Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs juodieji sąrašai - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » juodieji sąrašai

juodieji sąrašai

Kam:

Tema: Internetinės svetainės.

Gerbiamos ponios / ponai.

Kaip žinote, internete yra svetainių arba programinės įrangos, kurios tikslas yra pakenkti vartotojams, pavyzdžiui, sukčiavimas, klastojimas ir pan.

Kur galiu rasti tokių svetainių sąrašą?

Pagarbiai

assafas benyaminis.

 

A. Žemiau pateikiami įrašai, kuriais pasidalinau socialiniame tinkle Facebook:  

1)Žmogus ateina gydytis psichiatriškai.

Pacientas (drebėdamas): „Aš labai stipriai baiminausi ir nerimauju“.

Psichiatras (pakelia balsą, šaukia ir pyksta): „Žinokite, jei nesustabdysite savo baimių, aš jus nužudysiu ir apsvaiginsiu vaistais, kuriuos jums duosiu!!! Ir tebūnie aišku – ne ateik pas mane su baimėmis!!! Ar tu tai supranti??” .

Hahaha…

2) Žmogus ateina pas gydytoją dėl skrandžio skausmo.

Pacientas: “Man skauda skrandį. Man sunku virškinti maistą.”

Gydytojas: “Pasakyk man-kodėl tu juokauji??Tai ką tu manai apie maisto virškinimą-tai faktas,kad aš virškinu!!!Jei galiu ir tu gali-tu niekuo nesiskiri nuo kitų!!Taigi jau virškink !!”.

Pacientė (karčiai verkia ir išsigandusi): „Bet man tikrai skauda, ​​man tikrai sunku virškinti – suprask mane“.

Gydytojas (dar labiau nusiminęs): “Jei liepiau virškinti, vadinasi, ir virškinsi!! Nesiginčyk su manimi – aš gydytojas, o aš profesionalas – sveikatos mokslų ir išminties pasaulio čempionas . Ar drįsti su manimi ginčytis? Aš geriau už tave žinau, kaip tu jautiesi – suvirškink jau maistą ir tučtuojau išeik iš klinikos!!“.

3) Žmogus ateina pas psichiatrą:

– Daktare, duok man ką nors nusiraminti… prašau, aš nerami.

Psichiatras: “Prašau ateiti su manimi į kiemą – trumpai susimušime kumščiais. Tai tikrai nuramins.”

Pacientas: „Gerai“.

Psichiatras (sukelia aliarmą): „Čia yra smurtaujantis pacientas, kuris drįsta pakelti ranką prieš gydytojus – ir ne tik prieš gydytojus, bet ir prieš mane – žmogų, kuriam egzistuoja saulė ir mėnulis!!! iš karto – jis pavojingas!!! Dėl jo saulės daugiau nebus!!!”

daug juoko…

4) Asmuo, paguldytas į psichiatrijos skyrių, kreipiasi į gydytoją:

– Daktare, man skauda galvą.

Gydytojas: „Rytoj turi pokalbį su psichologu – reikia išsiaiškinti, kodėl manai, kad tau skauda galvą“.

Pacientas: “Manau, kad man neskauda galvos – tikrai skauda. Prašome patikrinti mane!!”.

Gydytojas: “Ar žinai, kodėl tau skauda galvą? Nes neturi smegenų. Kvailiems žmonėms nuolat skauda galvą – taip ir būna!!! Atėjai į psichiatrijos skyrių – ženklas, kad tu kvailas!!!”.

Pacientas (šaukdamas – o paskui krenta ant grindų ir praranda sąmonę): „Nebegaliu – patikrink mane!! Prašau!“.

Psichiatras palatoje (supyksta, paima ligonį per jėgą ir įmeta į vieną iš kambarių): “Baik vaidinti!! Tuoj baigsiu pamainą ir eisiu namo – tavo galvos skausmai domina močiutę!!!” .

 

5) Pacientas psichiatrijos skyriuje pas gydytoją: „Aš turiu minčių“.

Psichiatras (pyksta): “Ar tu turi ką?? Minčių?? Čia psichiatrijos skyrius ir tu čia negalvoji!!! Nedrįsk galvoti apie tai, ką tau leidžiama galvoti!! Aš paskutinį kartą įspėjau!!!”.

Pacientas: “Bet aš tikrai turiu minčių. Maniau, kad lankiausi jūsų namuose.”

Psichiatras (dar pyksta): “Tu niekada, bet niekada neapsilankysi mano namuose!! Šaunuolė!! Aš studijavau universitete ir turiu diplomus, o tu serga – tai liksi sirgti!! Nedelsiant baik, bet iš karto su savo mintimis! !!”.

Pacientas: „Bet tai netiesa – man leidžiama galvoti“.

Gydytojai tarpusavyje tariasi: “Duokime jam raminamųjų injekcijų – kad visą mėnesį nepajudėtų iš lovos. Tegul pasimoko – tik mums, psichiatrams, leidžiama galvoti.”

 

6) Pacientas, paguldytas į psichiatrijos skyrių, prieina prie gydytojo ir klausia: „Pasakyk, ar tu žinai psichiatriją?“.

Psichiatras: “Kas čia per kvailas klausimas? Žinoma, aš išmanau psichiatriją. Baigiau bakalauro studijas, antrą, trečią ir ketvirtą – o tau dar ir penktą!!! Mokiausi aukščiausiame universitete psichiatrijos mokslus ir medicinos išmintį – psichiatrai išrado išmintį!!! Aš žinau viską apie psichiatriją ir pažįstu ją kaip savo penkis pirštus!

Pacientas: „O ar tikrai žinai savo delną?“.

Psichiatras (pradeda pykti): “Baik kibti ir klausinėti kvailų klausimų!!! Aš pažįstu savo delną – kas nepažįsta savo delno??”.

Pacientas: “Aš. Aš nepažįstu savo delno.”

Psichiatras (suveikia aliarmą palatoje): „Čia snūduriuoja pacientas – klausinėja kvailų klausimų, nepažįsta savo delno, o blogiausia – elgiasi nemandagiai prieš savo didybę psichiatrus!!“.

Pacientas: „Aš tik pajuokavau su tavimi – žinoma, žinau kaip ant delno“.

Psichiatras: “Mes jus dabar siųsime mėnesiui į karcerį – gal taip išmoksite nesielgti grubiai su psichiatrais. Mes nejuokaujame – visada kalbėsitės su mumis, bet visada nulenkę galvą o tavo akys nuleistos – ar tu tai supranti??Ir ar tu niekada nedrįsti pabandyti ar net negalvoji juoktis su mumis!!Esame 10 kartų 1000 protingesni už tave-sugadintas-psichodelinis vargšas.Gal tai ir yra kaip tu išmoksi!!!“.

7) Vyksta didelė psichiatrų asociacijos konferencija.

Konferencijos direktorius pradeda žodžius ir sako:

“Mes, psichiatrai ir pasaulio bei visatos čempionai už viską ir viską, turime diskutuoti apie nepageidaujamų psichikos ligonių elementų pašalinimą iš mūsų visuomenės, kad sukurtume geresnę gyvenimo aplinką mums visiems. Kas tam prieštarauja?”

Salėje tyla.

Netikėtai į sceną įžengia psichikos negalią turintis žmogus, apsimetęs profsąjungos psichiatru, kuris slapčia klausėsi žodžių: „Manau, kad psichikos negalią turintiems būtų gerai integruotis į visuomenę – būtų gerai ir mums, ir visuomenei. kuriame gyvename“.

Konferencijos direktorius: „Dabar turiu sugauti nepaklusnų psichiatrą, pašalinti iš sąjungos, sustabdyti ir patraukti atsakomybėn“.

Salėje kyla šurmulys. Suvažiavimo dalyviai reikalauja, kad režisierius suimtų jų draugą, kurio tikrosios tapatybės niekas nežino, kuris tuo tarpu apimtas panikos pabėgo iš įvykio vietos. Suvažiavimo direktorius ima vytis vyrą – sulaukęs suvažiavimo dalyvių sveikinimų: „Greitai sugauk. Tai šventas užsiėmimas!!!“.

Jiems būnant gatvėje, pabėgęs vyras įsėdo į savo automobilį ir pradėjo važiuoti iš įvykio vietos. Į savo automobilį sėda ir susirinkimo direktorius, o gaudynės vyksta miesto gatvėmis.

Psichiatrų asociacijos direktorius važinėja pašėlusiai ir neapdairiai – jam susidūrus automobiliui mirtinai partrenkia du žmones ir įklimpo į gatvėje stovėjusį medį – ir jo nelaimei netoli policijos komisariato.

Policijos pareigūnai nedelsdami sustabdo vairuotoją – suriša jam abi rankas į antrankius ir prašo pasiaiškinti dėl savo veiksmų bei laukinio vairavimo.

Psichiatras vairuotojas aiškina policijai: „Dabar vedžiau šventas gaudynes“.

Policininkai pyksta, o antrankius uždeda ir įtariamajam ant kojų: „Tu dabar su mumis ateik į areštinę!!! Pažiūrėsime, kas už ką šventesnis – mes ar tu!!!“.

8) Psichiatras palatoje klausia paciento: „Kaip tu šiandien?“.

Pacientas: „Man viskas gerai… man viskas gerai… man gerai…“.

Psichiatras pradeda prarasti kantrybę ir pykti: “Ko aš tavęs klausiau? Tereikia pasakyti, kaip sekasi? Tai kodėl, po velnių, negalite atsakyti!!”.

Pacientas: „Man viskas gerai… man viskas gerai… man gerai…“.

Psichiatras priverstinai nuveža pacientą į komisiją: „Tau nepadės – atsakysi, kai psichiatras tau užduos klausimą!!!“.

Komitete sėdi daug darbuotojų, o jo atidarymo metu paciento klausiama: „Koks tavo vardas?“.

Pacientas: „Mano vardas… mano vardas… mano vardas…“.

Psichiatras komitete: “Kas bus? Jūs net nesate pasiruošę pasakyti savo vardo – tai jei nesupratote, vėl paklausiu: Koks tavo vardas? Ir šį kartą tu atsakysi!!! “.

Pacientas: „Mano vardas… mano vardas… mano vardas…“.

Psichiatras supyksta ir stipriai papurto pacientą: „Tuoj pasakyk savo vardą!!“.

Pacientas praranda sąmonę ir krenta.

Į greitosios pagalbos centrą skambina psichiatras, o operatorė atsako: „Sveiki, kuo galiu padėti?“.

Psichiatras: Turime pacientą, kuris prarado sąmonę ir pargriuvo. Greitai nuvežkite jį į reanimaciją“.

Operatorė: „O koks paciento vardas?“.

Psichiatras: “Jis nesutiko mums pasakyti savo vardo – bet tai nesvarbu. Jo gyvybei gresia pavojus – ateik greičiau!!!”.

Operatorė: „Atsiprašau, bet be paciento vardo negaliu pradėti skambučio“.

Darbuotojai gydytojo kabinete: „Tada nesvarbu, sakyk savo vardą – svarbiausia, kad išgelbėtų pacientą!!“.

Psichiatras: “O jei aš pasakysiu savo vardą? Yra riba!!! Jis yra pacientas, o aš – psichiatras!!!”.

Pas operatorę grįžta psichiatras ir maldauja: “Nežinau paciento vardo – bet nesvarbu. Greitai ateikite ir jau pasirūpinkite. Nenoriu atsakomybės už pacientą, kuris mirė mano palatoje! !!”.

Operatorė: “Labai atsiprašau – bet jis mirs jūsų palatoje. Tokios procedūros. Procedūros svarbiau nei gelbėti gyvybes – su tuo tikrai sutiksite!!”.

9) Vyras eina gatve pilnomis kišenėmis tuščių plastikinių maišelių. Pro šalį eina policininkas ir klausia: ką turite kišenėse?” Pilietis: „Kišenėse nieko neturiu.” Pilietis eina toliau.

Policininkas blokuoja jam kelią ir vėl prašo: „Parodyk, ką turi kišenėse!!!“.

Policininkas įkiša ranką į vyro kišenes: „Tau nepadės – tu pasakyk, ką turi kišenėse!!“. Pilietis paliečia policininko ranką ir paaiškina: „Nieko – tik tušti plastikiniai maišeliai!!!“. Policininkas: “Jūs palietėte mano ranką!!! Esate sulaikytas už tai, kad trukdėte policininkui atlikti savo pareigas!!!”.

Hahaha…

10) Ir šį kartą visiškai kitokia istorija – rimta ir jokiu būdu ne bet kokio humoro. Istorija, matyt, yra tikra istorija – kurią girdėjau žodžiu prieš daugelį metų (šiuos žodžius rašau 2022 m. gruodį) iš žmogaus, kurio vardo ar bet kokių jį identifikuojančių duomenų dėl konfidencialumo nerašysiu.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad iki šiol nežinau, ar ši labai konkreti istorija buvo užrašyta.

 

Istorija prasideda Vokietijos Veimaro Respublikoje, kuri, kaip žinome, egzistavo nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki nacių režimo iškilimo 1933 m. sausio 30 d.

Vienas žydas dirba pas vokiečių gamyklos savininką Milleris (kaip žinote, labai dažnas vokiškas vardas). Kiekvieną rytą, atvykęs į darbą, žydas darbuotojas sako savo darbdaviui: „Labas rytas, pone Milleri“. Matyt, pasisveikinimas „labas rytas“ yra gana įprastas – ir be ypatingų reikšmių.

Nuo to momento, kai naciai atėjo į valdžią, jų keliai išsiskyrė: žydas, kaip ir daugelis jo draugų, buvo atleistas iš darbo ir ištremtas į getą – ir tas pats Milleris užsirašė į Vermachtą.

Praeina dar keli metai – ir dėl žydų persekiojimo, kuris, kaip žinome, vis sunkėjo, tas žydas išsiunčiamas į koncentracijos stovyklą – ir patenka į vieną iš liūdnai pagarsėjusių „atrankų“.

Jis staiga priešais save pamato tą patį poną Milerį, kuris, matyt, užėmė aukštas pareigas toje pačioje stovykloje. Žydas atpažįsta Millerį, bet Milleris jo nepripažįsta. Likus kelioms akimirkoms, kol jis turėjo būti išsiųstas naikinti, žydas atsistoja priešais poną Milerį ir sako jam: „Labas rytas, pone Milleri“. P. Milleris staiga prisimena savo buvusį darbuotoją ir jo „labas rytas“ pasisveikinimą – ir sako: „Ne. Aš tuoj jus paleisiu. Pažiūrėsiu, kad tau nenukentėtų“. Kiek žinoma, ponas Milleris ištesėjo savo pažadą ir, labai rizikuodamas savo gyvybe, pasirūpino, kad jo buvusiam darbuotojui nebūtų įvykdyta mirties bausmė – ir, matyt, žydas tikrai išgyveno Holokaustą – ir visa tai dėka to „labo ryto“. pareiškimas, kuris tuo metu atrodė beprasmis.

Žinoma, čia gali kilti daug morališkai sunkių klausimų (tas pats žydas išgyveno, kol mirė daugelis jo draugų). O išvada taip pat šiurpina: kaip kažkas, kas tuo metu atrodė taip nereikšminga, staiga tapo lemtinga.

Noriu atkreipti dėmesį, kad neturiu jokių papildomų detalių, kurių čia trūksta: nežinau, kuri tai buvo stovykla, kokiais metais ar data, nei koks to žydo vardas ir kas jam nutiko po Antrojo pasaulinio karo ir Holokaustas baigėsi. Ir, žinoma, čia trūksta daug kitų smulkmenų, pavyzdžiui, kokiame Vokietijos mieste ta gamykla buvo, kas ten buvo gaminama ir ar tas vokietis gavo Pasaulio tautų teisuolio teisę – visa tai man nežinoma.

11)Į taksi įsėda pažengęs demencijos etapą pagyvenęs vyras. Jis paduoda vairuotojui raštelį, kuriame parašyta vieta, į kurią reikia važiuoti.

Vairuotojas: „Aš bėgu metrą“. Keleivis neatsako.

Vairuotojas: „Gerai, prisisegk saugos diržą“. Keleivis nereaguoja.

Vairuotojas (pyksta, o pats prisisega keleivio saugos diržą): „Kokia tau bėda – kame prisisegti saugos diržą!!“. Keleivis nereaguoja.

Važiuoja taksi ir atvyksta į tikslą.

Vairuotojas: “Ką tu taip žiūri? Sumokėk man ir lipk iš taksi!!”.

Keleivis: „Pamiršau pinigus“.

Vairuotojas: “Jau baik savo nesąmones!! Sumokėk man – jei ne aš tau užsakysiu policijos mašiną!”.

Keleivis: “Kas yra policija?”.

Vairuotojas: “Greitai parodysiu, kas yra policija. Iškviečiau juos. Greitai ateis.” Keleivis nereaguoja.

Atvažiuoja policija ir taksi vairuotojas jiems sako: „Čia yra keleivis, kuris nenori man mokėti – ir tvirtina, kad nežino, kas yra policija“.

Policininkai: „Na, greitai jis sužinos, kas yra policija!!“.

Policijos pareigūnai kreipiasi į keleivį: “Prašau, eik su mumis. Mes jus sulaikome!!”. Keleivis nereaguoja.

Policininkai supyko, per jėgą nuveža keleivį į automobilį ir nuveža suimti.

Policijos komisariate jie klausia sulaikytojo: “Kuo tu vardu? Kuo esi kaltinamas?”.

Suimtas vyras: “Ką?? Namas???”.

Policijos tyrėjai: “Atsakykite, ko jūsų klausia!! Mes tavęs neklausėme apie namą – klausiame, už ką tave suima!!!“.

Suimtas vyras: „Namo, namo“.

Tyrėjai šaiposi iš sulaikytojo: “Turbūt jis turi problemų su supratimu. Mes jį uždarysime nakčiai – padėsime pradėti suprasti.”

Naktį sulaikytasis mirė – o policija anksti ryte randa jo kūną ir pradeda juoktis: „Žiūrėk – jis nepamiršo mirti. Požymis, kad jis turėjo puikią atmintį. Mums pavyko sulaikyti labai pavojingą nusikaltėlį – Shafo, ir pagarba jums už ryžtingą veiklą, aukštą operatyvinį lygį ir puikų profesionalumą, su kuriuo sulaikėme nusikaltėlį, kuris nemoka už važiavimą taksi!!“.

 

B. Žemiau pateikiami mano laiškai „filmindependent.org“:

mano laiškas „filmindependent.org“.

Yahoo / išsiųstas

Asafas Benjaminas<[email protected]>

Kam:

[email protected]

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 16:24 val

Į: “filmindependent.org”.

Tema: Technologinės priemonės.

Gerbiamos ponios / ponai.

Nuo 2007 metų dalyvauju Izraelyje vykstančioje kovoje už neįgaliuosius – šią kovą, kaip žinoma, gausiai nušviečia ir žiniasklaida.

Viena iš priemonių, kuriomis stengiamės žengti į priekį kovą, yra įvairių technologinių priemonių naudojimas: rašymas socialiniuose tinkluose, interneto svetainių atidarymas ir bandymas jas reklamuoti bei tobulinti, virtualių bendruomenių valdymas ir pan.

Mano klausimas šiuo klausimu yra toks: ar jūsų įmonė ar organizacija gali pasiūlyti technologinius įrankius, kurie galėtų mums padėti kovoje? O jei taip – ​​kokiose srityse ir kaip?

Geriausi linkėjimai,

Assafas Benyamini,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-Apartamentai 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, Pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. Mob.-972-58-6784040.

Faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano svetainė: https://www.disability55.com/

3) 2018-07-10 prisijungiau prie socialinio judėjimo pavadinimu „Įveikti“ – skaidriai neįgalus. Stengiamės propaguoti skaidrių neįgaliųjų teises, ty: žmonių, tokių kaip aš, kenčiančių nuo medicininių problemų ir labai rimtų ligų, kurios išoriškai nepastebimos – išorinis nematomumas, sukeliantis labai didelę mūsų diskriminaciją.

Judėjimo direktorė, kuri taip pat yra jo įkūrėja, yra ponia Tatjana Kaduchkin. Su ja galite susisiekti telefonu 972-52-3708001.

Atsiliepimo telefonu laikas: sekmadieniais–ketvirtadieniais nuo 11:00 iki 20:00. Izraelio laiku – išskyrus žydų šventes ir įvairias Izraelio šventes.

4) Štai keletas aiškinamųjų žodžių apie mūsų judėjimą, kaip jie pasirodė spaudoje:

Eilinė pilietė Tatjana Kaduchkin nusprendė įkurti „Įveikti“

judėjimą padedant tai, ką ji vadina „skaidriu neįgaliuoju“. Iki šiol į jos judėjimą susirinko apie 500 žmonių iš visos Izraelio valstybės. Interviu 7 kanalo dienoraščiui ji pasakoja apie projektą ir tuos neįgaliuosius, kurie negauna tinkamos ir pakankamos atitinkamų šalių pagalbos vien dėl to, kad yra skaidrūs.

Anot jos, neįgaliuosius galima suskirstyti į dvi grupes: neįgalieji su vežimėliais ir neįgalieji be vežimėlio. Antrąją grupę ji apibrėžia kaip „skaidrius neįgaliuosius“, nes sako, kad jie negauna tokių paslaugų kaip neįgalieji su vežimėliu, nors jiems nustatytas 75–100 procentų neįgalumas. Šie žmonės, aiškina ji, negali pragyventi patys, jiems reikia papildomų paslaugų, kurias turi neįgalieji su vežimėliais. Pavyzdžiui, skaidrūs neįgalieji gauna mažą invalidumo pensiją iš Valstybinio draudimo instituto, negauna tam tikrų priedų, tokių kaip specialiųjų paslaugų pašalpa, palydos pašalpa, mobilumo pašalpa, taip pat gauna mažesnę pašalpą iš Būsto ministerijos.

Kaduchkino atlikto tyrimo duomenimis, šie skaidrūs neįgalieji yra alkani duonos, nepaisant bandymo teigti, kad Izraelyje 2016 metais nėra duonos alkanų žmonių. Jos atliktame tyrime taip pat teigiama, kad savižudybių skaičius tarp jų yra aukštas.

Jos įkurtame judėjime ji siekia, kad skaidriai neįgalieji būtų įtraukti į laukiančiųjų valstybinio būsto sąrašus. Taip yra todėl, kad ji teigia, kad jie paprastai neįtraukiami į šiuos sąrašus, nors manoma, kad jie atitinka reikalavimus. Ji rengia nemažai susitikimų su Kneseto nariais ir netgi dalyvauja atitinkamų Kneseto komitetų posėdžiuose ir diskusijose, tačiau, jos teigimu, tie, kurie gali padėti, neklauso, o klausytojai yra opozicijoje, todėl negali padėti. Dabar ji kviečia vis daugiau „skaidrių“ neįgaliųjų prisijungti prie jos, kreiptis į ją, kad ji galėtų jiems padėti. Jos vertinimu, jei situacija ir toliau išliks tokia, kokia yra šiandien, nuo neįgaliųjų demonstracijos, kurios reikalaus savo teisių ir pagrindinių pragyvenimo sąlygų, nepabėgs.

5) Mano el. pašto adresai: [email protected] ir: [email protected] ir: [email protected] ir: [email protected] ir: [email protected] ir: [email protected] ir: assaf002@mail2world.com ir: [email protected] ir : [email protected]

6) Štai keletas nuorodų į mano profilius įvairiuose socialiniuose tinkluose:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Štai žinutę feisbuke parašė IZRAELI filmų redaktorius Tali Ohaion:

18m

Tali Ohaion6 dienos

dokumentiniam filmui, prie kurio ji dirbo pastaraisiais metais

„Esther Cinema – nuo ​​Baltojo miesto iki „Netflix“ kartos

Ieškau asmeninių archyvų, nuotraukų iš Hamkino atmosferos 90-aisiais penktadieniais vidurdienį ir apskritai, taip pat Dizengoff aikštėje devintojo dešimtmečio pradžioje, aikštės vaikai, „keistuoliai“, kurie rinkdavosi į aikštę. .

Kreiptis asmenine žinute arba telefonu 972-52-2846954

C. Žemiau yra mano susirašinėjimas su „Teisės, mokslo ir technologijų centru“:

Į „Teisės, mokslo ir technologijų centrą“.“.

„Yahoo“ / „Inbox“.

 Mokslo ir technologijų centras

Assaf Arab Tov yra paslauga, kuri teikiama už mokestį, už ją turite mokėti ir nenaudoti apėjimo programų, kurios pažeidžia savininko teises. Kartu šis el. laiškas nėra teisinė konsultacija. Labas vakaras, pirmadienį, 2022 m. lapkričio 28 d., 15:05 Assaf Binyamini < [email protected] >

Gruodžio 6 d., antradienį, 18:50 val

Mokslo ir technologijų teisės centras

Sveiki, Asafai, paklausėte, ar tokios programinės įrangos naudojimas yra leidžiamas ar draudžiamas pagal Izraelio valstybės įstatymus? Ir atsakymas yra ne. Ką turėjote omenyje savo klausimu? Antradienį, 2022 m. gruodžio 6 d., 19:36 Assaf Binyamini < [email protected] >:

Gruodžio 6 d., antradienį, 19.57 val

Asafas Benjaminas< [email protected] >

į:

Mokslo ir technologijų teisės centras

Gruodžio 12 d., pirmadienį, 9.53 val

Aš nesuprantu klausimo.

Savo klausimu turėjau omenyje būtent tai, ko klausiau – apie programinę įrangą, leidžiančią turinio svetainėms apeiti mokamas sieneles.

Jūs man parašėte, kad tai draudžia įstatymai – ir man atrodo, kad tikrai gavau atsakymą į tai.

Sveiki, Assafas Benyamini.

Slėpti pradinį pranešimą

2022 m. gruodžio 6 d., antradienį, 19:57:05 GMT+2, Mokslo ir technologijų teisės centras<[email protected]> Parašė:

Sveiki Assafai

Klausėte, ar tokios programinės įrangos naudojimas yra leidžiamas ar draudžiamas pagal Izraelio valstybės įstatymus?

Ir atsakymas yra ne.  

Ką turėjote omenyje savo klausimu?

2022 m. gruodžio 6 d., antradienį, 18:50:16 GMT+2, Mokslo ir technologijų teisės centras<[email protected]> Parašė:

Assafas labas vakaras

Už mokamą paslaugą reikia mokėti

ir nenaudoti apėjimo programų, kurios pažeidžia savininkų teises.Tuo pačiu metu šis el. laiškas nėra teisinė konsultacija

Labas vakaras

Pirmadienį, 2022 m. lapkričio 28 d., 15:05 Assaf Binyamini <[email protected]>:

Kam: „Teisės, mokslo ir technologijų centras“.

Kyla klausimas: teisėtumo klausimas.

Gerbiamos ponios / ponai.

Kaip žinia, internete yra daugybė turinio svetainių, kuriose prieiga prie jose randamos medžiagos yra su sąlyga, kad reikia sumokėti – tai buvo vadinama „mokėjimo siena“.

Be to, yra programinės įrangos ar svetainių, pvz., atviros prieigos mygtuko paslauga, kuri siūlo būdus, kaip apeiti šias mokamas sieneles ir iš tikrųjų gauti visišką prieigą prie turinio, už kurį paprastai reikia sumokėti visai nemokant.

Ar tokios programinės įrangos naudojimas leidžiamas ar draudžiamas pagal Izraelio valstybės įstatymus? Ar yra precedentų, kai teismai nagrinėjo šį ar tą klausimą šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų klausimų, teisės aktai nepasivijo daug greičiau pažengusios technologijos, todėl byloje nėra nuorodos į šį klausimą. Izraelio teisės aktai? Kokia čia teisinė situacija?

Pagarbiai

Assaf Benyamini,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. Mob.-972-58-6784040. Faksas-972-77-2700076.

Pagarbiai

Mokslo ir technologijų centras.

2 Yitzhak Rabin St BSR miesto bokštasI| 11 aukštas | Petah Tikva, Izraelis 4951738

Pašto adresas: PO 3206, Petah Tikva, Izraelis 4952801 | Tel.: 972-3-7746699 |www.lms.org.il

Pagarbiai

Mokslo ir technologijų teisės centras

2 Yitzhak Rabin St BSR miesto bokštasI| 11 aukštas | Petah Tikva, Izraelis 4951738

Pašto adresas: PO 3206, Petah Tikva, Izraelis 4952801 | Tel.: 03-7746699 |www.lms.org.il

D. Žemiau yra laiškas, kurį siunčiu į įvairias vietas:

Kam:

Tema: Ieškau darbo idėjų.

Gerbiamos ponios / ponai.

Esu 50 metų vyras iš Jeruzalės – žmogus, kenčiantis nuo negalios ir sunkių ligų. Daugelį metų man nepavyko grįžti į darbo rinką – dėl savo padėties ir ribotumo turiu ieškoti netradicinių idėjų, kurių dėka galėčiau tai padaryti – ir toliau pateikiami keli pavyzdžiai:

1) Skaičiau apie projektą „Medaus barsukas“ – pagal kurį technologijų gigantai, tokie kaip „Google“ ar „Facebook“, valdo kontraktinę bendrovę, įsikūrusią Manilos mieste Filipinuose. Darbuotojų pareiga šioje įmonėje ar kitose sutartinėse įmonėse (šia sfera užsiimančių įmonių skaičius nežinomas) yra pašalinti probleminį turinį (narkotikai, prostitucija, pedofilija, egzekucijos ar teroristinės veiklos transliacijos ir kt.) iš Internetas. 2018 m. pirmadienį Gegužės kino teatrai vokiečiai Hansas Blockas ir Moritzas Reiswickas sukūrė dokumentinį filmą „Interneto valytojai“ apie šių įmonių darbuotojų darbą.

Galvojau, pavyzdžiui, apie darbą tokioje sistemoje.

Pažymėsiu, kad puikiai suprantu tokio darbo įžeidžiantį pobūdį tuo dirbančių asmenų atžvilgiu: remiantis įvairiais leidiniais, daugelis šiuos darbus dirbusių žmonių mirė arba susirgo labai rimtomis psichinėmis ir fizinėmis ligomis. nuolatinio ir kasdieninio sudėtingo turinio poveikio rezultatas. Tačiau tai manęs neatbaido ir taip yra todėl, kad ir taip gyvenime nebeturiu ko prarasti – ir, kaip jau daug metų minėjau, man nepavyko grįžti į darbo rinką (visi kiti variantai padėti organizacijoms, darbo biržoms arba tiesiogiai susisiekti su daugeliu įmonių – jau daug metų).

2) Kaip žinote, prodiuserių kompanijos ir scenaristai, kurie savo vardu filmuoja tam tikras scenas kino filmams, kartais filmuoja skyrius, kuriuose filmuojami lavonai ar, regis, mirę žmonės. Galvojau apie tokį lavonų vaizdavimo darbą – darbas, kuriam atlikti nereikia jokių fizinių pastangų ir taip pat sunki negalia, tikrai neturėtų trukdyti.

Pabrėžčiau, kad tai nėra pokštas ar joks pokštas – turiu omenyje tai visiškai rimtai – ir net jei tai įmanoma, bent iš pirmo žvilgsnio tai atrodys juokinga ar kvaila.

3) Girdėjau, kad yra programinės įrangos mokymo sritis, tai yra: darbuotojai, kurių vaidmuo yra duomenų įvedimas dirbtinio intelekto kūrimo sistemose arba mašinų mokymasis – darbas, kuris žinomas reikalingas. Įvedus duomenis, programos „mokomos“, kaip elgtis ar reaguoti tam tikrose situacijose.

Manau, kad toks darbas gali būti puikus sprendimas tais atvejais, kai, viena vertus, nėra galimybių

Dirbti fizinį darbą arba per daug stengtis dėl fizinės negalios, bet tuo pačiu ir žinių nėra

Pakanka kompiuterių programavimo darbui.

Teko girdėti, kad Suomijos kalėjimuose šį darbą leidžia kaliniams.

Maniau, kad net ir tokiame darbe tai įmanoma ir galiu pritapti.

Ar turite kitų idėjų neįprastiems darbams, kuriuose gali tilpti ir sunkią negalią turintis žmogus?

Pagarbiai

Assaf Benyamini,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, Pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. mobilusis-972-58-6784040. faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano el. pašto adresai: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected]

3) Gyvenimo aprašymas – Asaf Binyamini:

Asmens duomenys: Assaf Benyamini, Tel. 029547403.

Gimimo data: 1972 11 11.

Adresas: 115 Costa Rica Street, Kiryat Menachem, Jeruzalė, Izraelis.

Telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. mobilusis-972-58-6784040. faksas-972-77-2700076.

Išsilavinimas: 10 metų mokslas ir dalinė branda.

Karinė tarnyba: atleidimas nuo medicininių priežasčių.

Darbo patirtis:

1991 m. – darbas „RESHET“ dailidėse (Pietų Tel Avive)

1998-2005-Darbas Nacionalinėje bibliotekoje, padedantis profesionaliai bibliotekininkų komandai atliekant įvairias užduotis.

2009-2010-Darbas papuošalų rūšiavimo prekių tinkle “Avgad”.

2019 m. vasario-gegužės mėn.-darbas kompiuterių įmonėje HMSOFT.

2020 m. vasario mėnesio pradžia – trys darbo dienos laikraščių dalijimo praeiviams gatvėje.

savanorystė:

Aktyvus neįgaliųjų kovos štabe.

Savanoriška veikla Jeruzalės savivaldybės teisių išnaudojimo centre padedant nepasiturintiems gyventojams.

Bendra informacija: labai motyvuotas, gebėjimas gerai reikšti žodžiu ir raštu, gebėjimas improvizuoti ir spręsti problemas.

Su pilietinės visuomenės organizacijomis esu susipažinęs jau seniai.

Turiu fizinę negalią, dėl kurios negaliu kelti didelių krovinių ir ilgai stovėti ant kojų.

E. Žemiau yra el. laiškas, kurį siunčiu į įvairias vietas:

Kam:

Tema: svetainės reklama.

Gerbiamos ponios / ponai.

Man priklauso svetainė https://www.disability55.com/ kuriame sprendžiama žmonių su negalia problema. Svetainė buvo sukurta naudojant wordpress.org sistemą.

Tai daugiakalbė svetainė 67 kalbomis:Uzbekų, ukrainiečių, urdu, azerų, italų, indoneziečių, islandų, albanų, amharų, anglų, estų, armėnų, bulgarų, bosnių, birmiečių, baltarusių, bengalų, baskų, gruzinų, vokiečių, danų, olandų, vengrų, hindi, vietnamiečių, tadžikų, turkų, turkmėnų, telugų, tamilų, graikų, jidiš, japonų, latvių, lietuvių, mongolų, malajų, maltiečių, makedonų, norvegų, nepaliečių, suahilių, sinhalų, kinų, slovėnų, slovakų, ispanų, serbų, hebrajų, arabų, Puštu, lenkų, portugalų, filipiniečių, suomių, persų, čekų, prancūzų, korėjiečių, kazachų, katalonų, kirgizų, kroatų, rumunų, rusų, švedų ir tajų kalbomis.

Ieškau sistemos, kuria galėčiau reklamuoti svetainę.

Kaip manote, kas gali padėti šiuo klausimu?

Pagarbiai

Asafas Binyaminas,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė, pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. Mob.-972-58-6784040.

Faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Pareikšiu, kad niekada nenagrinėjau svetainės reklamavimo temos – neturiu jokių žinių ar mokymų šia tema.

2) Mano ID numeris: 029547403.

3) Mano el. pašto adresai: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba:[email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected]

4) Aš naudoju operacinę sistemą Windows 10

5) Aš naršau internete naudodamas naršyklės chromą ir dėl regėjimo problemų naudoju žymiai padidintas ekrano raides.

6) Noriu atkreipti dėmesį, kad esu neįgalus asmuo, kuris yra išlaikomas Valstybinio draudimo instituto invalidumo pašalpa, todėl mano gebėjimai dėl pagalbos apmokėjimo šiuo klausimu yra itin problemiški.

F. Toliau pateikiamas el. laiškas, kurį siunčiu į skirtingas vietas:

Kam:

Tema: internetiniai archyvai.

Gerbiamos ponios / ponai.

Bandau rasti socialinį tinklą, kurio veiklos sritis būtų įvairių archyvų ar kolekcijų įkėlimas (įvairių laikotarpių nuotraukos, unikalios nuotraukos ir kt.).

Ar žinote tokį tinklą?

Pagarbiai

Asafas Binyaminas,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. mobilusis-972-58-6784040. faksas-972-77-2700076.

post Scriptum.1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano el. pašto adresai: 029547403walla.co.il arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected]

3) Mano svetainė:  https://www.disability55.com/

G. Žemiau yra el. pašto žinutė, kurią siunčiu į įvairias vietas:

Kam:

Tema: rašymo paslaugos.

Gerbiamos ponios / ponai.

Man priklauso svetainė https://www.disability55.com/ kuriame sprendžiama žmonių su negalia problema. Svetainė buvo sukurta naudojant wordpress.org sistemą.

Tai daugiakalbė svetainė 67 kalbomis:Uzbekų, ukrainiečių, urdu, azerų, italų, indoneziečių, islandų, albanų, amharų, anglų, estų, armėnų, bulgarų, bosnių, birmiečių, baltarusių, bengalų, baskų, gruzinų, vokiečių, danų, olandų, vengrų, hindi, vietnamiečių, tadžikų, turkų, turkmėnų, telugų, tamilų, graikų, jidiš, japonų, latvių, lietuvių, mongolų, malajų, maltiečių, makedonų, norvegų, nepaliečių, suahilių, sinhalų, kinų, slovėnų, slovakų, ispanų, serbų, hebrajų, arabų, Puštu, lenkų, portugalų, filipiniečių, suomių, persų, čekų, prancūzų, korėjiečių, kazachų, katalonų, kirgizų, kroatų, rumunų, rusų, švedų ir tajų kalbomis.

Ieškau straipsnių savo svetainei šiomis kalbomis rašymo paslaugos.

Ar žinote įmonių, kurios galėtų teikti tokią paslaugą?

Pagarbiai

Asafas Binyaminas,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. Mob.-972-58-6784040.

Faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano el. pašto adresai: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected]

 

3) Aš naudoju operacinę sistemą Windows 10

4) Aš naršau internete naudodamas naršyklės chromą ir dėl regėjimo problemų naudoju gerokai padidintas ekrano raides.

H. Žemiau yra laiškas, kurį išsiunčiau Nacionalinio draudimo instituto Jeruzalės skyriui (siunčiau adresu:

Nacionalinis draudimo institutas – Jeruzalės rajonas,

4 Shimon Ben Tset gatvė,

Jeruzalė

IZRAELAS, pašto kodas: 9414704.):

2022-12-15

Kam: Nacionalinis draudimo institutas – Jeruzalės rajonas.

Tema: funkcinė ataskaita.

Pirmadienį, 2022 m. lapkričio 21 d., 14.00 val., mano bute apsilankė Valstybinio draudimo instituto slaugytoja – ir tai po to, kai pateikiau pretenziją dėl vyriausiojo ministro – specialiosios tarnybos.

Ryte man buvo užduodami įvairūs klausimai apie gydymą vaistais, mano sveikatos būklę ir kasdienę veiklą.

Spėju, kad po tokio peršalimo Nacionalinio draudimo instituto slaugytoja surašė apie tai tvarkingą aktą.

Man įdomu gauti apie mane parašytą ataskaitą.

Jei nesate pasiruošę man atsiųsti ataskaitos, paprašysiu sužinoti to priežastis.

Taip pat norėčiau gauti informaciją apie ieškinio būseną.

Pagarbiai

Assafas Benyamini,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, Pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. mobilusis-972-58-6784040. faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano el. pašto adresai: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba : [email protected] arba: [email protected]

3) Nacionalinio draudimo instituto slaugytoja, patikrinusi mano butą: Sima-972-50-7225432.

4) Terapinė aplinka, kurioje esu:

Asociacija „Reut“ – nakvynės namai „Avivit“,

Ha Avivit g. 6,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9650816.

Telefono numeriai nakvynės namų biuruose: 972-2-6432551. ir: 972-2-6428351.

Nakvynės namų el. pašto adresas: [email protected]

Socialinė darbuotoja iš nakvynės namų komandos, kuri mano bute atlieka namų darbus: ponia Sara

stora-972-55-6693370.

5) Šeimos gydytojas, pas kurį esu stebimas:

Dr. Brandon Stewart,

Clalit sveikatos paslaugos – „Hatayelet“ klinika,

6 Daniel Yanovsky g.

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9338601.

biuro telefono numeris Klinika: 972-2-5098282. Fakso numeris, esantis

klinikos biurai: 972-2-6738551.

6) Papildomi asmens duomenys: Gimimo data: 1972 11 11. Amžius: 50. Šeiminė padėtis: Netekėjusi.

I. Žemiau yra laiškas, kurį siunčiu į įvairias vietas:

Kam:

Tema: Rašymas tinklaraščiui.

Gerbiamos ponios / ponai.

Man priklauso svetainė https://www.disability55.com/ kuriame sprendžiama žmonių su negalia problema. Svetainė buvo sukurta naudojant wordpress.org sistemą.

Tai daugiakalbė svetainė 67 kalbomis:Uzbekų, ukrainiečių, urdu, azerų, italų, indoneziečių, islandų, albanų, amharų, anglų, estų, armėnų, bulgarų, bosnių, birmiečių, baltarusių, bengalų, baskų, gruzinų, vokiečių, danų, olandų, vengrų, hindi, vietnamiečių, tadžikų, turkų, turkmėnų, telugų, tamilų, graikų, jidiš, japonų, latvių, lietuvių, mongolų, malajų, maltiečių, makedonų, norvegų, nepaliečių, suahilių, sinhalų, kinų, slovėnų, slovakų, ispanų, serbų, hebrajų, arabų, Puštu, lenkų, portugalų, filipiniečių, suomių, persų, čekų, prancūzų, korėjiečių, kazachų, katalonų, kirgizų, kroatų, rumunų, rusų, švedų ir tajų kalbomis.

Ieškau įmonių, kurios moka už straipsnių publikavimą interneto svetainėse šiomis kalbomis.

Ar žinote tokią paslaugą?

Pagarbiai

Assafas Benyamini,

115 Costa Rica Street,

Įėjimas A-butas 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalė,

IZRAELAS, pašto kodas: 9662592.

mano telefono numeriai: namuose-972-2-6427757. Mob.-972-58-6784040.

Faksas-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mano ID numeris: 029547403.

2) Mano el. pašto adresai: 029547403walla.co.il arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected] arba: [email protected]

3) Aš naudoju operacinę sistemą

Windows 10

4) Aš naršau internete naudodamas naršyklės chromą ir dėl regėjimo problemų naudoju gerokai padidintas ekrano raides.

J. Mano nuorodos:

1) kanalas rumble.com-Asafas Benjaminas

2) vertimo paslaugos

3) svetainė acast.com

4) Tinklas patreon.com

5)užsidirbti pinigų su magenet.com

  

Print Friendly, PDF & Email