Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Spjegazzjoni biċ-Ċiniż. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Skip to content
Home » הפוסטים באתר » Spjegazzjoni biċ-Ċiniż.

Spjegazzjoni biċ-Ċiniż.

Lil:

Suġġett: Aġenziji tar-reklamar Ċiniżi.

Għeżież Sinjura/ Sinjuri.

Fl-2007, ingħaqadt mal-ġlieda tal-persuni b’diżabilità fl-Iżrael, li fiha għadni nieħu sehem – u mill-10 ta’ Lulju 2018, nagħmel dan bħala parti mill-moviment “nitgaber” – persuni b’diżabilità trasparenti, moviment imwaqqaf u mmexxi bħalissa. mis-Sinjura Tatiana Kaduchkin.Wara li ħafna u varjati tentattivi biex tavvanza l-ġlieda fi ħdan l-Istat ta ‘Iżrael ma rnexxewx, fl-istess ħin bdejt nikkuntattja ħafna fatturi mill-komunità internazzjonali.

Dawn l-appelli għandhom żewġ għanijiet: tentattiv biex tistieden pressjoni minn barra fuq dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Istat ta’ Iżrael sabiex jibdew jindirizzaw il-qagħda tal-pubbliku b’diżabbiltà ftit aktar bis-serjetà, kif ukoll aspirazzjoni li jistabbilixxu kuntatt jew kooperazzjoni ta’ tip jew ieħor bejn organizzazzjonijiet b’diżabilità minn pajjiżi differenti fid-dinja.

Bħala parti minn dawn l-isforzi, nipprova, fost affarijiet oħra, nilħaq organizzazzjonijiet jew nies influwenti fiċ-Ċina, jew f’popolazzjonijiet li jitkellmu ċ-Ċiniż madwar id-dinja.Kif nafu, is-sitwazzjoni hija kumplessa: fl-aħħar 20-30 sena, hemm żewġ xejriet kontradittorji fil-politika tal-gvern Ċiniż li jeżistu fl-istess ħin, ħdejn xulxin.Min-naħa waħda, Minħabba l-politika taċ-Ċina biex tiżviluppa u tpoġġi lilha nnifisha bħala qawwa dinjija, tipprova “tibgħat l-armi” f’ħafna postijiet madwar id-dinja kemm jista ‘jkun, li, ovvjament, lanqas ma titlifx il-qasam tal-komunikazzjoni.Min-naħa l-oħra, naturalment hemm ix-xejra kontradittorja taċ-ċensura severa imposta mir-reġim Ċiniż fuq bosta mezzi tal-midja.

F’realtà bħal din, huwa estremament diffiċli li tkun taf kif tipproċedi fir-rigward tal-komunikazzjoni mal-popolazzjonijiet li jitkellmu ċ-Ċiniż.Għalhekk, qed infittex aġenziji tar-reklamar li kapaċi jassistu f’dak kollu li jikkonċerna l-għoti ta’ pariri, gwida u direzzjoni.Taf aġenziji ta’ reklamar bħal dawn?

L-aħjar tislijiet,

assaf benyamini.

post Scriptum. A) L-ambjent terapewtiku li fih jien:

assoċjazzjoni “Reut” – Hostel “Avivit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

Iżrael, kodiċi zip: 9650816.

In-numri tat-telefon tal-uffiċċji tal-ħostel: 972-2-6432551 .

u: 972-2-6428351.Maniġer tal-ħostel: is-Sur Yevgeni Paikin.

B) It-tabib tal-familja li qed niġi mmonitorjat miegħu:

Dr Brandon Stewart,

Clalit Health Services – Klinika “Hatayelet”,

6 Daniel Yanovsky St.,

Ġerusalemm,

Iżrael, kodiċi zip: 9338601.

In-numru tat-telefon fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-6738558.

Numru tal-fax fl-uffiċċji tal-klinika: 972-2-6738551.

C) Hawn taħt hawn xi kliem ta’ spjegazzjoni dwar il-moviment li ngħaqadt li ngħaqadt fl-10 ta’ Lulju 2018, kif dehru fl-istampa: Tatiana Kaduchkin, ċittadina ordinarja, iddeċidiet li tistabbilixxi l-moviment ‘nitgaber’ biex tgħin lil dawk li ssejjaħ ‘il-persuni b’diżabilità trasparenti’. “.S’issa, madwar 500 persuna minn madwar il-pajjiż kollu tal-Iżrael ingħaqdu mal-moviment tagħha.F’intervista ma’ Yoman ta’ Channel 7, titkellem dwar il-proġett u dawk il-persuni b’diżabilità li ma jirċievux assistenza xierqa u suffiċjenti mill-aġenziji rilevanti, sempliċiment għax huma trasparenti.Skond hi, il-popolazzjoni b’diżabilità tista ‘tinqasam f’żewġ gruppi: b’diżabilità b’siġġu tar-roti u b’diżabilità mingħajr siġġu tar-roti.

Hija tiddefinixxi t-tieni grupp bħala “trasparent disabled” għaliex, skont hi, ma jirċievux l-istess servizzi bħall-persuni b’diżabilità b’siġġijiet tar-roti, minkejja li huma definiti bħala li għandhom 75-100 fil-mija diżabilità.Dawn in-nies, tispjega, ma jistgħux jaqilgħu l-għixien waħedhom, u għandhom bżonn l-għajnuna tas-servizzi addizzjonali li huma intitolati għalihom il-persuni b’diżabilità bis-siġġijiet tar-roti.Pereżempju, il-persuni b’diżabilità trasparenti jirċievu allowance ta’ diżabilità baxxa mill-Assigurazzjoni Nazzjonali, ma jirċievux ċerti supplimenti bħal allowance għal servizzi speċjali, allowance għall-kumpannji, allowance għall-mobilità u jirċievu wkoll allowance aktar baxxa mill-Ministeru tad-Djar.Skont ir-riċerka li saret minn Kaduchkin,dawn il-persuni b’diżabilità trasparenti huma bil-ġuħ għall-ħobż minkejja t-tentattiv li jsostnu li fl-Iżrael tal-2016 m’hemmx nies bil-ġuħ għall-ħobż.Ir-riċerka li għamlet tgħid ukoll li r-rati ta’ suwiċidju fosthom huma għoljin.

Fil-moviment li waqqfet, taħdem biex tpoġġi lil dawk b’diżabilità trasparenti fil-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni pubblika.Dan għaliex, skont hi, normalment ma jidħlux f’dawn il-listi minkejja li suppost huma eliġibbli.Tagħmel mhux ħażin laqgħat mal-membri tal-Knesset u anke tipparteċipa f’laqgħat u diskussjonijiet ta’ kumitati rilevanti fil-Knesset, iżda skont hi dawk li kapaċi jgħinu ma jisimgħux u dawk li jisimgħu huma fl-oppożizzjoni u għalhekk ma jistgħux. għajnuna.Issa tappella lil aktar u aktar persuni b’diżabilità “trasparenti” biex jingħaqdu magħha, biex jikkuntattjawha ħalli tkun tista’ tgħinhom.Fl-istima tagħha, jekk is-sitwazzjoni tkompli kif inhi llum, mhux se jkun hemm ħarba minn dimostrazzjoni minn persuni b’diżabilità li se jitolbu d-drittijiet tagħhom u l-kundizzjonijiet bażiċi għall-għajxien tagħhom.

D) Il-mezzi biex jiġi stabbilit kuntatt ma ‘Tatiana Kadochkin, nhar il-Ħadd-Ħamis bejn is-sigħat ta’ 11:00-20:00 skond il-ħin ta ‘Iżrael – u dan huwa ħlief għall-vaganzi Lhud u l-vaganzi varji Iżraeljani għan-numri

tat-telefon: 972- 52-3708001.u: 972-2-5346644.

E) Hawn taħt hawn l-email li bgħatt lil Dr Bracha Zisser mill-assoċjazzjoni “Ezer Mitzion”:

L-ittra tiegħi lil Dr Bracha Zisser.

Yahoo/Nasvet Asaf Binyamini

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Awwissu, 2022, smajt il-programm tas-Sur Yaakov Eichler (“KAN HALAYLA”) li fih int mort fuq l-ajru u spjegajt dwar il-proġett importanti ta’ donazzjoni tal-mudullun organizzat mill-assoċjazzjoni “Ezer Mitzion” u dwar il-popolazzjonijiet li jista’ jkun addattat għad-donazzjoni għaż-żagħżugħ li dan l-aħħar marad b’mard sever tad-demm u għandu bżonn donazzjoni urġenti.Fi kliemek fuq ix-xandira, iddikjarajt li l-gruppi li huma adattati għad-donazzjoni huma Lhud mis-Sirja, it-Turkija, il-Bulgarija u l-Polonja.Jiena Lhudi mwielda fl-Iżrael – u n-nanniet kollha tiegħi, kemm tal-familja nukleari kif ukoll tal-familja kemmxejn aktar estiża, ġew mill-Polonja qabel it-Tieni Gwerra Dinjija u l-Olokawst.Wara dan ktibt fil-Google “mudullun, jien fid-database”- u wara li ddaħħal in-numru tal-ID tiegħi deher ċar għalija li m’iniex fid-database.Il-kjarifika fil-każ tiegħi mhix possibbli permezz tal-applikazzjoni ta’ numru personali waqt li nkun qed naqdi fl-armata tal-ISRAEL – u dan għaliex jien ma qdijtx fl-armata tal-ISRAEL u għalhekk m’hemmx tali numru fil-każ tiegħi.

Għalhekk, iddeċidejt li niġi għandkom bl-iskop li niċċekkja l-adattabilità tiegħi – u meta wasalt illum l-Erbgħa, 10 ta’ Awwissu 2022 fit-3:38 ta’ wara nofsinhar fil-fergħa tal-għaqda “Ezer Mitzion” f’Ġerusalemm fi 11 Beit. Triq Hadfus fil-viċinat ta’ Givat Shaul qaluli li ma stajtx ningħaqad mal-pool.Ir-raġuni (skont is-segretarju fuq il-post): li tissieħeb fid-database hija possibbli biss sal-età ta ’45 (jien persuna ta’ 49 sena).

Għalhekk erġajt lura d-dar tiegħi għall-kuntrarju ta’ meta ġejt.Tista’ tispjegali għaliex nies li għandhom aktar minn 45 sena ma jistgħux jissieħbu fid-database?Insemmi wkoll li jien persuna ħażina għas-saħħa li nbati minn sensiela ta’ mard sottostanti – u wkoll tieħu xi mediċini psikjatriċi regolarment bħala marda kronika.Dan għandu wkoll tifsira fir-rigward tal-possibbiltà li tissieħeb fid-database?

L-aħjar tislijiet,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

Entrance 1-Appartment 4,

Kiryat Menachem,

Ġerusalemm,

ISRAEL, Zip code: 9662592. Numri tat-telefon:

fid-dar-972-2-6427757.Mobbli-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum.1) In-numru tal-ID tiegħi: 029547403.

2) Nixtieq nirrimarka li jien persuna b’diżabbiltà u fil-bżonn u għalhekk, sfortunatament, mhux se nkun nista’ nittrasferixxi donazzjonijiet finanzjarji għall-proġett importanti ħafna li qed tmexxi.Hemm xi mod li bih nista’ ngħin il-proġett?

3) L-indirizzi tal-posta elettronika tiegħi: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected] jew: [email protected]

F) Hawn taħt hemm diversi links, li permezz tagħhom tista’ tikseb aktar informazzjoni dwari:

https://www.nitgaber.com/ 

https://disability5.com 

https://sites.google.com/view/shlilibareshet/%D7%91%D7%99%D7%AA 

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

Print Friendly, PDF & Email