Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Základná legislatíva. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Preskočiť na obsah
Home » הפוסטים באתר » Základná legislatíva.

Základná legislatíva.

Komu:

Predmet: otázka legislatívy.

Vážené dámy/páni.

Ako je dobre známe v Izraelskom štáte, ako aj na mnohých iných miestach, existuje mnoho obyvateľov, ktorí ťažko prežijú a sú v hroznej finančnej núdzi, ako sú starší ľudia alebo invalidi.

Mám otázku, či riešenie veci v rámci komplexného základného zákona môže viesť k zlepšeniu situácie. Mám na mysli prijatie „Základného zákona o sociálnych právach“ – ktorý, ako viete, sa v priebehu rokov spomínal aj v rôznych médiách.

Otázku ohľadom tohto zákona kladiem ako niekto, kto sa od roku 2007 podieľal na boji zdravotne postihnutých v Izraeli – a zaujímalo by ma, aký je váš názor na túto vec.

S pozdravom,

Asaf Benjamin.

A. Nižšie je uvedený e-mail, ktorý som poslal novinárovi Keren Neubach. Bohužiaľ, tento na moju žiadosť nereagoval.

 

—– Preposlaná správa —–

Autor:Assaf Benjamin < [email protected] >

komu: [email protected] < [email protected] >

Odoslané dňa:Streda 7. septembra 2022 o 23:21:07 PMMGMT+3

téma:Moje listy pani Karen Neubachovej.

 

Pozdravujem pani Keren Neubachovú:

Predmet: Problém monitorovania liekov.

Drahá pani .

Ja, Asaf Binyamini, 49 rokov, žijem v chránenom bývaní pre mentálne postihnutých zo združenia „Reot“ v Jeruzaleme – v rámci bývania pre mentálne postihnutých v komunite, ktorá prevádzkuje rehabilitačný kôš v mene ministerstva zdravotníctva .

Beriem psychiatrické lieky – a v posledných rokoch sa objavila neznesiteľná realita, v ktorej psychiatri v centrách duševného zdravia prestali sledovať psychiatrické lieky (viem, že to bude znieť absurdne – ale bohužiaľ je to realita, s ktorou sa znova a znova stretávam) . Ale keďže žijem z veľmi nízkeho príjmu – invalidného príspevku od Národného poistného ústavu – chodiť k lekárom súkromne je pre mňa nemožné.

Ale dnes už iná alternatíva nie je, keďže ani psychiatri na staniciach duševného zdravia pre mňa už nie sú adresou, a to z dvoch dôvodov:

1) Problematický prístup k liečbe – vždy, keď prídete na stanicu, k duševne zraneným sa automaticky pristupuje ako k ľuďom, ktorí sú tiež mentálne postihnutí – čo vedie k totálnej nepočúvanosti zo strany lekárov. Od môjho príchodu na stanicu by lekári vychádzali z predpokladu, že budú presne vedieť, akými problémami trpím bez toho, aby ma poznali čo i len povrchne alebo minimálne. To znova a znova vyústilo do nesprávnych liečebných postupov aplikovaných na mňa a tiež do mojej neschopnosti spolupracovať s pohŕdavým postojom, ktorý s tým prišiel. A čo viac: aj v prípadoch, keď ma personál kliniky alebo lekári poznali, liečba sa stále nezmenila – čo bránilo akejkoľvek možnosti liečby či pomoci a nekonečným stretom s personálom, ktorý vraj ” Rovnaké “sledovanie” by som nechal Vraj preto, aby sa pod rúškom “pomoci” alebo “liečby” predišli ďalším škodám a zbytočným psychickým útrapám. Viem, že je to zovšeobecnenie – ale čo sa dá robiť, toto je realita. Rovnaké “sledovanie” by som nechal Vraj preto, aby sa pod rúškom “pomoci” alebo “liečby” predišli ďalším škodám a zbytočným psychickým útrapám. Viem, že je to zovšeobecnenie – ale čo sa dá robiť, toto je realita.

2) Fyzický zdravotný stav – začiatkom roku 1998 som mal pracovný úraz v hoteli „Larom“ v Jeruzaleme, kde som vtedy pracoval asi tri mesiace v rámci projektu organizácie „Alvin Israel“ – a odvtedy som vyvinul sériu fyzických problémov, ktoré Národný inštitút poistenia neuznáva. V súčasnosti tiež neexistuje žiadny iný subjekt alebo úrad vlády, ktorý by túto škodu uznal.

Od tej nehody sa môj stav pomaly, ale sústavne a sústavne zhoršoval – a dnes som sa dostal do stavu, kedy aj fyzicky dostať sa na stanice duševného zdravia je pre mňa čoraz ťažšou a problematickou záležitosťou.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorej som členom, ako aj ministerstvo zdravotníctva tvrdili, že na túto situáciu nemajú riešenie a nemajú ani službu psychiatra, ktorý by fungoval doma.

 

V posledných mesiacoch som sa snažil nájsť riešenie trochu iným spôsobom: chodením k farmakológovi. Ukázalo sa však, že farmakológ, ktorého som navštívil, mohol pomôcť len čiastočne a keďže nie je psychiater, nemal možnosť mi pomôcť vyriešiť psychiatrické lieky, ktoré beriem.

Navyše: bolo mi jasné, že vzhľadom na malý počet lekárov zaoberajúcich sa touto oblasťou (pre ilustráciu: v celej metropole Jeruzalem a okolí sú v tejto oblasti len 2 lekári – lekár na jeho ambulancii I. navštevovala vo verejnom lekárstve a ešte jednu lekárku, ktorú je možné zastihnúť súkromne, keď každá návšteva stojí niekoľko stoviek šekelov, ktoré nie sú. Nepíšem sem mená týchto lekárov ani názvy zdravotníckych zariadení, kde pôsobia) – takže farmakologické sledovanie nie je v dnešnej realite možné. Ako viete, vo farmakológii existuje aj pododbor nazývaný psychiatrická farmakológia,

 

A suma sumárum: tieto okolnosti privádzajú človeka v mojej situácii, ktorý potrebuje služby psychiatra, ktorý pracuje doma, do úplnej slepej uličky – a napriek akútnej potrebe sledovať lieky, ktoré užívam, mi momentálne žiadne neponúkajú. rozumné riešenie.

Mal by som zdôrazniť, že v komunitnom prostredí starostlivosti o duševné zdravie skutočne existuje psychiatrička – tvrdošijne však odmietajú, aby zostala v mojom dome – niečo, čo mohlo problém aspoň dočasne vyriešiť. Toto odmietnutie bolo dané len tak a bez akéhokoľvek dôvodu – a ako prejav úplnej ľahostajnosti k môjmu stavu a k tomu, že nesledovanie liekov môže dokonca ohroziť môj život.

Každopádne hľadám riešenie. Máte nápad na riešenie, ktoré sa dá v tejto situácii ešte nájsť?

Podotýkam, že viem, že ste novinár a nie lekár – preto od vás nežiadam lekárske odporúčania. Ide o byrokratický problém, ktorý mi neumožňuje dostať liečbu, ktorú potrebujem – a možno budete mať príležitosť pomôcť v tejto veci. Budem tiež pripravený vysielať, ak to bude potrebné.

Chcel by som upozorniť, že tieto veci píšem ako niekto, kto počúva mnohé z programov, ktoré uvádzate, a tiež si veľmi váži vaše verejné a mediálne aktivity v otázkach týkajúcich sa duševného zdravia. Vypočul som si veľa článkov, ktoré ste na túto tému pripravili – a keďže všetky vládne ministerstvá mi neponúkajú riešenie a nerobia nič iné, len ma presúvajú tam a späť z jedného na druhé, tak ktovie – možno vám v tomto pomôže váš zásah záležitosť, ktorá uviazla na mnoho mesiacov.

S pozdravom,

assaf benyamini,

Kostarická ulica 115,

Vchod A-byt 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefónne čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Terapeutické prostredie, v ktorom sa nachádzam:

Združenie “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St. 6,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9650816.

Telefónne čísla v kanceláriách hostela: 972-2-6432551. a: 972-2-6428351.

E-mailová adresa hostela:

[email protected]

Sociálna pracovníčka ubytovne, ktorá v mojom byte pracuje ako gazdiná: p.

Sara Stora-972-55-6693370.

4) Rodinný lekár, u ktorého som sledovaný:

Dr. Brandon Stewart,

“Clalit Health Services” – klinika “HATAYELET”,

Ulica Daniela Yanovského 6,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9338601.

Telefónne číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738551.

B. Nižšie je moja korešpondencia so skupinou na Facebooku:

halapartne, asistenti a profesia mojich ľudí pre workshopy, stretnutia, festivaly a podujatia“.

Administrátorský tím odmietol váš príspevok v skupine Pomocníci, asistenti a profesionáli pre workshopy, ústrania, festivaly a podujatia.

pred 3 hodinami

assaf benyamini zhromaždil pomocníkov, asistentov a profesionálov na workshopy, stretnutia, festivaly a podujatia

  1. septembra o 22:43 ·

Komu: „Pomocníkom, asistentom a odborníkom na workshopy, stretnutia, festivaly a podujatia“.

Predmet: nahrané prednášky.

Vážené dámy/páni..

Vlastním viacjazyčný blog https://disability5.comktorá sa zaoberá problematikou choroby a zdravotného postihnutia.

Blog bol vytvorený v systéme wordpress.org – a uložený na serveroch servers24.co.il

Hľadám webovú stránku, na ktorej nájdete nahrávky prednášok použiteľné bez problémov s autorskými právami (podobne ako napríklad na stránke Google Scholar v oblasti článkov).

Poznáte takúto službu?

S pozdravom,

assaf benyamini,

Kostarická ulica 115,

Vchod A-byt 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefónne čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

spätná väzba

Nie je relevantné pre skupinu

C. Nižšie sú 2 správy, ktoré som zanechal na facebookovej stránke novinárky Esti Perez Ben-Ami:

1)Asaf Benjamin

Pani Esti Perez Ben-Ami, pozdrav: Každý deň počúvam rozhlasovú talkshow

בחצי היוםEdith skolabovala a utrpela mozgovú príhodu počas jeho ciest Wilson zaujal jeho miesto. Hoci ona Ako už bolo spomenuté, nebola zvolená v žiadnom demokratickom procese medzi rokmi 1919 a 1920 – napokon, v tomto období bola prezidentkou pre všetky zámery a účely – doteraz jedinou ženou prezidentkou v americkej histórii. S pozdravom Asaf Binyamini.

2)Asaf Benjamin

Prikladám príslušný záznam z Wikipédie:https://he.wikipedia.org/…/%D7%90%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7…

(záznam je v hebrejčine (עברית-môj prvý jazyk)-ale som si istý, že ho možno nájsť takmer v akomkoľvek jazyku)

D. Nižšie je list, ktorý som poslal na “bipolárne – čo zaujíma tých, ktorí majú

poruchy nálady – depresia, úzkosť a maniodepresia”.

 

Asaf Benjamin< [email protected] >

komu:

[email protected]

Pondelok 12. septembra o 16:18

Komu: “Bipolárna – to, čo zaujíma ľudí s poruchami nálady – depresia, úzkosť a maniodepresia.”

Predmet: Problém monitorovania liekov.

Vážené dámy/páni.

Ja, Asaf Binyamini, 49 rokov, žijem v chránenom bývaní pre mentálne postihnutých zo združenia „Reot“ v Jeruzaleme – v rámci bývania pre mentálne postihnutých v komunite, ktorá prevádzkuje rehabilitačný kôš v mene ministerstva zdravotníctva .

Beriem psychiatrické lieky – a v posledných rokoch sa objavila neznesiteľná realita, v ktorej psychiatri v centrách duševného zdravia prestali sledovať psychiatrické lieky (viem, že to bude znieť absurdne – ale bohužiaľ je to realita, s ktorou sa znova a znova stretávam) . Ale keďže žijem z veľmi nízkeho príjmu – invalidného príspevku od Národného poistného ústavu – chodiť k lekárom súkromne je pre mňa nemožné.

Ale dnes už iná alternatíva nie je, keďže ani psychiatri na staniciach duševného zdravia pre mňa už nie sú adresou, a to z dvoch dôvodov:

1) Problematický prístup k liečbe – vždy, keď prídete na stanicu, k duševne zraneným sa automaticky pristupuje ako k ľuďom, ktorí sú tiež mentálne postihnutí – čo vedie k totálnej nepočúvanosti zo strany lekárov. Od môjho príchodu na stanicu by lekári vychádzali z predpokladu, že budú presne vedieť, akými problémami trpím bez toho, aby ma poznali čo i len povrchne alebo minimálne. To znova a znova vyústilo do nesprávnych liečebných postupov aplikovaných na mňa a tiež do mojej neschopnosti spolupracovať s pohŕdavým postojom, ktorý s tým prišiel. A čo viac: aj v prípadoch, keď ma personál kliniky alebo lekári poznali, liečba sa stále nezmenila – čo bránilo akejkoľvek možnosti liečby či pomoci a nekonečným stretom s personálom, ktorý vraj ” Rovnaké “sledovanie” by som nechal Vraj preto, aby sa pod rúškom “pomoci” alebo “liečby” predišli ďalším škodám a zbytočným psychickým útrapám. Viem, že je to zovšeobecnenie – ale čo sa dá robiť, toto je realita. Rovnaké “sledovanie” by som nechal Vraj preto, aby sa pod rúškom “pomoci” alebo “liečby” predišli ďalším škodám a zbytočným psychickým útrapám. Viem, že je to zovšeobecnenie – ale čo sa dá robiť, toto je realita.

2) Fyzický zdravotný stav – začiatkom roku 1998 som mal pracovný úraz v hoteli „Larom“ v Jeruzaleme, kde som vtedy pracoval asi tri mesiace v rámci projektu organizácie „Alvin Israel“ – a odvtedy som vyvinul sériu fyzických problémov, ktoré Národný inštitút poistenia neuznáva. V súčasnosti tiež neexistuje žiadny iný subjekt alebo úrad vlády, ktorý by túto škodu uznal.

Od tej nehody sa môj stav pomaly, ale sústavne a sústavne zhoršoval – a dnes som sa dostal do situácie, že aj fyzický príchod na stanice duševného zdravia je pre mňa ťažká a čoraz problematickejšia záležitosť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorej som členom, ako aj ministerstvo zdravotníctva tvrdili, že na túto situáciu nemajú riešenie a nemajú ani službu psychiatra, ktorý by fungoval doma.

 

V posledných mesiacoch som sa snažil nájsť riešenie trochu iným spôsobom: chodením k farmakológovi. Ukázalo sa však, že farmakológ, ktorého som navštívil, mohol pomôcť len čiastočne a keďže nie je psychiater, nemal možnosť mi pomôcť vyriešiť psychiatrické lieky, ktoré beriem.

Navyše: bolo mi jasné, že vzhľadom na malý počet lekárov zaoberajúcich sa touto oblasťou (pre ilustráciu: v celej metropole Jeruzalem a okolí sú v tejto oblasti len 2 lekári – lekár na jeho ambulancii I. navštevovala vo verejnom lekárstve a ešte jednu lekárku, ktorú je možné zastihnúť súkromne, keď každá návšteva stojí niekoľko stoviek šekelov, ktoré nie sú. Nepíšem sem mená týchto lekárov ani názvy zdravotníckych zariadení, kde pôsobia) – takže farmakologické sledovanie nie je v dnešnej realite možné. Ako viete, vo farmakológii existuje aj pododbor nazývaný psychiatrická farmakológia,

A suma sumárum: tieto okolnosti privádzajú človeka v mojej situácii, ktorý potrebuje služby psychiatra, ktorý pracuje doma, do úplnej slepej uličky – a napriek akútnej potrebe sledovať lieky, ktoré užívam, mi momentálne žiadne neponúkajú. rozumné riešenie.

Mal by som zdôrazniť, že v komunitnom prostredí starostlivosti o duševné zdravie skutočne existuje psychiatrička – tvrdošijne však odmietajú, aby zostala v mojom dome – niečo, čo mohlo problém aspoň dočasne vyriešiť. Toto odmietnutie bolo dané len tak a bez akéhokoľvek dôvodu – a ako prejav úplnej ľahostajnosti k môjmu stavu a k tomu, že nesledovanie liekov môže dokonca ohroziť môj život.

Každopádne hľadám riešenie. Máte nápad na riešenie, ktoré sa dá v tejto situácii ešte nájsť?

S pozdravom,

Asaf Binyamin,

Kostarická ulica 115,

Vchod A-byt 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefónne čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

post Scriptum. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Terapeutické prostredie, v ktorom sa nachádzam:

Združenie “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St. 6,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9650816.

Telefónne čísla v kanceláriách hostela: 972-2-6432551. a: 972-2-6428351.

E-mailová adresa hostela:

[email protected]

Sociálna pracovníčka ubytovne, ktorá v mojom byte pracuje ako gazdiná: p

Sara Stora-972-55-6693370.

Psychiater z hostelového tímu: Dr. Katia Levin.

4) Rodinný lekár, u ktorého som sledovaný:

Dr. Brandon Stewart,

“Klalit Health Services” – promenádna klinika,

Ulica

Daniel Yanovsky 6,

Jeruzalem,

IZRAEL, PSČ: 9338601.

Telefónne číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kanceláriách kliniky: 972-2-6738551.

E. Nižšie je začiatok listu, ktorý posielam na rôzne miesta:

Komu:

Predmet: novinárske poradenstvo.

Vážené dámy/páni.

V roku 2007 som sa zapojil do boja zdravotne postihnutých v Izraeli a od 10. júla 2018 tak robím v rámci hnutia „Natagver“, ku ktorému som sa pridal. V hnutí “Nategber” sa snažíme presadzovať práva “transparentne postihnutých” – ľudí ako ja, ktorí trpia postihnutím a vážnymi zdravotnými problémami, ktoré nie sú navonok viditeľne viditeľné – čo spôsobuje diskrimináciu aj vo vzťahu k iným postihnutým ľuďom. .

Poukážem na to, že úspechy v napredovaní v boji boli extrémne obmedzené a aj dnes (tieto slová píšem vo štvrtok 16. júna 2022) s nami rôzne orgány v štáte Izrael nespolupracujú – a nerobia nič iné, len odkazuj nás tam a späť od jedného k druhému.

Po mnohých apeloch na izraelské médiá a v nich publikovaných článkoch (na niektorých sa podieľal aj pisateľ tohto listu) ma napadlo skúsiť iný postup: apelovať na zahraničné médiá mimo štátu Izrael, v snahe nájsť novinárov z rôznych častí sveta, ktorí by prejavili záujem o túto tému.

Preto by som sa vás chcel opýtať: Máte nejaké nápady, ako by sa to dalo urobiť?

S pozdravom,

Asaf Benjamin.

 

F. Nižšie je niekoľko vysvetľujúcich slov o sociálnom hnutí, ku ktorému som sa pridal 10. júla 2018, ako sa objavilo v tlači:

Tatiana Kaduchkin, obyčajná občianka, sa rozhodla založiť hnutie „Natgver“ na pomoc tým, ktorých nazýva „transparentnými invalidmi“. K jej hnutiu sa zatiaľ pridalo asi 500 ľudí z celej krajiny. V rozhovore pre televíznu stanicu Channel 7 Yoman hovorí o projekte a zdravotne postihnutých ľuďoch, ktorí nedostávajú riadnu a dostatočnú pomoc od príslušných agentúr, jednoducho preto, že sú transparentní.

Postihnutú populáciu možno podľa nej rozdeliť do dvoch skupín: invalidi s invalidným vozíkom a invalidi bez invalidného vozíka. Druhú skupinu definuje ako „transparentných invalidov“, pretože podľa nej nedostávajú také služby ako invalidní ľudia na invalidnom vozíku, hoci sú definovaní ako 75- až 100-percentne postihnutí.

Vysvetľuje, že títo ľudia sa nedokážu uživiť sami a potrebujú pomoc doplnkových služieb, na ktoré majú zdravotne postihnutí ľudia na invalidnom vozíku nárok. Napríklad transparentní zdravotne postihnutí dostávajú z Národnej poisťovne nízky príspevok na invaliditu, nedostávajú niektoré príplatky ako príspevok na osobitné služby, príspevok na spoločníka, príspevok na mobilitu a tiež dostávajú nižší príspevok od ministerstva bývania.

Podľa výskumu, ktorý uskutočnil Kaduchkin, sú títo transparentní postihnutí hladní po chlebe napriek pokusu tvrdiť, že v Izraeli z roku 2016 nie sú žiadni ľudia hladní po chlebe. Výskum, ktorý uskutočnila, tiež uvádza, že miera samovrážd medzi nimi je vysoká. V hnutí, ktoré založila, pracuje na tom, aby transparentne zdravotne postihnutých zaradila do poradovníka na verejné bývanie. Do týchto zoznamov sa totiž podľa nej väčšinou nezapisujú, aj keď majú byť oprávnené. Má veľa stretnutí s poslancami Knesetu a dokonca sa zúčastňuje na zasadnutiach a diskusiách príslušných výborov v Knesete, no podľa nej tí, ktorí vedia pomôcť, nepočúvajú a tí, čo počúvajú, sú v opozícii, a preto nemôžu Pomoc.

Teraz vyzýva čoraz viac „transparentných“ postihnutých, aby sa k nej pridali, aby ju kontaktovali, aby im mohla pomôcť. Podľa jej názoru, ak bude situácia pokračovať ako dnes, pred demonštráciou zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sa budú domáhať svojich práv a základných podmienok na živobytie, nebude úniku.

G. Riaditeľku hnutia „Nitgaber“, pani Tatianu Kaduchkinovú, môžete kontaktovať od nedele do štvrtka medzi 11:00 a 20:00 izraelského času, okrem židovských sviatkov a rôznych IZRAELSKÝCH sviatkov.

Telefónne čísla, ktoré môžete použiť na kontaktovanie

jej: 972-52-3708001. a: 972-3-5346644.

H. Nižšie je začiatok listu, ktorý posielam na rôzne miesta:

Komu:

Predmet: nápady na scenáre.

Vážené dámy/páni.

Napísal som 9 fiktívnych príbehov napísaných tu – a hľadám webové stránky, ktoré organizujú akúsi “súťaž” medzi používateľmi, ktorí ponúkajú nápady pre filmový alebo televízny priemysel, do ktorých je možné takéto príbehy posielať.

Poznáte takéto stránky?

S pozdravom,

Asaf Benjamin.

 

Príbeh číslo 1 – Smrteľné teploty:

 

Píše sa rok 2070. Klimatická kríza v Izraelskom štáte a na celom svete naberá na intenzite – ľudstvu sa však technologickými prostriedkami podarilo prekonať problémy ako nedostatok vody a nájsť spôsob, ako za týchto podmienok dokonca udržať poľnohospodárstvo. Počas celého roka teplota v štáte Izrael (v celej krajine) popoludní vystúpi na 90 stupňov Celzia a v noci okolo 70 stupňov Celzia. V takejto realite ľudia nemôžu existovať bez špeciálnych ochranných prostriedkov – bez nich je človek vlastne odsúdený na smrť. Ide však o sofistikované a drahé vedecké vybavenie – av štáte Izrael sa rozvíja verejná diskusia, ktorá sa zaoberá otázkou, ktorým skupinám by mal byť umožnený alebo nepovolený prístup k tomuto zariadeniu: Budú ľudia, ktorí spáchali zločiny a ublížili spoločnosti? , máte tiež právo ho používať? Mal by štát financovať drahé a život zachraňujúce zariadenia pre všetkých – alebo by mal zákonom definovať, kto ich dostane a kto nie (a alternatívne vybavenie na tento účel neexistuje – napriek nekonečným pokusom vedcov o jeho vývoj)? A aký je postoj právneho poriadku k tým, ktorí bránia inej osobe v prístupe k ochranným pomôckam – nechtiac či zlomyseľne? A ak by Izraelský štát v tejto veci pomohol krajinám tretieho sveta, kde zariadenia chýbajú alebo nefungujú – čo spôsobuje masovú úmrtnosť – alebo kvôli vysokej cene je Izrael povinný poskytnúť túto ochranu predovšetkým svojim vlastným občanom – bez ohľadu na ich politickú alebo ideologickú príslušnosť? A ako médiá: rádio, televízia,

A s rovnakými ochrannými pomôckami súvisia aj ďalšie dilemy: v niektorých továrňach, ktoré ich vyrábajú, používajú olej vyrobený z nekóšer zvierat, čo je nevyhnutná súčasť výrobného procesu, bez ktorej nemožno získať konečný produkt. Vrchní rabíni nepovoľujú používanie tohto zariadenia z halachických dôvodov – a preto náboženská a ultraortodoxná verejnosť našla spôsob, ako vyrábať rovnaké ochranné prostriedky s použitím oleja vyrobeného výlučne z kóšer zvierat – čo značne predražuje celý výrobný proces. . V tejto situácii vzniká napätie medzi sekulárnou verejnosťou, ktorá tvrdí, že nie je pripravená financovať nadmerné výrobné náklady, a ultraortodoxnou verejnosťou, ktorá tvrdí, že keďže štát Izrael je štátom židovského národa, a aby sa zachoval židovský charakter štátu, na týchto nadmerných nákladoch sa musí podieľať celá verejnosť. Potreba financovať tieto špeciálne podniky vzniká aj v rôznych volebných systémoch – uprostred trpkých, veľmi vášnivých a nekonečných diskusií medzi rôznymi stranami. Samozrejme, aj medzi moslimami vo svete,

A má to aj geopolitické dôsledky: značná časť moslimov v Európe, ktorí sa medzičasom stali na kontinente väčšinou, podporuje svoje továrne so všetkými nadmernými nákladmi. Kresťanské obyvateľstvo odmieta poslúchať – a v dôsledku toho sme svedkami neustálych konfliktov, ktoré skĺznu do skutočných náboženských vojen. Situácia na kontinente sa dostáva do totálneho chaosu – a zásah mocností len zhoršuje situáciu kvôli protichodným záujmom, keď každá mocnosť zasahuje, aby pomohla inej strane v boji. Štát Izrael nezasahuje do toho, čo sa deje – bezpečnostné služby v Izraelskom štáte sú tým veľmi znepokojené vzhľadom na relatívnu blízkosť niektorých oblastí, v ktorých prebiehajú bitky, v tej istej Európskej únii, ktorá v akomkoľvek ohľade prestala fungovať na civilnej úrovni – a stala sa aréna nekonečných bojov, v ktorých padne veľa obetí. V Izraeli sa vynakladá veľké úsilie na záchranu židovského obyvateľstva z bojových zón a pomoc pri imigrácii do Izraela – avšak vzhľadom na veľké zdroje, ktoré je samotný štát Izrael nútený platiť za výrobu ochranných prostriedkov, zostáva veľmi malý rozpočet pre bezpečnostné služby, ktoré sa týmito činnosťami zaoberajú. Pracovníci obranného priemyslu chodia na veľké demonštrácie, zorganizovali veľký verejný protest, ktorý trvá mnoho rokov a neveria štátu Izrael, pretože na záchranné operácie nie je dostatok rozpočtov. Tieto protesty nie sú úspešné a podľa demonštrantov sú voči nim rôzne izraelské vlády úplne ľahostajné. Je im to ľúto a vzhľadom na túto neúnosnú situáciu, v ktorej nie je možné financovať záchranné operácie, sa izraelské bezpečnostné služby neustále snažia nájsť inovatívne a kreatívne spôsoby, ako zachrániť Židov, ktorí boli zajatí v bojových zónach v krvavej Európe: získavať finančné prostriedky prostredníctvom špeciálnych združení, ako aj apelovať na mladých ľudí, ktorí sa vyznajú v oblasti technológií pri sledovaní Pre inovatívne a kreatívne nápady pre tieto záchranné operácie. Tieto protesty nie sú úspešné a podľa demonštrantov sú voči nim rôzne izraelské vlády úplne ľahostajné. Je im to ľúto a vzhľadom na túto neúnosnú situáciu, v ktorej nie je možné financovať záchranné operácie, sa izraelské bezpečnostné služby neustále snažia nájsť inovatívne a kreatívne spôsoby, ako zachrániť Židov, ktorí boli zajatí v bojových zónach v krvavej Európe: získavať finančné prostriedky prostredníctvom špeciálnych združení, ako aj apelovať na mladých ľudí, ktorí sa vyznajú v oblasti technológií pri sledovaní Pre inovatívne a kreatívne nápady pre tieto záchranné operácie. Tieto protesty nie sú úspešné a podľa demonštrantov sú voči nim rôzne izraelské vlády úplne ľahostajné. Je im to ľúto a vzhľadom na túto neúnosnú situáciu, v ktorej nie je možné financovať záchranné operácie, sa izraelské bezpečnostné služby neustále snažia nájsť inovatívne a kreatívne spôsoby, ako zachrániť Židov, ktorí boli zajatí v bojových zónach v krvavej Európe: získavať finančné prostriedky prostredníctvom špeciálnych združení, ako aj apelovať na mladých ľudí, ktorí sa vyznajú v oblasti technológií pri sledovaní Pre inovatívne a kreatívne nápady pre tieto záchranné operácie.

 

Príbeh číslo 2 – Hmyzí farma:

 

Vo vojenskom priemysle po celom svete sa vyvíja nový typ zbraní: lietajúci elektronický hmyz, ktorý je diaľkovo ovládaný počítačmi. Čipy nainštalované v tomto drobnom hmyze sú naprogramované tak, aby „sadli“ na konkrétny cieľ (teda: vojakov z nepriateľskej armády) a vstrekli do nich smrtiaci jed, ktorý za pár sekúnd spôsobí ich smrť. Vzápätí sa spustí samodeštrukčný mechanizmus, pri ktorom sa elektronický hmyz riadeným výbuchom vlastne „zničí“.

Rôzne krajiny vyvíjajú túto zbraň tajne – keď rýchlosť, akou hmyz pôsobí, je veľmi ťažké ju odhaliť – keď všetky jeho akcie – “usadenie” sa na obeti, automatické vstreknutie jedu, ako aj riadený výbuch trvajú len niekoľko desatín sekundy.

Niektorým tajným službám niektorých krajín sveta sa však podarí odhaliť existenciu týchto systémov v nepriateľských krajinách – niečo, čo je tiež držané v absolútnom utajení.

Bezpečnostné služby v štáte Izrael sa rozhodnú pripojiť k tejto „móde“, no robia niečo, čo je pre Izrael jedinečné – čo neexistuje v žiadnej inej krajine. Na celom svete sú zariadenia, kde sa tento elektronický hmyz vyrába, veľmi malé – a najväčšie z nich dosahujú nanajvýš niekoľko metrov kubických na zariadenie – a pre ilustráciu: v obývačke bežného domu je aspoň niekoľko stoviek takýchto zariadení. V Izraelskom štáte sa však odohráva iná realita, a to oveľa poburujúcejšia: na veľkých plochách sa budujú obrovské zariadenia – o ktorých, samozrejme, kvôli ich utajeniu nikto nevie, čo sa s nimi v skutočnosti robí. . Občania Izraela zostávajú bezmocní: kvôli rozsiahlym priestorom prideleným všetkým týmto výrobným zariadeniam (ktoré samozrejme nie sú potrebné: ​​je určite možné vyrábať tento elektronický hmyz na nulových a nekonečne malých plochách) nezostáva priestor pre základné civilné potreby, ako sú nemocnice, škôlky, školy – a vlastne celá izraelská ekonomika je zotročená v prospech týchto tajomstiev zariadení. To vedie k rozsiahlym verejným protestom, ktoré sú však tvrdou rukou potlačené za použitia tvrdého násilia zo strany polície.

V tejto realite sa aj verejné protesty stupňujú a sú čoraz ťažšie a násilnejšie – a zahŕňajú čoraz viac prípadov ostrej streľby zo strany bezpečnostných zložiek.

Výsledkom je, že štát Izrael je zachytený v skutočnej občianskej vojne, ktorá do nej zatiahne aj všetky ostatné krajiny regiónu – čo vedie k zničeniu, zničeniu a vyhladeniu vo veľkom meradle. Majitelia veľkých realitných spoločností, ktorým idú všetky finančné zisky z prevádzky zariadení, z ktorých sa niektorí dokonca stali akýmisi tajnými partnermi a dobre vedia o nadmernej aktivite, ktorá v nich prebieha, naďalej spolupracovať s vládou aj v tejto fáze občianskej vojny – a vždy uprednostniť svoj obrovský finančný zisk pred svojim majetkom a tiež životmi mnohých tisícov, ktorí v tejto vojne zomierajú.

 

Príbeh číslo 3 – Severokórejskí agenti:

Ako viete, v severokórejskej armáde existuje „vojenská“ jednotka so škandalóznou činnosťou tzvjedinečnosť potešenie. Vládca Severnej Kórey rozhodne o zlomyseľnej činnosti severokórejských agentov, ktorí budú pôsobiť v krajinách sveta a pokúsia sa prepašovať mladé ženy z rôznych krajín a priviesť ich do Severnej Kórey podvodnými prostriedkami. Väčšina týchto „agentov“ operuje sofistikovanými metódami a nie sú zachytení – príbehy o týchto agentoch a ich spôsoboch fungovania však začínajú vychádzať vo svetovej tlači. Verejnosť v rôznych krajinách najprv neverí hororovým príbehom, ktoré sú publikované – a každé médium, ktoré publikuje články na túto tému, je automaticky podozrivé, že to robí v snahe získať ďalšie hodnotenia a nič iné. S rastúcim počtom prípadov však a severokórejských agentov, ktorí sú chytení v rôznych častiach sveta a odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody a v niektorých prípadoch dokonca popravení – a to súčasne s desivými príbehmi, ktoré sa naďalej zverejňujú, sú vlády sveta nútené, aj po rozsiahlych protestoch ženských organizácií v rôznych krajinách, aby priznali existenciu problému a začali s ním bojovať. Zároveň nie vo všetkých prípadoch sú agenti chytení – a v mnohých regiónoch sveta sa im nepodarí zabrániť únosom. Verejná atmosféra je na celom svete ťažká a zakalená, na Severnú Kóreu sú uvalené prísne a dosť agresívne ekonomické sankcie – avšak kvôli jadrovým zbraniam, ktoré nevlastní žiadna krajina,

Po niekoľkých rokoch do Izraela prichádzajú dvaja severokórejskí agenti, ktorých v určitej fáze ich aktivít chytí Shin Bet – a okamžite sa rozpútala široká verejná demonštrácia požadujúca ich popravu – ako sa to robí v mnohých iných krajinách. To sa však nestane: títo dvaja agenti sú skutočne súdení a odsúdení za vážne zločiny za obchodovanie s ľuďmi – a dostávajú trest odňatia slobody na doživotie – avšak Najvyšší súd v štáte Izrael ich odmieta odsúdiť na smrť. Izrael sa tým nevyhýba hrozbám Severnej Kórey, pretože ak Izrael okamžite neprepustí dvoch odsúdených, začne jadrovú vojnu, ktorá zničí celý svet. Štát Izrael tým výrazne zlepšuje svoju pozíciu v medzinárodnej verejnej mienke.

Pokračujúca existencia tohto fenoménu a nemožnosť sveta ho vykoreniť zároveň vedie k veľkej úzkosti a neznesiteľnej realite, v ktorej sa ženy na celom svete každú chvíľu obávajú, že budú unesené. Spravodajské organizácie po celom svete zverejňujú akýsi medzinárodný „tender“, v ktorom sa ponúkajú vysoké finančné ceny každému, komu sa podarí nájsť kreatívne spôsoby, ako fenomén únosov vykoreniť. Rozvíjajú sa akési „súťaže“, na ktorých sa zúčastňujú pracovníci spravodajských služieb z celého sveta – a každý rok sa koná tajná ceremónia, na ktorej sa odovzdávajú ceny. Víťazi podpisujú formuláre dôvernosti s veľmi vysokou klasifikáciou – a to uprostred „vojny agentov“, ktorá sa rozvíja po celom svete:

 

 

Príbeh číslo 4 – Rakovina máva:

Malá skupina vedcov z rôznych krajín sveta vyvíja inovatívnu liečbu, ktorá lieči všetky druhy rakoviny. Ošetrenie prebieha v prvej fáze na identifikácii drobného zvukového odtlačku (ľudským uchom nerozoznateľným) prietoku krvi v tele pacienta – identifikácia možná aj na vzdialenosť tisícok kilometrov, a so zariadeniami, ktoré vedia identifikovať tieto zvukové nároky, pričom ignorujú zvukové vlny pochádzajúce z mnohých iných zdrojov, ako je hluk áut, hluk rozhlasového alebo televízneho vysielania, bežná konverzácia medzi ľuďmi atď. Keď zariadenie rozpozná zvukovú stopu z krv pacienta, vie podľa svojich jedinečných charakteristík identifikovať typ rakoviny, ktorou pacient trpí, a v priebehu niekoľkých sekúnd „

Ide ale o tajnú technológiu, ktorá nie je prístupná širokej verejnosti, ktorá o jej existencii vôbec nevie. Táto technológia je prístupná veľmi obmedzenému počtu svetových lídrov, ako sú miliardári a najväčší kapitalisti, prezident Spojených štátov alebo prezident Ruska.

Izraelský agent Mossadu je smrteľne chorý na rakovinu – a keď mu lekári oznámia, že mu zostáva len šesť mesiacov života, aktivuje svoje jedinečné schopnosti a podarí sa mu objaviť existenciu unikátnej liečebnej metódy – a muž sa o to podelí so svojím lekárov, ktorí mu spočiatku neveria, správajú sa k nemu pohŕdavo a diagnostikujú mu chorú dušu a stratu kontaktu s realitou. Muž však nie je škodlivý pre životné prostredie a nie je nebezpečný – preto ho násilne neprijímajú do psychiatrickej liečebne – a rozhodnú sa ho nechať napospas s ohľadom na to, že mu aj tak zostáva dlhý život. . Muž z Mossadu, ktorý prekračuje tajné zaobchádzanie, je tiež nehanebne opovrhovaný svojimi priateľmi v spravodajskej komunite – a jednoducho mu povedia, aby “prestal hovoriť nezmysly”. Muž sa rozhodne, v snahe zachrániť si život, kontaktovať priamo vývojárov inovatívnej liečby a podarí sa mu pri spáchaní závažného trestného činu ich podplatiť, aby od nich dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť. Jeho stav sa rapídne zlepšuje – čo je medzi všetkými ľuďmi naokolo prijaté s úplným prekvapením – a to sa deje v rovnakom čase, keď je odhalený závažný skutok úplatkárstva, ku ktorému došlo. Keď izraelská polícia začne prípad vyšetrovať, stále viac ľudí v systéme začína tvrdiť, že tu nemôže ísť len o náhodu a že medzi nimi musí existovať súvislosť. Muža z Mossadu, ktorý mal rakovinu a zotavil sa z inovatívnej liečby, absolvovali mnohé vyšetrenia – a podnietilo ho výrazné zlepšenie jeho zdravotného stavu, rozhodli sa ho vyšetrovať čoraz intenzívnejšie – a v tom či onom bode vo vyšetrovaní skrachoval, čo vyšetrovateľov priviedlo k metódam, ktorými sa dostal k liečbe, ktorú dostal. Vyšetrovatelia sú v tejto fáze presvedčení, že za týchto okolností nie je dôvod pokračovať vo vyšetrovaní a subjekt okamžite prepustiť. Zároveň sa rozhodli z ideologických dôvodov odhaliť inovatívnu liečebnú metódu a preniknúť ju do tlače. Muža z Mossadu, ktorý mal rakovinu a zotavil sa z inovatívnej liečby, vzali na mnoho vyšetrovaní – a podnietení výrazným zlepšením jeho zdravotného stavu sa ho rozhodli vyšetrovať čoraz intenzívnejšie – a v tom či onom bode sa v r. vyšetrovanie, viedol vyšetrovateľov k metódam, ktoré použil na získanie liečby, ktorú dostal. Vyšetrovatelia sú v tejto fáze presvedčení, že za týchto okolností nie je dôvod pokračovať vo vyšetrovaní a subjekt okamžite prepustiť. Zároveň sa rozhodli z ideologických dôvodov odhaliť inovatívnu liečebnú metódu a preniknúť ju do tlače. Muža z Mossadu, ktorý mal rakovinu a zotavil sa z inovatívnej liečby, vzali na mnoho vyšetrovaní – a podnietení výrazným zlepšením jeho zdravotného stavu sa ho rozhodli vyšetrovať čoraz intenzívnejšie – a v tom či onom bode sa v r. vyšetrovanie, ktoré viedlo vyšetrovateľov k metódam, ktoré použil na získanie liečby, ktorú dostal. Vyšetrovatelia sú v tejto fáze presvedčení, že za týchto okolností nie je dôvod pokračovať vo vyšetrovaní a subjekt okamžite prepustiť. Zároveň sa rozhodli z ideologických dôvodov odhaliť inovatívnu liečebnú metódu a preniknúť ju do tlače.

Príbehu spočiatku nikto neverí, no s predložením ďalších a ďalších dôkazov o existencii inovatívnej liečebnej technológie sa jej obraz na verejnosti v priebehu niekoľkých rokov mení a získava legitimitu. Napriek širokej verejnej legitimite sú však bývalý muž Mossadu, ako aj jeho vyšetrovatelia zatknutí a postavení pred súd pre sériu obvinení, ako napríklad podvodné získanie niečoho za priťažujúcich okolností, porušenie povinnosti mlčanlivosti nositeľov úradu a ďalšie. . Verejnosť požaduje prepustenie obvinených a na ich podporu sa konajú mnohé demonštrácie. Nič však nepomáha – a Najvyšší súd v štáte Izrael posiela obvinených na dlhé tresty odňatia slobody, pričom úplne ignoruje mnohé poľahčujúce okolnosti, vrátane nutnosti odhalenia špeciálnej liečebnej technológie na záchranu životov.

Nakoniec je výsledok pochmúrny: jedinečná liečebná technológia už nie je tajomstvom, no vďaka svojej astronomickej cene – 80 miliónov dolárov – zostáva dostupná len veľmi málo ľuďom. Taktiež tí istí ľudia, ktorí to prezradili, bývalý agent Mossadu a jeho vyšetrovatelia zostávajú vo väzení po zvyšok svojho života – a súd tu trvá na dodržiavaní suchého zákona a trvá na tom, aby obžalovaní zostali vo väzení kvôli zločinom, ktoré spáchali. – a samozrejme, že poľahčujúce okolnosti tak významné pre záchranu života nemajú v očiach sudcov v štáte Izrael žiadnu hodnotu.

 

Príbeh číslo 5 – Profesorova smrť:

Skupina ISRAELI a amerických výskumníkov mozgu spolupracuje – na prednáškach, spoločných vedeckých konferenciách a dokonca pracuje v nemocniciach v Izraeli a Spojených štátoch amerických na oddeleniach, kde liečia pacientov s neurologickými ochoreniami: Parkinson, Alzheimer, skleróza multiplex atď. izraelskí výskumníci dosahujú vo svojom výskume nevídané vedecké úspechy – čo u jedného z jeho amerických kolegov vzbudzuje silné pocity žiarlivosti – a izraelský lekár o tom vôbec nevie, a hoci sa žiarlivosť amerického lekára rýchlo mení na skutočnú nenávisť voči jeho izraelskému kolega, ten o tom nemôže vedieť Takže v tejto fáze, keď tomu v skutočnosti nič nenasvedčuje a veci sa na prvý pohľad dejú ako obvykle.

Americký profesor sa rozhodne pomstiť svojmu izraelskému kolegovi šokujúcim spôsobom: prichádza do Izraela, údajne navštíviť jedného z pacientov izraelského lekára – muža trpiaceho závažným neurologickým ochorením – mladého muža bez príbuzných. Nemocničný personál v Izraeli je dojatý z takzvaného humanitárneho gesta – a nikto si do detailov nepredstavuje čin, ktorý americký lekár naplánoval. Vzhľadom na veľkú dôveru, ktorú má starší lekár, môže zostať sám v jednej miestnosti s pacientom izraelského lekára. Americký lekár využije veľkú dôveru, ktorá mu bola poskytnutá, a vytiahne malé nožnice, ktoré sa bezpečnostným opatreniam nemocnice nepodarilo odhaliť, ktorými „prestrihne“ hadičku, cez ktorú pacient izraelského lekára dostáva kyslík – čo spôsobí jeho smrť za pár sekúnd. Kvôli veľkému zaťaženiu v nemocniciach v Izraeli a tiež kvôli tomu, že nikoho nenapadlo, že toto bol skutočný zámer amerického lekára, je prípad odhalený až o niekoľko hodín neskôr – a tím sestier, ktoré objavia hrôza okamžite zapojila políciu – ktorá začala vyšetrovanie len o dva dni neskôr – v dôsledku pracovného vyťaženia, ktoré znemožňuje okamžite riešiť incident napriek jeho závažnosti. Izraelská polícia pri vyšetrovaní prichádza k záveru, že páchateľom skutku je skutočne americký lekár – čas, ktorý uplynul, kým začala konať polícia v Izraeli, však americký lekár dobre využil. podarí utiecť z Izraela a vrátiť sa do svojho domova v Spojených štátoch. A aj preto, že si nikto nepredstavoval, že ide o skutočný zámer amerického lekára, je prípad odhalený až o niekoľko hodín neskôr – a tím sestier, ktorí hrôzu objavia, okamžite zapojí políciu – ktorá otvára vyšetrovanie o dva dni neskôr – v dôsledku pracovného vyťaženia, ktoré znemožňuje okamžite riešiť incident napriek jeho závažnosti. Izraelská polícia pri vyšetrovaní prichádza k záveru, že páchateľom skutku je skutočne americký lekár – čas, ktorý uplynul, kým začala konať polícia v Izraeli, však americký lekár dobre využil. podarí utiecť z Izraela a vrátiť sa do svojho domova v Spojených štátoch. A aj preto, že si nikto nepredstavoval, že ide o skutočný zámer amerického lekára, je prípad odhalený až o niekoľko hodín neskôr – a tím sestier, ktorí hrôzu objavia, okamžite zapojí políciu – ktorá otvára vyšetrovanie o dva dni neskôr – v dôsledku pracovného vyťaženia, ktoré znemožňuje okamžite riešiť incident napriek jeho závažnosti. Izraelská polícia pri vyšetrovaní prichádza k záveru, že páchateľom skutku je skutočne americký lekár – čas, ktorý uplynul, kým začala konať polícia v Izraeli, však americký lekár dobre využil. podarí utiecť z Izraela a vrátiť sa do svojho domova v Spojených štátoch. prípad je odhalený až po niekoľkých hodinách – a tím sestier, ktoré hrôzu objavia, okamžite zapojí políciu – ktorá začne vyšetrovanie len o dva dni neskôr – v dôsledku pracovného vyťaženia, ktoré znemožňuje okamžite riešiť incident napriek jej závažnosť. Izraelská polícia pri vyšetrovaní prichádza k záveru, že páchateľom skutku je skutočne americký lekár – čas, ktorý uplynul, kým začala konať polícia v Izraeli, však americký lekár dobre využil. podarí utiecť z Izraela a vrátiť sa do svojho domova v Spojených štátoch. prípad je odhalený až po niekoľkých hodinách – a tím sestier, ktoré hrôzu objavia, okamžite zapojí políciu – ktorá začne vyšetrovanie len o dva dni neskôr – v dôsledku pracovného vyťaženia, ktoré znemožňuje okamžite riešiť incident napriek jeho závažnosť. Izraelská polícia pri vyšetrovaní prichádza k záveru, že páchateľom skutku je skutočne americký lekár – čas, ktorý uplynul, kým začala konať polícia v Izraeli, však americký lekár dobre využil. podarí utiecť z Izraela a vrátiť sa do svojho domova v Spojených štátoch.

Úrady v štáte Izrael sa obracajú na svojich amerických náprotivkov a žiadajú o vydanie muža, aby ho mohli v Izraeli stíhať za jeho závažný čin. Úrady v Spojených štátoch ho však rozhodne odmietajú vydať a pevne trvajú na tom, aby sa jeho súdny proces konal v Spojených štátoch a nie v Izraeli. V Spojených štátoch prebieha korupčný a nespravodlivý právny proces – na konci ktorého je profesor oslobodený od všetkých vážnych obvinení, dokonca nestráca ani licenciu a pokračuje v liečbe pacientov v Spojených štátoch. Počas jeho procesu odzneli aj nehorázne antisemitské obvinenia o „oprávnenej pomste“ amerického lekára Židom. Jeho kolegovia v Izraeli sú veľmi nahnevaní a prerušili s ním kontakt – a zároveň vedú verejný boj, ktorého cieľom je dosiahnuť vydanie zločineckého amerického profesora do Izraela. Ale štát Izrael je, ako vieme, závislý od americkej pomoci, takže jeho ruky sú zviazané a možnosti konať sú veľmi obmedzené – ak vôbec.

Niekoľko mesiacov po skončení súdneho konania v Spojených štátoch manželka mladého amerického profesora jedného dňa nájde jeho telo na dvore ich domu – s vážnymi známkami násilia na tele. Tá, samozrejme, okamžite kontaktuje miestnu políciu – a prebieha vyšetrovanie, ktoré sa dostáva do slepej uličky a nikto nemá ani poňatia o identite vraha. Aj vyšetrovanie amerických spravodajských služieb, CIA a FBI sa dostáva do slepej uličky a nedarí sa im prísť ani na ten najslabší náznak identity vraha.

Mnoho otázok zostáva nezodpovedaných: sídlo profesora bolo dobre chránené elektrickými bránami, inteligentným identifikačným systémom (kvôli ktorému bolo veľmi ťažké vstúpiť do ich domu aj jeho príbuzným) – ako sa teda vrahom podarilo dostať na dvor, odtiahnuť profesora a zavraždili ho – a viac, keď si nikto nevšimol čin v reálnom čase? Ako môže takáto situácia vôbec nastať? a prečo CIA a FBI vôbec otvorili vyšetrovanie alebo sa do toho zapojili, ak vezmeme do úvahy, že ide o súkromný trestný prípad a nie záležitosť týkajúcu sa národnej bezpečnosti Izraela alebo Spojených štátov? Boli jeho bývalí izraelskí komplici tými, ktorí spôsobili jeho smrť – vzhľadom na ich veľký hnev na ich zradu, jeho zločinný čin, antisemitské výroky počas jeho následného súdneho procesu a tiež v dôsledku korupčného právneho procesu, v ktorom bol oslobodený? A ak je to naozaj tak, prečo ich nikto v štáte Izrael nepodozrieva a nezačalo sa proti nim žiadne policajné vyšetrovanie? Je možné, že takzvané „vyšetrovanie“ CIA a FBI nebolo skutočným vyšetrovaním, ale zinscenovaným krokom? A ak to tak naozaj bolo – prečo mali CIA a FBI vôbec záujem na prezentovaní takéhoto nepravdivého vyhlásenia? Alebo je tu iná možnosť: narcistický pacient, ktorého zavraždil americký profesor, v skutočnosti nebol jeden, a mal konexie, o ktorých nikto v nemocnici nevedel? A sú tí ľudia (o ktorých nikto nevie, kto sú) tými, ktorí sa rozhodli pomstiť americkému profesorovi a zavraždiť ho? Môže takáto situácia nastať?

 

Príbeh číslo 6 – systém:

Na celom svete dochádza náhle k mnohým úmrtiam, ktorých pôvod alebo príčinu nikto nechápe. Po niekoľkých mesiacoch vyšetrovania prípadov všetkými svetovými policajnými zložkami sa im napokon podarí zistiť, že všetkých zosnulých v skutočnosti zabili výstrely – a prebiehajú vyšetrovanie, v rámci ktorého sú usvedčení tí, ktorí sú si istí, že všetky vraždy spáchali. Nikto si však nevie vysvetliť, ako sa mohla bez akéhokoľvek logického vysvetlenia a dôvodu zrazu tak prudko zvýšiť kriminalita. V dôsledku tejto situácie je nútených stavať stále viac väzníc – a väzenský priemysel sa stáva hlavným odvetvím v celej globálnej ekonomike, ktorú začínajú riadiť svetoví boháči.

Po niekoľkých rokoch, v ktorých počet obetí dosahuje mnoho miliónov, svetová polícia spolupracuje pri vyšetrovaní prípadov vo zvýšenej snahe zistiť, čo je skutočným dôvodom prudkého nárastu kriminality – a objaviť úžasný realita vo svojej zvláštnosti: všetky streľby, a to bez výnimky, neboli spáchané zločincami z mäsa a kostí, ale počítačovým systémom rozpoznávania tváre, ktorý v dôsledku softvérovej chyby začal automaticky strieľať na smrť každého človeka, ktorý úsmev na tvári. Opakované pokusy najlepších expertov opraviť chybu v softvéri žalostne zlyhávajú – až nakoniec je svet nútený zmieriť sa s existenciou hrozného systému, ktorý si žiada čoraz viac obetí.

Po celom svete sa konajú workshopy, na ktorých sa snažia naučiť občanov neusmievať sa – a tak im zachrániť život. Tieto workshopy sú definované ako workshopy prežitia, ktoré zasahujú všade: pracoviská, školy a aj médiá ich neustále vysielajú – a každé médium, ktoré sa odváži prezentovať veci na akúkoľvek tému, ktorá je vtipná, je na príkaz úradov okamžite zatvorené. Vytvára sa pochmúrna sociálna realita, v ktorej je zákonom zakázané hovoriť alebo zverejňovať akékoľvek vtipy alebo cynické výroky – a tí, ktorí sa odchyľujú od týchto pokynov, sú hromadne popravovaní. A dôsledky sú v mnohých iných oblastiach života:

Na druhej strane títo kapitalisti rozhodne odmietajú akýkoľvek návrh na zníženie obrovského počtu väzenských zariadení a prepustenie všetkých väzňov, ktorí boli usvedčení z vrážd ešte predtým, ako sa svet dozvedel, že ich vykonal počítačový systém a nie vrahovia, ktorí prídu. z ľudskej spoločnosti, a to aj napriek tomu, že oni sami sú hromadne zastrelení . A čo viac: aj keď je jasné, že títo kapitalisti budú ďalšími obeťami, stále nie sú pripravení prepustiť väzňov, aby nedošlo k poškodeniu ich finančných ziskov. O kapitalistoch, ktorí s tým nesúhlasili ani v posledných chvíľach života, vychádza veľa príbehov.

Táto realita vedie k radikálnym zmenám aj v mnohých iných oblastiach života: existencia básnických predstavení, divadelných či filmových premietaní v kinách je prísne a úplne zakázaná. Taktiež všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom počítačových hier alebo kreatívnych hier akéhokoľvek druhu, sú na príkaz svetových vlád okamžite zatvorené. Zatvorené sú aj všetky predajne kníh či hračiek pre deti. Policajti rozmiestnení v uliciach prísne dodržiavajú zákazy radosti akéhokoľvek druhu – každý, kto tento zákaz poruší, je okamžite zatknutý. V rámci záchranných snáh je potrebné za každú cenu zabrániť radosti z ľudí – a všetky médiá majú pokyn vysielať iba hororové relácie.

Vytvára sa chaotická sociálna realita, v ktorej celý svet stojí bezmocne tvárou v tvár smrtiacemu systému. Nájde ľudstvo ešte cestu z krízy – alebo ten smrtiaci systém rozpoznávania tváre spôsobí zánik celého ľudstva? Nájde sa niekto, komu sa podarí nájsť patent, ktorý zachráni ľudí pred systémom a technológiou, ktorú sami vyvinuli?

Príbeh číslo 7 – stroj:

Niekde je vynájdený zvláštny stroj, ktorého jedinou činnosťou je vážne zraniť každého, kto ním prejde. Skupina duševne chorých ľudí nájde podivný stroj, vstúpi do neho – a potom, čo z neho vystúpia s vážnymi zraneniami (a nikto nechápe prečo, keďže táto malá skupina ľudí je jediní na celom svete, ktorí vedia o jeho existencii ) z posledných síl vyhľadajú pomoc a sú hospitalizovaní na mnoho mesiacov s Castom po celom tele – keď ošetrujúcim lekárskym tímom povedia, že sa sami proaktívne zranili – existenciu stroja však udržiavajú v tajnosti – a ani po mnohých rozhovoroch s nimi lekárske tímy nedokážu pochopiť, čo spôsobilo ich ťažké zranenia. Počas hospitalizácie sa zdravotnícky personál venuje ľuďom s veľkým nasadením,

Nakoniec sa táto skupina ľudí zotaví – a napriek všetkému utrpeniu, ktoré bolo ich údelom, sa vrátia k tomu istému stroju, znova ním prejdú a sú vážne zranení – tentoraz však vážne zranenia neprežijú a zomierajú. Neprítomnosť skupiny je cítiť v mieste ich bydliska, polícia o tom dostane hlásenie – a začne po nich pátrať. Po dlhých mesiacoch pátrania polícia konečne nájde telá ľudí – a tiež si všimne existenciu toho zvláštneho stroja, ktorý je odvezený na expertízu. Podivný príbeh je zverejnený – a potom je tiež objavená podivná prevádzka smrtiaceho stroja a začína sa vyšetrovať v snahe pochopiť, kto je zodpovedný za jeho vynález, s úmyslom postaviť ich pred súd.

Vyšetrovanie sa však dostáva do slepej uličky – a nikto nedokáže odpovedať na otázku, kto vynašiel podivný stroj a prečo bol vôbec vyrobený. Otázniky pribúdajú len vzhľadom na skutočnosť, že z jej činnosti neprofitovala žiadna strana – a nebola použitá na žiadny iný účel, iba na to, aby zranila tých, ktorí ňou prechádzajú. Veci zostávajú záhadou. Existujú obete – ale žiadni vinníci, ktorí by mohli byť postavení pred súd – a keďže nikto nemôže pochopiť, ako bol tento stroj vyrobený, prečo bol vyrobený a kto je vinný za jeho výrobu, rozhodnú sa ho zničiť – a záhada okolo toho bude zostávajú nevyriešené navždy a navždy.

 

Príbeh číslo 8 – Budovy:

Ako vieme, v dôsledku globálneho otepľovania je stabilita mnohých obytných budov podkopávaná: železo v skelete budov sa rozťahuje, praská betón a čo technicky vedie k zrúteniu celej budovy. V dôsledku výrazného zhoršenia situácie mnohé obytné budovy na celom svete už nie sú vhodné na bývanie a čoraz väčšie obyvateľstvo je nútené znášať výrazný pokles životnej úrovne – prechod na bývanie v blate domy či dokonca jaskyne – a keďže v niektorých prípadoch ani tieto rezidenčné riešenia nie sú možné a veľké populácie sú nútené riadiť celý svoj život pod nebom.

V tejto situácii sa svetoví boháči tajne schádzajú a platia veľké sumy architektonickým firmám, aby im vymysleli alternatívne stavebné postupy, pomocou ktorých bude možné stavať domy, ktoré vydržia v nových podmienkach. Architekti na celom svete konečne našli vhodnú technológiu pre týchto kapitalistov – a nová technológia, ako aj prepojenia medzi architektonickými kanceláriami a kapitalistami sú utajené a tieto informácie nie sú prístupné stále rastúcej populácii, ktorá mať už kde bývať. Na stavbe týchto špeciálnych budov sa vytvorilo celé odvetvie globálnej ekonomiky.

Široká verejnosť si všimla, že kapitalisti majú domy, ktoré vydržia a nezrútia sa – nikto však nemá vysvetlenie pre tento jav, ktorý sa mnohým zdá veľmi zvláštny. Podozrenia širokej verejnosti, ako aj veľká zvedavosť, ktorá túto záhadu sprevádza, spôsobuje, že široká verejnosť skúma a snaží sa pochopiť, prečo majú tí boháči také stabilné domy. Konečne je odhalená pravda – čo vedie k veľkému pobúreniu a jednoznačnej požiadavke tých kapitalistov, aby technológia, ktorá im umožňuje bývať v stabilných domoch, bola odteraz prístupná širokej verejnosti – a nielen jej.

Vlastníci kapitálu však aj napriek opakovaným prísľubom, že sa tieto veci urobia – napokon, v praxi sa tak nedeje a unikátna stavebná technológia zostáva prístupná len tejto obmedzenej skupine obyvateľstva – čo spôsobuje prevládajúci hnev verejnosti a začiatok násilných pokusov o inváziu do špeciálnych obytných komplexov. Kapitalisti zo záujmu o svoju ochranu používajú svoje peniaze na nábor akýchsi súkromných policajných síl – a to po tom, čo ich výzvy na políciu alebo vojenské sily v ich krajinách nie sú zodpovedané kvôli želaniam policajtov alebo vojakov, drvivá väčšina z nich tiež nemá kde bývať po tom, čo sa ich domy tiež zrútili, nie sú zodpovedané. Vojaci v tomto druhu súkromných armád dostávajú na oplátku za svoje činy,

Ale prekvapivo bežné vojenské a policajné sily nie sú schopné poraziť súkromné ​​armády kapitalistov – a tieto „vojny o bývanie“ zostávajú nerozhodnuté a vyžiadajú si desiatky miliónov obetí. Svetoví boháči ešte stále nie sú pripravení na kompromisy – a napriek rozsiahlemu a hroznému krviprelievaniu majú zo všetkých síl pod kontrolou stavebnú technológiu, ktorá im umožňuje riešenie bývania, ktoré bolo okradnuté od stoviek miliónov ľudí po celom svete. sveta.

Vidíme v niektorom z nich iskru ľudskosti? Naozaj bude niekto z najbohatších ľudí sveta ochotný sprístupniť jedinečnú stavebnú technológiu celej verejnosti a za rozumné ceny – čo by mohlo ukončiť nerozhodnuté opotrebovacie vojny medzi ich armádami a armádami rôznych krajín sveta? Alebo aj v takejto extrémnej realite je hranica zisku to jediné, čo rozhoduje?

 

Príbeh číslo 9 – Archeológia z budúcnosti:

Sú všetci prítomní v triede? Dobre. V predchádzajúcich lekciách sme obšírne hovorili o vykopávkach uskutočnených v oblasti Jordánskeho kráľovstva, ktoré osvetľujú a výrazne rozširujú naše poznatky o dianí v Kráľovstve na začiatku 21. storočia a v jeho strede. Dostali sme tiež dôležité informácie o ich kultúre, jazyku a zložitých vzťahoch, ktoré medzi nimi a susedným Izraelským kráľovstvom panovali, či už za vlády Benjamina Netanjahua, ako aj v nasledujúcich rokoch. Tí, ktorí chcú túto tému rozšíriť, si môžu prečítať poučný a poučný článok profesorky Mashery Tukado, ktorá, ako viete, na našej univerzite vyučuje už mnoho rokov. Tiež vám odporúčam, aby ste si prečítali dôležitú knihu spisovateľa 23. storočia Shatutu Croata s názvom „

Ako sme spomínali, na začiatku bola robotická a počítačová revolúcia – a autá, nákladné autá, lietadlá a dokonca aj veľká časť vlakov využívala na svoje cestovanie a pohon ľudských vodičov a nie stroje, ktoré poznáme dnes v roku 2540. Existuje veľa dôkazov o tom, že rôzne iné činnosti, ako je upratovanie domov a budov, distribúcia balíkov alebo pošty, ako aj presadzovanie pravidiel cestnej premávky boli vykonávané ľuďmi a nie strojmi. Zároveň existujú protichodné dôkazy o tom, akú úlohu zohrávajú 3D tlačiarne – a nie je nám celkom jasné, prečo a za akých okolností boli vynájdené, a dokonca ani oblasti života, v ktorých sa používali, nie sú jasné. nás.

Máme dôkazy o dopravných nehodách – ktoré boli v tomto období podielom na populácii celého sveta – a treba mať na pamäti, že systém, ktorý im vie úplne zabrániť, ktorý dnes poznáme ako „superautomobilový spravodajský systém“, bol vynájdený iba v 40. rokoch 20. storočia automobilovými inžiniermi, ktorí vynašli superšporty, ktoré sa používajú dodnes. Ukazujem vám tu fotografie strašných následkov nehôd tých čias – a na webovej stránke univerzity nájdete aj videá, ktoré ilustrujú spôsoby, akými k nim došlo.

V poslednej časti našej prednášky spomeniem vykopávky, ktoré prebiehajú na nálezisku na juhu mesta Jeruzalem – kde sme narazili na zaujímavé nálezy. Na mnohých miestach vykopávok sme narazili na nápisy “Kiryat Menachem”, Kiryat Moshe”, “Hostel Avivit”, “Bejt Hakarem štvrť” ako aj nápis “Yad Sarah Association” Dodnes nevieme, čo to znamená z týchto nápisov je: boli to veľké verejné budovy? Názvy komunít? Názvy veľkých organizácií – možno ako iné veľké organizácie, ako napríklad „Strana Likud“ ktoré poznáme z tohto obdobia medzi rokmi 2010 a 2020? Dnes máme len dohady – ale zatiaľ sme neboli schopní pochopiť skutočný význam týchto nápisov – ktoré sú napísané úplne odlišnými písmenami ako dodnes používané nové digitálne hebrejské písmo, ktoré bolo vynájdené už v roku 2080.

Všimli sme si, že význam niektorých ďalších nápisov ako „Pride Parade“, „Ústredný volebný výbor do Knessetu“, ako aj nápisu „Palestínsky ľud“ nám dnes nie je jasný – a stále nevieme, čo to znamená z tých pojmov boli v tých dňoch začiatku 21. storočia. Medzitým pokračujeme vo vykopávkach – vykopávka, ktorú spravuje lektor archeológie Shotio Crotti, s ktorým sa môžete poradiť alebo sa ho opýtať.

Do ďalšej hodiny si teda môžete prezrieť materiály, v ktorých som sa snažila vzbudiť vašu zvedavosť – a stretneme sa na hodine, ktorá bude budúci týždeň.

 

I. Nižšie je uvedený list, ktorý posielam na rôzne miesta:

Komu:

Predmet: akcie na stránke.

Vážené dámy/páni.

Vlastním viacjazyčnú stránku https://disability5.comktorá sa venuje problematike ľudí so zdravotným postihnutím.

Moja stránka bola postavená na systéme wordpress.org – a uložená na serveroch servers24.co.il

Mám záujem o službu poskytovania článkov na stránku – podľa tém, ktoré si zvolil majiteľ stránky. Napríklad (čo nie je relevantné pre môj blog a uvádza sa len na účely vysvetlenia veci: keď sa blog zaoberá automobilovým priemyslom, stránka zároveň automaticky dostáva články pre svoj blog z tej istej webovej stránky, na ktorej články sú publikované).

Poznáte nejaké stránky alebo systémy na internete, ktoré poskytujú takúto službu?

S pozdravom,

Asaf Binyamin,

Kostarická ulica 115,

Vchod A-byt 4,

Kiryat Menachem,

Jeruzalem,

Izrael, PSČ: 9662592.

moje telefónne čísla: Doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

post Scriptum. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Môj blog obsahuje 67 jazykov:uzbecký, ukrajinský, urdský, azerský, taliansky, indonézsky, islandský, albánsky, amharský, anglický, estónsky, arménsky, bulharský, bosniansky, barmský, bieloruský, bengálsky, baskický, gruzínsky, nemecký, dánsky, holandský, maďarský, hindský, vietnamský, tadžičtina, turečtina, turkménčina, telugčina, tamilčina, gréčtina, jidiš, japončina, lotyština, litovčina, mongolčina, malajčina, maltčina, macedónčina, nórčina, nepálčina, svahilčina, sinhálčina, čínština, slovinčina, slovenčina, španielčina, srbčina, hebrejčina, arabčina, paštčina, poľština, portugalčina, filipínčina, fínčina, perzština, čeština, francúzština, kórejčina, kazaščina, katalánčina, kirgizština, chorvátčina, rumunčina, ruština, švédčina a thajčina.

 Hľadám webovú stránku alebo systém na internete, ktorý dokáže zabezpečiť automatické pridávanie článkov v týchto jazykoch.

4) Uvediem, že som si kúpil doplnok „“ za jednorazovú cenu knižnice médií NIS 25Enhanced“ – a tu prikladám odkaz na webovú stránku, kde si môžete stiahnuť softvér a potom ho nahrať ako plugin do WordPressu.

 https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/

Aké akcie je možné vykonať pomocou tohto doplnku? Na čo sa dá použiť?

J. Nižšie je moja korešpondencia so sprievodcom hostela “Avivit”:

972-54-2604842.

Naposledy zobrazené dnes o 17:24

Streda 14. septembra 2022

Správy sú end-to-end šifrované. komukoľvek mimo tohto chatu, dokonca ani WhatsApp, nie je možné ich čítať ani počúvať. Kliknutím zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Dobrý deň Vardan: Zajtra asi o 10-tej hodine doobeda má prísť do bytu pedikérka, s ktorou som sa skontaktovala kvôli ošetreniu (dodnes som na takéto ošetrenia z času na čas prichádzala do ústavu “Shol” – z dôvodu ďalšieho zhoršovania zdravotného stavu si však odteraz budem musieť namiesto fyzického príchodu do ústavu v centre Jeruzalema v prípade potreby pozývať k sebe domov pedikérku). Preto v týchto hodinách nebude možné mať dom na Kore. Pri domácom prechladnutí bude možné začať v neskorých ranných alebo popoludňajších hodinách (toto je ošetrenie, ktoré som už absolvoval veľakrát – a trvá približne 20 minút až pol hodiny). A pre všeobecné informácie: táto liečba nie je zaradená do zdravotného koša pre poistencov zdravotných fondov – okrem diabetikov, ktorí môžu liečbu absolvovať v rámci zdravotných fondov. Jedinou možnosťou pre všetkých ostatných poistencov, ktorí toto ošetrenie potrebujú, je dostať ošetrenie súkromne – ako ja dnes. Upozorňujem, že nepoznám výšku dotácie, na ktorú majú diabetici nárok z prostriedkov zdravotného poistenia na túto liečbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráneného bývania hostela “Avivit”. Upozorňujem, že nepoznám výšku dotácie, na ktorú majú diabetici nárok z prostriedkov zdravotného poistenia na túto liečbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráneného bývania hostela “Avivit”. Upozorňujem, že nepoznám výšku dotácie, na ktorú majú diabetici nárok z prostriedkov zdravotného poistenia na túto liečbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráneného bývania hostela “Avivit”.

19:45

štvrtok

Dobre, dohodneme sa neskôr

7:02

Medzitým Tana (Kuchyňa Tana Etiópska) prišiel dnes ráno – asi pol hodiny po ukončení liečby. S pozdravom assaf benyamini.

 

K. Reumatológ z nemocnice „Hadasa Ein Kerem“, u ktorého som sledovaný: Dr. Hagit Peleg.

Jej emailová adresa:[email protected]

L. Nižšie sú uvedené 2 správy, ktoré som napísal na facebookovú stránku môjho poskytovateľa internetu Bezeq:

Asaf Benjamin

Zdravím Bezeq: čo sa stane? Prečo dochádza k (opäť) opakovanému odpojeniu od internetu, úplne legitímnym webom, ktoré sú (opäť) bezdôvodne blokované, a veľmi pomalému prehliadaniu – a to je potom, čo som vás niekoľkokrát kontaktoval s týmito problémami, zakaždým, keď ste boli, takže hovoriť, “starať sa” – A tieto problémy sa vždy po krátkom čase znova opakujú!! Len dosť!!!! Takže nerozumiem: platím vám za optickú službu, v rámci ktorej mám získať stabilnú internetovú službu – a keď zákazník zaplatí za produkt, určite ho má dostať!!! A bez všetkých týchto zbytočných trikov!! Tak aky mas problem to vyriesit a vyriesit raz a navzdy??? Dodrž svoje slovo a neklam: Ja’ platím vám za optické vlákna a stabilnú internetovú službu? Tak toto je presne to, čo mám dostať – a hotovo!!! A prestaň byť múdry – mal by som dostať to, za čo platím – a tým nikomu nerobíš láskavosť – to si sľúbil!!! Asaf Benjamin.

 Páči sa mi to

  

 odpoveď

  13 hodín

  aktívny

  Asaf Benjamin

 A čakám, že sa o problém raz a navždy postaráš!!! Moje telefónne čísla:

Doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

M. Nižšie uvádzame niekoľko odkazov, prostredníctvom ktorých môžete nájsť viac informácií o mne a o boji zdravotne postihnutých v Izraeli, ktorého sa zúčastňujem:

https://sites.google.com/view/shlilibarshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b %d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7% aa%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d/

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://www.nitgaber.com/

 

 

Print Friendly, PDF & Email