" /> Naléhavá lékařská pomoc - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Přeskočit na obsah
Home » הפוסטים באתר » Naléhavá lékařská pomoc

Naléhavá lékařská pomoc

Na:

Předmět: léčba/následný problém.

Vážené paní/pánové.

Jsem 50letý muž z oblasti Jeruzaléma, který řadu let trpí psychickými problémy – a také se léčí psychiatrickými léky.

Ale už několik let jsem ponechán bez sledování psychiatrických léků, které užívám. Důvod: psychiatři na stanicích duševního zdraví přestali tuto službu poskytovat. Vím, že to zní přehnaně a naprosto absurdně – ale bohužel je to tak.

Na druhou stranu a vzhledem k mé ekonomické tísni jako někoho, kdo žije z invalidního příspěvku od Národního institutu pojištění, není možné soukromé sledování psychiatrem.

A co víc: po pracovním úrazu, který jsem měl na začátku roku 1998 a pomalém a soustavném zhoršování mého fyzického zdraví od té doby až dodnes, mám stále větší potíže fyzicky se dostat na kliniku k vyšetření nebo ošetření – pokud a kdy je to nutné . Ministerstvo zdravotnictví ani Všeobecná zdravotní pojišťovna, ve které jsem pojištěn, v současné době na tento problém nereagují.

Hledám řešení – potřebuji urychleně navázat na léky.

S pozdravem,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. mobil-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

dodatek. 1. Moje IČO: 029547403.

2. Moje e-mailové adresy: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] ebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected]

3. Terapeutický rámec, ve kterém se nacházím:

Sdružení “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St. 6,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9650816.

Telefonní čísla v kancelářích hostelu:

972-2-6432551. nebo: 972-2-6428351.

E-mailová adresa hostelu: [email protected]

Sociální pracovnice z týmu ubytovny, která mě doprovází do chráněného bydlení ubytovny: paní Sara Stora-972-55-6693370.

4. Níže je e-mail, který jsem poslal průvodci v hostelu:

V pátek 13. ledna 2023 ve 21:41:49 PMMGMT+2, assaf benyamini [email protected]> Napsal:

S pozdravem panu Verdanovi La-Zouzovi:

Předmět: Moje reakce na vaše slova ze dne 12. ledna 2023:

Vážený pane.

V návaznosti na Vaše tvrzení ze dne 12.1.2023 zde přikládám příspěvek, který jsem na dané téma napsal na Facebooku. Žádám vás a v každém jazyce žádosti, abyste na mě v této věci netlačili. Psychiatři v centrech duševního zdraví dnes léky stejně nedodržují – a já se tam vyhýbám z touhy chránit sebe a své zdraví – a z přesně stejného důvodu, z jakého vás žádám, a to v každém jazyce žádosti, abys na mě kvůli tomu přestal tlačit!!! Vy jste se rozhodli vidět realitu (a to není “moje realita”!!! To je realita, se kterou se setká každý, kdo přijde na stanice duševního zdraví).

A teď k samotnému citátu: 

http://antipsychiatry.org/

The

Antipsychiatrie

Koalice-

Mezinárodní organizace obětí psychiatrických útoků, tj.: závažná porušení lidských práv páchaná psychiatry.

Jsou takové případy i ve Státu Izrael? Jsem přesvědčen, že existuje – a je jich mnoho, kvůli jedinečnému postavení, které má profese psychiatrie, která ji odlišuje od jakékoli jiné lékařské profese.

Profese psychiatra je jedinou profesí mezi lékařskými profesemi v Izraeli, ve které má lékař také donucovací pravomoci. Psychiatr svým rozhodnutím může poslat pacienta do nucené hospitalizace – což nemůže udělat žádný lékař v žádném jiném oboru medicíny, a to i v případech, které to skutečně mohou ospravedlnit (např. člověk, který prodělal mozkovou mrtvici, která v mém Podle názoru existují případy, kdy by měl být člověk předán k léčbě, i když je v daném okamžiku proti, a to z prostého důvodu, že v tu chvíli není způsobilá rozhodovat). Přestože každá nucená hospitalizace vyžaduje souhlas obvodního psychiatra, vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů osoba, která zná pacienta nebo osobu v komunitě, je psychiatrem v komunitě a ne okresním psychiatrem. V takové situaci, kdy je na jedné straně pozice pacienta, který si nepřeje být hospitalizován na psychiatrickém oddělení, a na druhé straně pozice obvodního psychiatra ohledně nutnosti hospitalizace, je naprosto jasné, že obvodní psychiatr automaticky zaujme pozici svého odborného kolegy a nikoli pozici pacienta.

Tato realita, která dává mnoha psychiatrům neomezenou moc a autoritu, způsobuje, že mnozí z nich jsou zmatení, zapomínají, pro co nebo pro koho pracují – a jako vedlejší produkt se já, stejně jako mnoho dalších pacientů, setkávám s agresivním a ponižujícím postojem k část psychiatrů. Z těchto důvodů jsem přestal chodit do centra duševního zdraví, abych se prostě staral o sebe a své zdraví. Je mi naprosto jasné, že způsob jednání, který jsem zde vysvětlil, v žádném případě neumožní žádné následné sledování a jakoukoli léčbu. Bohužel terapeutický rámec, ve kterém se v komunitě nacházím, volí tuto realitu zkresleně interpretovat a prezentovat své vlastní věci, jako by se rozhodl nespolupracovat s „léčbou“ či „pomocí“, která se mi tam údajně nabízí. Samozřejmě v tom není žádné využití: bylo by pro mě docela hloupé znovu chodit na stanice pro duševní zdraví jen proto, abych znovu dokázal to, co už vím na základě dlouholetých zkušeností, které jsem bohužel jako pacient získal. Kromě toho mi stav mého fyzického zdraví stále více ztěžuje fyzické docházení na stanice na sledování – a na to v rámci veřejného lékařství v Izraeli v současnosti neexistuje žádná odpověď. Nemám důvod se namáhat a dostat se tam jen proto, abych vstřebal bolest a opovržení, které mě u nich čeká. stav mého fyzického zdraví mi stále více ztěžuje možnost fyzického docházení na stanice na sledování – a na to v rámci veřejného lékařství v Izraeli v současnosti neexistuje odpověď. Nemám důvod se namáhat a dostat se tam jen proto, abych vstřebal bolest a opovržení, které mě u nich čeká. stav mého fyzického zdraví mi stále více ztěžuje fyzický příchod na stanice na sledování – a na to v rámci veřejného lékařství v Izraeli v současnosti neexistuje žádná odpověď. Nemám důvod se namáhat a dostat se tam jen proto, abych vstřebal bolest a opovržení, které mě u nich čeká.

Rád bych zdůraznil, že tyto závěry nejsou v žádném případě unáhlené nebo unáhlené – jsou to závěry, ke kterým jsem musel dospět po velmi důkladném a hloubkovém zkoumání věci a v průběhu mnoha let.

V terapeutickém prostředí, kde jsem, je psychiatr, který občas dělá pacientům domácí úkoly. Její příchod do mého domu mohl do jisté míry zmírnit tíseň – ale sdružení, ve kterém jsem, to rozhodně odmítá připustit – a aniž by poskytla jakékoli vysvětlení nebo důvody pro jejich odmítnutí.

Odesílatelem je pan Assaf Binyamini-Dier z chráněného bydlení ubytovny “Avivit”.

Moje IČO: 029547403.

5. Můj rodinný lékař:

Dr. Brandon Stewart,

“Klalit Health Services” – promenádní klinika,

Ulice Daniela Yanovského 6,

Jeruzalém, PSČ: 9338601.

Telefonní číslo v kancelářích kliniky: 972-2-5098282. Číslo faxu v kancelářích kliniky: 972-2-6738551.

6. Léky, které užívám:

Psychiatrické léky:

I. Seroquel –

2 pilulky po 300 mg každý večer.

II. Tegretol ČR –

400 mg – každé ráno. 400 mg – každý večer.

III. Effexor –

150 mg – každé ráno. 150 mg – každý večer.

7. Seznam zdravotních problémů, kterými trpím:

I. Duševní nemoc-kompulzivní syndrom OCD- a onemocnění definované jako schizoafektivní porucha.

II. Psoriatická artritida. Toto onemocnění sleduje revmatologická ambulance nemocnice Hadassah Ein Kerem.

Jsem sledován vedoucím oddělení, Dr. Hagit Peleg.

III. Neurologický problém, jehož definice není jasná. Její hlavní příznaky: předměty padající z mých rukou, aniž bych si toho všiml, závratě, ztráta citlivosti v některých oblastech dlaní a určitý problém s rovnováhou a držením těla.

IV. Chronický výhřez ploténky vzadu na obratlích 4-5 – který také vyzařuje do nohou a ztěžuje chůzi.

V. Syndrom dráždivého tračníku.

VI. Začátek příznaků kardiologického problému od minulého měsíce (píšu to ve čtvrtek 22. března 2018) – a v době psaní těchto řádků je podstata problému stále nejasná, což se projevuje na hrudi bolesti po většinu dne, potíže s dýcháním a také s mluvením.

VII. Výrazné oslabení vidění, ke kterému došlo v posledních letech (tato slova píšu ve čtvrtek 3. června 2021).

Jsem nucen tento problém zanedbávat a neléčit ho, a to jak kvůli vážným finančním potížím jako člověk, který žije z invalidního příspěvku od Národního institutu pojištění, tak kvůli velmi těžkopádnému byrokratickému jednání všeobecné zdravotní pojišťovny, jejíž Jsem členem, který mi v mnoha případech neumožňuje získat lékařské testy nebo ošetření, které potřebuji.

Odpověď: Níže je uveden e-mail, který posílám různým společnostem:

Na:

Má vaše společnost affiliate program?

Můžete to upřesnit?

Assaf Benyamini.

*1) moje e-mailové adresy: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected]

2) moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. celulární-972-58-6784040.

fax-972-77-2700076.

3) moje poštovní adresa:

assaf benyamini,

115/4 Costa Rica Street,

čtvrť qiriat menahem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

4) můj první jazyk je hebrejština (עברית).

5) moje stránky: https://www.disability55.com/ a: https://assaf-permalinks.com a: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

B. Níže je zpráva, kterou jsem zaslal generálnímu řediteli Národního pojišťovacího institutu Státu Izrael, Roste Yarona Shalom V úterý 24. ledna 2023 ve 13:35:

k paní Yarona Shalom Pozdravy:

Já, assaf benyamini, 50letý invalidní člověk z Jeruzaléma – který žije z invalidního příspěvku od Národního pojišťovacího institutu a člen hnutí „nitgaber“ – transparentní handicapovaní lidé. V hnutí se snažíme vystupovat jménem transparentní zdravotně postižené komunity – všech lidí, kteří trpí handicapy a těžkými zdravotními problémy, které nejsou navenek viditelně viditelné.

Ředitelka našeho hnutí, která je zároveň jeho zakladatelkou, paní Tatiana Kaduchkin, by ráda byla s vámi, jako generální ředitelka Národního pojišťovacího ústavu, aby viděla, co lze udělat pro postiženou komunitu, pro kterou jsme snaží jednat.

Můžete s ní zůstat v kontaktu?

Její telefonní čísla jsou:

972-52-3708001. a-:972-3-5346644.

S pozdravem,

assaf benyamini – člen hnutí “nitgaber” – transparentní handicapovaní lidé.

dodatek. 1) Moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

2) Webové stránky našeho hnutí: https://www.nitgaber.com/news

C. Níže je několik příspěvků, které jsem zveřejnil na sociální síti Facebook:

1)Izraelská high-tech společnost spouští nový podnik – jmenuje se „Demonstrace“.

Jedná se o novou sociální síť, kde si můžete objednat ukázky na různá témata – za poplatek.

Základní balíček, který obsahuje nastolení témat pro ukázky, má také placené služby:

Speciální platba za mávací cedule (v aplikaci si můžete definovat parametry jako velikost cedulky, barvu, ve které se budou písmena, symboly, karikatury či kresby tisknout a také si můžete definovat materiál, ze kterého bude cedule vyrobeno a rukojeť potřebná k jeho přenášení. Každý materiál má samozřejmě jinou cenu).

Platí se také zvláštní poplatek za konfrontaci s policií, zvláštní poplatek za použití reproduktorů a mnoho dalšího.

Před kancelářemi high-tech společnosti, která “demonstraci” vyvíjí, se pořádá masová demonstrace: “Demonstrace nemohou být doménou pouze bohatých!!! Něco takového nemůžete udělat!!! Je to nemorální!” Co udělají chudí lidé, kteří chtějí demonstrovat a protestovat proti sociální nespravedlnosti?

Navzdory všemu projekt nabírá na síle a je velmi úspěšný a zaměstnanci společnosti vycházejí protestovat a vyhrožovat jim:

“Vaše demonstrace je nezákonná!! Nezaplatil jste!! Věc předáváme do exekuce!!”.

“A navíc nerozumíme tomu, o čem ten rozruch je” – říkají ve firmě.

Platíte za auto, za jízdu autobusem nebo za jakýkoli jiný produkt – proč tedy neplatíte i za předváděcí akce? Copak nevíš, že peníze hýbou světem?”

Úřady a státní úřady po celém světě jsou s projektem spokojené: “Jak moc nás to baví. Demonstrací bude méně. A když ano – alespoň na tom vyděláme. Budeme dělat věci, které rozruší veřejnost , donutíme je jít ven a předvést – a pak budeme účtovat poplatek. Jaká krása – máme skvělý obchod! !”.

lol…

2) Příspěvek ze dne 23. ledna 2023:

Stát Izrael v posledních měsících napadl záhadný virus (a ne – nemyslím Coronu).

Příznaky: lidé jsou nervóznější, nikoho neposlouchají a v nemálo případech to přeroste v násilí. Ale máme pravdu: občan je zákazníkem státu – a zákazník, jak víme, má vždy pravdu. Vidíte to všude: na silnicích a stezkách, ve vzdělávacích institucích a školách, v nemocnicích a na klinikách, ve veřejné dopravě (stále více případů násilí na řidičích autobusů) a na dalších úřadech a různých veřejných institucích – také ve veřejných parcích a V otevřeném. Epidemie samozřejmě nemine ani členy Knessetu, kteří si navzájem nadávají, křičí a neustále na sebe mluví sprostě.

A zkrátka: lidé všude mají „krátkou pojistku“ – se stále menší ochotou zastavit nebo poslouchat někoho jiného. V této souvislosti je zajímavé vědět, zda bude provedena studie, která bude zkoumat, jaká je průměrná doba konverzace mezi dvěma izraelskými občany, která trvá od okamžiku, kdy osoba začne mluvit, až do chvíle, kdy ji partner v rozhovoru přeruší a přestane poslouchat mu. Bude to pár sekund? Nebo možná i zlomek vteřiny? A bude se takový výzkum dělat i v jiných částech světa? A pokud ano, je naše situace v Izraeli v tomto ohledu v porovnání s jinými zeměmi lepší nebo horší?

A i když se taková studie o míře národní pozornosti nedělá nebo bude dělat (a možná je možné vytvořit “index pozornosti” – aby bylo možné sledovat údaje o pozornosti populace?) – je možné identifikovat stejný záhadný virus, kvůli kterému se tolik lidí přestane navzájem poslouchat, hrubě přerušovat slova toho druhého, nadávat a být stále násilnější?

Je možné, že pokud bude tento virus identifikován, lépe poznáme jeho mechanismus působení nebo odkud pochází – nebo pak možná najdeme způsoby, jak se s ním vypořádat.

Nebo jde o chronické či nevyléčitelné onemocnění, takže už nic nepomůže?

Vážení psychiatři, jaká je zde diagnóza? Jak byste nazvali tuto hromadnou a kolektivní poruchu pozornosti?

Nebo jste mezitím přestali číst či poslouchat?

lol…

3) Příspěvek ze dne 23. ledna 2023:

Na psychiatrickém oddělení je rozhodnuto o přerušení medikamentózní léčby u všech pacientů bez výjimky.

Důvod: chystá se vydání nového nařízení, které umožní ukládat pokuty pacientům, kteří napadnou zdravotnický personál.

Oddělení se rozhodlo uložit pokutu jako kolektivní trest všem pacientům kvůli několika případům pacientů nebo jejich rodinných příslušníků, kteří “nemluvili dobře” s personálem. Pacienti nemají peníze na zaplacení pokuty, a tak se rozhodnou udělat jakousi „kompenzaci“ s úsporou do fondu oddělení, které dosáhnou nekupováním léků.

Je to smyšlený scénář? Nebo se lékařským týmům skutečně podaří takový krok učinit?

Tak kde je ta čára? Jaké věty se nesmí říkat lékaři, sociálce nebo ostatním terapeutům, za které budu muset jako pacient zaplatit pokutu?

Ve zprávách to krátce oznámili – proč to neupřesnit? Ostatně i verbální násilí je druh násilí podle metody mnoha psychiatrů – ne?

Zajímalo by mě, proč to není specifikováno – než pacient dorazí do terapeutické arény, musí vědět, jaká jsou pravidla hry, co se nesmí říkat a co smí – a také co se stane, když se rozhodnou takoví lékaři uchýlit se k těmto pokutám neoprávněně a bez jakéhokoli relevantního nebo podstatného důvodu. Samozřejmě mohou nastat i případy, kdy toto bude zneužito pouze pro účely osobní msty či likvidace účtů – a to bez objektivního zdůvodnění či situace, kdy skutečně došlo k napadení či ohrožení zdravotnického personálu.

Dospějeme do situace, kdy ke každé lékařské prohlídce, fotografii či ošetření toho či onoho druhu budou vstupovat kromě zdravotníků také policisté? A jaké budou pokyny k zahájení střelby v těchto případech?

A samozřejmě, protože existuje nebezpečí, že policisté nebo lékaři tyto předpisy zneužijí, mohou dojít k závěru, že je potřeba zřídit inspektory ze zvláštní veřejné rady, aby se předešlo případům zneužívání pokut. mechanismus, který bude zřízen, navíc k nim.

A co nakonec? Každé lékařské vyšetření bude zahrnovat tým celého soudu?

Šokující a trapné…

Udělejte mi prosím uspořádaný seznam/tabulku:

Jeden sloupec slov, která se smí říkat lékařům.

Ve druhém sloupci jsou slova, která by se lékařům neměla říkat.

Já to opravdu potřebuji. Tabulku si vezmu na každou schůzku s lékařem, sestrou nebo sociální pracovnicí – jak to jinak poznám?

Prosím – pošlete mi tabulku – nemám peníze na placení pokut do zdravotnictví.

Adresa pro zaslání tabulky:

Pacient assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

Zavazuji se: 1. Zajistit, aby tato tabulka slov byla zavěšena na nápadném místě v každé místnosti v mém domě.

2. Přineste kopii této tabulky do každé terapeutické arény, kam půjdu.

3. V rozhovoru se zdravotníkem použiji pouze slova, která jsou uvedena v tabulce a je povoleno je používat.

4. Slova, která se v tabulce nevyskytují, nebo která jsou ve sloupci slov, která je zakázáno používat – od nynějška je přece nebude říkat, i když je to pro účely popisu zásadní nebo jiný lékařský zákrok.

5. V případě zapomenutí křtu doma před příchodem k lékaři – když už to bude známo, budu se muset vyhnout příchodu na místo vyšetření nebo ošetření.

Takže netrpělivě čekám – kde je stůl?

Takže, milí doktoři, nevěříte společnosti Israel Post Company (no jo – já jim taky nevěřím)? Můžete mi také poslat stůl faxem

jehož číslo je: 972-77-2700076.

nebo na e-mail: [email protected]

4) Níže je příspěvek, který jsem zveřejnil 30. ledna 2023:

Pacient na psychiatrickém oddělení ošetřujícímu personálu: “Mám bolesti. Chci, abyste mě vyšetřil.”

Ošetřující personál pacientovi: “Drž hubu!!! Toto je psychiatrická léčebna – ne váš domov. My, a jen my, rozhodneme o léčbě a o tom, kdy budete mít bolesti a kdy ne – a v žádném případě ne. ty!!! Chudák duševní pacient!!!“.

Pacient zasténá bolestí: “Ale to opravdu bolí, prosím…”.

Ošetřovatelský tým: “No, tento pacient asi nerozumí tomu, co mu říkají. Teď tě na týden přivážeme k lůžku – a neopovažuj se nám říct, že už tě to bolí.” !! Brzy skončí směna a my jedeme domů – a na ty tvoje kecy teď nemáme sílu!!!” .

 

5) Dnes, 30. ledna 2023 – přesně 90 let od hrozné a strašné historické události.

30. ledna 1933 – nástup nacistů k moci v Německu(odkaz na záznam na Wikipedii napsaný v hebrejštině)

-A co se stalo potom, nikdy nezapomeneme…

 

6) Izraelská začínající společnost vyvíjí aplikaci s názvem „Professional and Real“ – aplikaci, jejímž účelem je umožnit svým uživatelům nahlašovat vydávající se za profesionály a zároveň spolupracovat s příslušnými státními orgány (Úřad pro hospodářskou soutěž, Izrael Policie, soudy atd.) – pokud a kdy to bude nutné .

Kolik lidí by si takovou aplikaci zaregistrovalo?

 

D. Níže je e-mail, na který jsem odeslal Dr. Hagit Peleg Z nemocnice Hadassah Ein Kerem:

Dopisy do Dr. Hagit Peleg.

[email protected]

Čtvrtek 26. v 16:28

Na Dr. Hagit Peleg Pozdravy:

Předmět: žádost o konzultaci.

Vážená paní.

Když jsem byl naposledy na vaší klinice na vyšetření, řekl jste mi, že nyní existují nové léky na léčbu lupénky a že je možné, že i lidem jako já, kteří trpí těžkou finanční tísní, lze nyní 

pomoci sdružení „haverim lerefuah“. K ní odkazujete pacienty v této situaci.

Poté jsem navštívil svého rodinného lékaře – Dr. Brandona Stewarta – a pochopil jsem od něj, že s vámi o tom bude mluvit.

Mluvil jsi s ním?

Také, pokud vím, v současné době neexistuje žádná léčba, která by dokázala vyléčit lupénku – je to pravda? A pokud to není pravda nebo nepřesné, mohl byste vysvětlit, jaké jsou k dnešnímu dni možnosti léčby psoriázy?

V minulosti jsem nechtěl podstoupit medikamentózní léčbu psoriázy z jiného důvodu: vysoká pravděpodobnost, že budu trpět vedlejšími účinky – a zároveň velmi krátká období remise, které lze dosáhnout, pokud vůbec.

Z vašich slov jsem pochopil, že tato situace byla pravdivá před 10-15 lety (což je doba, kdy mi dermatologové, u kterých jsem byl vyšetřen, řekli o situaci, kterou jsem uvedl dříve, a nedoporučili biologickou léčbu z uvedených důvodů) – a dnes už neplatí.

A proto bych se chtěl zeptat: Jaká je doba remise u psoriázy, které mohu dosáhnout, když se začnu léčit některým z nových léků? A které drogy to jsou?

Také, a jestli mi skutečně nové léky mohou umožnit dosáhnout prodlouženého období remise psoriázy bez závažných vedlejších účinků, a skutečně existuje možnost

použitím sdružení „haverim lerefuah“. Za pomoc s financováním léčby – v tom případě by mě zajímalo, jaký postup je nutný pro získání protidrogové léčby.

S pozdravem,

assaf benyamini – pacient revmatologické ambulance nemocnice Hadassah Ein Kerem.

dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

E. Níže je uveden e-mail, který jsem zaslal na adresu „modest.app“:

můj dopis “modest.app”.

Yahoo/odesláno

assaf Benyamini< [email protected] >

na:

[email protected]

Neděle 29. ledna 2023 v 15:49

Komu: “skromný.app”.

Předmět: Technologické nástroje.

Vážené paní/pánové.

Od roku 2007 se účastním boje za zdravotně postižené v Izraeli – boje, o kterém je známo, že je také široce medializován.

Jedním z prostředků, kterými se snažíme v boji pokročit, je používání různých technologických nástrojů: psaní na sociálních sítích, otevírání webových stránek a snaha o jejich propagaci a zlepšování, správa virtuálních komunit a tak dále.

Moje otázka v tomto ohledu zní: Je možné, aby vaše společnost nebo organizace nabídla technologické nástroje, které nám mohou pomoci v našem boji? A pokud ano – v jakých oblastech a jak? S pozdravem,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-Apartmán 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje stránky: https://www.disability55.com/ a: https://assaf-permalinks.com a: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

3) Dne 10.7.2018 jsem se připojil k sociálnímu hnutí s názvem “Překonat” – transparentně znemožněn. Snažíme se prosazovat práva transparentních zdravotně postižených, tedy: lidí jako já, kteří trpí zdravotními problémy a velmi vážnými chorobami, které nejsou navenek nápadně viditelné – vnější neviditelnost, která nás velmi silně diskriminuje.

Ředitelkou hnutí, která je zároveň jeho zakladatelkou, je paní Tatiana Kaduchkinová a lze ji kontaktovat na čísle 972-52-3708001.

Telefonická odezva: neděle až čtvrtek od 11:00 do 20:00. Izrael

čas – kromě židovských svátků a různých izraelských svátků.

4) Zde je několik vysvětlujících slov o našem hnutí, jak se objevila v tisku: Taťána Kaduchkin, obyčejná občanka, se rozhodla založit hnutí „Překonat“ pomocí toho, co nazývá „Transparentní handicapovaní“.

Na jeho se zatím sešlo asi 500 lidí z celého Státu Izrael

hnutí. V rozhovoru pro Channel 7 Diary hovoří o projektu a těch zdravotně postižených, kterým se nedostává řádné a dostatečné pomoci od příslušných stran jen proto, že jsou transparentní.

Postiženou populaci lze podle ní rozdělit na dvě skupiny: invalidy na vozíku a invalidy bez vozíku. Druhou skupinu definuje jako „transparentně postižené“, protože podle ní nedostávají stejné služby jako invalidé s invalidním vozíkem, i když jsou definováni jako postižení 75–100 procent. Tito lidé se podle ní nedokážou uživit sami a potřebují služby navíc, na které mají invalidní vozíky nárok. Transparentní invalidé například pobírají nízký invalidní důchod od NNO, nedostávají některé příplatky jako příspěvek na zvláštní služby, příspěvek na doprovod, příspěvek na mobilitu a také dostávají nižší příspěvek od ministerstva bydlení.

Podle studie, kterou provedl Kaduchkin, tito průhlední postižení hladoví po chlebu navzdory pokusu tvrdit, že v Izraeli v roce 2016 nejsou žádní lidé hladoví po chlebu. Studie, kterou provedla, také uvádí, že míra sebevražd mezi nimi je vysoká.

V hnutí, které založila, usiluje o zařazení transparentně postižených na pořadníky na veřejné bydlení. Je to proto, že říká, že obvykle tyto seznamy nezapisují, i když se předpokládá, že jsou způsobilé. Pořádá několik schůzí s poslanci Knessetu a dokonce se účastní schůzí a diskusí příslušných výborů v Knesetu, ale říká, že ti, kteří mohou pomoci, neposlouchají a posluchači jsou v opozici, a proto nemohou pomoci.

Nyní vyzývá stále více „transparentních“ handicapovaných, aby se k ní přidali, obrátili se na ni, aby jim mohla pomoci. Podle jejího názoru, bude-li situace pokračovat jako dnes, nebude úniku před demonstrací handicapovaných, kteří se budou domáhat svých práv a základních podmínek pro své živobytí. 

5) Moje e-mailové adresy: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected]

6) Zde je několik odkazů na mé profily na různých sociálních sítích:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Zde je zpráva, kterou na facebook napsala filmová redaktorka ISRAELI Tali Ohaion:

18 m

Tali Ohaion

6 dní

za dokument, na kterém v posledních letech pracovala „Esther Cinema – od bílého města po generaci Netflix“,

Hledání osobních archivů, fotografií atmosféry v Hamkinu v 90. letech v pátek v poledne a vůbec, stejně jako z Dizengoffova náměstí na počátku 80. let, děti z náměstí, „podivíni“, kteří se scházeli na náměstí .

Kontaktujte prosím soukromě nebo telefonicky 972-52-2846954

F. Níže je uveden e-mail, který jsem zaslal na adresu „amodat.com“:

písmena toamodat.com”.

Yahoo/odesláno

 assaf benyamini< [email protected] >

 na:

 [email protected]

 V pondělí 30. ve 13:45  

To: “amodat.com”.

 Předmět: Hledání pracovních nápadů.

Vážené paní/pánové.

Jsem 50letý muž z Jeruzaléma – muž, který trpí postižením a vážnými nemocemi. Dlouhá léta se mi nedaří vrátit se na trh práce – a vzhledem ke své situaci a omezením musím hledat nekonvenční nápady, pomocí kterých bych to mohl udělat – a níže je několik příkladů:

1) Četl jsem o projektu s názvem „The Honey Badger“ – v rámci kterého technologickí giganti jako Google nebo Facebook provozují smluvní společnost se sídlem ve městě Manila na Filipínách. Úlohou zaměstnanců v této společnosti, případně v jiných smluvních společnostech (počet společností působících v této oblasti není znám) je odstraňovat problematický obsah (drogy, prostituce, pedofilie, přenosy poprav či teroristické činnosti atd.) z Internet. V roce 2018 vytvořili Monday May Cinema Germans Hans Block a Moritz Reiswick dokumentární film s názvem „Internet Cleaners“ o práci pracovníků v těchto společnostech.

Přemýšlel jsem například o práci v takovém frameworku.

Zdůrazňuji, že jsem si plně vědom urážlivého charakteru takové práce ve vztahu k těm, kteří se jí zabývají: podle různých publikací mnoho lidí, kteří v těchto zaměstnáních pracovali, zemřelo, případně se u nich vyvinula velmi vážná duševní a fyzická onemocnění jako např. výsledkem neustálého a každodenního vystavení obtížnému obsahu. To mě však neodrazuje, a to proto, že stejně nemám v životě co ztratit – a jak jsem již mnoho let zmiňoval, nemohu se vrátit na trh práce (všechny ostatní možnosti pomáhat organizacím, pracovním radám nebo přímo kontaktovat mnoho společností – a po mnoho let).

2) Jak víte, produkční společnosti a scénáristé, kteří jejich jménem natáčejí určité scény pro filmy, někdy natáčejí sekce, ve kterých se natáčejí mrtvoly nebo zjevně mrtví lidé. Přemýšlel jsem o takové práci portrétování mrtvol – práce, která k tomu nevyžaduje žádnou fyzickou námahu a také těžké postižení by rozhodně nemělo překážet. Zdůraznil bych, že se nejedná o žádný vtip ani vtip – myslím to se vší vážností – a i když je to možné, alespoň na první pohled to bude vypadat směšně nebo hloupě.

3) Slyšel jsem, že existuje oblast softwarového školení, tedy: zaměstnanci, jejichž rolí je zadávání dat do systémů vývoje umělé inteligence nebo strojového učení – práce, o které se ví, že je nezbytná. Zadáním dat se programy „naučí“, jak jednat nebo reagovat v určitých situacích.

Myslím si, že tento typ práce může být výborným řešením pro ty případy, kdy na jedné straně není schopnost vykonávat fyzickou práci nebo příliš velká námaha z důvodu tělesného postižení, ale zároveň není dostatečná znalost počítačů pracovat v programování.

Slyšel jsem, že ve finských věznicích mohou vězni tuto práci vykonávat. Říkal jsem si, že i v takové práci to jde a zapadnu.

Máte nějaké další nápady na neobvyklá zaměstnání, kam se vejde i člověk s těžkým zdravotním postižením?

S pozdravem,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Vchod A – Apartmán 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected]

3) životopis – assaf benyamini:

 

Osobní údaje: assaf benyamini, ID. 029547403.

Datum narození: 11.11.1972. Adresa: 115 Costa Rica St., Kiryat Menachem, Jeruzalém, IZRAEL. 

Telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Vzdělání: 10 let školní docházky a částečná imatrikulace. Vojenská služba: osvobozena ze zdravotních důvodů.

Pracovní zkušenost:

1998 – práce v RESHET Carpentry (jižní Tel Aviv)

1998-2005-Působení v Národní knihovně, asistování profesionálnímu týmu knihovníků při nejrůznějších úkolech.

2009-2010-Práce v řetězci “Avgad” pro třídění šperků.

Únor-květen 2019-práce v počítačové společnosti HMSOFT.

Začátek února 2020 – tři pracovní dny distribuce novin kolemjdoucím na ulici.

dobrovolnictví: 

Aktivní v ústředí boje invalidů. Dobrovolnictví v Centru pro využívání práv magistrátu Jeruzaléma na pomoc potřebným obyvatelům.

Obecné informace: Vysoce motivované, dobré verbální a písemné komunikační schopnosti, schopnost improvizace a řešení problémů. S organizacemi občanské společnosti se znám dlouho.

Trpím tělesným postižením, které mi brání zvedat těžká břemena a dlouho stát na nohou.

G. Níže je zpráva, kterou jsem zveřejnil na facebookové stránce „pokladna mojo“:

Komu: “Box Office Mojo”.

Re: Propagační videa.

Vážené paní/pánové.

10. července 2018 jsem se připojil k sociálnímu hnutí s názvem „Překonat“ – Transparent Disabled (v hebrejštině: תנועת נכים שקופים).

V našem hnutí se snažíme prosazovat práva transparentních handicapovaných, tj.

lidé jako já, kteří trpí vážnými nemocemi a postižením a zároveň trpí ve velmi velkém rozsahu odpíráním sociálních práv kvůli tomu, že jejich postižení nebo nemoc nemá žádné zjevné vnější znaky.

Rádi bychom věděli, zda nám můžete pomoci tím, že o nás vytvoříte videa a nahrajete je na internet – pokusíte se tak zlepšit naši viditelnost na webu a propagovat tak cíle našeho hnutí.

Pozdravy,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-Apartmán 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757.

Mobil-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Moje IČO: 029547403.

 2) Moje e-mailové adresy: [email protected]  a: [email protected] a: [email protected] a: [email protected]

3) Současný ředitel hnutí “Nitgaber”, který je také

zakladatelkou hnutí je paní Tatiana Kaduchkin. Její telefonní číslo je 972-52-3708001 – na tomto čísle ji můžete kontaktovat v neděli až čtvrtek mezi 11:00-20:00 – kromě židovských svátků a různých izraelských svátků. Tatiana mluví kromě hebrejštiny také rusky na velmi vysoké úrovni mateřského jazyka. Neznám úroveň její znalosti jiných jazyků.

 4) Níže je odkaz na webové stránky našeho hnutí:

https://www.nitgaber.com/

5) Zde je několik vysvětlujících slov o našem hnutí, jak se objevila v tisku:

Tatiana Kaduchkin, obyčejná občanka, se rozhodla vytvořit hnutí „Překonat“ s pomocí toho, co nazývá „Transparent Disabled“.

Na jeho hnutí se zatím sešlo asi 500 lidí z celého Státu Izrael.

V rozhovoru pro Channel 7 Diary hovoří o projektu a těch zdravotně postižených, kterým se nedostává řádné a dostatečné pomoci od příslušných stran jen proto, že jsou transparentní. Postiženou populaci lze podle ní rozdělit na dvě skupiny: invalidy na vozíku a invalidy bez vozíku. Druhou skupinu definuje jako „transparentně postižené“, protože podle ní nedostávají stejné služby jako invalidé na invalidním vozíku, i když jsou definováni jako postižení 75–100 procent. Tito lidé se podle ní nedokážou uživit sami a potřebují služby navíc, na které mají invalidní vozíky nárok. Například transparentní invalidé pobírají nízký invalidní důchod od Národního pojišťovacího ústavu,

Podle studie, kterou provedl Kaduchkin, tito průhlední postižení hladoví po chlebu navzdory pokusu tvrdit, že v Izraeli v roce 2016 nejsou žádní lidé hladoví po chlebu.

Studie, kterou provedla, také uvádí, že míra sebevražd mezi nimi je vysoká. V hnutí, které založila, usiluje o zařazení transparentně postižených na pořadníky na veřejné bydlení. Je to proto, že říká, že obvykle tyto seznamy nezapisují, i když se předpokládá, že jsou způsobilé. Pořádá několik schůzí s poslanci Knessetu a dokonce se účastní schůzí a diskusí příslušných výborů v Knesetu, ale říká, že ti, kteří mohou pomoci, neposlouchají a posluchači jsou v opozici, a proto nemohou pomoci. Nyní vyzývá stále více „transparentních“ handicapovaných, aby se k ní přidali, kontaktovali ji, aby jim mohla pomoci.

Pokud bude situace pokračovat jako dnes, nebude podle ní úniku před demonstrací handicapovaných, kteří se budou domáhat svých práv a základních podmínek pro své živobytí.

6) Zde je několik odkazů na mé profily na různých sociálních sítích:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0  

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg  

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://assafcontent.ghost.io/

  

7) Vzhledem k tomu, že naše hnutí je hnutím handicapovaných, těžce pracujících lidí, kteří jsou poměrně často nuceni se rozhodovat mezi nákupem léků a nákupem základních potravin – je jasné, že tato situace neexistuje, ani nebudeme moci mít žádný reklamní rozpočet. v dohledné době. To je třeba vzít v úvahu.

H. Moje odkazy:

1) bodnout turisty v Izraeli-co to bude?Když úřady v Izraeli zakročí proti podvodníkům?

2) vezměte s sebou organizaci odpadu Používejte prostředí

3)společnost “Solothum technologies”-náhradní plast šetrný k životnímu prostředí

4)sdružení “Give Mouth” – program chráněný pro mládež kvůli zranitelnosti sexuality

5) asociace “zapískaný úsměv”-sdružení té, která pomáhá dotované psychologické a psychiatrické léčbě na její památku Ronit Wolf

6)komunita “Subada Israel”

 

Print Friendly, PDF & Email