Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Messaġġ minn Iżrael għad-dinja. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Messaġġ minn Iżrael għad-dinja.

Messaġġ minn Iżrael għad-dinja.

 

Yoni Barak

8 ta’ Lulju 2014

 

Ħej dinja, x’hemm?

Iva, aħna mill-ġdid.. il-poplu ta ‘Iżrael.

Il-pajjiż tant hu żgħir li lanqas biss tista’ tikteb ismu fuq il-globu għax ma jaqbilx, u trid tikteb parti minnu fuq il-baħar u parti fuq pajjiż ġar.

L-uniku pajjiż li għandu l-poplu Lhudi, fejn jitkellem ilsienu, jgħix ħajtu u jipprova jassigura li olokawst bħal dak li ġralhom 60 sena ilu ma jerġax iseħħ…

Il-pajjiż li kkontribwixxa l-kapital uman tiegħu, il-kapaċitajiet teknoloġiċi u l-innovazzjoni tiegħu, matul is-60 sena tal-eżistenza tiegħu, ta kontribut tremend lill-umanità.

Għandna talba żgħira għalik.

Le le, toqgħodx eċċitati, inti okkupat u mħasseb bit-tisħin globali, il-kriżi tal-enerġija globali u s-sitwazzjoni ekonomika, nifhmu. Aħna mhux se nieħdu ħafna mill-ħin tiegħek.

Ukoll, kif ngħiduha? M’għandniex ħafna talbiet mingħandek. Pizza waħda biss bħal din. Talba żgħira.

Fil-jiem li ġejjin, il-Forzi tad-Difiża ta’ l-Iżrael (nittamaw) sejrin għal operazzjoni qawwija u koroh f’żona li minnha qed jiġu sparati terroristi (li int stess iddefinijt bħala tali, għażiża dinja), sabiex terġa’ tinġabar il-paċi lir-residenti ta’ Iżrael.

In-nies se jħallu l-impjieg tagħhom, il-familji se jikkanċellaw il-vaganzi tas-sajf tagħhom u l-isforz se jkun iffukat biex jolqot lura lil dawk il-ħażin li għalihom tank u skola huma miri ta’ importanza ugwali. li għalihom it-tfal huma kenn xieraq u ġustifikat.

Għalik, l-isparar ta’ missili “stupidi” f’żoni b’popolazzjoni densa huwa mod “leġittimu” ta’ protesta.

Le le, m’għandniex bżonn l-għajnuna mas-suldati.. Assolutament mhux għażiż dinja.

Għandna s-suldati tagħna. Huma tas-sengħa u motivati. Afda magħna, huma l-aqwa fid-dinja. L-aqwa investiment li għandu dan il-pajjiż.

Ma rridux armi lanqas. Aħna niżviluppawha nfusna u ninvestu biljuni fis-sena f’teknoloġiji biex it-tfal u l-innoċenti ma ssirx ħsara. Lħaqna kontromiżuri ta’ punt tassew tajbin, minn kull parti tiġi biex titgħallem minna kif tiġġieled sewwa gwerra asimmetrika.

Aħna wkoll m’għandniex bżonn li inti tappoġġja lilna bil-kliem, jekk dan huwa diffiċli wisq għalik. Jista ‘jkun sabiħ, iżda xorta… inti tiddependi fuq iż-żejt Għarbi, u nifhmu li ma tridx idejqu lill-guys bil-brieret fuq rashom u jdejhom fuq ix-shivar.

Wara kollox, huwa magħruf kif jgħolli l-prezz tal-barmil taż-żejt.

Nitolbu ħaġa waħda biss.

tiddisturbax

L-ebda pajjiż mhu se jippermetti li ċ-ċentri tal-popolazzjoni tiegħu jiġu bbumbardjati u mqiegħda lejl u nhar minn missili, żgur mhux pajjiż bħal tagħna, li huwa d-daqs ġenerali ta’ New Jersey.

L-ebda pajjiż mhu se juri tolleranza bħalma nagħmlu aħna, meta ċ-ċittadini tiegħu ta’ kull età jsiru mira fit-tul ta’ organizzazzjoni terroristika reliġjuża estremista li tirrifjuta li tagħrafha.

Konna kwieti biżżejjed, u s-skiet tar-ragħad ġie mibdul bl-eki ta’ splużjonijiet.

Taf, għeżież dinja, is-silenzju tiegħek dwar kwistjonijiet bħall-massakru fis-Sirja, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, l-għajbien ta’ minoranzi u nies LGBT fir-Russja sempliċiment jgħajjat.

Imma għal xi raġuni fejn jidħol l-uniku pajjiż li jinsab bejn it-terroriżmu qattiel bla fruntieri u l-Punent, f’daqqa waħda għandek ħafna xi tgħid. Lottijiet.

Allura ħallieh għalina.

M’għandniex bżonn li tgħallimna kif inkunu morali, u żgur mhux kif nipproteġu lil pajjiżna. Dan hu li aħna qegħdin hawn.

Imma jekk m’intix se tgħin, bħal kemm bqajt bil-qiegħda u rajt kif il-Lhud kienu massakrati, talli kont Lhud, allura tal-inqas tindaħalx.

Biss ma jiddisturbawx.

Grazzi,

taċ-ċittadini kollha tal-Istat ta’ Iżrael.

 

Print Friendly, PDF & Email