Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Realtà legali - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » Realtà legali

Realtà legali

Lil:

Suġġett: assurdità legali.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Illum (qed nikteb dan il-kliem nhar il-Ħadd 25 ta’ Diċembru 2022) fl-Istat ta’ Iżrael hemm ċifra tal-għaġeb ta’ 98% kundanni fil-qrati. Dan ifisser li kważi kull persuna li kontriha tiġi ppreżentata akkuża tinstab ħati awtomatikament, u mingħajr ma l-qorti tagħmel ebda inkjesta dwar il-każ tagħha. It-tifsira ta’ dawn l-affarijiet hija terribbli u terribbli: ħafna nies li joqogħdu l-ħabs mingħajr ebda inġustizzja min-naħa tagħhom – meta l-uniku dnub tagħhom huwa qorti li ma għamlet l-ebda inkjesta dwar id-delitt bih dawn in-nies kienu akkużati.

Naħseb ukoll li hemm rabta diretta bejn il-pieni ħfief (u kultant anke redikoli) li l-qrati fl-Istat ta’ Iżrael jimponu fuq kriminali misjuba ħatja ta’ reati serji ħafna u l-abbuż tad-diversi korpi governattivi fl-Istat ta’ Iżrael lejn nies morda, b’diżabilità jew fil-bżonn. M’għandi l-ebda dubju li ħafna nies se jiċħdu dan u jargumentaw bil-qawwa li m’hemm l-ebda konnessjoni bejn iż-żewġ affarijiet. Jien, kif imsemmi, ma naħsibx bħalhom. Wara kollox, l-għorrief diġà qalu li “Min juri ħniena mal-krudili jispiċċa jkun krudili mal-ħniena”. Jirriżulta li din il-ħarsa eterna li ntqal fis-sorsi Lhud għadha valida 2000 sena wara li ntqal.

Naħseb li din ir-realtà teħtieġ korrezzjoni b’mod urġenti.

L-isbaħ tislijiet,

Asaf Benjamin.

A. Hawn taħt hemm il-messaġġ, li nibgħat f’postijiet differenti:

Lil:

Suġġett: proposta għall-pubblikazzjoni.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Jiena l-blogdisability55.com. Il-blog inbena f’sistema ta’ wordpress.org-u l-blog tiegħi għandu traffiku għoli ta’ surfers.

Dan huwa blog multilingwi f’67 lingwa: Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż , Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk , Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto , Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Qed infittex servizz ta’ pubblikazzjoni ta’ diversi kontenut (artikoli, vidjows, ritratti, eċċ.) fuq blog – u dan huwa bi ħlas li sid il-blog jirċievi għalih.

Taf servizz bħal dan?

L-isbaħ tislijiet,

assaf benyamini,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

Iżrael, Kodiċi zip: 9662592.

in-numri tat-telefon tiegħi: fid-dar-972-2-6427757. mobbli-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected] u: [email protected]

B. Hawn taħt hemm fajl li ntbagħat f’wieħed mill-gruppi ta’ WhatsApp li kont fihom:

Il-protesta għaż-żieda fil-pensjoni tax-xjuħija

Wieħed mill-inizjaturi tal-protesta: Uri Flom – numru tat-telefon: 972-54-4725676 Indirizz elettroniku: [email protected]

Yigal Grinstein – numru tat-telefon: 972-50-7534271 indirizz elettroniku: [email protected]

Giora Kharlofsky – numru tat-telefon: 972-52-3820050. Indirizz elettroniku: [email protected]

22 ta’ Diċembru, 2022

A rallying cry – il-ġenerazzjoni żagħżugħa tingħaqad fil-ġlieda.

 

Aħna l-ġenituri, nanniet u nanniet tagħkom, insejħulkom biex tingħaqdu u ngħinu.

Għalina fil-ġlieda tagħna biex inżidu l-pensjoni tax-xjuħija tal-mistħija li nirċievu llum,

u li ma tħallix lil ħafna minna ngħixu b’dinjità.

Li tingħaqad fil-ġlidiet tagħna llum se tiffranka l-ħtieġa li terġa ‘lura u tiġġieled

Meta tilħaq l-età tagħna.

Uliedna u neputijietna, l-allowance tagħna kien viċin sal-2003

sal-paga medja fl-ekonomija, u kien possibbli sal-2003 li nkomplu namministraw ħajjitna,

Fi standard taʼ għajxien raġonevoli, anke wara li rtirajna.

Xi wħud minna (mhux ilkoll) irnexxielhom ukoll insalvaw, xi wħud aktar u oħrajn inqas, fil-pjanijiet

Pensjonijiet ta’ appoġġ.

Għal ħafna minna, li ma waslux biex jaħdmu fis-servizz pubbliku jew f’organizzazzjonijiet kbar,

M’hemm l-ebda pensjoni, u jiddependu kompletament biss fuq il-pensjoni. M’hemm l-ebda dubju li r-rata tal-allowance llum ma tippermettix ħajja minima b’dinjità.

Ħafna jistaqsu lilhom infushom kif f’pajjiż li jiddefinixxi lilu nnifsu bħala welfare state wasalna f’sitwazzjoni daqshekk miżera. It-tweġiba hija, bil-mod,

Ir-regħba u l-ksur ta’ għajb tad-drittijiet tagħna.

Kollox beda fl-2003 meta l-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien għażel li jaqta’ r-rabta bejn il-flus għall-pensjoni tax-xjuħija, li aktar tard saret pensjoni tal-anzjani, u r-rabta mal-paga medja fl-ekonomija, u li torbot il- pensjoni għall-“indiċi tal-konsumatur.”

Matul il-lejl, din il-mossa żvojtat il-pensjoni tax-xjuħija, u matul is-snin, il-pensjoni tilfet għal kollox l-impatt tagħha fuq il-ħajja tal-anzjan.

Fl-istess ħin, mijiet ta ‘biljuni ta’ shekels akkumulaw gradwalment fil-fond tal-Assigurazzjoni Nazzjonali.

Dawn huma flus li ttieħdu minna fuq għexieren ta’ snin ta’ xogħol, sabiex jiġu rritornati lilna meta nilħqu x-xjuħija, biex jagħtuna sigurtà soċjali raġonevoli, u biex inkunu nistgħu nkomplu ħajjitna f’livell adegwat u ta’ rispett.

L-iskonnessjoni tal-pensjoni tax-xjuħija mir-rabta mal-indiċi “paga medja fl-ekonomija” u r-rabta tagħha mal-“indiċi tal-konsumatur” ħolqu artifiċjalment “fondi żejda” fl-Assigurazzjoni Nazzjonali, li laħqet mijiet ta ‘biljuni ta’ shekels.

Il-Ministeru tal-Finanzi, b’mod sfaċċat, qies is-somom kbar li kienu akkumulaw fil-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni bħala surplus, u approprja għalih innifsu l-flus maħsuba mill-bidu biex jassiguraw livell bażiku ta’ għajxien għal aktar minn miljun ċittadin.

u veterani (bħalissa madwar 1,300,000).

Teżisti u għadha teżisti konfoffa tas-silenzju li l-iskop tagħha hu li tippermetti t-tkomplija ta’ din is-serqa kriminali.

Ir-relazzjoni taqsam il-partijiet!

 

Filwaqt li s-salarju ta’ uffiċjali għolja fl-ekonomija jibda mill-prim ministru permezz tal-ministri u l-membri tal-Knesset, kapijiet tal-kunsilli pubbliċi u sindki, CEOs ta’ kumpaniji pubbliċi u uffiċjali għolja oħra fis-servizz pubbliku,

Marbuta mas-salarju medju fl-ekonomija, u aġġornata awtomatikament kull sena –

Il-pensjoni tax-xjuħija ġiet relegata għall-abbiss tal-mara u sempliċiment minsija.

Mhux aktar!

Matul l-aħħar għoxrin sena, mijiet ta ‘biljuni ta’ shekels ġew trasferiti mill-Assigurazzjoni Nazzjonali għad-Diviżjoni tal-Baġit tal-Ministeru tal-Finanzi. Il-fondi ngħataw bħala “self” u l-mossa kollha saret bil-kwiet wara l-kwinti u mingħajr ebda pubbliċità xierqa.

Is-self qatt ma tħallas lura. Għall-kuntrarju, kiber għal proporzjonijiet

Mostruż.

Niġu lura u nitolbu l-appoġġ tiegħek fil-ġlieda ġusta tagħna. Illum huwa

Aħna għada, int.

Links biex tissieħeb:

Grupp miftuħ għad-diskussjoni (grupp storbjuż)

https://chat.whatsapp.com/Juztm79HMFYAWsXETIcKkI

Grupp mingħajr diskussjonijiet iżda b’aġġornamenti regolari (grupp sieket)

https://chat.whatsapp.com/F8j6n3d1HeX8BCmU2c3TIC

Link mal-grupp ta’ Facebook

https://www.facebook.com/groups/1120435948847976

 

Ara fejn waslet ir-regħba (Din il-grafika hija miktuba bl-Ebrajk):

Grafika taż-żieda fis-salarju tal-membri tal-Knesset(Il-Parlament ISRAELI) korteżija tal-inġinier ħbieb tagħna Yehuda Gasser

Giora Harlofsky – waħda mill-fundaturi tal-komunità tal-protesti-avukati.

Nira Stupai Schwartz-il-kumpanija tal-immaniġġjar tal-komunità tal-protesti.

Yigal Grinstein-fundaturi tal-komunità protesta.

Uri Flom – wieħed mill-fundaturi tal-komunità tal-protesta.

 

Giora Harlofsky, numru tat-telefon: 972-52-3820050  [email protected]

 

Yigal Grinstein, numru tat-telefon: 972-50-7534271 [email protected]

 

Uri Flom, numru tat-telefon: 972-54-4725676 [email protected]

 

C. Hawn xi posts li ppubblikajt fuq in-netwerk soċjali Facebook:

1)Raġel trux qed imut fit-triq. Jgħaddi minn ħdejn kindergarten – u f’dak il-mument eżatt tgħaddi karozza tal-pulizija.

Il-pulizija jdur lejn it-trux, jindika lit-tfal jilagħbu hemmhekk u jistaqsi lit-trux: “Għid, dawn huma wliedek?”.

Ir-raġel trux ma jirrispondix.

Pulizija jirrabja u jgħolli leħnu: “Dawn huma wliedek? Jekk jogħġbok wieġeb dak li qed jistaqsuk!!”.

Il-persuna nieqsa mis-smigħ ma tisma’ – u għalhekk lanqas ma tirrispondi.

Il-pulizija nervuż joħroġ mill-karozza: “Għidli, x’ma tisma’? Staqsejtlek mistoqsija – weġibni diġà!!!”.

Il-persuna nieqsa mis-smigħ toħroġ nota mill-but li tgħid li hu trux u ma jistax jisma’ lin-nies jew iwieġeb – u jindika lill-għalliem tal-kindergarten li jieħu ħsiebhom.

Pulizija: “Nifhem – imma int taħt arrest. Meta pulizija jindirizza ċittadin, dejjem, imma dejjem irid iwieġeb!!! Int trux? Il-problema tiegħek – hija l-liġi!!!”.

 

2) Anġlu jiltaqa’ ma’ bniedem u joffrilu: “Irrid nuruk kif jidher l-infern, u wkoll kif jidher il-ġenna”.

Raġel jitħawwad, u jwieġeb b’ċaħda: “Jien dejjem kont kurjuż biex nara kif jidhru l-infern u l-ġenna. Imma sadattant jien ħaj – wara li mmut, meta ngħaddi għad-dinja ta’ wara nkun naf xorta waħda. “

Malach iwieġeb: “Tinkwetax – jiena nagħtik dawra qasira ħafna ta’ ftit minuti biss – u immedjatament wara nerġa’ lura għall-ħajja tiegħek fuq l-art.”

Persuna hija konvinta u taqbel mat-talba.

Anġlu: “L-ewwel, ser nuruk kif jidher l-infern.”

Tasal f’post fejn grupp ta’ nies ikunu bilqiegħda madwar skutella soppa. Imma ħadd minnhom ma jirnexxielu jiekol mis-soppa. Ir-raġuni: il-mgħaref huma twal wisq, u ħadd ma jista ‘jiekol mis-soppa billi juża l-kuċċarina fil-pussess tiegħu. Dawn kollha jidhru għomja, irqaq ħafna u traskurati.

Anġlu jżid u jgħid: “Ejja issa u nurik kif tidher il-ġenna”.

Naslu f’post ieħor fejn jerġa’ jkun hemm grupp ta’ nies bilqiegħda madwar skutella soppa – biss din id-darba kulħadd qed jiekol għal qalbu mis-soppa u jgawdiha. Ir-raġuni: kull wieħed, billi juża l-kuċċarina twila fil-pussess tiegħu, jagħti lil dak ta ‘quddiemu fiċ-ċirku biex jiekol mis-soppa.

Naturalment il-konklużjoni hija ċara…

 

3) Din li ġejja hija l-post li ktibt fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Ha’ad Kaan B (Netwerk B):

Asaf Benjamin

Fil-programm “Here Tonight” ix-xandar qal ftit minuti ilu li l-Istat tal-Vatikan huwa l-iżgħar pajjiż fid-dinja. Well-dak mhux veru. Ftit mill-Vatikan hemm pajjiż imsejjaħ San Marino (li huwa lokal fil-belt ta’ Ruma – iżda huwa definit bħala pajjiż separat u mhux parti mill-Italja). Ukoll, ftit kilometri fil-punent tal-belt ta’ Liverpool fl-Ingilterra hemm entità statali li hija wkoll iżgħar fl-erja mill-Vatikan – li jinkludi biss madwar 27 abitant – stat gżira f’nofs il-baħar. Milli jidher dak li jista’ tassew jirbaħ it-titlu tal-iżgħar pajjiż fid-dinja llum huwa l-Prinċipat ta’ Sealand – li fil-fatt jinkludi torri wieħed ta’ osservazzjoni f’nofs il-Kanal Lemanche – u mil-lum għandu biss madwar 2 residenti fit-territorju tiegħu. Madankollu, dan il-pajjiż mhuwiex rikonoxxut mill-pajjiżi tad-dinja bħala entità statali separata. L-iżgħar pajjiż fid-dinja li huwa wkoll rikonoxxut bħala entità statali indipendenti huwa probabbilment San Marino u mhux il-Vatikan.

 

4)https://www.youtube.com/watch?v=a1dFMnzvQsU

Taħdita tal-Professur Mordechai Keidar dwar il-verità wara t-Tazza tad-Dinja fil-Qatar li ntemmet ftit jiem ilu(Il-lecture hija bl-Ebrajk):

Naħseb li kull min ipparteċipa b’xi mod jew ieħor f’din l-hekk imsejħa “ċelebrazzjoni tal-futbol” se iġorr stigma fuq forejh għal dejjem.

Jekk jogħġbok isma’ – il-ħajja umana m’għadhiex għandha valur? Wara kollox kemm eluf ta’ ħaddiema żvantaġġati ħallsu b’ħajjithom għall-bini tal-faċilitajiet!!! Allura għaliex ma jgħoddx? Għax huma popolazzjonijiet żvantaġġati mit-tielet dinja?

Kultura li fiha logħba futbol – 22 persuna jiġru wara ballun hija aktar importanti mill-ħajja umana – hija kultura kruha u immorali!!!

Mistħija lid-dinja u l-umanità li ħallew ħaġa bħal din xejn!!!!

U ma ninsewx li l-Qatar jappoġġja wkoll organizzazzjonijiet terroristiċi – bħall-għaqda Hamas li xerred id-demm ta’ tant Iżraeljani!!!

Jien biss mistħija bl-Iżraeljani kollha li marru hemm jaraw il-logħob.

Ma kien hemm ebda raġuni biex nikkoperaw ma’ din l-intrapriża korrotta – u hija tal-mistħija kbira li għamilna hekk.

 

Asaf Benjamin

U l-Istat ta’ Iżrael għażel li jikkopera – u stat li jġib ruħu b’dan il-mod ma jistax ikun morali jew imdawwal għal ebda raġuni!!

 

5)Tgħaddi liġi ġdida, li tobbliga lil kull persuna b’sfidi mentali jew bi problemi mentali biex tpoġġi sinjal ħdejn id-dar tagħha f’post prominenti li jħabbar dan.

Persuna trawmatizzata li tgħix fil-belt tagħżel li ma tobdix il-liġi, iżda l-awtoritajiet min-naħa tagħhom ma jinfurzawx ir-regolament.

Ir-residenti tal-lokal jibdew jorganizzaw dimostrazzjonijiet quddiem id-dar tar-raġel kull lejl, u jsejħu bil-lawdspiker: “Tpoġġi sinjal diġà – int imweġġa’ u n-nies għandhom ikunu jafu hekk u joqogħdu attenti minnek!!”.

Ir-raġel joħroġ għand id-dimostranti: “Xi trid minn ħajti? Ma npoġġi l-ebda sinjal – jien residenti bħalek. Ħallini waħdi.”

Residenti: “Le. Mhux se nħalluk waħdek. Sakemm tobdi l-liġi u tpoġġi t-tabella, ma nħallukx torqod bil-lejl!!!”.

Hahaha…

 

6) Se tintbagħat ittra ta ‘twissija mill-muniċipalità lid-dar ta’ persuna marida mentalment: “Il-viċinat tagħna u l-belt tagħna huma ambjent ta ‘għajxien normali, ta’ nies normali. Għalhekk u skont dan nitolbuk, u fi kwalunkwe lingwa. ta’ talba, biex tieqaf bis-sintomi tal-marda tiegħek immedjatament. Nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet Dan iwassal għal evakwazzjoni immedjata mill-belt tagħna.”

Jgħaddu ġimgħatejn, u l-uffiċjali tal-infurzar jaslu b’ordni ta’ żgumbrament: “Inti tinjora l-liġi u l-ordni tal-awtoritajiet – aħna mġiegħla nkeċċuk mill-proprjetà”.

Ir-resident: “Imma m’għandix post ieħor fejn inkun.”

L-ispetturi muniċipali: “Aħna m’aħniex interessati. Din hija l-problema tiegħek – irċevejt ordni biex twaqqaf is-sintomi tal-marda tiegħek u sempliċement twaqqafna. Issa tbattal l-appartament tiegħek immedjatament u ħalli l-belt tagħna immedjatament!!!”.

 

7) Il-pazjenti f’sala psikjatrika jħejju għall-festa ta’ Hanukkah, u jibdew ikantaw: “Ġejna biex neħilsu d-dlam…”.

L-istaff tad-dipartiment: “Ixerrdu d-dimostrazzjoni immedjatament!!!! Intom pazjenti psikjatriċi – u intom id-dlam assolut u assolut!!! M’għandek l-ebda dritt tkanta aħna ġibna d-dlam biex ikeċċu – wara kollox, intom id-dlam !!”.

Psikjatri fid-dipartiment jieħdu bil-forza lil kull pazjent fil-kamra tiegħu, akkumpanjati minn forza awżiljarja: “Ma jkollokx festi hawn!!! Din mhix diskoteka!!”.

 

8) Nixfa severa tipprevali – u tiżviluppa nuqqas qawwi ta ‘ilma, anke għax-xorb.

Gvern (bl-appoġġ tal-pubbliku ġenerali): “Se niċħdu lil persuni morda mentalment id-dritt li jużaw l-ilma għal kwalunkwe bżonn jew interess. Jistgħu jmutu bil-għatx – xejn kbir. Irridu neħilsu minnhom xorta waħda.”

 

9) L-iskejjel kollha għandhom kameras konnessi ma’ hub ċentrali. Kull darba li wieħed mit-tfal jisħet għalliem, iwaqqfuh minnufih.

L-istudenti se jibqgħu fl-iskejjel?

 

10) Dar tal-anzjani qed tiġi privatizzata. Kumpanija privata tibda tmexxi l-post, u s-sid tal-kumpanija jibda jaħseb dwar kif timmassimizza l-profitt ekonomiku. Fost il-passi proposti minnu:

 1. Tnaqqis sinifikanti fir-razzjonijiet tal-ikel u l-mediċini tar-residenti.
 2. Tnaqqis konsiderevoli fin-numru ta’ sodod – mil-lum kull grupp ta’ anzjani se jmorru jorqdu f’sodda waħda – għaliex jonfqu daqshekk flus biex jixtru sodda għal kull persuna?
 3. Kanċellazzjoni tal-attivitajiet u l-klassijiet kollha.
 4. It-tħassir tal-familji-viżitaturi jista’ jwassal għal taqbida pubblika li huma se jmexxu fuq il-kwistjoni, li tista’ tipperikola s-suċċess tal-programm.

Il-membri tal-maniġment lokali jaqblu mal-pjan u japprovawh: “B’xi mod jew ieħor, l-anzjani se jmutu fi ftit snin – għall-inqas se niffrankaw il-flus.”

  

11) Belt prospera, is-sindku jikseb ħafna baġits li jinvesti fl-edukazzjoni, il-benesseri, eċċ.

Is-sindku jikseb il-fondi kollha mill-logħob tal-azzard onlajn illegali u r-rebħ tal-logħob tal-azzard fil-casinos madwar id-dinja – u anke mill-kummerċ f’katavri umani.

Residenti: Il-ħaġa prinċipali hija li s-sindku jimpurtah minna u mill-kwalità tal-ħajja tagħna. Xi jimpurtana minn fejn jieħu l-flus u x’jagħmel x’imkien ieħor.

D. Hawn taħt hawn il-post, li qsamt fil-grupp ta’ Facebook “informaturi kwadri-l-istadju ta ‘The informants in Israel“:

Lil: “Pjazza tal-Informazzjonisti – l-istadju tal-informaturi fl-Iżrael”.

Suġġett: Informazzjoni dwar il-pjattaforma.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Għandi profili fuq diversi netwerks soċjali u diversi pjattaformi fuq l-Internet.

Qed infittex informazzjoni dwar pjattaforma/servizz li fih nista’ nippubblika diversi kontenuti (artikoli, video clips, ritratti, eċċ.) relatati mal-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità – u dan bi skambju għall-ħlas li nirċievi għal dan. Il-kontenut jista’ jkun fis-67 lingwa li ġejjin:

Użbek, Ukrain, Urdu, Ażeri, Taljan, Indoneżjan, Iżlandiż, Albaniż, Amhariku, Ingliż, Estonjan, Armen, Bulgaru, Bosnjan, Burmiż, Belarussu, Bengali, Bask, Ġorġjan, Ġermaniż, Daniż, Olandiż, Ungeriż, Ħindi, Vjetnamiż, Taġik, Tork, Turkmen, Telugu, Tamil, Grieg, Jiddix, Ġappuniż, Latvjan, Litwan, Mongoljan, Malajan, Malti, Maċedonjan, Norveġiż, Nepaliż, Swaħili, Sinhaliż, Ċiniż, Sloven, Slovakk, Spanjol, Serb, Ebrajk, Għarbi, Pashto, Pollakk, Portugiż, Filippin, Finlandiż, Persjan, Ċek, Franċiż, Korean, Każak, Katalan, Kirgiż, Kroat, Rumen, Russu, Svediż u Tajlandiż.

Kif taħseb li tista’ tinstab tali informazzjoni?

L-isbaħ tislijiet,

assaf Binyamin,

115 Triq il-Kosta Rika,

Entratura A-flat 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

Numri tat-telefon: fid-dar-972-2-6427757. Mobbli-972-58-6784040. Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. Links għall-kontijiet tiegħi fuq il-pjattaformi varji fejn nipproponi li nippubblika l-kontenut:

    1. https://www.disability55.com/

    2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100066013470424

 1. https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg
 2. https://www.youtube.com/channel/UCN4hTSj6nwuQZEcZEvicnmA

    5. https://parler.com/assafss

 1. https://gettr.com/user/assafbenyamini72
 2. https://www.webtalk.co/assaf.benyamini
 3. https://vk.com/id384940173
 4. https://anchor.fm/assaf-benyamini
 5. https://soundcloud.com/user-912428455

 

E. Hawn taħt hawn l-ittra li rċevejt reċentement mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tal-Istat tal-Iżrael (Nixtieq nirrimarka li biex tasal fl-appartament tiegħi trid titla’ 4 taraġ – mhux 10 kif intqal ħażin f’din l-ittra):

 

Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tad-Diżabilità Tel: *6050 jew 972-4-8812345

Fax: 972-2-6755594

Fergħa ta’ Ġerusalemm, ħinijiet ta’ tweġiba: Ħadd sal-Ħamis 8:00-17:00.

Akkoljenza: | Il-Ħdud, it-Tlieta u l-Ħamis bejn it-8:30 u 13:00. ħin IŻRAEL.

20 Triq Ben Sira,

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9418114.

Numru tal-każ: 0 235-3 4740

 

f’ġieħ:

assaf benyamini

Kosta Rika 15 appartament 4

Ġerusalemm,

IŻRAEL, kodiċi zip: 9662592.

 

Fajl: 02954740-3

Biżżejjed taħdita tiegħu, Tishpaig

8 ta’ Novembru, 2022

Suġġett: allowance għal servizzi speċjali – it-talba tiegħek mid-19/10/2022

Inġibu għall-attenzjoni tiegħek li ċaħdejna t-talba tiegħek għal allowance għal servizzi speċjali.

Ir-raġuni għall-posponiment hija li inti ma tiddependix fuq l-għajnuna ta ‘oħrajn biex twettaq ħafna mill-attivitajiet ta’ kuljum il-biċċa l-kbira tal-ħin.

Għandek id-dritt li tappella din id-deċiżjoni lill-Kumitat tal-Appelli tas-Servizzi Speċjali fi żmien 90 jum minn meta tirċievi dan l-avviż.

Għandu jiġi sottomess appell bil-miktub u motivat fil-fergħa tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni l-eqreb tal-post tar-residenza tiegħek.

Il-kumitat tal-appelli jista’ jikkonferma, iħassar jew ibiddel din id-deċiżjoni.

Għall-informazzjoni tiegħek, kwalunkwe korrispondenza jew appelli ripetuti lill-Assigurazzjoni Nazzjonali, kif ukoll appelli għall-għajnuna legali, ma jestendux il-

L-iskadenza għall-preżentazzjoni ta’ appell.

Sinċerament,

Agiv Ron-Evelin

Skrivan għat-talbiet

Diżabbiltà ġenerali

 

Paġna 1 minn 13

 

L-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni – għal użu intern.

4 Numru tal-ID tat-timbru tal-irċevuta tal-assigurazzjoni tad-diżabilità

Servizzi speċjali biss

Tip

(skennja) il-paġni tad-dokument

Valutazzjoni tad-Dipendenza – Nurse

Binyamini Asaf, Numru tal-ID: 029547403

Il-valutazzjoni saret fil-21 ta’ Novembru, 2022 li tibda fis-2:00 pm It-test sar b’arranġament minn qabel.

Attendew l-intervista ħlief għall-infermiera b’diżabilità tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni biss.

Is-suġġett ġie identifikat b’karta tal-identità.

Kompożizzjoni tad-dar – jgħixu waħedhom.

Hemm arranġamenti speċjali għall-għajxien: akkomodazzjoni protetta tal-ħostel “Avivit” f’isem l-assoċjazzjoni “Reot” bħala parti minn “Sel Shikom”.

Il-persuna li tieħu ħsieb il-persuna b’diżabilità: Sara Stora Relazzjoni: ħaddiem soċjali. In-numru tat-telefon tagħha: 972-55-6693370.

Din il-formola hija fformulata bil-lingwa maskili iżda tindirizza kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel.

 

 

Paġna 2 minn 13

L-isem ta ‘l-isptar Ir-raġuni għall-isptar! 0

(xahar u sena)

L-impressjoni tal-persuna b’diżabilità u l-limitazzjonijiet tagħha (deskrizzjoni qasira):

Jidher qisu l-età tiegħu, għandu bini rqiq, kulur normali tal-ġilda, jilbes nuċċalijiet, smigħ normali, jilbes qliezet, qmis u żraben miftuħa.

Ġismu u ħwejjeġ dehru nodfa. Jidher essenzjali, jitkellem dwar il-kwistjoni, mingħajr interruzzjonijiet fil-proċess tal-ħsieb, m’hemm l-ebda restrizzjoni fil-movimenti tar-riġlejn

 

L-indafa personali tal-persuna b’diżabbiltà u l-madwar.

10 tarġiet li jwasslu għad-daħla tal-appartament tiegħu. Id-dar għandha 2 kmamar tas-sodda, kamra tal-banju b’sink u toilet mingħajr aċċessorji. Id-dar hija ftit messy. fil-kamra tal-għixien,

Oġġetti ppakkjati fi kwantità fuq is-sufan

 

Trattamenti speċjali bi frekwenza-ebda klassifikazzjoni.

 

Qafas għall-kura ta’ kuljum fejn toqgħod il-persuna b’diżabilità (ċentru ta’ matul il-jum, klabb, sptar ta’ matul il-jum, klabb okkupazzjonali) – xejn.

 

Paġna 3 minn 13

Isem l-attur: Assaf Binyamini. Numru tal-identità: 029547403.

L-isem tas-servizz Indirizz u numru tat-telefon! it-tip ta’ servizz ipprovdut; L-isem tal-persuna responsabbli meta kienet il-konnessjoni

l-aħħar waħda:

! 1. Uffiċċju tas-Servizzi Soċjali – mhux immaniġġjat.

 1. Il-basket ta’ riabilitazzjoni tal-ħaddiema soċjali Sara Stora-Bakor Beit Aharon jumejn ilu.
 2. Tabib tal-familja tal-assigurazzjoni tas-saħħa ġenerali: Dr Stewart-Bachron l-aħħar tliet xhur ilu.
 3. L-Isptar Hadassah Ein Kerem Fil-kesħa għand rewmatologu sitt xhur ilu

Trattament għad-dħul fl-istituzzjoni.

Kien beda fit-trattament qabel ma daħal l-istituzzjoni – le.

Skont hu, ma raqadx tajjeb, minħabba li ħass stress u pressjoni mentali, minħabba l-ġlidiet li qed ikollu għall-persuni b’diżabilità fl-Istat ta’ Iżrael. Jqum bil-lejl biex imur il-kamra tal-banju waħdu.

Indipendentement mobbli matul il-ġurnata

Jikkontrolla kemm ċineg lejl u nhar u huwa mobbli għat-tojlit bl-għajnuna ta ‘krozzi, indipendenti fl-ilbies mill-irkopptejn sal-qadd u t-tindif tas-sekrezzjonijiet.

Ibiddel il-ħwejjeġ darba kuljum u waħdu. Bil-lejl ibiddel ħwejjeġ biex jorqod waħdu.

Jaħsel il-wiċċ u l-idejn b’mod indipendenti, jgħum waħdu. Skont hu, jgħum madwar 4 darbiet fil-ġimgħa

Fl-ikliet filgħodu u filgħaxija sandwiches, ikliet: ordnijiet ippreparati ikel għall-kunsinna. jiekol u jixrob waħdu

Matul il-ġurnata, il-persuni b’diżabilità jipparteċipaw fil-ġlieda prinċipalment billi jikkomunikaw permezz tal-kompjuter u netwerks soċjali.

Vjaġġi bil-karozza tal-linja għal-laqgħat b’rabta ma’ dan.

 

Paġna 4 minn 13

Isem l-attur: Assaf Binyamini. Numru tal-identità: 029547403.

Kumitat numru-in.

Data tal-Kummissjoni – xejn.

Servizzi u għajnuna eżistenti (l-azzjonijiet ta’ għajnuna li jistgħu jiġu pprovduti għall-kura personali, għad-dar u s-superviżjoni) – xejn

Għajnuna bla ħlas.

Kummenti dwar il-kwalità u l-adegwatezza tal-għajnuna (mħallsa u mhux imħallsa) u s-sodisfazzjon tal-familja (jekk ma jkunx hemm għajnuna, jew l-għajnuna mhix xierqa jew insuffiċjenti, għid għaliex u liema bidliet jew żidiet huma mixtieqa):

,

Sodisfatt bit-trattament eżistenti.

 

Servizzi u għajnuna li l-familja tixtieq tirċievi:

Allowance għal servizzi speċjali.

 

Huma meħtieġa prodotti assorbenti: speċifika t-tip, id-daqs u l-kwantità meħtieġa kuljum:

xejn.

Noti (dwar affarijiet importanti li ma ġewx espressi f’partijiet oħra tar-rapport):

 

Is-suġġett waqt l-intervista jitkellem dwar il-kwistjoni, mingħajr problemi fil-ħsieb, ma wera l-ebda periklu lejn ħaddieħor jew lejh innifsu, l-ebda ħsibijiet suwiċidali fis-seħħ.

,

Paġna 5 minn 13

 

Mard li jattakka jew instabbli (indika n-natura tal-attakk, l-effett tat-trattamenti mediċi, drogi jew attakki fuq il-funzjonament fil-punteġġ tas-sintomi u d-deskrizzjoni sħiħa tiegħu):

xejn.

 

Paġna 6 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. In-numru tal-kumitat huwa nru.

Operazzjonijiet minn jum għal jum (jekk jogħġbok immarka għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni):

Hemm kapaċitajiet funzjonali biex iwettqu l-azzjonijiet dettaljati. Kull livell ta’ funzjoni ta’ azzjoni jingħata punteġġ:

Indipendenti-0 punti. Bżonn ftit għajnuna – 4 punti. Jeħtieġ ħafna għajnuna – 8 punti. Totalment dipendenti – 12-il punt

| Deskrizzjoni tal-funzjoni (tqum, mixi, bilqiegħda, waqgħat):

| Rajt is-suġġett iqum u joqogħdu bilqiegħda mis-siġġu, imxi b’passi normali, deher stabbli

| Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

| Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

Konfinat fis-sodda ma jistax jinżel waħdu jew jieħu ftit passi – 12-il punt.

F’siġġu tar-roti u jeħtieġ għajnuna li tittrasferixxi fuq is-siġġu jew issuqha – 12-il punt.

Juża siġġu tar-roti motorizzat bi 8 punti.

Mobbli b’apparat jew mingħajru iżda jeħtieġ l-għajnuna ta’ persuna meta timxi jew wieqfa – 8 punti.

Juża siġġu tar-roti iżda jittrasferixxi ruħu fuq is-siġġu u jsuq lilu nnifsu d-dar – 4 punti.

Superviżjoni/akkumpanjament waqt il-mobilità – 4 punti.

Indipendenti b’apparat (walker, qasab) -0 punti.

Mixi b’xejn – 0 punti.

 

ilbies:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (it-tilbes u t-tneħħija ta’ qmis, qliezet, dublett, libsa, żraben, kalzetti): 1

Is-suġġett inizjalment irrapporta li jilbes waħdu. Ma ġiet osservata ebda diffikultà

 

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

 

Bżonn għajnuna dressing fuq u isfel – 12-il punt.

Bżonn għajnuna tqegħid fuq fuq jew t’isfel – 8 punti.

Jeħtieġ assistenza ħafifa (żraben, kalzetti, buttuna, apparat ta ‘assemblaġġ) – 4 punti.

Jeħtieġ spinta ta’ 4 punti.

Bżonnijiet ta ‘superviżjoni mingħajr għajnuna attiva – 4 punti.

 

Għama totali 90% jew aktar (persuna għomja li ma kinitx ikklassifikata f’waħda mit-taqsimiet ta’ hawn fuq tiġi kkreditata minħabba limitazzjoni bażika f’din it-taqsima) – 4 punti.

 

 

Paġna 7 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. Ada-in numru. Data tal-kummissjoni-in.

 

Kompli l-operazzjonijiet ta’ kuljum ADL (jekk jogħġbok immarka għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni)

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (ħasil tal-wiċċ, idejn, ġisem, timsaħ, tqaxxir, ras li jikkoinċidu):

Is-suġġett irrapporta li jaħsel wiċċu u idejh b’mod indipendenti. Anke skont hu, jgħum waħdu. Ma ġiet osservata ebda diffikultà.

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

Jeħtieġ għajnuna sħiħa fl-għawm inkluż wiċċ, idejn u ġisem jew għawm fis-sodda – 12-il punt.

Jeħtieġ għajnuna attiva f’xi attivitajiet ta ‘l-għawm – 8 punti.

Jeħtieġ assistenza ħafifa (tqaxxir, ras li jikkoinċidu, saqajn, eċċ.) – 4 punti.

Bżonnijiet inkoraġġiment – 4 punti.

Bżonnijiet ta ‘għajnuna biex jippreparaw il-kundizzjonijiet għall-għawm (id-dħul fil-banju, l-attendenza u t-taħriġ) – 4 punti.

Għawm mingħajr għajnuna – 0 punti.

 

Tiekol u xorb:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (tiekol b’kuċċarina, tiekol solidi, tixrob minn tazza, issaħħan u sservi l-ikel):

Is-suġġett jgħid li hu kapaċi jsaħħan u jservi platt mal-mejda. Anke mill-impressjoni tiegħi huwa kapaċi li jsaħħan u jservi. Ma ġiet osservata ebda diffikultà. jiekol u jixrob waħdu.

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

Bżonnijiet għalf sħiħ (inkluż xorb u sonda) – 12-il punt.

 

Jeħtieġ għajnuna parzjali biex tiekol jew tixrob – 8 punti.

 

Jeħtieġ assistenza fl-ikel, ma jistax jieħu anki ħobż, xorb sħun jew kiesaħ – 4 punti.

Jekk ma tfakkarhiex, ma jiekolx/għandu bżonn inkoraġġiment – 4 punti.

Ma jistax isaħħan l-ikel għalih innifsu -4 punti.

Jeħtieġ għajnuna/superviżjoni fit-tisħin u s-servizz – 4 punti.

 

Għama totali 90% jew aktar (persuna għomja li ma kinitx ikklassifikata f’waħda mit-taqsimiet ta’ hawn fuq tiġi kkreditata minħabba limitazzjoni bażika f’din it-taqsima) – 4 punti.

Tiekol u tixrob mingħajr għajnuna – 0 punti.

 

Paġna 8 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. Ada-in numru. Data tal-kummissjoni-in.

Kompli l-operazzjonijiet ta’ kuljum ADL (jekk jogħġbok iċċekkja għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni):

 

iġjene personali:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (kontroll taċ-ċineg, użu tat-tojlit inkluż il-mobilità, l-ilbies u l-iġjene personali).

Jikkontrolla kemm ċineg lejl u nhar u huwa mobbli għat-tojlit bl-għajnuna ta ‘krozzi u indipendenti fl-ilbies mill-irkopptejn sal-qadd u t-tindif tas-sekrezzjonijiet.

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: m’hemmx bżonn ta’ għajnuna.

Ma jikkontrollax iż-żewġ sphincters (ħmieġ u awrina) ma jieħu ħsieb lilu nnifsu u huwa kompletament dipendenti fuq l-għajnuna ta ‘oħrajn – 12-il punt

Ma jikkontrollax wieħed mill-sphincters (ħmieġ jew awrina) lejl u nhar, ma jieħu ħsieb lilu nnifsu, u huwa kompletament dipendenti fuq l-għajnuna ta ‘oħrajn – 8 punti.

Juża s-servizzi iżda jeħtieġ għajnuna bi 2 jew 3 mill-elementi li ġejjin: mobilità, dressing, kura personali wara l-ħruġ – 8 punti.

Juża s-servizzi iżda jeħtieġ għajnuna b’wieħed minn dawn: mobilità, dressing, kura personali wara l-ħruġ – 4 punti.

Juża toilet jew potty/flixkun iżda jeħtieġ ftit għajnuna – 4 punti.

Jikkontrolla parzjalment (inkluż it-tixrib kull lejl) u ma jieħu ħsieb lilu nnifsu – 4 punti.

Jikkontrolla l-eskrezzjonijiet, jew huwa indipendenti fil-kamra tal-banju bl-użu ta ‘aċċessorji (tbiddel lilu nnifsu borża, eċċ.) – 0 punti.

 

Il-ħtieġa għal superviżjoni fid-dar:

 

 1. Fehim u orjentazzjoni tal-persuna b’diżabilità; Huwa meħtieġ li ssir taf waqt l-intervista indirettament, jekk il-post tar-residenza, id-data tat-twelid, l-isem tal-missier, l-isem tat-tabib, eċċ. Wieħed irid joqgħod fuq l-impressjoni tal-attivitajiet ta’ kuljum tal-persuna b’diżabilità, inkluż l-orjentazzjoni fil-kmamar tad-dar, toilets, kċina u t-tweġibiet li tat waqt iż-żjara:

Orjentat fiż-żmien u fil-post, dettalji mfakkar mill-aġenda.

 1. Deskrizzjoni tal-imġieba waqt iż-żjara (kooperazzjoni, indifferenti, kalm, aggressiv, eċċ.).

Kwiet, kalm, attent, kooperattiv.

 1. Avvenimenti u inċidenti fl-aħħar 3 xhur (tip ta’ avveniment, frekwenza u sors ta’ għarfien): Xejn.
 2. Superviżjoni attwali (dipendenza fuq l-aġenda u informazzjoni oħra): Xejn.

Min hu ma’ persuni b’diżabilità fil-ħinijiet kollha tal-ġurnata:

Għalliem u ħaddiem soċjali minn Sel Shakoum matul il-ġurnata alternattivament.

Kemm u liema sigħat matul il-ġurnata jitħalla waħdu: ​​Tħalla waħdu ħafna mis-sigħat tal-ġurnata.

 

Paġna 9 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. Ada-in numru. Data tal-kummissjoni-in.

 

operazzjonijiet tad-darIADL (jekk jogħġbok immarka għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni):

* Hemm kapaċitajiet funzjonali biex iwettqu l-azzjonijiet dettaljati. Kull livell ta’ funzjoni ta’ azzjoni jingħata punteġġ-

Indipendenti = 0 punti, Bżonnijiet ftit assistenza = 1 punt, Bżonnijiet ħafna ta ‘assistenza = 2 punti, Totalment dipendenti = 3 punti.

Deskrizzjoni tal-funzjoni (ippjanar tal-ikel, tħejjija totali: qtugħ, tisjir, eċċ.):

Is-suġġett irrapporta li jbati minn uġigħ f’idejh, skont hu ma jistax jipprepara ikla. Għalkemm jgħid li m’għandux motivazzjoni, jordna ikel lest.

Mill-impressjoni tiegħi kapaċi nipprepara ikla ħafifa.

 

Għajnuna meħtieġa: tipprepara ikla.

Min is-soltu jgħin: jordna ikel ippreparat.

Ma tistax twettaq xi azzjoni ta ‘preparazzjoni tal-ikel – 3 punti.

Mhux kapaċi jsajjar iżda kapaċi jgħaqqad ikla għalih innifsu minn dak li huwa disponibbli fid-dar jew ippreparat minn qabel – 2 punti.

Kapaċi tagħmel biss sandwich jew tiekol prodott lest f’ippakkjar sempliċi – 2 punti.

Kapaċi tipprepara ikla mhux ikkumplikata (omelette, insalata) – 1 punt.

Kapaċi tippjana u tipprepara ikla – 0 punti.

 

Attivazzjoni tal-apparat:

 

Deskrizzjoni funzjonali Użu ta’ apparat domestiku bażiku bħat-telefon. heater u simili):

Jopera apparat waħdu

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

Mhux kapaċi tħaddem apparati elettriċi fit-3 punti kollha.

Kapaċi tuża biss il-buttuna ta ’emerġenza jew issejjaħ numru fiss – 2 punti.

Kapaċi jopera biss apparati elettriċi ddisinjati għal tħaddim ta ‘qabel iż-żewġ punti.

Kapaċi jċempel biss numri ssettjati minn qabel, kapaċi jirċievi telefonati-1 punti.

 

Kapaċi jopera u juża apparat elettriku biss f’livell bażiku jew bi sforz fiżiku moderat/ħfief – 1 punt.

Kapaċi topera u tuża apparat elettriku mingħajr assistenza – 0 punti.

 

 

Paġna 10 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. Ada-in numru. Data tal-kummissjoni-in. |

 

Kompli l-operazzjonijiet tad-dar (jekk jogħġbok immarka għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni).

Deskrizzjoni tal-funzjoni (ordni, tindif, użu ta’ magna tal-ħasil, ħwejjeġ li jintwew, knis, eċċ.):

Is-suġġett, skond hu, ibati minn uġigħ f’riġlejh u f’idejh, nieqes minn motivazzjoni, skond hu, ma jistax iżomm id-dar. Mill-impressjoni tiegħi kapaċi nagħmel xogħol tad-dar ħafif.

Għajnuna meħtieġa: manutenzjoni tad-dar

Min is-soltu jgħin: Housekeeper.

 

Ma jistax iwettaq xi attività jew iwettaq attività effettiva ta ‘żamma tad-dar – 3 punti.

Ma tistax twettaq azzjonijiet li jeħtieġu l-użu ta ‘saħħa jew stabbiltà maż-żmien – 2 punti.

Kapaċi twettaq biss ħidmiet bażiċi tad-dar parzjalment jew b’mod irregolari – 2 punti.

Kapaċi twettaq biss xogħol tad-dar ħafif bħal knis, ħasil tal-platti u tindif bażiku – 1 punt.

Kapaċi twettaq azzjonijiet li jeħtieġu saħħa, iżda ma tistax twettaq għal żmien twil – 1 punt.

Kapaċi jżomm, tordna u jnaddaf id-dar waħdu – 0 punti.

 

Medikazzjoni:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (l-arranġament tal-mediċini u t-teħid tagħhom):

jieħu medikazzjoni waħdu.

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna

Ma jistax jieħu ħsieb is-sodisfazzjon tal-medikazzjoni għal kollox (provvista u teħid ta ‘medikazzjoni), mingħajr għajnuna mhux se jieħu medikazzjoni – 3 punti.

Preparazzjoni meħtieġa ta ‘kuljum ta’ mediċini, minħabba n-natura tal-marda u l-ħtieġa għal bilanċ ta ‘kuljum, iżda tieħu b’mod indipendenti – 2 punti.

Ħtieġa għajnuna biex tipprepara kaxxa tal-mediċina ta ‘kull ġimgħa iżda tieħu b’mod indipendenti – 1 punt.

Jieħu medikazzjoni b’mod indipendenti fid-doża korretta u regolarment, inkluż it-tibdil tad-doża meta meħtieġ – 0 punti.

 

Paġna 11 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. Ada-in numru. Data tal-kummissjoni-in. )

 

Kompli l-operazzjonijiet tad-dar l-IADL (jekk jogħġbok immarka għażla waħda biss f’kull taqsima tal-funzjoni).

 

Xiri:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (ppjanar ta’ xiri, distinzjoni bejn prodotti, xiri u ħlas):

Is-suġġett qal li jbati minn uġigħ f’idejh u saqajh, skont hu ma jistax jagħmel xirjiet kumplessi. Skond hu, huwa biss shops għal ftit oġġetti.

Għajnuna meħtieġa: Xiri minħabba diżabilità fiżika.

Min is-soltu jgħin: Jagħmel konsenja.

 

Ma jistax jippjana jew iwettaq ix-xiri jew ma jistax jiddistingwi bejn il-prodotti differenti – 3 punti.

Ma tistax tixtri barra mid-dar minħabba limitazzjoni fiżika severa iżda kapaċi tagħmel ħlas u tiddistingwi bejn il-prodotti – 2 punti.

Ma tistax tagħmel xirjiet fil-ġimgħa jew kumplessi – 2 punti.

Kapaċi tixtri biss numru żgħir ta ‘oġġetti minħabba limitu fiżiku – 1 punti.

Jippjana u jwettaq ix-xiri b’mod indipendenti – 0 punti.

 

Arranġamenti istituzzjonali u finanzjarji:

 

Deskrizzjoni tal-funzjoni (trattament ma’ istituzzjonijiet fil-ġestjoni ta’ pagamenti u kontijiet):

Tmexxi waħdu quddiem istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet.

Għajnuna meħtieġa: L-ebda għajnuna meħtieġa.

Min is-soltu jgħin: M’hemmx bżonn għajnuna.

Ma jistax jittratta kwalunkwe kwistjoni finanzjarja jew organizzattiva ma’ istituzzjonijiet – 3 punti.

Jeħtieġ assistenza u gwida minħabba diżabilità sensorja jew mentali – 2 punti.

Jiġġestixxi l-affarijiet tiegħu b’mod indipendenti, iżda jeħtieġ assistenza minħabba limitazzjoni fiżika – 1 punt.

Involut u jimmaniġġja l-affarijiet tiegħu b’mod indipendenti – 0 punti.

 

Paġna 12 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. ְ Numru Ada-in. Id-data tal-kummissjoni-in.

 

Għandu jimtela mill-infermier:

 

Punti totali (fi kwalunkwe każ li t-tabib jitlob diskussjoni, il-punteġġ jimtela hawn taħt wara d-diskussjoni):

Mobilità fid-dar-0 punti. Iġjene personali-0 punti. Tiekol u xorb-0 punti. Għawm-0 punti.

Ħwejjeġ-0 punti. Arranġamenti istituzzjonali-0 punti. Xiri-1 punti. Trattament tad-droga-0 punti.

Housekeeping-1 punti. Attivazzjoni tal-apparat-0 punti. Preparazzjoni tal-ikel – 1 punt.

 

Total: 3 punti.

ְ

Uffiċċju tas-Saħħa

 

Firma tal-Infermiera: Firma Assistenti. Isem l-infermiera: Ozari Sima. Nurse code:____ Data: 21 ta’ Novembru, 2022

Ħin tat-tmiem: _____

Ħin totali għat-testijiet tad-dipendenza (inkluż l-ivvjaġġar u l-mili ta’ kwestjonarju): _______

Ħin tat-tmiem: 15:00.

 

 

Paġna 13 minn 13

L-isem tal-attur huwa Asaf Binyamin. Numru tal-identità-029547403. ; Ada-in numru. Id-data tal-Kumitat.

Appendiċi tar-riżultati ta’ riferiment għal test ta’ dipendenza għal persuni b’diżabilità.

Fergħa:

Lill-Iskrivan għat-Talbiet tad-Diżabilità:

 

Karta ta l-identita:

Isem il-persuna b’diżabilità:

Indirizz:

telefon:

art:

Dħul:

 

Dettalji dwar il-valutazzjoni tad-dipendenza (iċċekkja għażla waħda biss):

 

 1. Valutazzjoni tad-dipendenza tlestiet fid-data: (għall-fini tal-valutazzjoni saru ____ fit-travi).
 2. Valutazzjoni ma tlestietx minħabba r-rifjut li tikkoopera waqt it-twaħħil tad-dar fuq:

 

Irritornat mingħajr valutazzjoni tad-dipendenza, magħmul id-dar minn infermier fid-dar tal-persuni b’diżabilità

 

 1. Saru żjarat fid-dar u l-persuna b’diżabilità ma nstabitx id-dar. Id-dati taż-żjara: 1. ___ 2. ___
 2. Saret żjara fid-dar iżda l-indirizz ma jeżistix/ il-persuna b’diżabilità ma tgħix fl-indirizz. Data taż-żjara: ___
 3. Waqt iż-żjara fid-dar, instab li l-persuna b’diżabilità kienet mietet. Data taż-żjara: ____
 4. Waqt iż-żjara fid-dar instab li l-persuna b’diżabilità hija rikoverata l-isptar għal perjodu ta’ żmien mhux magħruf u l-valutazzjoni tad-dipendenza ma tistax titlesta fi żmien ġimagħtejn. Data taż-żjara: ____

 

 

Irritornat mingħajr valutazzjoni tad-dipendenza u mingħajr ma saret żjara fid-dar fid-dar tal-persuna b’diżabilità minħabba informazzjoni dwar:

 

 1. mewt.
 2. l-isptar.
 3. Tċaqlaq għal belt oħra jew ma tistax tinstab.

 

spejjeż tal-ivvjaġġar:

 1. bil-karozza privata _____ kilometru.
 2. Fit-trasport pubbliku ____ xekel.
 3. Bit-taxi (il-periferija) ______ shekels (l-ispiża tat-taxi hija diviża bin-numru ta’ żjarat fl-istess vjaġġ)

 

Data____ Isem tal-Infermiera_____ Numru tal-Identità_____ Firma_____

 

 

Nurse Code____ Pożizzjoni 1

Kodiċi ta’ eżekuzzjoni______ Data ta’ eżekuzzjoni (l-aħħar data)______

 

 1. ____ kilometru 2. ____ shekels-spejjeż tal-ivvjaġġar.

Kodiċi taċ-ċentru____ pożizzjoni 2 (mit-test tad-dipendenza). 

F. Il-links tiegħi:

1)kanal Alla-youtube tal-persuni b’diżabilità

2)informazzjoni vokali Fuq diżabbli

3)biex taqla Ta flus Bilgainrock

4)l-allarm il-personal ta ‘safesound

5)traduzzjoni ta’ dokumenti

6)familji organizzazzjoni huma maqtula u maqtula

7)Is-sit fivver.com

 

Print Friendly, PDF & Email