Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs getLinks(); ?> Základní legislativa. - מידע לאנשים עם מוגבלויות

Základní legislativa.

Na:

Předmět: otázka legislativy.

Vážené paní/pánové.

Jak je ve Státu Izrael dobře známo, stejně jako na mnoha jiných místech existuje mnoho populací, které obtížně přežívají a nacházejí se v hrozné finanční tísni, jako jsou senioři nebo invalidé.

Mám dotaz, zda řešení věci v rámci komplexního základního zákona může vést ke zlepšení situace. Mám na mysli uzákonění „základního zákona o sociálních právech“ – který, jak víte, byl v průběhu let zmiňován také v různých médiích.

Otázku ohledně tohoto zákona vznáším jako někdo, kdo se od roku 2007 účastnil boje zdravotně postižených v Izraeli – a zajímalo by mě, jaký je váš názor na věc.

Pozdravy,

Asaf Benjamin.

A. Níže je e-mail, který jsem poslal novináři Keren Neubachové. Bohužel tento na mou žádost nereagoval.

 

—– Přeposlaná zpráva —–

Podle: Assaf Benjamin < [email protected] >

na: [email protected] < [email protected] >

Odesláno:Středa, 7. září 2022 v 23:21:07 PMGMT+3

Téma:Moje dopisy paní Karen Neubachové.

 

Zdravím paní Keren Neubach:

Předmět: Problém sledování drog.

Vážená paní.

Já, Asaf Binyamini, 49 let, žiji v chráněném bydlení pro mentálně postižené ze sdružení „Reot“ v Jeruzalémě – v rámci bydlení pro mentálně postižené v komunitě, která jménem ministerstva zdravotnictví provozuje rehabilitační koš .

Beru psychiatrické léky – a v posledních letech se objevila nesnesitelná realita, kdy psychiatři v centrech duševního zdraví přestali psychiatrické léky sledovat (vím, že to bude znít absurdně – ale bohužel je to realita, se kterou se znovu a znovu setkávám) . Ale jelikož žiji s velmi nízkým příjmem – invalidním důchodem od Národního pojišťovacího ústavu – soukromě chodit k lékařům je pro mě nemožné.

Ale dnes není jiná alternativa, protože ani psychiatři na stanicích duševního zdraví už pro mě nejsou adresou, a to ze dvou důvodů:

1) Problematický přístup k léčbě – kdykoliv přijedete na stanici, s duševně zraněnými se automaticky zachází jako s lidmi, kteří jsou také mentálně postižení – což vede k naprostému neposlouchání ze strany lékařů. Od chvíle, kdy bych dorazil na stanici, lékaři vycházeli z předpokladu, že budou přesně vědět, jakými problémy trpím, aniž by mě poznali byť jen povrchní nebo minimální známí. To znovu a znovu vedlo k nesprávným léčebným postupům aplikovaným na mě a také k mé neschopnosti spolupracovat s pohrdavým přístupem, který s tím přišel. A co víc: i v případech, kdy mě personál kliniky nebo lékaři znali, se léčba stále nezměnila – což bránilo jakékoli možnosti léčit nebo pomáhat a nekonečným střetům s personálem, který prý ” Stejné “sledování” bych nechal Prý proto, aby se pod rouškou “pomoci” nebo “léčby” vyhnuli dalšímu poškození a zbytečnému duševnímu trápení. Vím, že je to zobecnění – ale co se dá dělat, tohle je realita. Stejné “sledování” bych nechal Prý proto, aby se pod rouškou “pomoci” nebo “léčby” vyhnuli dalšímu poškození a zbytečnému duševnímu trápení. Vím, že je to zobecnění – ale co se dá dělat, tohle je realita.

2) Fyzický zdravotní stav – začátkem roku 1998 jsem měl pracovní úraz v hotelu “Larom” v Jeruzalémě, kde jsem v té době pracoval asi tři měsíce v rámci projektu organizace “Alvin Israel” – a od té doby jsem vyvinula řadu fyzických problémů, které Národní pojišťovací ústav nezná žádný z nich. V současné době také neexistuje žádný jiný subjekt nebo vládní úřad, který by tuto újmu uznal.

Od té nehody se můj stav pomalu, ale neustále a soustavně zhoršoval – a dnes jsem se dostal do stavu, kdy i fyzicky se dostat na stanice duševního zdraví je pro mě stále těžší a problematičtější záležitostí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímž jsem členem, a také ministerstvo zdravotnictví tvrdily, že pro tuto situaci nemají řešení a že nemají službu psychiatra, který by fungoval doma.

 

V posledních měsících jsem se snažil najít řešení trochu jiným způsobem: návštěvou farmakologa. Ukázalo se však, že farmakolog, kterého jsem navštívil, mohl pomoci jen částečně, a protože není psychiatr, neměl žádnou možnost mi pomoci vyřešit psychiatrické léky, které užívám.

Navíc: bylo mi jasné, že vzhledem k malému počtu lékařů zabývajících se tímto oborem (pro ilustraci: v celé metropoli Jeruzalémě a okolí jsou v tomto oboru pouze 2 lékaři – lékař na jeho klinice I. navštívila ve veřejném lékařství a další lékařku, která je k zastižení soukromě, když každá návštěva stojí několik set šekelů, které nejsou. nepíšu zde jména těchto lékařů ani názvy zdravotnických zařízení, kde působí) – takže farmakologické sledování není v dnešní realitě možné. Jak víte, existuje také podobor farmakologie zvaný psychiatrická farmakologie,

 

A shrnuto: tyto okolnosti vedou člověka v mé situaci, který potřebuje služby psychiatra, který pracuje doma, do úplné slepé uličky – a i přes naléhavou potřebu hlídat léky, které užívám, mi v současné době nejsou nabízeny žádné rozumné řešení.

Měl bych podotknout, že v komunitním prostředí péče o duševní zdraví skutečně existuje psychiatrička – ale tvrdošíjně odmítají dovolit, aby zůstala v mém domě – něco, co mohlo problém alespoň dočasně vyřešit. Toto odmítnutí bylo dáno jen tak a bez jakéhokoli důvodu – a jako projev naprosté lhostejnosti k mému stavu a ke skutečnosti, že nedostatek sledování léků může dokonce ohrozit můj život.

Každopádně hledám řešení. Máte nápad na řešení, které lze v této situaci ještě najít?

Podotýkám, že vím, že jste novinář a ne lékař – nežádám vás tedy o lékařská doporučení. Jedná se o byrokratický problém, který mi neumožňuje získat léčbu, kterou potřebuji – a možná budete mít příležitost v této věci pomoci. Budu také připraven vysílat, pokud to bude nutné.

Chtěl bych podotknout, že tyto věci píšu jako někdo, kdo poslouchá mnoho pořadů, které uvádíte, a také si velmi váží vašich veřejných a mediálních aktivit v otázkách souvisejících s duševním zdravím. Poslouchal jsem mnoho článků, které jste na toto téma připravil – a protože všechna vládní ministerstva mi nenabízejí řešení a nedělají nic jiného, ​​než že mě převádějí tam a zpět z jednoho na druhé, tak kdo ví – možná vám v tom pomůže váš zásah záležitost, která uvízla na mnoho měsíců.

Pozdravy,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Terapeutické prostředí, ve kterém se nacházím:

Sdružení “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St. 6,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9650816.

Telefonní čísla do kanceláří hostelu: 972-2-6432551. a: 972-2-6428351.

E-mailová adresa hostelu:

[email protected]

Sociální pracovnice ubytovny, která v mém bytě pracuje jako hospodyně: pí.

Sara Stora-972-55-6693370.

4) Rodinný lékař, u kterého jsem sledován:

Dr. Brandon Stewart,

“Clalit Health Services” – klinika “HATAYELET”,

Ulice Daniela Yanovského 6,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9338601.

Telefonní číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738551.

B. Níže je moje korespondence se skupinou na Facebooku:

profese halapartny, asistenti a moji lidé pro workshopy, retreaty, festivaly a akce“.

Tým administrátorů odmítl váš příspěvek ve skupině Pomocníci, asistenti a profesionálové pro workshopy, retreaty, festivaly a akce.

před 3 hodinami

assaf benyamini shromáždil pomocníky, asistenty a profesionály pro workshopy, retreaty, festivaly a akce

  1. září v 22:43 ·

Komu: “Pomocníci, asistenti a profesionálové pro workshopy, retreaty, festivaly a akce”.

Předmět: nahrané přednášky.

Vážené paní/pánové..

Vlastním vícejazyčný blog https://disability5.comkterá se zabývá problematikou nemoci a invalidity.

Blog byl postaven v systému wordpress.org – a uložen na serverech servers24.co.il

Hledám web, kde by se daly bez problému s autorskými právy použít nahrávky přednášek (podobně jako např. web Google Scholar v oblasti článků).

Znáte takovou službu?

Pozdravy,

assaf benyamini,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

zpětná vazba

Není relevantní pro skupinu

C. Níže jsou uvedeny 2 zprávy, které jsem zanechal na facebookové stránce novinářky Esti Perez Ben-Ami:

1)Asaf Benjamin

Paní Esti Perez Ben-Ami, pozdravy: Každý den poslouchám rozhlasovou talk show

בחצי היוםEdith se během svých cest zhroutila a utrpěla mrtvici, na jeho místo nastoupil Wilson. Ačkoli ona Jak již bylo zmíněno, nebyla v letech 1919 až 1920 zvolena v žádném demokratickém procesu – ostatně v tomto období byla prezidentkou pro všechny záměry a účely – zatím jedinou ženou prezidentkou v americké historii. S pozdravem Asaf Binyamini.

2)Asaf Benjamin

Přikládám příslušný záznam z Wikipedie:https://he.wikipedia.org/…/%D7%90%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7…

(položka je v hebrejštině (עברית-můj první jazyk)-ale jsem si jist, že ji lze najít téměř v jakémkoli jazyce)

D. Níže je dopis, který jsem poslal “bipolární – co zajímá ty s poruchami nálady – deprese, úzkost a maniodeprese”.

 

Asaf Benjamin< [email protected] >

na:

[email protected]

Pondělí 12. září v 16:18

Komu: “Bipolární – co zajímá ty s poruchami nálady – deprese, úzkost a maniodeprese.”

Předmět: Problém sledování drog.

Vážené paní/pánové.

Já, Asaf Binyamini, 49 let, žiji v chráněném bydlení pro mentálně postižené ze sdružení „Reot“ v Jeruzalémě – v rámci bydlení pro mentálně postižené v komunitě, která jménem ministerstva zdravotnictví provozuje rehabilitační koš .

Beru psychiatrické léky – a v posledních letech se objevila nesnesitelná realita, kdy psychiatři v centrech duševního zdraví přestali psychiatrické léky sledovat (vím, že to bude znít absurdně – ale bohužel je to realita, se kterou se znovu a znovu setkávám) . Ale jelikož žiji s velmi nízkým příjmem – invalidním důchodem od Národního pojišťovacího ústavu – soukromě chodit k lékařům je pro mě nemožné.

Ale dnes není jiná alternativa, protože ani psychiatři na stanicích duševního zdraví už pro mě nejsou adresou, a to ze dvou důvodů:

1) Problematický přístup k léčbě – kdykoliv přijedete na stanici, s duševně zraněnými se automaticky zachází jako s lidmi, kteří jsou také mentálně postižení – což vede k naprostému neposlouchání ze strany lékařů. Od chvíle, kdy bych dorazil na stanici, lékaři vycházeli z předpokladu, že budou přesně vědět, jakými problémy trpím, aniž by mě poznali byť jen povrchní nebo minimální známí. To znovu a znovu vedlo k nesprávným léčebným postupům aplikovaným na mě a také k mé neschopnosti spolupracovat s pohrdavým přístupem, který s tím přišel. A co víc: i v případech, kdy mě personál kliniky nebo lékaři znali, se léčba stále nezměnila – což bránilo jakékoli možnosti léčit nebo pomáhat a nekonečným střetům s personálem, který prý ” Stejné “sledování” bych nechal Prý proto, aby se pod rouškou “pomoci” nebo “léčby” vyhnuli dalšímu poškození a zbytečnému duševnímu trápení. Vím, že je to zobecnění – ale co se dá dělat, tohle je realita. Stejné “sledování” bych nechal Prý proto, aby se pod rouškou “pomoci” nebo “léčby” vyhnuli dalšímu poškození a zbytečnému duševnímu trápení. Vím, že je to zobecnění – ale co se dá dělat, tohle je realita.

2) Fyzický zdravotní stav – začátkem roku 1998 jsem měl pracovní úraz v hotelu “Larom” v Jeruzalémě, kde jsem v té době pracoval asi tři měsíce v rámci projektu organizace “Alvin Israel” – a od té doby jsem vyvinula řadu fyzických problémů, které Národní pojišťovací ústav nezná žádný z nich. V současné době také neexistuje žádný jiný subjekt nebo vládní úřad, který by tuto újmu uznal.

Od té nehody se můj stav pomalu, ale neustále a soustavně zhoršoval – a dnes jsem se dostal do situace, kdy i fyzický příjezd na stanice duševního zdraví je pro mě obtížná a stále problematičtější záležitost.

Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejímž jsem členem, a také ministerstvo zdravotnictví tvrdily, že pro tuto situaci nemají řešení a že nemají službu psychiatra, který by fungoval doma.

 

V posledních měsících jsem se snažil najít řešení trochu jiným způsobem: návštěvou farmakologa. Ukázalo se však, že farmakolog, kterého jsem navštívil, mohl pomoci jen částečně, a protože není psychiatr, neměl žádnou možnost mi pomoci vyřešit psychiatrické léky, které užívám.

Navíc: bylo mi jasné, že vzhledem k malému počtu lékařů zabývajících se tímto oborem (pro ilustraci: v celé metropoli Jeruzalémě a okolí jsou v tomto oboru pouze 2 lékaři – lékař na jeho klinice I. navštívila ve veřejném lékařství a další lékařku, která je k zastižení soukromě, když každá návštěva stojí několik set šekelů, které nejsou. nepíšu zde jména těchto lékařů ani názvy zdravotnických zařízení, kde působí) – takže farmakologické sledování není v dnešní realitě možné. Jak víte, existuje také podobor farmakologie zvaný psychiatrická farmakologie,

A shrnuto: tyto okolnosti vedou člověka v mé situaci, který potřebuje služby psychiatra, který pracuje doma, do úplné slepé uličky – a i přes naléhavou potřebu hlídat léky, které užívám, mi v současné době nejsou nabízeny žádné rozumné řešení.

Měl bych podotknout, že v komunitním prostředí péče o duševní zdraví skutečně existuje psychiatrička – ale tvrdošíjně odmítají dovolit, aby zůstala v mém domě – něco, co mohlo problém alespoň dočasně vyřešit. Toto odmítnutí bylo dáno jen tak a bez jakéhokoli důvodu – a jako projev naprosté lhostejnosti k mému stavu a ke skutečnosti, že nedostatek sledování léků může dokonce ohrozit můj život.

Každopádně hledám řešení. Máte nápad na řešení, které lze v této situaci ještě najít?

Pozdravy,

Asaf Binyamin,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Terapeutické prostředí, ve kterém se nacházím:

Sdružení “Reut”-Hostel “Avivit”,

Ha Avivit St. 6,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9650816.

Telefonní čísla do kanceláří hostelu: 972-2-6432551. a: 972-2-6428351.

E-mailová adresa hostelu:

[email protected]

Sociální pracovnice ubytovny, která v mém bytě pracuje jako hospodyně: pí

Sara Stora-972-55-6693370.

Psychiatr z týmu hostelu: Dr. Katia Levin.

4) Rodinný lékař, u kterého jsem sledován:

Dr. Brandon Stewart,

“Klalit Health Services” – promenádní klinika,

ulice

Daniel Yanovsky 6,

Jeruzalém,

IZRAEL, PSČ: 9338601.

Telefonní číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738558.

Faxové číslo v kancelářích kliniky: 972-2-6738551.

E. Níže je začátek dopisu, který posílám na různá místa:

Na:

Předmět: novinářské rady.

Vážené paní/pánové.

V roce 2007 jsem se zapojil do boje handicapovaných v Izraeli a od 10. července 2018 tak činím v rámci hnutí „Natagver“, ke kterému jsem se přidal. V hnutí „Nategber“ se snažíme prosazovat práva „transparentních handicapovaných“ – lidí jako já, kteří trpí handicapy a vážnými zdravotními problémy, které nejsou navenek viditelně viditelné – což způsobuje diskriminaci i ve vztahu k ostatním handicapovaným lidem. .

Podotýkám, že úspěchy v postupu v boji byly extrémně omezené a dokonce i dnes (tato slova píši ve čtvrtek 16. června 2022) s námi různé úřady ve Státu Izrael nespolupracují – a nedělají nic jiného než odkazovat nás tam a zpět od jednoho k druhému.

Poté, co mnoho apelů na izraelská média a články v nich publikované (na některých se podílel i pisatel tohoto dopisu) nepomohly, mě napadlo zkusit jiný postup: apelovat na zahraniční média mimo Stát Izrael, ve snaze najít novináře z různých částí světa, kteří by o toto téma projevili zájem.

Proto bych se vás rád zeptal: Máte nějaké nápady, jak toho lze dosáhnout?

Pozdravy,

Asaf Benjamin.

 

F. Níže jsou uvedena některá vysvětlující slova o sociálním hnutí, ke kterému jsem se přidal 10. července 2018, jak se objevila v tisku:

Tatiana Kaduchkin, obyčejná občanka, se rozhodla založit hnutí „Natgver“ na pomoc těm, které nazývá „transparentní postižení“. K jejímu hnutí se zatím přidalo asi 500 lidí z celé země. V rozhovoru s Yomanem na Channel 7 mluví o projektu a těch zdravotně postižených, kterým se nedostává řádné a dostatečné pomoci od příslušných agentur, jednoduše proto, že jsou transparentní.

Postiženou populaci lze podle ní rozdělit na dvě skupiny: invalidní s vozíkem a invalidní bez vozíku. Druhou skupinu definuje jako „transparentní invalidy“, protože podle ní nedostávají stejné služby jako invalidé na vozíku, i když jsou definováni jako postižení 75–100 procent.

Tito lidé se podle ní nedokážou sami uživit a potřebují pomoc doplňkových služeb, na které mají handicapovaní lidé na invalidním vozíku nárok. Transparentní zdravotně postižení dostávají například nízký příspěvek na invaliditu od Národního pojištění, nedostávají některé příplatky jako příspěvek na zvláštní služby, příspěvek na doprovod, příspěvek na mobilitu a také dostávají nižší příspěvek od ministerstva bydlení.

Podle výzkumu Kaduchkina mají tito průhlední postižení hlad po chlebu i přes snahu tvrdit, že v Izraeli z roku 2016 nejsou žádní lidé hladoví po chlebu. Výzkum, který provedla, také uvádí, že míra sebevražd mezi nimi je vysoká. V hnutí, které založila, usiluje o zařazení transparentně postižených na pořadníky na veřejné bydlení. Do těchto seznamů se totiž podle ní většinou nezapisují, přestože mají být způsobilé. Pořádá nemálo schůzí se členy Knessetu a dokonce se účastní jednání a diskusí příslušných výborů v Knesetu, ale podle ní ti, kteří jsou schopni pomoci, neposlouchají a ti, kteří naslouchají, jsou v opozici, a proto nemohou Pomoc.

Nyní vyzývá stále více „transparentních“ handicapovaných, aby se k ní přidali, kontaktovali ji, aby jim mohla pomoci. Pokud bude situace pokračovat jako dnes, podle ní nebude úniku před demonstrací handicapovaných lidí, kteří se budou domáhat svých práv a základních podmínek pro své živobytí.

G. Ředitelku hnutí „Nitgaber“, paní Tatianu Kaduchkinovou, můžete kontaktovat od neděle do čtvrtka mezi 11:00 a 20:00 izraelského času, s výjimkou židovských svátků a různých IZRAELSKÝCH svátků.

Telefonní čísla, která můžete použít ke kontaktování

její: 972-52-3708001. a: 972-3-5346644.

H. Níže je začátek dopisu, který posílám na různá místa:

Na:

Předmět: nápady na scénáře.

Vážené paní/pánové.

Napsal jsem 9 zde napsaných fiktivních příběhů – a hledám webové stránky, které pořádají jakousi „soutěž“ mezi uživateli, kteří nabízejí nápady pro filmový nebo televizní průmysl, do kterých lze takové příběhy zasílat.

Znáte takové stránky?

Pozdravy,

Asaf Benjamin.

 

Příběh číslo 1 – Smrtelné teploty:

 

Píše se rok 2070. Klimatická krize ve Státu Izrael a na celém světě sílí – lidstvu se však technologickými prostředky podařilo překonat problémy, jako je nedostatek vody, a najít způsob, jak za těchto podmínek dokonce udržet zemědělství. Po celý rok teplota ve Státu Izrael (v celé zemi) odpoledne vystoupá na 90 stupňů Celsia a v noci kolem 70 stupňů Celsia. V takové realitě lidé nemohou existovat bez speciálních ochranných prostředků – bez nich je člověk vlastně odsouzen k smrti. Jde však o sofistikované a drahé vědecké vybavení – a ve Státu Izrael se rozvíjí veřejná debata, která se zabývá otázkou, kterým skupinám by měl být povolen nebo zakázán přístup k tomuto vybavení: Budou lidé, kteří spáchali zločiny a ublížili společnosti? , máte také právo jej používat? Měl by stát financovat drahé a život zachraňující vybavení pro každého – nebo by měl zákonem definovat, kdo je dostane a kdo ne (a alternativní vybavení pro tento účel neexistuje – navzdory nekonečným pokusům vědců je vyvinout)? A jaký je postoj právního řádu k těm, kteří jiné osobě brání v přístupu k ochranným prostředkům – nechtěně či zlomyslně? A pokud by Stát Izrael v této věci pomáhal zemím třetího světa, kde zařízení chybí nebo nefunguje – což způsobuje masovou úmrtnost – nebo kvůli vysoké ceně je Stát Izrael povinen poskytnout tuto ochranu především svým vlastním občanům. – bez ohledu na jejich politickou či ideovou příslušnost? A jak média: rádio, televize,

A se stejnými ochrannými pomůckami souvisí i další dilemata: v některých továrnách, které je vyrábějí, používají olej vyrobený z nekošer zvířat, což je podstatná část výrobního procesu, bez níž nelze získat konečný produkt. Vrchní rabíni z halachických důvodů použití tohoto vybavení nepovolují – a proto náboženská a ultraortodoxní veřejnost našla způsob, jak vyrobit stejné ochranné prostředky pouze za použití oleje vyrobeného pouze z košer zvířat – což celý výrobní proces výrazně prodražuje. . V této situaci vzniká napětí mezi sekulární veřejností, která tvrdí, že není připravena financovat nadměrné výrobní náklady, a ultraortodoxní veřejností, která tvrdí, že jelikož je Stát Izrael státem židovského národa, a aby byl zachován židovský charakter státu, musí se na těchto nadměrných nákladech podílet celá veřejnost. Potřeba financovat tyto speciální podniky také vyvstává v různých volebních systémech – uprostřed hořkých, velmi vášnivých a nekonečných debat mezi různými stranami. Samozřejmě také mezi muslimy ve světě,

A má to i geopolitické důsledky: značná část muslimů v Evropě, kteří se mezitím stali na kontinentu většinou, podporuje své továrny se všemi přebytečnými náklady. Křesťanská populace odmítá poslušnost – a v důsledku toho jsme svědky neustálých konfliktů, které sklouzávají do skutečných náboženských válek. Situace na kontinentu dosahuje naprostého chaosu – a intervence mocností jen zhoršuje situaci kvůli protichůdným zájmům, když každá mocnost zasáhne, aby pomohla druhé straně v bojích. Stát Izrael do toho, co se děje, nezasahuje – nicméně bezpečnostní služby ve Státu Izrael jsou tím velmi znepokojeny vzhledem k relativní blízkosti některých oblastí, kde probíhají bitvy ve stejné Evropské unii, která přestala v jakémkoli ohledu fungovat na civilní úrovni – a stala se aréna nekonečných bojů, ve kterých padá mnoho obětí. V Izraeli je vyvíjeno mnoho snah o záchranu židovského obyvatelstva z bojových zón a pomoc při imigraci do Izraele – nicméně vzhledem k velkým zdrojům, které je samotný Stát Izrael nucen platit za výrobu ochranných prostředků, zůstává velmi malý rozpočet pro bezpečnostní služby, které se těmito činnostmi zabývají. Pracovníci obranného průmyslu chodí na velké demonstrace, uspořádali velký veřejný protest, který trvá mnoho let, a nevěří státu Izrael, protože na záchranné operace není dostatek rozpočtů. Tyto protesty nejsou úspěšné a podle demonstrantů k nim různé izraelské vlády projevují naprostou lhostejnost. Je jim to líto a vzhledem k této neúnosné situaci, kdy nelze financovat záchranné operace, se izraelské bezpečnostní služby neustále snaží najít inovativní a kreativní způsoby, jak zachránit Židy, kteří byli chyceni v bojových zónách v krvavé Evropě: pokus získávat finanční prostředky prostřednictvím speciálních sdružení a také apelovat na mladé lidi, kteří mají znalosti v oblasti technologií při sledování Pro inovativní a kreativní nápady pro tyto záchranné operace. Tyto protesty nejsou úspěšné a podle demonstrantů k nim různé izraelské vlády projevují naprostou lhostejnost. Je jim to líto a vzhledem k této neúnosné situaci, kdy nelze financovat záchranné operace, se izraelské bezpečnostní služby neustále snaží najít inovativní a kreativní způsoby, jak zachránit Židy, kteří byli chyceni v bojových zónách v krvavé Evropě: pokus získávat finanční prostředky prostřednictvím speciálních sdružení a také apelovat na mladé lidi, kteří mají znalosti v oblasti technologií při sledování Pro inovativní a kreativní nápady pro tyto záchranné operace. Tyto protesty nejsou úspěšné a podle demonstrantů k nim různé izraelské vlády projevují naprostou lhostejnost. Je jim to líto a vzhledem k této neúnosné situaci, kdy nelze financovat záchranné operace, se izraelské bezpečnostní služby neustále snaží najít inovativní a kreativní způsoby, jak zachránit Židy, kteří byli chyceni v bojových zónách v krvavé Evropě: pokus získávat finanční prostředky prostřednictvím speciálních sdružení a také apelovat na mladé lidi, kteří mají znalosti v oblasti technologií při sledování Pro inovativní a kreativní nápady pro tyto záchranné operace.

 

Příběh číslo 2 – Hmyzí farma:

 

Ve vojenském průmyslu po celém světě se vyvíjí nový typ zbraní: létající elektronický hmyz, který je na dálku ovládán počítači. Čipy nainstalované v tomto drobném hmyzu jsou naprogramovány tak, aby „sedly“ na konkrétní cíl (tj.: vojáci z nepřátelské armády) a vstříkly do nich smrtící jed, který během pár sekund způsobí jejich smrt. Ihned poté se spustí autodestrukční mechanismus, při kterém se elektronický hmyz řízenou explozí skutečně „zničí“.

Různé země vyvíjejí tuto zbraň tajně – když rychlost, s jakou hmyz působí, je velmi obtížné ji odhalit – když všechny jeho akce – “usazení” na oběti, automatické vstříknutí jedu i řízený výbuch trvají pouze několik desetin sekundy.

Některým tajným službám některých zemí světa se ale podaří odhalit existenci těchto systémů v nepřátelských zemích – což je také drženo v naprostém utajení.

Bezpečnostní služby ve Státu Izrael se rozhodnou připojit k této „módě“, ale dělají něco, co je pro Izrael jedinečné – co v žádné jiné zemi neexistuje. Po celém světě jsou zařízení, kde se tento elektronický hmyz vyrábí, velmi malá – a největší z nich dosahují maximálně několika metrů krychlových na zařízení – a pro ilustraci: v obývacím pokoji normálního domu je alespoň několik stovek takových zařízení. Jenže ve Státu Izrael se odehrává jiná realita, a to mnohem pobuřující: na velkých plochách se staví obrovská zařízení – o kterých samozřejmě kvůli jejich utajení nikdo neví, co se s nimi doopravdy dělá . Občané Izraele zůstávají bezmocní: kvůli rozsáhlým plochám přiděleným všem těmto výrobním zařízením (které samozřejmě nejsou nutné: ​​je jistě možné vyrábět tento elektronický hmyz na nulových a nekonečně malých plochách) nezbývá místo pro základní civilní potřeby, jako jsou nemocnice, školky, školy – a vlastně celá izraelská ekonomika je zotročena ve prospěch těchto tajemství zařízení. To vede k rozsáhlým veřejným protestům – ty jsou však tvrdou rukou potlačovány za použití tvrdého násilí ze strany policie.

V této realitě se také veřejné protesty stupňují a jsou stále obtížnější a násilnější – a zahrnují stále více případů živé střelby ze strany bezpečnostních složek.

V důsledku toho je Stát Izrael chycen ve skutečné občanské válce, která do něj zatáhne i všechny ostatní země regionu – což vede k ničení, ničení a vyhlazování ve velkém měřítku. Majitelé velkých realitních společností, kterým plynou veškeré finanční zisky z provozu zařízení, z nichž někteří se dokonce stali jakýmisi tajnými společníky a dobře si uvědomují nadměrnou aktivitu, která v nich probíhá, nadále spolupracovat s vládou i v této fázi občanské války – a vždy upřednostňovat svůj obrovský finanční zisk před svým majetkem a také životy mnoha tisíců, kteří v této válce zemřou.

 

Příběh číslo 3 – Severokorejští agenti:

Jak víte, v severokorejské armádě existuje „vojenská“ jednotka se skandální činností tzvsingularita potěšení. Vládce Severní Koreje rozhodne o zlomyslné činnosti severokorejských agentů, kteří budou působit v zemích světa a pokusí se propašovat mladé ženy z různých zemí a přivést je do Severní Koreje lstivými prostředky. Většina těchto „agentů“ operuje sofistikovanými metodami a nejsou zachyceni – nicméně příběhy o těchto agentech a jejich způsobech fungování začínají vycházet ve světovém tisku. Veřejnost v různých zemích zprvu nevěří hororovým příběhům, které jsou publikovány – a každé médium, které publikuje články na toto téma, je automaticky podezřelé, že to dělá ve snaze získat další hodnocení a nic jiného. S rostoucím počtem případů však a severokorejští agenti byli chyceni v různých částech světa a odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody a v některých případech dokonce popraveni – a to ve stejnou dobu jako děsivé příběhy, které se stále zveřejňují, jsou vlády světa nuceny, také po rozsáhlých protestech ženských organizací v různých zemích přiznat existenci problému a začít s ním bojovat. Ne ve všech případech jsou přitom agenti dopadeni – a v mnoha oblastech světa se jim nepodaří zabránit únosům. Veřejná atmosféra je na celém světě obtížná a zakalená, na Severní Koreu jsou uvaleny přísné a poměrně agresivní ekonomické sankce – nicméně kvůli jaderným zbraním, které žádná země nevlastní,

Po několika letech přijíždějí do Izraele dva severokorejští agenti a v určité fázi jejich aktivit jsou chyceni Shin Bet – a okamžitě se rozproudí široký veřejný protest požadující jejich popravu – jak se to dělá v mnoha jiných zemích. To se však nestane: oba agenti jsou skutečně souzeni a odsouzeni za závažné zločiny za obchodování s lidmi – a jsou odsouzeni na doživotí – nicméně Nejvyšší soud ve Státu Izrael je odmítá odsoudit k smrti. Izrael se tak nevyhýbá hrozbám Severní Koreje, protože pokud Izrael oba odsouzené okamžitě nepropustí, rozpoutá jadernou válku, která zničí celý svět. Stát Izrael tím získává značné zlepšení své pozice v mezinárodním veřejném mínění.

Zároveň pokračující existence tohoto fenoménu a nemožnost světa jej vykořenit vedou k velké úzkosti a nesnesitelné realitě, v níž se ženy na celém světě každou chvíli obávají, že budou uneseny. Zpravodajské organizace po celém světě vypisují jakýsi mezinárodní „tendr“, ve kterém jsou vysoké finanční ceny nabízeny každému, komu se podaří najít kreativní způsoby, jak fenomén únosů vymýtit. Rozvíjejí se jakési „soutěže“, kterých se účastní pracovníci zpravodajských služeb z celého světa – a každý rok se koná tajný ceremoniál, kde se udělují ceny. Vítězové podepisují formuláře důvěrnosti s velmi vysokou klasifikací – a to uprostřed „války agentů“, která se rozvíjí po celém světě:

 

 

Příběh číslo 4 – Rak vlny:

Malá skupina vědců z různých zemí světa vyvíjí inovativní léčbu, která léčí všechny typy rakoviny. Ošetření probíhá v první fázi na identifikaci drobného zvukového otisku (nerozeznatelný lidským uchem) průtoku krve v těle pacienta – identifikace možná i na vzdálenost tisíců kilometrů, a se zařízeními, která vědí, jak identifikovat tyto zvukové požadavky, a přitom ignorovat zvukové vlny, které pocházejí z mnoha jiných zdrojů, jako je hluk automobilů, hluk rozhlasového nebo televizního vysílání, normální konverzace mezi lidmi atd. Poté, co zařízení rozpozná zvukový tisk z krev pacienta, dokáže podle svých jedinečných vlastností identifikovat typ rakoviny, kterou pacient trpí, a během několika sekund „

Jde ale o tajnou technologii, která není přístupná široké veřejnosti, která o její existenci vůbec neví. Tato technologie je přístupná velmi omezenému počtu světových vůdců, jako jsou miliardáři a největší kapitalisté, prezident Spojených států nebo prezident Ruska.

Agent izraelského Mossadu je nevyléčitelně nemocný rakovinou – a když mu lékaři sdělí, že mu zbývá pouhých šest měsíců života, aktivuje své jedinečné schopnosti a podaří se mu objevit existenci jedinečné léčebné metody – a muž to sdílí se svými lékaři, kteří mu zpočátku nevěří, chovají se k němu pohrdavě a diagnostikují mu nemocnou duši a ztrátu kontaktu s realitou. Muž ale není škodlivý pro životní prostředí a není nebezpečný – proto ho násilně nevezmou do psychiatrické léčebny – a rozhodnou se ho nechat svému osudu s ohledem na to, že mu stejně zbývá ještě dlouhá doba života . Muž z Mossadu, který překračuje tajné zacházení, je také bezostyšně opovrhován svými přáteli ze zpravodajské komunity – a jednoduše mu říkají, aby “přestal mluvit nesmysly”. Muž se rozhodne, ve snaze zachránit si život kontaktovat přímo vývojáře inovativní léčby a podaří se mu je při spáchání závažného trestného činu podplatit, aby od nich mohl získat potřebnou lékařskou péči. Jeho stav se rychle zlepšuje – což je mezi všemi lidmi kolem něj přijato s naprostým překvapením – a to se děje současně s odhalením závažného úplatku, ke kterému došlo. Když izraelská policie začne případ vyšetřovat, stále více lidí v systému začíná tvrdit, že tady nemůže jít o pouhou náhodu a že mezi tím musí být spojení. Muž z Mossadu, který měl rakovinu a vyléčil se z inovativní léčby, byl podroben mnoha vyšetřováním – a podnícen výrazným zlepšením jeho zdraví, rozhodli se ho vyšetřovat stále intenzivněji – a v té či oné chvíli ve vyšetřování selhal, což vyšetřovatele přivedlo k metodám, kterými se dostal k léčbě, které se mu dostalo. Vyšetřovatelé jsou v této fázi přesvědčeni, že za těchto okolností není důvod ve vyšetřování pokračovat a subjekt okamžitě propustit. Zároveň se rozhodnou z ideologických důvodů odhalit inovativní léčebnou metodu a uniknout ji do tisku. Muž z Mossadu, který měl rakovinu a vyléčil se z inovativní léčby, byl převezen k mnoha vyšetřováním – a podníceni výrazným zlepšením jeho zdravotního stavu se ho rozhodli vyšetřovat stále intenzivněji – a v té či oné chvíli se zhroutil vyšetřování, vede vyšetřovatele k metodám, které použil k získání léčby, které se mu dostalo. Vyšetřovatelé jsou v této fázi přesvědčeni, že za těchto okolností není důvod ve vyšetřování pokračovat a subjekt okamžitě propustit. Zároveň se rozhodnou z ideologických důvodů odhalit inovativní léčebnou metodu a uniknout ji do tisku. Muž z Mossadu, který měl rakovinu a vyléčil se z inovativní léčby, byl převezen k mnoha vyšetřováním – a podníceni výrazným zlepšením jeho zdravotního stavu se ho rozhodli vyšetřovat stále intenzivněji – a v té či oné chvíli se zhroutil vyšetřování, které přivedlo vyšetřovatele k metodám, které použil k získání léčby, které se mu dostalo. Vyšetřovatelé jsou v této fázi přesvědčeni, že za těchto okolností není důvod ve vyšetřování pokračovat a subjekt okamžitě propustit. Zároveň se rozhodnou z ideologických důvodů odhalit inovativní léčebnou metodu a uniknout ji do tisku.

Zpočátku tomu příběhu nikdo nevěří, ale s předkládáním dalších a dalších důkazů o existenci inovativní léčebné technologie se její veřejný obraz během pár let mění a získává legitimitu. Navzdory široké veřejné legitimitě jsou však bývalý muž Mossadu, stejně jako jeho vyšetřovatelé, zatčeni a postaveni před soud za řadu obvinění, jako je podvodné získání něčeho za přitěžujících okolností, porušení povinnosti mlčenlivosti úředníků a další. . Veřejnost požaduje propuštění obviněných a na jejich podporu se koná mnoho demonstrací. Nic ale nepomáhá – a Nejvyšší soud ve Státu Izrael posílá obviněné k dlouhým trestům vězení, přičemž zcela ignoruje mnoho polehčujících okolností, včetně nutnosti odhalit speciální léčebnou technologii pro záchranu životů.

Výsledek je nakonec ponurý: unikátní léčebná technologie už není tajemstvím, ale kvůli astronomické ceně – 80 milionů dolarů – zůstává dostupná jen velmi málo lidem. Také stejní lidé, kteří to prozradili, bývalý agent Mossadu a jeho vyšetřovatelé, zůstávají ve vězení po zbytek svého života – a soud trvá na tom, že se zde bude řídit suchým zákonem a trvá na tom, aby obžalovaní zůstali ve vězení kvůli zločinům, které spáchali. – a samozřejmě polehčující okolnosti tak významné pro záchranu života nemají v očích soudců ve státě Izrael žádnou cenu.

 

Příběh číslo 5 – Profesorova smrt:

Skupina ISRAELI a amerických výzkumníků mozku spolupracuje – na přednáškách, společných vědeckých konferencích a dokonce působí v nemocnicích v Izraeli a Spojených státech na odděleních, kde léčí pacienty s neurologickými onemocněními: Parkinsonovou, Alzheimerovou, roztroušenou sklerózou atd. Jedním z izraelští vědci dosahují ve svém výzkumu nevídaných vědeckých úspěchů – což u jednoho z jeho amerických kolegů vzbuzuje silné pocity žárlivosti – a izraelský lékař o tom vůbec neví, a přestože se žárlivost amerického lékaře rychle mění ve skutečnou nenávist vůči jeho izraelskému kolega, ten o tom nemůže vědět Takže v této fázi, kdy tomu ve skutečnosti nic nenasvědčuje a věci se na první pohled dějí jako obvykle.

Americký profesor se rozhodne pomstít svému izraelskému kolegovi šokujícím způsobem: přijede do Izraele, údajně navštívit jednoho z pacientů izraelského lékaře – muže trpícího vážným neurologickým onemocněním – mladého muže bez příbuzných. Nemocniční personál v Izraeli je z takzvaného humanitárního gesta dojat – a čin, který americký lékař naplánoval, si nikdo do detailu nepředstavuje. Vzhledem k velké důvěře vedoucího lékaře může zůstat sám v jedné místnosti s pacientem izraelského lékaře. Americký lékař využije velké důvěry, která mu byla dána, a vytáhne malé nůžky, které se bezpečnostním opatřením nemocnice nepodařilo odhalit, jimiž „přestřihne“ hadičku, kterou pacient izraelského lékaře dostává kyslík – což způsobí jeho smrt během několika sekund. Kvůli velké zátěži v nemocnicích v Izraeli a také kvůli tomu, že si nikdo nepředstavoval, že to byl skutečný záměr amerického lékaře, je případ odhalen až o několik hodin později – a tým sester, které odhalí hrůza okamžitě zasáhla policii – která zahajuje vyšetřování jen o dva dny později – v důsledku pracovního vytížení, které znemožňuje incident okamžitě řešit i přes jeho závažnost. Izraelská policie při svém vyšetřování došla k závěru, že pachatelem činu je skutečně americký lékař – nicméně dobu, která uplynula, než začala jednat policie v Izraeli, americký lékař, který mezitím dobře využil podaří uprchnout z Izraele a vrátit se do svého domova ve Spojených státech. A také kvůli tomu, že si nikdo nepředstavoval, že jde o skutečný záměr amerického lékaře, je případ odhalen až o několik hodin později – a tým sester, kteří hrůzu objeví, okamžitě zapojí policii – která zahájí vyšetřování o dva dny později – v důsledku pracovního vytížení, které znemožňuje incident okamžitě řešit i přes jeho závažnost. Izraelská policie při svém vyšetřování došla k závěru, že pachatelem činu je skutečně americký lékař – nicméně dobu, která uplynula, než začala jednat policie v Izraeli, americký lékař, který mezitím dobře využil podaří uprchnout z Izraele a vrátit se do svého domova ve Spojených státech. A také kvůli tomu, že si nikdo nepředstavoval, že jde o skutečný záměr amerického lékaře, je případ odhalen až o několik hodin později – a tým sester, kteří hrůzu objeví, okamžitě zapojí policii – která zahájí vyšetřování o dva dny později – v důsledku pracovního vytížení, které znemožňuje incident okamžitě řešit i přes jeho závažnost. Izraelská policie při svém vyšetřování došla k závěru, že pachatelem činu je skutečně americký lékař – nicméně dobu, která uplynula, než začala jednat policie v Izraeli, americký lékař, který mezitím dobře využil podaří uprchnout z Izraele a vrátit se do svého domova ve Spojených státech. případ je odhalen jen o několik hodin později – a tým zdravotních sester, kteří hrůzu odhalí, okamžitě zapojí policii – která zahájí vyšetřování až o dva dny později – v důsledku pracovního vytížení, které znemožňuje incident okamžitě řešit. její závažnost. Izraelská policie při svém vyšetřování došla k závěru, že pachatelem činu je skutečně americký lékař – nicméně dobu, která uplynula, než začala jednat policie v Izraeli, americký lékař, který mezitím dobře využil podaří uprchnout z Izraele a vrátit se do svého domova ve Spojených státech. případ je odhalen jen o několik hodin později – a tým zdravotních sester, kteří hrůzu odhalí, okamžitě zapojí policii – která zahájí vyšetřování až o dva dny později – v důsledku pracovního vytížení, které znemožňuje incident okamžitě řešit. její závažnost. Izraelská policie při svém vyšetřování došla k závěru, že pachatelem činu je skutečně americký lékař – nicméně dobu, která uplynula, než začala jednat policie v Izraeli, americký lékař, který mezitím dobře využil podaří uprchnout z Izraele a vrátit se do svého domova ve Spojených státech.

Úřady ve Státu Izrael se obracejí na své americké protějšky a požadují vydání muže, aby jej mohli v Izraeli stíhat za jeho závažný čin. Úřady ve Spojených státech ho ale rozhodně odmítají vydat a rozhodně trvají na tom, aby jeho proces proběhl ve Spojených státech a ne v Izraeli. Ve Spojených státech probíhá korupční a nespravedlivý právní proces – na jehož konci je profesor zproštěn všech závažných obvinění, nepřijde ani o licenci a dál léčí pacienty ve Spojených státech. Během jeho procesu zazněla také nehorázná antisemitská obvinění o „oprávněné pomstě“ amerického lékaře takříkajíc na Židech. Jeho kolegové v Izraeli jsou velmi naštvaní a přerušili s ním kontakt – a zároveň vedou veřejný boj, jehož cílem je dosáhnout vydání zločinného amerického profesora do Izraele. Ale Stát Izrael je závislý, jak víme, na americké pomoci, takže má svázané ruce a možnosti jednat jsou velmi omezené – pokud vůbec.

Několik měsíců po skončení soudního řízení ve Spojených státech najde manželka mladého amerického profesora jednoho dne jeho tělo na dvoře jejich domu – s vážnými známkami násilí na těle. Ta samozřejmě okamžitě kontaktuje místní policii – a probíhá vyšetřování, které se dostává do slepé uličky a nikdo nemá tušení o totožnosti vraha. Vyšetřování amerických zpravodajských služeb, CIA a FBI se také dostává do slepé uličky a nedokáže přijít ani na nejslabší vodítko k identitě vraha.

Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno: sídlo profesora bylo dobře chráněno elektrickými vraty, chytrým identifikačním systémem (kvůli kterému bylo velmi obtížné vstoupit do jejich domu i pro jeho příbuzné) – jak se tedy vrahům podařilo dostat na dvůr, přetáhnout profesora a zavraždili ho – a ještě víc, když si toho činu v reálném čase nikdo nevšiml? Jak taková situace vůbec může nastat? a proč CIA a FBI vůbec zahájily vyšetřování nebo se do toho zapojily, když uvážíme, že se jedná o soukromý trestní případ a nikoli o záležitost týkající se národní bezpečnosti Izraele nebo Spojených států? Byli jeho bývalí izraelští komplicové těmi, kdo způsobili jeho smrt – vzhledem k jejich velkému hněvu nad jeho zradou, jeho zločinným činem, antisemitské výroky během jeho následného procesu a také na výsledek korupčního právního procesu, ve kterém byl zproštěn viny? A pokud tomu tak skutečně je, proč je nikdo ve Státu Izrael nepodezírá a není proti nim zahájeno žádné policejní vyšetřování? Je možné, že takzvané „vyšetřování“ CIA a FBI nebylo skutečným vyšetřováním, ale zinscenovaným krokem? A pokud tomu tak skutečně bylo – proč měly CIA a FBI vůbec zájem na předložení takového zkreslení? Nebo existuje jiná možnost: narcistický pacient, kterého americký profesor zavraždil, ve skutečnosti nebyl jeden, a měl konexe, o kterých nikdo v nemocnici nevěděl? A jsou tito lidé (o kterých nikdo neví, kdo jsou) těmi, kdo se rozhodli pomstít americkému profesorovi a zavraždit ho? Může taková situace nastat?

 

Příběh číslo 6 – systém:

Po celém světě dochází náhle k mnoha úmrtím, jejichž původ nebo příčinu nikdo nechápe. Po několika měsících vyšetřování případů všemi světovými policejními složkami se jim nakonec podaří zjistit, že všichni zesnulí byli ve skutečnosti zabiti výstřely – a probíhá vyšetřování, ve kterém jsou odsouzeni ti, kteří si byli jisti, že spáchali všechny vraždy. Nikdo ale neví, jak vysvětlit, jak se mohla kriminalita najednou tak prudce zvýšit bez jakéhokoli logického vysvětlení a důvodu. V důsledku této situace je nuceno stavět stále více věznic – a vězeňské stavitelství se stává hlavním odvětvím v celé globální ekonomice, kterou začínají řídit světoví boháči.

Po několika letech, kdy počet obětí dosahuje mnoha milionů, spolupracuje světová policie při vyšetřování případů ve zvýšené snaze zjistit, co je skutečným důvodem prudkého nárůstu kriminality – a objevit úžasný realita ve své podivnosti: všechny přestřelky, a to bez výjimky, nebyly spáchány zločinci z masa a kostí, ale – pomocí počítačového systému rozpoznávání obličejů – který kvůli softwarové závadě začal automaticky střílet k smrti každého člověka, který úsměv na tváři. Opakované pokusy těch nejlepších odborníků opravit chybu v softwaru žalostně selhávají – až je nakonec svět nucen smířit se s existencí strašlivého systému, který si vyžádá další a další oběti.

Po celém světě se konají workshopy, na kterých se snaží naučit občany neusmívat se – a zachránit si tak život. Tyto workshopy jsou definovány jako workshopy o přežití, které zasahují všude: pracoviště, školy a také média je neustále vysílají – a jakákoli média, která se odváží prezentovat věci, na jakékoli téma, které jsou vtipné, jsou na příkaz úřadů okamžitě uzavřena. Vytváří se ponurá sociální realita, v níž je zákonem zakázáno říkat nebo zveřejňovat jakékoli vtipy nebo cynická prohlášení – a ti, kdo se od těchto pokynů odchýlí, jsou hromadně popravováni. A důsledky to má v mnoha dalších oblastech života:

Na druhou stranu tito kapitalisté rozhodně odmítají jakýkoli návrh na snížení obrovského počtu vězeňských zařízení a propuštění všech vězňů, kteří byli usvědčeni z vražd ještě předtím, než se svět dozvěděl, že je provedl počítačový systém, a nikoli vrazi, kteří přijdou. z lidské společnosti, a přestože jsou sami hromadně zastřeleni . A co víc: i když je jasné, že tito kapitalisté budou další obětí, stále nejsou připraveni propustit žádné vězně, aby nedošlo k poškození jejich finančních zisků. O kapitalistech, kteří s tím nesouhlasili ani v posledních chvílích života, je publikováno mnoho příběhů.

Tato realita vede k radikálním změnám i v mnoha dalších oblastech života: existence básnických představení, divadelních či filmových projekcí v kinech je přísně a zcela zakázána. Také všechny společnosti, které se zabývají vývojem počítačových her nebo kreativních her jakéhokoli druhu, jsou na příkaz světových vlád okamžitě uzavřeny. Zavřeny jsou také všechny prodejny knih nebo hraček pro děti. Policisté rozmístění v ulicích přísně dodržují zákazy radosti jakéhokoli druhu – každý, kdo tento zákaz poruší, je okamžitě zatčen. V rámci záchranných snah je potřeba za každou cenu zabránit radosti z lidí – a všechna média mají pokyn vysílat pouze hororové pořady.

Vzniká chaotická sociální realita, ve které celý svět stojí bezmocně tváří v tvář smrtícímu systému. Najde lidstvo ještě cestu z krize – nebo ten smrtící systém rozpoznávání obličeje způsobí zánik celého lidstva? Najde se někdo, komu se podaří najít patent, který zachrání lidi před systémem a technologií, kterou sami vyvinuli?

Příběh číslo 7 – stroj:

Někde je vynalezen podivný stroj, jehož jedinou akcí je vážně zranit každého, kdo jím projde. Skupina duševně nemocných lidí najde podivný stroj, vstoupí do něj – a poté, co z něj vystoupí s vážnými zraněními (a nikdo nechápe proč, protože tato malá skupina lidí je jediná na celém světě, kdo o jeho existenci ví). ) z posledních sil vyhledají pomoc a jsou na mnoho měsíců hospitalizováni s Castem po celém těle – když lékařským týmům, které je ošetřují, řeknou, že se proaktivně zranili – existenci stroje však drží v tajnosti – a ani po mnoha rozhovorech s nimi nejsou lékařské týmy schopny pochopit, co způsobilo jejich vážná zranění. Během hospitalizace se zdravotnický personál věnuje lidem s velkým nasazením,

Konečně se tato skupina lidí vzpamatuje – a přes všechno utrpení, které bylo jejich údělem, se vrátí ke stejnému stroji a znovu jím projedou a jsou vážně zraněni – ale tentokrát vážná zranění nepřežijí a zemřou. Nepřítomnost skupiny je cítit v místě jejich bydliště, policie o tom dostane hlášení – a začne po nich pátrat. Po dlouhých měsících pátrání policie konečně najde těla lidí – a také si všimne existence onoho podivného stroje, který je odvezen na zkoumání. Podivný příběh je zveřejněn – a pak je také objevena podivná operace smrtícího stroje a začíná se vyšetřovat ve snaze pochopit, kdo je zodpovědný za jeho vynález, s úmyslem postavit je před soud.

Vyšetřování se ale dostává do slepé uličky – a nikdo nedokáže odpovědět na otázku, kdo podivný stroj vymyslel a proč byl vůbec postaven. Otazníky jen přibývají s ohledem na skutečnost, že z její činnosti neměla prospěch žádná strana – a nebyla použita k žádnému účelu kromě zranění těch, kteří jí procházejí. Věci zůstávají záhadou. Existují oběti – ale žádní viníci, kteří by mohli být postaveni před soud – a protože nikdo nemůže pochopit, jak byl tento stroj postaven, proč byl postaven a kdo je vinen jeho sestrojením, rozhodnou se ho zničit – a záhada kolem toho bude zůstanou nevyřešené navždy a navždy.

 

Příběh číslo 8 – Budovy:

Jak víme, vlivem globálního oteplování je stabilita mnoha obytných budov podkopávána: železo v skeletu budov se roztahuje, praská beton a to technicky vede ke zřícení celé budovy. V důsledku výrazného zhoršení situace přestává být mnoho obytných domů na celém světě vhodných k bydlení – čím dál větší populace je nucena snášet výrazný pokles životní úrovně – přechod na bydlení v bahně domy nebo dokonce jeskyně – a protože v některých případech ani tato obytná řešení nejsou možná a velké populace jsou nuceny řídit celý svůj život pod nebem.

V této situaci se světoví boháči tajně scházejí a platí velké sumy peněz architektonickým firmám, aby pro ně vymyslely alternativní stavební postupy, pomocí kterých bude možné stavět domy, které v nových podmínkách vydrží. Architekti na celém světě konečně najdou vhodnou technologii pro tyto kapitalisty – a nová technologie, stejně jako spojení mezi architektonickými kancelářemi a kapitalisty, jsou drženy v tajnosti a tyto informace nejsou přístupné stále rostoucí populaci, která mít už kde bydlet. Na stavbě těchto speciálních budov bylo vytvořeno celé odvětví globální ekonomiky.

Široká veřejnost si všimne, že kapitalisté mají domy, které vydrží a nezřítí se – nikdo však nemá vysvětlení pro tento jev, který se mnohým zdá velmi zvláštní. Podezření široké veřejnosti, stejně jako velká zvědavost, která tuto záhadu provází, nutí širokou veřejnost pátrat a snažit se pochopit, proč ti bohatí lidé mají tak stabilní domy. Konečně je odhalena pravda – což vede k velkému rozhořčení a jednoznačnému požadavku těchto kapitalistů, aby technologie, která jim umožňuje bydlet ve stabilních domech, byla od nynějška přístupná široké veřejnosti – a nejen jí.

Majitelé kapitálu však i přes své opakované sliby, že se tyto věci stanou – ostatně v praxi se tak neděje, a unikátní stavební technologie zůstává přístupná pouze této omezené skupině obyvatel – což způsobuje převládající hněv veřejnosti a začátek násilných pokusů o invazi do speciálních obytných komplexů. Kapitalisté ze zájmu o svou ochranu používají své peníze k náboru jakýchsi soukromých policejních sil – a to poté, co jejich výzvy k policii nebo vojenským složkám v jejich zemích nebyly zodpovězeny kvůli přáním policistů nebo vojáků, naprostá většina z nich také nemá kde bydlet poté, co se jejich domy také zřítily, nejsou zodpovězeny. Vojáci v tomto druhu soukromých armád dostávají výměnou za své činy,

Pravidelné vojenské a policejní síly však překvapivě nejsou schopny porazit soukromé armády kapitalistů – a tyto „války o bydlení“ zůstávají nerozhodnuté a vyžádají si desítky milionů obětí. Světoví boháči stále nejsou připraveni na kompromisy – a navzdory rozsáhlému a strašlivému krveprolití se ze všech sil drží pod kontrolou stavební technologie, která jim umožňuje řešení bydlení, které bylo okradeno od stovek milionů lidí po celém světě. svět.

Vidíme v některém z nich nějakou jiskru lidskosti? Opravdu bude někdo z nejbohatších lidí světa ochoten uvolnit unikátní stavební technologii celé veřejnosti a za rozumné ceny – což by mohlo ukončit nerozhodnuté opotřebovací války mezi jejich armádami a armádami různých zemí světa? Nebo i v tak extrémní realitě je zisková linie to jediné, co rozhoduje?

 

Příběh číslo 9 – Archeologie z budoucnosti:

Jsou všichni přítomni ve třídě? Pokuta. V předchozích lekcích jsme obsáhle hovořili o vykopávkách prováděných v oblasti Jordánského království, které osvětlují a výrazně rozšiřují naše znalosti o tom, co se v Království dělo na počátku 21. století a uprostřed něj. Dostali jsme také důležité informace o jejich kultuře, jazyce a složitých vztazích, které mezi nimi a sousedním Izraelským královstvím panovaly, a to jak za vlády Benjamina Netanjahua, tak i v letech následujících. Ti, kteří chtějí tuto problematiku rozšířit, si mohou přečíst poučný a poučný článek profesorky Mashery Tukado, která, jak víte, na naší univerzitě vyučuje již řadu let. Doporučuji také, abyste si přečetli důležitou knihu spisovatele Shatutu Croata z 23. století s názvem „

Jak jsme již zmínili, robotická a počítačová revoluce byla na jejím počátku – a auta, nákladní auta, letadla a dokonce i velká část vlaků využívala pro své cestování a pohon lidské řidiče a ne stroje, které známe dnes v roce 2540. Existuje mnoho důkazů o tom, že různé další činnosti, jako je úklid domů a budov, distribuce balíků nebo pošty, stejně jako vymáhání dopravního práva, byly prováděny lidmi, nikoli stroji. Zároveň existují protichůdné důkazy o roli, kterou 3D tiskárny hrají – a není nám zcela jasné, proč nebo za jakých okolností byly vynalezeny, a dokonce ani oblasti života, ve kterých byly použity, nejsou jasné. nás.

Máme důkazy o dopravních nehodách – které byly v tomto období podílem na populaci celého světa – a je třeba mít na paměti, že systém, který ví, jak jim zcela zabránit, který dnes známe jako „supercar intelligence system“, byl vynalezen pouze ve 40. letech 20. století automobilovými inženýry, kteří vynalezli superauta, která se používají dodnes. Ukazuji vám zde fotografie hrozivých následků tehdejších nehod – a na webu univerzity najdete i videa, jak k nim došlo.

V poslední části naší přednášky se zmíním o vykopávkách, které probíhají na lokalitě na jihu města Jeruzaléma – kde jsme narazili na zajímavé nálezy. Na mnoha místech vykopávky jsme narazili na nápisy „Kiryat Menachem“, Kiryat Moshe, „Hostel Avivit“, „Čtvrti Beit Hakarem“ a také nápis „Asociace Yad Sarah“ Dodnes nevíme, co to znamená z těchto nápisů je: byly to velké veřejné budovy? Názvy komunit? Názvy velkých organizací – možná jako jiné velké organizace, jako je „Strana Likud“ které známe z tohoto období mezi lety 2010 a 2020? Dnes máme jen domněnky – ale zatím jsme nebyli schopni pochopit skutečný význam těchto nápisů – které jsou psány úplně jinými písmeny než dodnes používané nové digitální hebrejské písmo, které bylo vynalezeno již v roce 2080.

Všimli jsme si, že význam některých dalších nápisů, jako je „Pride Parade“, „Ústřední volební výbor do Knesetu“, stejně jako nápis „The Palestinian People“ nám dnes není jasný – a stále nevíme, jaký to znamená z těch pojmů byly v těch dnech počátku 21. století. Mezitím pokračujeme ve vykopávkách – vykopávce, kterou spravuje lektor archeologie Shotio Crotti, se kterým se můžete poradit nebo se ho na něco zeptat.

Do příští hodiny si tedy můžete projít materiály, ve kterých jsem se snažila probudit vaši zvědavost – a sejdeme se na hodině, která bude příští týden.

 

I. Níže je uveden dopis, který posílám na různá místa:

Na:

Předmět: akce na webu.

Vážené paní/pánové.

Vlastním vícejazyčné stránky https://disability5.comkterá se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením.

Můj web byl postaven na systému wordpress.org – a uložen na serverech servers24.co.il

Mám zájem o službu poskytování článků na web – dle témat zvolených majitelem webu. Například (což se netýká mého blogu a je uvedeno pouze pro účely vysvětlení věci: když se blog zabývá automobilovým průmyslem, web zároveň automaticky dostává články pro svůj blog ze stejného webu, kde články jsou publikovány).

Znáte nějaké stránky nebo systémy na internetu, které takovou službu poskytují?

Pozdravy,

Asaf Binyamin,

115 Costa Rica Street,

Vchod A-byt 4,

Kirjat Menachem,

Jeruzalém,

Izrael, PSČ: 9662592.

moje telefonní čísla: Doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

Fax-972-77-2700076.

dodatek. 1) Moje IČO: 029547403.

2) Moje e-mailové adresy: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

a: [email protected]

3) Můj blog obsahuje 67 jazyků:uzbečtina, ukrajinština, urdština, azerština, italština, indonéština, islandština, albánština, amharština, angličtina, estonština, arménština, bulharština, bosenština, barmština, běloruština, bengálština, baskičtina, gruzínština, němčina, dánština, holandština, maďarština, hindština, vietnamština, tádžičtina, turečtina, turkmenština, telugština, tamilština, řečtina, jidiš, japonština, lotyština, litevština, mongolština, malajština, maltština, makedonština, norština, nepálština, svahilština, sinhálština, čínština, slovinština, slovenština, španělština, srbština, hebrejština, arabština, paštština, polština, portugalština, filipínština, finština, perština, čeština, francouzština, korejština, kazašština, katalánština, kyrgyzština, chorvatština, rumunština, ruština, švédština a thajština.

 Hledám na internetu web nebo systém, který dokáže zajistit automatické přidávání článků v těchto jazycích.

4) Uvedu, že jsem si zakoupil doplněk “” za jednorázovou cenu knihovny médií NIS 25Enhanced” – a zde přikládám odkaz na webovou stránku, kde si můžete stáhnout software a poté jej nahrát jako plugin do WordPressu.

 https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/

Jaké akce lze s tímto pluginem provádět? K čemu se dá použít?

J. Níže je moje korespondence s průvodcem Hostelu “Avivit”: 972-54-2604842.

Naposledy viděno dnes v 17:24

Středa 14. září 2022

Zprávy jsou šifrovány end-to-end. komukoli mimo tento chat, dokonce ani WhatsApp, není možné je číst ani poslouchat. Kliknutím zobrazíte další podrobnosti.

Dobrý den Vardan: Zítra asi v 10 hodin ráno má do bytu dorazit pedikérka, se kterou jsem se spojila kvůli ošetření (do dnešního dne jsem na taková ošetření občas docházela do ústavu “Shol” – vzhledem k dalšímu zhoršování mého zdravotního stavu si však od nynějška budu muset místo fyzického příchodu do ústavu v centru Jeruzaléma v případě potřeby zvát pedikérku k sobě domů). Proto v těchto hodinách nebude možné mít dům na Koru. Při domácím nachlazení bude možné začít v pozdních ranních nebo odpoledních hodinách (jedná se o ošetření, které jsem podstoupil již mnohokrát – a trvá přibližně 20 minut až půl hodiny). A pro obecné informace: tato léčba není zahrnuta do zdravotního koše pro pojištěnce ZP – s výjimkou diabetiků, kteří mohou absolvovat léčbu v rámci ZP. Jedinou možností pro všechny ostatní pojištěnce, kteří toto ošetření potřebují, je ošetření soukromě – jako já dnes. Upozorňuji, že neznám sazbu dotace, na kterou mají diabetici nárok z prostředků zdravotního pojištění na tuto léčbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráněného bydlení hostelu “Avivit”. Upozorňuji, že neznám sazbu dotace, na kterou mají diabetici nárok z prostředků zdravotního pojištění na tuto léčbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráněného bydlení hostelu “Avivit”. Upozorňuji, že neznám sazbu dotace, na kterou mají diabetici nárok z prostředků zdravotního pojištění na tuto léčbu. Zdravím vás, Asaf Binyamini-Dair z chráněného bydlení hostelu “Avivit”.

19:45

Čtvrtek

Dobře, domluvíme se později

7:02

Mezitím Tana (Tana kuchyně Etiopská) dorazil dnes ráno – asi půl hodiny po ukončení léčby. S pozdravem assaf benyamini.

 

K. Revmatolog z nemocnice “Hadasa Ein Kerem”, u kterého jsem sledován: Dr. Hagit Peleg.

Její e-mailová adresa: [email protected]

L. Níže jsou uvedeny 2 zprávy, které jsem napsal na facebookovou stránku svého poskytovatele internetu Bezeq:

Asaf Benjamin

Zdravím Bezeq: co se stane? Proč dochází (opět) k opakovanému odpojování od internetu, zcela legitimním stránkám, které jsou (opět) bezdůvodně blokovány, a velmi pomalému prohlížení – a to je poté, co jsem vás několikrát kontaktoval s těmito problémy, pokaždé, když jste byli, takže mluvit, “pečovat” – A tyto problémy se vždy po krátké době znovu opakují!! Prostě dost!!!! Tak to nechápu: platím vám za optickou službu, v rámci které mám získat stabilní internetovou službu – a když zákazník zaplatí za produkt, tak ho určitě má dostat!!! A bez všech těchto zbytečných triků!! Tak jaký máš sakra problém to nějak vyřešit a vyřešit problém jednou provždy??? Dodrž slovo a nelži: Já’ Platím vám za optická vlákna a stabilní internetové služby? Tak tohle je přesně to, co mám dostat – a je to!!! A přestaň být chytrý – měl bych dostat to, za co platím – a nikomu tím neděláš laskavost – to jsi slíbil!!! Asaf Benjamin.

 Jako

  

 Odpovědět

  13 hodin

  aktivní

  Asaf Benjamin

 A čekám, že se o problém jednou provždy postaráš!!! Moje telefonní čísla:

Doma-972-2-6427757. Mobil-972-58-6784040.

M. Níže je několik odkazů, prostřednictvím kterých můžete najít více informací o mně ao boji zdravotně postižených v Izraeli, kterého se účastním:

https://sites.google.com/view/shlilibarshet/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://sites.google.com/view/raayonotonline/%D7%91%D7%99%D7%AA

https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg

https://www.youtube.com/watch?v=ABXTP51Crzs

https://www.youtube.com/watch?v=TNLEE5KIdK4

https://shavvim.co.il/2021/07/22/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%95%d7%9b %d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7% aa%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d/

https://anchor.fm/assaf-benyamini

https://www.nitgaber.com/

 

Print Friendly, PDF & Email
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE