Skip to content
Home » הפוסטים באתר » listi suwed

listi suwed

Lil:

Suġġett: Siti onlajn.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Kif tafu, hemm websajts fuq l-Internet, jew software li l-iskop tagħhom huwa li jagħmlu ħsara lill-utenti, bħal phishing, spoofing, eċċ.

Fejn nista’ nsib lista ta’ siti bħal dawn?

Tislijiet,

assaf benyamini.

 

A. Hawn taħt hawn postijiet li qsamt fuq in-netwerk soċjali Facebook:    

1)Persuna tiġi għal kura psikjatrika.

Pazjent (tħawwad): “Għandi biżgħat u ansjetajiet severi ħafna.”

Psikjatra (jgħolli leħnu, jgħajjat ​​u jirrabja): “Af li jekk ma tieqafx il-biżgħat tiegħek noqtolkom u nidrogak bid-droga li nagħtikom!!! U ħalli jkun ċar – ma tagħmilx ejja għandi bil-biżgħat!!! Tifhem hekk?? .

Hahaha…

2) Persuna tiġi għand it-tabib minħabba uġigħ fl-istonku.

Pazjent: “L-istonku tiegħi jweġġa’. Huwa diffiċli għalija biex niddiġerixxi l-ikel.”

Tabib: “Għidli-għaliex qed tiċċajta?? Mela x’taħseb dwar id-diġestjoni tal-ikel-huwa fatt li niddiġerixxi!!! Jekk nista’ inti tista’ wkoll – m’intix differenti minn ħaddieħor!! Mela diġestiva diġà !!”.

Pazjent (biki morr u mbeżża’): “Imma tassew għandi wġigħ, huwa tassew diffiċli għalija li niddiġerixxi – tifhimni”.

Tabib (jiddejjaq iktar): “Jekk għedtlek tiddiġerixxi, allura tiddiġerixxi!! Targumentax miegħi – jien tabib, u professjonist – iċ-ċampjin tad-dinja fix-xjenzi tas-saħħa u l-għerf . Tazzarda targumenta miegħi? Naf aħjar minnek kif tħossok – iddiġerixxi Diġà l-ikel u ħalli l-klinika immedjatament!!”.

3) Persuna tiġi għand psikjatra:

“Tabib, jekk jogħġbok agħtini xi ħaġa biex nikkalma… jekk jogħġbok, m’inix kalm.”

Psikjatra: “Jekk jogħġbok ejja miegħi fil-bitħa – ikollna ġlieda qasira bil-ponn. Żgur li tikkalmak.”

Pazjent: “Okay”.

Psikjatra (jqajjem l-allarm): “Hemm pazjent vjolenti hawn, li jazzarda jgħolli l-id kontra t-tobba – u mhux biss kontra t-tobba, iżda kontra tiegħi – il-bniedem li għalih jeżistu x-xemx u l-qamar!!! mill-ewwel – huwa perikoluż!!! Minħabba li ma jkunx hemm aktar xemx!!!”.

lol…

4) Persuna rikoverata f’sala psikjatrika tavviċina tabib:

“Tabib, tweġġa’ rasi.”

Tabib: “Għada għandek konverżazzjoni mal-psikologu – trid issir taf għaliex taħseb li għandek uġigħ ta ‘ras.”

Pazjent: “Ma naħsibx li għandi uġigħ ta’ ras – tassew għandi. Jekk jogħġbok iċċekkjani!!”.

Tabib: “Taf għaliex tweġġa’ rasek? Għax m’għandekx moħħ. In-nies stupidi għandhom uġigħ ta’ ras il-ħin kollu – hekk inhu!!! Ġejt fis-sala psikjatrika – sinjal li int stupidu!!!”.

Pazjent (għajjat ​​- u mbagħad jaqa’ mal-art u jitlef minn sensih): “Ma nistax nagħmel aktar – iċċekkjani!! Jekk jogħġbok!”.

Psikjatra fis-sala (jirrabja, jieħu lill-pazjent bil-forza, u jitfah f’waħda mill-kmamar): “Ibqa’ nagħmel drammi!! Dalwaqt nispiċċa x-xift tiegħi u mmur id-dar – l-uġigħ ta’ ras jinteressa lin-nanna!!!” .

 

5) Pazjent f’sala psikjatrika lil tabib: “Għandi ħsibijiet.”

Psikjatra (jirrabja): “Għandek xi?? Ħsibijiet?? Din hija sala psikjatrika u ma taħsibx hawn!!! Tazzardax taħseb dwar x’għandek permess taħseb!! Jien twissikom l-aħħar darba!!!”.

Pazjent: “Imma tassew għandi ħsibijiet. Ħsibt li kont qed inżur id-dar tiegħek.”

Psikjatra (jirrabja aktar): “Qatt, imma qatt mhu se żżur id-dar tiegħi!! Int brat!! Studjajt l-università u għandi lawrji u inti marid-għalhekk ibqa’ morda!! Ieqaf immedjatament, imma immedjatament bil-ħsibijiet tiegħek! !!”.

Pazjent: “Imma dan mhux minnu – nitħalla naħseb.”

It-tobba jikkonsultaw bejniethom: “Ejja nagħtuh injezzjonijiet sedattivi – li għal xahar sħiħ ma jkunx jista ‘jiċċaqlaq mis-sodda. Ħallih jitgħallem lezzjoni – aħna biss il-psikjatri nistgħu naħsbu.”

 

6) Pazjent rikoverat f’sala psikjatrika jersaq lejn it-tabib u jistaqsi: “Għidli, taf il-psikjatrija?”.

Psikjatra: “X’inhi din il-mistoqsija stupida? Ovvjament naf il-psikjatrija. Ggradwajt bi grad ta’ baċellerat, it-tieni, it-tielet u r-raba’ – u għalik, ukoll il-ħames!!! Studjajt fl-ogħla università għax-xjenzi psikjatriċi u l-għerf mediku – il-psikjatri ivvintaw l-għerf!!! Naf kollox dwar il-psikjatrija, u nafha bħas-naħa tiegħi!!”.

Pazjent: “U tassew taf il-pala ta’ idek?”.

Psikjatra (jibda jirrabja): “Ibqa’ jaqbad u saqsuni mistoqsijiet stupidi!!! Naf il-pala ta’ idi – min ma jafx il-palma tiegħu??”.

Pazjent: “Jien. Ma nafx il-pala ta’ idi.”

Psikjatra (jqajjem l-allarm fis-sala): “Hemm pazjent snoozing hawn – jistaqsi mistoqsijiet stupidi, ma jafux il-pala ta ‘idu, u l-agħar minn kollox – li jkunu rude mal-altezza tagħhom il-psikjatri!!”.

Pazjent: “Kont qed niċċajta miegħek – ovvjament naf il-pala ta’ idi.”

Psikjatra: “Aħna nibagħtulek issa f’iżolament għal xahar – forsi hekk titgħallem ma tkunx goff mal-psikjatri. Ma niċċajtawx – dejjem titkellem magħna, iżda dejjem b’rasek mimxula. u ghajnejk imnaqqsa – tifhem hekk??U qatt ma tazzarda tipprova, jew sahansitra taħseb tidħaq Magħna!!Aħna 10 darbiet għall-qawwa ta’ 1000 aktar intelliġenti minnek-danneġġjata-wretch psikedeliku.Forsi dak hu kif titgħallem!!!”.

7) Qed issir konferenza kbira tal-Assoċjazzjoni tal-Psikjatri.

Id-direttur tal-konferenza jiftaħ kliemu u jgħid:

“Aħna, il-psikjatri u ċ-ċampjins tad-dinja u l-univers għal kollox u għal kollox, jeħtieġ li niddiskutu t-tneħħija ta ‘elementi mhux mixtieqa tal-morda mentali mis-soċjetà tagħna, sabiex noħolqu ambjent ta’ għajxien aħjar għalina lkoll. Min jopponi?”

Silenzju fis-sala.

F’daqqa waħda tidħol fix-xena persuna b’sfida mentali tippoża bħala psikjatra mill-union, li bil-moħbi sema’ l-kliem: “Naħseb li jkun tajjeb li dawk b’sfidi mentali jintegraw fis-soċjetà – ikun tajjeb kemm għalina kif ukoll għas-soċjetà. li ngħixu fih”.

Id-direttur tal-konferenza: “Issa rrid naqbad lill-psikjatra diżubbidjenti, inneħħih mill-unjin, nissospendih u nressaqh quddiem il-ġustizzja.”

Faqqgħet kommossjoni fis-sala. Il-parteċipanti tal-konvenzjoni jitolbu li d-direttur jarresta lill-ħabib tagħhom, li l-identità vera tiegħu ħadd ma jaf, li sadattant ħarab minn fuq il-post f’paniku. Id-direttur tal-konvenzjoni jibda jiġru wara lir-raġel – filwaqt li jirċievi l-ferħ mill-parteċipanti tal-konvenzjoni: “Aqbadh malajr. Din hija insegwiment qaddis!!!”.

Waqt li kienu fit-triq, ir-raġel li ħarab daħal fil-karozza tiegħu u beda jsuq ‘il bogħod minn fuq il-post. Id-direttur tal-laqgħa jidħol ukoll fil-karozza tiegħu, u l-ġiri tkompli fit-toroq tal-belt.

Id-direttur tal-għaqda tal-psikjatri isuq b’mod selvaġġ u bl-addoċċ – jaħrab fuq żewġ persuni sal-mewt waqt li l-karozza tiegħu taħbat u teħel f’siġra li kienet fit-triq – u sfortunatament għalih qrib l-għassa.

Uffiċjali tal-pulizija jwaqqfu lis-sewwieq immedjatament – ​​jorbtu żewġ idejh f’manetti u jistaqsuh jispjega l-azzjonijiet tiegħu u s-sewqan selvaġġ tiegħu.

Is-sewwieq tal-psikjatra jispjega lill-pulizija: “Issa kont qed inmexxi ġiri qaddis.”

Il-Pulizija huma rrabjati, u jpoġġu l-manetti fuq riġlejn is-suspettat ukoll: “Inti issa tiġi għall-arrest magħna!!! Naraw min hu qaddis minn min – aħna jew int!!!”.

8) Psikjatra fis-sala jistaqsi lil pazjent: “Kif int illum?”.

Pazjent: “Jien tajjeb… Jien tajjeb… Jien tajjeb…”.

Psikjatra jibda jitlef il-paċenzja u jirrabja: “X’tlabt minnek? Kull ma trid tagħmel hu li tgħid kif int? Mela għaliex diakk ma tistax twieġeb!!”.

Pazjent: “Jien tajjeb… Jien tajjeb… Jien tajjeb…”.

Psikjatra bil-forza jieħu lill-pazjent għand il-kumitat: “Mhux se jgħinek – twieġeb meta psikjatra jagħmillek mistoqsija!!!”.

Bosta membri tal-persunal ipoġġu fil-kumitat, u fil-ftuħ tiegħu l-pazjent jiġi mistoqsi: “X’jisimk?”.

Pazjent: “Ismi… ismi… ismi…”.

Psikjatra fil-kumitat: “X’se jiġri? Lanqas lest li tgħid ismek – allura f’każ li ma fhimtx, nerġa’ nistaqsi: X’jismu? U din id-darba twieġeb!!! “.

Pazjent: “Ismi… ismi… ismi…”.

Psikjatra jirrabja u jħawwad il-pazjent bil-qawwi: “Għidilna ismek immedjatament!!”.

Pazjent jitlef minn sensih u jiġġarraf.

Psikjatra jċempel liċ-ċentru tal-emerġenza, u l-operatur iwieġeb: “Hello, kif nista ‘ngħin?”.

Psikjatra: Għandna pazjent hawn li tilef minn sensih u waqa’. Ħuh għall-kura intensiva malajr.”

Operatur: “U x’jismu l-pazjent?”.

Psikjatra: “Ma aċċettax li jgħidilna ismu – imma ma jimpurtax. Ħajtu tinsab fil-periklu – ejja malajr!!!”.

Operatur: “Jiddispjaċini – imma mingħajr l-isem tal-pazjent ma nistax niftaħ sejħa.”

Membri tal-persunal fil-kamra tat-tabib: “Imbagħad ma jimpurtax, għid ismek – il-ħaġa prinċipali hija li jsalvaw lill-pazjent!!”.

Psikjatra: “X’jiġri jekk ngħid ismi?? Hemm limitu!!! Hu pazjent u jien psikjatra!!!”.

Psikjatra jirritorna għand l-operatur u jitlob: “Ma nafx l-isem tal-pazjent – iżda ma jimpurtax. Ejja malajr u ħu ħsiebu diġà. Ma rridx responsabbiltà għal pazjent li miet fis-sala tiegħi! !!”.

Operatur: “Jiddispjaċini ħafna – imma se jmut fis-sala tiegħek. Dawn huma l-proċeduri. Il-proċeduri huma aktar importanti milli ssalva l-ħajjiet – ma’ dan żgur taqbel!!”.

9) Raġel jimxi fit-triq bil-bwiet mimlija boroż tal-plastik vojta. Pulizija għaddej u jistaqsi: X’għandek fil-but?” Ċittadin: “F’but m’għandi xejn.” Iċ-ċittadin ikompli miexi.

Pulizija jimblokkalu triqtu u jerġa’ jistaqsi: “Urini x’għandek fil-but!!!”.

Pulizija jidħol fil-bwiet tar-raġel: “Mhux se jgħinek – tgħidli x’għandek fil-but tiegħek!!”. Iċ-ċittadin imiss id il-pulizija u jispjega: “Xejn – boroż tal-plastik vojta biss!!!”. Pulizija: “Int missejt idi!!! Int arrestat talli ostakolajt pulizija fil-qadi ta’ dmiru!!!”.

Hahaha…

10) U din id-darba storja kompletament differenti – serja u bl-ebda mod umoriżmu ta ‘ebda tip. Jidher li l-istorja hija storja vera – li smajt bil-fomm ħafna snin ilu (qed nikteb dan il-kliem f’Diċembru 2022) mingħand persuna li isimha, jew xi dettalji ta’ identifikazzjoni dwarha, mhux se nikteb għal raġunijiet kunfidenzjali.

Nixtieq nirrimarka li sal-lum ma nafx jekk din l-istorja speċifika ħafna ġietx miktuba.

 

L-istorja tibda fir-Repubblika Ġermaniża ta’ Weimar, li kif nafu kienet teżisti minn tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija sat-tlugħ tar-reġim Nażista fit-30 ta’ Jannar 1933.

Wieħed Lhudi jaħdem għal sid ta’ fabbrika Ġermaniż jismu Miller (kif tafu, isem Ġermaniż komuni ħafna). Kull filgħodu, malli jasal fuq ix-xogħol, il-ħaddiem Lhudi jgħid lil min iħaddmu, “Tajjeb, Sur Miller.” Apparentement, it-tislima ta ‘”lgħodu t-tajjeb” hija pjuttost rutina – u mingħajr tifsiriet speċjali.

Mill-mument li n-Nażisti ħadu l-poter, it-toroq tagħhom infirdu: il-Lhudi, bħal ħafna mill-ħbieb tiegħu, tkeċċa minn xogħolu u deportat lejn il-ghetto – u l-istess Miller ingaġġa fil-Wehrmacht.

Jgħaddu ftit snin oħra – u riżultat tal-persekuzzjoni tal-Lhud, li kif nafu marret għall-agħar, dak il-Lhudi jintbagħat f’kamp ta’ konċentrament – ​​u jispiċċa f’waħda mill-“selezzjonijiet” infami.

F’daqqa waħda jara quddiemu lill-istess Sur Miller, li milli jidher kellu kariga għolja fl-istess kamp. Il-Lhudi jagħraf lil Miller – imma Miller ma jagħrafx. Ftit mumenti qabel suppost kellu jintbagħat għall-isterminazzjoni, il-Lhudi qiegħed quddiem is-Sur Miller u jgħidlu: “L-għodwa t-tajba, Sur Miller”. Is-Sur Miller f’daqqa jiftakar l-eks impjegat tiegħu u t-tislima tiegħu ta ‘”l-għodwa t-tajba” – u jgħid: “Le. Qed nirrilaxxak mill-ewwel. Nara li ma tiġik l-ebda ħsara.” Sa fejn hu magħruf, is-Sur Miller żamm il-wegħda tiegħu, u rriskja ħajtu ħafna, huwa żgura li l-eks impjegat tiegħu ma jiġix eżegwit – u milli jidher dak il-Lhudi tabilħaqq baqa’ ħaj mill-Olokawst – u kollox grazzi għal dak “il-għodwa t-tajba” dikjarazzjoni li kienet daqshekk apparentement bla sens dak iż-żmien.

Ovvjament, hawn jistgħu jinqalgħu ħafna mistoqsijiet moralment diffiċli (l-istess Lhudi baqaʼ ħaj filwaqt li ħafna mill-ħbieb tiegħu mietu). U l-konklużjoni hija wkoll tkessiħ: kif xi ħaġa li dehret daqshekk insinifikanti dak iż-żmien f’daqqa waħda saret daqshekk fatali.

Nixtieq nirrimarka li m’għandix dettalji addizzjonali li huma neqsin hawn: ma nafx liema kamp kien, liema sena jew data jew x’kien l-isem ta’ dak il-Lhudi u x’ġara minnu wara t-Tieni Gwerra Dinjija u l- Olokawst intemm. U ovvjament hawn ħafna dettalji oħra neqsin, bħal f’liema belt fil-Ġermanja kienet tinsab dik il-fabbrika, x’kien prodott hemmhekk u jekk dak il-Ġermaniż irċievax id-dritt tal-Ġust Fost in-Nazzjonijiet – dawn kollha mhumiex magħrufa għalija.

11)Raġel anzjan fl-istadji avvanzati tad-dimenzja jidħol f’taxi. Jagħti lis-sewwieq nota li fuqha hemm miktub il-post li jrid imur.

Is-sewwieq: “Qed niġri meter.” Il-passiġġier ma jwieġebx.

Is-sewwieq: “Tajjeb, poġġi ċinturin tas-sigurtà.” Il-passiġġier ma jirrispondix.

Is-sewwieq (irrabjat, u jwaħħal iċ-ċinturin tas-sigurtà tal-passiġġier hu stess): “X’inhi l-problema tiegħek – x’inhi l-problema li tilbes iċ-ċinturin tas-sigurtà!!”. Il-passiġġier ma jirrispondix.

Taxi issuq u tasal fid-destinazzjoni.

Ix-xufier: “X’qed tħares lejh hekk? Ħallasni u oħroġ mit-taxi!!”.

Passiġġier: “Insejt il-flus”.

Sewwieq: “Ieqaf in-nonsense tiegħek diġà!! Ħlasni – jekk le nordnalek karozza tal-pulizija!”.

Passiġġier: “X’inhi l-pulizija?”.

Sewwieq: “Dalwaqt nuruk x’inhuma l-pulizija. Ċempilthom. Dalwaqt jiġu.” Il-passiġġier ma jirrispondix.

Jaslu l-pulizija u x-xufier tat-taxi jgħidilhom: “Hemm passiġġier hawn li mhux lest iħallasi – u jsostni li ma jafx x’inhuma l-pulizija”.

Pulizija: “Sewwa, dalwaqt ikun jaf x’inhuma l-pulizija!!”.

L-uffiċjali tal-pulizija jduru lejn il-passiġġier: “Ejja magħna jekk jogħġbok. Qed nieħduk taħt arrest!!”. Il-passiġġier ma jirrispondix.

Il-pulizija huma rrabjati, jieħdu lill-passiġġier bil-forza lejn il-karozza u jeħduh għall-arrest.

Fl-għassa tal-pulizija jistaqsu lid-detenut: “X’jisimk? X’inhu akkużat?”.

Raġel arrestat: “Xi?? Dar???”.

L-investigaturi tal-pulizija: “Wiġbu dak li qed tiġi mistoqsi!! Aħna ma staqsejkx dwar dar – qed nistaqsu għalxiex qed tiġi arrestat!!!”.

Raġel arrestat: “Dar, dar”.

L-investigaturi jisfaw lid-detenut: “X’aktarx għandu problema biex jifhem. Aħna npoġġuh taħt arrest għal-lejl – ngħinuh jibda jifhem.”

Matul il-lejl id-detenut miet – u l-pulizija sabu ġismu kmieni filgħodu u jibdew jidħku: “Ara – ma nsiex imut. Sinjal li kellu memorja eċċellenti. Irnexxielna narrestaw kriminal perikoluż ħafna – Shafo, u awguri lilek għall-attività determinata tiegħek, il-livell operazzjonali għoli u l-professjonaliżmu kbir li biha arrestajna qarrieq li ma jħallasx għal ride tat-taxi!!”.

 

B. Hawn taħt jinsabu l-ittri tiegħi lil “filmindependent.org”:

l-ittra tiegħi lil “filmindependent.org”.

Yahoo/mibgħuta

Asaf Benjamin<[email protected]>

Lil:

[email protected]

Il-Ħadd 11 ta’ Diċembru fis-16:24

Lil: “filmindependent.org”.

Suġġett: Għodod teknoloġiċi.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Mill-2007, ilni nipparteċipa fil-ġlieda għall-persuni b’diżabilità fl-Iżrael – ġlieda li hija magħrufa li hija koperta b’mod estensiv fil-midja wkoll.

Wieħed mill-mezzi li bih nippruvaw navvanzaw il-ġlieda huwa billi nużaw diversi għodod teknoloġiċi: il-kitba fuq in-netwerks soċjali, il-ftuħ ta’ websajts u nippruvaw nippromwovuhom u ntejbuhom, il-ġestjoni ta’ komunitajiet virtwali eċċ.

Il-mistoqsija tiegħi f’dan ir-rigward hija: Huwa possibbli għall-kumpanija jew l-organizzazzjoni tiegħek li toffri għodod teknoloġiċi li jistgħu jgħinuna fil-ġlieda tagħna? U jekk iva – f’liema oqsma, u kif?

L-isbaħ tislijiet,

Assaf Benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-Appartament 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, Kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) Il-websajt tiegħi: https://www.disability55.com/

3) Fl-10.7.2018 ingħaqadt ma’ moviment soċjali msejjaħ “Overcome” – b’diżabilità trasparenti. Nippruvaw nippromwovu d-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà trasparenti, jiġifieri: nies bħali li jbatu minn problemi mediċi u mard serju ħafna li ma jidhirx b’mod evidenti minn barra – inviżibbiltà esterna li tikkawża diskriminazzjoni severa ħafna fil-konfront tagħna.

Id-direttur tal-moviment, li hija wkoll il-fundatur tiegħu, hija s-Sinjura Tatiana Kaduchkin, u tista’ tintlaħaq fuq 972-52-3708001.

Ħinijiet ta’ rispons bit-telefon: Il-Ħadd sal-Ħamis mill-11:00 sal-20:00. Żmien Iżrael – ħlief għall-vaganzi Lhud u diversi festi Iżraeljani.

4) Hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment tagħna, kif dehru fl-istampa:

Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-“Overcome”

moviment bl-għajnuna ta’ dak li hi ssejjaħ il-“Transparent Disabled”. S’issa, madwar 500 ruħ minn madwar l-Istat ta ‘Iżrael inġabru għall-moviment tagħha. F’intervista ma’ Channel 7 Diary, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux għajnuna xierqa u suffiċjenti mill-partijiet rilevanti, sempliċement għax huma trasparenti.

Skontha, il-popolazzjoni b’diżabilità tista’ tinqasam f’żewġ gruppi: persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti u persuni b’diżabilità mingħajr siġġijiet tar-roti. Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għax tgħid li ma jirċievu l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabilità b’siġġu tar-roti, minkejja li huma definiti li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità. Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn is-servizzi żejda li huma intitolati għalihom il-persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti. Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu pensjoni ta’ diżabilità baxxa mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance ta’ skorta, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.

Skont studju li sar minn Kaduchkin, dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael fl-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż. L-istudju li għamlet jgħid ukoll li r-rati ta’ suwiċidju fosthom huma għoljin.

Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tinkludi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika. Dan għaliex tgħid li normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli. Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda tgħid li min kapaċi jgħin ma jisimgħux u s-semmiegħa huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux jgħinu. Issa qed tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex iduru lejha ħalli tkun tista’ tgħinhom. Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni ta’ persuni b’diżabbiltà li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

5) L-indirizzi tal-email tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u:[email protected]: [email protected] u: assaf[email protected] u: [email protected] u: [email protected]

6) Hawn huma xi links għall-profili tiegħi fuq diversi netwerks soċjali:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Hawn messaġġ miktub fuq Facebook mill-editur tal-films ISRAELI Tali Ohaion:

18m

Tali Ohaion6 ijiem

g[al dokumentarju li ilha ta[dem fuqu fl-a[[ar snin

“Esther Cinema – mill-Belt l-Bajda sal-ġenerazzjoni Netflix”,

Tfittex arkivji personali, ritratti tal-atmosfera f’Ħamkin fis-snin 90 nhar ta’ Ġimgħa f’nofsinhar u b’mod ġenerali, kif ukoll ta’ Pjazza Dizengoff fil-bidu tas-snin 80, it-tfal tal-pjazza, il-“freaks” li kienu jinġabru fil-pjazza. .

Jekk jogħġbok ikkuntattja fil-privat jew bit-telefon 972-52-2846954

C. Hawn taħt hawn il-korrispondenza tiegħi maċ-“Ċentru għal-Liġi, Xjenza u Teknoloġija”:

Liċ-“Ċentru għal-Liġi, Xjenza u Teknoloġija”.“.

Yahoo/Inbox

 Iċ-Ċentru għax-Xjenza u t-Teknoloġija

Assaf Arab Tov huwa servizz li huwa pprovdut bi ħlas, trid tħallas għaliha u ma tużax programmi ta ‘evażjoni li jiksru d-drittijiet tas-sid. Fl-istess ħin, din l-email ma tikkostitwixxix parir legali. Il-lejla t-Tnejn, 28 ta’ Novembru 2022 fis-15:05 minn Assaf Binyamini < [email protected] >

It-Tlieta 6 ta’ Diċembru fis-18:50

Iċ-Ċentru għall-Liġi tax-Xjenza u t-Teknoloġija

Hi Asaf, staqsejt jekk l-użu ta’ tali softwer huwiex permess jew ipprojbit skont il-liġi fl-Istat ta’ Iżrael? U t-tweġiba hija le. X’riedt tfisser bil-mistoqsija tiegħek? Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2022 fis-19:36 minn Assaf Binyamini < [email protected] >:

It-Tlieta, 6 ta’ Diċembru fis-19:57

Asaf Benjamin< [email protected] >

lil:

Iċ-Ċentru għall-Liġi tax-Xjenza u t-Teknoloġija

It-Tnejn, 12 ta’ Diċembru fid-9:53

Ma nifhimx il-mistoqsija.

Fil-mistoqsija tiegħi ridt ngħid eżattament dak li staqsejt – dwar softwer li jippermetti lis-siti tal-kontenut jevitaw il-paywalls.

Inti ktibtli li hija pprojbita bil-liġi – u jidhirli li żgur irċevejt risposta għal dan.

Tislijiet, Assaf Benyamini.

Aħbi l-messaġġ oriġinali

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2022 fis-19:57:05 GMT+2, iċ-Ċentru għall-Liġi tax-Xjenza u t-Teknoloġija<[email protected]> Miktub minn:

Hi Assaf

Staqsejt jekk l-użu ta’ tali softwer huwiex permess jew ipprojbit skont il-liġi fl-Istat ta’ Iżrael?

U t-tweġiba hija le.  

X’riedt tfisser bil-mistoqsija tiegħek?

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Diċembru 2022 fis-18:50:16 GMT+2, iċ-Ċentru għall-Liġi tax-Xjenza u t-Teknoloġija<[email protected]> Miktub minn:

Assaf il-lejla t-tajba

Għandu jitħallas servizz imħallas

u li ma tużax programmi ta’ evażjoni li jiksru d-drittijiet tas-sidien.Fl-istess ħin, din l-email ma tikkostitwixxix parir legali

il-lejla t-tajba

Nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru, 2022 fis-15:05 minn Assaf Binyamini <[email protected]>:

Lil: “Iċ-Ċentru għal-Liġi, Xjenza u Teknoloġija”.

In kwistjoni: kwistjoni ta’ legalità.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Kif tafu, hemm ħafna siti tal-kontenut fuq l-Internet fejn l-aċċess għall-materjal li jinstab fihom huwa kondizzjonali fuq il-ħlas – dak li ġie msejjaħ “paywall”.

Barra minn hekk, hemm softwer jew websajts bħas-servizz ta’ buttuna ta’ aċċess miftuħ li joffru metodi biex jiġu evitati dawn il-paywalls u fil-fatt jiksbu aċċess sħiħ għal kontenut li normalment ikun kondizzjonali fuq ħlas mingħajr ma jitħallas xejn.

L-użu ta’ tali softwer huwa permess jew ipprojbit skont il-liġi fl-Istat ta’ Iżrael? Hemm xi preċedenti ta’ seduti fil-qrati li ttrattaw dan-jew li f’din il-kwistjoni, bħal f’ħafna kwistjonijiet oħra, il-leġiżlazzjoni ma laħqitx mat-teknoloġija li avvanzat ħafna aktar malajr u għalhekk m’hemm l-ebda referenza għall-kwistjoni fil- Leġislazzjoni Iżraeljana? X’inhi s-sitwazzjoni legali hawn?

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Tislijiet,

Iċ-Ċentru għax-Xjenza u t-Teknoloġija.

2 Yitzhak Rabin St BSR City TowerI| Il-11-il sular | Petah Tikva, Iżrael 4951738

Indirizz postali: PO 3206, Petah Tikva, Iżrael 4952801 | Tel: 972-3-7746699 |www.lms.org.il

Tislijiet,

Iċ-Ċentru għall-Liġi tax-Xjenza u t-Teknoloġija

2 Yitzhak Rabin St BSR City TowerI| Il-11-il sular | Petah Tikva, Iżrael 4951738

Indirizz postali: PO 3206, Petah Tikva, Iżrael 4952801 | Tel: 03-7746699 |www.lms.org.il

D. Hawn taħt hawn l-ittra, li qed nibgħat f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: Tiftix għal ideat tax-xogħol.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jien raġel ta’ 50 sena minn Ġerusalemm – raġel li jbati minn diżabbiltà u mard serju. Għal ħafna snin ma stajtx nirritorna fis-suq tax-xogħol – u minħabba s-sitwazzjoni u l-limitazzjonijiet tiegħi għandi nfittex ideat mhux konvenzjonali li permezz tagħhom nista’ nagħmel dan – u hawn taħt hemm diversi eżempji:

1) Qrajt dwar proġett imsejjaħ “The Honey Badger” – li fil-qafas tiegħu l-ġganti tat-teknoloġija bħal Google jew Facebook joperaw kumpanija kontraenti bbażata fil-belt ta’ Manila fil-Filippini. Ir-rwol tal-impjegati f’din il-kumpanija, jew f’kumpaniji kontraenti oħra (in-numru ta’ kumpaniji involuti f’dan il-qasam mhuwiex magħruf) huwa li jneħħi kontenut problematiku (drogi, prostituzzjoni, pedofelija, xandiriet ta’ eżekuzzjonijiet jew attività terroristika, eċċ.) mill- Internet. Fl-2018, it-Tnejn ta ‘Mejju taċ-Ċinema Ġermaniżi bl-isem ta’ Hans Block u Moritz Reiswick ipproduċew film dokumentarju msejjaħ “Internet Cleaners” dwar ix-xogħol tal-ħaddiema f’dawn il-kumpaniji.

Kont qed naħseb, pereżempju, biex naħdem f’qafas bħal dan.

Se nirrimarka li jiena konxju bis-sħiħ tan-natura offensiva ta’ xogħol bħal dan fir-rigward ta’ dawk involuti fih: skont diversi pubblikazzjonijiet, ħafna min-nies li ħadmu f’dawn l-impjiegi mietu, jew inkella żviluppaw mard mentali u fiżiku serju ħafna hekk kif riżultat ta ‘espożizzjoni kostanti u ta’ kuljum għall-kontenut diffiċli. Madankollu, dan ma jfixkilniex, u dan għaliex xorta waħda m’għandi xejn x’titlef f’ħajti – u kif ilni semmejt għal ħafna snin issa, ma stajtx nirritorna fis-suq tax-xogħol (l-għażliet l-oħra kollha ta’ għajnuna lill-organizzazzjonijiet, bordijiet tax-xogħol jew kuntatt dirett ħafna kumpaniji ġew eżawriti – u għal ħafna snin).

2) Kif tafu, kumpaniji tal-produzzjoni u kittieba tal-iskripts li jiġbdu ċerti xeni għal films f’isimhom kultant jiġbdu sezzjonijiet li fihom jiġu ffilmjati katavri jew persuni apparentement mejta. Kont qed naħseb dwar xogħol bħal dan ta’ ritratt ta’ katavri – xogħol li ma jirrikjedi l-ebda sforz fiżiku biex isir u wkoll diżabilità severa żgur li m’għandhiex tfixkel.

Nenfasizza li din mhix ċajta jew ċajta ta’ kull xorta – ngħidha bis-serjetà kollha – u anke jekk possibbli, għall-inqas mal-ewwel daqqa t’għajn, tidher redikola jew stupida.

3) Smajt li hemm qasam tat-taħriġ tas-software, jiġifieri: impjegati li r-rwol tagħhom huwa d-dħul tad-data f’sistemi ta ‘żvilupp ta’ intelliġenza artifiċjali jew tagħlim tal-magni – xogħol li huwa magħruf li huwa meħtieġ. Billi ddaħħal data, il-programmi huma “mgħallma” kif jaġixxu jew jirreaġixxu f’ċerti sitwazzjonijiet.

Naħseb li dan it-tip ta’ xogħol jista’ jkun soluzzjoni eċċellenti għal dawk il-każijiet fejn minn naħa ma jkunx hemm ħila

Li tagħmel xogħol fiżiku jew wisq sforz minħabba d-diżabbiltà fiżika, iżda fl-istess ħin lanqas m’hemmx għarfien

Kompjuters biżżejjed biex jaħdmu fl-ipprogrammar.

Smajt li fil-ħabsijiet tal-Finlandja ħallew lill-priġunieri jagħmlu dan ix-xogħol.

Ħsibt li anke f’xogħol bħal dan kien possibbli u stajt nidħol.

Għandek xi ideat oħra għal impjiegi mhux tas-soltu fejn persuna b’diżabilità severa tista’ wkoll tidħol fiha?

Tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, Kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) Curriculum Vitae – Asaf Binyamini:

Dettalji personali: Assaf Benyamini, Tel. 029547403.

Data tat-twelid: 11.11.1972.

Indirizz: 115 Costa Rica Street, Kiryat Menachem, Ġerusalemm, Iżrael.

Numri tat-telefon: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

Edukazzjoni: 10 snin ta’ skola u matrikola parzjali.

Servizz militari: eżenzjoni għal raġunijiet mediċi.

Esperjenza ta ‘xogħol:

1991-Ħidma fil-mastrudaxxa “RESHET” (Nofsinhar ta’ Tel Aviv)

1998-2005-Ħidma fil-Librerija Nazzjonali, tassisti lit-tim professjonali ta’ librara f’varjetà wiesgħa ta’ kompiti.

2009-2010-Ħidma fil-katina “Avgad” għal oġġetti li jagħżel il-ġojjellerija.

Frar-Mejju 2019-xogħol fil-kumpanija tal-kompjuter HMSOFT.

Il-bidu ta ‘Frar 2020-tlett ijiem ta’ xogħol ta ‘distribuzzjoni ta’ gazzetti lil dawk li jkunu għaddejjin fit-toroq.

volontarjat:

Attiv fil-kwartieri ġenerali tal-ġlieda tal-persuni b’diżabilità.

Volontarjat fiċ-Ċentru għall-Isfruttament tad-Drittijiet tal-Muniċipalità ta’ Ġerusalemm b’risq popolazzjoni fil-bżonn.

Tagħrif ġenerali: motivat ħafna, ħila li tartikola sew bil-fomm u bil-miktub, ħila li jimprovizza u jsolvi problemi.

Għandi konoxxenza twila ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Jiena nbati minn diżabbiltà fiżika li ma tħallinix nerfa’ tagħbijiet tqal u nieqaf għal ħin twil fuq saqajja.

E. Hawn taħt hawn email, li nibgħat f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: promozzjoni tal-websajt.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jiena stess is-sit https://www.disability55.com/ li jittratta l-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità. Is-sit inbena f’sistema ta’ wordpress.org.

Dan huwa sit multilingwi f’67 lingwa:Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż, Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk, Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto, Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Qed infittex sistema li biha nista’ nippromwovi s-sit.

Min taħseb li jista’ jgħin f’dan?

Tislijiet,

Asaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Se niddikjara li qatt ma ttrattajt is-suġġett tal-promozzjoni tal-websajt – u m’għandi l-ebda għarfien jew taħriġ dwar is-suġġett.

2) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

3) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

jew: [email protected]

4) Jien nuża s-sistema operattiva Windows 10

5) Jiena nisserfja l-Internet billi tuża browser chrome, u nuża tkabbir konsiderevoli tal-ittri tal-iskrin minħabba problema tal-vista.

6) Nixtieq nirrimarka li jien persuna b’diżabilità, li hija sostnuta b’allowance ta’ diżabbiltà mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni, u għalhekk l-abbiltajiet tiegħi rigward il-ħlas għall-għajnuna f’din il-kwistjoni huma estremament problematiċi.

F. Hawn taħt hemm l-email, li nibgħat f’postijiet differenti:

Lil:

Suġġett: arkivji onlajn.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Qed nipprova nsib netwerk soċjali, li l-qasam ta’ attività tiegħu huwa li jtella’ arkivji jew kollezzjonijiet differenti (ritratti minn perjodi differenti, ritratti uniċi u aktar).

Taf netwerk bħal dan?

Tislijiet,

Asaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

post Scriptum.1) Numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: 029547403walla.co.il jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) Il-websajt tiegħi:  https://www.disability55.com/

G. Hawn taħt hawn messaġġ bil-posta elettronika li nibgħat f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: servizzi ta’ kitba.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jiena stess is-sit https://www.disability55.com/ li jittratta l-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità. Is-sit inbena f’sistema ta’ wordpress.org.

Dan huwa sit multilingwi f’67 lingwa:Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż, Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk, Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto, Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Qed infittex servizz li nikteb artikli għall-websajt tiegħi f’dawn il-lingwi.

Taf xi kumpaniji li jistgħu jipprovdu servizz bħal dan?

Tislijiet,

Asaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

 

3) Jien nuża s-sistema operattiva Windows 10

4) Jiena nisserfja l-Internet billi tuża browser chrome, u nuża tkabbir konsiderevoli tal-ittri tal-iskrin minħabba problema tal-vista.

H. Hawn taħt hawn l-ittra, li bgħatt lill-fergħa ta’ Ġerusalemm tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni (bgħatt fl-indirizz:

L-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni-Distrett ta’ Ġerusalemm,

4 Triq Shimon Ben Tset,

Ġerusalemm

IŻRAEL, kodiċi zip: 9414704.):

15.12.2022

Lil: L-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni – distrett ta’ Ġerusalemm.

Suġġett: rapport funzjonali.

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru, 2022 fis-2:00 pm, infermiera mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni żar l-appartament tiegħi – u dan wara li ressaqt talba dwar il-Prim Ministru – servizzi speċjali.

Filgħodu ġejt mistoqsi diversi mistoqsijiet dwar it-trattament tad-droga, il-kundizzjoni medika tiegħi u l-funzjonament ta’ kuljum.

Nassumi li wara kesħa bħal din l-infermiera tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni kiteb rapport pulit dwarha.

Jien interessat li nirċievi r-rapport miktub dwari.

Jekk m’intix lest li tibgħatli r-rapport, nistaqsi nkun naf ir-raġunijiet għal dan.

Inkun interessat ukoll li nkun aġġornat dwar l-istatus tat-talba.

Tislijiet,

Assaf Benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, Kodiċi Postali: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) L-infermier tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni li ċċekkja l-appartament tiegħi: Sima-972-50-7225432.

4) L-ambjent terapewtiku li qiegħed fih:

Assoċjazzjoni “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St 6,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9650816.

In-numri tat-telefon fl-uffiċċji tal-ħostel: 972-2-6432551. u: 972-2-6428351.

L-indirizz elettroniku tal-ħostel: [email protected]

Is-social worker mit-tim tal-ħostel, li tagħmel id-dar fl-appartament tiegħi: is-Sinjura Sarah

stora-972-55-6693370.

5) It-tabib tal-familja li qed niġi mmonitorjat miegħu:

Dr Brandon Stewart,

Servizzi tas-Saħħa Clalit – Klinika “Hatayelet”,

6 Triq Daniel Yanovsky,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9338601.

numru tat-telefon tal-uffiċċju Il-klinika: 972-2-5098282. In-numru tal-fax fil-

uffiċċji tal-klinika: 972-2-6738551.

6) Dettalji personali addizzjonali: Data tat-twelid: 11.11.1972. Età: 50. Stat ċivili: Waħdieni.

I. Hawn taħt hawn l-ittra li qed nibgħat f’diversi postijiet:

Lil:

Suġġett: Kitba għal blog.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jiena stess is-sit https://www.disability55.com/ li jittratta l-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità. Is-sit inbena f’sistema ta’ wordpress.org.

Dan huwa sit multilingwi f’67 lingwa: Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż, Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk, Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto, Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Qed infittex kumpaniji li jħallsu għall-pubblikazzjoni ta’ artikli fuq websajts b’dawn il-lingwi.

Taf servizz bħal dan?

Tislijiet,

Assaf Benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: 029547403walla.co.il jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

3) Jien nuża s-sistema operattiva

Windows 10

4) Jiena nisserfja l-Internet billi tuża browser chrome, u nuża tkabbir konsiderevoli tal-ittri tal-iskrin minħabba problema tal-vista.

J. Il-links tiegħi:

1) kanal rumble.com-Asaf Benjamin

2) Servizzi ta’ traduzzjoni

3) sit acast.com

4) Netwerk patreon.com

5)jaqilgħu l-flus ma magenet.com

Print Friendly, PDF & Email