Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Poziv na aktivnost. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Poziv na aktivnost.

Poziv na aktivnost.

Dana 10. srpnja 2018. pridružio sam se pokretu Nitgaber, za osobe s neuočljivim invaliditetima.

Nastojimo promicati socijalna prava za osobe s neuočljivim invaliditetima, odnosno za ljude poput mene, koji pate od hendikepa i teških bolesti koje drugi ne mogu jasno primijetiti, nedostatak uočljivosti koji uzrokuje grubu diskriminaciju, čak i u usporedbi s drugim populacijama s invaliditetima.

Poziv za pridruživanje pokretu otvoren je za sve, a u tu svrhu možete se obratiti njegovoj predsjedateljici, gđi Tatiani Kaduchkin:

972-52-3708001. Ili: 972-3-5346644.

Od nedjelje do četvrtka između 11:00 i 20:00 sati po izraelskom vremenu — isključujući židovske i izraelske praznike.

Asaf Binyamini — autor pisma.

 

Za više informacija:

 

https://www.nitgaber.com/

 

https://disability5.com

 

Print Friendly, PDF & Email