Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Pravni sistem u Izraelu i javnost sa invaliditetom - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Pravni sistem u Izraelu i javnost sa invaliditetom

Pravni sistem u Izraelu i javnost sa invaliditetom

Poslednjih godina, pravni sistem u Izraelu prošao je kroz značajan proces reformi koji je značajno uticao na javnost sa invaliditetom. Reforma je uključivala promjene u donošenju postojećih zakona, izradu novih zakona i promjenu pristupa i pravnih procesa.

Jedno od glavnih pitanja kojima se bave novi zakoni su prava osoba sa invaliditetom. U prošlosti je zajednica osoba sa invaliditetom nailazila na mnoge poteškoće kada je pokušavala da se pozove na pravni sistem u Izraelu. Suđenje je bilo komplikovano, nejasno i teško za snalaženje. Zakon o pravima osoba sa invaliditetom, koji je Kneset usvojio 1998. godine, bio je relativno jak, ali je i dalje naišao na mnoge poteškoće i dugotrajne procese.

U sklopu reforme, nova zakonska regulativa je detaljno razradila i obogatila prava osoba sa invaliditetom, a stvorila je i mehanizme koji su jednostavniji i lakši za snalaženje. Na primjer, najavljena su različita prava za osobe s invaliditetom u različitim oblastima njihovog života, a dodani su i procesi izuzeća od sudskih postupaka za osobe s invaliditetom.

Promjene u pravnom sistemu u Izraelu pomogle su javnosti sa invaliditetom da se efikasnije nosi sa pravnim sistemom i stavi svoja prava u centralnu ulogu u donošenju zakona iu pravnim procesima.

U okviru reforme stvoren je i centar za pomoć osobama sa invaliditetom na osnovu saradnje vladinih ministarstava i organizacija invalidske zajednice. Centar pruža informacije i pravne savjete osobama s invaliditetom i pomaže im da se kreću kroz pravni sistem i procese kompenzacije.

Reforma je takođe dovela do razvoja novih i naprednih tehnologija za podršku osobama sa invaliditetom u pravnom sistemu. Na primjer, razvoj pametnog softvera koji identificira potrebe osoba s invaliditetom i nudi rješenja po mjeri za njih. Ovo omogućava osobama sa invaliditetom da efikasnije dobiju potrebnu podršku i efikasnije pristupe svojoj naknadi.

I u zaključku:

Reforma pravnog sistema u Izraelu uticala je na zajednicu osoba sa invaliditetom na značajan i pozitivan način. Novi zakoni i novi mehanizmi osmišljeni su da pomognu osobama sa invaliditetom da se nose sa sistemom.

 

 

A. Ispod je e-mail poruka, koju sam u to vrijeme slao na razna mjesta:

Za: koga se može ticati.

Predmet: pokret “Nevidljive osobe sa invaliditetom”.

Dragi Gospodine / Gospođo,

Poslednjih godina sam partner u borbi osoba sa invaliditetom, u kojoj učestvujem, čiji je cilj podizanje invalidnina na nivo koji će nama, osobama sa invaliditetom u Izraelu, omogućiti minimalno dostojanstven način života.

U sklopu ove borbe došao sam 10. jula 2018. na sjednicu Komisije za transparentnost Kneseta o javnom stanovanju. Ovog datuma obilježava se i Dan javnog stanovanja.

U komitetu sam upoznao ženu po imenu Tatjana Kadučkin, koja je osnovala društveni pokret pod nazivom “Nitgaber” (“Mi ćemo pobediti”) – pokret koji pokušava da promoviše prava nevidljivih invalida – odnosno ljudi koji pate od teških zdravstvenih problema, kao i teški invaliditet, ali se na prvi površan pogled ništa ne može primijetiti o njihovom invaliditetu, a izgledaju kao i svaka druga osoba. Činjenica da je tu invaliditet ljudi (uključujući i moj) spolja nevidljivi uzroci, u praksi, diskriminacija i odbijanje da im se daju mnoga prava koja su data drugim osobama sa invaliditetom – državne institucije često usvajaju vrlo površne i plitke pristupe, što dovodi do obilježavanja ljudi u ovoj grupi kao navodno “zdravi”.

U našem novom pokretu, pokretu “Nitgaber”, pokušavamo se boriti protiv ovog široko rasprostranjenog odbijanja da nam se daju prava, da podignemo svijest o ovoj temi u široj javnosti, kao i među izraelskim donosiocima odluka.

Iz tog razloga ovu poruku dijelim na društvenim mrežama – i bit ću zahvalan ako neko naiđe na nju da je dalje podijeli na društvenim mrežama, internet forumima i što je moguće više okvira.

I pre nego što završim, još jedan detalj: broj telefona osnivača pokreta, gospođe Tatjane Kadučkin, je 972-52-3708001 i ovih dana je dostupna od 11 do 20 časova.

tvoj,

Assaf Binyamini

Kostarika 115 ul.

Ulaz A – Apartman 4,

Kiryat Menachem

Jerusalim, Poštanski broj: 9662592

brojevi telefona:

Početna – 972-2-6427757

Mobitel – 972-52-4575172

Faks – 972-77-2700076

PS: 1) Moj matični broj: 029547403

2) Moje e-mail adrese: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected]

3) Terapijska ustanova u kojoj se liječim:

NVO “Reut” – Hostel “Avivit”.

Haavivit 6,

Kiryat Menachem,

Jerusalim, Poštanski broj: 9650816

Brojevi telefona u poslovnicama hostela:

972-2-6432551 ili: 972-2-6428351

Adresa e-pošte hostela: [email protected]l

4) Socijalni radnik hostela “Avivit”, kada sam je sreo u utorak, 12. decembra 2017. godine, u 13.30 sati, zabranila mi je da iznosim bilo kakve podatke o njoj i/ili drugim zaposlenima u hostelu “Avivit” ili ” Reut” NVO.

5) Moj ljekar opće prakse:

dr Michael Halab

 “Clalit Medical Services” – Klinika “Borochov”.

KIryat Yovel

Jerusalim, Poštanski broj: 9678150

Broj telefona ordinacije klinike:

972-2-6440777

Broj faksa ordinacije klinike:

972-2-6438217

6) Dodatni lični podaci: Starost: 47. Bračno stanje: Neoženjen.

Datum rođenja: 11. novembar 1972.

  

7) Ispod je kratko objašnjenje pokreta “Nitgaber” koje se pojavljuje u štampi:

Tatjana Kadučkin, obična građanka, odlučila je da osnuje pokret ‘Nitgaber’ kako bi pomogla onima koje ona naziva ‘nevidljivim osobama sa invaliditetom’. Do sada se njenom pokretu pridružilo oko 500 ljudi iz svih dijelova Izraela. U intervjuu za Kanal 7 govori o projektu i o onim invalidima koji ne dobijaju odgovarajuću i dovoljnu pomoć od relevantnih strana, samo zato što su nevidljivi.

Ona kaže da se invalidna populacija može podijeliti u dvije grupe: osobe sa invaliditetom sa kolicima i osobe sa invaliditetom bez invalidskih kolica. Drugu grupu je definisala kao ‘nevidljive osobe sa invaliditetom’, jer, kaže, ne dobijaju iste usluge koje se pružaju osobama sa invaliditetom sa invalidskim kolicima, iako su definisane kao osobe sa 75-100% invaliditeta.

Ti ljudi, pojašnjava ona, ne mogu sami da zarađuju za život, a potrebna im je pomoć dodatnih usluga na koje imaju pravo osobe sa invaliditetom sa invalidskim kolicima. Na primjer, nevidljiva invalidna lica primaju niže invalidnine od Zavoda za nacionalno osiguranje i ne primaju određene dodatke, kao što su beneficije za posebne usluge i naknade za mobilnost, a primaju i niže naknade od Ministarstva stanovanja.

Prema istraživanju koje je sproveo Kaduchkin, ove ‘nevidljive osobe sa invaliditetom’ su siromašne uprkos pokušaju da se tvrdi da u Izraelu 2016. niko nije gladan. Njeno istraživanje takođe pokazuje da je njihov procenat samoubistava visok. U pokretu koji je osnovala radi na tome da ‘nevidljive osobe sa invaliditetom’ doda na listu čekanja za javno stanovanje. To je zato što se, kaže, najčešće ne upisuju na ove liste, iako na to formalno imaju pravo. Održava mnoge sastanke sa članovima Kneseta, čak i učestvuje na sednicama i raspravama relevantnih komisija Kneseta, ali kaže da ljudi koji mogu da pomognu ne slušaju, a oni koji slušaju su u opoziciji i samim tim nemoćni da pomognu.

Sada poziva sve više ‘nevidljivih invalida’ da joj se pridruže, kako bi im ona pomogla. Ona ocjenjuje da ako se stvari nastave ovako kako je danas, neće biti drugog načina nego da se održe demonstracije osoba sa invaliditetom na kojima će se tražiti svoja prava i osnovna sredstva za život.

8) Evo linka na našu Facebook stranicu pokreta:

https://www.facebook.com/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7% AA%D7%92%D7%91%D7% A8-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

9) Evo moje prepiske sa Marijom Krivošeinom sa internet stranice semrush.com:

Zdravo Assaf,

Da molim. Bio bih vam zahvalan ako biste mi mogli dati detalje u vezi s vašim projektom i vašim očekivanjima od SEMrush-a

Hvala unapred!

Srdačan pozdrav

Maria

Maria Krivosheina

Menadžer računa

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

  

U ponedeljak, 14. oktobra 2019. u 22:13Asaf Benjamin‎ < [email protected] > je napisao:

Nemam “kolege” – naš pokret je jako mali – a nadamo se da će u budućnosti biti veći. Naša aktivnost je za nas veoma važna – i od sada mogu dati vaše podatke svim platformama kojima pišem ako mislite da imate volju, kao i mogućnost da podignete mnogo više svijesti javnosti, kao i relevantne zakone širom svijeta koji mogu promovirati javnost osoba sa invaliditetom. Ako se slažete i date svoje odobrenje, počinjem to raditi.

Assaf Benyamini.

  

  

u 14. oktobra 2019. 15:13, Maria Krivosheina je napisala:

Zdravo Assaf,

Nadam se da si dobro. Želim da vas obavestim da sam prošle nedelje pokušao da dođem do gospođe Kadočkin, nažalost bezuspešno.

Ako je moguće možete dati moj tel. broj svojim kolegama i zamolite je da me nazove, molim?

Hvala unapred!

Srdačan pozdrav,

Maria Krivosheina

Menadžer računa

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

U petak, 4. oktobra 2019. u 23:17Asaf Benjamin‎ < [email protected] > je napisao:

Nemam web stranicu. Trudim se da promovišem populaciju osoba sa invaliditetom. Možete razgovarati sa našim menadžerom gđom. Kadočkin-ona nema e-mail adresu. Možete je nazvati na broj telefona 972-52-3708001. Znam da govori ruski kao maternji jezik i hebrejski koji je naučila u Izraelu. Nisam siguran da i ona govori engleski – možda… Assaf Benjamin.

Ok 20:17:30, Maria Krivosheina je napisala:

Zdravo Assaf,

Hvala vam na vašim detaljnim povratnim informacijama.

Ok 20:17:30, Maria Krivosheina je napisala:

Zdravo Assaf,

Hvala vam na vašim detaljnim povratnim informacijama

Jesam li vas dobro shvatio, da biste željeli promovirati svoju web stranicu?

Ako želite, mogu razgovarati sa gđom Kadočkin. Možete li mi poslati e-mail gospođe Kadočkin, molim vas?

Hvala unapred!

Srdačan pozdrav,

Maria

Maria Krivosheina

Menadžer računa

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Sadržaj ove e-pošte i dokumenti priloženi ovdje (ako je primjenjivo) su povjerljivi i namijenjeni su samo primaocu navedenom u poruci. Strogo je zabranjeno dijeljenje bilo kojeg dijela ove poruke i/ili dokumenata koji su ovdje priloženi (ako je primjenjivo) sa bilo kojom trećom stranom, bez pismene saglasnosti pošiljaoca. Ako ste ovu poruku dobili greškom, odgovorite na ovu poruku i nastavite sa njenim brisanjem, kako bismo osigurali da se takva greška ne dogodi u budućnosti

U sre, 2. oktobra 2019. u 17:23Asaf Benjamin‎ < [email protected] > je napisao:

  

Pokušavam da promovišem našu kampanju – osobe sa invaliditetom. Evo još nekoliko riječi objašnjenja o pokretu kojem sam se pridružio prošle godine. Možete razgovarati i sa menadžerom našeg pokreta – ona govori hebrejski i ruski. Ne znam da li i ona govori engleski, pokušavamo da promovišemo osobe sa invaliditetom koje se ne vide spolja – tako da kao rezultat toga naša građanska prava nisu ispunjena. željeli bismo da popravimo ovu situaciju nepravde.

naš menadžer je gđa. tatyana kadochkin, a dostupna je na svom broju 972-52-3708001 od

Od nedjelje do četvrtka od 11 do 20 sati – osim jevrejskih praznika.

naš pokret se naziva hebrejskim imenom “nitgaber”.

*Evo linka na našu facebook stranicu pokreta:

https://www.facebook.com/movement-netgabr-105177934167352/?modal=admin_todo_tour

 __________________________________________

  

u 1. oktobra 2019. u 13:33, Marija Krivošeina je napisala:

Zdravo Assaf,

moje ime je Maria, ja sam Account Manager u kompaniji SEMrush.

  

Pišem vam zbog vašeg zahtjeva. Možete li navesti kakvu pomoć trebate? Želite li saznati ključne riječi po kojima se takve web stranice rangiraju?

Hvala unapred!

Srdačan pozdrav,

Maria

Maria Krivosheina

Telefon: + 442032870265

E-mail: [email protected]

SEMrush www.semrush.com

Sadržaj ove e-pošte i dokumenti priloženi ovdje (ako je primjenjivo) su povjerljivi i namijenjeni su samo primaocu navedenom u poruci. Strogo je zabranjeno dijeliti bilo koji dio ove poruke i/ili dokumenata koji su ovdje priloženi (ako je primjenjivo) s bilo kojom trećom stranom, bez pismeni pristanak pošiljaoca. Ako ste ovu poruku dobili greškom, odgovorite na ovu poruku i nastavite sa njenim brisanjem, kako bismo osigurali da se takva greška ne dogodi u budućnosti.  

10) Evo moje prepiske sa članicom britanskog parlamenta Caroline Lucas:

Dragi Assaf,

Hvala vam puno na vašem e-poruci, za koju ću se pobrinuti da Caroline vidi što je prije moguće. Bojim se da ona nema kapacitet da se dopisuje sa nebiračima, ali će vidjeti vašu poruku.

Sve najbolje, Eno

U ime Caroline Lucas

Caroline Lucas, poslanik za Brighton Pavilion

Donji dom

London SW1A 0AA

Telefon: 020 7219 7025

Email: [email protected]

Web www.carolinelucas.com

Facebook /carolinelucas.page

Twitter @carolinelucas

Ako želite da primate sedmične biltene e-pošte od Caroline Lucas, odgovorite na ovu poruku stavljajući ‘e-mail bilten’ u naslov.

Za detalje o tome kako se koriste vaši lični podaci, kako održavamo sigurnost vaših informacija i vaša prava na pristup informacijama koje imamo o vama, posjetite:

https://www.carolinelucas.com/get-in-touch

Od: Assaf Binyamini < [email protected] >

Poslano: 17 Oktobar 2019 10:37

Za: LUCAS, Caroline < [email protected] >; [email protected]

Predmet: nevidljivi invaliditet.

11) Evo linka do mog paypal naloga:

Platite Asafa Benjamina koristeći PayPal

B. Slijedi moja prepiska od 26. marta 2023. sa udruženjem “Access Israel”:

 Subota, 25. mart u 18:23

ured< [email protected] >

za:

assaf benyamini

Nedjelja, 26. mart u 9:53

Zdravo Assaf, mislim da bi trebao pretražiti internet za fondacije i/ili donacije.

Ne znam stvarno.

Moguće je obratiti se Komisiji za ravnopravnost prava osoba sa invaliditetom.

Srdačan pozdrav,

Nira Ben Yair – direktorica Izraelskog udruženja za pristupačnost (AR) 580341204 za promoviranje pristupačnosti do nezavisnosti i integracije osoba s invaliditetom
http://www.aisrael.org| Rosa. 972-9-7640400 | Mobitel 972-54-2422973 | fax. 972-9-7451127 Zaista bismo bili zahvalni ako biste nam pomogli i sa nečim malim i važnim za promoviranje pristupačnosti Izraela. Kliknite ovdje da zaokružite u korist Izraelskog udruženja za pristupačnost

Sakrij originalnu poruku

—–Originalna poruka—–

 

Od: assaf benyamini <[email protected]>

Poslano: subota, 25. mart 2023. u 18:24

Za: ured <[email protected]>

Predmet: Moja pisma udruženju “Negishut Israel”.

Za: Udruženje “Pristup Izraelu”.

U pitanjuDodatna oprema: dodatna oprema.

Poštovane gospođe/gospođo.

Tražim mašinu za pranje sudova koja se može postaviti na pult, na način da olakšam osobi sa invaliditetom u mojoj situaciji koja ima problema da se sagne da opere suđe – ali isto tako ne želim da koristim jednokratnu upotrebu posuđe zbog štete koju to donosi okolišu.

Ali tu je još jedan problem: ja sam osoba koja živi od vrlo niskih primanja – invalidnine od Zavoda za osiguranje i nisam u mogućnosti da platim ta pomagala.

Moje pitanje za vas je: Poznajete li neke fondacije ili dobrotvorne organizacije koje mogu pomoći u takvoj situaciji?

Srdačan pozdrav,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Ulaz A-stan 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalim,

IZRAEL, poštanski broj: 9662592.

Brojevi telefona: kod kuće-u tajnosti zbog uznemiravanja i žalbe izraelskoj policiji koja nije obrađena.

Mobitel-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Mesto u mojoj kući gde možete staviti mašinu za pranje sudova o kojoj je reč:

Dužina-55 cm. Širina-30 cm. Visina-50 cm.

2) Moj matični broj: 029547403.

3) Moj e-mail adrese: 029547403@walla.co.il ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] 

C. Ispod je e-mail poruka koju šaljem na razna mjesta:

Za:

Tražim višejezični sistem za kreiranje AI videa – i to u besplatnom modelu.

Znate li kompanije koje mi mogu savjetovati takve sisteme?

assaf benyamini,

Ulica Kostarike 115/4,

kvart qiriat menahem,

Jerusalim,

IZRAEL, poštanski broj: 9662592.

*1) moji brojevi telefona: kod kuće-povjerljivo zbog uznemiravanja i žalbe izraelskoj policiji koja nije obrađena.

cellular-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

2) moje e-mail adrese: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i: [email protected] i : as [email protected] i: [email protected] i: assaf[email protected] i: [email protected] i: [email protected]

3) moja web stranica: https://www.disability55.com/

4) moj prvi jezik je hebrejski (עברית).

5) Ne koristim zoom, skype ili bilo koji drugi softver za video konferencije.

D. Ispod su ideje za softver/sisteme na Internetu na koje sam pomislio:

1) Otvorite web stranicu/sistem pod nazivom “Hebrejske verzije”.

Svrha ovakvog sistema bi bila prevođenje softvera, web stranica i raznih web stranica sa stranih jezika na hebrejski.

Kao što znamo, ova operacija je danas moguća putem servisa za automatsko prevođenje kao što je Google Translate – ali servisi za automatsko prevođenje imaju, kao što znamo, mnogo grešaka – toliko da ponekad nije moguće razumjeti značenje stvari.

Stoga u mnogim slučajevima ne postoji zamjena za ljudskog prevodioca – i stoga će web stranica “Hebrejske verzije” biti zasnovana samo na radu ljudskih prevodilaca, a ne na automatskim prevodilačkim sistemima.

Naravno, na ovaj način će biti moguće učiniti različite internet sisteme dostupnim onima koji govore hebrejski koji ne znaju druge jezike.

Štaviše: biće moguće ponuditi otvorene sisteme za govornike bilo kojeg drugog jezika (na primjer: otvoreni sistem za govornike španjolskog koji ne znaju druge jezike osim španskog, otvoreni sistem za govornike ruskog koji ne znaju druge jezike osim ruski itd.).

 

2) Otvorite web stranicu pod nazivom “Lični finansijski model”:

Namjera je da se otvori sistem baziran na umjetnoj inteligenciji, koji će biti namijenjen korisnicima mreže koji imaju ideje za otvaranje različitih sistema ili web stranica.

Korisnik će morati popuniti relevantne podatke kao što su kratko objašnjenje ideje o kojoj je riječ, linkovi na profile nositelja ideje na društvenim mrežama, link na web stranicu korisnika (ako postoji) kao i objašnjenje ideje finansijsko stanje vlasnika.

Izazov ovakvog sistema biće da na osnovu analize svih ovih podataka tom korisniku napiše koji je za njega najispravniji ekonomski model na osnovu ličnih podataka, kao i davanje preporuka koje će mu biti ispravne u personalizovan način.

E. Ispod je e-mail koji sam u to vrijeme poslao na razna mjesta:

Za:

Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta (u prilogu)

Dragi Gospodine / Gospođo,

-Nedavno sam vodio prepisku priloženu ovde sa Odborom za rad i socijalno staranje Kneseta.

Pokušavam da shvatim šta treba da uradim u sledećoj situaciji: Zakon nalaže da prijavim domaćicu koja radi za mene – s jedne strane, as druge strane, i paradoksalno, ne dozvoljava mi da to uradim… A razlog: od mene se očekuje da ja, invalid, koji živim na penziji od NZS-a, plaćam iste isplate kao Izvođač ili vlasnik velike firme. Izvođač radova ili vlasnik velike kompanije može se pobrinuti za isplatu penzija, ali ja to ne mogu.

Ovdje je stvoren ćorsokak u kojem mi razne vlasti Države Izrael ne nude rješenje i ne rade ništa osim što me šalju tamo-amo, od jednog do drugog. I prije nego što se da cijela slika, želio bih da vas pitam: možete li intervenisati? Ovo da bih natjerao vlasti u Državi Izrael da ponude razumno rješenje za problem sa kojim se suočavam.

pozdrav,

Assaf Benyamini

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

8.6.2019

Tako da pokušavam da shvatim – šta bi trebalo da bude rešenje prema vašoj metodi: Da li treba da se vratim – nemojte od prijavljivanja? Gdje je tu logika – doneli ste zakon – pa onda ne dozvolite građaninu da ga podržava, a hoćete na svaki način da me pretvorite u prestupnika.

Trebam li se vratiti na bez prijavljivanja? Čini mi se da je u situaciji koju ste stvorili ovo jedina preostala opcija.

Želim da znam kako da ovo uradim.

pozdrav,

Assaf Benyamini

U ponedeljak, 5. avgusta 2019. 13:16:35 [email protected] Komitet za socijalno staranje i zdravstvo rada Knesseta +3 GMT> je napisao:

dragi gospodine

U prilogu je odgovor Nacionalne institucije za osiguranje.

Ako tražite promjenu zakona, možete pisati poslanicima Kneseta u nadi da će ih tema zanimati.

Napominjemo da je Kneset trenutno na izbornom odmoru i da nije siguran da bi to moglo biti zakonodavno u ovom trenutku.

Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

Od: Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Poslano: nedelja, 30. juna 2019. u 14:39

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

 

Za:

8.6.2019. Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini –Fw: moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta 8.6.2019.

 

Nacionalna institucija za osiguranje

Odjeljenje za žalbe javnosti

Dragi gospodine,

Ovdje priloženo pismo od Assafa Benyaminija.

Bit ćemo vam zahvalni na odgovoru na njegovu žalbu.

 Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

 

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

[Obrazac: Assaf Benyamini [mail [email protected]

Poslano: nedelja, 30. juna 2019. u 14:39

Za: vrev[email protected] Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

8.6.2019

Fw Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta.      8.6.2019

Od: Assaf Benyamini < [email protected]

Za: < [email protected] > Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Poslano na datum: utorak, 6. avgust 2019. 08:59:21 GMT +3

tema: Assaf Benyamini FW: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta.  

Zavod nacionalnog osiguranja ne nudi rješenje, pa sam Vas kontaktirao.

Utorak, 6. avgust 2019. 08:42:19 GMT +3

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

<[email protected] > napisao:

 

dragi gospodine,

To treba da razjasnite u Zavodu za nacionalno osiguranje

 Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

Od: Assaf Benyamini [mail to< [email protected]

Ponedjeljak, 5. avgust 2019. 14:37

Za: vrev[email protected] Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

FW- Assaf Benyamini Re: tema: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta

“Odgovor” koji dostavlja Nacionalna osiguravajuća ustanova je nikakav odgovor – ovdje nije “naplata od poslodavaca” – ne mogu mi se, kao potrebitom, koji živi od dnevnica, naplatiti potpuno iste sume koje su naplaćivale od izvođača koji upravlja velikom kompanijom.

Pošto sam osoba u nevolji, ionako ne mogu da plaćam penziju za spremačicu koja radi za mene. Šta god da uradiš – jednostavno ne mogu da ti isplatim!!!

8.5.2019

Za: Komitet za rad i socijalno staranje Kneseta

Predmet: Moja ponovna žalba

Dragi Gospodine / Gospođo

Danas, u ponedjeljak, 8.5.2019. poslao sam vam priloženu poruku, ali na nju niste odgovorili. U 14.45 sam vas kontaktirao telefonom, ali je predstavnik odbora, sa kojim sam razgovarao, žestoko odbio da me uputi na one koji su kompetentni za tu temu, ali mi je prekinuo vezu.

I što se toga tiče, upućujem Vam (opet) svoje pitanje, i pokušajte da shvatite šta ja kao građanin treba da radim u situaciji u kojoj ste s jedne strane doneli zakon – a ne dozvolite mi da ga se povinuju, s druge strane.

Ovaj put čekam stvarni i stvarni odgovor, a ne ciklus prošlih, pogrdnih odgovora.

pozdrav,

Assaf Benyamini

8.5.2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

Autor: Assaf Benyamini ( [email protected] )

Za: [email protected]

Datum: ponedeljak, 8.5.2019 GTM +3 14:36

“Odgovor” koji dostavlja Nacionalna osiguravajuća ustanova je nikakav odgovor – ovdje nije “naplata od poslodavaca” – ne mogu mi se, kao potrebitom, koji živi od dnevnica, naplatiti potpuno iste sume koje su naplaćivale od izvođača koji upravlja velikom kompanijom.

Pošto sam osoba u nevolji, ionako ne mogu da plaćam penziju za spremačicu koja radi za mene. Šta god da uradiš – jednostavno ne mogu da ti isplatim!!!

Tako da pokušavam da shvatim – šta bi trebalo da bude rešenje prema vašoj metodi: Da li treba da se vratim – nemojte od prijavljivanja? Gdje je tu logika – doneli ste zakon – pa onda ne dozvolite građaninu da ga podržava, a hoćete na svaki način da me pretvorite u prestupnika.

Trebam li se vratiti na bez prijavljivanja? Čini mi se da je u situaciji koju ste stvorili ovo jedina preostala opcija.

Želim da znam kako da ovo uradim.

pozdrav,

Assaf Benyamini

U ponedeljak, 5. avgusta 2019. u 13:16:35 GMT +3

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

<[email protected] > napisao:

dragi gospodine

Evo odgovora iz Nacionalne institucije za osiguranje.

Ako tražite promjenu zakona, možete pisati poslanicima Kneseta u nadi da će ih tema zanimati.

Napominjemo da je Kneset trenutno na izbornom odmoru i da nije siguran da bi to moglo biti zakonodavno u ovom trenutku.

Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

 

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

Od: Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Poslano: nedelja, 30. juna 2019. u 14:39

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

Za:

Nacionalna institucija za osiguranje

Odjeljenje za žalbe javnosti

Dragi gospodine,

Ovdje priloženo pismo od Assafa Benyaminija.

 

8.5.2019

Re – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

Bit ćemo vam zahvalni na odgovoru na njegovu žalbu.

Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

E-mail: [email protected]

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

—-

[Od: Assaf Benyamini[ mail na: [email protected]

Poslano: nedelja, 30. jun 2019. u 14:20

Za:<[email protected] >Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

8.5.2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

Fw – Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta

Od: Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada [email protected]

Za: [email protected]

Datum: ponedeljak, 5. avgust 2019. 13:16 GMT +3

 

dragi gospodine

Evo odgovora iz Nacionalne institucije za osiguranje.

Ako tražite promjenu zakona, možete pisati poslanicima Kneseta u nadi da će ih tema zanimati.

Napominjemo da je Kneset trenutno na izbornom odmoru i da nisam siguran da bi to moglo biti zakonodavno u ovom trenutku.

Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Kneset čuva životnu sredinu. Molimo izbjegavajte nepotrebno štampanje e-pošte

Od: Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Poslano: nedelja, 30. juna 2019. u 14:39

[email protected] >Cc: [email protected]

Fw – Assaf Benyamini – Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

Za:

Nacionalna institucija za osiguranje

Odjeljenje za žalbe javnosti

8.5.2019

Fw – Yahoo mail: Assaf Benyamini – Fw: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Knesseta.

Dragi gospodine,

Ovdje priloženo pismo od Assafa Benyaminija.

Bit ćemo vam zahvalni na odgovoru na njegovu žalbu.

 

Pozdrav, glavni Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Telefon: 972-2-6408068 faks: 972-2-6408315

Mail: [email protected]

 

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Kneset čuva životnu sredinu. Izbjegnite nepotrebno štampanje e-pošte

[Obrazac: Assaf Benyamini [pošta na [email protected]

Poslano: nedelja, 30. juna 2019. u 14:39

Za: vrev[email protected] Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Predmet: Moje pismo Odboru za rad i socijalno staranje Kneseta

pgf datoteka Assaf Benyamini

Nacionalni institut za osiguranje     Odjeljenje za žalbe javnosti

Do: 07.07.2019

Gđa. Main Ben Ami – viši parlamentarni koordinator

Knesset

Odbor za socijalno staranje i zdravstvo rada

Jerusalem      

predmet: 40738/72

ID 02954740/3

Poštovana gospođo,

Predmet: Naplata od poslodavaca -Mr. Assaf Benyamini

Vaše pismo od 30.06.2019

Ovdje je priložena kopija odgovora direktno gospodinu Benyaminiju iz naše lokalne podružnice od 12. juna 2019.

S poštovanjem,

Eti Kohen /potpis/

Odjeljenje za žalbe javnosti

Kopija za: gospodina Eli Nazrija – šefa podružnice u Jerusalimu

Jerusalim, Shd. Vatzman 13, poštanski broj 91909, telefon 972-2-6709070,

faks: 972-2-6525038, naša adresa za online pozive: www.btl.gov.il

1741711

Nacionalni institut za osiguranje     Filijala u Jerusalimu

12. juna 2019

Za:

Assaf Benyamini

Kostarika 115, ap.4

Jerusalim 9662592

Predmet: Vaša žalba od 26.05.2019

 

Odgovarajući na Vaš zahtjev o gore navedenoj temi, želio bih da odgovorim da za primaoce opšte invalidnine ne postoji izuzeće od plaćanja premije osiguranja za zaposlene kod njih u domaćinstvu. Dakle, naplaćujete se u skladu sa zakonom (tarife iskazane u platnoj knjizi, koja vam je poslana).

Treba napomenuti da ako vam je potrebna pomoć drugih u svakodnevnim aktivnostima, možete podnijeti zahtjev za provjeru prava na posebne usluge.

S poštovanjem,

Ortal Mizrahi   

Šef podružnice u Jerusalimu

Kopiraj na: Odjeljenje za žalbe javnosti

Nacionalni zavod za osiguranje – Centrala

Shimon Ben Shetakh 4, 91007, telefon: 972-2-6755675, faks: 972-2-6755447 [email protected]

 

 

Za:

Predmet: domaćinstvo.

Dragi Gospodine / Gospođo

Negdje početkom decembra 2018. godine čuo sam u medijima da postoji novi zakon, koji zahtijeva da svako ko zapošljava kod kuće radnika koji mu pomaže u čišćenju ili drugim kućnim poslovima, potpiše sa zaposlenikom ugovor o urednom radu i javi se vlasti. Napominjem da mi zbog fizičkog invaliditeta od otprilike 2002. dolazi spremačica; ona radi čišćenje uz naknadu. Međutim, za to vrijeme sam se preselio iz nekoliko stambenih stanova (da li je ova činjenica relevantna za predmet?) I zvao sam domaćicu s vremena na vrijeme, po potrebi – tada nije imala redovne sate ili dane rada, a takođe i učestalost dolaska je bila promjenjiva s vremena na vrijeme. Poslednjih godina obično dolazi jednom u tri nedelje.

Moram da istaknem da iz poznanstva sa njom znam da je ovo žena duginih dana koja verovatno ne bi htela da sarađuje sa sastavljanjem ugovora o radu – kao neko

Napominjem da moj poznanik sa njom znam da se radi o siromašnoj zeni vjerovatno ne zeli da saradjuje oko pripreme ugovora o radu – kao neko ko zivi od zivotne naknade od NZO vjerovatno nece biti zainteresovana da potonja zna za drugi izvor svojih prihoda. S druge strane, ne želim da budem prekršilac ili da se ponašam protivzakonito.

Kako da postupim? Šta mislite o tome?

S poštovanjem,

assaf benyamini

Lični podaci:

 Ime Assaf Prezime     Benjamin

ID # 029547403

Puna poštanska adresa:

Assaf Benyamini

Kostarika 115,

Ulaz A – apartman 4,

Kiryat Menahem,

Jerusalim, poštanski broj 9662592.

Brojevi telefona: kod kuće – 972-2-6427757

Mobitel 972-52-4575172. Fax: 972-77-2700076

Moja elektronska pošta:

walla.co.il@029547403 ili:

[email protected]  ili:

[email protected]     ili:

[email protected] ili:

[email protected]

Terapijski okvir u kojem se nalazim:

Udruženje “Reut” – Hostel “Avivit”,

Haavivit 6,

Kiryat Menahem,

Jerusalim,

IZRAEL, poštanski broj 9650816.

Brojevi telefona kancelarije hostela:

972-2-6432551 ili:

972-2-6428351

E-mail hostela:

[email protected]

Socijalni radnik hostela “Avivit” na mom sastanku sa njom u utorak 12.12.2017 u 13:30 izričito je zabranio davanje bilo kakvih detalja o njoj i/ili u vezi sa drugim radnicima hostela “Avivit” ili “Reut” udruženje.

Porodični doktor, koji me je posmatrao:

Doc. Michael Halav,

“Klalit Medical Service” – klinika “Borohov”

Borohov 63,

Kiryat Yuval

Jerusalim,

IZRAEL, poštanski broj 9678150

Brojevi telefona ordinacije klinike:

972-2-6440777

Broj faksa ordinacije: 972-2-6438217

Starost: 46. Porodični status: neoženjen.

Navedena domaćica subjekta: gđa Yehudit Kohel.

Njen broj telefona: 972-50-2169965 ili

972-55-2288208

Rođendan: 11.11.1972

Potpis

………………………………………..

Sa hebrejskog na engleski preveo ured TatianaTirgumim

                                                              972-54-5516860

 

F. Ispod je e-mail poruka koju sam u to vrijeme poslao na razna mjesta:

Za:

Predmet: Potražite dobrotvorne organizacije.

Poštovana GOSPOĐA I G.

Posljednjih godina sam bio uključen u borbu za invalide u Državi Izrael – borbu koja je nadaleko poznata iu medijima. Međutim, čak i nakon dugih godina borbe, postalo je jasno da još uvijek ne postoji razumno rješenje u stambenom sektoru za invalide i drugu ugroženu populaciju u Državi Izrael. Naravno, epidemija korone, koja boluje posljednjih mjeseci (pišem ove riječi u nedjelju, 12. jula 2020.), dovela je do znatnog pogoršanja situacije – i to ne samo invalida.

stanovništvo: mnogi ljudi koji su izgubili sposobnost da zarade za život bukvalno su postali gladni kruha. Pitam vas ovo: poznajete li dobrotvorne organizacije, ili poslovne ljude koji mogu pomoći u ublažavanju nevolje ovih grupa stanovništva — a s obzirom da niko ne zna koliko će situacija trajati?

Kasnije u svom pismu opisujem poteškoće javnosti kojoj pripadam – javnosti sa invaliditetom.

1) Moj lični broj: 02947403

2) Moji emailovi: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili: [email protected] ili : [email protected] ili: [email protected]

3) Moja organizacija za negu:

Reuth – Avivit Hostel

6 Ha’avivit St.

Kiryat Menachem,

Jerusalem

IZRAEL, poštanski broj: 9650816.

Telefon ureda hostela: +972-2-6432551 ili +972-2-5428351

E-mail hostela: [email protected]

4) Na sastanku sa socijalnom radnicom Avivit Hostela u 13:30 12. decembra 2017. godine izričito mi je zabranjeno da otkrijem bilo koje njene podatke i/ili druge zaposlenike Avivit Hostela ili Reutha.

5) Moj porodični ljekar:

dr Michael Halav

Clalit Healthcare Services, podružnica Ir Ganim

Borochov 63

Kiryat Yovel,

Jerusalim,

IZRAEL, poštanski broj: 9678150.

Broj telefona klinike: +972-2-6440777, faks: +972-2-6438217.

6) Ispod je moj dopisnik sa socijalnim radnikom iz Reutha krajem januara 2020:

25.1.2020

Poštovana gospođo Tal Lotan,

re: Stan na adresi 115 Costa Rica St.

Obavještavam vas da su roletne u dnevnoj sobi zaglavljene i ne mogu se pomjeriti. Da li je moguće da to popravi član osoblja hostela? (Ne znam kako da to popravim ili da li moram zvati vlasnika stana da to uradi). Šta ti misliš? S poštovanjem,

Assaf Benyamini, stanovnik hostela Avivit

PS

Nedavno sam vam poslao priloženo pismo redovnom poštom preko Izraelske poštanske kompanije. Bio bih vam zahvalan ako biste mogli odgovoriti na pitanje koje sam u njemu postavio.

12.1.2020.

Poštovana gospođo Tal Lotan,

Re: Period zakupa

Zakup mog stana ističe 14. jula 2020. Smatram da postoji prostor za razmatranje da se traži od vlasnice stana da pojasni da li se slaže da produži zakup. Napominjem da želim da nastavim živjeti u stanu, ali ako vlasnik stana ne želi produžiti zakup, moram se pripremiti i krenuti u potragu za drugim stanom.

S poštovanjem,

assaf benyamini, stanovnik hostela Avivit

PS Moj matični broj: 029547403

Moje pismo socijalnom radniku Talu Lotanu 10

Yahoo/dolazna pošta

Asaf Benjamini 15

januara u 15:50

za +6

Tal

Assaf Benyamini

Ne razumijem. Kada namjeravate postaviti pitanje vlasniku stana? KADA? Iz odgovora “Tri mjeseca unaprijed je uobičajena praksa” nije moguće razumjeti kada joj namjeravate postaviti ovo pitanje. (Više volim što prije, jer, za razliku od ranijih prilika kada sam se selio, ovaj put moj

zdravlje je gore i ne mogu lično spakovati svoje stvari. Ako budem morao da selim stanove, ovaj put će mi biti mnogo teže fizički, a samim tim ceo proces će trajati mnogo duže. Međutim, emotivno bi bilo mnogo lakše. Stoga ponovo pitam, ako moje primjedbe nisu shvaćene: kada namjeravate pitati vlasnika stana po ovom pitanju?

S poštovanjem,

Assaf Benyamini, stanovnik hostela Avivit

Nedjelja, 26. januar 2020., GMT+2 10:46:27

TAL LOTAN [email protected] napisao 26

Januar 12:28

TAL LOTAN [email protected]

Za: Assaf Benyamini

26. januar u 14:09

Kontaktiraćemo vas sljedeći mjesec. Samo uzmite u obzir da, prema ugovoru, možete dati tri mjeseca unaprijed.

U nedjelju, 26. januara 2020. u 12:29 sati od Assafa Benyaminija

<[email protected]>

Prikaži originalnu poruku

Assaf Benyamini <[email protected]>

Za: Tal Lotan

26. januara 2020. u 14:13 sati

U redu. Hvala ti.

U nedjelju, 26. januara 2020., u 14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] napisao

Sakrij originalnu poruku

Kontaktiraćemo vas sljedeći mjesec. Samo uzmite u obzir da, prema ugovoru, možete dati tri mjeseca unaprijed.

U nedjelju, 26. januara 2020. u 12:29 sati od Assafa Benyaminija

<[email protected]>

Ne razumijem. Kada namjeravate postaviti pitanje vlasniku stana? KADA? Iz odgovora “Tri mjeseca unaprijed je uobičajena praksa” nije moguće razumjeti kada joj namjeravate postaviti ovo pitanje. (Više volim što prije, jer, za razliku od ranijih prilika kada sam se selio, ovaj put moj

zdravlje je gore i ne mogu lično spakovati svoje stvari. Ako budem morao da selim stanove, ovaj put će mi biti mnogo teže fizički, a samim tim ceo proces će trajati mnogo duže. Međutim, emotivno bi bilo mnogo lakše. Stoga ponovo pitam, ako moje primjedbe nisu shvaćene: kada namjeravate pitati vlasnika stana po ovom pitanju?

S poštovanjem,

Assaf Benyamini, stanovnik hostela Avivit

U nedjelju, 26. januara 2020., u 14:09:58 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] napisao

Zdravo, uobičajeno je da se najavi tri mjeseca ranije, ali je moguće i ranije.

Subota, 25. januara 2020. u 20:00 sati od Assafa Benyaminija

<[email protected]>

Razumijem, ali kada namjeravate postaviti ovo pitanje?

Subota, 25. januar 2020. u 19:46:52 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] napisao

Prerano je, čak i ako to kažete, hipotetički, želite produžiti, ali ona je dužna.

Ukratko, prerano je.

Subota, 25. januara 2020. u 19:07 od Assaf Benyamini <[email protected]> — Poruka poslana —-

Od: Assaf Benyamini <[email protected]>

Za: TAL [email protected]

Poslano: subota, subota, 25. januar 2020, u 16:31:35 GMT+2 Re: Moje pismo socijalnom radniku, Tal Lotan

U redu. Kakvo je vaše mišljenje o drugom pitanju koje sam postavio (pitajući vlasnicu stana da li namjerava produžiti zakup ili ne)? Naravno, ako vlasnici stanova ne pristanu da produže zakup nakon 14. jula 2020. godine, morat ću pronaći drugo stambeno rješenje (a ovaj put će pakovanje ličnih stvari potrajati mnogo duže zbog pogoršanja zdravstvenog stanja koje mi neće dozvoliti spakujem sam).

Assaf Benyamini

Subota, 25. januar 2020., u 16:22:17 GMT+2

TAL LOTAN [email protected] napisao

Zdravo Assaf. Što se tiče roletni, zamoliću Baruha da pogleda, a ako je veći kvar, kontaktiraću Sigalit.

Asaf kao ciljevi koji se moraju ostvariti.

7) Ovo je društveni izvještaj na 17 stranica, koji je napisan o meni 28.6.2011.

* Želim da istaknem da sam na rehabilitaciju u psihijatrijsku bolnicu Kfar Shaul u Jerusalimu stigao 8. marta 1994. godine, a ne tokom 2004. godine, kako je greškom napisano u ovom izvještaju.

 

REUT Community Mental Health Registrirano društvo “Avivit” Hostel

Avivit Hostel, Avivit St. 6, Jerusalim 96508, Telefaks: 972-2-6432551

Email: [email protected]

28. juna 2011

to

Kompanija MGAR

Re: Assaf Binyamini, Id. br. 29547403 – Psihosocijalni izvještaj

Opšte stanje: Asaf je rođen 1972. godine, neženja, živi sam u stanu u ulici HaRakefet pod statusom zaštićenog smještaja (zaštićenog stanovanja) na ime rehabilitacione korpe, izdržava se od invalidnine na pozadini mentalnog invaliditeta.

Asaf je najstariji sin u porodici od četiri osobe. Roditelji su mu se razveli kada je imao osam godina, a odnosi između njegovih roditelja tokom braka opisuju se kao teški. Otac se ponovo oženio i Asaf je iz ovog braka imao tri polubraće i sestre. Nakon razvoda, Asaf je ostao sa majkom i sestrom.

Asaf je od djetinjstva patio od emocionalnih i motoričkih poteškoća. Nakon promjene mjesta stanovanja u dobi od 4 godine, prestao je da priča. Upućen je na psihoterapiju u terapijski vrtić. Asaf je bio tiho dijete koje se izolovalo, popodne je provodio čitajući istorijske knjige, radeći na kompjuterima, jedina društvena aktivnost mu je bila u okviru šahovskih partija.

Tokom adolescencije, njegovo mentalno zdravlje se ozbiljno pogoršalo, razvio je iluzije progona (nečitko), između ostalog i protiv očeve supruge. Prikazan je pokušaj samoubistva i nekoliko puta je hospitalizovan u Centru za mentalno zdravlje Geha. Pokušaj da se on rehabilituje izveden je u hostelu u Petah Tikvi, ali nije uspio. Od ovog uzrasta više nije bio integrisan ni u kakve okvire, bio je socijalno odbačeno dete, njegovo čudno ponašanje izazivalo je i veliku agresiju okoline prema njemu, što je još više pogoršalo njegovo stanje.

U svojim ranim 20-im, Asaf je patio od različitih simptoma, od kojih su glavni bili opsesivno kompulzivni, što je uključivalo i samopovređivanje – takve manifestacije fizičkog samoozljeđivanja se nikada nisu vratile na ovaj način, ali trenutno Asaf samopovrijeđuje sebe, manir he koristi kako bi se izborio sa društvom, i realnošću koja ga okružuje (a po ovom pitanju – dalje informacije će biti date u nastavku).

Asaf je 2004. godine hospitaliziran u odjelu za rehabilitaciju u Kfar Shaulu i odatle se preselio u zaštićeni smještaj (zaštićeni smještaj) uz pratnju Enosh udruženja za mentalno zdravlje. Tokom godina liječenja na Odsjeku za rehabilitaciju stanje mu se poboljšalo, opsesivno-kompulzivni simptomi su značajno oslabili, a psihotični sadržaji poput deluzija ili halucinacija nisu uočeni. Asafa je pratio rehabilitacioni tim psihijatrijske bolnice Kfar Shaul, nastavio je da prima pratnju u svojoj rezidenciji preko Udruženja za mentalno zdravlje Enosh, dobio je psihijatrijsko liječenje, njegovo mentalno zdravlje se stabiliziralo i živi samostalno u zajednici.

Asaf je nekoliko godina dobrovoljno radio u Nacionalnoj biblioteci Izraela, ali je napustio zbog pogoršanja njegovog fizičkog stanja. Nakon toga, Assaf je radio oko godinu i po dana u Ha’Meshakem Sheltered Company (2005. – 2006.). Prema njegovim riječima, otišao je zbog poteškoća sa osobljem. Nakon toga je radio u zaštićenom proizvodnom pogonu u ulici HaOman, a napustio je zbog poteškoća u transportu dok je pokušavao da stigne na ovo radno mjesto. U periodu od 2006. do 2007. godine dolazi do postepenog opadanja njegovog fizičkog i psihičkog stanja i od tada pati od gomilanja psihičkih i fizičkih problema – problema sa leđima, probave, pogoršanja psorijaznog stanja, problema sa zglobovima, sve težih i češći napadi anksioznosti. Asaf je izgubio vjeru u javne službe, tvrdi da je došlo do pogoršanja kvaliteta usluge i profesionalnosti zaposlenih. Prekinuo je svoju vezu i odnose sa

Udruženje za mentalno zdravlje Enosh,

pokušao smještaj u pratnji putem Kiduma

REUT Community Mental Health Registrirano društvo “Avivit” Hostel

Avivit Hostel, Avivit St. 6, Jerusalim 96508, Telefaks: 972-2-6432551

Email: [email protected]

Udruženje, što nije uspjelo. U aprilu 2007. godine obratio se Udruženju Tzohar, privatnom udruženju koje se bavi rehabilitacijom i oporavkom.

U novembru 2007. godine upućen je u Registrirano društvo za mentalno zdravlje zajednice Reut i primljen je pod statusom zaštićenog smještaja (zaštićenog smještaja) u hostelu Avivit, uz pratnju osoblja hostela.

Tokom naše pratnje, obezbeđene tokom poslednje tri godine, može se uočiti pogoršanje Asafovog mentalnog stanja, a u nastavku je nekoliko pokazatelja u vezi sa ovim pogoršanjem:

1. Asafov nivo sumnje raste, sumnja koja se pojačava pesimističkim pogledom na svijet, apsolutnim nedostatkom povjerenja i vjere u bilo koji terapeutski faktor, bilo medicinski, psihijatrijski ili profesionalni. Odnos koji održava sa osobljem Hostela je veoma pristrasan, odbija da prihvati vodiče (instruktore) iz Hostela i spreman je da održava kontakt isključivo sa socijalnim radnikom, kojeg takođe smatra predstavnikom sistema koji ne tražiti njegovu dobrobit.

2. Sklonost usamljenosti koja se pogoršava. Asaf nije povezan ni sa kakvim društvenim okvirom. Ne održava nikakav prijateljski ljudski odnos, ne sa hostelskim

štićenika, a kao što je već navedeno, ni sa vodičima (instruktorima) iz Hostela, ni sa svojom porodicom od koje se i sam udaljava, gotovo do potpunog odvajanja (koristi se riječ “skoro” jer njegova majka insistira na održavanju vezu uprkos njegovom otporu). Ne sudjeluje ni u kakvom društvenom životu, subotom i praznicima se nalazi osamljen u potpunoj samoći, ne odgovara ni na jednu ponudu da se uključi u neki okvir, događaj, predvečerje praznika i slično.

3. Zaplitanja i susreti sa terapijskim faktorima: tokom tri godine, tokom kojih smo pratili Asafa, uspeo je da se zameni između nekoliko porodičnih lekara u HMO, neki od njih su očigledno tražili njegovu dobrobit, ali nije znao kako da se ovo identifikuje. Svađao se i svađao sa osobljem klinike za mentalno zdravlje u Kiryat Yovelu i potpuno je odbio da tamo nastavi svoj psihijatrijski nadzor. I tu je štab pokušao da mu priđe, ali on to nije primijetio. I pored toga što je on glavni oboljeli od ove priče, apelovao je na sve subjekte koji se odnose na mentalno zdravlje kako bi dobili alternativni psihijatrijski nadzor. Konačno, nakon našeg obraćanja Ir Ganim HMO-u, postignut je određeni dogovor, mimo slova zakona, koji je omogućio potreban nadzor u HMO-u.

4. Bojkot hostela i udruženja za pratnju: iako stalno prima pratnju u ime Registrovanog društva za mentalno zdravlje zajednice Reut, odbija sam doći u hostel, a susreti se odvijaju isključivo kao kućni pozivi. Njegova sumnjičavost i neprijateljstvo usmjereni su prema osoblju i štićenicima hostela, pa čak i piše pritužbe i jako se žali na samu pratnju. Ipak, određeni nivo normalne prosudbe stvarnosti postoji, i uprkos ljutnji i pritužbama, on se do sada suzdržavao od prekida veze i sa nama.

5. Sve veći nivo anksioznosti: Asaf je veoma zabrinut za svoju buduću budućnost, kako u pogledu svog psihijatrijskog zdravlja i mogućnosti smještaja, tako i u finansijskom i egzistencijalnom smislu. Ovaj nivo anksioznosti ga čini da živi u nepodnošljivoj oskudici i strogosti.

6. Apstinencija i štednja u svakodnevnom životu: Asaf je uvjeren da će u ne tako dalekoj budućnosti postati beskućnik, te iz vlastitih razloga štedi struju i štedi na bilo kojem drugom trošku, pa stoga ne grije svoj stan tokom zime, ne grije hranu i ne dozvoljava sebi da doživi bilo kakvo zadovoljstvo ili zadovoljstvo. Takođe štedi kada su u pitanju njegova zdravstvena pitanja, kao što su stomatološki tretmani ili lijekovi koji bi mogli ublažiti fizičku patnju i bolove od kojih pati.

REUT Community Mental Health Registrirano društvo

Hostel “Avivit”.

Avivit Hostel, Avivit St. 6, Jerusalim 96508, Telefaks: 02-6432551

Email: [email protected]

7. Opsesivno bavljenje prepiskom i pisanjem svim mogućim faktorima za koje misli da bi njegova priča mogla dirnuti u srce, natjeravši ga da pruži pomoć u okviru opsežne prepiske, postala je njegova životna praksa, piše, fotografira i ponekad distribuira u desetinama primjeraka , Vladinim kancelarijama, članovima Kneseta,

periodične publikacije i časopisi, udruženja, advokatske firme, privatna tijela i subjekti, mjesta poslovanja i drugo. U većini slučajeva on ne dobija nikakve odgovore, u nekim slučajevima dobija određenu pažnju – ova praksa je dala smisao i sadržaj njegovom životu. Prema njegovim riječima, sve dok je živ nastaviće i to je njegov način borbe za prava koja zaslužuje.

8. Poteškoće u prilagođavanju mjestima zaposlenja: Asaf je tokom cijelog vremenskog perioda mijenjao nekoliko radnih mjesta, svaki put na osnovu poteškoća ili pristupačnosti ili pritužbi na uslove zaposlenja. Ipak, treba napomenuti da je nedavno sam pronašao poslovnicu koja ga zapošljava tri puta sedmično i za sada su njime zadovoljni. Sam Asaf nema puno vjere u ovo mjesto, ali je do danas, ai protekla dva mjeseca, uspio da istraje.

Ukratko: nema sumnje da njegov psihijatrijski imidž nije uobičajen, postoji nekoliko sposobnosti koje su relativno očuvane, kao što su: kognitivna sposobnost, sposobnost usmenog i pismenog izražavanja, a s druge strane, teška psihička povreda. On se nalazi u zatvorenom krugu usamljenosti i očaja. Priroda njegovih simptoma ne dozvoljava mu da dobije bilo kakvu pomoć ili podršku, uvjeren je da je cijeli svijet protiv njega, da nema izlaza i da će se situacija samo pogoršavati. Nema psihotičnih ispada u uobičajenom smislu, ali postoje napadi bijesa i jaka agresija, koji su trenutno uglavnom usmjereni prema njegovoj majci kada se usudi da ga posjeti (ovo je bilo mnogo gore kada je živio sa partnerom koji je patio od njegovih teških napada bijesa , i kao rezultat toga bili smo primorani da prekinemo njihovo stambeno partnerstvo). Što se tiče Asafa, senzacija je da je cijela struktura hermetička paranoična struktura, njegova procjena stvarnosti je vrlo defektna i neadekvatna, a to je posebno vidljivo kada ne identifikuje ljude koji mu žele pomoći i sve odgurne. Može se primijetiti opadanje efekta, sve do odsustva bilo kakve ljudske emocije, čak i prema bliskim osobama ili negovateljima/terapeutima, sa kojima je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. njegova procjena stvarnosti je vrlo defektna i neadekvatna, a to je posebno vidljivo kada ne identifikuje ljude koji mu žele pomoći i sve odgurne. Može se primijetiti opadanje efekta, sve do odsustva bilo kakve ljudske emocije, čak i prema bliskim osobama ili negovateljima/terapeutima, sa kojima je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. njegova procjena stvarnosti je vrlo defektna i neadekvatna, a to je posebno vidljivo kada ne identifikuje ljude koji mu žele pomoći i sve odgurne. Moguće je primijetiti opadanje efekta, sve do odsustva bilo kakve ljudske emocije, čak iu odnosu na bliske osobe ili negovatelje/terapeute, sa kojima je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. sa kojim je u svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja ga kontroliše je očaj, koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi. koji se stalno pogoršava. To utječe na njegov kvalitet života, a da ne spominjemo izuzetno nizak nivo života u kojem živi.

Kao osobe koja ga je pratila posljednje dvije godine, te iz razgovora koje je vodio sa psihijatrom koji ga je liječio, nema sumnje da se njegove poteškoće u ponašanju, psihički problemi, napadi bijesa i slično odnose i proizlaze iz njegov mentalni poremećaj, a samim tim i njegovo tupo, uvredljivo i nečuveno ponašanje takođe treba posmatrati kao simptom njegovih problema, a ne kao njihov poseban deo.

Naomi Harpaz

Socijalni radnik

Hostel Avivit

Ir Ganim.

8) U nastavku su neka objašnjenja/detalji o stambenom stanju hendikepiranih.

1. Problem finansiranja/plaćanja kirije – pre mnogo godina (i nije jasno ko, ali očigledno neki državni službenik) odlučeno je da hendikepirane osobe koje žive u zajednici imaju pravo na 770 NIS mesečno za plaćanje kirije. Kao što je poznato, u Izraelu su skočile cijene kuća posljednjih godina, naravno, povećavajući i stanarinu. Ali cifra NIS 770, potpuno proizvoljno postavljena pre mnogo godina bez ikakvog objašnjenja i logike, nije ažurirana.

Nažalost, i nakon obimne korespondencije (hiljade, pa čak i desetine hiljada pisama, a na žalost ovog autora, ove brojke nisu preterivanje), upućene svim mogućim stranama – raznim šalterima u Ministarstvu stanovanja i građevinarstva, drugim ministarstvima, kao što su Ministarstvo finansija i Kabinet premijera, brojni novinari, od kojih je ovaj autor lično razgovarao, brojni advokati, pa čak i istražne firme i ambasade stranih država – ništa nije pomoglo. Rezultat toga je da količina pomoći nije ažurirana i mnogi hendikepirani bivaju izbačeni na ulice da tamo umru od gladi, žeđi ili hladnoće zimi ili toplotnog udara i dehidracije ljeti.

Treba napomenuti da organizacije za zaštitu prava, kao što je Yedid: Udruženje za osnaživanje zajednice i klinike pravne pomoći univerziteta i fakulteta sa kojima ovaj autor korespondira, nikada nisu u mogućnosti da pomognu, iz jednostavnog razloga: iznos pomoći od 770 NIS je propisano zakonom, a organizacije za zaštitu prava mogu pomoći u primjeni važećeg zakona. Jedina adresa na kojoj postoji potreba za zakonskim amandmanima je Kneset.

Ali stvari se samo komplikuju: kao što je poznato, Izrael je već duže vreme (ovi redovi napisani u petak, 17. januara 2020.) u jednoj izbornoj kampanji za drugom, pa čak i na trećim izborima, zakazanim za šest nedelja od tada, neće nužno najaviti uspostavljanje funkcionalne vlade. Treba napomenuti da čak i kada su Knesset i vlada odgovorili na upite ovog autora i organizacija hendikepiranih i mnogih drugih po pitanju pomoći, članovi Kneseta su automatski uputili upite organizacijama za ljudska prava, iako su poslanici Kneseta potpuno su svjesni da u ovom slučaju organizacije nisu adresa; oni sami jesu.

2. Komunikacija sa vlasnicima stanova: ima dosta slučajeva u kojima se hendikepirani teško pregovaraju sa vlasnicima stanova, zbog invaliditeta ili bolesti. Pod ovim okolnostima, socijalni radnici moraju služiti kao posrednici, a većina socijalnih radnika ne može zaista preuzeti tu ulogu u svakom slučaju. Štaviše, duboki rezovi posljednjih godina u broju radnih mjesta socijalnih radnika, zajedno s teškim uslovima rada, niskom platom, čestim neodgovarajućim tretmanom od strane porodica pacijenata – koje često neopravdano smatraju da su socijalni radnici odgovorni za svoje srodnike koji ne brinu o njima. primaju – u kombinaciji sa nemogućim opterećenjem koje ih ponekad prisiljava da zanemare hitne ili opasne slučajeve, što dodatno otežava hendikepirane osobe da pronađu odgovarajući stan i da mu socijalni radnik pomogne.

Sredstva plaćanja p

3. Regulatorni problemi – trenutno postoji potpuna 

4. Poteškoće u obrazloženju – postoje značajne poteškoće u pogledu iznesenih poteškoća i njihovog objavljivanja u javnosti u cilju donošenja potrebnih izmjena. Važe i aktuelni prioriteti raznih medija, koje tematika ne zanima, podijeljenost između organizacija hendikepiranih, nezainteresovanost velikog broja strana u društvu u kojem živimo da preuzmu aktivnu ulogu u nastojanjima da se situacija ispravi i poboljša. uvelike ometaju napore da se podigne svijest javnosti o ovim problemima na način koji će primorati članove Kneseta da izmijene zakone umjesto da ih i dalje ignorišu i ne rade ništa. Postoji još jedna poteškoća u vezi sa pokretanjem reklamne kampanje:

9) Link ka YouTube kanalu koji sam otvorio 28. aprila 2020:

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

10)Dana 10. avgusta 2018. pridružio sam se društvenom pokretu pod nazivom „Mi ćemo

Prevladati” – pokret koji nastoji da zastupa interese

transparentni invalidi, i to: ljudi koji pate od ozbiljnih zdravstvenih problema koji nisu vidljivo izvan nevidljivosti koja uskraćuje građanska i socijalna prava u vrlo širokom obimu.

Njegov direktor i osnivač pokreta je Tatjana Kadočkin, koju je moguće dobiti na broj telefona 972-52-3708001 od nedelje do četvrtka od 11 do 20 časova – osim za jevrejske i izraelske praznike.

Ovim prilažem link na naše

web stranica pokreta: https://www.nitgaber.com/

11) moji brojevi telefona:

kod kuće-972-2-6427757.

cellular-972-52-4575172.

fax-972-77-2700076.

12) Više ličnih podataka:

Datum rođenja: 11. novembar 1972. Bračno stanje: neoženjen.

G. Dugi niz godina Ministarstvo blagostanja i socijalnih službi u Državi Izrael odlučno je odbijalo liječiti mentalno bolesne. Briga o duševnim bolesnicima u Izraelu povjerena je Ministarstvu zdravlja. U slučajevima kada Ministarstvo zdravlja ne bi moglo pomoći evakuiranoj mentalno retardiranoj osobi upućivalo bi se Ministarstvu socijalne skrbi, i to uprkos činjenici da je osoblje Ministarstva zdravlja uvijek dobro znalo da Ministarstvo socijalne skrbi ne tretira mentalno poremećen. Ministarstvo socijalne skrbi, sa svoje strane, nikada nije pristalo da liječi mentalno oboljele osobe – i uputilo bi osobu ponovo Ministarstvu zdravlja.

Ovo je stvorilo situaciju u kojoj su potrebiti psihički oštećeni ljudi kojima je bila potrebna pomoć Ministarstva socijalne skrbi, zapravo, bili suočeni sa slomljenim koritom, a razna vladina ministarstva nisu činila ništa osim što su potrebitog mentalno oštećenog upućivali naprijed-nazad iz jednog ured drugom. Treba napomenuti da se pisac ovih redova više puta susreo sa ovom situacijom.

To je bila realnost do danas (ove riječi su napisane u nedjelju, 2. aprila 2023. – nekoliko dana prije Pashe).

Ali u posljednjih godinu dana došlo je do promjene, a to je zbog zakonodavstva

Zakonska prava Dobrobit za osobe sa invaliditetom(tekst je na hebrejskom), u kojem se navodi da će u određenim situacijama Ministarstvo za socijalna pitanja moći pomoći psihički oštećenima koji se istovremeno liječe u Ministarstvu zdravlja.

Ovaj zakon je registrovan u Zakonu Države Izrael 22. jula 2022. godine.

Od danas, u nedjelju, 2. aprila 2023. godine, nije jasno koji su to slučajevi ili situacije u kojima Ministarstvo socijalne skrbi u Državi Izrael zaista može pomoći mentalno oštećenima.

Smatram da ove informacije treba na što lakši i jednostavniji način učiniti dostupnim zaposlenima u Ministarstvu socijalne skrbi, zaposlenima u Ministarstvu zdravlja, kao i mentalno oštećenoj javnosti.

Želim da istaknem da je link koji sam priložio na Zakon o socijalnim pravima za osobe sa invaliditetom (tekst zakona je na hebrejskom) preuzet sa

web stranica of Izzy Shapiro kući.

H. Ispod su postovi koje sam podijelio na društvenoj mreži Facebook:

1) Ispod je objava koju sam napisao na Facebook stranici Shufersal mreže:

Shalom Shufersal lanac:

Naručio sam dostavu za danas koja je trebala stići u 13:00.

Kada pokušam telefonom kontaktirati vašu korisničku službu

Niko se ne javlja na broj 1-800-56-56-56 na drugom kraju telefonske linije.

Postoji automatski odgovor koji kaže da će pošiljka stići tek u 16:22

pa te pitam:

1. Da li vam kašnjenje od više od tri sata isporuke unutar grada zvuči logično ili razumno?

2. Da li to znači da od sada moram naručiti dostavu oko 3 sata prije nego što želim da stigne (tj.: na vašoj web stranici moram označiti 11:00 tako da isporuka stigne u 14:00, označiti 13:00 ako želim da isporuka stigne u 16:00 itd.)?

3. I zašto se vaša služba za korisnike ne javlja na telefon?

Definitivno očekujem razumniju uslugu!!!!

Čak i ako zakasnite – bar se javite na telefon!!!!

Asaf Benjamin.

 

2)Ti si poslao

Za Shufersal Shalom:

Naručio sam dostavu za danas koja je trebala stići u 13:00.

Kada pokušam telefonom kontaktirati vašu korisničku službu

Niko se ne javlja na broj 1-800-56-56-56 na drugom kraju telefonske linije.

Postoji automatski odgovor koji kaže da će pošiljka stići tek u 16:22

pa te pitam:

1. Da li vam kašnjenje od više od tri sata isporuke unutar grada zvuči logično ili razumno?

2. Da li to znači da od sada moram naručiti dostavu oko 3 sata prije nego što želim da stigne (tj.: moram da označim vašu adresu za 11:00 tako da isporuka stigne u 14:00, oznaka 13: 00 ako želim da dostava stigne u 16:00:00 i slično)?

3. A zašto se vaša korisnička služba ne javlja na telefon?

Definitivno očekujem razumniju uslugu!!!!

Čak i ako zakasnite – bar se javite na telefon!!!!

Asaf Benjamin.

Shufersal

Shufersal

Zdravo Tamar

Ti si poslao

Pa šta će se dogoditi? Zašto ne dođeš? I zasto se dovraga ni ti ne javljas na telefon??? Zašto??? Samo siti!!!

Shufersal

Shufersal

Prije svega, ono što se dogodilo je kašnjenje koje se ponekad dešava

Došlo je do kašnjenja u učitavanju i zato je došlo do kašnjenja, u pravu ste da je pogrešno sa naše strane da smo uzrok kašnjenja i da se ne javljamo na telefon

Ali naša linija radi kao i obično i primamo pozive kao i obično

Ne znam zašto nismo primili vaš poziv

Naravno, opet, ovo što se dogodilo je jednokratna greška i neće se ponoviti

Bit će mi više nego drago da vam priznam naknadu za dostavu narudžbe kako bismo vam pokazali da nam je zaista žao i da ćemo poboljšati naše usluge u budućnosti

Ti si poslao

To je u redu – uračunajte mi troškove dostave. Ali šta je sa samom pošiljkom? Vidim da još nisi stigao!! A ovo je pošiljka koja je trebala stići u 13:00h!!! Imam druge stvari da radim u životu osim da te čekam!!!!

Shufersal

Shufersal

Od čega je potvrda o identitetu molim?

Ti si poslao

Moj matični broj: 029547403

Ti si poslao

I šta ima? Već je 16:35 – zašto ne dođete? Zašto???

Shufersal

Izvinjavam se na cekanju

Shufersal

Vidim da je vaša rezervacija između 16:00 i 18:00

Shufersal

Shufersal

I trebala bi te stići svakog trenutka

Tisi poslao

Pa šta???? Da će me kurir zvati ako ne nađe mjesto!!! I moja rezervacija je za 13:00 – a ne za 16:00 – 18:00 – zašto lagati?

Shufersal

Shufersal

Ne lažem

To je ono što vidim u sistemu

Ti si poslao

Lažete – rezervacija je za 13:00. To je ono što je dogovoreno sa vama.

Molimo Vas da poštujete dogovore sa Vama!!!

Shufersal

Shufersal

Mora da je došlo do greške, prenosim to radi pojašnjenja

Pripisujem vam naknadu za dostavu i to se neće dogoditi u budućnosti

Ti si poslao

Blago vjerniku… Ono što obećavate da se “u budućnosti neće dogoditi” uvijek se dešava i uvijek se ponavlja. Zašto bih ti vjerovao?

Shufersal

Shufersal

Žao mi je što je ovo vaše iskustvo sa nama

Znam za sebe da kao predstavnik dajem sve od sebe da odgovorim na upite i pružim najbolju uslugu i kada kažem da ću nešto riješiti stvar će biti riješena i nemate šta da brinete

Tisi poslao

Zaista… već smo čuli za to…

Shufersal

Shufersal

Razumijem vas gospodine, ali nažalost ovo je moj odgovor i neće se promijeniti..

Ti si poslao

Ove tvrdnje su protiv Shufersalovog ponašanja, a ne protiv vas lično.

Pišite Shufersalu

Razumijem, vaš zahtjev je proslijeđen na liječenje i ne brinite, ja ću se pobrinuti da to bude riješeno i da se tako nešto ne dogodi

Naravno, već sam vam kreditirao pored troškova dostave od 30 NIS

3)Evo moje prepiske sa Shufersalom na društvenoj mreži WhatsApp:

Zdravo Shufersal: Naručio sam pošiljku od vas koja je trebala stići danas u 13:00. Zašto ne dođeš?

Srdačan pozdrav,

assaf benyamini.

Zdravo, hvala vam puno na upitu.

Ja sam Shuferselov autoresponder, pokušat ću vam pomoći postavljanjem nekoliko kratkih pitanja.

Ako ne uspijem, ovdje će se pridružiti predstavnik koji će rado pomoći

Poštovani kupci, imate mogućnost otvaranja aplikacije u “klik servisu” na priloženom linku i mi ćemo Vam se javiti u roku od radnog dana

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Koji je vaš broj socijalnog osiguranja? Samo ne zaboravite unijeti svih 9 cifara.

029547403

Kod nas imate otvorenu narudžbu, očekuje se da kurir stigne 04.02.2023 u 16:22.

Odaberite koju temu možemo da vam poslužimo:

Odgovori…

1 – Hvala, to je sve

2 – Primite fakturu za ovu narudžbu putem e-pošte

3 – Dopisivanje sa predstavnikom

4 – Primite fakturu i dopišite se sa predstavnikom

3

Prebacujem tretman na predstavnika službe koji će se javiti za nekoliko trenutaka.

Hvala vam na strpljenju

Zdravo, moje ime je Oren, upravo provjeravam

Za Shufersal Shalom:

Danas sam od vas naručio pošiljku koja je trebala stići u 13:00. Zašto ne dođeš?

Srdačan pozdrav,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Ulaz A-stan 4,

Kiryat Menachem,…

Hvala što ste čekali.

Sada sam razgovarao sa kurirom, rečeno mu je da je to zbog kašnjenja na putu jer će stići za 15-ak minuta.

Pripisao sam vam troškove dostave

U redu. Sačekaću glasnika kod kuće. Ako ne stigne u roku od 15 minuta, ponovo ću vas kontaktirati. Asaf Benjamin.

Bio sam sretan što sam bio na usluzi, prijatan dan

Vidim da glasnik još nije stigao – a ni on me ne kontaktira.

Prošlo je više od 15 minuta.

Zdravo, hvala vam puno na upitu.

Ja sam Shuferselov autoresponder, pokušat ću vam pomoći postavljanjem nekoliko kratkih pitanja.

Ako ne uspijem, ovdje će se pridružiti predstavnik koji će rado pomoći

Poštovani kupci, imate mogućnost otvaranja aplikacije u “klik servisu” na priloženom linku i mi ćemo Vam se javiti u roku od radnog dana

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Koji je vaš broj socijalnog osiguranja? Samo ne zaboravite unijeti svih 9 cifara.

029547403

Kod nas imate otvorenu narudžbu, očekuje se da kurir stigne 04.02.2023 u 16:22.

Odaberite koju temu možemo da vam poslužimo:

Odgovori…

1 – Hvala, to je sve

2 – Primite fakturu za ovu narudžbu putem e-pošte

3 – Dopisivanje sa predstavnikom

4 – Primite fakturu i dopišite se sa predstavnikom

3

Prebacujem tretman na predstavnika službe koji će se javiti za nekoliko trenutaka.

Hvala vam na strpljenju

Zdravo, moje ime je Eden, šta mogu da uradim?

Naručio sam dostavu koja je trebala stići u 13:00.

Pa zašto ne dođeš?

Već sam ovdje pisao predstavnicima vaše službe da su napisali da će messenger stići za 15 minuta.

Prošlo je mnogo više od 15 minuta, a glasnik nije došao niti me kontaktirao.

Sta će?

Pa šta će se dogoditi? Zašto pošiljka ne stiže?

Još nije isporučeno?

Već je 16:35 – pa zašto ne dođeš? Bar će me messenger kontaktirati!!!

Sta će,???

Zdravo, hvala vam puno na upitu.

Ja sam Shuferselov autoresponder, pokušat ću vam pomoći postavljanjem nekoliko kratkih pitanja.

Ako ne uspijem, ovdje će se pridružiti predstavnik koji će rado pomoći

Poštovani kupci, imate mogućnost otvaranja aplikacije u “klik servisu” na priloženom linku i mi ćemo Vam se javiti u roku od radnog dana

https://www.shufersal.co.il/CustomerService

(https://www.shufersal.co.il/CustomerService)

Koji je vaš broj socijalnog osiguranja? Samo ne zaboravite unijeti svih 9 cifara.

029547403

Kod nas imate otvorenu narudžbu, očekuje se da kurir stigne 04.02.2023 u 16:22.

Odaberite koju temu možemo da vam poslužimo:

Odgovori…

1 – Hvala, to je sve

2 – Primite fakturu za ovu narudžbu putem e-pošte

3 – Dopisivanje sa predstavnikom

4 – Primite fakturu i dopišite se sa predstavnikom

[16:38, 2.4.2023] Shufersal: Prebacujem rukovanje na predstavnika službe koji će se javiti za nekoliko trenutaka.

Hvala vam na strpljenju

[16:39, 4.4.2023] Šufersal: Zdravo, zovem se Angelica, ja ću se pobrinuti za tvoj zahtjev, provjeravam

[16:41, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Pa zašto, dovraga, pošiljka ne stigne?

I zašto me messenger ne kontaktira? Zašto????

Već sam pisao ovdje nekolicini vaših predstavnika servisa – i svaki put kada upit počne – i prestaje nakon kratkog vremena.

Nemam više snage za to!!!! Samo siti!!!

Gdje je tvoja odgovornost???

[16:42, 2.4.2023] Shufersal: Upravo sam pričao sa glasnikom, on je na ulici, doći će kod vas za 2 minuta

[16:44, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Pa želim da vidim da on zaista stiže. Danas si mi već pisao da će glasnik stići – a onda nije stigao.

Pa neka ide uz pošiljku!!!!

Prestanite da igrate ove igrice!!!!

[16:45, 2.4.2023] Šufersal: Strašno mi je žao zbog toga, zvao sam ga i rekao mi je da je na ulici i da dolazi

[16:46, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Pa zašto ne dođe? Pišete mi već oko sat i po da će glasnik stići a da ne dolazi!!!

[16:47, 2.4.2023] Asaf Binjamini: Šališ se?

[16:48, 2.4.2023] Šufersal: Ne šalimo se, pričamo vam šta nam glasnik kaže, zvao sam glasnika, on se javio i rekao mi je da je u tvojoj ulici i da će doći kod tebe 2 minute, mogu ga ponovo nazvati

[16:50, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Pa neka me nazove ako ne može pronaći stan i ja ću mu objasniti kako da dođe do mene.

moj broj telefona je;

58-6784040-972.

[16:50, 2.4.2023] Šufersal: Zovem ga sada

[16:51, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Reci mu da me nazove – zaista nije teško ni komplikovano napisati 7 cifara na telefonu.

[16:52, 2.4.2023] Shufersal: Poslao sam ga i rekao mu da nazove broj telefona koji si mi registrovao

[16:54, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Pa zašto ne zove? Nemam više snage za ove gluposti!!!!

Šta je dođavola problem sa kucanjem 7 cifara na telefonu???

[16:58, 2.4.2023] Shufersal: Zar se glasnik još nije javio?

[17:00, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Zvao je prije nekoliko minuta – i objasnio sam mu kako da stignem – ali vidim da ne dolazi. Možeš da poludiš od ovih glupih igrica!!! Samo siti!!!

[17:02, 2.4.2023] Šufersl: Upravo sam razgovarao sa kurirom, rekao je da je isporučio pošiljku

[17:02, 2.4.2023] Assaf Binyamini: Sada je stigao glasnik – više od 4 sata nakon dogovorenog vremena sa vama!!! Samo sramota!!! sramota!!!

4)assaf benyamini

17. marta B- 18:19

Dijeljeno s javnošću

https://www-mako-co-il.translate.goog/hix-special/Article-dfada8301a48481026.htm?fbclid=IwAR2e4t5iiQOh_xDUAi9yUlE_hCg1HNbQoT8k0Siaep_tr_w7&hl_Siaep_t_w7&hl_t_sl_t_w7&hl_t_t_w7&hl_t_t_w7&hl_t_t_wx&hl_t_t_w7 x_tr_pto=wapp

Adnan Okhter, vođa sekte u Turskoj koja je djelovala 90-ih godina.

Kako je poznato, muškarac se trenutno nalazi u zatvoru u Turskoj – sud u Turskoj ga je osudio na 1075 godina zatvora…

Tokom godina, mnogi visoki zvaničnici iz Izraela su ga posjećivali i sastajali se s njim, među kojima su bili premijeri, visoki ministri, poznati biznismeni, članovi Kneseta, visoki generali IDF-a, pa čak i glavni rabini.

Šta su našli kod njega?:

Zašto su se toliko visoki Izraelci željeli sastati s njim?

Ima li neko objašnjenje za ovo?

 

 

Asaf Benjamin

Uložio žalbu na kaznu od 1075 godina zatvora – i kao odgovor sud mu je povećao kaznu na… 8658 godina zatvora. A čovjek sada ima 66 godina, što znači da će ionako završiti život u zatvoru, na ovaj ili onaj način – zašto onda nije dovoljna kazna od 1075 godina zatvora? Kroz šta prolaze sudije na sudu u Turskoj?

 

5)udruženje za hitnu pomoć mojim preživjelima holokausta(ova facebook stranica je na hebrejskom)

6. marta B- 18:29

 

Purim je sladak čak i za one koji su preživjeli Holokaust sa dijabetesom i srčanim oboljenjima!

Stotine dostava obroka koje pripremaju volonteri udruženja od specijalnih namirnica za dijabetes i srčane bolesnike izašlo je danas.

Potrebne su nam vaše donacije za kupovinu više sirovina za pravljenje slatkiša za preživjele Holokausta u Haifi, Jerusalemu i na jugu.

Donirati možete na linku: https://secure.cardcom.solutions/e/UF1F

6)Inovativni razvoj šteta uz pomoć chatgpt-a (članak na hebrejskom):

https://www.pc.co.il/news/379076/

 

7) Predavanje Silvije Liht (na hebrejskom) iz oblasti istorije onkologije:

https://www.youtube.com/watch?v=X5v2dXuDtw4

8) Članak (na hebrejskom) naAplikacija “Albi” – aplikacija koja pokušava olakšati onima koji pate od demencije ili Alchajmerove bolesti:

https://www.ynet.co.il/activism/article/B1E7XRVju

 

assaf benyamini

Čekaj, o čemu sam pisao? Izvinite – zaboravio sam

9) Premijer je osuđen na suđenju, osuđen je na zatvor i ide u zatvor.

Novi zatvorenik i premijer ulaze u sobu, a oni mu kažu: ovdje je bračni krevet – spavat ćeš dolje, a ovaj do tebe će biti u krevetu iznad.

Bivši premijer: Šta??? Bio sam premijer – zasluzujem da spavam u krevetu na spratu!!!

Stražari: Nemojte se svađati sa nama – mi odlučujemo, a ne vi!!

Bivši premijer i novi zatvorenik: Znate šta – imam ideju. Mi smo demokratska država (još uvijek). Postavimo glasačke listiće u centar prostorije – i svi zatvorenici u prostoriji će glasati za sudbonosno pitanje:

Da li premijer spava u krevetu iznad ili u krevetu ispod?

Većina će odlučiti…

lol…

10)Demonstranti strahuju da će se Izrael pretvoriti u diktaturu.

Kao što znamo, u diktatorskim režimima postoji tajna policija koja stalno prati građane radi praćenja eventualnog suprotstavljanja vlasti.

Kako će se zvati tajna policija Bibija Netanyahua? Ima li neko ideju tamo?

Ups… spomenuo sam ime vođe – hoću li me tužiti zbog toga?

Zabrinut sam…

11) Želimo da najavimo osnivanje nove kompanije – “Građani u štrajku”.

Među ponuđenim poslovima:

1. Prepreke

2. Primanje i zadavanje fizičkih udaraca sa policajcima.

3. Profesionalne psovke. Oni sa kreativnim repertoarom prokletstva će dobiti poseban bonus – detalji o tome će biti naknadno dati.

4. Podsticanje na provokacije. Prednost je iskustvo u provokacijama sa prethodnih demonstracija.

5. Zvučnik i operateri zvučnika.

6. Graditelji kreativnih protestnih performansa. U izgradnji je poseban studio za ovu namjenu.  

Sa žaljenjem najavljujemo da smo danas u štrajku.

lol…

12)I ovoga puta ozbiljno pitanje (ni na koji način šala bilo koje vrste):

 Kao što znate, Habib Bourguiba je bio predsjednik Tunisa između 1957-1987 i preminuo je 2000. godine u 97. godini.

Navodi se da je na jednom od sastanaka Arapske lige na kojem je učestvovao, pokušao da ubijedi svoje kolege iz drugih arapskih zemalja da ne idu u dalje ratove protiv Izraela. Budući da je Bourguiba imao, kao što je poznato, neprijateljski stav, pa čak i zauzeo vrlo oštru liniju prema Izraelu (a imao je i jasne antisemitske stavove koji su izazvali mnoga uznemiravanja prema jevrejskoj zajednici tokom njegove vladavine – koja je kulminirala deportacijom 1967. – tokom Šestodnevnog rata, koristeći činjenicu da su se tokom rata mediji Internacionale bavili ratnim događajima i nisu ni pominjali proterivanje Jevreja) – uostalom, ova njegova preporuka prijateljima iz Arapska liga je bila sastavni dio antisemitske linije koju je on zauzeo. Očigledno je ovdje postojala unutrašnja kontradikcija: kako lider koji je tako neprijateljski raspoložen prema Izraelu može savjetovati arapske zemlje da se suzdrže od rata protiv Izraela? Ali iznenađujuće, ili ne, preporuka je bila sastavni dio antiizraelske i antisemitske linije koju je zauzeo Bourguiba: Pokušao je objasniti svojim prijateljima iz Arapske lige da u odsustvu stvarne i dovoljno jake vanjske prijetnje, država Izrael će se iznutra raspasti zbog unutrašnjih sukoba i svađa (da li se može nešto razumjeti o ovim danima i raspravama oko reforme pravosudnog sistema?). Iz tog razloga, Bourguiba je direktnu vojnu konfrontaciju s Izraelom vidio kao nešto što ne služi cilju arapskih zemalja da eliminiraju Državu Izrael – već zapravo izaziva upravo suprotan rezultat – koji, po njegovom mišljenju,

Kao što je poznato, predstavnici ostalih arapskih zemalja nisu prihvatili ovakav Burgibin stav – koji, koliko je poznato, nije podržala nijedna arapska država.

Ovdje su još neka otvorena pitanja:

1. Koje je godine održan ovaj sastanak? Je li to bilo za vrijeme Bourgibinog predsjednika? A ako je Bourguiba došao na ovaj sastanak van svog predsjedničkog mandata (prije ili poslije) – kako je primljen u Tunisu?

2. Postoji li protokol ovog sastanka? A ako zapisnik sa sastanka nije objavljen – koji su razlozi za to? A ako protokol postoji, da li je ikada preveden na hebrejski?

3. Koji je bio geopolitički kontekst te ješive? I da li je bilo javnosti u arapskim zemljama koja je podržavala ovakav Bourgibin pristup u vezi sa konfrontacijom sa Izraelom – ili je opozicija bila totalna i široka?

zanimljivo…

  

13)”singularnost zadovoljstvo“- vojna “jedinica” sa sumnjivim i kriminalnim aktivnostima u vojsci Sjeverne Koreje.

Da li je moguće da žene iz zapadnih zemalja pokušavaju da se infiltriraju u ovu jedinicu, u špijunske svrhe? Da li je moguće da se na ovaj način pokušavaju prikupiti informacije o tome šta se dešava u Sjevernoj Koreji? Ili infiltriranjem u ovu jedinicu kako bi pokušali eliminirati “glavu zmije” (Kim Jong Un)?

O tome očito nema odgovora… čak i da takva aktivnost postoji – vjerovatno je da nijedna obavještajna organizacija bilo koje zemlje to ne bi priznala…

14)U Državi Izrael se osniva nova sportska liga: trke automobila za radna mjesta.

Učesnici prve trke:

1. Tim psihijatara Histadrut. 

2. Policijski tim (neophodan uslov za prijem u tim: najmanje 15 slučajeva u kojima je kandidat pokazao sposobnost upotrebe sile i premlaćivanja demonstranata. Kandidat mora priložiti video zapise koji to dokazuju).

3. Radnički tim Kneseta.

4. Tim generalnih direktora državnih kompanija.

ko će pobediti? Ko će djelovati s većim grabežljivcem?

Svaki drugi tim na radnom mestu koji je zainteresovan za učešće na takmičenju u budućnosti moraće da dokaže predatorsko ponašanje na razumnom nivou.

Prijave bez dovoljno dokaza o predatorstvu neće biti razmatrane.

Tokom takmičenja biće uveden policijski čas za sve stanovnike Izraela – osim za spisak policajaca koji će ga sprovoditi.

Stanovnik koji je u danima takmičenja uhvaćen na udaljenosti većoj od jednog metra, dva centimetra, dva milimetra, 3 mikrona i 15 milimikrona ispred vrata svoje kuće biće smešten u psihopatski pritvor do kraja života. život.

lol…

 

15) I ovaj put ozbiljna stvar, a nikako šala:

Kao što znamo, buka nenormalnog i ekstremnog intenziteta može uzrokovati ozbiljna oštećenja zdravlja ili čak smrt. Međutim, koliko je poznato, trenutno ne postoje akustične alatke za gađanje, na primjer, neprijatelja tokom rata u direktnoj formaciji putem topova, topova ili projektila.

Da li je moguće da se takvo oružje u tajnosti razvija za različite vojske u svijetu? I izvan paradoksa (oružja neobičnog intenziteta zvuka koje se otvaraju… tiho) – kako će postojanje takvog oružja, ako i kada se razvije, uticati na buduće ratište?

Može se možda pokušati zamisliti – međutim, može se samo pretpostaviti da danas nije moguće dobiti odgovore o tome…

16) Kakva okrutnost prema vozaču u Bat-Yamu (Bat-Yam-gradu u državi Izrael)!!

Kakvih zlih ljudi ima u našem svijetu!!

Samo sramota!!!!

https://fb.watch/jIk_Klu_d0/

(Video i objašnjenja su na hebrejskom)

I. Ispod je poruka koju sam ostavio 4. aprila 2023. na Facebook stranici kompanije “Gugl Izrael”:

Pozdrav za kompaniju “Google Israel”:

13. marta 2023. otvorio sam YouTube kanal

https://www.youtube.com/channel/UCbVyfaoRzsde7YEEvGpeULw

Ali trenutno nailazim na problem: nije moguće učitavanje novih videa. Razlog: nisam u mogućnosti da završim proces verifikacije koji YouTube sistem zahtijeva i stalno se zaglavim.

sta da radim? Kako se ova greška može prevazići?

Srdačan pozdrav,

Asaf Binyamin,

115 Costa Rica Street,

Ulaz A-stan 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalim, poštanski broj: 9662592.

Broj telefona: 972-58-6784040.

post Scriptum. 1) Moj matični broj: 029547403

2) Predmetni YouTube kanal je povezan sa e-mail [email protected]

3) Ovdje prilažem snimku ekrana poruke o grešci koju dobijem tokom neuspjelih pokušaja otpremanja videa na kanal.

 

J. Moji linkovi:

1) stranica freelancer.com

2)koordinator naučne budućnosti

3)Zaliha informacija o će pokriti Harneya – stručnjaka za kršćanstvo

4)festival “povezano” – iskustvo koje je djevojčica naručila majkama i djevojčicama

5)projektuje leptira Izraela

6)institut demokratski

7)uredništvo “dugme”

8)projekat “she space”-Akademske studije vezane za industriju prostora za žene

9)Udruženje “Rezervirana mjesta”-pristupačnost pokazuje kulturu za djecu sa neurološkim poteškoćama

10)“Ovdje zgrada”-radionice stolarske nomadske

11)bitchute.com mreža

Print Friendly, PDF & Email