Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Ndihmë urgjente mjekësore - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Ndihmë urgjente mjekësore

Tek:

Subjekti: problemi i trajtimit/përcjelljes.

Të nderuara zonja / Zotërinj.

Unë jam një burrë 50-vjeçar nga zona e Jeruzalemit, i cili ka vuajtur nga probleme mendore për shumë vite – dhe gjithashtu trajtohet me ilaçe psikiatrike.

Por prej disa vitesh kam mbetur pa monitoruar barnat psikiatrike që marr. Arsyeja: mjekët psikiatër në stacionet e shëndetit mendor e kanë ndërprerë këtë shërbim. E di që tingëllon e marrë dhe krejtësisht absurde – por fatkeqësisht ky është rasti.

Nga ana tjetër, dhe në dritën e vështirësive të mia ekonomike si dikush që jetoj me një pagesë invaliditeti nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve, ndjekja private nga një psikiatër nuk është e mundur.

Dhe për më tepër: pas një aksidenti në punë që pata në fillim të vitit 1998 dhe një përkeqësimi të ngadaltë dhe të vazhdueshëm të shëndetit tim fizik që atëherë e deri më sot, kam vështirësi në rritje për të shkuar fizikisht në klinika për ekzaminim ose trajtim – nëse dhe kur është e nevojshme. . Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve të Përgjithshme Shëndetësore në të cilin jam i siguruar aktualisht nuk japin asnjë përgjigje për këtë vështirësi.

Po kërkoj një zgjidhje – duhet të ndjek urgjentisht mjekimin.

Përshëndetjet më të mira,

assaf benyamini,

Rruga 115 Kosta Rika,

Hyrja A-banesa 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

ISRAEL, kodi postar: 9662592.

numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. celular-972-58-6784040. faks-972-77-2700076.

post Scriptum. 1. Numri im ID: 029547403.

2. Adresat e mia të e-mail: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected]

3. Kuadri terapeutik në të cilin jam:

Shoqata “Reut”-Hostel “Avivit”,

Rruga Ha Avivit 6,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

IZRAEL, zip: 9650816.

Numrat e telefonit në zyrat e hostelit:

972-2-6432551. ose: 972-2-6428351.

Adresa e postës elektronike të hostelit: [email protected]

Punonjësja sociale nga ekipi i bujtinës, e cila më shoqëron në banesën e strehuar të konviktit: znj. Sara Stora-972-55-6693370.

4. Më poshtë është e-maili që i dërgova udhërrëfyesit në hostel:

Të premten, 13 janar 2023 në orën 9:41:49 PMGMT+2, assaf benyamini [email protected]> Shkruar nga:

Verdan La-Zouz, përshëndetje:

Tema: Përgjigja ime ndaj fjalëve tuaja nga dita 12 janar 2023:

I nderuar Zotëri.

Në vijim të pretendimeve tuaja të datës 12.1.2023, po bashkangjit këtu postimin që kam shkruar në Facebook për temën në fjalë. Ju kërkoj dhe në çdo gjuhë kërkese, të mos më bëni presion në këtë çështje. Mjekët psikiatër në qendrat e shëndetit mendor nuk e ndjekin mjekimin gjithsesi sot – dhe unë shmang të shkoj atje nga dëshira për të mbrojtur veten dhe shëndetin tim – dhe pikërisht për të njëjtën arsye po ju kërkoj dhe në çdo gjuhë kërkese, të mos më bëni presion për këtë!!! Ju zgjidhni të shihni realitetin (dhe ky nuk është “realiteti im”!!! Ky është realiteti që has të gjithë ata që vijnë në stacionet e shëndetit mendor).

Dhe tani për vetë citatin:

  

http://antipsychiatry.org/

Antipsikiatri

Koalicioni –

Organizata ndërkombëtare e viktimave të sulmeve psikiatrike, p.sh.: shkelje të rënda të të drejtave të njeriut të kryera nga psikiatër.

A ka raste të tilla edhe në shtetin e Izraelit? Jam i bindur se ka – dhe shumë, për shkak të statusit unik që ka profesioni i psikiatrisë, i cili e dallon atë nga çdo profesion tjetër mjekësor.

Profesioni i psikiatrisë është i vetmi profesion në mesin e profesioneve mjekësore në Izrael, në të cilin mjeku ka edhe kompetenca përmbaruese. Psikiatri, me vendimin e tij, mund ta dërgojë një pacient në shtrimin e detyruar – gjë që asnjë mjek në asnjë fushë tjetër të mjekësisë nuk mund ta bëjë, madje edhe në raste që vërtet mund ta justifikojnë atë (si p.sh. një person që ka pësuar një goditje, e cila në mua mendimi ka raste kur personi duhet të çohet në mjekim edhe nëse në momentin është kundër, dhe kjo për arsyen e thjeshtë se në atë moment ai person nuk është i kualifikuar për të marrë vendime). Edhe pse çdo shtrim i detyruar në spital kërkon miratimin e psikiatrit të rrethit, duke qenë se në shumicën dërrmuese të rasteve personi që njeh pacientin ose personi në komunitet është psikiatri në komunitet dhe jo psikiatri i rrethit. Në një situatë të tillë, kur nga njëra anë është pozicioni i pacientit që nuk dëshiron të shtrohet në një pavijon psikiatrik, dhe nga ana tjetër qëndrimi i mjekut psikiatrik të rrethit për nevojën e shtrimit, është absolutisht e qartë. se psikiatri i rrethit do të adoptojë automatikisht pozicionin e kolegut të tij profesionist dhe jo pozicionin e pacientit.

Ky realitet, i cili u jep shumë psikiatërve fuqi dhe autoritet të pakufizuar, bën që shumë prej tyre të hutohen, të harrojnë se për çfarë ose për kë punojnë – dhe si një nënprodukt, unë, si dhe shumë pacientë të tjerë, hasim një qëndrim agresiv dhe poshtërues ndaj pjesa e psikiatërve. Për këto arsye unë ndalova së shkuari në qendrën e shëndetit mendor për t’u kujdesur thjesht për veten dhe shëndetin tim. Është absolutisht e qartë për mua se mënyra e sjelljes që kam shpjeguar këtu në asnjë rast nuk do të lejojë asnjë ndjekje dhe asnjë trajtim. Fatkeqësisht, kuadri terapeutik në të cilin jam në komunitet zgjedh ta interpretojë këtë realitet në mënyrë të shtrembëruar dhe të paraqesë gjërat e mia, sikur të zgjedh të mos bashkëpunoj me “trajtimin” apo “ndihmën” që gjoja më ofrohet atje. Sigurisht, nuk ka asnjë përdorim në këtë: do të ishte shumë marrëzi për mua të shkoja përsëri në stacionet e shëndetit mendor vetëm për të provuar përsëri atë që di tashmë, bazuar në përvojën shumëvjeçare që kam fituar për fat të keq si pacient. Përveç kësaj, gjendja e shëndetit tim fizik e bën gjithnjë e më të vështirë për mua ardhjen fizike në stacione për ndjekje – dhe aktualisht nuk ka asnjë përgjigje për këtë në kuadrin e mjekësisë publike në Izrael. Nuk ka asnjë arsye që unë të bëj përpjekje dhe të arrij atje vetëm për të thithur dhimbjen dhe përbuzjen që më pret në vendin e tyre. gjendja e shëndetit tim fizik e bën gjithnjë e më të vështirë për mua të vij fizikisht në stacione për ndjekje – dhe aktualisht nuk ka asnjë përgjigje për këtë në kuadrin e mjekësisë publike në Izrael. Nuk ka asnjë arsye që unë të bëj përpjekje dhe të arrij atje vetëm për të thithur dhimbjen dhe përbuzjen që më pret në vendin e tyre. gjendja e shëndetit tim fizik e bën gjithnjë e më të vështirë për mua të vij fizikisht në stacione për ndjekje – dhe aktualisht nuk ka asnjë përgjigje për këtë në kuadrin e mjekësisë publike në Izrael. Nuk ka asnjë arsye që unë të bëj përpjekje dhe të arrij atje vetëm për të thithur dhimbjen dhe përbuzjen që më pret në vendin e tyre.

Do të doja të theksoja se këto përfundime nuk janë në asnjë mënyrë konkluzione të nxituara apo të nxituara – këto janë përfundime që më është dashur të arrij pas një hetimi shumë të plotë dhe të thelluar të çështjes, dhe për shumë vite.

Në mjedisin terapeutik ku jam unë, ka një psikiatër që ndonjëherë bën detyra shtëpie për pacientët. Ardhja e saj në shtëpinë time mund ta kishte lehtësuar deri diku shqetësimin – por shoqata në të cilën jam me vendosmëri refuzon ta lejojë këtë – dhe pa dhënë asnjë shpjegim apo arsyetim për refuzimin e tyre.

Dërguesi është z. Assaf Binyamini-Dier nga banesa e strehuar e hostelit “Avivit”.

Numri im i ID: 029547403.

5. Mjeku im i familjes:

Dr. Brandon Stewart,

“Klalit Health Services” – klinika shëtitore,

Rruga Daniel Yanovsky 6,

Jerusalem, kodi postar: 9338601.

Numri i telefonit në zyrat e klinikës: 972-2-5098282. Numri i faksit në zyrat e klinikës: 972-2-6738551.

6. Ilaçet që marr:

Ilaçet psikiatrike:

I. Serokel –

2 pilula nga 300 mg çdo mbrëmje.

II. Tegretol CR –

400 mg – çdo mëngjes. 400 mg – çdo mbrëmje.

III. Effexor –

150 mg – çdo mëngjes. 150 mg – çdo mbrëmje.

7. Lista e problemeve mjekësore nga të cilat vuaj:

I. Sëmundja mendore-sindroma kompulsive OCD- dhe një sëmundje e përcaktuar si çrregullim skizo-afektiv.

II. Artriti psoriatik. Kjo sëmundje monitorohet nga klinika ambulatore reumatologjike e spitalit Hadassah Ein Kerem.

Unë jam duke u monitoruar nga menaxheri i departamentit, Dr Hagit Peleg.

III. Një problem neurologjik përkufizimi i të cilit nuk është i qartë. Simptomat e saj kryesore: objekte që më bien nga duart pa e vënë re, marramendje, humbje e ndjeshmërisë në disa zona të pëllëmbëve dhe një problem i caktuar me ekuilibrin dhe qëndrimin.

IV. Hernie diskale kronike në shpinë në vertebrat 4-5 – e cila gjithashtu rrezaton në këmbë dhe e bën të vështirë ecjen.

V. Sindroma e zorrës së irrituar.

VI. Fillimi i shenjave të një problemi kardiologjik që prej muajit të fundit (po shkruaj të enjten, 22 mars 2018) – dhe që në momentin e shkrimit të këtyre rreshtave, thelbi i problemit është ende i paqartë, i cili manifestohet në gjoks. dhimbje gjatë pjesës më të madhe të ditës, vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu në të folur.

VII. Një dobësim i dukshëm i shikimit që ka ndodhur vitet e fundit (këto fjalë po i shkruaj të enjten, 3 qershor 2021).

Unë jam i detyruar ta neglizhoj problemin dhe të mos e trajtoj atë, dhe kjo është si për shkak të vështirësive të rënda financiare si dikush që jeton me një pagesë invaliditeti nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve, ashtu edhe për shkak të sjelljes shumë të rëndë burokratike të një fondi të sigurimit të përgjithshëm shëndetësor. Unë jam një anëtar i cili në shumë raste nuk më lejon të bëj analizat mjekësore apo trajtimet që kam nevojë.

A. Më poshtë është një email që u dërgoj kompanive të ndryshme:

Tek:

A ka kompania juaj një program filialesh?

A mund ta elaboroni atë?

Assaf Benyamini.

*1) adresat e mia të emailit: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected]

2) numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. celular-972-58-6784040.

faks-972-77-2700076.

3) adresa ime postare:

assaf benyamini,

Rruga Kosta Rika 115/4,

lagjja qiriat menahem,

Jerusalemi,

IZRAEL, zip: 9662592.

4) gjuha ime e parë është hebraishtja (עברית).

5) faqet e mia të internetit: https://www.disability55.com/ dhe: https://assaf-permalinks.com dhe: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

B. Më poshtë është mesazhi që i dërgova Drejtorit Ekzekutiv të Institutit Kombëtar të Sigurimeve të Shtetit të Izraelit, në rritje Yarona Shalom Të martën, 24 janar 2023 në orën 13:35:

te zonja Yarona Shalom Pershendetje:

Unë, assaf benyamini, një person me aftësi të kufizuara 50-vjeçare nga Jeruzalemi – i cili jeton me një kompensim për aftësinë e kufizuar nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve dhe anëtar i lëvizjes “nitgaber” – persona me aftësi të kufizuara transparente. Në lëvizje ne përpiqemi të veprojmë në emër të komunitetit transparent të aftësisë së kufizuar – të gjithë atyre njerëzve që vuajnë nga aftësi të kufizuara dhe probleme të rënda shëndetësore që nuk duken dukshëm nga jashtë.

Drejtoresha e lëvizjes sonë, e cila është edhe themeluese e saj, zonja Tatiana Kaduchkin, dëshiron të jetë me ju, si drejtore e përgjithshme e Institutit Kombëtar të Sigurimeve, për të parë se çfarë mund të bëhet për komunitetin me aftësi të kufizuara për të cilin jemi. duke u përpjekur për të vepruar.

Mund të mbani lidhje me të?

Numrat e saj të telefonit janë:

972-52-3708001. dhe-:972-3-5346644.

Përshëndetjet më të mira,

assaf benyamini – anëtar i lëvizjes “nitgaber” – persona me aftësi të kufizuara transparente.

post Scriptum. 1) Numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

2) Faqja e internetit e lëvizjes sonë: https://www.nitgaber.com/news

C. Më poshtë janë disa postime që kam publikuar në rrjetin social Facebook:

1)Një kompani izraelite e teknologjisë së lartë po nis një sipërmarrje të re – “Demonstrata” quhet.

Ky është një rrjet i ri social, ku mund të porosisni demonstrime për tema të ndryshme – për një tarifë.

Paketa bazë, e cila përfshin ngritjen e temave për demonstrata, ka edhe shërbime me pagesë:

Pagesë speciale për tabelat me valëzim (në aplikacion mund të përcaktoni parametra si madhësia e shenjës, ngjyra në të cilën do të printohen shkronjat, simbolet, karikaturat ose vizatimet, si dhe mund të përcaktoni edhe materialin nga i cili do të jetë shenja e bërë dhe dorezën e nevojshme për ta bartur.Sigurisht që çdo material ka çmime të ndryshme).

Ka edhe një tarifë të veçantë për një përballje me policinë, një tarifë e veçantë për përdorimin e altoparlantëve dhe shumë më tepër.

Një demonstratë masive po organizohet para zyrave të kompanisë së teknologjisë së lartë që zhvillon “demonstratën”: “Demonstratat nuk mund të jenë vetëm pronë e të pasurve!!! Nuk mund ta bëni një gjë të tillë!!! Është e pamoralshme! Çfarë do të bëjnë njerëzit e varfër që duan të demonstrojnë dhe protestojnë kundër padrejtësive sociale?

Pavarësisht gjithçkaje, projekti merr vrull dhe është shumë i suksesshëm, dhe punonjësit e kompanisë dalin të protestojnë dhe i kërcënojnë:

“Protesta juaj është e paligjshme!! Nuk keni paguar!! Po e kalojmë çështjen në ekzekutim!!”.

“Dhe përveç kësaj nuk e kuptojmë se për çfarë bujë bëhet fjalë” – thonë në shoqëri.

Ju paguani për një makinë, për një udhëtim me autobus ose për ndonjë produkt tjetër – kështu që pse nuk paguani edhe për demonstratat? A nuk e dini se paratë e bëjnë botën të rrotullohet?”

Autoritetet dhe zyrat qeveritare në të gjithë botën janë të kënaqur me projektin: “Sa shumë qejf kemi. Do të ketë më pak demonstrata. Dhe nëse ka – të paktën do të fitojmë para prej tyre. Do të bëjmë gjëra që do të shqetësojnë publikun , do t’i bëjmë ata të dalin dhe të demonstrojnë – dhe pastaj do të paguajmë një tarifë. Çfarë bukurie – ne kemi një biznes të shkëlqyeshëm! !”.

lol…

2) Postimi i datës 23 janar 2023:

Në muajt e fundit, shteti i Izraelit është sulmuar nga një virus misterioz (dhe jo – nuk e kam fjalën për Corona).

Simptomat: njerëzit bëhen më nervozë, nuk dëgjojnë askënd dhe në shumë raste ajo përkeqësohet edhe në dhunë. Por ne kemi të drejtë: qytetari është klient i shtetit – dhe klienti, siç e dimë, ka gjithmonë të drejtë. E shihni kudo: në rrugë dhe shtigje, në institucione arsimore dhe shkolla, në spitale dhe klinika, në transportin publik (gjithnjë e më shumë raste dhune ndaj drejtuesve të autobusëve) dhe në zyra të tjera qeveritare dhe institucione të ndryshme publike – gjithashtu në parqe publike dhe në të hapur. Natyrisht, nga epidemia nuk mungojnë as anëtarët e Knesset-it, të cilët shajnë njëri-tjetrin, bërtasin dhe flasin me vrazhdësi me njëri-tjetrin vazhdimisht.

Dhe me pak fjalë: njerëzit kudo kanë një “siguresë të shkurtër” – me gjithnjë e më pak vullnet për të ndaluar ose dëgjuar dikë tjetër. Në këtë kontekst, është interesante të dihet nëse do të bëhet një studim që do të shqyrtojë se cila është periudha mesatare kohore në një bisedë midis dy shtetasve izraelitë që zgjat nga momenti kur një person fillon të flasë derisa partneri i tij bisedues ta ndërpresë atë dhe të ndalojë së dëgjuari. atij. A do të jenë disa sekonda? Apo ndoshta edhe një pjesë të sekondës? Dhe a do të bëhen kërkime të tilla në pjesë të tjera të botës? Dhe nëse po, a është situata jonë në Izrael më e mirë apo më e keqe në këtë aspekt krahasuar me vendet e tjera?

Dhe edhe nëse një studim i tillë nuk është bërë ose do të bëhet për shkallën e vëmendjes kombëtare (dhe ndoshta është e mundur të krijohet “indeksi i vëmendjes” – për të monitoruar të dhënat e vëmendjes së popullatës?) – a është e mundur të identifikohet i njëjti virus misterioz që bën që kaq shumë njerëz të ndalojnë së dëgjuari njëri-tjetrin, duke ndërprerë në mënyrë të vrazhdë fjalët e njëri-tjetrit, duke sharë dhe duke u bërë gjithnjë e më të dhunshëm?

Është e mundur që nëse ky virus identifikohet, ne do të njohim më mirë mekanizmin e tij të veprimit ose nga vjen – ose më pas mund të gjejmë mënyra për ta trajtuar atë.

Apo është një sëmundje kronike ose terminale, kështu që asgjë nuk do të ndihmojë më?

Të nderuar psikiatër: cila është diagnoza këtu? Si do ta quani këtë çrregullim masiv dhe të vëmendjes kolektive?

Apo e keni ndalur së lexuari apo dëgjuar ndërkohë?

lol…

3) Postimi i datës 23 janar 2023:

Në repartin psikiatrik vendoset ndërprerja e mjekimit medikamentoz për të gjithë pacientët, pa përjashtim.

Arsyeja: do të dalë një rregullore e re, e cila do të lejojë vendosjen e gjobave për pacientët që sulmojnë anëtarët e stafit mjekësor.

Departamenti vendos të vendosë gjobën si ndëshkim kolektiv për të gjithë pacientët, për shkak të disa rasteve të pacientëve apo familjarëve të tyre që “nuk kanë folur mirë” me anëtarët e stafit. Pacientët nuk kanë para për të paguar gjobën – ndaj vendosin të bëjnë një lloj “kompensimi” me kursimet në fondin e departamentit që do të arrihet duke mos blerë barnat.

A është ky një skenar imagjinar? Apo ekipet mjekësore do të mund të ndërmarrin vërtet një hap të tillë?

Pra, ku është linja? Cilat fjali nuk duhet t’i thuhen mjekut, punonjësit social apo terapistëve të tjerë, për të thënë të cilat unë si pacient do të duhet të paguaj një gjobë?

Në lajme e kanë bërë të ditur shkurt – pse të mos saktësohet? Në fund të fundit, dhuna verbale është gjithashtu një lloj dhune sipas metodës së shumë psikiatërve – apo jo?

Pyes veten pse nuk specifikohet – para se pacienti të mbërrijë në arenën terapeutike, ai duhet të dijë se cilat janë rregullat e lojës, çfarë nuk lejohet të thuhet dhe çfarë lejohet – dhe gjithashtu çfarë ndodh nëse vendosin mjekët e tillë. t’u drejtohet këtyre gjobave në mënyrë të padrejtë dhe pa ndonjë arsye përkatëse ose thelbësore. Natyrisht, mund të ketë edhe raste kur kjo do të keqpërdoret vetëm për qëllime të hakmarrjes personale ose likuidimit të llogarive – dhe pa ndonjë justifikim objektiv ose një situatë në të cilën personeli mjekësor është sulmuar realisht ose është në rrezik.

A do të arrijmë në një situatë që për çdo ekzaminim mjekësor, fotografi, apo trajtim të një lloji apo tjetër, të hyjnë edhe policë – përveç personelit mjekësor? Dhe cilat do të jenë udhëzimet për hapjen e zjarrit në këto raste?

Dhe sigurisht, meqenëse ekziston rreziku që punonjësit e policisë ose mjekët të keqpërdorin këto rregullore, ata mund të arrijnë në përfundimin se duhet të krijohen inspektorë nga një këshill publik i posaçëm për të parandaluar rastet e abuzimit me gjobat. mekanizmi që do të vendoset, krahas tyre.

Dhe në fund çfarë? Çdo ekzaminim mjekësor do të përfshijë një ekip të një gjykate të tërë?

Tronditëse dhe e turpshme…

Ju lutem më bëni një listë/tabela të rregullt:

Një kolonë fjalësh që lejohen t’u thuhen mjekëve.

Në kolonën e dytë janë fjalët që nuk duhen thënë për mjekët.

Unë kam vërtet nevojë për të. Unë do ta marr grafikun në çdo takim me një mjek, infermier ose punonjës social – përndryshe si do ta di?

Të lutem – ma dërgo tavolinën – nuk kam lekë të paguaj gjoba në sistemin shëndetësor.

Adresa për dërgimin e tabelës:

Pacienti assaf benyamini,

Rruga 115 Kosta Rika,

Hyrja A-banesa 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

ISRAEL, kodi postar: 9662592.

Unë marr përsipër: 1. Të siguroj që kjo tabelë fjalësh të jetë e varur në një vend të dukshëm në secilën nga dhomat e shtëpisë sime.

2. Sillni një kopje të kësaj tabele në çdo arenë terapeutike ku do të shkoj.

3. Në një bisedë me një anëtar të stafit mjekësor, do të përdor vetëm fjalët që shfaqen në tabelë dhe lejohen të përdoren.

4. Fjalët që nuk shfaqen në tabelë, ose që janë në kolonën e fjalëve që janë të ndaluara të përdoren – në fund të fundit, tani e tutje ato nuk do të thuhen nga, edhe nëse kjo është thelbësore për qëllimin e përshkrimit të një ose ndonjë procedurë tjetër mjekësore.

5. Në rastin e harresës së pagëzimit në shtëpi para se të mbërrija te doktori – në fund të fundit, pasi të dihet kjo, do të më duhet të shmang daljen në skenën e ekzaminimit ose trajtimit.

Pra, po pres me padurim – ku është tavolina?

Pra, të dashur mjekë, ju nuk i besoni Kompanisë Postare të Izraelit (apo, apo jo, as unë nuk u besoj atyre)? Tabelën mund ta dërgoni edhe me faks

numri i të cilit është: 972-77-2700076.

ose në email: [email protected]

4) Më poshtë është postimi që kam publikuar më 30 janar 2023:

Një pacient në një pavijon psikiatrik drejtuar stafit infermieror: “Kam dhimbje. Dua të më ekzaminoni.”

Stafi infermieror drejtuar pacientit: “Hesht!!! Ky është një spital psikiatrik – jo shtëpia juaj. Ne dhe vetëm ne do të vendosim për trajtimin dhe kur keni dhimbje dhe kur jo – dhe në asnjë mënyrë nuk jeni ti!!!i mjeri pacient mendor!!”.

Një pacient rënkon nga dhimbja: “Por vërtet dhemb, të lutem…”.

Ekipi i infermierëve: “Epo, ky pacient ndoshta nuk e kupton atë që po i thonë. Ne do të lidhim në shtrat për një javë tani – dhe mos guxo të na thuash që ke më dhimbje !! Shpejt mbaron turni dhe po shkojme ne shtepi – dhe nuk kemi fuqi per budallalleqet tuaja tani!!!” . 

5) Sot, 30 janar 2023 – saktësisht 90 vjet nga ngjarja e tmerrshme dhe e tmerrshme historike.

30 janar 1933 – Ardhja e nazistëve në pushtet në Gjermani(referenca për hyrjen në Wikipedia të shkruar në hebraisht)

– Dhe çfarë ndodhi më pas nuk mund ta harrojmë kurrë …

6) Një kompani fillestare izraelite po zhvillon një aplikacion të quajtur “Profesional dhe Real” – një aplikacion qëllimi i të cilit është të lejojë përdoruesit e tij të raportojnë profesionistë që imitojnë, si dhe të bashkëpunojnë me autoritetet shtetërore përkatëse (Autoriteti i Konkurrencës, Izraeli Policia, gjykatat, etj.) – nëse dhe kur bëhet e nevojshme.

Sa njerëz do të regjistroheshin për një aplikacion të tillë?

D. Më poshtë është emaili që i dërgova Dr Hagit Peleg Nga Spitali Hadassah Ein Kerem:

Letra për Dr Hagit Peleg.

 

[email protected]

E enjte, datë 26 në ora 16:28

te Dr Hagit Peleg Pershendetje:

Tema: Kërkesa për konsultim.

E dashur zonja.

Herën e fundit që u ekzaminova në klinikën tuaj, ju më thatë se tani ka ilaçe të reja për trajtimin e psoriasis dhe se është e mundur që edhe njerëzit si unë që vuajnë nga vështirësi të rënda financiare tani mund të ndihmohen nga shoqata “haverim lerefuah”. Tek ajo ju referoni pacientët në këtë situatë.

Pas kësaj vizitova mjekun tim të familjes – Dr. Brandon Stewart – dhe kuptova prej tij se ai do të fliste me ju për këtë.

A keni folur me të?

Gjithashtu, me sa di unë, aktualisht nuk ka asnjë trajtim që mund të shërojë psoriasis – a është e vërtetë kjo? Dhe nëse kjo nuk është e vërtetë ose e pasaktë, a mund të shpjegoni se cilat janë, që nga sot, opsionet për trajtimin e psoriasis?

Në të kaluarën, nuk doja të merrja trajtim medikamentoz për psoriasis për shkak të një konsiderate tjetër: shanset e larta për të vuajtur nga efektet anësore – dhe në të njëjtën kohë periudha shumë të shkurtra të faljes që mund të arrihen, nëse fare.

Nga fjalët e tua kuptova që kjo situatë ishte e vërtetë 10-15 vjet më parë (është koha kur dermatologët me të cilët isha ekzaminuar më treguan për situatën që përmenda më parë dhe nuk rekomanduan trajtim biologjik për arsyet e përmendura) – dhe nuk është më e vërtetë sot.

Prandaj do të doja të pyesja: Cila është periudha e faljes në psoriasis që mund të arrij nëse filloj të trajtohem me një nga barnat e reja? Dhe cilat barna janë këto?

Gjithashtu, dhe nëse me të vërtetë ilaçet e reja mund të më lejojnë të arrij një periudhë të zgjatur të faljes në psoriasis pa efekte anësore të rënda, dhe në të vërtetë ekziston mundësia e

duke përdorur shoqata “haverim lerefuah”. Për ndihmë në financimin e trajtimit – në atë rast do të më interesonte të dija se cila procedurë kërkohet për të marrë trajtimin medikamentoz.

Përshëndetjet më të mira,

assaf benyamini – një pacient në klinikën ambulatore të reumatologjisë të Spitalit Hadassah Ein Kerem.

post Scriptum. 1) Numri im ID: 029547403.

2) Numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040.

E. Më poshtë është emaili që dërgova te “modest.app”:

letrën time drejtuar “modest.app”.

Yahoo/dërguar

assaf Benyamini< [email protected] >

te:

[email protected]

E diel, 29 janar 2023 në orën 15:49

Për: “modest.app”.

Subjekti: Mjete teknologjike.

Të nderuar zonja/zotërinj.

Që nga viti 2007, unë kam marrë pjesë në luftën për personat me aftësi të kufizuara në Izrael – një luftë që dihet se është pasqyruar gjerësisht edhe në media.

Një nga mjetet me të cilat ne përpiqemi të avancojmë luftën është përdorimi i mjeteve të ndryshme teknologjike: shkrimi në rrjetet sociale, hapja e faqeve të internetit dhe përpjekjet për t’i promovuar dhe përmirësuar ato, menaxhimi i komuniteteve virtuale etj.

Pyetja ime në këtë drejtim është: A është e mundur që kompania ose organizata juaj të ofrojë mjete teknologjike që mund të na ndihmojnë në luftën tonë? Dhe nëse po – në cilat fusha, dhe si? Përshëndetjet më të mira,

assaf benyamini,

Rruga 115 Kosta Rika,

Hyrja A-Apartamenti 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

ISRAEL, Kodi postar: 9662592.

numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Numri im ID: 029547403. 

2) Faqet e mia të internetit: https://www.disability55.com/ dhe: https://assaf-permalinks.com dhe: https://dev-list-in-the-net.pantheonsite.io

3) Më datë 10.7.2018 u bëra pjesë e një lëvizjeje shoqërore të quajtur “Kapërcej” – invalid transparent. Ne përpiqemi të promovojmë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara transparente, dmth: njerëz si unë që vuajnë nga probleme mjekësore dhe sëmundje shumë të rënda që nuk duken dukshëm nga jashtë – padukshmëri e jashtme që shkakton diskriminim shumë të rëndë ndaj nesh.

Drejtoresha e lëvizjes, e cila është edhe themeluese e saj, është zonja

Tatiana Kaduchkin, dhe mund të kontaktohet në 972-52-3708001.

Orari i përgjigjes telefonike: e diel deri të enjten nga ora 11:00 deri në 20:00. Izraeli

koha – përveç festave hebraike dhe festave të ndryshme izraelite.

4) Ja disa fjalë shpjeguese për lëvizjen tonë, siç dolën në shtyp: Tatiana Kaduchkin, një qytetare e zakonshme, vendosi të themelojë lëvizjen “Mbike” me ndihmën e atyre që ajo e quan “Invalidët Transparent”.

Deri më tani, rreth 500 njerëz nga e gjithë shteti i Izraelit janë mbledhur për të

lëvizjes. Në një intervistë për Ditarin e Channel 7, ajo flet për projektin dhe ata invalidë që nuk marrin asistencën e duhur dhe të mjaftueshme nga palët përkatëse, vetëm pse janë transparentë. 

Sipas saj, popullsia me aftësi të kufizuara mund të ndahet në dy grupe: invalidët me karrige me rrota dhe invalidët pa karrocë. Ajo e përkufizon grupin e dytë si “invalidët transparentë”, sepse thotë se nuk marrin të njëjtat shërbime si invalidët me karrocë, edhe pse përkufizohen me aftësi të kufizuara 75-100 për qind. Këta njerëz, shpjegon ajo, nuk mund të sigurojnë jetesën e tyre dhe kanë nevojë për shërbimet shtesë që u takojnë invalidëve me karrige me rrota. Për shembull, invalidët transparentë marrin një pension të ulët invaliditeti nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve, nuk marrin shtesa të caktuara si kompensim për shërbime speciale, kompensim shoqërimi, kompensim lëvizshmërie dhe gjithashtu marrin një shtesë më të ulët nga Ministria e Strehimit.

Sipas një studimi të kryer nga Kaduchkin, këta persona me aftësi të kufizuara transparente janë të uritur për bukë, pavarësisht përpjekjes për të pohuar se në Izrael në vitin 2016 nuk ka njerëz të uritur për bukë. Studimi që ajo ka kryer gjithashtu thekson se shkalla e vetëvrasjeve mes tyre është e lartë.

Në lëvizjen që ajo themeloi, ajo punon për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara transparente në listat e pritjes për banesat publike. Kjo për shkak se ajo thotë se zakonisht nuk hyjnë në këto lista edhe pse supozohet se kanë të drejtë. Ajo mban jo pak takime me anëtarët e Knesset-it dhe madje merr pjesë në mbledhje dhe diskutime të komisioneve përkatëse në Knesset, por thotë se ata që mund të ndihmojnë nuk dëgjojnë dhe dëgjuesit janë në opozitë dhe për këtë arsye nuk mund të ndihmojnë.

Tashmë ajo u bën thirrje personave me aftësi të kufizuara “transparente” që t’i bashkohen, t’i drejtohen asaj që ajo t’i ndihmojë. Sipas saj, nëse situata vijon si sot, nuk do të ketë shpëtim nga një demonstrim i invalidëve që do të kërkojnë të drejtat e tyre dhe kushtet elementare për jetesën e tyre.

5) Adresat e mia të emailit: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected]

6) Këtu janë disa lidhje me profilet e mia në rrjete të ndryshme sociale:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://assafcontent.ghost.io/

https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

https://soundcloud.com/user-912428455?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

7) Këtu është një mesazh i shkruar në facebook nga redaktori i filmit izraelit Tali Ohaion:

18 m

Tali Ohaion

6 ditë

për një dokumentar që ajo ka punuar vitet e fundit “Esther Cinema – nga qyteti i bardhë në brezin e Netflix”,

Në kërkim të arkivave personale, fotografive të atmosferës në Hamkin të viteve ’90 të premteve në mesditë dhe në përgjithësi, si dhe të sheshit Dizengoff në fillim të viteve ’80, fëmijët e sheshit, “freakët” që mblidheshin në shesh. .

Ju lutemi kontaktoni privatisht ose me telefon 972-52-2846954

F. Më poshtë është emaili që dërgova në “amodat.com”:

letra toamodat.com”.

Yahoo/dërguar 

assaf benyamini< [email protected] >

te:

[email protected]

E hënë, datë 30 në ora 13:45  

To: “amodat.com”.

Subjekti: Në kërkim të ideve për punë.

Të nderuara zonja / Zotërinj.

Unë jam një burrë 50-vjeçar nga Jeruzalemi – një burrë që vuan nga aftësi të kufizuara dhe sëmundje të rënda. Për shumë vite nuk kam qenë në gjendje të kthehem në tregun e punës – dhe për shkak të situatës dhe kufizimeve të mia më duhet të kërkoj ide jokonvencionale përmes të cilave mund ta bëj këtë – dhe më poshtë janë disa shembuj:

1) Kam lexuar për një projekt të quajtur “The Honey Badger” – në kuadrin e të cilit gjigantët e teknologjisë si Google ose Facebook operojnë një kompani kontraktuese me bazë në qytetin e Manilës në Filipine. Roli i punonjësve në këtë kompani, apo në kompani të tjera kontraktore (numri i kompanive të angazhuara në këtë fushë nuk dihet) është që të heqin nga Internet. Në 2018, të hënën maj, gjermanët e kinemasë së quajtur Hans Block dhe Moritz Reiswick prodhuan një film dokumentar të quajtur “Pastruesit e Internetit” për punën e punëtorëve në këto kompani.

Po mendoja, për shembull, të punoja në një kuadër të tillë.

Do të theksoj se jam plotësisht i vetëdijshëm për natyrën fyese të një pune të tillë në raport me ata që merren me të: sipas publikimeve të ndryshme, shumë nga personat që punonin në këto punë vdiqën ose patën sëmundje shumë të rënda mendore dhe fizike si. rezultat i ekspozimit të vazhdueshëm dhe të përditshëm ndaj përmbajtjes së vështirë. Megjithatë, kjo nuk më pengon, dhe kjo është për shkak se gjithsesi nuk kam asgjë për të humbur në jetën time – dhe siç e kam përmendur tash e shumë vite, nuk kam mundur të kthehem në tregun e punës (të gjitha opsionet e tjera të ndihma e organizatave, bordet e punës ose kontaktimi i drejtpërdrejtë me shumë kompani janë shteruar – dhe për shumë vite).

2) Siç e dini, kompanitë e prodhimit dhe skenaristët që xhirojnë skena të caktuara për filma në emër të tyre ndonjëherë xhirojnë seksione në të cilat filmohen kufoma ose njerëz me sa duket të vdekur. Po mendoja për një punë të tillë të portretizimit të kufomave – një punë që nuk kërkon asnjë përpjekje fizike për ta bërë dhe gjithashtu një paaftësi e rëndë nuk duhet të ndërhyjë patjetër. Unë do të theksoja se kjo nuk është një shaka apo një shaka e çfarëdo lloji – e kam fjalën me seriozitet – dhe nëse është e mundur, të paktën në shikim të parë, do të duket qesharake apo budallaqe.

3) Kam dëgjuar se ekziston një fushë e trajnimit të softuerit, domethënë: punonjës, roli i të cilëve është futja e të dhënave në sistemet e zhvillimit të inteligjencës artificiale ose mësimi i makinerive – punë që dihet se është e nevojshme. Me futjen e të dhënave, programet “mësohen” se si të veprojnë apo të reagojnë në situata të caktuara.

Mendoj se kjo lloj pune mund të jetë një zgjidhje e shkëlqyer për ato raste kur nga njëra anë nuk ka aftësi për të bërë punë fizike ose përpjekje të tepërt për shkak të paaftësisë fizike, por në të njëjtën kohë nuk ka njohuri të mjaftueshme për kompjuterin. për të punuar në programim.

Kam dëgjuar se në burgjet e Finlandës të burgosurit lejohen ta bëjnë këtë punë. Mendova se edhe në një punë të tillë ishte e mundur dhe mund të përshtatesha.

A keni ndonjë ide tjetër për punë të pazakonta ku mund të përshtatet edhe një person me aftësi të kufizuara të rënda?

Përshëndetjet më të mira,

assaf benyamini,

115 Kosta Rika St.,

Hyrja A – Apartament 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

ISRAEL, kodi postar: 9662592.

numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Numri im ID: 029547403.

2) Adresat e mia të postës elektronike: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected] ose: [email protected]

3) rezyme – assaf benyamini:

Të dhënat personale: assaf benyamini, ID. 029547403.

Datëlindja: 11.11.1972. Adresa: 115 Costa Rica St., Kiryat Menachem, Jerusalem, IZRAEL. 

Numrat e telefonit: në shtëpi-972-2-6427757. Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Arsimi: 10 vite shkollim dhe maturim të pjesshëm. Shërbimi ushtarak: i përjashtuar për arsye mjekësore.

Eksperience pune:

1998-punë në Carpentry RESHET (South Tel Aviv)

1998-2005-Puna në Bibliotekën Kombëtare, duke asistuar ekipin profesional të bibliotekarëve në një sërë detyrash.

2009-2010-Punë në zinxhirin “Avgad” për mallra bizhuterish-sport.

Shkurt-Maj 2019-punë në kompaninë kompjuterike HMSOFT.

Fillimi i shkurtit 2020 – tre ditë pune për shpërndarjen e gazetave për kalimtarët në rrugë.

vullnetarizmi:

Aktiv në shtabin e luftës së invalidëve. Vullnetarizëm në Qendrën për Shfrytëzimin e të Drejtave të Bashkisë së Jerusalemit në ndihmë të një popullate në nevojë.

Informacion i përgjithshëm: Aftësi të larta komunikimi verbale dhe të shkruara të motivuara, të larta, aftësi për të improvizuar dhe zgjidhur probleme. Unë kam një njohje të gjatë me organizatat e shoqërisë civile.

Unë vuaj nga një paaftësi fizike që më pengon të ngre ngarkesa të rënda dhe të qëndroj për një kohë të gjatë në këmbë.

G. Më poshtë është mesazhi që kam postuar në faqen e

 Facebook të “arkë mojo“:  

Për: “Box Office Mojo”.

Re: Video promovuese.

Të nderuar zonja/zotërinj.

Më 10 korrik 2018, u bashkua me një lëvizje shoqërore të quajtur “Kapërcej” – Personat me Aftësi të Kufizuara Transparente (në hebraisht: תנועת נכים שקופים).

Në lëvizjen tonë ne përpiqemi të promovojmë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara transparente, dmth.

njerëz si unë që vuajnë nga sëmundje të rënda dhe aftësi të kufizuara, dhe në të njëjtën kohë vuajnë nga mohimi i të drejtave sociale në një shkallë shumë të madhe për faktin se paaftësia apo sëmundja e tyre nuk ka veçori të jashtme të dukshme.

Ne do të donim të dinim nëse mund të na ndihmoni duke prodhuar video rreth nesh dhe duke i ngarkuar ato në internet – duke u përpjekur kështu të përmirësojmë dukshmërinë tonë në ueb dhe në këtë mënyrë të promovojmë qëllimet e lëvizjes sonë.

Të fala,

assaf benyamini,

Rruga 115 Kosta Rika,

Hyrja A-Apartamenti 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalemi,

IZRAEL, zip: 9662592.

numrat e mi të telefonit: në shtëpi-972-2-6427757.

Mobile-972-58-6784040. Faks-972-77-2700076.

Post Scriptum. 1) Numri im ID: 029547403.

 2) Adresat e mia të postës elektronike: [email protected]  dhe: [email protected] dhe: [email protected] dhe: [email protected]

3) Drejtori aktual i lëvizjes “Nitgaber”, i cili është gjithashtu

Themeluesja e lëvizjes është zonja Tatiana Kaduchkin. Numri i saj i telefonit është 972-52-3708001 – dhe mund ta kontaktoni në këtë numër të dielave deri të enjteve nga ora 11:00-20:00 – me përjashtim të festave hebraike dhe festave të ndryshme izraelite. Tatiana, përveç hebraishtes, flet edhe rusisht në një nivel shumë të lartë të gjuhës amtare. Nuk e di nivelin e njohurive të saj për gjuhët e tjera.

 4) Më poshtë është një lidhje në faqen e internetit të lëvizjes sonë:

https://www.nitgaber.com/

5) Këtu janë disa fjalë shpjeguese për lëvizjen tonë, siç u shfaqën në shtyp:

Tatiana Kaduchkin, një qytetare e zakonshme, vendosi të formojë lëvizjen “Mbi kalimin” me ndihmën e atyre që ajo e quan “Invalidët Transparent”.

Deri më tani, rreth 500 njerëz nga e gjithë shteti i Izraelit janë mbledhur për lëvizjen e tij.

Në një intervistë për Ditarin e Channel 7, ajo flet për projektin dhe ata invalidë që nuk marrin asistencën e duhur dhe të mjaftueshme nga palët përkatëse, vetëm pse janë transparentë. Sipas saj, popullsia me aftësi të kufizuara mund të ndahet në dy grupe: invalidët me karrige me rrota dhe invalidët pa karrocë. Ajo e përkufizon grupin e dytë si “invalidë transparentë” sepse thotë se nuk marrin të njëjtat shërbime si personat me aftësi të kufizuara me karrocë, edhe pse përkufizohen me aftësi të kufizuara 75-100 për qind. Këta njerëz, shpjegon ajo, nuk mund të sigurojnë jetesën e tyre dhe kanë nevojë për shërbimet shtesë që u takojnë invalidëve me karrige me rrota. Për shembull, invalidët transparentë marrin një pension të ulët invaliditeti nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve,

 Sipas një studimi të kryer nga Kaduchkin, këta persona me aftësi të kufizuara transparente janë të uritur për bukë, pavarësisht përpjekjes për të pohuar se në Izrael në vitin 2016 nuk ka njerëz të uritur për bukë.

 Studimi që ajo ka kryer gjithashtu thekson se shkalla e vetëvrasjeve mes tyre është e lartë. Në lëvizjen që ajo themeloi, ajo punon për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara transparente në listat e pritjes për banesat publike. Kjo për shkak se ajo thotë se zakonisht nuk hyjnë në këto lista edhe pse supozohet se kanë të drejtë. Ajo mban jo pak takime me anëtarët e Knesset-it dhe madje merr pjesë në mbledhje dhe diskutime të komisioneve përkatëse në Knesset, por thotë se ata që mund të ndihmojnë nuk dëgjojnë dhe dëgjuesit janë në opozitë dhe për këtë arsye nuk mund të ndihmojnë. Ajo tani po u bën thirrje gjithnjë e më shumë personave me aftësi të kufizuara “transparente” që t’i bashkohen, ta kontaktojnë që ajo t’i ndihmojë.

Sipas saj, nëse situata vijon si sot, nuk do të ketë shpëtim nga demonstrata e invalidëve që do të kërkojnë të drejtat e tyre dhe kushtet elementare për jetesën e tyre.

 6) Këtu janë disa lidhje me profilet e mia në rrjete të ndryshme sociale:

https://www.webtalk.co/assaf.benyamini  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0  

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg  

https://www.youtube.com/watch?v=sDIaII3l8gY 

https://assafcontent.ghost.io/

 7) Meqenëse lëvizja jonë është një lëvizje e njerëzve me aftësi të kufizuara, punëtorëve, të cilët shpesh detyrohen të vendosin midis blerjes së ilaçeve dhe blerjes së ushqimeve bazë – është e qartë se kjo situatë nuk ekziston dhe as nuk do të mund të kemi ndonjë buxhet reklamimi. në të ardhmen e parashikueshme. Kjo duhet të merret parasysh.

H. Lidhjet e mia:

1) thumb turistët në Izrael-çfarë do të jetë?Kur autoritetet në Izrael do të veprojnë kundër mashtruesve?

2) merrni me vete organizatën e mbeturinave Përdorni mjedisin

3)kompania “Solothum technology”-plastikë zëvendësuese miqësore me mjedisin

4)shoqata “Jepni gojën”-një program i mbrojtur për të rinjtë për shkak të cenueshmërisë seksuale

5) shoqata “buzëqeshje me fishkëllimë” –shoqata ajo që ndihmon trajtimet e subvencionuara psikologjike dhe psikiatrike për kujtimin e saj të Ronit Wolf

6)komuniteti “Subada Israel”

 

- Keni gjetur një gabim? Kështu më thanë -
Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE