Visit BlogAdda.com to discover Indian blogs Zaproszenie na aktywność. - מידע לאנשים עם מוגבלויות
Przejdź do treści
Home » Zaproszenie na aktywność.

Zaproszenie na aktywność.

10 lipca 2018 roku dołączyłem do ruchu Nitgaber na rzecz osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami.

Dążymy do promowania praw społecznych dla osób z niewidoczną niepełnosprawnością, czyli osób takich jak ja, które cierpią na upośledzenia i ciężkie choroby, które nie są wyraźnie widoczne dla innych, brak widoczności, który powoduje ostrą dyskryminację, nawet w porównaniu z innymi populacjami osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do przyłączenia się do ruchu jest otwarte dla wszystkich, a w tym celu można skontaktować się z jego przewodniczącą, panią Tatianą Kaduchkin:

972-52-3708001. Lub: 972-3-5346644.

Od niedzieli do czwartku w godzinach 11:00-20:00 czasu izraelskiego – z wyłączeniem świąt żydowskich i izraelskich dni świątecznych.

Asaf Binyamini – autor listu.

Więcej informacji:

https://www.nitgaber.com/

https://disability5.com

Print Friendly, PDF & Email