzi ħafna għall-inkjesta tiegħek.

Jiena l-autoresponder ta’ Shufersel, nipprova ngħinek billi nagħmel ftit mistoqsijiet qosra.

Jekk ma nirnexxix, hawn jingħaqad rappreżentant li jkun kuntent li jgħin

Għeżież klijenti, għandek l-għażla li tiftaħ applikazzjoni fil-“click service” fil-link mehmuża u nerġgħu nirrikorru għandkom fi żmien ġurnata tax-xogħol

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

X’inhu n-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek? Tinsiex iddaħħal id-9 ċifri kollha.

029547403

Għandek ordni miftuħa magħna, il-kurrier mistenni jasal fl-04.02.2023 f’16:22.

Agħżel liema suġġett nistgħu naqduk:

Irrispondi…

1 – Grazzi, dak kollu

2 – Irċievi l-fattura għal din l-ordni bl-email

3 – Jikkorrispondi ma ‘rappreżentant

4 – Irċievi fattura u tikkorrispondi ma ‘rappreżentant

3

Qed nittrasferixxi t-trattament lil rappreżentant tas-servizz li se jikkorrispondi miegħek fi ftit mumenti.

Grazzi tal-paċenzja

Hi, jien jisimni Oren, qed niċċekkja

Lil Shufersal Shalom:

Ordnajt kunsinna mingħandek illum li kellha tasal fis-1:00 PM. Għaliex ma tiġix?

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,…

Grazzi talli stennejt.

Issa tkellimt mal-kurrier, qallu li kien minhabba dewmien fit-triq peress li kien jasal madwar 15-il minuta.

I kkreditat inti għall-ħlas tat-tbaħħir

Multa. Nistenna l-messaġġier id-dar. Jekk ma jasalx fi żmien 15-il minuta, nerġa’ nikkuntattjak. Asaf Benjamin.

Kont kuntenta li kont ta’ servizz, għandi ġurnata sabiħa

Nara li l-messaġġier għadu ma wasalx – u lanqas ma jikkuntattjani.

Għaddew ħafna aktar minn 15-il minuta.

Hi, grazzi ħafna għall-inkjesta tiegħek.

Jiena l-autoresponder ta’ Shufersel, nipprova ngħinek billi nagħmel ftit mistoqsijiet qosra.

Jekk ma nirnexxix, hawn jingħaqad rappreżentant li jkun kuntent li jgħin

Għeżież klijenti, għandek l-għażla li tiftaħ applikazzjoni fil-“click service” fil-link mehmuża u nerġgħu nirrikorru għandkom fi żmien ġurnata tax-xogħol

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

X’inhu n-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek? Tinsiex iddaħħal id-9 ċifri kollha.

029547403

Għandek ordni miftuħa magħna, il-kurrier mistenni jasal fl-04.02.2023 f’16:22.

Agħżel liema suġġett nistgħu naqduk:

Irrispondi…

1 – Grazzi, dak kollu

2 – Irċievi l-fattura għal din l-ordni bl-email

3 – Jikkorrispondi ma ‘rappreżentant

4 – Irċievi fattura u tikkorrispondi ma ‘rappreżentant

3

Qed nittrasferixxi t-trattament lil rappreżentant tas-servizz li se jikkorrispondi miegħek fi ftit mumenti.

Grazzi tal-paċenzja

Hi, jien jisimni Eden, x’nista ‘nagħmel?

Ordnajt konsenja li kellha tasal fis-1:00 PM.

Allura għaliex ma tiġix?

Diġà ktibt hawn lir-rappreżentanti tas-servizz tiegħek li kitbu li l-messaġġier se jasal fi żmien 15-il minuta.

Għaddew ħafna aktar minn 15-il minuta u l-messaġġier ma ġiex jew ikkuntattjani.

X’se?

Allura x’se jiġri? Għaliex il-vjeġġ ma jasalx?

Għadu mhux ikkunsinnat?

Diġà huma s-16:35 – allura għaliex ma tiġix? Almenu l-messaġġier jikkuntattjani!!!

X’se,???

Hi, grazzi ħafna għall-inkjesta tiegħek.

Jiena l-autoresponder ta’ Shufersel, nipprova ngħinek billi nagħmel ftit mistoqsijiet qosra.

Jekk ma nirnexxix, hawn jingħaqad rappreżentant li jkun kuntent li jgħin

Għeżież klijenti, għandek l-għażla li tiftaħ applikazzjoni fil-“click service” fil-link mehmuża u nerġgħu nirrikorru għandkom fi żmien ġurnata tax-xogħol

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

X’inhu n-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek? Tinsiex iddaħħal id-9 ċifri kollha.

029547403

Għandek ordni miftuħa magħna, il-kurrier mistenni jasal fl-04.02.2023 f’16:22.

Agħżel liema suġġett nistgħu naqduk:

Irrispondi…

1 – Grazzi, dak kollu

2 – Irċievi l-fattura għal din l-ordni bl-email

3 – Jikkorrispondi ma ‘rappreżentant

4 – Irċievi fattura u tikkorrispondi ma ‘rappreżentant

[16:38, 2.4.2023] Shufersal: Qed nittrasferixxi l-immaniġġjar lil rappreżentant tas-servizz li se jikkorrispondi miegħek fi ftit mumenti.

Grazzi tal-paċenzja

[16:39, 2.4.2023] Shufersal: Hello, jien jisimni Angelica, se nieħu ħsieb it-talba tiegħek, qed niċċekkja

[16:41, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Allura l-infern ma jasalx il-konsenja?

U għaliex il-messaġġier ma jikkuntattjani? Għaliex????

Diġà ktibt hawn lil diversi rappreżentanti tas-servizz tiegħek – u kull darba li tibda l-inkjesta – u tieqaf wara żmien qasir.

M’ghandix is-sahha ghaliha!!!! Għadu biss!!!

Fejn hi r-responsabbiltà tieghek???

[16:42, 2.4.2023] Shufersal: Għadni kemm tkellimt mal-messaġġier, jinsab fit-triq, jiġi għandek fi żmien 2 minuti

[16:44, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Allura rrid nara li jasal tassew. Illum diġà ktibtli li l-messaġġier kien se jasal – u allura ma wasalx.

Mela ħalliha tiġi mal-vjeġġ!!!!

Ieqaf tilgħab dawn il-logħob!!!!

[16:45, 2.4.2023] Shufersal: Jiddispjaċini ħafna għal dan, ċempiltlu u qalli li kien fit-triq u ġej

[16:46, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Allura għaliex ma jiġix? Ilek madwar siegħa u nofs tiktebli li wasal il-messaġġier u mhux ġej!!!

[16:47, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Qed tiċċajta?

[16:48, 2.4.2023] Shufersal: M’aħniex qed niċċajtaw, qed ngħidulek x’jgħidilna l-messaġġier, ċempilt lill-messaġġier, wieġeb u qalli li qiegħed fit-triq tiegħek u li se jiġi għandek fi żmien 2 minuti, nista’ nerġa’ nsejjaħlu

[16:50, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Għalhekk għandu jċempelli jekk ma jkunx jista’ jsib l-appartament u nispjegalu kif nilħaqni.

in-numru tat-telefon tiegħi huwa;

58-6784040-972.

[16:50, 2.4.2023] Shufersal: Issa qed insejjaħlu

[16:51, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Mela għidlu jċempelli – verament mhux diffiċli jew ikkumplikat li tikteb 7 ċifri fuq it-telefon.

[16:52, 2.4.2023] Shufersal: Bgħattlu u għedtlu jċempel in-numru tat-telefon li rreġistrajt għalija

[16:54, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Allura għaliex ma jċempelx? M’ghandiex is-sahha ghal dan ix-xatt!!!!

X’inhi l-problema li tittajpja 7 ċifri fuq it-telefon???

[16:58, 2.4.2023] Shufersal: Il-messaġġier għadu ma ċempelx?

[17:00, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Ċempel ftit tal-minuti ilu – u spjegajtlu kif nasal hemm – imma nara li mhux ġej. Tista ‘biss tiġnun minn dawn il-logħob stupid! Għadu biss!!!

[17:02, 2.4.2023] Schufersl: Għadni kemm tkellimt mal-kurrier, qal li wassal il-vjeġġ

[17:02, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Issa wasal il-messaġġier – aktar minn 4 sigħat wara l-ħin miftiehem miegħek!!! Biss għajb!!! mistħija!!!

4)assaf benyamini

17f Marzu B- 18:19

Maqsuma mal-pubbliku

https://www-mako-co-il.translate.goog/hix-special/Article-dfada8301a48481026.htm?fbclid=IwAR2e4t5iiQOh_xDUAi9yUlE_hCg1HNbQoT8k0Siae0Siae0dS73_S73_Siae0d_S73_Siae0d_S73_Siae0d_S73_Siae0d_S73_Siae0d_s73 x_tr_tl=en&_x_tr_hl=iw&_x_tr_pto=wapp

Adnan Okhter-mexxej ta’ setta fit-Turkija li ħadmet fis-snin 90.

Sa fejn hu magħruf, ir-raġel bħalissa qiegħed il-ħabs fit-Turkija – il-qorti fit-Turkija kkundannatu 1075 sena ħabs…

Matul is-snin, bosta uffiċjali għolja mill-Iżrael żaruh u ltaqgħu miegħu, fosthom prim ministri, ministri anzjani, negozjanti magħrufa, membri tal-Knesset, ġenerali anzjani fl-IDF u anke rabbini prinċipali.

X’sabu miegħu?:

Għaliex tant Iżraeljani anzjani riedu jiltaqgħu miegħu?

Xi ħadd għandu spjegazzjoni għal dan?

 

 

Asaf Benjamin

Appell kontra sentenza ta’ 1075 sena ħabs – u bħala risposta l-qorti żiedet is-sentenza għal… 8658 sena ħabs. U r-raġel issa għandu 66 sena, li jfisser li se jispiċċa ħajtu l-ħabs xorta waħda, b’xi mod jew ieħor – allura għaliex sentenza ta’ 1075 sena ħabs mhix biżżejjed? Minn xiex jgħaddu l-imħallfin fil-qorti fit-Turkija?

 

5)l-assoċjazzjoni għall-għajnuna immedjatament lill-olokawst lis-superstiti tiegħi(din il-paġna ta’ facebook hija bl-Ebrajk)

6f Marzu B- 18:29

 

Purim huwa ħelu anke għal dawk li jsalvaw l-Olokawst bid-dijabete u mard tal-qalb!

Illum ħarġu mijiet ta’ kunsinni ta’ ikliet ippreparati mill-voluntiera tal-assoċjazzjoni minn ingredjenti speċjali għad-dijabete u l-pazjenti tal-qalb.

Neħtieġu d-donazzjonijiet tiegħek biex nixtru aktar materja prima biex nagħmlu ħelu kuntenti għas-superstiti tal-Olokawst f’Ħajfa, Ġerusalemm u fin-Nofsinhar.

Tista’ tagħti donazzjoni fuq il-link:  https://secure.cardcom.solutions/e/UF1F

6)Żvilupp innovattiv ta ‘danni bl-għajnuna ta’ chatgpt (artiklu bl-Ebrajk):

https://www.pc.co.il/news/379076/

 

7) Taħdita ta’ Silvia Licht (bl-Ebrajk) fil-qasam tal-istorja tal-onkoloġija:

https://www.youtube.com/watch?v=X5v2dXuDtw4

8) Artikolu (bl-Ebrajk) fuqL-app “Albi” – app li tipprova tagħmilha aktar faċli għal dawk li jbatu mid-dimenzja jew l-Alzheimer:

https://www.ynet.co.il/activism/article/B1E7XRVju

 

assaf benyamini

Stenna, dwar xiex ktibt? Jiddispjaċini-Insejt

9) Il-prim ministru jinstab ħati fi proċess, jiġi kkundannat il-ħabs u jmur il-ħabs.

Il-priġunier il-ġdid u l-prim ministru jidħlu fil-kamra, u jgħidulu: hawn sodda doppja – se torqod taħt, u dan il-bniedem ħdejk ikun fis-sodda ta ‘fuq.

L-eks Prim Ministru: X’??? Kont prim ministru – ħaqqni norqod fis-sodda ta’ fuq!!!

Il-gwardjani: Targumentawx magħna – hawn aħna niddeċiedu, mhux int!!

L-eks Prim Ministru u l-priġunier il-ġdid: Taf xiex – għandi idea. Aħna pajjiż demokratiku (għadna). Ejja npoġġu l-voti fiċ-ċentru tal-kamra – u l-priġunieri kollha fil-kamra jivvutaw fuq il-mistoqsija fatali:

Il-Prim Ministru jorqod fis-sodda ta’ fuq jew fis-sodda ta’ taħt?

Il-maġġoranza se tiddeċiedi…

lol…

10)Id-dimostranti jibżgħu li Iżrael jinbidel f’dittatorjat.

Kif nafu, fir-reġimi dittatorjali hemm pulizija sigrieta li kontinwament issegwi liċ-ċittadini bil-għan li tissorvelja kull oppożizzjoni possibbli għall-awtoritajiet.

X’se tissejjaħ il-pulizija sigrieta ta’ Bibi Netanyahu? Xi ħadd għandu idea hemmhekk?

Oops… Semmejt isem il-mexxej – se niġi mħarrek għal dan?

Jien inkwetat…

11) Nixtiequ nħabbru t-twaqqif ta’ kumpanija ġdida – “Citizens on Strike”.

Fost l-impjiegi offruti:

1. Ostakli.

2. Jirċievu u jagħtu daqqiet fiżiċi mal-pulizija.

3. Ġurament professjonali. Dawk b’repertorju ta’ saħta kreattiva se jirċievu bonus speċjali – dettalji dwar dan jingħataw aktar tard.

4. Inċitament provokazzjonijiet. Esperjenza fi provokazzjonijiet minn dimostrazzjonijiet preċedenti hija vantaġġ.

5. Operaturi tal-lawdspiker u tal-lawdspiker.

6. Bennejja ta’ wirjiet kreattivi ta’ protesta. Qed jinbena studio speċjali għal dan il-għan.

Jiddispjaċina nħabbru li llum qegħdin fuq strajk.

lol…

12)U din id-darba mistoqsija serja (bl-ebda ċajta ta’ ebda tip):

 Kif tafu, Habib Bourguiba kien il-president tat-Tuneżija bejn l-1957-1987 u miet fl-2000 fl-età ta’ 97 sena.

Jingħad li f’waħda mil-laqgħat tal-Lega Għarbija li pparteċipa fiha, ipprova jikkonvinċi lill-kollegi tiegħu mill-pajjiżi Għarab l-oħra biex ma jmorrux għal aktar gwerer kontra Iżrael. Peress li Bourguiba kellu, kif inhu magħruf, attitudni ostili, u saħansitra ħa linja ħarxa ħafna kontra Iżrael (u kellu wkoll attitudnijiet anti-Semitiċi ċari li kkawżaw ħafna fastidju lejn il-komunità Lhudija matul ir-renju tiegħu – li laħqet il-qofol tagħha fid-deportazzjoni tal-1967 – matul il-Gwerra tas-Sitt Ijiem, filwaqt li ħa vantaġġ mill-fatt li matul il-gwerra, il-midja L-International ma semmietx il-gwerra kollha u ma rrakkomandawx l-espulsjoni kollha tal-gwerra) zjoni tiegħu lil sħabu mil-Lega Għarbija kienet parti integrali mil-linja anti-Semitika li ħa. Apparentement kien hemm kontradizzjoni interna hawn: kif jista’ mexxej tant ostili lejn Iżrael jagħti parir lill-pajjiżi Għarab biex joqogħdu lura milli jmorru għall-gwerra kontra Iżrael? Iżda b’mod sorprendenti, jew le, ir-rakkomandazzjoni kienet parti integrali mill-linja anti-Iżraeljana u anti-Semitika li ħa Bourguiba: Huwa pprova jispjega lill-ħbieb tiegħu mil-Lega Għarbija li fin-nuqqas ta ‘theddida esterna reali u b’saħħitha biżżejjed, l-Istat ta’ Iżrael se jiddiżintegra minn ġewwa minħabba kunflitti interni u tilwim (huwa possibbli li wieħed jifhem xi ħaġa dwar dawn il-jiem u s-sistema ġudizzjarja?). Għal din ir-raġuni, Bourguiba ra konfront militari dirett ma’ Iżrael bħala xi ħaġa li ma taqdix l-għan tal-pajjiżi Għarab li jeliminaw l-Istat ta’ Iżrael – iżda fil-fatt tikkawża eżattament ir-riżultat oppost – li, fl-opinjoni tiegħu,

Kif inhu magħruf, ir-rappreżentanti tal-pajjiżi Għarab l-oħra ma aċċettawx din il-pożizzjoni ta’ Bourguiba – li, sa fejn hu magħruf, ma kienet appoġġjata minn ebda pajjiż Għarbi.

Għad hemm xi mistoqsijiet miftuħa hawn:

1. F’liema sena kienet din il-laqgħa? Kien fi żmien il-presidenza ta’ Bourguiba? U jekk Bourguiba ġie għal din il-laqgħa barra mill-presidenza tiegħu (qabel jew wara) – kif ġie milqugħ fit-Tuneżija?

2. Hemm protokoll ta’ din il-laqgħa? U jekk il-minuti tal-laqgħa ma ġewx ippubblikati – x’kienu r-raġunijiet għal dan? U jekk il-protokoll jeżisti, qatt ġie tradott għall-Ebrajk?

3. X’kienu l-kuntesti ġeopolitiċi ta’ dik il-yeshiva? U kien hemm pubbliċi fil-pajjiżi Għarab li appoġġjaw dan l-approċċ ta’ Bourguiba rigward il-konfront ma’ Iżrael – jew l-oppożizzjoni kienet totali u mimli?

interessanti…

      

13)”singularità il-pjaċir“- “unità” militari b’attività dubjuża u kriminali fl-armata tal-Korea ta’ Fuq.

Possibbli li nisa mill-pajjiżi tal-Punent qed jippruvaw jinfiltraw din l-unità, għal skopijiet ta’ spjunaġġ? Possibbli li jkun hemm tentattivi biex tinġabar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Korea ta’ Fuq b’dan il-mod? Jew billi tinfiltra din l-unità biex tipprova telimina l-“kap tas-serp” (Kim Jong Un)?

Jidher li m’hemm l-ebda tweġibiet dwar dan… anke jekk tali attività teżisti – aktarx li l-ebda organizzazzjoni ta’ intelligence ta’ xi pajjiż ma tammetti għaliha…

14)Qed jiġi stabbilit kampjonat sportiv ġdid fl-Istat tal-Iżrael: tlielaq tal-karozzi għall-postijiet tax-xogħol.

Parteċipanti fl-ewwel tiġrija:

1. It-tim tal-Psikjatri Histadrut.

2. It-tim tal-pulizija (kundizzjoni meħtieġa għall-aċċettazzjoni fit-tim: mill-inqas 15-il każ li fihom il-kandidat wera l-abbiltà li juża l-forza u jsawwat lid-dimostranti. Il-kandidat irid jehmeż vidjows li juru dan).

3. It-tim tal-ħaddiema tal-Knesset.

4. It-tim ta ‘CEOs tal-kumpaniji tal-gvern.

min se jirbaħ? Min se jaġixxi bi predazzjoni akbar?

Kwalunkwe tim ieħor fuq il-post tax-xogħol li jkun interessat li jipparteċipa fil-kompetizzjoni fil-futur ikun meħtieġ jipprova mġiba predatorja f’livell raġonevoli.

Applikazzjonijiet mingħajr prova suffiċjenti ta’ predazzjoni mhux se jiġu milqugħa.

Matul il-kompetizzjoni, se jkun impost curfew fuq ir-residenti kollha ta’ Iżrael – ħlief għal-lista ta’ uffiċjali tal-pulizija li se jinfurzawh.

Resident li fil-jiem tal-kompetizzjoni jinqabad f’distanza ta’ aktar minn metru, żewġ ċentimetri, żewġ millimetri, 3 mikron u 15-il millimikron barra l-bieb ta’ daru se jitpoġġa f’ċentru ta’ detenzjoni psikopatika għall-kumplament ta’ ħajtu.

lol…

 

15) U din id-darba kwistjoni serja, u bl-ebda mod ċajta:

Kif nafu, storbju ta ‘intensità anormali u estrema jista’ jikkawża ħsarat serji għas-saħħa jew saħansitra mewt. Madankollu, safejn hu magħruf, bħalissa m’hemm l-ebda għodda akustika għall-iskop li jolqot, pereżempju, l-ghadu waqt il-gwerra f’formazzjoni diretta permezz ta ‘kanuni, kanuni jew missili.

Huwa possibbli li armi bħal dawn qed jiġu żviluppati għal armati differenti fid-dinja bil-moħbi? U lil hinn mill-paradoss (armi b’intensitajiet tal-ħoss mhux tas-soltu li jinfetħu… bil-kwiet) – kif se l-eżistenza ta ‘armi bħal dawn, jekk u meta jiġu żviluppati, taffettwa l-kamp tal-battalja futur?

Wieħed jista’ forsi jipprova jimmaġina – madankollu wieħed jista’ jassumi biss li llum mhux possibbli li tikseb tweġibiet dwar dan…

16) X’moħqrija lejn sewwieq f’Bat-Yam (Bat-Yam-belt fl-Istat ta’ Iżrael)!!

X’nies ħżiena hemm fid-dinja tagħna!!

Biss disgrazzja!!!!

https://fb.watch/jIk_Klu_d0/

(Il-video u l-ispjegazzjonijiet huma bl-Ebrajk)

I. Hawn taħt hawn il-messaġġ li ħallejt fl-4 ta’ April 2023 fuq il-paġna ta’ Facebook tal-kumpanija “Google Israel”:

Tislijiet lill-kumpanija “Google Israel”:

Fit-13 ta’ Marzu 2023, ftaħt il-kanal YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbVyfaoRzsde7YEEvGpeULw

Imma bħalissa qed niltaqa’ ma’ problema: mhux possibbli li ttella’ vidjows ġodda. Ir-raġuni: Jien ma nistax inlesti l-proċess ta ‘verifika li teħtieġ is-sistema YouTube u noqgħod ripetutament.

X’tagħmel? Kif jista’ jingħeleb dan it-tort?

L-isbaħ tislijiet,

Asaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm, kodiċi zip: 9662592.

Numru tat-telefon: 972-58-6784040.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403

2) Il-kanal YouTube inkwistjoni huwa marbut mal-indirizz [email protected]

3) Qed nehmeż hawn il-screenshot tal-messaġġ ta’ żball li nirċievi waqt it-tentattivi falluti biex intella’ vidjows fuq il-kanal.

 

J. Il-links tiegħi:

1) sit freelancer.com

2)koordinatur xjentifiku Futur

3)Ħażna l-informazzjoni ta ‘se tkopri Harney-espert għall-Kristjaneżmu

4)festival”konnessi”-esperjenza tifla ordnat lill-ommijiet u l-bniet

5)proġett il-farfett ta ‘Iżrael

6)l-istitut il demokratiku

7)bord editorjali “il-buttuna”

8)proġett “she space”-Studji akkademiċi relatati mal-industrija l-ispazju għan-nisa

9)Assoċjazzjoni “postijiet Riservati”-aċċessibbiltà turi l-kultura għat-tfal Bi Diffikultajiet newroloġiċi

10)“Hawn bini”-workshops mastrudaxxa nomadiku

11)netwerk bitchute.com

 

Print Friendly, PDF & Email