Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Kutse tegevusele. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Kutse tegevusele.

Kutse tegevusele.

juulil 2018 ühinesin nähtamatute puuetega inimeste liikumisega Nitgaber.

Meie eesmärgiks on edendada nähtamatute puuetega inimeste ehk minusuguste sotsiaalseid õigusi. Neile on omased rasked puuded ja haigused, mis ei ole väljastpoolt selgelt nähtavad. Kuid välise nähtavuse puudumisest tuleneb tõsine diskrimineerimine isegi seoses teiste puuetega inimeste rühmadega.

Liikumisega on oodatud liituma kõik. Selleks tuleb teil võtta ühendust pr Tatyana Kaduchkiniga.

Tel: 972 52 370 8001 või 972 3 534 6644.

Pühapäevast neljapäevani kell 11.00–20.00 Iisraeli aja järgi (välja arvatud juutide pühad ja rahvuspühad).

Assaf Binyamini – kirja autor.

 

Lisainformatsiooni saamiseks:

https://www.nitgaber.com/

https://disability5.com

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email