Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Vysvetlenie v čínštine. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Preskočiť na obsah
Home » Vysvetlenie v čínštine.

Vysvetlenie v čínštine.

Komu:

Predmet: Čínske reklamné agentúry.

Vážené dámy/páni.

V roku 2007 som sa zapojil do boja zdravotne postihnutých v Izraeli, ktorého sa zúčastňujem doteraz – a od 10. júla 2018 tak robím v rámci hnutia „nitgaber“ – transparentní zdravotne postihnutí, hnutie založené a v súčasnosti riadené od pani Tatiany Kaduchkinovej.Po neúspešných mnohých rôznych pokusoch o napredovanie v boji v rámci štátu Izrael som súčasne začal kontaktovať mnohé faktory z medzinárodného spoločenstva.

Tieto výzvy majú dva ciele: pokus o vyvolanie tlaku zvonku na tých, ktorí rozhodujú v štáte Izrael, aby sa začali zaoberať trápením hendikepovanej verejnosti trochu vážnejšie, ako aj snahu nadviazať kontakt, resp. spolupráce toho či onoho druhu medzi organizáciami so zdravotným postihnutím z rôznych krajín sveta.

V rámci týchto snáh sa snažím okrem iného osloviť vplyvné organizácie či ľudí v Číne, prípadne v čínsky hovoriacich populáciách po celom svete.Ako vieme, situácia je zložitá: za posledných 20-30 rokov existujú dva protichodné trendy v politike čínskej vlády, ktoré existujú súčasne, vedľa seba.Na jednej strane sa Čína kvôli politike rozvoja a postavenia sa ako svetovej veľmoci snaží „poslať zbrane“ na čo najviac miest po celom svete, čo, samozrejme, neobchádza ani oblasť komunikácie.Na druhej strane je tu samozrejme protichodný trend tvrdej cenzúry, ktorú čínsky režim uvalil na mnohé médiá.

V takejto realite je mimoriadne ťažké vedieť, ako postupovať, pokiaľ ide o dosah na čínsky hovoriace obyvateľstvo.Preto hľadám reklamné agentúry, ktoré sú schopné pomôcť vo všetkom, čo sa týka poskytovania rád, usmernení a nasmerovania.Poznáte takéto reklamné agentúry?

S pozdravom

assaf benyamini.

post Scriptum. A) Terapeutické prostredie, v ktorom sa nachádzam:

Združenie “Reut” – Hostel “Avivit”,

6 HaAvivit St.,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

Izrael, PSČ: 9650816.

Telefónne čísla kancelárií hostela: 972-2-6432551 .

a: 972-2-6428351.Manažér hostela: Pán Jevgenij Paikin.

B) Rodinný lekár, u ktorého som sledovaný:

Dr. Brandon Stewart,

Clalit Health Services – “Hatayelet” Clinic,

Daniel Yanovsky St. 6,

Jeruzalem,

Izrael, PSČ: 9338601.

Telefónne číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738551.

C) Nižšie je niekoľko vysvetľujúcich slov o hnutí, ku ktorému som sa pripojil 10. júla 2018, ako sa objavilo v tlači: Tatiana Kaduchkin, obyčajná občianka, sa rozhodla založiť hnutie „nitgaber“ na pomoc tým, ktorých nazýva „transparentnými invalidmi“. ‘.Doteraz sa k jej hnutiu pridalo asi 500 ľudí z celej krajiny IZRAEL.V rozhovore pre televíznu stanicu Channel 7 Yoman hovorí o projekte a zdravotne postihnutých ľuďoch, ktorí nedostávajú riadnu a dostatočnú pomoc od príslušných agentúr len preto, že sú transparentní.Postihnutú populáciu možno podľa nej rozdeliť do dvoch skupín: invalidi s invalidným vozíkom a invalidi bez invalidného vozíka.

Druhú skupinu definuje ako „transparentne postihnutých“, pretože podľa nej nedostávajú také služby ako invalidi na invalidnom vozíku, hoci sú definovaní ako 75- až 100-percentne postihnutí.Títo ľudia sa podľa nej nedokážu uživiť sami a potrebujú pomoc doplnkových služieb, na ktoré majú invalidní vozíky nárok.Transparentní zdravotne postihnutí dostávajú napríklad nízky príspevok z národného poistenia, nedostávajú niektoré príplatky ako príspevok na osobitné služby, príspevok na spoločníka, príspevok na mobilitu a tiež dostávajú nižší príspevok od ministerstva bývania.Podľa výskumu, ktorý uskutočnil Kaduchkin,títo transparentní invalidi sú hladní po chlebe napriek pokusu tvrdiť, že v Izraeli roku 2016 nie sú žiadni ľudia hladní po chlebe.Výskum, ktorý uskutočnila, tiež uvádza, že miera samovrážd medzi nimi je vysoká.

V hnutí, ktoré založila, sa zasadzuje za to, aby transparentne zdravotne postihnutých zaradili do poradovníka na verejné bývanie.Do týchto zoznamov sa totiž podľa nej väčšinou nezapisujú, aj keď majú byť oprávnené.Má veľa stretnutí s poslancami Knesetu a dokonca sa zúčastňuje na zasadnutiach a diskusiách príslušných výborov v Knesete, no podľa nej tí, ktorí vedia pomôcť, nepočúvajú a tí, ktorí počúvajú, sú v opozícii, a preto nemôžu Pomoc.Teraz vyzýva čoraz viac „transparentných“ postihnutých, aby sa k nej pridali, aby ju kontaktovali, aby im mohla pomôcť.Podľa jej názoru, ak bude situácia pokračovať ako dnes, pred demonštráciou zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sa budú domáhať svojich práv a základných podmienok na živobytie, nebude úniku.

D) Spôsob nadviazania kontaktu s Tatianou Kadochkinovou, v nedeľu až štvrtok v čase od 11:00 do 20:00 podľa izraelského času – a to okrem židovských sviatkov a rôznych izraelských sviatkov na telefónne čísla: 972- 52-3708001.a: 972-2-5346644.

E) Nižšie je uvedený e-mail, ktorý som poslal Dr. Brachovi Zisserovi zo združenia „Ezer Mitzion“:

Môj list Dr. Brachovi Zisserovi.

Yahoo/Nasvet Asaf Binyamini

V utorok 9. augusta 2022 som si vypočul program pána Yaakova Eichlera („KAN HALAYLA“), v ktorom ste odvysielali informácie o dôležitom projekte darovania kostnej drene organizovanom združením „Ezer Mitzion“ a o populáciách, ktoré môže byť vhodný na darovanie pre mladého muža, ktorý nedávno ochorel na závažné ochorenie krvi a potrebuje urgentné darovanie.Vo svojich slovách v relácii ste uviedli, že skupiny, ktoré sú vhodné na darcovstvo, sú Židia zo Sýrie, Turecka, Bulharska a Poľska.Som Žid narodený v Izraeli – a všetci moji starí rodičia, z nukleárnej rodiny aj z o niečo širšej rodiny, pochádzali z Poľska pred druhou svetovou vojnou a holokaustom.Potom som napísal do Google “kostná dreň, som v databáze”- a po zadaní IČO mi bolo jasné, že nie som v databáze.Objasnenie v mojom prípade nie je možné prostredníctvom aplikácie osobného čísla počas služby v armáde IZRAEL – a to preto, že som neslúžil v armáde IZRAEL, a preto také číslo v mojom prípade neexistuje.

Preto som sa rozhodol prísť za vami, aby som si overil svoju vhodnosť – a keď som dnes, v stredu 10. augusta 2022 o 3:38 popoludní, prišiel do pobočky združenia „Ezer Mitzion“ v Jeruzaleme na 11 Beit. Hadfus Street v štvrti Givat Shaul mi bolo povedané, že sa nemôžem pripojiť k bazénu.Dôvod (podľa sekretárky na mieste): vstup do databázy je možný len do 45 rokov (som 49-ročný).

Preto som sa vrátil do svojho domova, ako keď som prišiel.Môžete mi vysvetliť, prečo sa do databázy nemôžu zapojiť ľudia nad 45 rokov?Ešte spomeniem, že som nezdravý človek, ktorý trpí radom základných ochorení – a ako chronické ochorenie pravidelne beriem aj niektoré psychiatrické lieky.Má to význam aj v súvislosti s možnosťou vstupu do databázy?

S pozdravom

assaf benyamini,

115 Costa Rica St.,

vchod 1-Apartment 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,

IZRAEL, PSČ: 9662592. Telefónne čísla:

doma-972-2-6427757.Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum.1) Moje IČO: 029547403.

2) Upozorňujem, že som zdravotne postihnutý a núdzny človek a preto, žiaľ, nebudem môcť previesť finančné dary na veľmi dôležitý projekt, ktorý riadite.Existuje nejaký spôsob, ako môžem pomôcť projektu?

3) Moje e-mailové adresy: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected] alebo: [email protected]

F) Nižšie sú uvedené rôzne odkazy, prostredníctvom ktorých môžete o mne získať viac informácií:

https://www.nitgaber.com/ 

https://disability5.com 

https://sites.google.com/view/shlilibarshet/%D7%91%D7%99%D7%AA 

https://anchor.fm/assaf-benyamini 

Print Friendly, PDF & Email