" /> Vysvětlení v čínštině. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Přeskočit na obsah
Home » הפוסטים באתר » Vysvětlení v čínštině.

Vysvětlení v čínštině.

K:

 Předmět: Čínské reklamní agentury. 

Vážené paní/ pánové.

V roce 2007 jsem se zapojil do boje zdravotně postižených v Izraeli, kterého se stále účastním – a od 10. července 2018 tak činím v rámci hnutí “nitgaber” – transparentních zdravotně postižených lidí, hnutí založeného a v současné době řízeného paní Tatianou Kaduchkinovou. Poté, co mnoho různých pokusů o pokrok v boji uvnitř Státu Izrael bylo neúspěšných, jsem současně začal kontaktovat mnoho faktorů z mezinárodního společenství. 

Tyto výzvy mají dva cíle: pokus vyvolat nátlak zvenčí na rozhodující činitele ve Státu Izrael, aby se začali zabývat nelehkou zdravotně postiženou veřejností trochu vážněji, a také snahu o navázání kontaktu, resp. spolupráce toho či onoho druhu mezi organizacemi se zdravotním postižením z různých zemí světa.

V rámci těchto snah se mimo jiné snažím oslovit vlivné organizace nebo lidi v Číně nebo v čínsky mluvících populacích po celém světě.Jak víme, situace je složitá: v posledních 20-30 letech existují dva protichůdné trendy v politice čínské vlády, které existují současně, vedle sebe.Na jedné straně se Čína kvůli politice rozvoje a postavení světové velmoci snaží „poslat zbraně“ do co nejvíce míst po celém světě, což samozřejmě nemine ani oblast komunikace.Na druhou stranu je tu samozřejmě protichůdný trend tvrdé cenzury uvalené čínským režimem na mnoho médií.

V takové realitě je extrémně obtížné vědět, jak postupovat, pokud jde o dosah na čínsky mluvící obyvatelstvo.Proto hledám reklamní agentury, které jsou schopny pomoci ve všem, co se týká poskytování rad, vedení a nasměrování.Znáte takové reklamní agentury?

S pozdravem

assaf benyamini.

dodatek. A) Terapeutické prostředí, ve kterém se nacházím:

sdružení “Reut” – Hostel “Avivit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

Izrael, PSČ: 9650816.

Telefonní čísla kanceláří hostelu: 972-2-6432551 .

a: 972-2-6428351.Manažer hostelu: pan Jevgenij Paikin.

B) Rodinný lékař, u kterého jsem sledován:

Dr. Brandon Stewart,

Clalit Health Services – “Hatayelet” Clinic,

Daniel Yanovsky St. 6,

Jeruzalém,

Izrael, PSČ: 9338601.

Telefonní číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738551.

C) Níže je několik vysvětlujících slov o hnutí, ke kterému jsem se přidal 10. července 2018, jak se objevila v tisku: Tatiana Kaduchkin, obyčejná občanka, se rozhodla založit hnutí „nitgaber“ na pomoc těm, které nazývá „transparentní postižení“. ‘.Dosud se k jejímu hnutí připojilo asi 500 lidí z celé země IZRAEL.V rozhovoru s Yomanem na Channel 7 mluví o projektu a těch zdravotně postižených, kterým se nedostává řádné a dostatečné pomoci od příslušných agentur, jednoduše proto, že jsou transparentní.Postiženou populaci lze podle ní rozdělit na dvě skupiny: invalidní s vozíkem a invalidní bez vozíku.

Druhou skupinu definuje jako „transparentní invalidy“, protože podle ní nedostávají stejné služby jako invalidé na vozíku, i když jsou definováni jako postižení 75–100 procent.Tito lidé se podle ní nedokážou uživit sami a potřebují pomoc doplňkových služeb, na které mají invalidní vozíky nárok.Transparentní zdravotně postižení dostávají například nízký příspěvek na invaliditu od národního pojištění, nedostávají některé příplatky jako příspěvek na zvláštní služby, příspěvek na doprovod, příspěvek na mobilitu a také dostávají nižší příspěvek od ministerstva bydlení.Podle výzkumu, který provedl Kaduchkin,tito průhlední postižení lidé hladoví po chlebu navzdory pokusu tvrdit, že v Izraeli roku 2016 nejsou žádní lidé hladoví po chlebu.Výzkum, který provedla, také uvádí, že míra sebevražd mezi nimi je vysoká.

V hnutí, které založila, usiluje o zařazení transparentně postižených na pořadníky na veřejné bydlení.Do těchto seznamů se totiž podle ní většinou nezapisují, přestože mají být způsobilé.Pořádá nemálo schůzí s poslanci Knessetu a účastní se i jednání a diskusí příslušných výborů v Knesetu, ale podle ní ti, kteří jsou schopni pomoci, neposlouchají a ti, kteří naslouchají, jsou v opozici, a proto nemohou Pomoc.Nyní vyzývá stále více „transparentních“ handicapovaných, aby se k ní přidali, kontaktovali ji, aby jim mohla pomoci.Pokud bude situace pokračovat jako dnes, podle ní nebude úniku před demonstrací handicapovaných lidí, kteří se budou domáhat svých práv a základních podmínek pro své živobytí.

D) Způsob navázání kontaktu s Tatianou Kadochkinovou, v neděli až čtvrtek mezi 11:00-20:00 podle izraelského času – a to kromě židovských svátků a různých izraelských svátků na telefonní čísla: 972- 52-3708001.a: 972-2-5346644.

E) Níže je e-mail, který jsem poslal Dr. Brachovi Zisserovi ze sdružení “Ezer Mitzion”:

Můj dopis Dr. Brachovi Zisserovi.

Yahoo/Nasvet Asaf Binyamini

V úterý 9. srpna 2022 jsem poslouchal pořad pana Yaakova Eichlera („KAN HALAYLA“), ve kterém jste vysílal a vysvětloval o důležitém projektu dárcovství kostní dřeně organizovaném sdružením „Ezer Mitzion“ ao populacích, které může být vhodný pro darování pro mladého muže, který nedávno onemocněl závažným krevním onemocněním a potřebuje urgentní darování.Ve svých slovech ve vysílání jste uvedl, že skupiny, které jsou vhodné pro darování, jsou Židé ze Sýrie, Turecka, Bulharska a Polska.Jsem Žid narozený v Izraeli – a všichni moji prarodiče, jak z nukleární rodiny, tak z trochu širší rodiny, pocházeli z Polska před druhou světovou válkou a holocaustem.Poté jsem do Google napsal “kostní dřeň, jsem v databázi”- a po zadání IČ mi bylo jasné, že nejsem v databázi.Vyjasnění v mém případě není možné prostřednictvím aplikace osobního čísla při službě v armádě IZRAELU – a to proto, že jsem nesloužil v armádě IZRAEL a proto v mém případě žádné takové číslo neexistuje.

Rozhodl jsem se proto za vámi přijít za účelem ověření své vhodnosti – a když jsem dnes, ve středu 10. srpna 2022 ve 3:38 odpoledne, dorazil do pobočky sdružení „Ezer Mitzion“ v Jeruzalémě v 11 Beit Hadfus Street ve čtvrti Givat Shaul Bylo mi řečeno, že se nemohu připojit k bazénu.Důvod (dle sekretářky na místě): vstup do databáze je možný pouze do 45 let (jsem 49letý člověk).

Proto jsem se vrátil do svého domova, než když jsem přišel.Můžete mi vysvětlit, proč se do databáze nemohou připojit lidé starší 45 let?Ještě zmíním, že jsem neduživý člověk, který trpí řadou základních nemocí – a také jako chronické onemocnění pravidelně užívám některé psychiatrické léky.Má to význam i s ohledem na možnost připojení k databázi?

S pozdravem,

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

vchod 1-Apartment 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

IZRAEL, PSČ: 9662592. Telefonní čísla:

doma-972-2-6427757.Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

dodatek.1) Moje IČO: 029547403.

2) Upozorňuji, že jsem zdravotně postižený a potřebný a proto bohužel nebudu moci převádět finanční dary na velmi důležitý projekt, který řídíte.Existuje nějaký způsob, jak mohu projektu pomoci?

3) Moje e-mailové adresy: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected] nebo: [email protected]

F) Níže jsou uvedeny různé odkazy, pomocí kterých o mně můžete získat více informací:

https://www.nitgaber.com/ 

https://disability5.com  

https://sites.google.com/view/shlilibarshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

Print Friendly, PDF & Email