Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Lời mời tham gia một hoạt động. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Lời mời tham gia một hoạt động.

Ngày 10 tháng Bảy năm 2018, tôi đã tham gia phong trào “Nitgaver” – Người Khuyết Tật Vô Hình.

Chúng tôi cố gắng thúc đẩy các quyền xã hội  của “người khuyết tật vô hình”, nghĩa là những người như tôi, bị các dạng khuyết tật và bệnh tật nghiêm trọng không thể thấy rõ ở bên ngoài – không biểu hiện ở bên ngoài dẫn đến sự phân biệt đối xử nghiêm trọng thậm chí liên quan đến các nhóm khuyết tật khác.

Mọi người đều được hoan nghênh tham gia phong trào này và để tham gia, bạn có thể liên hệ với quản lý là cô Tatyana Kaduchkin:

972-52-3708001. Hoặc: 972-3-5346644.

Từ 11 giờ 00 – 20 giờ 00, giờ Israel, vào các ngày Thứ Bảy – Thứ Ba – trừ các ngày lễ tết của người Do Thái và ngày nghỉ lễ toàn quốc.

Assaf Binyamini  – người gửi thư.

 

Để xem thêm thông tin:

https://www.nitgaber.com/

https://disability5.com

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE